Pedersgata nr. 104

Pedersgata 104 

ATK 2008

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1791 Pedersgata 104
89 m² stor tomt, huset ble bygget rundt 1877.

Eiere: Pedersgata 104
1877 Andreas Gitlesen Rimestad selger tomt
1877 til Andreas Aslagsen
1879 til Knud Pedersen Bøe
1893 til Fredrik Thomas Finkelsen
1910 til Mons Nielsen
1915-1916 Johannes Bendiksen, huseier fra okt 1915 uten tinglyst skjøte.
1920 Arvid Peder Andersen, uten tinglyst skjøte
1921 til Selmer Rosnæs
1922 til Marie Guldbransen
1943 Anna Malena Gulbrandsen, f. 13-1-1921
1948 til Arne Hansen, f. 1905
1949 til Korneluis Auestad, f. 1917

Eiere: Pedersgata 104
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
I 1900 var det 17 personer, fordelt på 4 familier som bodde her.
I 1919 var det 13 personer fordelt på 3 familier som bodde her.

1. 1879-1893 Pedersgata 104
Knud Pedersen Bøe, f. 1845, Finnøy, handelsborger.
Græthe Daarthea Aaensd. Sogen? f. 1851, Rennesøy.
Knud var handelsborger og hadde muligens forretning her. Han var huseier, og ble bare nevnt i folketellingen for 1985.
1 etasje

2. 1885-1894 Pedersgata 104
Svend Iversen Næsse, f. 1830, Lye, stenarbeider
Marthe Marie Tjølsdtr. Fjermestad, f. 1828, Lye
Malene, f. 1856, Lye
Marie, f. 1860
Thalæthe, Juliusdtr, f. 1885
Johan, f. 1858, søfarende, bortreist
Svend, f. 1863, søfarende, bortreist, 2. maskinist –på S/S Gyllen? i 1894
Julius Jonassen, f. 186, søfarende, bortreist.
2. etasje

3. 1894-1898 Pedersgata 104
Fredrik Tobias Finkelsen, f. 12-8-1850, Lyngdal, skibsfører, handelsmand
Caroline Sofie, f. 10-6-1850
Marie Sofie, f. 6-3-1884
Fredrik eide huset 1893 til 1910, men flyttet rundt 1898. Fredrik var handelsmand. I 1885 bodde de i Pedersgaten 33.
Innen 1898 hadde familien flyttet til Judaberg på Finnøy og overtatt en landhandel der. (Finnøy b.2 s. 341) før de flyttet til Taljge sammen med datteren og svigersønnen. De feiret gullbryllup i mai 1925.

4. 1894 Pedersgata 104
Maren Mauritsen, 43, enke
Marie, 13
Det bodde en Maren i Brattebergt. 6 i 1885??? Og Skolegt. i 1900.

5. 1898 Pedersgata 104
Børre Tostensen, f. 12-2-1869
Karen Endrine Johnsdtr, f. 9-1-1870 Tysvær, død 1911
Karl, f. 4-3-1896
John Aleksander, f. 8-8-1898
Børge, f. 17-3-1901
Børe bodde i Langgt 34 i 1900. i 1910 bodde de i Pedersgata 73.

  2 a 3 Værelser med eller uden Butik tilleie straks.  1899

6. 1899 Pedersgata 104
Wilhelm Martin Nilsen, f. 1872 Sund, styrmand
Mathea Johanne Halvorsdtr. F. 1875 Høgsfjord.
De ble viet 15-4-1899, da bodde hun her og drev med husarbeid.

