Pedersgata nr. 014 Osmundsen & Trodahl

Pedersgata 14

Osmundsen og Trodahl var et kjent begrep for folk i Stavanger. De solgte alt i elektrisk utstyr,

i tillegg forhandlet de biler.

Besøk på siden: 665

Br.nr. 888                                                                        ATK 2011.


Eiere:
1849. Skjøde fra departementet til:
Ole Johannes Olsen
1872 Testamente fra Ole Johannes Olsen til
Peter A Rasmussen Eg – Konen Rakel overtok huset da han døde.
1898. Skjøde fra Rakel Eg til
J. Knudsen og Ole Hausken.
1899 Skjøde til Haaver Øglend
1916 Skjøde til J. F. Marnburg
1919 Skjøde til Wettergren
1919 Skjøde til Osmundsen & Trodahl
Opplysningene er hentet fra Panteregisteret.
1933. Ingvald Haaland er nevnt som eier?
1943 Osmundsen og Trodahl

 

1912

Solid 4=etages murgaard tilsalgs.
Øglænds murgaard Pedersgaden 14 (hjørnehusbygning) I 1st etage er indredet 2 butikker, i de øvrige etager tilsammen 22 værelser med nødvendige ydrerum. Eiendommen ligger i et af Stavangers livligste og bedste strøg. Tilsalgs ved Andreas Meling jr. Stavanger.

Pantereg s. 222 hus 888 nr 14

Bødker Ole Johannes Olsen 1 hus 1845

Dette er et stort murhus på 3 etasjer. Det er usikkert når det ble bygd. Om det var et hus her i 1849 da Ole J. Olsen kjøpte eiendommen vet jeg ikke. Det var i så fall et lite hus. Her bodde bare 11 mennesker i 1865, mens det bodde 31 mennesker i 1900. Det tyder på at huset ble revet og at det murhuset som står i dag ble bygd rett før 1900. ”Huset er opført efter taxten avholdes murhus”, står det i 1901. Det var et stort hus med mye folk. I 1900 inneholdt det 3 butikker og 8 husholdninger, med til sammen 31 mennesker. Det var 3 etasjer, 1 kvist. I første etasje var der 2 rom og kjøkken foruten butikker. I annen etasje var der 4 rom og et kjøkken, fordelt på – 12 mennesker. I tredje etasje var det tre rom og kjøkken.
I 1910 var det 35 personer i huset, fordelt på 8 husholdninger. Den eldste var Haaver Øglend på 62 år og den yngste var Kari Mortensen på litt over året. Det var til sammen 9 barn under 10 år, de fleste voksne var i alderen rundt 25-40 år. Her må ha vært et yrende liv. Det var 5 husmødre som var hjemme og tok seg av barn og hjem. Det var en slaktermester, en annen som drev slagterforrening, en pølesmakersvend og en løpergutt. Tønnes var fyrbøder ved Jernbanen, Ole var hermetikfabrik-kontrollør. Rasmus Thu var fotograf og datteren var copiør hos han. Dessuten var her en malermester og en skomakersvend og en skomakerlærling. To jenter arbeidet ved blikkemballasjen. Andre halvstore døtre hadde husgjerning. Antakelig hjemme. Berta var ansatt av Frue Meieri og drev utsalget her i huset.

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1891-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1900/16 Frue meieri – Udsalg i huset – melkeudsalg
1900 Kolonial, Helene Olsen
1902-1903-1910 Rasmus Pedersen Thu, reisende friluftsfotograf
1901-1909 Haaver Øglend, slakter
1903 Olaus Kluge, slakter
1907-08 Dina Salvesen, fæstekontor – 
1909-11 Peder Hansen, slakter
1910-1911 Johan Mortensen, 28 slagtermester butikk her og i Nygaten, overtar Øglends forretning
1911 Erland og Bjoland, slaktere
1912-1970/80 Osmundsen og Trodahl –
1917-46 Søstrene Hviding, syetablissement og linsøm
1919 Anna Hesby, syetablissement
1920 Fritz Jensen, frukthandel, senere i Pedersgata 49.
1920-1925 Vestlandske elektro engros
1928- 1931 Chr, Landmark læge
1936- 1950 Wilhelm Halvorsen, tannlege.
1952- 1964- Hopes konfeksjonsfabrikk.

1899 Haaver Øglend kjøpte eiendommen. Det er muligens han som bygde dette murhuset. Det har nok vært et mindre hus her tidligere. Haaver var slakter og hadde forretning i huset og kjøtteksportforretning paa slakthuset. Bojine, kona til Haaver hadde «Handelsborgerskap og Auktionsforretning», hvor det ble tilbudt forskjellige varer. Han averterte i avisen alt mulig han auksjonerte bort. Johan Mortensen overtok slakterforretningen.

1912 – til rundt 1970-80?
Osmundsen og Trodahl elektriske installasjoner, bilforretning, autorisert radioforhandler, verksted i Suldalsgt. 64, filial i Musegt. 2, disp. Th. R. Osmundsen, Elektrisk forretning, Firmaet ble startet i 1912 av Toralf Racine Osmundsen og Alfred Trodahl. I 1923 gikk sistnevnte ut av firmaet, som da ble omdannet til aksjeselskap med en kapital på kr 10 000 og med Osmundsen som enebestyrer. Virksomheten var opprinnelig basert på elektrisk installasjon, men er senere utvidet til også å omfatte salg av elektrisk utstyr og materiell, samt radio. Salget drives både engros og detail. Dessuten er opptatt forhandling av Plymouth person og lastebiler med komplett lager av reservedaler. Firmaet har eget reparasjons og vikleverksted. Virksomheten drives i egen eiendom og beskjeftiger 15 personer.1955.

Hopes konfeksjon holdt til i Pedersgata 78 til rundt 1950.
Firmaet startet i januar 1946 av nåværende innehaver Kr. Hope. Virksomheten omfatter framstilling av målskjemadresser og frakker samt nummer-størrelser. Firmaet har i det siste år også tilvirket damedrakter etter nummer og målskjema, alt etter svensk system. Innehaveren har gjennomgått tilskjærer kurs ved Stockholms Tilskarare-Akademi høsten 1947. Bedriften ble flyttet til nr 14 før 1950. Kåre Kristiansen og faren kjøpte den i begynnelsen av 1955årene. De drev butikken OK Kåreks på Nytorvet. Der solgte de klær som ble sydd av Hopes konfeksjonsfabrikk. Det var garbadin kåper, kjoler, skjørt og alt de kunne skaffe stoff til i etterkrigstiden. OK butikken baserte seg på at folk kunne kjøpe klær på avbetaling, og det var svært mange som hadde behov for det. Fabrikken holdt til i de øverste etasjene.

 

1952

Meierutsalg, se egen del om jentene som arbeidet der.

