Tripp Trapp – Tripp Trapp i Pedersgata

       Tripp trapp i Pedersgata.

Pedersgata 73 har byens mest spesielle trapp siden den vender seg i begge retninger.

Sidevisninger: 384

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Pedersgata, en gate full av trapper. De fleste butikkene lå på gateplan slik at en trengte ikke gå verken opp eller ned. Det var mange hus som hadde trapp mot fortauet. Ofte var det bare et trinn opp, mens andre butikker måtte en gå noen trinn ned. Bolighusene hadde gjerne en større trapp foran huset. Andre hus hadde inngang og trapp som ikke vendte mot gata. Her har jeg tatt med en del som har utvendige trapper, også de som hadde lokaler i underetasjen så en måtte gå et par trinn ned. Det er sikkert noen som jeg har oversett. Svært ofte var hoveddøren trukket litt inn, slik at trinnet ikke lå på fortauet men i selve huset. Før var det ikke krav om lett tilgjengelighet til butikkene. Det er ikke lett å se trinnet på alle bildene, derfor kan noen hus bli oversett. Det var litt av en sikk sakk gang å gå på fortauet med alle trappene spesielt for mødre med barnevogn. Vogna måtte de sette fra seg på fortauet for det var ikke alle butikker en kunne ha de med inn i. De fleste ungen pleide å gå opp på trinnet og hoppe ned, det gjorde handleturene litt kjekkere for ungene. Det var alltid mye folk som ferdes her. Klikk på lenken under hvert bilde så kan du lese mer om huset.

I starten av Pedersgata finner en hus nr 4, her ser en at det er et par trinn som stikker ut på fortauet.  Her hadde Agnes Sønneland hattebutikk i sin tid. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-4/

Pedersgata 9. Her holdt  Søyland til med sin frukt og tobakksbutikk og minst med tipping. Her ser en at det var et lite trinn foran døren. Det var mange som hadde et lite trinn uten at en la merke til det. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-9/

               

Pedersgata 10. Her var skomaker Bertelsen og en liten snopebutikk. Inngangen var trukken inn  og der var to dører. Det var et lite steg høyere enn fortauet. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-10/

Pedersgata 14, det største murhuset i gata. Her holdt Osmundsen og Trodahl med sin forretning for elektrisk utstyr. Der var også døren trukket inn og det ble et lite trinn. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-14/

Pedersgata 22, dessverre viser ikke bildet det lille trinnet opp. Her var to butikker med hver sin dør, side om side.  Waldow med gaveartikler i glass og steintøy, og Roxman med sitt parfymeri. Senere har det vært frisørsalonger her. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-22/

Pedersgata 28, det hadde et lite trinn inn til salongen til Riise. Huset er “rappet” del vil si at det ble lagt sement utenpå bordkledningen for å minske brannfare. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-028/

      

Pedersgata 30. Her holdt Petra Kloster til med sin blomsterbutikk. Det var et trinn opp og inn den flotte døra. Huset endret seg med tiden men trinnet er der ennå. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-30/

Et eldre bilde av Pedersgata 32.

I hus nr 32 var Lindstrøms magasin i 1956 til 1969. Senere Den Norske Creditbank ca 1970-80. Der var det også et steg opp, men en legger merke til at inngangen til annen etasje hadde et par trinn, men inngangsdøra var trukket litt inn. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-32/

Baker Thorsen holdt til i Pedersgata 36 fram til 1972.  Her var det også et trinn som stakk ut på fortauet. Inngangen til annen etasje hadde de på siden. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-34-og-nr-36/

Mellom Pedersgata 36 og 38 lå en liten murbygning. Her var det meieriutsalg, og en måtte gå et trinn ned når en åpnet døren. I nr. 38  var det ikke mindre enn to dører med hvert sitt trinn. Min Salong holdt til her i årene 1941-1969.   https://pedersgaten.org/michelin-stjerne-i-pedersgata-38/

Pedersgata 37. Her var Eltervåg Electro i mange år. Når en steg inn måtte en ta et trinn ned. https://pedersgaten.org/pedersgaten-nr-37/

Pedersgata 40 . Her ser en at selve inngangspartiet er trukket inn i huset, men det er et trinn på fortauet. i årene 1958-1969 holdt    Electron A/S skipsradio, elektrisk forretning til her. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-040/

Pedersgata 41, et hus som har rommet mange forskjellige firma. Det var Lars Lundes møbelforretning, et datafirma og Rogalandsbankens filial og flere andre. Her var hele hjørnet trukket inn men en måtte opp et trinn. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-041-st-hansgata-14/

Et koselig postkort, denne husrekken er heldigvis ikke forandret.

