seilmagere

Seilmagere

Den engelske korvetten “Challenge”

66

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Hvor mange som var seilmaker verksteder det var rundt om i byen er usikkert. Det var flerfoldige arbeidsplasser i slike slikt verksteder. Både for mesteren, svendene, lærlingene og andre arbeidere. Behovet for gode seil var stort, i de hvite seils tid. Seilmakerne tilpasset hvert seil til den enkelte båt. Mesteren skar ut stoffet. Alle hadde sin jobb, både svender og lærlinger. Det var helst stoff vevd av hamp og lin som ble brukt i eldre tider før bomull og syntetiske stoffer overtok. Seilduken ble importert blant annet fra Holland og Frankrike.
Både tauverk, seilduk og fiskegarn ble impregnert, for å holde lengt mulig. Det ble brukt bark av eik og andre løvtrær som ble kokt opp, så tilsatt tjære og lyse (rå tran) før duken ble lagt i badet.

Seilmakere, blokmakere og repslagere var alle yrker som var rettet mot seilskutetiden og ga grunnlag for mange arbeidsplasser i byen.

Når en ser i folketellingene, finner en utrolig mange. Her har jeg tatt med personer som ble nevnt i tellingene fra 1865, 1875, 1885, 1900, 1910 og 1920. I 1875 var det ikke mindre enn 94 personer, men det minket år for år og i 1920 var det bar 17 seilmakere.

Seilmagere som bodde i Pedersgata og nære omegn.

Pedersgata 11, 1894 – 1913
Orm Øverland, f. 21-7-1828, Røldal, snedkerarbeider/svend, død 9-10-1914, 93
Martin Øverland, f. 3-1-1868, Sauda, seilmager til sjøs i 1910.
Pedersgata 11, 1894–1913 Martin Øverland, f. 1868, Sauda, matros, seilmager til sjøs i 1910.
Pedersgata 18, 1885, Lie, Karl f. 1835 Seilmagersvend
Pedersgata 29, Jon Daniel Johannessen, seilmager.
Pedersgata 30, 1889 Gustav Johnsen, f. 1854, sjøfarende seilmaker
Pedersgata 33, 1898 Tollag Rasmussen, 35 år, seilmager kom hjem fra Amerika i oktober
Pedersgata 35, 1885, Ole Olsen f. 1859 Seilmager
Pedersgata 35, 1885 Sven Ingebretsen, f. 1859 Klepp Seilmager
Pedersgata 46, 1865-1895 Peter Mauritsen Kartevold, 22 år, seilmager, skib «Gustav» i 1873
Pedersgata 47, 1865-1895 Peter Mauritsen Kartevold, 22 år, seilmager, skib «Gustav» i 1873
Pedersgata 47, 1865-75 Wilhelm Torkelsen, f. 1844, sjøfarende seilmager.
Pedersgata 47, 1865-1875, Laurits Torkelsen, f. 1860, seilmagerarbeid
Pedersgata 56, 1865-1894 Oluf Andersen Rohde, f. 1849, seilmager
Pedersgata 59, 1865, Sivert Martinius Sivertsen, f. 1861, Sivert Martinius var seilmager og bortreist i 1885.
Pedersgata 66, 1875, Julius Andresen/Halvorsen, f. 1851, Seilmager til sjøs.
Pedersgata 76, 1875, Svend Svendsen, f. 1863, seilmager arbeid
Pedersgata 77, 1868-1875, Gudmund Theodor Eliassen, f.14-5-1861, Seilmager
Pedersgata 127, 1885-1928 Gustav Johnsen, f. 1854, søfarende seilmager

1892Arbeidergata 3
Thore Knudsen, f. 1837, død 1926, 86 år gammel, seilmagermester. Dissenter
Thorvald Otilius , f. 1871, seilmagerlærling i 1885

Avaldsnesgata 94, 1918-22, Nils Halvorsen, f. 1892 Stavanger, død 1-6-1968, 76 år gammel. seilmager

Gitlesmauet, 1891, Torkel Olsen Eidsvåg, f. 1861, seilmager, ungkar

Lervig 12, 1893- Johannes Larsen, seilmager
Lervig, 1886, Johannes Palmgren, f. 1853, sjøm, seilmager
Lervig, 1892, Peder Bertinius Knudsen, seilmager

Spilderhauggt. 6, 1914’1916, Kristian Knudsen, f. 1882, seilmager, død 1962, 80 år gammel
Spilderhauggata 22, 1899, Emil Larsen, 24 år, seilmager, udreist med “Perfect” nylig
Spilderhaugsmuget ??,1885, Julius Jonasen, f. 1861, Seilmager

Støberigata 13, 1896, Theodor Halvorsen, f. 1864, seilmagersvend

Bilde fra Store Norske leksikon.