———————————–

1865 Pedersgata 14
det bodde 11 personer i tre leiligheter i huset da telling ble foretatt.
1903 bodde det 31 mennesker her. Fordelt på 9 husholdninger.

1849 – 1868 Pedersgata 14
Ole J. Olsen, f. 1799 død 1868, bødker
Inger Karine Olsen, f. 1806
Johanne S. Johannesdtr. f. 1855 fosterdatter.
Ole sto som eier allerede i 1849 så familien har nok bodd her siden den tid, men det er i folketellingen fra 1865 vi får vite mer om han og familien. Ole var arbeidsmann med sildearbeide. De hadde en fosterdatter. Ole døde av alderdomssvaghed i 1868, 68 år gammel. Han ble da kalt Ole Olsen Høiland. Stenarbeider. Fattiglem. Han ble gravlagt på Egenes.

———————————————————

1865 — Pedersgata 14
Lars Jakobsen, f. 1818 Tønsberg
Dorthea Jakobsen, f. 1803, Botne ved Holmestrand.
Maren Gurine Hansen f. 1845, Tønsberg
Lars var tobakspinder. De var logerende hos fam Ole Olsen. De kom fra Tønsberg og hadde tjenestepike med seg derfra.

————————————————————–

1868 — Pedersgata 14
Maren Eeg, 1809, enke, logerende f. Lye prgj. Død før 1875?
Peter A. Eeg 1842 søfarende
Rasmus f. 1849 Handelsbetj,
Elisabeth Eeg, f. 1842, Moder datter. Sypige
Selma Emilie Isaksen, f. 1863 – barn, datter
Maren var logerende hos familien Ole Olsen. Hun ble underholdt av barna. Maren hadde tre barn, to sønner og en datter og en datterdatter boende sammen med seg. Både Peter og Elisabeth er f. i 1842 – men jeg vet ikke om de er tvillinger.

————————————————————–

1868-1873 Pedersgata 14
Jonas Danielsen, f. 1840, Styrmand død 1869, 29 år gammel
Kirsten Sofie Rasmusdtr. , f. Eeg f. 1844
Rasmus Martinius, f. 10-8-1868
Jonas Christinius, f. 8-1-1870
Kirsten, Danielsen, var enke i 1873. Hun var tjenestepige i Kleiven 1865.
Jonas døde 6 oktober i 1869 i Havana av – feber.

—————————————————————–

1873-1875 – Pedersgata 14
Peter Andreas Eeg, f. 1842 Styrmann./skipper død før 1885
Rakkel Malene f. Berentsen./ Pedersdtr. f. 1838 -55 år enke i 1885
Rasmus f. 1867 konf. 1882. – postbetjent i 1885
Inger Olava f. 1870
Peder Alfred f. 1873 konf. 1887, Handelsbetj.
Rangvald Martinius f. 1875, lettmatros i 1882
Dorthea Hansen, f. 1858, Hetland, tjenestepige i 1875
Maren Rasmussen, f. 1804, Thime faar af kassen, logerende i 1875
Netland, Garman f. 1862 Mekanius Logerende 1885
Peder Berntsen, 91 år enkemand, bestefader i 1894
Peter og Rakkel bodde her da sønnene ble konfirmert. En gang ble Malene notert som Berentsdtr. neste gang som Pedersdtr. Hun var blitt enke i 1885. Da var hun også huseier. Peter overtok huset etter Ole J. Olsen som testamenterte det til han, og Rakel overtok det etter mannens død. Peter var styrmand på Veator? i 1873.  Sammen med Peter bodde moren Maren Eeg, enke i 1873 sannsynligvis hun som blir kalt Rasmusdtr. i 1875. Ole Johs. Olsen, Haaland, han var enkemand og tjente lidet i 1873. Er dette den samme Ole som døde i 1868?
Familien bodde i Taarngaten 51 i 1900.

———————————————————

1881 Pedersgata 14
Andreas Nicolaisen, skomager
Rakel Malene T??
Nicolai Tho.? Nicolaisen f. 1866 konf 1881
Dette er sannsynligvis den familien som bodde i Bergelandsgaden 23 i 1875. Innen 1885 var de flyttet til Smedgaten 10.
Andreas Liberg, f. 1840, Finnøy, skomagersvend
Rakel Malene, f. 1829, Hitterø, Flekkefjord
Theodor, f. 1866
Andreas Martinius, f. 1873

————————————————————–

1880 Pedersgata 14
Osmund Olsen, skomager
Taletta Torgersdtr.
Johannes f. 1866 konf 1880

—————————————————————–

1885 – Pedersgata 14
Nils Mauridsen, f. 1822, tømmermand. Nærbø
Ragnhild 52 år, f. 1841, Vikør, Hardanger
Laura f. 1859
Niels, f. 1864
Matilde Thorsen, 11 år, i pleie i 1894
Nils og Ragnhild bodde på pleiestiftelsen i Stiftelsesgaten 17 i 1900.

———————————————————

1891 Pedersgata 14

Ole Olsen. F. 1838, Tananger, bødkerarbeid, enkemand,
Christiane Olsen, f. 1866, ugift, hjemmeværende datter
Olga Olsen, f. 1886, fosterdatter
Familien bodde i 2 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken.
Tidligere i 1885 hadde familien bodd i Pedersgata 61a.  1873-1890
Ole Olsen, f. 1837, Haaland prg. bødker
Berthe Ragnhild Nilsdtr. f. ca 1843, Jelsa
Severine, f. 1865
Oline Kristine f. 1867
Martinius, f. 1872
Ole var enkemann i 1875, da ble ikke sønnen Martinius nevnt. Ole Olsen kjøpte denne tomten i 1869 og er den som fikk bygd huset.
Han solgte det i 1890 og har nok bodd her fram til den tid. Ole og familien bodde i Kaisesmauget ved folketellingen i 1865. Han var gift med
Bertha Ranghild Nilsdtr. Og de hadde en datter Severine født i 1865. Da bodde de i Kaisegata 8. Hun døde i 1868 av et maveonde 2 ½ år gammel. Da bodde familien i Pedersgaten. Verken kona eller datteren ble nevnt her i 1875.

———————————————————

1891 Pedersgata 14
Eilert Svendsen, f. 1830, styrmand, antagelig opholdssted Vestindien, –ikke avis
Ane Helene Tøresdtr. Svendsen, f. 18-7-1853, Tananger, hustru
Martin Svendsen, f. 1878, deksgut, ugift, søn, (England)
Emma Nikoline Larsen, f. 1880, Sola, datter
Larsine Hellemine Larsen, f. 1881, datter
Serina Svendsen, f. 1885, datter
Erling Svendsen, f. 1886, søn
Hilda Svendsen, f. september 1890, datter
Sven Svendsen, f. 1894
Familien bodde i 2 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken. De bodde i Dalgt 7 i 1885 innen 1900 var de flyttet til Doksmuget 8. I 2010 var Helene enke og bodde i Verksgate 58.

