Lervig Folk fra 1865 til ca 1900

Lervig

I forgrunnen til venstre ser en husene i “Straen”, til høyre Tou Bryggeris bygninger.
På oppsiden av straen ligger Lervigsveien, Rennesøygata går opp mot venstre. Byarkivet 1936.

Sidevisninger:  1210

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Bydelen Lervig lå i Hetland kommune og var lenge en forstad til Stavanger. Den ble først innlemmet i byen i 1878. Stedet hadde ikke høy status. De fleste som bodde her hørte til de fattigst i byen. Det er fortalt mange negative ting om bydelen som fyll og slåssing. Litt etter litt kom der mye industri til området og ting forandret seg. Her har jeg tatt med folk fra Lervig som bodde her i årene fra ca 1865 og opp mot 1900. Fattigdom var vanlig, kommunene kjøpte noen hus og plassert folk som trengte fattigstøtte der. Bildet var mer sammensatt enn det. En finner svært mange som arbeidet der de kunne for tjene til livets opphold. Det var utrolig mange som var sjøfolk, fiskere og arbeidere. Midt i strøket hadde – Olsen sin rebslagerbane og det var flere som fikk sitt utkomme der. En del eide sine egne hus. Når en ser på familiene så viser det seg at samholdet var sterkt, ofte de unge tok seg av foreldre. Jeg har brukt folketellinger og kirkebøker for å finne alle disse navnene. Det som slår meg er at da ungdommene ble konfirmert, ga presten de karakter. Det var mange som fikk karakteren meget god kunnskap, synd de ikke fikk mer skolegang.
Da industrien kom for fullt med Tou Bryggeri, Tinnfabrikken og hermetikkfabrikker endret livet seg til det bedre for de fleste.
I dag er de dårligste husene sanert og i stedet bygges det utrolig mange boligblokker, som har gjort Lervig til et attraktivt boområde. Her vil jeg hedre alle som bodde her og slet for sitt utkomme. I denne første delen har jeg tatt med de som hadde adresse Lervig, uten at vi vet hvilket hus de bodde i. I andre del vil jeg ta med de som har kjent adresse.

Fra venstre ser vi Lervigskaien, Tinnfabrikken, Norrig, Straen og Tou Bryggeri.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

1865’
Aasa Halvorsen, f. 1806, enke
Aasa Andersen, f. 1834
Endrine Andersen, f. 1861

1865’
Berthe Olsen, f. 1807, enke
Svend Hansen, f. 1845
Hans Hansen, f. 1850
Johannes Johannesen, f. 1812

1865’
Andrias Svendsen, f. 1833, Høiland
Olene Hansen, f. 1837
Elen Andriasen, f. 1864
Hansine Andriasen, f. 1865

1865’
Peder Christensen, f. 1903, husm m. jord, Valle
Serine Nilsen, f. 1821, Vanse
Peder Christian Pedersen, f. 1856
Nils Pedersen, f. 1863
Anne Pedersen, f. 1859
Andreas Pedersen, f. 1867
De bodde på plassen Bakken i Lervig i 1865. Innen 1875 var de flyttet til Frøiland i Hetland.

1865’1875’1885’1891’
Abraham Bjørnsen, f. 1823, Bremnes, løsarb, fattig
Randine Gundersen, f. 1830, skure og vaskekone i 1891’
Jakob Abrahamsen, f. 1856, rebsl.
Anne Bergitte Abrahamsen, f. 1862
Gunnar Abrahamsen, f. 1860, rebsl.
Gabriel Johan Abrahamsen, f. 1868
Bertinius Abrahamsen, f. 1869, matros
Bertinius Abrahamsen, f. 13-8-1871, konf 1885, maadelig kunskab
Peder Abrahamsen, f. 1876, rebslagerdreng
De bodde på plassen Bakken i Lervig i 1865.

1875’
Berthe Sofie Christoffersen, f. 1829, Kvinnesdal, enke, fattig
Maren Larsen, d. 1864
Rakels Sofie Larsen, f. 1867
Lava Bertine Larsen, f. 1871
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’
Ole Assersen, f. 1834, Fossan, skibstømmerm.
Joren Iversen, f. 1823, Fossan
Ole Andreas Olsen, f. 1860, glasmagerdreng

1865’1875’
Lars Danielsen, f. 1833, Kvinesdal, støberiarb.
Lisebeth Andreassen, f 1847, Klepp
Daniel Chr. Larsen, f. 1868
Carl Larsen, f. 1871
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’1891’
Endre Andreassen, f. 1818, fisker, fattigv. i 1891’
Johanna Iversen, f. 1817
Endrine Endresen, f. 1858

1865’1875’
Gabriel Christensen, f. 1849, Sola, matros
Johanne Endresen, f. 1842
Nils Christian Gabrielsen, f. 1873
Gabrielle Josefine Gabrielsen, f. 1875

1865’1875’
Søren Svendsen, f. 1851, matros
Anna Gurine Endresen, f. 1852
Albert Severin Sørensen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’
Jakob Jakobsen, f. 1820, Time, dagarb. Kulbrender, — se 1891
Rakel Malene Olsen, f. 1822, Klep
Jakob Jakobsen, f. 1852, matros
Ole Jakobsen, f. 1854, matros
Josef Jakobsen, f. 1861, på reberbane
Bertel Christian Jakobsen, f. 1863, arb. på reberbane
Ommund Jakobsen, f. 1867
Inger Halvorsen, f. 1791, Nærbø, enke, folgekone fra Klep

1865’1875’1891’
Johannes Larsen, f. 1846, rebslagersvend
Ingeborg Jakobsen, f. 1849
Carl Bertinius Johannesen, f. 1870
Lars Marselius Johannesen, f. 1873, letmatros i 1891’Syd Afrika
Regine Magnelia Johannesen, f.1872
Jakob Larsen, f. 1875
Inger Olava Larsen, f. 1879
Peter Gunvald Larsen, f. 1882
Karl Elias Larsen, f. 1885
I 1891’ er kona Janne Bergitte Larsen, f. 1844.

 

1865’1875’1891’1895
Gustav Anton Andreassen, f. 1815/27, Tønsberg, omstreifer, fattig, død 15-4-1895, 78 år, omstreifer, enkem. Fattigv.
Berte Olene Kolbensdtr, f. 1833, Romsdalen, Suldal, død 6-2-1893
Andrea Olivia Gustavsdtr, f. 1864
Andrine Gustavsdtr, f. 1867, Mandal
Severine Josefine Gustavsedtr, f. 1867, Mandal
Elen Jakobine Andreassen Gustavsdtr, f. 1870, herm.arb. 1891’
Berthine Olevine Andreassen Gustavsdtr, f. 7-10-1873, konf. 1887, meget godt
Alfred Bernhard Pedersen, f. 1882, dattersøn
Oskar Kornelius Kristiansen, f. 1887, dattersøn, sønn av Josefine og ungk. Matros Thomas Kristiansen, f. 1865, Haugesund.

Gustav og familien bodde i Lervig 12 i 1885.

1896
Andrea Olivia Gustavsdtr, f. 1864, enke efter Lars Oliver Peder Jørgensen, f. 1852, Tysvær. død 1885
Alfred Bernhard Pedersen, f. 1883.
1896 Andrea streifet rundt sammen med
Kristian August Blomkvist, f. 1849, f. Gøteborg, sadelmager, ungkar, omreisende.
Kristian ble indmeldt i statskirken 19-10-1897. Han var konfirmert i den svenske katolske kirke.
Dødfødt gutt, f. 5-5-1887, tvilling til levende født gutt som ble døpt i Sand, Anmeldt av barnemoderens moder Berte Oline Kolbensdtr.
Andrea ble indmeldt i kirken 13-10-1897: intet samfund, m.p.p. 2 barn dpt. I statskirken. Se Kb A3 s. 217. 1897 (m.p.p betyr med påholdt penn, hun kunne nok ikke skrive sitt eget navn.)
 Lervig 31 Andrea bodde i Lervig 12 i 1885, vaskerkone, Lervig 26 i 1897.