Nogle kostgutter kan faa plads. 1898

7. 1900 Pedersgata 104
Annanias Olai Johnsen, f. 1845, Bergen, Barber
Lene, f. 1851, Høgsfjord, handlende
Adele Helene Johanna, f. 1891
Lydia, f. 1895
1885 – bodde dei Egenesveien 2. Han ble da kalt: Barber & Friseur, Bestyrer af M. Nielsens Enkes Forretning
Da ble kona kalt for Børgine Marie og de hadde disse 5 barna.
Adolf Joacim, f. 1870
Torger Johan, f. 1872
Tandrup Emil, f. 1880
Elisabeth, f. 1883
De bodde i Pedersgata 77 i 1902

 1922

8. 1908-1910 Pedersgata 104
Enevald Frøiland, f. 16-4-1876, døde 2-5-1935, Thime, støberiarbeider. Fabrikarbeider, også nevnt Edvard
Marie Sigbjørnsen Seljeskog, f. 12-1-1876, Strand, døde 26-3-1932
Rakel Oline, f. 1900 død 9-4-1901 61/2 måned gammel.
Einar, f. 23-6-1902
Rakel Oline f. 15-6-1904
Sigbjørn S. f. 15-3-1906
Eldar Marvel, f. 3-11-1908, døde 11 mars 1932 i Romania.
Gvendolin Elvira, f. 3-7-1910
Thorleif, f. 1912, døde 12-4-1933 21 år gammel
Enevald var fabrikarbeider, kommunearbeider, gatearbeider i 1910. Da var de flyttet til Spilderhaugsmauet 3. De bodde i Nymannsv. 92 i 1901.

9. 1909 – 1910 Pedersgata 104
Nils Erik Isaksen, f. 13-10-1879, Lyngen, fabrikarbeider/matros, død 17-3-1961
Ingeborg Eriksen, f. 24-5-1887
Edvin, f. 18-9-1909
Innen utgangen av 1910 var de flyttet til Skagen 37. De hadde bodd i Bjergsmauet 6.

10. 1903 – 1904 Pedersgata 104
Laurentse Mæland, f. 1-3-1869, Skjold, ugift syerske
Ellen Nilsen 19 syerske
Laurentse og moren bodde i Pedersgaten 100 i 1910.

11. 1903 – 1904 Pedersgata 104
Johan Johannessen, 61 sygelig – fattig
Christine 70

12. 1903 – 1906 Pedersgata 104
Hagbart Hesje, f. 1873, Tysvær, kjører/løsarbeider døde 6-1-1907 tuberkulose.
Lisebeth Larsdtr. f. 1872, Finnøy døde 22-2-1908 på sykehuset av tæring. Da var hun enke.
Karen, f. 18-12-1899
Theodor 3
Harald Emil, f. 28-8-1904
Lars, f. 24-4-1902
Carl Johan Wegner, f. 1-5-1903.
Hagbart og familien bodde i Almendingsgade 13 i 1900. Både Hagbart og Lisebeth døde tidlig i fra barna. Hagbart døde i januar 1906 og kona året etter. Hvor det ble av barna Karen, Theodor og Harald er uvisst. De er ikke nevnt i folketellingen 1910. I 1910 bodde Lars på 8 og Karl på 7 år i Bergelandsgt. 40-42, som pleiebarn sammen med 28 andre gutter. Familien bodde i Dokgt. 12 i 1902 da Lars ble født og var flyttet til Normannsgaden 38 da Karl ble født. Da Hagbart døde bodde de i Harald Hårfagresgade 7     

13. 1903-1904 Pedersgata 104
Rasmus Knudsen, f. 1873, bagersvend hos bager Larsen i Pedersgaten nr 103
Olava Sofie Olsen, f. 1871
Gunhild 4
Regine 2
Knud, f. 6-3-1904

14. 1905 Pedersgata 104
Andreas Jakobsen, f. 1874, hermetikkarbeider
Josefine Johnsen, f. 1872, døde 6-6-1911
Josefine Andrea, f. 3-1-1905 død 8-4-1905
Da Josefine ble født bodde de i Schøitsgt. 7, men var flyttet hit da hun døde 3 måneder senere. Det kan være denne familien en finner i Øvre Strandgt. 108 i 1910.

15. 1906 Pedersgata 104
Johan Arnesen, f. 11-9-1880, Hågenvik, matros nu løsarbeider med ” fire mnd Skjold”
Gurine, f- 25-9-1879, Sandeid
Agnette Emilie, f. 11-10-1906
Sverre Arnol, f. 25-8-1909
De var flyttet til Sandsgt. 52 innen 1910.