—————————————————–

1891 Pedersgata 14
Thomas Ingebretsen, f. 1843, Bergen, gift, baadsmand, sømand, (Syd Amerika)
Cecilia Jacobsen, Ingebretsen, f. 1848, Tysvær,
Inger Amalie Ingebretsen, f. 1874, ugift, hjemmeværende datter
Maria Olava Ingebretsen, f. 1877, datter, g. Eriksen, død 23-2-1907, 30 år gammel
Thomas Severin Ingebretsen, f. 1887, søn
Familien bodde i 1 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken. De bodde i Brattebjerggaden 12 i 1900.

———————————————————-

1891 Pedersgata 14
Daniel Danielsen, f. 1840, Jelsa, sjouer
Inger Danielsen, f. 1842, Saude
Gustav Danielsen, f. 1870, søn, ugift, sømand, (Syd Amerika)
Randulf Olsen, f. 1877, søn,
Aadne Danielsen, f. 1880, søn
Han bodde i 2 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken
De bodde i Bratteberggaden 12/14 i 1885 sammen med familien Ingebretsen. Bodde muligens i Vindmøllebakke 13 i 1900.

1891 Pedersgata 14
Ragna Gundersdtr. Haaland, f. 1815 Saude, enke, Saude fattigkasse, (Saude)

———————————————————

1891
Sissel Assersen, f. 1826, Høle, ugift, forskjellig arbeid, delvis forsørget av Stavgr. Fattigkasse, enlig losjerende.
Hun bodde i 3 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken Se Pedersgata 137 f. 1825?
———————————————————

1891 Pedersgata 14
Anna Eriksdtr, f. 1839, Klepp, enke, arbeider, enslig logerende.
Hun bodde i 2 etasje, 1 værelse og 1/3 kjøkken

————————————————————-

1891 Pedersgata 14
Karl Johan Johansen, f. 1850, Frue Sogn, støberiarbeider
Martha Johnsen, f. 1858, Hetland
Bergitte Josefine Johnsen, f. 1887, Strand sogn, datter
Mathilde Olava Johnsen, f. desember 1889,
Han bodde i kjælderen, 1 værelse og 1 kjøkken.

—————————————————-

1894 Pedersgata 14
Marie Kaisen, f. 1838, enke
Joakim Kaisen, f. 1861, skipper ”S/S Garda”
Andreas Sømme, 30 kontorist, støberiet.
Marie bodd i 1885 i Langgt 14. Da var hu n gift med Peder Andreas Kaisen, skipper og sønnen Joakim. Marie bodde i Normandsgaten 26 i 1900 og levde av sine midler. Hun hadde en tjenestepige.

———————————————————

FT 1900 Pedersgata 14
Det bodde 31 mennesker fordelt på 8 husstander i 1900. Dette var et stort hus med mye folk. I 1900 inneholdt det 3 butikker og 8 husholdninger, med til sammen 31 mennesker. Det var 3 etasjer, 1 kvist.
I første etasje var der 2 rom og kjøkken foruten butikker. Der bodde Sina Svendsen som var butikkdame for Frue meieri.
Peder Pedersen og kone pluss en fosterdatter bodde i også i første, mens familien Olaus Olsen med kone Helene og datter pluss tjener bodde i kjelleren. I annen etasje var der 4 rom og et kjøkken, fordelt på – 12 mennesker. Familien Øglend med seks barn og 2 tjenere, samt Sikke og Andreas Pedersen.
I tredje etasje var det tre rom og kjøkken. Her bodde Daniel og Helga Lunde og hadde en gymnasiast som kostgutt. Daniel var ekspeditør for Aalgaards uldvarefabrikk. Johan og Gustava Røyseland bodde også i den etasjen. Der bodde også Nils Pedersen med kone og tre barn, pluss en leieboer som gikk på maskinistskole.
Denne folketellingen sier intet om hvilke butikker som var i huset. Men senere får vi oppgitt at Haaver Øglend hadde slakterforretning her.
Sina Svensen var butikkdame for Frue meieris udsalg mens Helene Olsen drev Colonial Handel.

—————————————————————–

1900-1916 Pedersgata 14
huseier fra 1900
Haaver Øglend, f. 13-12-1848, Høle, Oltesvik, slagtermester, han var 67 år i 1916. død 2-3-1927
Boyine, f. 18-11-1855
Jonas, f. 1878, Øglend, slagtersvend. Død 1904.
Inga f. 1886, Øglend, g.m. Johannes Ur
Kristofa f. 1888, Øglend
Kristofa, f. 17-6-1889, Hetland
Hanna, f. 15-5-1891
Beate, f. 17-4-1893
Serine, f. 12-12-1895
Inga Espedal, 1868 Høgsfjord, tjener, butikdame 1900 -1902
Thorstein Espedal, f. 1866, tjener, kjører. i 1900
Ole Idsø, 25 slagtersvend i 1906
Thomas Hinna, 18 arb hos Øglend. 1908
Sigvart Erland, f. 9-8-1887 Skjold, slagtergutt 1909 – 1912
Haaver var slaktermester, sønnen Jonas var og slakter og arbeidet hos faren. I 1912-1913 hadde han 2 svender og av og til flere i arbeid – Forretning i huset og kjøtteksportforretning paa slakthuset. Bojine, kona til Haaver hadde «Handelsborgerskap og Auktionsforretning» i 1907. Datteren Inga hadde i 1914 -1916 en liten kolonial i Tårngt. Gift 1905 (se lenger nede). Kristofa Øglend, var frisørlærling i 1914, hun hadde vært i butikken til faderen til oktober, flyttetid i 1914, men var handelsbetjent hos Stavanger Jernvare i 1916.
Hanna var 23 år i 1916, mens Serine var 20 år. Begge bodde hjemme uten arbeid. Beathe var fotograf hos fotograf Waldemar Eide 1914-1916. Haaver Øglend jr. hadde slakterforretning på Kjerringholmen i 1920. Haaver hadde en husleie på kr 360 i året i 1910.
Da Haaver døde i mars 1927 bodde han i ABCgt. 6. Han var huseier står det i dødsfallprotokollen. Da var han gift for 2. gang med Inger Kaggestad, og hadde 2 umyndige barn Randi og Håkon. Enka satt i uskifte med arvingenes samtykke. Barn av 1. ekteskap døde. Disse opplysningene har jeg ikke fått sjekket. Når døde Boyine – når giftet han seg på ny med Inger . Både Boyine og de 4 døtrene levde i 1910. Haavers fødselsdato er også litt uklar. Da han døde ble datoen oppgitt til 27-6-1843, mens folketellingen i 1910 sier 13-12-1848.
Haaver hadde jevnt annonser om auksjon fra 1900—- ca 1-2- ganger i måneden i avisen.