 

1865’1875’
Torger Jakobsen, f. 1824, Rennesøy, huseier, sjauer
Malene Aslagsen, f. 1828

1865’1875’
Jens Knudsen, f. 1817, Fossan, tømm. Og kornbinder
Anna Ommundsen, f. 1817, Bakke
Ommund Jensen, f. 1848, tømmerm.
Knud Jensen, f. 1850, Fossan, styrm.
Davidine Andr. Margrethe Blix, f. 1853, Randaberg, sypige, forlovet med Knud
Grethe Jensen, f. 1854, Fossan, syr oljeklæder
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’
Ellef Fanulsen, f. 1804, Helleland
Gurine Svendsen, f. 1825, Lunde
Fanuel Ellefsen, f. 1843
Anna Ellefsen, f. 1851, Lunde
Talitha Ellefsen, f. 1854
Berthe Ellefsen, f. 1859, Lunde
Serine Ellefsen, f. 1864, Lunde

1865’1875’
Ole Olsen, f. 1835, fisker, Høgsfjord
Mallen Pedersen, f. 1845, Høgsfjord
Bertil Olsen, f. 1865, Strand
Hand Olaus Olsen, 1867
Peder Olaus, f. 1869
Henrik Olai, f. 1872
Helene Bertine, f. 1874

1865’1875’
Ole Olsen Loder, f. 1834, Høle, murer
Malene Pedersen, f. 1845, Strand
Bertil Olsen, f. 1865, Strand, arb. i reberbane
Hans Olaus Olsen, f. 1867
Marie Olava Olsen, f. 1869
Henrik Olai Olsen, f. 1872
Helene Bertine Olsen, f. 1874

1865’
Laurits Johannesen, f. 1838, Avaldsnes, fisker
Anne Gunnarsen, f. 1835, Avalsnes

1865’1875’1891’
Tollef Olsen Kommedal, f. 1829, Fossan, jagtefører, fører veisingel
Gurine Torjusen, f. 1830, Sirdal
Ole Tollefsen, f. 1866, Fossan
Marthe Tollefsen, f. 1862
Theoline Tollefsen, f. 1864
Ole Tobias Tollefsen, f. 1868

1865’1875’
Reier Børrelsen, f. 1804, enknem. Fisker
Marthe Elisabet Reiersen, f. 1846, ug. Forestaar faderen med hus
Serine Halvorsen, f. 1840
Brøngla Reiersdtr, f. 1839
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’
Magnus Tormodsen, f. 1821, Høle, huseier, støberiarb.
Martha Martinsen, f. 1831, Høle
Tobia Martinsen, f. 1855
Mandius Martinsen, f. 1860, Høle, rebslaging

1865’1875’
Tollef Thoresen, Fjermestad, f. 1822, Time, dagarb
Ingeborg Johnsdtr. F. 1827, Time
Tønnes Tollefsen, f. 1852, daglønner ——se hus 51
Jonas Tollefsen, f. 1854, arb. i reberbane
Inger Tollefsen, f. 1858
Carl Tollefsen, f. 1859, arb i reberbane
Caren Tollefsen, f. 1860
Johan Julius Tollefsen, f. 1870
Andine Amalia Tollefsen, f. 1864
Ingeborg Teresia Tollefsen, f. 1867

1865’1875’
Ebbe Mikkelsen, f. 1826, Kristiansand, fisker, fattig
Karen Olene Olsen, f. 1824, Haa
Gurine Ebbesen, f. 1858
Karen Olava Ebbesen, f. 1863

Ebbe og John Tønnesen bodde i samme hus i 1865.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’
Morten Endresen, f. 1835, Rennesøy, matros, enkemann i 1865.
Anne Karine Stenersen, f. 1828, Jelsa
Severin Mortensen, f. 1854, matros, sønn av Morten.
Edvart Mortensen, f. 1860
Elen Mortensen, f. 1856
Sina Mortensen, f. 1864
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’
Ole Olsen, f. 1802, Høgsfjord, husmand i 1865’
Magel Tormodsen, f. 1833, Høle, enke, i 1875’ ærnærer sig med vaske, fattigund.
Gregor Olsen, f. 1860, rebslagergut
Malene Olsen, f. 1858
Olene Olsen, f. 1862

1865’1875’
John Tønnesen, f. 1826, tømmerm. Sogndal
Ingeborg Theodora Larsen, f- 1828, Egersund
Tønnes Johnsen, f. 1851
Petter Laurits Johnsen, f. 1858
Johan Johnsen, f. 1860
Ingvald Johnsen, f. 1863, arb. i reberbane,
Johanna Johnsen, f. 1865
Ingeborg Theodora Johnsen, f. 1868

Ingeborg bodde i Lervig 12 sammen med sønnen og familien i 1891-1898. se der.

1865’1875’1891’1896-
Samuel Arentsen?, f. 1827, død 8-12-1895, 69 år, fattig, fisker, gift
Astrid Larsdtr. F. 1828, Finnøy
Gunhild Samuelsen, f. 1851, enke, sygelig
Lars Theodor Tharaldsen, f. 1874, dattersønn, sygelig, dagarb. v. rebslagerverk. 1891’
Hans Hansen Haueland, f. 1815, enkm. fattigv. død 22-5-1891,

1865’1875’1886-
Lars Pedersen, f. 1832, Nedstrand, huseier, smed, v. støberiet
Berthe Hansen, f. 1834
Hans Peder Larsen, f. 1860, støb.arb.
Maria Larsen, f. 1863
Anne Bertine Larsen, f. 1869
Laurentse Bergitte Pedersen, f. 4-3-1872, konf. 1886. godt
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1865’1875’1895’ Lervig 34 –
Thorbjørn Jakobsen, f. 1825, Sandeid, huseier, notefører, fisker, død 5-10-1895, 70 år gammel
Berthe Olsen, Stople, f. 1824, Skaanevig, død 3-9-1891, 67 år gammel
Carine Thorbjørnsen, f. 1853, Vigedal
Ole Thorbjørnsen, f. 1857, Sandeid, matros
Martha Marie Thorbjørnsen, f. 25-12-1859, Sandeid, død 23-3-1926, gift m. Axel Barka
Bertine Thorbjørnsen, f. 1865, ikke nevnt i 1875, død ?
Alfred Martinius Barka, 1884, dattersøn, besøkende i 1891’
Thorvald Barka, f. 1886, dattersøn, besøkende i 1891
Thorbjørn og Berthe giftet seg 16-7-1843. De bodde i Lervig 1865-75.

1895- Torbjørn Jakobsen, f. 1825, død 5-10-1895, enkem., notbas, 70 år. 1 myndig søn i Amerika og 1 datter gift med handelsm. A. Barka. Bopæl Barka Lervig. Intet efterladt.

Det fortelles i familien at huset ble flyttet fra Sandeid av Axel Barka, men sannsynligvis var det svigerfaren som flyttet huset. Det må ha vært mellom 1865 og 1875 uten at en kan si noe sikkert.

