Pedersgata nr. 039

Folk i Pedersgata nr. 39

 

 

Det vært mange forskjellige firmaer her, men dette er noen av de menneskene som bodde i huset.

Adressen har variert gjennom årene. I de tidligste årene var det br. nr. 876a. det er ikke lett å finne

hvem som bodde her i folketellingene 1865 og 1875 for da finner en bare hus br. nr. 876.

1885 det var tre familier i huset med til sammen 18 mennesker, mens det

i 1900 var 19 personer i 4 husholdninger. I 1910 8 personer i 2 husholdninger.

 

Besøk på siden: 71

br.nr. 876a – 184 m2 stor tomt.

Huseiere:

1850    til Bendix Hansen/Hauen

1862    til Jakob G?

1862    til Henrik Svendsen (Henrik Svendsen Østervåg kjøbmand i 1865?)

1869    til G: W: Gram (G.W. Gram kjøbmand Tysvær i 1865)

1885   da bor og eier Tormod A. Gilje huset – når ble det kjøpt??? Handelsmand

1900    Anna Gilje.  1911

1915-22    Th. R Osmundsen

1922-23    A/S Laugmandsgatens Conditori  Laugmandsgt 3

1933-         Hartvig Asheim

1941-55    Bjørn Asheim, eier i 11

1955         Hanne Marie Asheim

1966        Rolf Sirevåg

1986        Reno Karlsen

 

1885

Ole Jakobsen, f. 1835/1845, Styrman

Severine M. Olsdtr., f. 1836/1847

Anne, f. 1868

Karen, f. 1872

Jakob, f. 1875

Ole, f. 1881

Selma, f. 1884

Jakobine, f. 1885

De bodde i Bjergsmauet 10 i 1875. De bodde i Bjergsmauet 2 i 1900, da var fødselsårene på foreldrene 10 år yngre.

 

1885

Lars Askelsen, f. 1855, Sand, tømmerman, bortreist i 1885

Karen, f. 1855, Vigedal

Alfred, f. 1879, Sand

Martin, f. 1883

1882 – 1910-1915

Tormod/Thomas A. Gilje, f. 1852, Høgsfjord, handelsmand colonial

Anne Pedersd., f. 21-2-1854, Sandeid

Knud Andreas Svensen, f. 1876

Sven Amalius Svensen, f. 1878

Axel Tormod Gilje, f. 3-4-1882  – død 1904

Berte Pettrine Tormodsdt., f. 1884

Tormod, f. 19-6-1887

Anna, f. 3-10-1893  ——gift 1914

Ingeborg Jørgensen, f. 1863, Sogndal, tjenestepige

Anna hadde vært gift med tømmermann Svend Knudsen f. 1873, gift 26-12-1875,

og hadde 2 sønner, Knud og Sven. De bodde i Strømsteinen i 1875.

Da Axel ble født i 1882 bodde de i Pederagaden og faren var handelsmand.

Faren ble kalt Thomas. Axel fikk ikke navnet Tormod i dåpen.

Innen 1900 er Tormod død og Anna driver forretningen. Sønnene Knud, Svend og Axel er alle sjømenn, matroser. Petra varbutikdame

og Tormod og Anna var hjemme. 1910 da var det bare to av barna som bodde med moren, Anna som drev husgjerning og Tormod som var matros.

Anna Gilje fikk bevilling år etter år for småsalg av øl. 1912.

1904

Avis 1913

Da som nå var det gutter som gjorde hærverk. Fra Aftenbladet i 1913.

—- Ganske umotivert kom jeg til at se henover til nærmeste hus, hvor der drives handel, og ser da 2 gutter i alderen 12-13 aar komme

springende, standser 8-10 skritt fra handelsmand T. A. Gilje, Pedersgaten 39, griper en større sten fra gaten og langer den ret i

speilglasruten, som knustes under stort rabalder. Da de to haabefulde ynglinger hadde utført denne bedrift, satte de paa sprang

med dundrende latter. Klokken var 7. Belysningen fra nærmeste butiker og den fulde maane gjorde det til fuldt dagslys rundt om.

Larmen av den knusendes rute hitkaldte straks folk, og fru Gilje, som kom farende ut av huset, kunde meddele, at netop likedan

hadde forvorpne unggutter for nogen tid siden behandlet den andre rute i butikken.

 

1900

Jakob Bø, f. 26-8-1867, Hetland,  Maskinist med dampskib

Dagmar, f. 10-1-1875

Elisabet Johanne, f. 22-5-1895

Ommund, f. 7-2-1898

Arnold J. f. 15-1-1903

Rundt 1910 bodde familien på Ladegaarsv. 48.

 

1900

Daniel Waald/Wold, f. 27-9-1843, Rennesøy, skibstømmermand

Ingeborg, f. 31-1-1844, Imsland

Peder, f. 1870

Dagmar, f. 1875

Inga, f. 10-5-1877, butikjomfru

Edvard S. f. 1880, kontorist

Alfred, f. 1884, ernesgut

Garda, f. 1886

De bodde i Nedre Blåsenborg 1 i 1885. Det var bare barna Inga, Edvart, Alfred og Gard som bodde hjemme i 1900.

De bodde i Tårngata 37 i 1910.

1900  Anna Larsen, f. 1881, Skjold, fabrikarbeidende, ugift

Anne var losjerende hos familien Waald.