———————————————————-

1900 -1902 Pedersgata 14
Andreas Pedersen, f. 19-12-1866, Nøkling SB, sjøhusformann Hos N.B. Sørensen
Sikke Pedersen, f. 1-10-1862
Sofie Svensen, f. 27-5-1897, datterdatter, ingen godtgjøreelse.
De var flyttet til Olav Kyrresgate 13 innen 1910.

————————————————————-

1900 – 1902 Pedersgata 14
Daniel J. Lunde, f. 31-1-1871, Frue sogn, ekspeditør for Aalgaards fabrikker
Helga f. 5-2-1878 Frue sogn
Jonas f. 9-7-1901
Sverre B. Strøm, f. 1885, Dybvaag Sogn, Ned. Gymnasiast af folkeskolelærer.
Sverre var leieboer hos Daniel. De var flyttet til Waisenhusgaten 53 innen 1910.

———————————————————————–

1900 – 1902 Pedersgata 14
Johann Røiseland, 30-7-1870, Disponent for hermetikkfabrikk. Fram Preserving og handelsmann
Gustava, f. 27-6-1875, Mandal LM
Else, f. 11-3-1908
Familien var flyttet til Vikedalsgaten 32 innen 1910.

—————————————————————–

1900 – 1901 Pedersgata 14
Nils Pedersen, f. 9-7-1865 Maskinist med ”S/S’ Skjold” eid av DSD
Laurense Serine Pedersen, f. 24-8-1863
Astrid Gurine, f. 24-4-1889
Marie «Mimmi» f. 11-1-1892
Sara Natalie, f. 28-1-1893
Johannes, Vallentinsen, f. 1880 Arendal Ned. Går på Maskinistskole, egne midler. Leieboer
Familien flyttet til Ø. Holmegaten 25 innen 1910.

——————————————————-

1900 – 1901 Pedersgata 14
Sina Svendsen, f. 1871, bestyrer af udsalget for Frue meieri her
Lava Østebø 24 – 1901

—————————————————–

1902 Pedersgata 14
Lava Østebøe, f. 1876, 24 år, bestyrer og udselger for meieriet kr 20 pr. mnd
Olava hadde vært bestyrer av melkeudsalget i Valberggaden 9 i 1900.

——————————————————-

1900 – 1901 Pedersgata 14
Peder Pedersen, f. 14-3-1863, 2. maskinist ”DS Rogaland” (Falk)
Marie f. 4-3-1861
Amanda Nielsen, f. 25-8-1890 pleiebarn
Hans forrige bopel opgives at være Høkergt, eller der omkring. Hustruen var ikke hjemme. Peder Pedersen Ørn, brusfabrikant i1902. Familien flyttet til Vaalandsgaten 17 innen 1910.

1902 – En Bekvemmelighed paa 3 solrige Værelser tilleie .

1900 – 1901 Pedersgata 14
Olaus Olsen, f. 1-5-1872 Sunde i Håland, støberiarb. Tidligere i Pedersgt. 33
Helene, 23-12-1878, Sogndal i Dalane, Handlende colonial.
Kristine f. 26-9-1900
Ingeborg, f.20-10-1902
Olga, f. 23-9-1906
John, f. 8-11-1908
Herdis, f. 8-10-1910.
Marie Jonassen Gyland, f. 1882, Sogndal i Dalane, tjenestepige.
Det er bare datteren Kristine som er født mens de bodde her. Innen 1910 var de flyttet til Erfjordsgaten 45.

——————————————————————–

1902 Pedersgata 14
Thormod Hustvedt, 31, kvæghandler – kom hertil fra Imsland Michaeli, har til dels boet på hotell Skandsen
Bertha 24
Olene Hidle 21 syerske

1902 -1903 Kornelius Olsen Bukneli, sjøm.

—————————————————————-

1902 – 1906 Pedersgata 14
Peder Salvesen Aas, f. 1845, Erfjord, kystlods – intet fast, konen er reist til Amerika.
Karen Marie Aas, f. 1857, Søre Heng, handlende – i Amerika 1905
Det er nokså uvanlig at det er konen som reiste til Amerika. Det er flest menn som reiste og kone og barn var igjen. Familien bodde i Nedre Dalgaten 83 i 1900.

———————————————————————

1902 – 1909 Pedersgata 14
Ingebret Johnsen, f. 1861, Avaldsnes, løsarbeider, fremdeles sygelig
Kristine, f. 1863
De bodde i Grensesteinsgt. 5 i 1900, men var flyttet herfra til Karlsmindegaden 53 i 1910.

———————————————————————-

1902—– Pedersgata 14
Ole Ingebretsen, f. 1874, Askø v. Bergenblikslager, hos Nor
Hanna, f. 1872, Fossan
Edvin, f. 1895
Ingolf, f. 1897
Hilmar, f. 1900
Tomine Økland 18 sy lærling
Familien bodde i Normandsgaten 25 i 1900.

1903 En Portemonæ, Nøgle, Kniv og Klokkenøgle er fundet.

1902 – 1903 – 1910 Pedersgata 14
Rasmus Pedersen Thu, f. 7-1-1864, Klepp, død, 11-1-1945, friluftsfotograf
Berta Kornelia, f. 3-4-1866, Hausken, død 1-11-1915
Selma Berthea, f.14-10-1884, Illinois, død 10-4-1909 i Chicago. 19 butikbetetjent
Berthe, f. 2-5-1890, Hausken
Elfrida, f. 16-12-1899
Hazel, f. 20-12-1908, Chicago
Olaug Kristine Østensen, f. 12-1-1903, datterdatter. (Selmas datter)
Rasmus var fotograf – reisende friluftsfotograf bodde før i Asylg. 3. Se Pedersgata 97.
Han var reist til Amerika for et år siden 1910 sender penger. Rasmus betalte i 1910 en husleie på kr. 144,- De bodde i 3 etasje.

Finn Andersen Skriver:
Jeg har kikket litt på min oldefar Rasmus Pedersen Thu og hans liv. Han ble født på gården Tu i Klepp den 7 jan. 1864 og døde i Suldalsgt. 11 den 8 jan. 1946. Han mistet foreldrene i ung alder og emigrerte til Amerika og var der fra 1883 til 1888.
Han ble gift 31 mai 1883 med Berta Kornelia Rosnes født 3 apr. 1866 på Rosnes, Åmøy og døde i Støttebakken 1 den 15 nov. 1915. Rasmus var en kjent landskapsfotograf som fartet mye mellom Stavanger og Amerika.De fikk en datter, Selma Berthea født i Illinois 14 okt 1884 og døde i Chicago 10 apr 1909. Hun giftet seg med Sten Steensen 18 nov 1903 i Domkirken, han var født 17 des 1884 og døde i Amerika etter 1910. Sammen fikk de en datter Olaug Kristine født 12 jan 1904 død på Madla. Olaug ble oppfostret hos besteforeldrene.
En ny datter ble født i Chicago, hun het Hazel og ble født 20 des 1908 og reiste tilbake til Amerika etter 1910.
Rasmus’ datter Berta ble født på Rosnes den 2 mai 1890 og døde 18 okt 1956 i Hillevåg. ( min mormor) Hun ble gift med Carl Adolf Carlsen født 9 mars 1890 i Bodø og døde i Hillevåg den 13 mars 1971.
I 1899 hadde Rasmus en tjenestepike Anne Eline Aune som fikk en datter Med Ludvig Gundersen. Hun het Elfrida Aune Thu og født 16 des 1899 og ble oppfostret hos Rasmus.
I folketellingen 1910 står det at familien RP Thu bodde i Pedersgt. 14 og der bodde de til 1913 da de flyttet til Støttebakken.
Rasmus flyttet mange ganger, bodde blant annet i Pedersgata 97, der også datteren Selma og Sten Stensen bodde i 1907-09.