Pedersgata 42 var et rent bolighus, de hadde inngangsdøra trukket litt inn og et par trinn utfor. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-42/

Pedersgata 44 hadde en riktig snubletrapp. Hvis det var mørkt så kunne en lett overse trinnene. Her var det ikke noen butikk, men skredder Myrvåg hadde sitt verksted her i årene 1958-1964. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-44/

Hus nr 46 hadde noen trinn på fortauet forsn døren til boligarealet, mens vi ser ikke trinn foran den flotte døra inn til butikken. Her hadde Tonny Helstrup en liten broderiforretning fram mot 1970 tallet.  https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-46/

Pedersgata 48. Her måtte en gå ned noen trinn for å komme i butikklokalene. Det var stort sett to forskjellig typer drift her. 1937-1969 hadde låsesmed Lauritz Gundersen sitt verksted her, I den andre del har det vekslet mye fra renseri, fisk og kolonial og gipsmaker. Nå har 2014-16  Casa Gio – en  italiensk restaurant her. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-48/

Pedersgata 50. I dette store kassahuset måtte en også gå noen trinn ned. Slike trapper kunne lett bli en felle hvis en ikke var klar over dem på kveldstid, da kunne det lett gå galt. Her holdt Sverdrup Hansen med sitt blikk og kobberslagerverksted til i mange år. I butikken hadde de et godt utvalg av  jernvarer og kjøkkenutstyr. Fra 1925-1978. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-050/

 

To postkort fra begynnelsen av 1900. I bildet til venstre ser en tydelig en trapp som tar nesten hele fortauet. I det andre bildet ser det ut som de har satt opp en stokk for å støtte? huset. I mange år klaget folk langs gata på at når det regnet ble det mye søle i gata. Det tok år før den fikk brolegging.

 

Pedersgata 54 ligger på hjørnet med Normannsgata, akkurat der gata heller nedover. Inngangen til butikke er på hjørnet og trukket litt inn i bygget. Her er noen få trinn. Det har vært forskjellige butikker her alt fra O. Olsen & co. Manufaktur i 1916 til  Båtservice, Paul Garstad, utstilling i 1968-71 og flere andre. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-54/

 

Pedersgata 59 har stor trapp med støpt rekkverk rundt. Dett har alltid vært et rent bolighus, her bodde sjøfolk og andre arbeidsfolk.  Martha Pedersen fikk stemme ved kommunevalget i 1903. Det var bare de kvinnene som hadde en viss inntekt eller formue som fikk stemme ved valget. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-59/

 

Pedersgata 63 er et rent bolighus som ligger på gatas høyeste punkt. Jeg kan tenke meg at det har blitt mange koselig kaffestunder og drøs med naboer i den trappa. Her hadde de utsikt over hele Pedersgata, de kunne se ned til Petrikirken, andre veien så de helt til Møllehauen og følge med i alt som foregikk. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-063/

 

Pedersgata 65 har fått smijerns-rekkverk på trappa. Her bodde en av byens dyktige rebslagere Rasmus Johnsen, han døde i 1920 94 år gammel. Han hadde høns i bakgården. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-65/

 

     

Pedersgata 67 slik det en gang så ut, med trapp foran, rett ut på fortauet i Pedersgata. Bildet kommer fra Kirsti Haug.  Jeg har fått en koselig tekst av Einar O. Risa. skrevet 5-7-2021. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-67/

Spor: Et hus, Pedersgata 67 Stavanger, noen få trappetrinn opp, ringe på døra, ofte var det fru Kartevold som åpnet, hilse, videre opp trappene, leiligheten i andre etasje til mormor Nelly og bestefar Alfred Kanne, glassmesteren som kom fra Danmark for å lage vinduer i Petrikirken, i mange år bodde de der, utenfor vinduene var Arbeidsskolen med flettå, smiå i kjelleren, det var min skole, jeg reiste først fra Joa, Solabussen inn til Stavanger, en liten tredjeklassing på tur, flytting, skolen ble Våland, men turen innover Pedersgata var den samme, inn døra, opp trappene, mange overnattinger i senga inne i alkoven, med dør inn til stua, og der, en kveld, inn i stua kom bestefar Alfred og han var alvorlig, hadde hørt nyheter på radioen, det var i 1963, president Kennedy var skutt, verden var også i Pedersgata 67. Mange besøk, turer med bestefar gjennom byen, til torget, kaien, kjøpe krabbe, bære dem levende tilbake, se dem bli kokt i stor gryte på gasskomfyren. En platespiller dukket opp inne i stua, etterthvert kom The Beatles på, min første singel, plata surret rundt og rundt og det var Can’t buy me love der inne i et hus i Pedersgata 67, de kan rive det, men det forsvinner aldri, bygninger har historier, liv.  Pedersgata 67 er bygget om. Dør og vindu mot gata er blendet, men før var der en koselig trapp foran.