Seilmaker Mathiesen er et kjent firma som har gått fra far til sønn i syv generasjoner.

Mathiesen Slektens gang:
1783 Compass og seilmagermester Haaver Mathiesen
1810 Seilmagermester Ole Christian Mathiesen
1830 Seilmagermester Johan Baade Mathiesen
1840 Seilmakermester Haaver Christinius Mathiesen
1882 Seilmakermester Haaver Christinius Mathiesen
1916 Seilmaker Johannes Enholdt Mortveit Mathiesen
1945 Seilmakermester Håvard Kristian Mathiesen
1978 Seilmaker Håvard Christian Berg Mathiesen

Den første personen jeg fant i folketellingen fra 1865 var Berdinius. Jeg har prøvd å følge han liv, men fant ikke mye.

1865/1875 Berdinius Berdinesen, f. 1848, seilm,lærling, søfarende seilmager, Hølleberggt.
Han var 17 år i 1865, og bodde sammen med mora Ane, som var enke og søsteren Anne Wilhelmine på 15 år. Da var han seilagerlærling. I 1875 var han søfarende seilmager, ugift. Han er ikke nevnt i folketellingene for 1885, 1900, 1910 eller 1920. Antagelig var han på sjøen i mange år, eller død uten at det er lett å finne i kildene

Seilmagere 1865 49 personer
1865/1875 Berdinius Berdinesen, f. 1848, seilm,lærling, søfarende seilmager, Hølleberggt.
1865 Andreas M. Hansen, f. 1845
1865/1875/1885 Niels Berg, f. 1836, seilm.mester, m. eget værksted, Værksgt.
1865 I.R. Zimmerman, f. 1834, Sandefjord,
1865/1885 Julius Theodor Friis, f. 1828, Christiansand,
1865 John Aareberg, f. 1835, Lye
1865/1875 Petter Andreas Gabrielsen, f. 1850, lærling, Klevegt.
1865/1875/1885/1900/1910 Andreas Klinkenberg, f. 1838, Seilmagermester m. eget værksted, Klingenberggt.
1865 Lauritz Endresen, f. 1839
1865 Martin Christian Pedersen, f. 1850
1865 Hans Cornelius Wessel Olsen, f. 1840
1865 Lars Thomas Jørgensen, f. 1847
1865 Gavseth Gabrielsen, f. 1842
1865 Carl Johan Ommundsen, f. 1849
1865 Hans W.R. Olsen, f. 18491865
1865 Olaus Osmundsen, f. 1850
1865 Lars Olsen, f. 1844
1865 Petter Carlsen, f. 1849, seilmagerdreng
1865/1875/1885/1900 Taallag Baade, f. 1826, seilmagersvend, Haugvaldstadgt.
1865 Johan Jakobsen, f. 1846
1865/1875 Jan Rasmussen, f. 1829, seilmager svend, N. Holmegt.
1865 Carl Johan Olsen Lie, f. 1836
1865 Carl Johan, f. 1848, seilmagerdreng
1865/1875/1885/1910 Thore Olsen, f. 1835, seilmagermester, m. eget værksted, Ø. Strandgt.
1865/1875/1885 Søren Roth, f. 1848, seilmagerdreng, seilmagermester, Idsømarken
1865/1875 Albert Albertsen, f. 1831, seilmagersvend
1865 Thomas Larsen, f. 1850, seilmagerdreng
1865 Oluf Jæger, f. 1849, seilmagerlære
1865 Petter J. Johan Pedersen, f. 1845
1865 Christian Christiansen, f. 1847
1865 Johan P. Dahl, f. 1849
1865 Lars Bertel Møller, f. 1833
1865 Martin Ommundsen, f. 1849,
1865 Ole Gabriel Ommundsen, f. 1844, Haaland, seilmagersvend
1865/1885/1920 Olav Andersen, f. 1849, seilmager og handelsmand, Storhaugv.
1865 Martin Pedersen, f. 1849
1865/1875/18851910 Oluf Andreas Olsen, f. 1846, seilmager, eget værksted, M. Strandgt.
1865 Johan Christian Nielsen, f. 1810, Svelvig,
1865/1875/1885 Ole Christian Mathiesen, f. 1810, seilmagermester, N. Strandgt.
18651875/1885 Haaver Cristinius Mathiesen, f. 1840 (sønn) N. Strandgt.
1865/1875/1885/1900 Christian Mathiesen, f. 1827, seilmagermester, Bredgt.
1865/1875 Ole Eilertsen Wold, f. 1841, Bergeland
1865 Theodor Imsland, f. 1848
1865 Adolf Severin Helland, f. 1849, seilmager lærling
1865 Thomas Josephsen, f. 1846
1865 Edvard Andersen, f. 1846
1865 Andreas Rasmussen, f. 1842, seilmagersvend
1865 Christian Jæger, 1850, seilmager lærling
1865 Jakob Baarsen, f. 1822