————————————————–

1903 Pedersgata 14
Tobine Judithe Amalie Sørensen, f. 26-3-1846, Vansø, vaskekone – mannen I Australia
Adina Elisabeth Hansdtr. F. 4-9-1886, Farsund.
Tobine var gift med Jonas Sørensen, de bodde i Kongstensgaten 26 i 1910.

——————————————————–

1903 Pedersgata 14
Andreas Anda, f. 1846, Klepp enkemand, malersvend.
Karen, f. 1879
Marie, f. 1885
Andreas hadde bodd i Karlsmindegaten 9 i 1900, så i ST. Hansgaten 36. Han var gift med Tabitta, f. 1847, men var blitt enkemann før han flyttet hit. Karen jobbet på en hermetikkfabrikk i 1900. Han var flyttet til Nedre Dalgaten 82 innen 1910.

————————————————————–

1903 Pedersgata 14
Olaf Sand, 25 blikslager, Meylender.
Olava 23
Baby f- 1903 f. i november
De hadde bodd i Normandsgaten 19.

———————————————————

1903 Pedersgata 14
Olaus Kluge, f. 30-1-1866, Gjesdal, slagtermester
Serine/Severine, f. 1874, Fossan, død 7-11-1910
Olaf, f. 8-2-1898
Thoralf, f. 19-9-1901
Elma Ruth, f. 10-3-1905
Olava Severine, f. 29-10-1910
Olaus bodde i Øvre Strandgaten 106 i 1900. så i Hetlandsgaten 30. Da var han slakter og konstabel. I 1910 da kona døde bodde de i Baggaten 12.

—————————————————–

1902-1903 Pedersgata 14
Selma Theresie Norland, f. 1870, syerske. Hun bodde i Pedersgata 49 i 1900. Da kalte hun seg enke.

 

1903 Pedersgata 14
Edv. Johnsen, f. 1869, Skjold, matros “S/S Tau”
Malene, f. 1876
Magnus, f. 1895.
Familien bodde i Kirkegaten 28 i 1900, så i Langgaden 61.

————————————————————

1903 Inger Larsen, 16 på melkeutsalget frue Meieri

—————————————————————-

1903 – 1905 Pedersgata 14
Hans Svendsen, f. 1873, ølkjører, Tou bryggeri
Agnes, f. 1881, Bergen
Hansine Alvilde, f. 1900
Ragnhild 1
Svend f.1905
Hans og familien bodde i Tidesmauget 1 i 1900.

————————————————————–

1904 – 1905 Pedersgata 14
Kornelius Bokn, f. 7-1-1866, Bokn Fister, arb. i skibsbyggeriet, Støberi og dok
Inger Johannesdtr. F. 9-11-1872, Skudesnes
Ingvar, f. 11-5-1902
Eli, f. 22-4-1904
Solveig, f. 28-12-1905
Familien var fryllet til Oskarsgate 84 innen 1910.

—————————————————————–

1904 Pedersgata 14
Magnus Thorsen, 31 år, kom fra Grimstad. Arbeidet paa Rosenberg verft.
Hanna 23

——————————————————————

1904 – 1907 Pedersgata 14
Johannes Ur, f. 28-11-1881, Aardal, handelsbetjent
Inga Marie Haaversdtr. Øglend. f. 1886
Otto f. 1-7-1904 død 20-10-1905
Johannes og Inga Marie giftet seg 8-5-1904. Johannes var handelsbetjent hos Søiland og Engelsgjerd, som hadde manufaktur & kolonialhandel i Kirkegaten 37. Johannes bodde i Waisenhusgaten 9 i 1910.

——————————————————————-

1904 Pedersgata 14
Andreas Knudsen, f. 14-1-1881, Tysvær, kulkjører hos N.B. Sørensen
Nikoline, f. 21-10-1884, Sandnes
Thorstein, f. 18-2-1894
Alfild, f. 17-10-1908
De bodde i Nymannsgaten 104 i 1910.

———————————————————–

1904 Signe Knutsen, 21 butikjomfru, hos Frue Meieri filial her.

———————————————————-

1904 – 1905 Pedersgata 14
Sven Frøiland, 22 år, pølsemager hos A. Idsø
Dagny 23
Einar 0

——————————————————–

1905 Pedersgata 14
Sven Svensen, f. f. 2-8-18789, bødker
Sina f. Eriksen, f. 8-9-1879
Sigurd, f. 13-4-1901
Harald, f. 24-8-1907
Ella, f. 15-5-1902
Bergit, f. 17-2-1904
Gudrun Sofie, f. 14-12-1906
Familien var flyttet til Rosenbergbakken 4 innen 1910.


1906 -1912 Pedersgata 14
Ola Olsen Ohm, f. 13-7-1877 Vats, malermester
Christofa, f. 14-10-1877
Osvald, f. 17-9-1904
Edith, f. 10-10-1906
Ola bodde i 3. etasje og betalte i 1910 kr. 17,- i husleie pr. måned.


1906-1908 Pedersgata 14
Hans Jørgensen, f. 1877, snedker, forretning i Pedersgata 20
Severine f. Larsen f. 1878
Marta f. 1906
Familien flyttet til Ydstebø på Mosterøy/Kvitsøy, innen 1910.


1906-1909 Pedersgata 14

Lars Larsen, f. 1883, hermetikkarb.
Ingeborg Sofie f. Emberland, f.1886, Arendal
Einar, f. 1904
Sverre Kristian, f.1906
Familien var flyttet til Sverdrupsgate 5 innen 1910.


1906 – 1909 Pedersgata 14
Dina Salvesen, f. 29-7-1845, Bergen, enke – Festekontor- har ligtøyforretning i Nygaten
Marie Schlytter Salvesen, f. 7-1-1886, i morens forretning.
Dina bodde i Kongstensgaden 4 i 1900, hun var også vikar ved folkeskolen. Innen 1910 var de flyttet til Bergelandsgate 1.