Den yngste broren til Berthe Olsdtr, Skånevik, var Paul Olsen, f. 1847, Stensland. Han dro til Usa og brukte navnet Paul O. Stensland. I Stavanger Aftenblad 21-9-1906 står det en lengre artikkel om hvordan han svindlet til seg penger, selv om han flyktet til Tanger ble han funnet og måtte tilbake og ta sin straff.

1865’1875’
Thorbjørn Jakobsen, f. 1825, Sandeid, huseier, notefører
Berthe Olsen, f. 1824, Skaanevig
Carine Thorbjørnsen, f. 1853, Vigedal
Ole Thorbjørnsen, f. 1857, Sandeid, matros
Marie Thorbjørnsen, f. 1859, Sandeid
Bertine Thorbjørnsen, f. 1865,

1865’1875’
Johannes Olsen, f. 1807, Tysvær, fattig.
Berthe Malene Stensen, f. 1810, Tysvær
Aselene Pedersen, f. 1824, Fossand, for nærværende syge, ug. Logerende.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1865’1875’
Thore Svendsen, f. 1828, Strand, huseier, bagersvend
Rakel Kristine Størkorsd. F. 1832, Høle
Conrad Thorsen, f. 1854, Strand, matros
Bertel Thorsen, f. 1856, Strand, matros, rebslager
Steffen Heine Thorsen, f. 1860, Strand, glasmagerdreng
Laurits Thorsen, f. 1865
Thea Thorsen, f. 1872
Ragna Christine Thorsen, f. 1875
Rakel Jakobsen, f. 1854, Strand, logerende

kart fra 1915.

1875’
Jørgen Andreassen, f. 1812, fisker, enkem,
Jørgen Andreas Jørgensen, f. 1853, fisker med faderen

1875’
Torger Eriksen Høllesnes, f. 1851, Høle, støberiarb.
Kristine Reiersen, f. 1851, Høiland
Thomas Andreas Torgersen, f. 1875
Kirsten Torgersen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Lars Larsen, f. 1818, Stord, arb.v. Dokken, enkem.
Else Marie Larsen, f. 1853, hushold for faren
Inger Bertine Larsen Anfindsen, f. 1873, barnebarn
Christine Amalie Johannesen, f. 1852, syr oljeklæder
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1875’
Mads Pedersen, f. 1840, Askvold, Jernstøber
Gjertrud Arnesdtr, f. 1832, Askvold
Jette Marie Madsen, f. 1865, Aarstad
Anne Lovise Madsen, f. 1867, Aarstad
Petra Amanda Madsen, f. 1871, Bergen
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Ole Olsen, f. 1836, Aaseral, støbarb.
Marthe Asbjørnsen, f. 1834, Høle
Anne Bergitte Olsen, f. 1865, Høle
Marthe Olsen, f. 1867, Høle
Asbjørg Hansine Olsen, f. 1873, Høle
De bodde i Høle i 1865.

1875’
Torjer Pedersen, f. 1856, Fossan, jernbanearb.
Lene Levensen, f. 1843, Fossan
Laurtis Johan Torjersen, f. 1869, Fossan
Anne Lisebeth Torjersen, f. 1865, Fossan
Grethe Marie Torjersen, f. 1867, Fossan
Sidsel Andrine Laurine Torjusen, f. 1870, Høle
Bertine Torjersen, f. 1874, Fossan

1875’
Ole Johansen, f. 1817, Strand, stenarb.
Joren Olsen, f. 1824, Fossan
Jonas Olsen, f. 1847, Høle, matros, sønn av Ole
Christian Olsen, f. 1854, Høle, sjauer
Ole Johan Olsen, f. 1865, Høle
Berthe Sesilie Olsen, f. 1858, Høle
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Bernt Olai Karlsen, f. 1846, Bergen, jernstøber
Christine Jakobine Jakobsen, f. 1854, Ølen
Carl Johan Berntsen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Olene Larsen, f. 1852, Bukken, logerende, forsørges av Endre M. Osmundsen, hendes forlovede.
Hanna Olava Endresen, f. 1875

1875’
Ole Rolfsen, f. 1815, Høle, sjauer, fattig.
Torbjør Danielsen, f. 1828
Maren Christine Olsen, f. 1861
Daniel Olsen, f. 1863
Ingeborg Johanna Olsen, f. 1866
Thea Olava Olsen, f. 1872
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1875’
Ole Rasmussen, f. 1833, Sandnes, matros
Ingeborg Reiersen, f. 1834
Elen Olava Olsen, f. 1860, arb. i oljeklæderfab.
Randulf Olsen, f. 1862
Martha Olsen, f 1864
Regine Bergitte Olsen, f. 1866
Ingvald Olsen, f. 1868
Reinert Olsen, f. 1870
De bodde i Banegate 25 i 1865.

1875’
Christen Olsen, f. 1851, Fister, støberiarb.
Tobiane Magnussen, f. 1855, Høle
Martin Christensen, f. 1874
Mikal Jensen, f. 1814, Tasta, gift, slagter
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1875’1891’
John Johnsen, f. 1830, sjauer
Ane Kristine Jakobsen, f. 1830, Egersund
Ane Johnsen, f. 1862
Jakob Johnsen, f. 1865, Malde
Hanna Alette Johnsen, f. 1868, Klep, på sygehuset i 1891’
Janna Dorthea Johnsen, f. 1871, Høiland, herm.arb. 1891’
Adolf Johnsen, f. 1875, Høiland
Adolf Johnsen, f. 1883, rebslagerdreng om eftermiddagen, 1891’
Agnis Hansen, f. 1889, datterdatter, moren var tjenestejente og på sygehuset i 1891.
De bodde på Malde i 1865, han var teglarbeider
1893
Karl August Forsberg, f. 1862, dag.arb.
Hanna Alette Johnsen, f. 1868
Oskar Emanuel Thorsen, f. 13-5-1893

1897
Hanna Alette Forsberg, f. 1868, gift kone, Lervigsveien 29
Theodor Tobias Landaas, f. 1845 gift mand, død handelsm, opgiven barnefader, Løkkeveien. Avdødes hustru Anne Elisabeth Landaas meddeler at hendes mand paa sit sygeleiehar benegtet paberiteten og sagt at han – kjente – sagen, — benegte barnet var hans
Hilde Alvilde ue 1-2-1897
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Thorbjørn Endresen, f. 1838, kalkbrænder
Ingeborg Danielsen, f. 1837
Endre Johan Thorbjørnsen, f. 1872
Inger Christine Thorbjørnsen, f. 1875

1875’
Svend August Magnussen Ljung, f. 23-4-1843, Hemsjø, Sverige, sjauer.
Borgilla Tollefsdtr, f. 23-12-1851, Skjold,
Marthin Theodor Ljung, f. 1872, Kristiansand
Carl August Magnussen Ljung Svendsen, f. 6-6-1875, Skjold
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’1891’
Thommas Svendsen, f. 1848, Høle, fisker
Ane Bergitte Endresen, f. 1845, Høiland
Svend Bertinius Tommasen, f. 1881
Elen Marie Tommasen, f. 1883
Endre Martinius Tommasen, f. 1886
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1875’
Olaf Eliassen, f. 1843, selveier til husene og reberbanen, rebslagermester, Kveker
Thea Christine Eliassen, f. 1847
Inga Eliassen, f. 1873, i Chicago
John Eliassen, f. 1884, Kveker
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Hans Jakobsen, f. 1810, Avaldsnes, sjauer, fattigstøtte fra Avaldsnes.
Olene Marie Eriksen, f, 1833, Laurvig
Anton Marthin Emanueslsen, f. 1858, Laurvig, matros, stedsønn til Hans
Jakob Hansen, f. 1862, arb, i reberbane
Anna Josefine Hansen, f. 1863
Emma Marie Hansen, f. 1867
Hans Jørgen Hansen, f. 1870
Amalie Hansen, f. 1873
De bodde i St. Hansgt 18 i 1865.

