Pedersgata nr. 013 møbelhandler J. Helgø

Pedersgata 13

Br.nr. 1712  — 116 m²

Pedersgaten 13 er hjørnehuset til venstre.

Foto: Gunnar Vareberg, statsarkivet i Stavanger. 

Besøk på siden: 847

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Eiere:
1865 Stavanger kommune selger tomt til
1865 Kisten Stigsen selger
1868 til Olsen, T. Svendsen og P. Frøiland de selger
1878 til J. Jensen, han selger
1879 til Lars Larsen
1886 Severine Marthine Larsen overtok huset, og selger til
1891 til B.O. Eriksen
1899 til Albrigt Braadland
1903 Peder Monsen – Han bodde i Godalen i Hetland, kjøpte det i oktober. Ikke tinglyst.
1908 til Johan Helgø

Det er ofte vanskelig å finne ut hvem huseierne er. Det er ikke alltid de bor i huset, men har det til utleie.
Hvem Kisten/Kristen Stigsen er kan en lure på. Det finnes ingen med det navn i folketellingen 1865 i Rogaland. De neste eierne som bare nevnes med bokstav i fornavnet er ikke heller så greit å finne fram til. Det finnes en Jens Jensen f. 1850 handelsmand. Han bor i St. Pedersen. Om han bodde her eller i et annet hus på St. Pedersgjerde er usikkert, men han eide nok dette huset.
Huset lå på hjørnet mellom Pedersgaten og Tårngaten. Det og Pedersgaten 11 brant i 1973. Nede var det møbelbutikk, mot Tårngaten var det tre utstillingsvinduer. Gaten skrånet slik at det nederste vinduet var stort, det midterste en god del mindre, mens det øverste var et lavt langt vindu. I 1946 var det store forandringer i huset og butikken fikk bedre lokaler med utstilling i annen etasje også. I 1948 ble det installert vaskekum.
Næringsvirksomhet:

Lars Larsen, 1885. Han handlet med colonialvarer. Fram mot 1891.
Emilia Hendriksen, handlerske, 1898-1899
Alma Braadland. Hun var handlende.
Albrigt Braadland – snekkerverksted og møbelhandler. 1900-1903
Sannsynligvis var det en liten colonial – frugt forretning her fra huset var nytt. Det har nok vært forskjellig som drev den ettersom folk flyttet inn og ut.
Ordin Gundersen, frugthandel 1906
Helgø Møbelforretning og snekkerifabrikk.  fra 1922 til ca 1967
John Helgø var medlem av Stavanger møbelsnekkerlaug i 1941.
Form og Farge, malerforretning fra ca 1967 til 1973.
Både dette og nabohuset Pedersgaten 11 brant i 1972. Siden har det ikke blitt bygget noe på de tomtene og det er bare parkeringsplass i dag.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865. 1900. Dette var et bolighus med de sedvanlige uthus til kull, ved m.m. Det bodde 2 familier. I første etasje bodde Albrigt og familien på 2 rom og kjøkken, mens Ordin bodde i 2. etasje, der var det 4 rom og kjøkken.

1885 Pedersgata 13
Lars Larsen, f. 1846, Hjelmeland, handelsmand colonial, død 1886
Severine Marthine, f. 1849, Vansø sogn
Margrethe Amalie, f. 1874
Lars Abraham, f. 1876
Lauritz Siverin, f. 1880
Lars Larsen Øie, f. 1808 Sauda, intet erhverv.
Lars var handelsmand og bodde i Pedersgaten 7 i 1875. Lars kjøpte huset i 1879. Han døde 23-6-1886. Enken overtar i 1886 og selger videre i 1891. Hun og de tre barna bodde i Kirkebakken 28 i 1900. Da hadde hun kjøpt det huset.

1885 Pedersgata 13
Gabriel Svendsen, f. 1851, Sola, skibstømmermand
Marie, f. 1858
Sverdrup, f. 1878
Gabriel, f. 1885

1885 Pedersgata 13
Peder Heuch Wennberg, f. 1844, Kragerø, adjunkt
Rina, f. 1842, Evje
Marrie, f. 1873, Lillesand
Helga, f. 1874, Lillesand
Katrine, f. 1884
Marrie Westly, f. 1869, tjenestepige
Familien var flyttet til Kristiania innen 1900.