1907 Straks. En flink kokke til restauration. En kjøkkenpige til en delikatesseforretning. Fru Salvesens fæsteforretning.

Hun hadde kontor både her og i Nygaden.

1907 En konfirmert, sterk. driftig gut faar plads.

1907 En skolefri, kjæk pige kan straks faa tjeneste –

1907 Piger! Piger! Gode høitlønnede tjenester indmeldes daglig.

1907 Pedersgata 14
Malene Torbjørnsdatter Udveig, f. 1857, Tysvær, enke, død 22-8-1917, 66 år gammel
Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider
Severine, f. ca 1887
Thorbjørn, f. ca 1890, slagtergut hos Idsø
Anna, f. ca 1892
Sven, f. 1894.
Malene hadde vært gift med Lars Udvig, f. 1825, hustømmermann, men var blitt enke før 1900. De bodde i Brattebergt. 14 i 1900, det er samme hus som Pedersgata 68. Før den tid i 1898 bodde hun i Pedersgata 133.


1907 – 1908 Pedersgata 14
Peder R. Ertenstein, f. 1869, Rennesøy, arbeider, Stavanger Packing
Marie, f. 1872, Tysvær.
De var flyttet til Brøndgaten 5 inne 1910.
1908
Gustav Selmer Svendsen, maskinist, f. 1875
Anna f. Nilsen, f. 1875
Otto, f. 1908

———————————————————

1908 Pedersgata 14
Tonette Jacobsen, f. 1864, Sogndal i Dalerne, butikbj. Frue meieris udsalg her. Innen 1910 hadde hun flyttet til Lysefjordsgate 4, og var løsarbeiderske med vask og lignende.

————————————————————

1908 Pedersgata 14
Knud Magnussen, f. 1886, Bergen, feiersvenn, kommunal
Dagny, f. 1887, Karlsø.
De var flyttet til Waisenhusgate 13 innen slutten av 1910.

—————————————————————–

1909 – 1910 Pedersgata 14
Kaare Johannesen, 28 skomagersvend
Lina 38
Adolf 3
Robert 1
Sofie Martinsen, 18 tjener

——————————————————————-

1909 – 1910 Pedersgata 14
Selmer Svendsen Øverland, f. 1876, Nedstrand, maskinist, dokken
Anna, f. 1868, Romsdal 38
Arnt, f. 1906
Otto f 1908
De var flyttet til Nedstrandsgaten 22 innen slutten av 1910.

——————————————————————

1909 Helga Bunæs?, 19 butikbetjent, Frue meieri

————————————————————-

1909 Sivert Moe, f. 1886, Etne, fabarb. Blikktrykkeriet
Amanda, f. 1887, Hetland
Sivert bodde i Risbakken 31 i 1910. Da ble han også kalt (Korporal)

——————————————————————-

1909-1910 Pedersgata 14
Peder Johannes Hansen, f. 1878 slagtermester, Forretning her
Andrea, f. 1876, Nedstrand
Martha, f. 1902
Margit, f. 1905
Adeline Jenny Pauline f. 1910 død 1911
Peder Arnold Bjertus f. 25-1-1909 død 20-3-1909 bronkit.
Peder Hansen hadde slagterforretning i Pedersgata 37 i årene fra 1911 og nærmere 1920. Datteren Adeline døde av mesling ca. 5-6- måneder gammel
Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, lærling.
Thea Østrem, 22 butikk
Familien var flyttet til Pedersgata 37 innen utgangen av 1910. Se der

Ved den statlige folketellingen i 1910 bodde det 35 personer i huset, i fra kjeller til loft.

—————————————————————-

1910 Pedersgata 14
Tønnes Tønnesen, f. 20-6-1886, fyrbøder ved jernbanen
Anna, f. 17-10-1890
De bodde i 2. etasje og betalte kr 14,- i husleie i 1910. De har sannsynligvis bare bodd her i kort tid.

—————————————————————–

1910 Pedersgata 14
Marcus Eriksen, f. 1886, handelsmand i Verksgt.
Severine Theresa, f. 1884
Martin, f. 1909
Marcus og familien var flyttet til Jæderensgate 79 innen slutten av 1910. Da ble han kalt agent i kolonial.

1910 En brugt barnevogn tilsalgs.

1910 Pedersgata 14
Johannes Kindingstad, f. 1851, Finnøy, forhenværende gaardb nu kvæghandler
Anna Olsdtr. F. 1869, Hjelmeland
Olga 14
Elen 10
De bodde på Brat-Hetland i Fister i 1900.

———————————————————-

1910 – 1912 Pedersgata 14
Lars Lommeland, f. 31-11-1877 Sandnes, skomagersvend
Leonora, f. 7-8-1877, Høiland sogn
Betzy, f. 24-3-1891
Hans, f. 8-10-1894
Mary Hetland, f. 1880, søster.
Betzy og tanten Mary var maskinarbeidersker ved Blikkemallasjen i 1910. Hans var skomakerlærling.
Lars og familien betalte i 1910 kr 12 i månedlig husleie. De bodde i 4. etasje.

————————————————————-

1910 – 1911 Pedersgata 14
Johan Mortensen, f. 3-92-1882, Busø i Romsdalen, slagtermester butikk her og i Nygaten
Olava/Lava, f. 25-10-1887, Avaldsnes
Kari, f. 10-10-1909
Inger Fatnes 15 tj,
Laurentse Berentsen 17 tjener
Adolf K Lunde/Sunde, f. 28-1-1886, Haaland, slagterlære
Wilhelm Dybing 17 slagterlære
Sofie Kolstø, f. 14-4-1888 Avaldsnes, tjenestepike.
Rangvald Kjemtland, f. 2-8-1896 Varhaug, løpergutt.
Johan og familien betalte en husleie i 1910 på kr. 90 i året. De bodde i 1 etasje.

—————————————————–

1912-1913 Pedersgata 14
Torkel Eeg, f. 1876, Høiland, kullkjører
Gemalie/Amalie, f. 1874, Koppervik
Ingeborg 6 år, pleiedatter
Dette kan være den Torkel Egeland som bodde i Ryfylkegaten 22 i 1910. Han var gift med Amalie, de hadde 4 barn.

———————————————————–

1912 Pedersgata 14
Tollef Andersen, f. 1886, Hjelmeland, kaiarbeider.
Bertha Andersen, f. 1884, Rennesøy.
De bodde i Risbakken 24 i 1910.

———————————————————–

1912 Pedersgata 14
Arnold Eilertsen, fyrbøder
Anna Eilertsen, h

———————————————————–

1912 – 1913 Pedersgata 14
Sven Svendsen, f. 1867, kolportør for T. Dahle – arbeidsudykig for han har en lam arm 1913
Serina, f. 1879, Hjelmeland
Selina, f. 1909
Sivert, f. 1911
Sønn 1912
Familien hadde bodd i Høllebergate 16 i 1910. En kolportør er det samme som en bokselger/agent som drar rundt og selger.
1912 Thomas Sivertsen, 50 kjører egen hest. Kan det ha vært stall her?