1875’1891’
Erik Larsen, f. 1851, Tysvær, sjauer, støberiarb. I 1891
Berthe Marie Jakobsen, f. 1848, Strand
Inger Tomine Eriksen, f. 1872, Strand
Marthe Helene Eriksen, f. 1875, Strand
Ingeborg Jakobine Larsenn, f. 1879
Olene Bertine Marie Larsen, f. 1885
Laura Larsen, f. 1889
Lennart Larsen, f. 1895
Innen 1900 var familien flyttet til Løwolsgade 26.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Iver Andreas Hansen, f. 1834, Skjold, matros
Emilie Christofine Evertsen, f. 1845, Avaldsnes, leieboer, gift
Lovise Dorthea Iversen, f. 1869, Høiland
Johanna Caroline Iversen, f. 1872
Edvart Johan Iversen, f. 1871
Peder Magnus Iversen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Tyri Tunette Sigbjørnsen, f. 1815, Flekkefjord, fattig, enke
Tomine Pedersen, f. 1854, arb. i oljekæderfab.
Johan Fredriksen, f. 1857, matros. Tyris sønn, se Lervig 7.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Johan Petter Fugelli, f. 1828, Kristiansand, enkemand. selveier, fabrikeier
Christine Fugelli, f. 1854, Randaberg, husholderske hos faderen
Marie Fugelli, f, 1855, Randaberg
Thea Fugelli, f. 1856, Randaberg
Peder Johan Fugelli, f. 1858, Randaberg
Dina Fugelli, f. 1860, Randaberg
Otto Fugelli, f. 1866, Randaberg
Petter Emil Fugelli, f. 1868, Randaberg
Anna Katrine Fugelli, f. 1868, Randaberg
Inger Jakobsen, f. 1855, tjenestepige, ug. I 1875
De bodde i Randaberg i 1865.

1875’1891’
Peder Johnsen, f. 1829, Strand, dagarb. fisker
Berthe Christine Endressen, f. 1825
Regine Johnsen, f. 1867, husligt arbeid i 1891
Elen Johanne Pedersen, f. 1868
Theodor Johnsen, f. 1871, rebslagerdreng i 1891
Klara Theresia Johnsen, f. 1876
Birger Johan Johnsen, f. 1883
Frida Bertha Johnsen, f. 1889
1891’ heter kona Martha Johnsen, f. 1840, Aardal

1875-1891’
Lars Hansen, f. 1818/1826, kuldarb.
Karene Johnsen, f. 1822, Strand

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’1891’
Ole Knudsen Gjesteland, f. 1846, Høle, huseier, fører veisingel, støberiarb., i 1891’
Berthe Tobia Pedersen, f. 1844, Fossand
Berthe Olsen Knudsen, f. 1869, Fossand
Knud Marselius Olsen Knudsen, f. 1870, Fossand, rebslagerdreng i 1891’
Peder Serinius Olsen, f. 1873, Fossand, rebslagerdreng i 1891’
Ole Johan Olsen, f. 1875, Fossand
Thomas Knudsen, f. 1880, støberiarb i 1891’
Berthe Olene Knudsen, f. 1882
Johanne Marie Knudsen, f. 1885
De bodde i Avaldsnesgata 94 i 1901.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Knud Salomon Monsen, f. 1844, Høiland, sjauer
Berthe Malene Reiersen, f. 1851, Flekkefjord
Maren Athelia Knudsen, f. 1872, Høiland
Nille Marie Knudsen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1875’
Mikal Jensen Tastad, f. 1815, slagter, fattig
Maren Pedersen, f. 1817, Aardal
Inger Malene Mikalsen, f. 1844
Johanne Margrethe Mikalsen, f. 1851
Mikal N. Mikalsen, f. 1855, murerhåndl.
Olava Jensine Mikalsen, f. 1860
Hans Mikal Hansen, f. 1874, (Inger Malens Barn, forsørges dels av faderen, dels af moren)

1875’
Hans Olai Pedersen, f. 1847, matros
Anne Karine Paulsen, f. 1852, Tysvær
Paul Kristian Hansen, f. 1875
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1875’
Johannes Mortensen, f. 1859, Flekkefjord, bødker, ug.

 

Fra «Straen» i Lervig 1923. Det var mange fiskere som bodde i området og de hadde båtene sine i “Straen”. Barna i båten er fra venstre trolig Aksel Barka, Berglioth Barka, Marie Frøiland, og Einar Svendsen. Til venstre står Matheus Frøiland og til høyre Svend Svendsen. På brygga ser vi fra venstre Akseliane Barka, Solveig Barka, NN, Aksel Frøiland, NN, Erling Barka, trolig Torvald Barka og Thomas Svendsen.

Bilde utlånt av Anne Bjørlo Fiskå.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1885-1888 
Svend Johnsen, f. 1851, død 8-5-1887, rebslager
Juditha Johannesen, f. 1848, død 24-11-1886
Elen Serine Marie, f. 25-4-1874, konf. 1888 meget godt
Jonatan Johnsen, f. 9-10-1885, død 24-12-1885
Både Svend og Juditha døde av tæring.

1885
Ole Olsen Stenen, f. 1840, fisker
Anne Marie Torgersen, f. 1847
Johan Emanuel Olsen, f. 7-4-1885

1885
Bertha Karine Olsdtr. Levand, enke
Lars Thorsen Sande, ungk. Matros
Lars Bertinius Larsen, f. 4-5-1871 konf 1885. god

1885 k
Hans Andreas Andreassen, Sørvaag, arb.
Bertha Oline Andreassen, f. 15-2-1871, Avaldsnes konf 1885. nesten god

1885
Hans Gabrielsen, f. 1848, Re, arb. Lervigsgaden
Lena Jensen, f. 1852
Axeliane Gabrielsen, f. 12-8-1885

1885-1887
Svend Svendsen, f. 1858, støb.arb.
Birte Marie Tollefsen, f. 1860
Selma Marie Svendsen, f. 5-12-1885
Jenny Svendsen, f. 8-10-1887

1885
Søren Bjørnsen Svartberg, f. 1848, arb.
Ingeborg Mikalsen, f. 1849
Mathilde Amalie Bjørnsen, f. 27-4-1885

1885 Lervig
Berthel Johannesen, f. 1839, Leganger prg, blikenslager
Laurense Johannesen, f. 1841, Tysvær
Johanne Marie Johannesen, f. 1868, Tysvær
Ingeborg Serine Johannesen, 1869, Frue sogn
Laurentse Bertine Johannesen, f. 1872, Kind sogn.
Hendrik Johan Johannesen, f. 1874, Askvolds sogn
Magda Olava Johannesen, f. 1875, Frue sogn.
De bodde i samme hus som Johan F. Lindstrøm i Lervig i 1885, uten at en vet hvilket hus det var. De flyttet til Ryfylkegata 40 ca 1905.