 

Adresse St. Hansgt 11

 

1907 -08

Erents Blomberg, f. 24-6-1885, Kristiania, overtykker

Alfrida, f. 18-10-1891

Edgard, f. 25-8-1909

Ernest var ikke gift da han bodde her i 1907. Han var på Bliktrykkeriet, kom hitil fra Bergen. Innen 1910 var familien flyttet til Langgt. 22.

 

1907-08

Reinert Sanne, f. 28-2-1857, Haaland, Jæren, malersvend, husagent

Sina, f. 17-5-1864, Høiland

Thorvald, f. 2-11-1884, sjømand, matros («Star»? af Egersund i 1908)

Rasmus, f. 1886, sjømand, fyrbøder, («Skreien av Bergen i 1908 – ikke nevnt i 1910)

Malena, 7-8-1890, butikbetjent hos Gabrielsen i 1908

Jenny, f. 1-9-1895

Agnes, f. 21-4-1898

Sverre, f. 19-7-1900

Kristiane, f. 9-3-1903

Olga, f. 7-3-1905

Konrad, f. 21-5-1908

Reinert med familien bor her i 1907, da var adressen St. Hansgt 11. Han var født i 1857 og gift med Sina, f. 1864.

De hadde 8 barn. Før de kom hit hadde de bodd på Sandnes. Reinert var malersvend og drev som husagent i tillegg.

Alle barna bortsett fra Konrad ble født på Sandnes. Innen 1909 var familien flyttet til Kongsteinsgata 7.

 

1909

Karine Nilsen, f. 1870, Sauda, hermetikarbeider. Ugift

Hun bodde her da hun døde.

 

1907 -1908- 1910 St. Hansgt. 11

Edvard Rundjord, 26 år, fiskeformand,

Ude med «Jadar», nu ude med Tjosvolds fiskefartøier, fisker nu, står det i folketellingen 1907.  I 1908 var han på S/S Atlas.

D/S Albatros ude med skipet fremdeles i 1910. i 1911 står det i tellingen «Albartos» Nu med et skip som heter S/S Bergen fra Åkrehavn?

om han skal lignes der. Bor ikke her mer, skal tas med da han ikke er lignet i Åkrehavn.  Det er alle opplysningen en har om ham.

 

1907-08

Wilhelm Th. Kissmann, 20 år, tysk, lithograf på blikktrykkeriet.

 

1909-1910

Ingolf Johanesen, 24 år, maskinist lære.

Kom hertil fra Bodø for at ta verkstedtiden som maskinist paa støberiet – liden ugesløn.

 

1908    T. Halvorsen, 28 år, støber. Hertil fra Bergen for ca 1 måned – reist 11-10-1906

 

1907

Sigurd-John Jonson, 26 år, styrmand, seiler med D/S Njaal fra Island 1 ½ år

Karen, 20 år

Flyttet til Egenesveien 13.

 

1911    Ragnhild Johnsen, 32 år, fabrikarbeiderske,  Blikkemballasjen

 

1911

Oluf Johnsen, 34 år, f. 12-4-1876 organist & malersvend

Beathe, 32 år,f. 18-4-1878

Oluf hadde fast arbeid hos Aanensen, dekorationsmaler, og Hetlands kirke. Elever i orgelspil.

I 1910 bodde han i Christian Jacobsensgt. 23.

 

1910- 1911

Karen (Kaja) Gjemre, f. Johnsen, / Gimre, f. 29-9-1870, enke, pensjonat

Randi, f. 2-7-1897

Karen drev et lite pensjonat og disse bodde der i 1910.

Karen Johnsen, f. 12-5-1832, 80 år, enke, Jelsa, pension av Stvgr. Kommune (mor til Karen)

Adolf Sletten, f. 26-8-1886, Stend, elektrisk montør

Alf Sletten, f. 28-11-1885, Stend, elektrisk montør

I 1912 søkte Karen om å bli tildelt penger fra Kaptein Peder Klows og Jonas Jansens legater, og hun fikk kr. 40,-

Kaja hadde tre personer boende hos seg. Hun var enke etter Johannes Gimre og bodde i Løvdalsgt. 13 i 1900.

 

1914-15

Aage Clausen,   f. 8-2-1885, Danmark,  lithograf

Petra, f. 3-9-1887.

Ft 1910 Karlsminngt 49 – Aage Clausen, f. 8-2-1885, Danmark og Petra, f. 3-9-1887.

 

1915    

Svend Melhus, pakhusmann

Malene Krogevold,

Martha, f. 25-10-1915

 

1924   

Ernst Konrad Persen, f. 1889, Lagerarbeider

Adele Alexandra Hitho, f. 1904

Karl August, f. 11-6-1924

 

1924       

Martin Eskedal, f. 1901, fisker

Telma Mikkelsen f. 1903

Borghild Marie, f. 1924

 

1927    Bernhart Mortensen og Kristine, f. Olsen feiret sølvbryllup mens de bodde her.

 

1942-43    Anton Lion, f. 16-11-1902, arbeider.

Han er den eneste jeg har funnet i skattelistene han bodde her 1942-43

 

Hvem som bodde her i 1975 vet jeg  ikke. Da var det en brann.

        brann i 1975.

 

Disse personene har jeg funnet i adressebøker , på Gule Sider og i telefon listene til 1881.

1969 Thor I. Gundersen

1969-1972  Odd Hovland

1969 Torleif Nicolaisen

1969 Anton Strand

1989-90 Engset

2016  Linda Kleiberg

2016 Steen Torsteinsbø

2016 Hege Elizabeth Torsteinsbø

2016  Zviad Kakhabrishvili

  1993

Salgsannonse 2012 –