—————————————————————–

1912 Pedersgata 14
Karen Norland, f. 1860, Høle i Høgsfjord, vaskekone enke
Hanna Norland, f. 1888, Høle
Karen bodde i Taarngate 11 i 1910. Da var datteren tjenestepige hos Ingvald Godal i Kortegate 2.

——————————————————————-

1912 Pedersgata 14
Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, slagter han bodde i Pedersgata 37 i 1910
Thekla Bryne, f. 1891, Hun var butikdame i tobaksforretning i 1910 før hun kom hit, og bodde i Haukelidgate 55.
Rangvald Kjemtland, f. 1896, Varhaug. pølsemakerlæ.
Disse tre var ansatt hos Haaver Øglend i 1912

———————————————————————–

1910-1913 Pedersgata 14
Bertha Tveteraas, f. 13-7-1877 Jelsa bestyrerinde v. frue Meieri.
Hun bodde i 5 etasje og betalte kr 100,- i året i husleie, eller ca 8 kr i måneden.
I 1913 var det Bertha Torkelsen som hadde den jobben, det er sannsynlig samme damen.

————————————————————-

1913 – 1914 Pedersgata 14
Jørgen Jørgensen, f. 1882, Hvidingsø (Kvitsøy), – 2. maskinist
Bertine, f. 1887
Astrid, f. 1908
Claus, f. 1912
Familien hadde bodd i Nedstrandsgate 11 i 1910 før de kom hit.

————————————————–

1913 Pedersgata 14
Petrine Nilsen, 40 år i 1913.
Hun var resturanteier i 1913 på ”Fjordbuen”, kom fra Xania okt 1911 har vært om bord i Fjordbuen i flere aar men var i Xania 1 aar da hun var syg. 1914 Petrine Nilsen, f. 1872, Storvåg, Lofoten. Hun var Hoteljomfru og restauratrise i 1900 og bodde da i Kroken 13b i Bergen.
Sammen med henne bodde Ingeborg Nilsen, vaskekone

——————————————————

1913 Pedersgata 14
Ingvald Grøsfjeld, f. 22-5-1888. Heskestad i Lund, pølsemaker I 1910 var han slagter og pølsemagersvand i Lund. Se Pedersgata 35.

1913 -1918 Pedersgata 14
Georg Osmundsen, fab.arb. 1913
Jørgine Osmundsen, enke 1918
Kan dette være den Jørgine som bodde i Trafikgate 1 i 1910.
Jørgine, f. 20-4-1855, Regefjord
Nikolai, f. 18-4-4890
Georg, f. 5-8-1892
Hansine, f. 14-2-1894


1913 – 1915 Johanne Wallem, 33 meierske -butik

——————————————————

1913 -1915 Pedersgata 14
Selma Kjelsvig, f. 14-3-1880, Jelsa, fabrikarbeider. Hun var tjenestejente hos karen Selles i Storhaugveien 19 i 1910.
Cecilie Kjelsvig, f. 11-6-1885, Jelsa, fabrikarbeider.

Fra Taarngata ATK 2011

 

1922

1916

1910 En brugt barnevogn tilsalgs.

———————————————————

1914 Pedersgata 14
Lars Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomager i Amerika fra 1910
Marie, f. 20-1-1876, Sauda
Helga, f. 1-8-1901
Olaf, f. 28-03-1907
Jakob, f. 16-01-1910
De bodde i Pedersgata 45 i 1910.

——————————————————
1914 Chr. Sørensen, arb.
1914 Tharaldus Thormodsen, skipper.
1914 Johanne Valheim butikbetj.

——————————————————

1914 – 1915 Pedersgata 14
Ole Gundersen, f. 14-8-1881, slagter /fabarb. blikktrykkeriet
Antonie, f. 28-11-1883, Aakrehamn, Karmøy
I 1910 bodde Ole og Antonie Gundersen i Lervigsveien 35.

——————————————————————–

1914 – 1914 Pedersgata 14
Herman With, 40 bestyrer for Norsk —
Elisabeth 32
Martha 11

———————————————-

1914 Pedersgata 14
Arthur Vig, 24 kaiarb.
Gunda 22
Olaf 1
1914 Elisa Sivertsen, 24
.————————————————–
1915 Pedersgata 14
Tormod Tormodsen, f. 1-12-1881, slebebaat
Josefine, f. 11-4-1882
Tordis, f. 19-9-1910
Mical 2
Sønn 1915
I 1910 ble Tormod kalt Tarandius, og var skipper, fører av skonnert. De bodde på Buøen 97.

——————————————-

1914 – 1915 Pedersgata 14
Magnus Gundersen, 11-7-1889, slagter
Marie 19
Arthur 1915
Dette er sannsynligvis den Magnus som bor sammen med foreldrene i Pedersgata 58 i 1910.

————————————————–

1915 Pedersgata 14
Kristian Sørensen, 21 slagter
Karen 25
Kristian f. 1915

—————————————————–

1916 Pedersgata 14
Jonas Svinæs, f. 27-10-1887, Svines i Strand, død 1944
Olga Hamre, f. 1891, Høle
Thore, f. 1914
Ruth, f. 1919
Jonas var tømmerm på Vestlandske Blikktrykkeri i 1916. Han var også ansatt hos Waldeland. De flyttet til Strand og bosatte seg på Tungland. Se Folk i Strand s. 1131.

—————————————————————

1916 Pedersgata 14
Petter Hobberstad, f. 12-6-1884, Varhaug, fabarb på Bjelland, fra Sandnæs
Ingeborg 29
Anne 1

————————————————————-

1916 – 1950 Pedersgata 14
Kristiane Hvidding, f. 29-7-1878 Kvitsøy, syerske, syforretning her, død 1964
Olava K. Hvidding, f. 12-7-1882, syerske, syforr her, død 1934
Lars Hvidding, f. 10-4-1888, handelsbetjent 1916 hos Marmburg, død 1949
Disse tre er antakelig søsken. De kommer fra Kvitsøy. Alle tre bodde sammen i Bergelandsgate 11 i 1910.

———————————————————

1916 Pedersgata 14
Sverre Sivertsen, 24, 1. maskinist med S/S Kjersund?? Av Haugesund
Margot 22
Reinhard 1

———————————————————–

1916 Pedersgata 14
Berge Svendsen, 21, kokk farer fra Amerika – på Horten og udtjent verneplikt et år.
Clara 20

—————————————————————-

1916 Pedersgata 14
Martine Rage, 53 enke, fabarb. På Nor
Arnt, 20 fabarb. Wesnes kass
Magnus, fabarbeider, Wesnes Kassa
Alette, 15 hjemme

1916 Hanna Skare, 22 butik, Frue meieri

—————————————————

1916 – 1920 Pedersgata 14
Svend Østebø, f. 1883, Sand, kjører
Martha, f. Vormestrand f- 1887, Vikedal
Bjørn, f. 1915
Brita f. 12-12-1916
Torjus f. 1919
Marthas tre søsken bor også her i huset.