1885 -1887- f
Anton Martin Emanuelsen, f. 1858, løsarb
Valborg Karine Jørgensdtr, f. 1849 ——–se ue
Martha Olene Emanuelsen, f. 12-5-1885
Anton Valdemar Emanuelsen, f.- 13-4-1887

1886 
Hans Hansen, arb.
Elisabeth Tønnesen
Tønnes Hansen, f. 7-1-1872, konf. 1886. ringe kunnskap

1886
Olava Vetteland, pige
Mathias Allum ungkar
Ue. Ebba Susanne, f. 29-5-1885, Vestre Aker, Død 8-9-1886 kramper

1886 
Martin Kristensen, grb.
Marie Torgersen
Martin Martinsen, f. 21-1-1872, konf. 1886. nesten godt

1886-1887-
Hans Andreas Andreassen, f. 1828,
Rakel Marie Andersen, f. 1840
Ingvald Andreas, f. 1-9-1886, død 21-10-1887

1886 
Sivert Østensen, Tastad, sjøm. Lervig 2028 nr 3
Bertha Marie Jakobsen
Inger Tomine Sivertsen, f. 2-2-1872, Kvalvaag, konf. 1886, godt

1886 
Jan Rasmussen Høiland, ungkar, omstreifer
Kristine Samueline Fredriksen, pige
Gunhild Regine Jansdtr. F. 6-4-1870, Strand, konf. 1886, meget godt

1886-1898 
Albert Tollefsen, fisker – Lervig 1
Johanne Johnsen
Angelina Sofie Tollefsen, f. 7-7-1872, Torvastad, konf godt
Severin Tollefsen, f. 6-9-1883, konf. Temmelig godt

1886
Jørgen Karlsen, f. 1820, løs.arb.
Tobia Olsen, f. 1840
Anne Regine Karlsen, f. 25-4-1886

1886
Johannes Palmgren, f. 1853, sjøm, seilmager
Martha Endresdtr, f. 1850
Johanne Endrine, f. 14-4-1886

1886-1887-1888-
Helene Olsen, f. 1847, enke, Lervig. Hun har før sit egteskab hat 2 børn,
1)Anna Olava f. 23-3-1870 med sjøm. Ole Svendsen.
2) Hans Kristian, f. 22-12-1875 med arb. Konrad Svendsen, Død 30-9-1888
3)Hansine f. 11-6-1886, død 12-6-1886, med Hans Olsen, matros, ungkar, Haugesund
4)Laura Kristine, 8-7-1887, død 11-10-1887, med Laurits Kristian Larsen, f. 1860, matros, ungkar, Søregaden

1886 
Alfred Abraham Gundersen, f. 1862
Kristina Olava Andrea Hansen, f. 1863
Elisabeth Hansine Marie Gundersen, f. 15-5-1886

1886 -1890-1902
Bertel Johannes Kvinnesland, f. 1839, Leikanger, død 2-3-1888, omreisende
Laurentse Olsen, Hettervig? Høllevig?
Laurentse Bertine Johannesdtr, f. 1-2-1872, Kinn, konf, 1886 temmelig godt
Henrik Johannes Johannesen, f. 5-7-1874, Avaldsenes, konf 1888, temmelig godt
Magda Olava, f. 14-11-1875, konf. 1892 meget godt
Datteren Laurentse Bertine ble gift med Carl Rasmussen Holst,f. 1869, Ørby, Danmark, løsarb.
De fikk sønnen Randolf i 1902. De bosatte seg i Danmark. I 1902 bodde de i Lervig 15

1886 
Borghild Tollefsen, pige
August Magnussen, bager
Martin Theodor Svendsen, f. 8-1-1872, Kristiansand, konf. 1886 god

1886
Olava Vetteland, pige
Mathias Allum ungkar
Ebba Susanne, f. 29-5-1885, ue. Vestre Aker, Død 8-9-1886 kramper

Magda Olava Johannesen, f. 14-11-1875 Hetland konf, 1890 meget god

1887-1888
Helene Olsen, f. 1847, enke, Lervig. Hun har før sit egteskab hat 2 børn,
1) Anna Olava f. 23-3-1870, med sjøm. Ole Svendsen, sjøm.
2) Hans Kristian, f. 22-12-1875, død 30-9-1888, med arb. Konrad Svendsen, begge f. i Hetland.
3) Hansine Olsen, f. 11-6-1886, død12-6-1886, Far: Hans Olsen, ungkar, matros, Haugesund
4) Laura Kristine, 8-7-1887, død 11-10-1887, krampe Far: Laurits Krtistian Larsen, f. 1860, matros, ungkar, Søregaden

1887 
Valborg Karianne Jørgensen, pige
Johan Helgesen, ungk. Sømand
Hjalmar Olai Martinius Johansen, f. 17-5-1873 konf. god

1887
Lovise Josefine Andersen, f. 1867, pige, Lervig
Thomas Kristiansen, f. 1865, matros, ungkar, Haugesund
Oskar Kornelius 28-1-1887

 

1887
Elisa Jakobsen, f. 1864, pige, Lervig
Severin Nilsen, f. 1863, rebslager, ungkar, Lervig
Klara Elise f. 14-10-1887

1887 * 1891’
Ole Jakobsen, sjøm. Død før 1887
Karine Knudsen, f. 1830, Vier, skure og vaskekone, Riskekvervens fattigv.
Elisa Jakobsen, f. 1864, arb. v. oljeklæderfabrik, 1891’
Karoline Jakobsen, f. 1866, husligt arb.
Karl Johan Jakobsen, f. 6-9-1873, konf. 1887 godt, deksgut i 1891, Brasilien
Klara Elise Nilsen, f. 14-10-1887, datterdatter,
Anna Karine Olava Østensen, f. 1890, datterdatter
Foreldrene til Klara var Elida og ungkar rebslager Severin Mortensen, f. 1863.
Foreldrene til Anna Karine var Karoline og ungkar, sjømann Nils Olaus Østensen, f. 1866.

1887
Elisa Jakobsen, f. 1864, pige, Lervig
Severin Nilsen, f. 1863, rebslager, ungkar, Lervig
Klara Elise 14-10-1887

1887 
Ole Johnsen, sjauer
Martha Torgersen
Kaare Johan Olsen, f. 8-7-1873, konf. 1887 næsten god

1887
Peder Olsen Lillehei, f. 1808, død 7-1-1887, Sogndal, enkem, fattig, myndig barn.

 

1888 
Mathias Knudsen, grb.
Marie Torgersen
Gina Marie Knudsen, f. 30-8-1874, konf. 1888 meget godt

1888 
Olaus Thorsen, sjøm. Død før 1888, Lervig 1626 nr 10
Bojine Nataliesen
Bertinius Nataliesen Thorsen, f. 22-7-1874, konf. 1888, godt

1888
Bernt Elias Olsen, f. 1812, død 5-6-1888, Flekkefjord, bødker, fattigv, lungebet.

1888 
Nils Kristian Jonasen, sjøm. Lervig 933
Johanne Endresen, f. Nygaard
Nils Kristian Jonasen, f. 2-10-1873, konf. 1888 godt

1888
Emma Marie Hansdtr, f. 1867, pige Lervig
Peder O. Halvorsen, f. 1867, ungkar, rebslager, Pedersgaden
Olaf Marselius f 6-5-1888

1888 
Hans Jakob Torvaldsen, smed
Gunhild Sivertsen
Lars Theodor Hansen, f. 26-3-1874, konf. 1888, godt

1888
H. Ellingsen, f 1831, hustømmerm.
Inger Eriksen, f. 1847
Jonas Emanuel, f. 29-4-1888

1888 
Regine Thorsdtr. Pollestad, pige Lervig 238
Gudleik Hansen, ungkar, handelskarl
Kaare Gudleiksen, f. 10-5-1874, konf. 1888, godt ue

 

