Avaldsnesgata 74, 76 og 81

Avaldsnesgata 74, 76 og 81

Avaldsnesgata 74 og 76, nederst Ryfylkegata 25. ATK 2023

111

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Avaldsnesgata 74

I bakgrunnen ser vi verkstedbygget til Halfdan Larsen.

1926 Halfdan Larsen kjøper huset

1985* Kåre Svela selger ½ del til John Johnsen

1926*1935*1980* Avaldsnesgata 74
Halfdan Georg Larsen, f. 1891, død 1980, 89 år gammel
Lilly, f. Jonassen, f. 1889
Gudbjørg, f. 1921, død 1922, 2 ½ måned gammel
Olav, f. 1923, g.m. Ester
Gudbjørg, f. 1925, død 2012, 87 år gammel, g.m. Odd Omland,
Halvdan og Synnøve
De bodde i Suldalsgata 54 før de kom hit.

1980

1954

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

1929* Tollefsen, Karl, fyrb
1929 Olsen, Anna, f. 1854, fab.arb. 1935
1935 Førlid, Hellik Førlid, rørl.
1935 Halvdan Larsen, bliksl.
1935 Olsen, Trygve
1961 Larsen, Halfdan, adjunkt, 1968
1961 Larsen Lilly
1961 Larsen Halfdan, blikslagerm.
1981* Geir Dueland, får kommunal tomt

Avaldsnesgata 76

I delen til venstre var det i mange år forretning.

1910 eier Sjur Kalvig, fabr.arb., Avaldsnesgd. 76

1978 fra Sigrid og Johan Øvrebøs bø til Stein Harald Dalva.

1920*1922*Avaldsnesgata 76
Anton Birkeland, f. 1884, bødker
Karen Alette f. Osmundsen, f. 1882, Jelsa
Oskar, f. 1905
Charles Monrad, f. 1907
Karulf Arthur, f. 1909
Mørtel Sybil, f. 30-12-1910
Anton, f. 1912. Olem
Otlo Pauline, f. 1918, Ølen
Karly Osemine, f. 1917. Ølen

1920*1922*Avaldsnesgata 76
Magnus Bernhard Falch, f. 1899. frugthandler/fisker

1920*Avaldsnesgata 76
Gustav Pedersen, f. 1893, Egersund, fab.arb.
Agne, f. 1895
Thor Marton, f. 1913
Asta, f. 1919

1920*1922*Avaldsnesgata 76
Bertinius Brattebø, f. 1886, Bjerkreim, tinfab.arb.
Berta, f. Hytland, f. 1890, Bjerkreim
Sigfrid, f. 1913
Willy, f. 1915
Anders, f. 1917
Gudrun, f. 1919

1920*Avaldsnesgata 76
Ole Alexandersen, f. 1889, Nærbø, løsarb-
Serine Andersen, f. 1884, Vikedal
Andreas Vaage, f. 1907, Vikedal
Olga Bertine Vaage, f. 1912, Vikedal

1920*Avaldsnesgata 76
Johannes Tormodsen Hovland, f. 1874, Sauda, lagerarb
Jakobine, f. 1876, Nedstrand
Karoline, f.1900, Nedstrand
Trygve, f. 1902, Nedstrand
Knut, f. 1916

1920*1925*1929*Avaldsnesgata 76
Johan Eriksen, f. 1882, Ogna, kjører
Anna, f. Thorsen, f. 1879, Hå
Tora, f. 1907
Endre, f. 1914

1922*1933*Avaldsnesgata 76
Ingebret Hetland
Elisa/Lisa
Kurt, f. 1923

1950*1955*1957* Avaldsnesgata 76
Gustav Odland, død 25-8-1963, 70 år gammel, Sandnes
Ragna, f. Veshovde, død 29-7-1983, 83 år gammel
De flyttet til Bedehuset i Lervig i Ryfylkegata 44 Gunnar Magne Joa skriver på Facebook: I slutten av 50 tallet var min mormor og morfar vaktmester og vaskekone der. De bodde i andre etasje.

1950*1957* Avaldsnesgata 76
Hans Joa, f. 1931, død 1979, 48 år gammel, 
Gudrun Odland, f. 1931
Gunnar Magne Joa, f. 1948
Hans Øyvind, f. 1950
Rolf Inge, f. 1955
De flyttet til Haugvaldstadgata 9a i 1957.

1955*Avaldsnesgata 76
Bjarne Nesvik, mask.
Marie, f. 1917, død 1999, 82 år gammel
Knut, f. 1940, død 1992
Ole, f. 1941, Finnøy, død 1995, kunstner
Roald, f. 1947, død 1992

1969

Tegning av Ole Nesvik 1969

Les mer om Ole Nesvik i egen artikkel.