Ombord i en seilskute var det nødvendig å kunne mange knuter og stikk.

Seilmagere 1875 94 personer

1875 Laurits Larsen, f. 1858, Randeberg, Ø. Strandgt.
1875 Hans Jakob Isaksen, f. 1850, Idsemarken
1875 Svend Egeland, f. 1856, Idsømarken
1875 Elias Olsen, f. 1858, seilmagersvend, Idsømarken
1875 Karl Ingvald Rasmussen, f. 1861, lærling, Imslandsbakken
1875 Andreas Pedersen Ellingsen, f. 1856, St. Hansvolden
1875 Hartvig Torkelsen, f. 1849, søfarende seilmager, Spilderhaug
18751885 Hans Kristian Henriksen, f.1839/1849, Høle, skibsreder og seilmagermester, Kongsgade
1875 Nils Salvesen, f. 1859, Hetlandsgt.
1875 Morten Helmik Børresen, f. 1856, Hetlandsgt.
1875/1885 Johan Baade Mathiesen, f. 1830, Bredegd.
1875 Christian Adolf Tønnesen Oma, f. 1859, Blaasenborg
1875 Ole Veholmen, f. 1857, Pedersdalen
1875 Lars Pedersen, f. 1851, Pedersdalen
1875/1885 Thore Emil Gundersen, f. 1860, lærling, Ø. Holmegt.
1875 Laurits Petter Severin Teodor Aarreberg, f. 1845, Ø. Klevegt.
1875 Eilert Kristian Endresen, f. 1861, seilmagersvend, Ø. Strandgt.
1875 Ingebret Brostrup Ingebretsen, f. 1852, Bergeland
1875/1885/1900/1910 Thore Knudsen, f. 1837, seilmagermester, Bergeland
1875 Oluf H. Johannesen, f. 1846, Pedersdalen
1875 John Rasmussen, f. 1854, Pedersdalen
1875 Martin Wathne, f. 1862, seilmagerarbeide, Lerkesvingen
1875 Theodor Thormodsen, f. 1852, Arnageren
1875 Julius Ommundsen, f. 1857, søfarende seilmager, Jorenholmen
1875 Andreas Abrahamsen, f. 1853, Blaasenborg
1875 Adolf Knudsen, f. 1858, St.Hansvolden
1875 Gudmund Theodor Elliassen, f. 1861, St.Hansvolden
1875 Johannes Vold, f. 1860, rosenkildehaven
1875 Reier Reiersen, 1852, Rosenkildehagen
1875 Ole Hansen, f. 1855, L. Skippergt.
1875 Christian Simundsen, f. 1857, Strømstenen
1875 Laurits Jonassen, f. 1852, Verksgt.
1875 Ingebrigt Andreas Ingebrigtsen, f. 1847, seilm. Til sjøs, Spilderhaug
1875 Henrik Naversen, f. 1859, Aadlandstk.
1875 Johan Teodor Johnsen, f. 1863, Lofoten, lærling, N. Holmegt.
1875 Mandius Tollaksen, f. 1859, Pedersdalen
1875Torkel Svendsen, f. 1851, Baasenborg
1875 Julius Andersen? Halvorsen, f. 1851, seilm.arbeid, Spilderhaug
1875 Edvard Eriksen, f. 1858, seilmagersvend, Spilderhaug
1875 Lars Jørgensen, f. 1850, søfarende seilmager, Sangesandsgt.
1875 Gabriel Torstensen, f. 1847, Pedersdalen
1875 Svend Svendsen, f.1863, seilm.arbeid, Spilderhaug
1875 Ole Kristian Tønnesen Oma, f, 1854, Blaasenborg
1875 Elias Johnsen Erland, f. 1836, St.Hansvolden
1875 Julius Andreassen, f. 1858, St.Hansvolden
1875 Wilhelm Torkelsen, f. 1844, søfarende seilmager, St.Hansvolden
1875 Emil Alexandet Eliassen, f. 1853, seilagersvend, Værket
1875 Johan Werther, f. 1840, søfarende seilmager, Imslandsbakken
1875 Karl Kverneland, f. 1855, søfarende seilmager, Imslandsbakken
1875 Jens Jørgen Jensen, f. 1861, Idsømarken
1875/1885/1900 Johan Pedersen, f. 1857, Holmen
1875 Johan Andreas Friis, f. 1856, Olavskleven
1875 Olaf Osmundsen, f. 1854, Bakkegt.
1875 Martin Salvesen, f. 1860, lærling, Hetlandsgt.
1875 Peder Persen, f. 1855, seilmagerdreng, Hetlandsgt.
1875 Enok Andreas Jonassen, f. 1856, Blaasenborg
1875 Severin Monsen. F. 1860, Pedersdalen
1875 Adolf Jæger, f. 1852, søfarende seilmager, St.Hansvolden
1875 Laurits Torkelsen, f. 1860, seilm.arbeid, St.Hansvolden
1875 Tønnes Mandius Persen, f. 1851, søfarende seilmager, N. Strandgt.
1875 Laurits Gabrielsen, f. 1854, Bjergsmauet
1875 Thomas Gabrielsen, f. 1858, lærling, Bjergsmauet
1875 Jens Jakobsen, f. 1860, lærling. N. Strandgt.
1875 Martin Nilsen, f. 1848, seilmaersvend, Aadlandsttykket
1875 Christian Christensen Hauge, f. 1857, N. Holmegt.
1875 Johan Steinkoph, f. 1851, Høllerggt.
1875 Gunvald Haave, f. 1855, seilm.dreng, Skippergt.
1875 Christian Conrad Zimmerman, f. 1832, Sandefjord, Seilm.mester, Imslandsbakken
1875 Sven Thoresen, f. 1852, Spilderhaug
1875 Lars Mikalsen, f. 1861, seilm.arbeid, Spilderhaug
1875 Aadne Aadnesen, f. 1859, seilm.dreng, Rosenkildehagen
1875 Karl Ludvig Isaksen, f. 1858, seilm.arbeide, Idsømarken
1875/1885 Ole Olsen, f. 1859, seilm.arbeid, Idsømarken