1889 
Regine Jakobsen, f. 1867, pige
Friftjof Eng, f. 1867, ungkar, maskinist
Frida Berthe, f. 6-11-1889 ue

1889
Kristiane Sandersdtr?
Johan Bertel Nilsen, arbm.
Nils Bertinius Nilsen, 12-10-1875, konf. 1889 god

1889
Knud Torkildsen, f. 1858, jernarb.
Amalie Andersen
Almer Torkildsen, f. 1-10-1889 i Amerika

1889-1891’
Ole Johnsen Sæland, f. 1868, dagarb, sjauer
Sikke Oline Pedersen, f. 1854, Høgsfjord
Johan Bertinius Johnsen, f. 3-10-1889

1889 Hans Jakobsen Brekke, f. 1820, død 4-3-1889, Fetje, arb. enkem.

1889-1891’1893-
Samuel Andersen, f. 1852, Hornindal, maskinist v. skibsværft, ikke i statskirke
Martha Johannesen Andersen, f. 1850, Manger
Johanne Pernille Andersen, f. 3-1-1879, Manger. Konf. 1893 meget godt
August Johan Andersen, f. 1881, Kristiania
Severin Mikal Andersen, f. 1883, Bergen
Einar Andersen, f. 1885, Bergen
Sigurd Martinius Andersen, f. 1887, Kristiania
Anna Marie Andersen, f. 26-5-1889

1889-1891’
Severin Pedersen, f. 1853, fisker
Martha Elisabeth Brynildsen/Reiersen, f. 1847
Peder Pedersen, f. 23-3-1877, konf. 1891 temmelig godt
Albert Pedersen, f. 1878
Randulf Pedersen, f. 1880
Anna Pedersen, f. 1884
Severine Elisabeth Pedersen, f. 1887
Ingvald Pedersen, f. 28-18-1889

1890-1892-1893-1895 
Ingeborg Marie Endresdtr, f. 1850. pige får to døtre.
1.Inga Marie Karoline Eide Edvardsen, f. 4-3-1876, konf. 1890 godt.
Far: Evard Eide av Tromsø, ungkar, matros, 1854
2.Amanda Elvira Nilsen, f. 17-9-1878, konf. 1892, meget godt
Far: Andreas Nilsen
Datteren Inga Marie Edvardsen, f. 1876, pige Lervig,
får Jenny Hildur Marie, f. 25-2-1893 i 1893
Far: Johan August Nilsen, f. 1876, Skagen

1891
Endre Andersen, f. 1818, død 5-3-1891, gift fisker, fattigv.

1891
Julius Jensen, f. 1867
Amalie Tobie Kommedal, f. 1868
Jens Randulf Jensen, f. 4-2-1891
Trygve Jensen, f. 1892
Tora Jensen, f. 1894
Rakel Jensen, f. 1896
Julla Jensen, f. 1898
Thor Finn Jensen, f. 1900
Familien var flyttet til Høkkergaden 6 innen1900.

1891
Karl Albert Thorsen, f. 1857, støb.arb.
Anna Eriksen, f. 1865
Ane Elfrida Thorsen, f. 5-9-1891

1891
Nils Nilsen Bø, f. 1855, dagarb.’
Ingeborg Marie Vaage, f. 1856
Martha, f. 16-2-1891, død 119-11-1891

1891’
Ole Johannes Jakobsen Byberg, f. 1862, Sola, smed
Dina Marie Ommundsen, f. 1863, Høiland
Ommund Olsen Lervig, f. 1889
Karolina Dorthea, f. 18-2-1891

1891
Johan Gustav Nyman, f. 1860
Serina Gustava Olsen, f. 1861
Gustav Sverre Nyman, f. 3-8-1891

1891’
Ole Andersen, f. 1840, Nedstrand, metodist, fisker
Else Marie, f. 1853, metodist, dagarb, sildearb.
Severin Olsen, f. 3-4-1891

1891
Karl Tunem, støb.arb
Elin Margerthe, ue, f. 17-7-1888, Klepp, død 14-1-1891

1891
Isak Aanensen, inderst
Karoline Pedersen
Pernille Aanensen, f. 1-10-1877, Sand, konf. 1891, godt

1891
Nils Anders Nilsen, f. 1867, rebslager
Regine Jakobsen, f. 1867
Nils Johan Nilsen, f. 18-10-1891

1891’
Ingeborg Halvorsen, f. 1837, Fossand, får av Fossand fattigv.
Hanna Marie Kristensdtr. F. 1872, Fossand, dagarbeiderske, væs. beskjæftet ved vask.

1891’
Kristine Knudsen, f. 1846, Jelsa, enke, dagarb. sildearbeid
Lisa Camilla Knudsen, f. 1875, månedspige

1891’
Henrik Schuman Larsen, f. 1869, metalstøber, v. støberi
Anne Sofie Larsen, f. 1869, Skien
Olaf Bertinius Larsen, f. aug. 1890
Laura Larsen, f. 1891
Hilda Larsen, f. 1894
Innen 1900 var familien flyttet til Fjeldsmuget 9.

1891’
Laurentse Johannesen, f. 1843, Tysvær, enke, strikkerske, fattigv.
Marie Johanne Johannesen, f. 1868, Tysvær, arb. v. oljetøysfabrik
Ingeborg Serine Johannesen, f. 1870, tjenestepige, huslig arbeide
Laurentse Bertine Johannesen, f. 1872, tjenestepige, budeie, ophold Odense Danmark.
Hendrik Johannes Johannesen, f. 1874, letmatros, Vestindien
Magda Olava Johannesen, f. 1885

1893-1895
Ingeborg Serine Johannesen, pige
Tysk gaardsdreng?
Johan Karl, f. 13-4-1892, Tyskland, ue Død 1-1-1895
Ingeborg Serine Johannesen, f. 1870, pige. Hennes 2 leiermål
Johan Alfred Svendsen, f. 1868, ungkar, gaardsdreng
Laurentse Henrikke ue, f. 25-2-1893

1891’
Berthe Kristine Vilhelmsen, f. 1832, strikkerske for egen regning, ugift, fattigv.
Abraham Michalsen Vetteland, f. 1811, Kristiansand, enkemann, fisker, logerende

1891’1900’
Andreas Hansen, f. 1863, Tysvær, dagarb, sjauer
Karen Serine Hansen, f. 1856, Tysvær
Hanne Emilie Hansen, f. 1884
Sivert Kornelius Hansen, f. 1887
Martin Hansen, f. 1891
Karel Hansen, f. 1894
Thommas Hansen, f. 1896
Innen 1900 var familien flyttet til Høkkergaden.

1891’
Knud Torkelsen Døvig, f. 1857, Årdal, fisker, sjauer
Amalie Døvig, f. 1867, Strand
Thomas Døvig, f. 1888, Illinois Amerika
Almer Døvig, f. 1889, Illinois Amerika

1891’1893-1900’
Nils Bøe, f. 1856, Finnøy, dagarb.
Marie Bø, f. 1855, Tysvær
Bjørn Olaus Bø, f. 1878
Daniel Nilsen Bø, f. 1885
Ditmar Martinius Nilsen, f. 1888 (Magnus)
Nils Nilsen, f. 1880
Nils Johan Nilsen, f. 18-10-1891
Regine Jakobsen, f. 1867
Innen 1900 var de flyttet til Mellomgaden 9.