1888 Pedersgata 13
Knud Aasmundsen, f. 1843, matros
Hilda Gurien Iversen, f. 1850
Knud Alfred, f. 28-10-1888
Det er mulig at denne familien bodde i Stenkargaten i 1885. Da het konen Alida, og de hadde to sønner
Severin, f. 1874 og Ingvald, f. 1877.

1891 Pedersgata 13
Nikolai Nilsen, f. 1863
Stine Marie, f. 1864, Skudesnes
Selma Marie, f. 1885
Nora Sylvia, f. 1886
Sverre Nikolai, f. 1890
Mans Sandresd, f. 1822, Skudesnes, enkemand, logerende , hører til familie
Hanna Olsen, f. 1871. Bukken, tjener

1891 Pedersgata 13
Pader Nilsen, f. 1865
Elona Nilsen, f. 1871
Nils Magnus, f. 1888
Maren Olsen Talgø, f. 1868, Talgø, tjener

1891 Pedersgata 13
Laurits Emil  Torstrup, f. 1846, Aalesund, skibsreder i 1875
Ingeborg Torstrup, f. 1858
Bernt Berntsen Torstrup, f. 1882
Laurits Peter Torstrup, f. 1884
Christian Fredrik Torstrup, f. 1886
Hedvig Olivia Laurentsen Torstrup, f. 1888
Carsten Torstrup, f. 1890
Berent Berentsen, f. 1837, enkemann, logerende hører til familien
Regine Olsen, f. 1871, tjener.
Innen 1900 var de flyttet til Nedre Strandgate 50. Lauritz var da skibsmegler.

1898 – 1899 Pedersgata 13
Børre Olaus Eriksen, f. 1830, skomager
Bertine, f. 1831, Sogndal
Børre og Bertine bodde i Kalhammeren i 1875. Han kjøpte huset i 1891. De hadde tre voksne barn som
ikke er nevnt her i huset. De var flyttet til Skolegata 15 innen 1900.

1898 – 1899 Pedersgata 13
Hendrikk Hendriksen, f. 16-7-1850, skipper, død 2-11-1934, 84 år gammel.
Emilia, f. Eriksen, f. 27-2-1859, handlerske, død 29-6-1928, 69 år gammel
Serine, f. 1880, hanskesyerske
Børge, f. 1882, snekkerlærling
Bertine, f. 1885, Linstøl pr Risør, på Balkenskolen, død 23-4-1909, 23 år gammel
Henrik, f. 8-12-1887, Linstøl
Hans, f. 15-5-1893
Hendrikk oppholdt seg i Amerika, konen fikk ikke noe fra ham. De bodde i Fjeldsmuget 2 i 1900.

1899 Pedersgata 13
Taarn Skaraas, f. 1850, Songdal, blikkslager. Bestyrer hos Konradsen
Marie, f. 1847, Songdal
Bernt 22 blikksl. Konradsen
Bertine 17, g.m. Karl Seim
Theodor, f. 1883, Songdal, hos Konradsen
Martin, f. 1883, Songdal
Hermand, f. 1886, Sogndal
Adolf, f. 1888, Songdal
Tårn og familien kan ha bodd her, men I 1900 bodde de I Tårngaten 9 som er nabohuset. Tårn var blikkslager og bestyrer hos Konradsen. Sønnene Bernt og Theodor arbeidet også der. Bernt ble senere disponent for Produksjonslaget Samhold lenger inne i Pedersgaten. Ved flere anledninger blir familien Skaraas nevnt i dette huset. Da Martin giftet seg ble han boende her. Se senere.:
Viet 11-2-1900
Jens Beer Skaraas, f. 1874 Sogndal, blikkenslager på hermetikarbeider.
Marthe Marie Larsen, f.1881 Hetland hermetikarbeider,
Fedre var : Tårn Severin Berntsen Skaraas, blikslager og Johs. Larsen, arbeider. Begge oppga at de bodde her da de giftet seg, men de ble ikke boende her.