——————————————————-

1916 – 1920 Pedersgata 14
Bjørn Vormestrand, f. 3-3-1878, Vikedal
Magla Vormestrand, f. 2-5-1893, Vikedal, butikk. 1918
Torjus Bernhard Vormestrand, f. 1890, Vikedal, postkassetømmer
Dette er tre søsken som bor sammen. I 1910 bodde de hver for seg rundt i byen.

——————————————————–

1917-18 Pedersgata 14
Karl Olsen Skjæveland, f. 27-12-1888, Bjerkreim, smedsvend
Martha Rebekka Svendsdtr., Drange, f. 6-1-1889, Drange
Martha, f. 6-2-1916, på Jørpeland, døpt i Hetland
Sverre Dagfinn f. 8-10-1917 i Stavanger
Karl bodde på Bryne i 1910. De ble viet 18-9-1915 i Hetland. Karl var smed og de bodde en kort tid på Jørpeland.
De flyttet til Vikeså i Bjerkreim i 1919-

——————————————————

1917 Pedersgata 14
Ole Johan Jensen, regningsbud, f. 11-7-1846 gift død 1917 av hjertefeil.
Ane Tomine, f. 18-6-1845,
Anna Johanna f. 15-4-1880
Tordis Barbara Johans, f. 14-7-1908, pleiebarn.
Familien bodde i Tårngaten 11 i 1910. De er bare nevnt her i huset i 1917 da Ole døde.

————————————————————-

1917-20 Anna/Hanna Jensen Egenæs, bestyrinde
1917-18 Gabriel Eskeland, megler

————————————–

1917-20 Pedersgata 14
Alfred Lunde, lagerbetjent
Gunda Lunde, tjener 1917-20

1917-18, Johannes Vormedal, kontorist

———————————————————–

1918- 1924 Pedersgata 14
Olava Eik, butikk, renhold
Astrid Eik, handelsbetjent, 1917-24
Anna Eik, handelsbetjent, /kontorist, 1919-24

————————————————-

1918-20 Pedersgata 14
Anna Hesby, 7-12-1847, Finnøy, syerske
Hanna Hesby, f. 13-6-1882, Finnøy, syerske
Hanna var Meierske i 1910.

———————————————–

1918 -1924 Pedersgata 14
Halvdan Roll, f. 29-5-1892, Gimsøy, cementstøper
Olea Henninga, Edisdtr. f. 1886, Gimsøy, Lenvik
Oddvar Wilhelm f. 1914, Rjukan
Edel Henninga, f. 1918
Halvdan var sekretær for Stavanger sten-, jord og cementarbeiderforening, i 1919

1918 Severine Vik, fab.arb.

—————————————————

1917-1920 Pedersgata 14
Rangvald Myhre, Løsarb.
Johanna Myhre, hm.
Aud f. 1917 døde 1918

———————————————

1919 Kristine Natalie Kløgetveit, f. 1893 kontorarbeid.
1919-20 Borghild Middelton, husflidarbeider
1919-20 Hilmar Berg, verkstedarbeider
1919-20 Gunda Halvorsen, tjener

———————————————-

1928-1931 Pedersgata 14
Chr. Landmark., 28-2-1908, lege,
Ruth
Han både bodde og hadde kontor her. Han flyttet høsten 1931 til Pedersgata 26.

1928

1930-34 Erling Haaland, f. 10-9-1895, disponent
1933-34 Laurits Christian Lauritsen, 27-11-1887, lithograf

——————————————————————

1935 – 1937 Pedersgata 14
Enok Houeland, f. 181-1907skredder
Fridtjof Houeland, f. 31-7-1908, handelsmann
Marie Houeland, handelsbetjent

——————————————————

1935 Marie Knudsen, enke
1936-38, Marie Knudsvik, f. 31-3-1897, fabrikarbeider
Er dette samme person?

——————————————————

1935- 1941 Pedersgata 14
Trygve Olsen, f. 12-7-1915, fyrbøter
Ester Olsen, f. 17-12-1913, fabrikarbeider
Einar Reinholdt Olsen, f. 20-7-1919, smøregutt
Oddermann Eldar Olsen, f. 17-1-1921, jungmann

1938 -1954 Pedersgata 14

Wilhelm Halvorsen, f. 3-8-1882, tannlege, død 6-12-1948
Augusta Halvorsen, f. 19-8-1894
Einar Halvorsen, f. 3-6-1912, matros
Willi Halvorsen, f. 17-7-1913, sjømann
Karl Laurits Halvorsen, f. 13-12-1916
Edvin Halvorsen, f. 18-6-1918

———————————————–

1941/42 Sverre Knudsen, sjømann.

————————————————-

1937 – 1969 Pedersgata 14
Edvard Martinius Aasland, f. 5-11-1894, bokbinder, kolportør
Margit Jensine Rød, f. 25-10-1903 ekspeditrise
Edvard Ragnar, f. 1-12-1946
Edvard og Margit giftet seg i 1937, Margit bodde da på Misjonsveien 52.

————————————————

1940-1955 Pedersgata 14
Carl Aske, f. 13-6-1913, hestekjører
Olga f. Eide, f. 6-4-1913 døde 4-11-1980, 67 år gammel
Constanse Oktavia f. 1940
Else-Berit f. 1941
Karl og Olga giftet seg i april 1940. Da var Karl motormann til sjøs. De bodde i øverste etasje kan Else Berit fortelle.
De hadde en dame som het Edit Kristensen som leiet et rom hos oss. Hun delte også kjøkken med oss. Vi hadde stue pluss to soverom, en lang gang ut til kjøkkenet. I bakgangen hadde vi et   rom hvor vi kunne hugge ved og et stort rom hvor v i oppbevarte klær o.s.v. der var også en lang gang som vi hadde en stor klesrulle. Gangen førte ut til en stor veranda. Før vi kom til døren til verandaen gikk der en trapp ned til neste etasje hvor vi delte toalett med en annen familie. Under krigen hadde alle rasjoneringskort, og det var ofte en mistet de. Karl averterte i avisen at han hadde mistet Tobakkskortet ca 15 april 1943.
Carl Aske hadde vært i Amerika, og ble nevnt blant passasjerene som gikk i land fra Oslofjord 19-12-1949.

————————————————-

1945 -1954- Edith Kristensen Hersdal, f. 3-11-1913
hun leide et rom hos familien Aske, og delte kjøkken med de.
Opplysninger gitt av Else-Berit Steinnes.

———————————————————

1944-46 Anna Omine Larsen, f. 8-6-1901, arbeider
Nyere opplysninger om hvem som har bodd her har jeg ikke.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net