Søppelfyllinger

Søppelfyllinger

125

I byen har det vært mange søppelfyllinger gjennom tidene. Kartet viser de største fyllingene i de

senere årene. Myrer og tjern er blitt fylt ut, det samme gjelder naturlige viker som i dag ville ha

vært noen perler langs byens sjøside. Heldigvis har en begynt å tenke annerledes, og mye av søppelet

blir gjenvundet. Jobben som bosskjører har alltid vært tungt. Det har forandret seg med årene.

Før var det hest og kjerre, så kom bossbiler litt etter litt.

Fra Aftenbladet 24-1-2007

På bossplassene var det tunge bulldozere som kjørte fram og tilbake og komprimerte søppelet. Hver dag ble det kjørt til mange lastebil-lass med sand og grus til å dekke over, slik at ikke fugler og dyr rotet rundt med søppelet. Når vinden sto på gjaldt det å få dekket til slik at ikke hele nabolaget ble fylt med papir og plast som vinden dro med seg.

Bildene er hentet fra Johannessen: Tilrettelegger og miljøbevarer.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net