1899-1900 Pedersgata 13
Karl Seim, f. 1877, Styrmand
Bertine Skaraas, f. 1879
Karl Bernhard, f. 27-3-1900
De ble gift 7-10-1899 og bodde her da sønnen ble døpt.

1900 Pedersgata 13
Kristoffer Blom, f. 1878, blikkslager
Johanne Marie, f. Ingebretsen, f. 1879, Tau
Aønnøva, f. 13-7-1899
Ludvig Johan, f. 1-8-1900
Kristoffer Mikal, død 16-4-1904, 11 måneder gammel
Før jul i 1900 var familien flyttet til Store Skippergate 13.

1900- 1903 Pedersgata 13
Albrigt/Albert Braadland, f. 24-7-1872. Brædland i Høgsfjord
Alma Tollefsen, f. 14-6-1876, død 31-1968, 91 år gammel.
Gerda, f. 22-10-1895
Thelma, f. 30-5-1898 USA
Per f. 29-3-1901- USA
Edvard, 24-7-1903
Hanna, f. 30-10-1908
Albert var snekker og hadde hele kjelleren og 3 værelser i 1. etasje til verksted og lager. Kona var handlende og hadde butikk og lager i huset. Det er ukjent hva hun solgte. Vi vet ikke når de flyttet inn, men de var flyttet ut før 1904. i 1910 bodde de Sandsgate 79. Da Alma Braadland startet sin forretning ble det kunngjort slik:

1900 – 1909 Pedersgata 13
Ordin Gundersen, f 12-4-1849, Hjelmeland, kaiarbeider, død 14-7-1934, 85 år gammel, forhenværende styrmann
Dina f. 3-10-1859, Nedstrand
Ordin S. f. 15-11-1881
Britha f. 20-11-1885
Søren S. f. 16-11-1892
Ordin/Aardin var dagarbeider og siden kaiarbeider. Familien bodde her til 1909. Dina fikk stemme ved valget i 1903, så de må ha hatt en inntekt over 400 kr. Sønnen Ordin var handelsbetjent hos Thomsen, men i november 1902 hadde han fått handelsborgerskap for å drive frukthandel i Øvre Strandgate 14. Han hadde visst en frukthandel her også rundt 1905, men fra 1908 drev han agenturforretning. Aardin og Dina bodde i Bredgaten i 1885. Da var han styrmand og bortreist. Innen 1910 var familien flyttet til Østervåg 22, hvor sønnen hadde en papirforretning. Ordin kunngjorde også at han ville drive handel. Begge notisene fra Norsk Kunngjørings blad.

      1911

1900-1901 Bergitte Hofstad, 57 enke, hun arbeidet i butikk.

Andre folk i huset. Fra 1901 til 1919 Pedersgata 13
Her bodde det en del enslige menn som muligens gikk i kosten. (såkalte kostgutter) De er nevnt i folketellinger og i valgmanntall.
Andreas Mikalsen Hovda, f. 1877, Nærbø, handelsbetjent hos Johansen og Økland 1901-03
Hans Kristoffer Bjørnsen Øvrebø, f. 1876, handelsmand, bondehandel, egghandler, i Eltervågs hus. 1902-03
Både Anders og Hans hadde losjert i Bredgaten 22 i 1900.
Sivert Myklebust, f. 1881, Høiland, bagersvend hos N. Nilsen 1907 (bodde i Bredgaten 20 i 1900)
Pedersen, 21 skreddersv. 1902
Bernhard Karlsen, brandkonstabel 1902
Christian Minde, 21 konditor. Kom hertil fra Bergen I sept. arb dampbageriet.1904
Evald Bang, 23 matros – 1905 gikk han på navigationsskole, var på Horten, har vært med båten S/S Lars? 1905-06
Tandrup Eritsland, 21 maski. 1906
Anton Abrahamsen, 22 fyrbøder 1906 (Kan ha bodd i Pedersgt. 61a i 1900)
Carl Ludvig Hedemark, f. 1849, Kristiania, bargersvend på Dampbageriet 1907 – 1908 hustruen bor i Fredrikstad. (Han bodde i Sandefjord i 1900)
Ole Nyland, 22 arbeider Svithuns fab.1907. til Flekkefjord 1908
Carl Nyland, 21 maler på Jæderbanen 1908
Edvard Johnsen, 22 maskinist Støberi og dok 1909

