Kvitsøygata 93, 95 og 99

Kvitsøygata 93, 95, 99

Bilde fra boka: Roalkvam: Fra disk til stormarked.

94

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

1910*1971*Kvitsøygata 93

Økonom avdeling 5, 1910-1971

Huseier 1912 Forbruksforeningen Økonom.

Jeg handlet ofte i Økonom for mine foreldre. Bak disken sto frk. Østebø i de siste årene. Alltid blid. Innredningen var nok som de fleste butikkene på den tid. Disken var som en u., Vekten og kassa apparatet dominerte. Det var også et stativ med ruller av innpakningspapir. På høyre side var det hyller med ferske brød. De var ikke innpakket, men fikk gråpapir rundt seg. Det var mange unger som nesten hulte ut brødet hvis de var sultne på vei hjem. Til helgen måtte en bestille hvis en skulle være sikker på å få det en ville ha. I hyllene bak disken var det varer av mange slag.  Varer i løs vekt ble veid på vekten. I den tid kjøpte en ikke mer enn en trengte eller hadde råd til. 100 gram kaffe, ½ kilo mel, poteter og andre dagligvarer som smør og ost. Melk kjøpte vi på meieriutsalget i Johannesgata, kjøttvarer måtte en til slakterne for å handle. Men som de fleste unger var vi mest opptatt av snopedisken. «Bom Bom» ble veid i små spissposer, men slikkepinner og tyggegummi var også populært. Tobakk var en vare det gikk mye av i en tid da alle voksne, kvinner som menn røykte som svamper. Før kalkulatorene kom så skrev betjeningen ned beløpet på hver vare etter hvert som de fant det fra. Til slutt måtte de regne alt sammen og det kunne ta tid, før de slo det inn på kassen og vi fikk kvitteringen. Jeg ble ganske god i hoderegning der jeg fulgte med, og regnet selv om jeg så det opp ned, det kunne ta tid. Før jul samlet vi alle kvitteringen og summerte de før vi levert alt, og så fikk en utbetalt utbytte. Det ble et savn da butikken ble lagt ned i 1971.

 

Det var et hus med forretning i første etasje og bolig i annen.

1920*1948*1961*1968*Kvitsøygata 93
Knut Gudbrandsen, f. 1872, Odal, kjernemester, død 1959, 87 år gammel
Sanna Marie, f. 1875, død 1944, 69 år gammel
Gustav Magnus, f. 1894, død 1923, 30 år gammel
Anna Sofie, f. 1895, død ca 1987, g.m. Jimmy, USA
Signe Olga, f. 1897, død 1938, g.m. Karsten Rake
Karl Sigurd, f. 1900, død 1971, 70 år gammel. kaptein, g.m. Ester se omtale
Knut, f. 1907, g.m. Thora Paulsen
Margrethe, f. 1912, død 1958, 46 år gammel, g. m. John Pedersen
De bodde Bakkegade 16 i 1900, men i Kvinnherad i 1910.

– 1952

1920*Kvitsøygata 93
Gustav Markus Gudbrandsen, f. 1893, død 1923, 30 år gammel, fab.arb.
Marie, f. 1895
Kurt Selmer, f. 1916, død 2001, 85 år gammel, kunstmaler, g.m. Borgny se
Bjørn, f. 1917
Gerd Marie Gudbrandsen, f. 1918, død ca 1986, g.m. Anders Eide USA

  Kurt Gudbrandsen 1987. se omtale

Karl var onkelen til Kurt. Her kan dere se utklipp om begge to.

https://pedersgaten.org/kaptein-karl-gudbrandsen/

https://pedersgaten.org/kurt-gudbrandsen/

1920*Kvitsøygata 93
Albert Larsen, f. 1898, kassearb.
Emma, f. Gudbrandsen, f. 1903, død 1944, 41 år gammel
John Albert, f. 1920, død 1976

1954* Kvitsøygata 93
Oskar Arvid Østbøe, herm.arb.
Kåre

De flyttet til Brattebergata.

1961* Kvitsøygata 93
Egil Larsen, maskinsjef

93 Haugstad, Nils, fab. 1913
93 Hetland, S. assist. 1913

Kvitsøygata 95

Kvitsøygata 95 var Tou bryggeri sitt lagerbygg. Det ble laget leiligheter i annen etasje. Vi finner at det var nummer 95, 95a og 95b. Det er ikke lette å skille ut boligene. Vi finner noen familier som bodde i Hvidingsøegate 12 i 1910 og i nr 95a i 1920. Hus nr, 12 finnes ikke i de senere år så de er nok samme leilighet. En blir lett forvirret når opplysningene går litt på kryss og tvers. I adressebøkene ser det ut som om noen av de samme familiene bodde både her og i nr. 99.