Pedersgata 66 er et stort hus og opp gjennom årene har det huset mange typer bedrifter, fra bakeri, urmaker og ikke minst frisørsalong. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-66/

Pedersgata 69 var to bygninger. Til venstre hadde Charlotte Gabrielsen en kolonialbutikk, hun var elsket av alle barna i nabolaget. I bygget til høyre hadde Frue Meieri sitt melkeutsalg. Det var i den tiden vi ikke kunne kjøpe melk i kolonialbutikker. Det var i minst tre melkebutikker i Pedersgata. Og som vanlig et lite trinn foran døra.

https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-069/

   

Pedersgata 73 Gatas mest markerte trapp som alle som går forbi har et forhold til. Denne bør vernes.  Her bodde familien Eielsen. Faren var skomaker og hadde verksted i kjelleren. De fikk 13 barn, bare 9 levde opp. Jeg kan tenke meg at trappa var en yndet lekeplass for barna i hele oppveksten. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-73/

Pedersgata 75 er også et bolighus med god trapp foran. Den har støypt kant rundt seg. Alf R. Janzon var uteseiler under krigen, senere ble han dykker. De bodde her til 1970tallet. Datteren forteller om hjerterom. Et år var de 23 personer til bords på julaften. https://pedersgaten.org/pedersgata-75/

 

Pedersgata 72 har en fin liten trapp med to tre trinn rett ut på fortauet. Her bodde Birger og Tordis Larsen i mange år. Sammen med naboene i nr 74 var de enige at herfra ville de ikke flytte, sier de til avisa i 1974. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-72/

Pedersgata 78. I 1900 åpnet den første Økonom sin butikk her rundt 1900. Barber Riise var her en stund, på 1950-1970 tallet var det blomsterbutikk. Et lite trinn foran døra. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-78/

Pedersgata nr. 080

Pedersgata 80 var ikke store bygget. Her var to butikker . Olav Hamre hadde en snopebutikk og i andre del var Østre Magasin som hadde manufakturhandel. Lenge før den tid hadde det vært melkeutsalg her. I innhukket var det to dører og en liten helle foran. Dette huset og andre forsvant rundt 1984 de de bygde bybroa og la Haugesundsgata under Pedersgata. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-080/

Pedersgata 82 Her var det en liten frukt og tobakksforretning en gang. Lenge før, rundt 1904-11 drev Christine Pedersen et fladbrød bakeri her. Huset  ble revet 1984 da de bygde Havneringen.  https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-82/

Pedersgata nr. 098

Pedersgata 98. Ingen trapp å se, men her var det til innpå 1970tallet kolonial og øl utsalg. Inngangen var i fronten, den var bred med tre dører. To til kolonialen en til øl utsalget. Det var Sigrid Hansen som drev den. Synd at vi ikke har et eldre bilde av huset. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-098/

Pedersgata 103. Her ser vi baker-kringlen over døra til bakeriutsalget. Det var i kjelleren en trapp ned. Her hadde baker Larsen sitt bakeri. Han hadde hest i bakgården som ble brukt til å kjøre rundt med varer. Da de fikk bil solgte de hesten. Det var stor sorg ikke minst for hesten. Når bonden som kjøpte ham hadde ærend til byen, stoppe hesten ikke før han kom HJEM.  Dette er også et av de få hus som var i slektens eie i over hundre år. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-103/

Pedersgata 109. Her var den kolonialbutikken som alle i nabolaget som drev lengst. MAGGI alle kjente henne. Her er inngangen på hjørnet og et trinn ned når en kom inn. https://pedersgaten.org/firmaer-i-pedersgata-109/

https://pedersgaten.org/pedersgata-109-folk/

https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-109-folk-fra-1900/

https://pedersgaten.org/maggi/

Jeg har lest inn noen 3 episoder på  podcast om dette huset på Spotify. De kan dere høre her.

Pedersgata 124. Her var kolonial og melkeutsalg. Det var Klara og Trygve Thelin som var de siste som handlet her. To dører en til kolonialen og en til melkeutsalget. Min søster husket at de øste opp melken i spann som kundene kom med. https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-124/

Jeg har lagt til lenke til alle hus som er nevnt, klikk på den og les mer.

Bildene er stort sett fra Stavanger Byarkiv, Statsarkivet, nettet, private. De fleste fargebildene har jeg tatt selv .

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net