Ole Thoresen Voster, f. 1897, Strand, maskinist, Støberi og dok 1919

1902-1904 Pedersgata 13
Johan Jonassen, f. 1861, Hetland, skipper
Janna, f. 1865
Ella, f. 1892
Eilert, f. 1894
Jonas, f. 1896
Johan, f. 1898
Anna 3
Johan var skipper på. skonnerten ”Johan?”, men gikk ledig en stund i 1904. De bodde i Langgata 11 i 1900.

1903 Pedersgata 13
? Helgeson, 31 år bager på dampbageriet kom hertils i okt.
Lina 23

1905 Pedersgata 13
Peder Andersen, 46 år
Ellen 44 år
Andreas 21 bliksl.
Ole 19 farer udenlands
Astrid 15
Pauline 13
Peter 8
Berent 6
Anna 4
Peder arbeidet på støberi og familien kom hertil i august fra Ullandhaug. Sønnen Andreas var blikkenslager, mens Ole var til sjøs og seilte på utlandet.

1905 + 1906 Pedersgata 13
Peder Berentsen, f. 22-2-1854, Eike i Avaldsnes, stenarbeider
Hanna, f. 6-11-1861
Alfre,d 20 stenarb.
Leonora, f. 5-3-1889, Haugesund, sygelig
Hilda, f. 1-1-1888, fabrikpige
Amanda, f. 13-6-1890
Petra, f. 30-8-1893
Emma, 8
Berent, f. 11-3-1901
Peder var stenarbeider, men var blitt arbeidsudyktig. Han fikk støtte fra Rigsforsikringen. Sønnen Alfred var også stenarbeider, mens datteren Leonora var sygelig. De fikk kr 5 pr uke av fattigkassen for henne. Hilda var på hermetikkefabrikken Houge Thiis. De bodde i Mellomgata 13 i 1900, men innen 1910 hadde de flyttet til Randabergveien 13.

1906 Pedersgata 13
Gurine Matland, enke 32 år. arbeider
Elisa,/Elisabeth,  f. 1883, fabrikpige
Karl 11
Olava 21, syg
Ingrid 1, datterdatter.
Her må morens alder være feil. Det står at hun er enke, men samtidig at hun er skilt fra manden. Datteren Elisabeth ble gift med Anton Eriksen. Han er bare nevnt her i forbindelse med at sønnen døde. Jeg har ikke funnet ut når de giftet seg eller hvor familien kom fra.

   1906

1906 Pedersgata 13
Anton Eriksen, f. 1881, blikslager
Elisabeth Margrethe Matland, f. 1883
Oskar Marinius Eriksen f. 14-10-1905 død 9-4-1906

1907 -1909 Pedersgata 13
Ommund Bjørnestad, f. 25-8-1875, Tonstad i Sirdal, skomgersvend
Thorborg, f. Juvet, f. 14-7-1873, Røldal, jordmor, død 28-10-1965, 92 år gammel
Anna, f. 27-2-1900
Sigrid, f. 7-10-1902, død 12-5-1919, 16 år gammel
Harald, f, 29-4-1905
Adelaid Skaraas 17 tj. 1909
Ommund var skomagersvend hos Erga, mens kona Thorborg var jordmor. De hadde en tjenestpike i 1909. De var flyttet til Skolegata 21 innen 1910. Torbjørg averterte i Aftenbladet de flyttet.

1904 – 1909 Pedersgata 13
Lars Svendsen, 8-3-1863, Lunde i Dalarne, skomsvend.
Emilie Therese, f. 16-10-1862
Sverdrup E. Svendsen, 21 matros
Theresie 18 i tjeneste
Malene 17
Albertine Ominda, f. 1892 døde 1893
Berger, f. 8-4-1895
Bernt, f. 19-1-1897
Albertine, f. 11-2-1901
Svend, f. 5-2-1904
Dødfødt jente 15-10-1906
Lars var skomagersvend hos Kristoffersen. Sønnen Sverdrup var matros og seilte fra England, Theresie var tjenestejente. De tre eldste barna var ikke nevnt her i tellingen for 1909. De var flyttet til Kongsteinsgata 11 innen 1910.