1891’1893 
John Bjørnsen, sjøm. Lervig 1989 lervig 21
Maren Mikkelsen
Bjørn Olaus Johnsen, f. 15-10-1878, Bokn, konf. 1893 temmelig godt

1891’
Ingvald Johannesen Jyland, (Gyland), f. 1856, stuert med seilskib, ophold Tyskaland
Ulrikke Gesine Johannesen, f. 1855, Flekkefjord
Inga Ulrikke Johannesen, f. 1883

1891’
Ingebret Pedersen, f. 1861, Vikedal, sjauer, udtrådt av statskirken, intet samfund
Kristine Pedersen, f. 1857, Bømmelsogn, udtrådt
Pernille Andersen, f. 1877, Sand, stedatter

1891’
Olene Gurine Olsen, f. 1828, Kristiansand, enke, Pensjon af Belgien

1891’
Bertha Marie Olsen, f. 1830, enke, strikking, fattigv.

1891’
Ole Johannes Jensen, f. 1849, Kvinherad, jægteskipper
Margrethe Jensen, f. 1839, Ullensvang
Ole Johan Jensen, f. 1880
Anne Kristine Jensen, f. 1878

1891’
Thea Malene Markussen, f. 1859, Strand, enke, dagarb. Hermfab. Babtistmenighet
Hartvig Martinius Markussen, f. 1880
Olaf Johan Rasmussen, f. 1853, Xania, læg-predikant, babtistmenighet, logerende
Innen 1900 var de flyttet til Mellomgade 6.

1891’
Johan Gabriel Jensen, f. 1819, fisker
Martha Jensen, f. 1820, Time

1891’
Jens Mikalsen, f. 1842, fattigkassen, amtsygehuset, sindssvag, død 1891’
Marthe Mikalsen, f. 1840, Kobervik, arb- v. oljeklæderfabrik, fattigv.
Johan Mikalsen, f. 1871, letmatros, Pensacola, Amerika
Marselius Mikalsen, f. 1876, rebslagerlærling
Jensine Mikalsen, f. 1876
Marie Mikalsen, f. 1877
Martha Mikalsen, f. 1882

1891’1894
Gullik Myhre, f. 1850, Hallingdal, urmager for egen regning
Karen Regine Myhre, f. 1848, gift, død 4-1-1894
Karl Gulliksen, f. 1874, Skånevik, dagarb. v. støberi

1891’
Aksel Rudolf Dahmstvedt, f. 1861, Karlsham, Sverige, handelsreisende, kramhandler for egen regning, logerende.

1891’
Marie Sporeland, f. 1830, Rennesøy, enke, fattigv.
Malene Olsen, f. 1831, enke, fattigv.

1891’
Hans Sørensen, f. 1860, Odalen, kramhandler
Ingeborg Marie Sørensen, f. 1851
Inga Marie Karoline Sørensen, f. 1876
Amanda Olivia Sørensen, f. 1878

1891’
Knud Osmundsen Hamre, f. 1820, Røldal, dagarb. sildelossing
Joren Osmundsen, f. 1817, Hjelmeland
Søren Olsen, f. 1844, Lyngdal, sjauer, logerende

1891’
Ingeborg Johnsen, f. 1822, Egersund, fattigv.
Ingvald Johnsen, f. 1862, støberiarb.
Anna Johnsen, f. 1841, Fister
Jenny Infridia Johnsen, f. 1885

1891’
Hans Andersen, f. 1828, Avaldsnes, sjauer
Rakel Marie Andersen, f. 1841, Håland, Sola
Johannes Bertinius, f. 1869, Høiland, matros
Bernhard Hansen, f. 1874, Kobervik, rebslagerdreng
Ingeborg Hansen, f. 1881
Anna Martine Hansen, f. 1883

1891’
Anton Østensen, f. 1855, Vesterålen, støberiarb. Fattigv.
Olufine Gerdine Østensen, f. 1860, Høiland
Olette Beathe Marie Østensen, f. 1881, Vesterålen
Østen Andreas Østensen, f. 1884
Adolf Olai Østensen, f. 1889

1891’
Maren Johnsen, f. 1844, Mosterøy, enke, fattigv.
Martin Johnsen, f. 1879

1891’
Malene Johnsen, f. 1829, Fister, enke, huseier, strikkerske

1891’
Tollak Tollaksen, f. 1835, natvagt v. støberi

1891’1892 
Anfind Hansen, f. 1829, Sauda, stenarb. enkem.
Marie Pedersen, f. 1849, Haa
Inga Josefine Marie Hansen, f. 19-1-1878, konf 1892 særdels godt
Adolf Hansen, f. 1885

1891’1894 
Knud Pedersen Bjerge, f. 1833, Bjerga Sjernarøy, skipper, enkem. 1891’
Inger Gurine Pedersen, f. 1868, huslig arb.
Knudine Marie Pedersen, f. 16-6-1879, konf. 1894 godt

1891’
Berthe Pedersen, f. 1865, enke, arb vask og sildearb. Huseierske

1891’1897
Birte Olene Knudsen, f. 1841, pige, fattigv.
Karl Johansen Stenberg, f. 1843, Skien, støberiarb. ungkar
Elise Olevine Karlsen Stenberg, f. 15-10-1883, Skien Konf. 1897 meget godt

1891’1898-
Ole Johnsen Bøe, f. 1830, enkem. Skaanevig, død 15-9-1898, 68 år gammel, kramhandler for egen regning, fattig.
Severin Johnsen, f. 1870, matros, New York
Karl Johnsen, f. 1873, letmatros, Syd Amerika
Ane Marie Thorsdatter, f. 1862, Høgsfjord, enke, logerende, får fra Strand fattigv.1891’
Inger Marie Gundersen, f. 1866, Strand, sildearb, logerende
Gunnar Marselius Jakobsen, f. 1889, Strand (Ingers sønn)

1892-1894
Nils Pedersen, f. 1868, sjøm.
Elida Olsen Pedersen, f. 1867, død 15-3-1894
Paul Sigvald Pedersen, f. 27-11-1892

1892
Berta Serine Syvertsen, f. 1876, pige
Sigurd Henrik Olaf Moi, f. 1860, ungkar, kunstmaler
Sigrid Henrikke ue f. 6-10-1892

1892
Nils Johannesen, støb.arb.
?
Anna Kristine, f. 1-5-1892, Avaldsnes, ue Død 10-6-1892

1892
Ingeborg Teresia Fjermestad, pige, f. 6-6-1867, tjenestepig i 1885.
John Chamorray, f. 1863, fra Amerika, ungkar, politibetj.
John Chamorray? Ue 19-5-1892
Ingeborg var datter av Tollef Tønnesen/tørresen Lervig og Ingeborg Johnsdtr.

1892-
Ole Pedersen Skjæveland, f. 1837, Høiland, død 20-11-1892, enkem. Stenarb. fattiglem

1892 
Peder Bertinius Knudsen, seilmager
Cecilie Thorsen
Peder Theodor Berg Knudsen, f. 9-4-1879, Skudsenes, konf. 1892, nesten meget godt

1892 
Klaus Winter Hjelm Thorsen, styrm. Lervig 2293
Bojine
Klaus Winter Hjelm Thorsen, f. 22-8-1877, konf. 1892. godt

1892 
Adolf Martinius Svendsen, d. 1860, Høiland, maskinist
Gurine Serine Kristiansen, f. 1864, Ølen
Helene Josefa Svendsen, f. 1889, Høiland
Svend Svendsen, f. 24-1-1892
Karen Svendsen, f. 1893
Marie Svendsen, f. 1898
Innen 1900 var de flyttet til Rosenberggaden 7.