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Avaldsnesgata 76
1925 d.m. Fugleberg kolonialforr
1925 johs. Hope, gartner
1931 Olsen,Ole, kassesp. 1935
1922 Henriksen A. frugt og sigarforr
1922 Michalsen Halvor, mek
1940 Frøiland, Fred, arb. 1944
1940 Frøiland, Talette, enke 1944-1948
1940 Gundersen, Katinke, her,arb. 1948-1961
1940 Walde, Martha, syerske 1944
1940 Wedvig, Betzy, kolonialforr.
1944 Halvorsen, Magnus, fab.arb.
1944 Helgeland, Wilhelm, skomaker,
1944 Leirvåg, Wilhelm, herm.arb. 1948
1948 Egelandsdal, Lars, arb.
1948 Jansen, Andreas, støb.arb.
1948 Kleppe, Erik, løsarb.
1955 Nesvik, Bjarne, mask.
1961 Floris Konditori
1961 Gundersen, Henriette, 1968
1961 Gundersen, Ole, jord.arb. 1968
1961 Henriksen, Jakpb, blikkensl. 1968-1969
1961 Øvrebø, Sigrid, f. 1904, død 1977
1968 Øvrebø, Jophan, f. 1894, død 1968,  pensj.
1968 Hansen, Martin, kai.arb.
1968 Henriksen. Ingeborg
1968 Schmidt, Johannes, arb.

Avaldsnesgata 81 

Baksiden av Avaldsnesgata 81. Byarkivet 1980.

1920*Avaldsnesgata 81 Huseier Nic Wesnes

1985 fra Tor Tjomsland til Einar G. Ingebretsen

1992 fra Einar G. Ingebretsen til Stavanger kommune.

Dette huset ble revet og tomten er en del av parken Lervigtunet.

1910* Avaldsnesgata 81
Peder Pedersen Erga, f. 1878, Klepp
Pauline Olsen, f. 1878, Klepp
Paul, f. 1901
Paul, f. 1906
Paul, f. 1909
De bodde i Ryfylkegata 20 i 1910 .

1920*1922*Avaldsnesgata 81 
Johan Larsen, f. 1884, Kr.sand, fiskehandel
Anna Marie, f. 1885
Henry Mathias, f. 1910, Brooklyn
Olav Johan, f. 1912, Brooklyn

1919*1920*1922*Avaldsnesgata 81
Oluf Martinius Gundersen, f. 1877, fab.arb.
Josefine Bernhardine, f. Wesnes, f. 1877
Sverre Gustav, f. 1903, postbud
Solveig, f. 1904
Aanen Wesnes, f. 1906
Odd, f. 1909
Kaare Racin Beckmann, f. 1912
De bodde i Sandsgt. 16 i 1910.

1925*1928*Avaldsnesgata 81
Lars Larsen Børve, f. 1876, Østensø, bagersvend, gift 1894, død 1958, 82 år gammel
Olava Nilsen, f. 175, Avaldsnes
Olaf Larsen, f. 1899, Bergen
Borghild Rebekka Larsen, f. 1900, Sandnes
Lars Olai Larsen, f. 1903, Kopervik
Laura Kristine Larsen, f. 1904, Kopervik
Kristine Marie Larsen, f. 1907, Kopervik
Gudrun Larsen, f. 1909, Avaldsnes
Astrid Larsen, f. 12-5-1910, død 1911, 9 måneder gammel
Sigfrid, f. 1913, død 3 måneder gammel
Sigrid, f. 1914
Rolf Herlof, f. 1916
De bodde i Ryfylkegata 22 i 1920.

1925*1940*Avaldsnesgata 81
Johan Svihus, f. 1878, kjører, død 1961, 83 år gammel
Inger, f. 1873
Laura, f. 1899, butikd. og Martin Helleland
Torvald, f. 1907, og Sigrid
Lars, f. 1909, død 1973,  g.m. Brita Hansen
Johan, f. 1911, og Signe

1956*1957* Avaldsnesgata 81
Johan Svihus,f. 1911, død 1977, 66 år gammel, sjåfør
Dorrit Edvarda Fugleberg, f. 1912, gift 1933
Signe Kristoffersen, gift 1956

1940*1944*1960* Avaldsnesgata 81
Hans Hegdal, f. 1905, død 1972, 67 år gammel, trykker
Gunda, f. Røssland, f. 1909, død 1966, 57 år gammel
Magne og Ruth
Harry
Gerd og Terje

Avaldsnesgata 81 er det grønnlige huset nesten helt framme. Byarkivet. 1962

Avaldsnesgata 81, Ryfylkegata 26 Støperigata 45 og 47 lå i et lite kvartal for seg, alle er revet og nå har en fått en liten park sammen med hagen til Støperigata 48 som kalles Lervigtunet.

2023

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Avaldsnesgata 81
1925 Svihus, Laura. butikbrtj. 1929
1925 Svihus Johan, kjører, 1929—1931 1944-1955-1961-1968
1931 Svihus Thorvald, kjører, 1961 pensjon
1929 Svihus, Lars, sjåfør, 1931
1940 Hegdal, Hans, Trykker, 1944-1948-1955-flyttet før 1961
1940 Hegdal Martha
1940 Svendsen, Nils, Werner, Skredder
1948 Hegdal, Harry
1948 Hegdal, Magne
1948 Wersland, Nils, skredder
1968 Svihus, Signe

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net