Om Pedersgaten.org

Om Pedersgaten.org

0 comments

Velkommen til en rusletur gjennom Pedersgaten i Stavanger.          Her legger jeg jevnt ut stoff om folk og forretninger. Jeg vil følge gaten hus for hus. Hvem eide husene, hvem bodde her, hvem drev forretningene? Unge og gamle, rike og fattige, alle får sin plass.  Litt etter litt vil jeg prøve å fylle den […]