16. 1907- 1908 Pedersgata 104
Jakob Sivertsen, f. 2-2-1859, Tysvær, kjører egen hest
Johanne, f. 31-12-1860
Ingvald Marselius, f. 1898, død 10-5-1899 16 måneder gammel
Severin 18 arb blikkemallasjen
Jakobine, f. 24-10-1890, fabrikpike
Gustav, f. 16-11-1895
Ingolf, f. 2-4-1898
Anna, f. 22-2-1902
De bodde i Banevigen 12a da Ingvald døde i 1899. De var flyttet til Haukeligt. 56 innen 1910.

17. 907 – 1908Pedersgata 104
Frederikke Cederløff , f. 1823, Sverige, enke
Hun bodde i Nedre Banegt. 12a sammen med sønnen Frans Oskar i 1900.

18. 1908-1911 Pedersgata 104
Severin Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, (Sola) kjører Stavanger Støberi & Dok – i fjor hos Haaland, død 5-2-1942
Cecilie, f. Hellelodf. 3-11-1875, Sand
Maren, f. 21-10-1895, Haaland
Selma, f. 21-4-1898, Haaland
Ommund, f. 21-2-1900, Haaland
Sverre, f. 6-1-1903, Haaland
Sally, 11-5-1905, Haaland
Sigrid, f. 17-8-1907, Haaland
sønn, f. 20-11-1910.
Innen 1910 var de flyttet til Nymansgaten 83a.

 fra Paaske flyttetid er to varme værelser, et mindre koldt med ene kjøkken tilleie (for rolige folk) 1910

19. 1910-1915 Pedersgata 104
Mons Nielsen, f. 18-2-1880, Herlø, skofabrikarbeider
Petra Hanna Johnsen, f. 28-2-1886, Norfjordeid
Jenny Bardine, f. 21-5-1909, datter
Bjarne Viggo, f. 1911
Mons var på skofabrikken hos T. Monsen i 1913. De betalte kr. 12,- i husleie pr. måned i 1910.

1916. Notiser i avisene gir et bilde hva folk var opptatt av og var med på.

  En guldmedaljon funnet. 1910

Ærlige folk fantes overalt og det er mange slike annonser å finne i avisene.

20. 1910 Pedersgata 104
Hans Nilsen, f. 1880, skofabrikarbeider
Petra Johnsen, f. 1886
Karen Bergliot, f. 1910
Nancy Valborg, f. 1-11-1910 død 28-1-1911
Her er det rom for feil. Er Mons Nielsen og Hans Nilsen samme person. Begge er født i 1880, begges kone heter Petra Johnsen og begge bor i dette huset. Jeg har ikke funnet bevis på at det er samme mann men tror det.

21. 1910 – 1912 Pedersgata 104
Ingvald Emanuel Johannessen, f. 10-8-1856, kjører egen hest
Berta Krestine, f. 10-12-1862, Sandnes
Beate Emilie, f. 28-7-1900
Ingvald betalte 12,- kr måneden i husleie i 1910. De bodde i forhuset.
Familien bodde i Avaldsnesgata 94 i 1903-04.

   Grunnet ombestemmelse er en solrig stue tilleie straks i Pedersgata 104. Sammesteds en stald tilleie. 1911

22. 1910 – 1912 Pedersgata 104
Tollef Pedersen, f. 20-9-1867, Egersund, blikkfabrikarbeider
Marie Pedersen, f. 17-9-1874, Bergen
Trygve Martin, f. 7-3-1897, Bergen
Kristen Nikolai, f. 14-2-1899, Bergen
Erling Andreas, f. 30-8-1903, Bergen
Jørgen Marius, f. 29-11-1906, Bergen
Trygve var en tid ved et sanatorie ved Bergen. De bodde i 2. etasje og betalte kr. 17,- i måneden i husleie i 1910.
Slekt med nr 29 Oliversen

23. 1910-1911 Pedersgata 104
Ole Grødem, f. 23-4-1872, Grødem, murer
Severine, f. Kolnes f. 22-1-1878, Kolnes, døde 4-3-1932
Ole Johan, f. 1-2-1899
Konrad Imil, f. 21-10-1900
Malene, f. 18-10-1905
Ingrid, f. 23-9-1907
De flyttet fra Hetlandsgaten 40 og hit i løpet av 1910, så til Agent Kiellandsgt. 8.