1885 43 personer
1885 Samuel Kristiansen, f. 1870
1885 Gabriel Torgersen, f. 1844
1885 Abraham Hansen, f. 1862
1885/1920 Karl Johan Johnsen, f. 1849
1885 Ludvig Kristinius Knudsen, f. 1859
1885 Ole Fredrik Werther, f. 1833, Stenkargt.
1885 Alexander Jacobsen, f. 1864
1885 Theodor Jacobsen, f. 1866
1885 Tobias Tobiassen Imsland, f. 1856, Skansegt.
1885/1900/1910 Elias Berentsen, f. 1857, seilm.svend, Børehaugen
1885 Rasmus Jonassen, f. 1868
1885 Mandius Joakim Knudsen, f. 1862
1885 Halvor Johnsen, f. 1826, Hjelmeland, seim. Med skip Eiekundaund
1885 Thorvald Otilius Knudsen, f. 1871, lærling
1885/1900/1910 Ole Sømme Eliassen, f. 1849, Kirkegt.
1885 Thorvald Klinkenberg, f. 1871, lærling
1885 Bernhard Eliassen, f. 1870
1885 Gabriel Torkildsen, f. 1860, seim. matros
1885 Jakob Jakobsen, f. 1870
1885 Svend Ingebretsen, f. 1859, Klep
1885/1910 Hans Jakobsen, 1821, Sogndahl, seilm. til sjøs
1885 Thomas Svendsen, f. 1863
1885 Andreas Andersen, f. 1862
1885 Tønnes Olsen, f. 1843
1885/1910 Pitter Kannik, f. 1850, seilm. til sjøs
1885 Rasmus Svendsen, f. 1863, seilm.svend, Ø. Strandgt.