1909 -1916 Pedersgata 13
Martin Elisæus Skaraas, f. 11-7-1884 hermetikformand
Hansine Jørgine f. Dildok, f. 17-11-1885
Telma, f. 5-10-1907
Haldis Agnete, f. 3-5-1909
Trygve, f.1912
Martin Skaraas, hermetikk formann hos Borgen De bodde her fra 1906 til 1916.
Martin betalte kr 180,- i husleie for 1910.

1911 Pedersgata 13
Ivar Johan Eriksen, 12-12-1886, Barka, Strand, Tømmerm.
Lena Larsdtr. F. 7-1-1889, Barkved, Strand
Erik f. 1911
Lena bodde i Pedersgaten 135 før de giftet seg.

1914 1917 Pedersgata 13
Rikard Johan Kristoffersen, f. 1888, stuert
Agnes Leonora f. Tjensvold f. 10-6-1894
Rikard f. ca 1912
Leif Arnold f. 1-3-1917
Rikard var stuert i 1914- 1916 var han på S/S Romstad, og toldopsynsmann i 1917. Agnes Kjensvold bodde i Trafikgate 2 før de giftet seg.

1910-1967 Pedersgata 13
Johan Severin Helgø, f. 8-5-1881, Sjernarøy, snekkermester, død 17-7-1955, 74 år gammel
Berta Serina f. Johnsen f. 11-7-1884, død 5-6-1978, 94 år gammel.
Klara, f. 25-8-1905 – død 3-12-1929, 22 år gammel , student
Ingvar, f. 10-7-1909, død 22-7-1996, 87 år gammel
John, f. 14-5-1911
Alf, f. 6-4-1913, død 24-4-1967, 54 år gammel
Ingeborg f. 19-9-1917, g. Ladsten, død 20-3-2013
Johanne Varland, f. 8-12-1912, tjener i 1930-31
Johan var møbelsnekker og hadde verksted og lager og butikk i kjelleren. I 1912 drev han også sadelmaker verksted. Det var 2 svender i arbeid i 1913. han kjøpte huset i 1912. Butikken ble drevet til langt innpå 1960/70 tallet. I hvert fall tre av barna, Ingeborg, Alf og John fikk et års skolegang utover folkeskolen. Johan hadde en husleie på kr. 180, i 1910. Det ble denne familien som bodde og brukte huset lengst.

 

Aftenbladet 1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913- 1922  Anna Helgø, f. 1865 Sjernarøy. Hun var søster til Johan. Hun var vekselvis tjenestepige, husassistent og syerske i årene fram til 1922. Hun bodde en tid i Pedersgaten 25.

 Aftenbladet 1945

   1967    1978     1996

1910 – 1913 Pedersgata 13
Jakobine Hodnefjeld, f. 4-4-1872, Mosterøy, syerske – hjemme og ute 1910 – 1913
Anna Emilie Hodnefjeld, f. 11-12-1874, Mosterøy, syerske – hjemme og ute 1910 – 1913. Jakobine og Anna betalte kr. 160,- i husleie i 1910.

1910 – 1912 Pedersgata 13
Andreas Dørheim, 2-3-1887, Ølen, fyrbøter, død 1-6-1960, 73 år gammel.
Jensine,f. Tollefsen f. 30-1-1888
Tordis, f. 30-6-1910
Sigrunn
Artne
Per Arnfinn
Andreas betalte kr. 160,- i husleie i 1910.

1912-13 Johannes Fadnes, 34 handlende
1913 Magnus Olsen, Skredderlære hos Nygaard
1914 Ole Helland, mek.

1915 – 1916 Pedersgata 13
Kristine Kvellend, f. 11-11-1887, hermetikarbeider hos Bjelland
Rosemarie Kvelland, 16 butik 1915
1942-43 John Hjalmar Pauli, f. 3-10-1913, arbeider

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net