 

1892-94
Jørgen Elias Jørgensen, f. 1845. løsarb. fattigkassen
Borghild Gotskalksdtr. F. 1868,
Johan, 5 år
Karen Olava, f. 1894 død 1897 bronkit.
Berge Julius, f. 1896
Innen 1896 var familien flyttet til Pedersgata 109.

1892-1893
Helmik Olsen, f. 1843, bødker
Torborg Nilsen, f. 1849
Oluf Kristian Olsen, f. 30-3-1879, konf. 1893, nesten godt
Dødfødt sønn 25-12-1892

1892-1894
Jakob Olav Olsen, f. 1850, mask.
Emilie Didriksen, f. 1853
Rakel Eline, f. 26-7-1892, død 22-11-1892
Rakel Elvine, f. 27-11-1894

1892
Berta Serine Syvertsen, f. 1876, pige
Sigurd Henrik Olaf Moi, f. 1860, ungkar, kunstmaler
Sigrid Henrikke ue f. 6-10-1892

1892 
Evald Waldemar Nilsen, f. 1868
Ingeborg Halvorsen, f. 1865
Jenny Marie, f. 25-11-1892

1892 
John Johannesen, matros Lervig 2045
Inger
Johannes Johnsen, f. 1-12-1877, Nedstrand, konf. 1892, godt

1893
Elen Marie Larsen, Andersen, f. 1853, gift, metodist

1893 
John Johnsen, f. 1807, Engø, død 6-8-1886, fandtes død i vannet, formodes at har taget sig selv av dage
Maren/Martha Torjusen, f. 1832, Suldal, død 31-10-1889
John Martin Johnsen, f. 1-6-1876, konf. 1893, nesten godt

1893
Talette Larsen, pige
Ludvig Jakobsen, matros, ungkar
Laurits Jakobsen (eriksen), f. 29-9-1878, konf 1893 nesten meget godt

1893
Johan Jensen, fisker
Martha Jensen, f. 1820, Time, død 16-3-1893

1893
Gustav Johnsen, kjedelsmed, metodist
Ane Serine Johnsen, f. 25-12-1890, død 31-7-1893

1893
Ole Johnsen Soland, f. 1868, ug. Fisker, død 9-3-1893
Foreldrene. John Johnsen, Birte Olene Olsen

1893 
Else Marie Larsdtr, f. 1853, Hetland, gift, død 17-5-1893.
Hun var metodist

1893-1894
Sivert Johan Helgesen, skibsfører
Sissel Svendsen
Mathilde Sofie Helgesen, f. 16-12-1880, konf. 1894- godt
Sivert Johan Helgesen, f. 1884, død 8-6-1893

 

1893
Talette Larsen, pige
Ludvig Jakobsen, matros, ungkar
Laurits Jakobsen (Eriksen), f. 29-9-1878, konf 1893 nesten meget godt

1894
Marie Olsdtr, pige
Nils Gundersen, ungkar
Johannes Gundersen, 23-9-1879, Fister konf 1894 godt

 

1894-1895 –
Henning Eliassen Bang, f. 1855, Inderøen, typograf, død 18-1-1893, gift.
Gesine Osmundsen, f. 1855
Sverre Bang, f. 19-3-1892, ue Død 16-1-1895

1894 
Kristen Olsen, støb.arb.
Tobie Magnussen
Ole Bertinius Olsen, f. 7-2-1880, konf. 1894, godt

1894-
Karl Hansen, f. 1876, død 11-4-1884, rebslager
Karen Olsen

1894
Marie Olsdtr, pige
Nils Gundersen, ungkar
Johannes Gundersen, 23-9-1879, Fister konf 1894 godt

1894 
Abraham Tjølsen, arb.
Karoline Tjølsen
Anne Bertine Tjølsen, f. 12-3-1880, konf 1894
Adolf Tjølsen, f. 1875, død 9-6-1894

1894
Gabriel Johnsen, f. 1867, matros
Ane Regine Larsen, f. 1874
John Johnsen, f. 21-12-1894, død 21-12-1894
Dødfødt datter, 5-12-1895

1894 
Lars Johan Larsen, smed
Anne Talette Rasmussen
Rasmus Larsen, f. 25-11-1879, Høiland, konf. 1894 godt

1895 
Anton Marius Berg, arb.
Karoline Jensen
Lovise Berg, f. 13-4-1880, konf 1895

1895
Ingvald Johnsen, fyrbøder
?
Ane Gurine, f. 20-2-1893, ue Død 16-8-1895

1895 
Ane Karoline Jakobsen f. Nilsen, f. 1878, gift kone
Bernhard Andreas Bertelsen, f. 1872, Bergen, sadelmager, gift mandag
Anna Karoline, f. 30-8-1895, ue
Ane Karoline Nilsen, ble gift med matros Karl Johan Jakobsen, 28-7-1895.

1895
Ingeborg Serine Johannesen, pige
Tysk gaardsdreng?
Johan Karl, f. 13-4-1892, Tyskland, ue Død 1-1-1895

1895
Thorvald Johannesen, f. 1867
Karen Serine Nilsen, f. 1864
Ane Bolette, f. 22-10-1895

1895
Ingvald Johnsen, fyrbøder
Ane Gurine, f. 20-2-1863, ue Død 16-8-1895

1895-
Ingeborg Tønnesen, f. 1827, død 26-11-1895, enke, fattigv, 68 år, 4 myndige børn, hvoraf 2 i Amerika og 1 tilsøs fra England.

 

 

1896 
Ole Osmund Øverland
Ingeborg Berta Vebjørnsen
Valeska Øverland, f. 29-3-1882, konf. 1896, godt

1896
Karl August Svendsen, sjøm
Kaia Svendsen, f. 1875, gift, død 25-11-1896

 

1896 
Baard Andersen, f. 1854, mek. – Lervigsveien 1
Elen Ormsdtr, Nesheim, f. 1860
Martin Alexander Andreassen, f. 13-1-1882, Strandebarm, konf 1896, meget godt
21-2-1896 Eli og Ingeborg, tvllinger

 

1896
Martin Larsen Froland, bagermester
Karen Nikoline Johannesen
Lovisa Rebekka Froland, f. 12-10-1881, konf. 1896. meget godt

1896-
Svend Larsen, f. 1865, tobakspinder
Severine Jonassen, f. 1864
Charlotte Emilie, f. 3-4-1896

1896 
Peder Kristian Pedersen, fisker
Gilline Rasmussen?
Jensine Pedersen, f. 15-9-1882, konf. 1896 godt

1897
Sigbjørn Sigbjørnsen, skom.
?
Mary Sigbjørnsen, f. 22-1-1895, død 10-2-1897

1897-
Serina Olsen, f. 1824, død 24-5-1897, enke efter rebslager, 73 år, 2 myndige børn, nemlig Bertine g. m. Ingvald Cecil Nyman og Salvine g.m. Gustav Nyman, alle tilstede.

1897-
Anton Theodor Eriksen, f. 1846, død 19-9-1897, murersrb. Gift, 50 år, fattiglem

1898-
Inger Olsdt Moshaug? Dagarb. F. 1862, 35 år, fattig Død 8-4-1898, Ug.

1899
Ane Iversen, F. 1869, gift kone, matroskone, Høkergt. 4. henne 2 leiermål
Viliam Torp, f. /18591864, enkem. Dokarb. Opgiven barnefader Lervig
Agnes ue17-4-1899

1900
Bertha Olen Knudsen, f. 1850, død 12-11-1900, 25 år, faderen lever

1919
Thorvald Johan Fjermestad, kjører
Rakel Jensen
Fred Randulf, f. 11-11-1919

Med forbehold om mulige feil og mangler.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net