1900 39 personer
1900 Svend Sørensen, f. 1866, seilm. til sjøs, Randbergv.
1900 Hans Sigvart Arentz, f. 1886, lærling, Bredgt.
1900 Sigurd Klinkenberg, 1879, seilm.svend, Klinkenberggt.
1900 Reinert Knudsen, f. 1871, seilm. til sjøs, N. Strandgt.
1900 Peder Olsen, f. 1879, seilm. til sjøs, Brøndgt.
1900 Olai Olsen, f. 1852, seilm. til sjøs, Midtgt.
1900 Andreas Endresen, f. 1870, seilm. til sjøs, N. Dalgt.
1900 Peder Meling, f. 1868, Strand, seilm. til sjøs, Karlsminnegt.
1900 Gabriel Folkvord, f. 1872, seilm. til sjøs, Lysefjordgt.
1900 Elling Berentsen, f. 1860, seilm. til sjøs, Sandeidgt.
1900 Daniel Berentsen, f. 1859, seilm. til sjøs,Pedersdalen
1900 Jesper Urdal Jespersen, f. 1849, N. Blaasenborg
1900/1910 Karl Johan Gåsland, f. 1849, N. Blaasenborg
1900 M.O. Mikelsen, f. 1862, Møllegt.
1900 Thomas Fanulsen, f. 1840, seilm. til sjøs, Ø. Dalgt.
1900/1920 Peder Pedersen, f. 1878, seilm. til sjøs, Opheimsgt.
1900 Ole Andreas Jacobsen, f. 1848, Rennesøy, seilm. til sjøs, Verksgt.
1900 Ole Christian Mathiesen, f. 1875, seilm. til sjøs, N. Strandgt.
1900 Martin Danielsen, f. 1868, N. Blaasenborg
1900 Lars Larsen Lie, f. 1869, seilm. til sjøs, Ø. Strandgt.
1900 Ole Endresen, f. 1862, Skudesnes, seilm. til sjøs, Bredgt.
1900 Anton Hansen, f. 1854, Trondheim, Kalhammeren
1900 Halvdan Natvig, f. 1884, lærling, Hetlandsgt.
1900 Eilert Nilsen, f. 1850, seilm. til sjøs, Nymandgt.
1900 Thore Thorsen, f. 1875, seilm. til sjøs, Indre Hetlandsgt.
1900 Haavar Christinius Mathiesen, f. 1885, lærling, N. Strandgt.
1900 Tollag Rasmussen, f. 1865, seilm.svend, Verksgt.
1900 Wilhelm Wilhelmsen, f. 1849, seilm. til sjøs, Normansgt.
1900 Martin Nilsen, f. 1861, Nymansgt.

1910 30 personer 
1910 Bjørn Bøe, f. 1875, seilm. til sjøs, N. Dalgt 56
1910 Haaver Mathiesen, f. 1879, Brøndgt 11
1910/1920 Karl Severin Johannesen, f. 1873, seilm. til sjøs,, Kongsgt. 5
1910 Bjarne Helland, f. 1888, seilm. til sjøs,
1910/1920 Svend Batlthasar Iversen, f. 1838, Høiland, Bredgt. 30
1910 Torkel Olsen, f. 1852, Midtgt. 16
1910 Abraham Torkildsen, f. 1877, seilm.håndverker, Møllegt. 60
1910 Johan Pedersen, f. 1857, Oskarsgt. 30
1910 Ludvig Larsen, f. 1841, Egenesv. 1
1910 Martin Øverland, f. 1868, Sauda, seilm. til sjøs, Pedersgt.11
1910 Elias Eilertsen Berg, f. 1847, Sandsgt. 60
1910 Rasmus Martinius Danielsen, f. 1868, seilm.svend, Høkergt.
1910 Erling Gundersen, f. 1896, erendsgut, Karlsmindegt. 15
1910 Kristian Knudsen, f. 1881, Lysefjordsgt. 27
1910 Karl Ingebertsen, f. 1840, Stiftelsesgt. 17
1910 Edvart Edvartsen, f. 1853, Ø. Strandgt. 60

1920 17 personer
1920 Karl Johan Larsen, f. 1847, seil.arb., Klevegt.
1920 Haavard Chrisrinus Mathiesen, f. 1882, 23-12, Brøndgt.
1920 Nils Halvorsen, f. 1892, Avaldsnesgt.
1920 Thomas Thorsen, f. 1864, seil.arb. Storgt.
1920 Thorvald Torkelsen, f. 1868, seil.arb. Kongsgt.
1920 Lars Bernt Jensen, f. 1969, Haugesund, Andasmauet
1920 Theodor Halvorsen, f. 1864, Vaaland
1920 Johs Svendsen, f. 1849, seil.arb. Rosenberggt.
1920 Oluf Kristian Knudsen, f. 1882, N. Dalgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net