1920*Kvitsøygata 95
Ernst Johansen, f. 1880, Sverige, snekkersv.
Hedvig, f. 1895, Kongsberg
Gulli, f. 1816, Kongsberg

1920*Kvitsøygata 95
Johan Pedersen, f. 1873, herm.arb.
Olava, f. 1871
Erik, f. 1902, sjåfør
Gabriel, f. 1906
John, f. 1909, tv.
Konrad, f. 1909, tv.

1947*1955* 1975*Kvitsøygata 95
Wilhelm Wilhelmsen, f. 1914, død 1990, 76 år gammel.
Ruth f. Østrem, f.1922, død 2002, 79 år gammel.
Kari, f. 1940
Aud, f. 1943, død 1997, 54 år gammel
Liv, f. 1946, død 3 måneder gammel
Liv Thorhild, f. 1949
Grethe, f. 1956
Kirsten, f. 1959
Familien bodde på Tau, før de kom hit og flyttet til Tasta.

1960*1961*Kvitsøygata 95
Hans Kornelius Olsen Bergsaker, f. 26-1-1879, Høle, bryggeri, død 19-1-1960, 81 år gammel
Inger Bergsaker, f. 8-1-1880. Strand, død 11-10-1966, 87 år gammel

1967* Kvitsøygata 95
Arthur S. Sivertsen, f. 19-2-1922, død 1994, hermarb.
Berly K. Sivertsen, f. 16-5-1927, død 25-6-2008, 81 år gammel
Odd Arne, 1948
Gunnar, f. 1950, g.m Anne Margrethe
Berly var leder i Østre Arbeidersamfunn og ble ofte omtalt i avisene.
De bodde i Lervig 20 og flyttet hit i 1967.

 

Kvitsøygata 95a

1910*1920*Kvitsøygata 95a
Karl Olsen, f. 1881, cementarb.
Margrethe, f. 1887
Bjarne, f. 1900
Bergit, f. 1905
Arne, f. 1906
Mary, f. 1911
Anker, f. 1913
Klara, f. 1915
Henny, f. 1920

1910*1920*Kvitsøygata 95a
Martin Olsen, f. 1874, Klepp
Berta Olsen, f. 1865, Klepp, enke, i 1920, husbestyrer
Martine, f. 1892
Peter, f. 1894, fyrb.

1920*Kvitsøygata 95a
Hans Andersen, f. 1889, Hetland, maskinist
Martine, f. 1892
Edit, f. 1915
Berta, f. 1916
Hans Magne, f. 1917

1920*Kvitsøygata 95a
Ole Torkildsen Aarnes, f. 1859, Ladvik, smed
Barbro, f. 1861, Ladvik
Ole Olsen, f. 1891, Drangedal, fyrb.
Anna, f. 1898, Årdal i sogn
Tordis Amanda, f. 1905, Hetland
Arthur, f. 1914
Thomas, f. 1916
Bjørg, f. 1920
De bodde i Pedersgata 133 i 1918.

Kvitsøygata 95b

1920*Kvitsøygata 95b
Georg Larsen, f. 1896, fab.arb.
Ella, f. 1897
Willi, f. 1920 (kvinnekjønn)

1920*Kvitsøygata 95b
Johannes Johannesen, f. 1894, herm.arb.
Hanna, f. 1891, Bokn
Karen, f. 1917

Gatekunst på en vegg i Kvitsøygata.

Kvitsøygata 99

1915*1918*1920*Kvitsøygata 99
Hans Emil Andersen, f. 1889, maskinist
Martine Olsen, f. 1892
Edith, f. 1915
Bertha, f. 1916
Hans Magne, f. 1918

1924*Kvitsøygata 99
Peder Tou, bokh.

1924*1925*1961*1977*Kvitsøygata 99
Magnus Joa, f. 1897, Haaland, fyrb. Gift 1920
Inga, f. Reiersen, Haugland, f. 1897, Kvinesdal, død 1978, 81 år gammel
Mogens, f. 1917, død 1966, 48 år gammel
Reidar, f. 1919
Ruth, f. 1921, g.m. Anker Kristensen
Arne, f. 1924
Alf
Ingolf
Hans, f. 1931, død 1979, 48 år gammel.
Reidar, f. 1937, død 1942 5 år gammel
John
Marit
Ellen
Per
De bodde i Banevigsgade 4a i 1920. I Kvitsøygt i 1977

1978

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net