24. 1912 -1914 Pedersgata 104
Andreas B. Berg, 28 barber, døde 30-9-1935, 52 år gammel
Laura 26
Alfred 4
Ellen 3
Olaf f. 20-9-1912
Bodde på Nytorvet 2.

25. 1912 Pedersgata 104
Nils Jonasen, f. 2-8-1870, Tau, skomagersvend, døde 7-4-1936
Marie, f. 23-12-1866, Harestad i Randaberg
Andreas, f. 11-12-1903
Bertha 5 år/Boeletta?
Boletta, f. 5-11-1905
De bodde på Nedre Blåsenborg 8 i 1910.

 

2 værelser og ene kjøkken tilleie straks grunnet bortreise. Elektrisk lys og gas. Helst enslige. 1914

Med denne annonsen får en vite at de hadde fått lagt inn strøm og kunne koke på gass.

 1. 26. 1912 -1915 Pedersgata 104
  Peder E. Oliversen, f. 4-3-1884,
  hermetikarbeider, hos Bjelland No 6 fra august. før skomager
  Petra Tholine, f. 9-4-1878, Egersund
  Poul Henry, døde 28-2-1939, 26 år gammel
  De bodde i Nymansgaten 41 i 1910.
  Roald Roaldsen, f. 7-11-1893 sadelmakerlærling. Han bodde sammen med familien.

  1916

Disse er sannsynligvis det som ble kalt kostgutter/jenter. De bodde sammen med en familie og betalte for kost og losji. Pedersgata 104
1913 Matilde Stensland 23 fabrikarbeider hos Dahl
1913-1916 Thea Hellevold Tjelta? 25 fabrikarbeider på blikktrykkeriet
1914 Bertha Tytland 27 fabrikarbeider, på bliktrykkeriet
1915 Klara Østerlid 26, fabrikarbeider, 1916
1915 Anna Westbø 25 fabrikarbeider, 1916
1915 Ingeborg Simonsen, 33 bestyrinde – Stvgr. Packing, underholder moren som bor i Sola.
1915 Agnes Olsen 26 fabrikarbeider.

27. 1915-1916 huseier fra okt 1915 Pedersgata 104
Johannes Bendiksen 34 tømmermand, død 21-6-1955, 74 år gammel
Lisa f. Osmundsen, 40, død 21-5-1950, 75 år gammel.
Bendik 8
Osmund 5
Martha 3
Bertha,f. 1915, g. Løvbræk, død 11-5-1946
Johannes var hos Øgreid før, kom fra Sølyst slip, om vinteren emissær?, fra N. Dalgt. 85

1918

  1918

28. 1919-1922 Pedersgata 104
Arvid Peder Andersen, f. 29-9-1869, Valdesmevig, Sverige, skibsbygger, død 30-10-1938
Emma Wilhelmine, f. Lange f. 21-3-1873, Malchin, Tyskland, død 15-9-1951
Astri, f. 25-10-1900, pleiedatter.
Erik Peder, f. 1904, snekkerlære
(Sørensen, Astri f. Andersen f. 1900 og Emly Arvida Sørensen f. 1919 var på besøk ved folketellingen)
Familien bodde i Støberigaten 33 i 1910.

   1918

29. 1916-1922 Pedersgata 104
Enok Egenæs, f. 18-11-1877, Hetland, Kassafabrikarbeider., død 27-8-1958
Alida Marie, f. Bjelland f. 10-6-1884, Sogndal, død 28-8-1953
Rasmus Enoksen, f. 19-7-1918 skal det være Egenæs ?
Karen Enoksen, f. 10-9-1920, g. Kristensen, død 19-1-1946 ”
Braut, Maria f. 1877 Klepp
De giftet seg i 1915, Enok arbeidet hos Ola Olsen, var meget ledig i 1916. Alida var fabrikarbeider på North Sea i 1916.

1917-1920 Pedersgata 104
Daniel Rosnes, f. 14-1-1875, Rennesøy, gassverksarbeider, død 27-6-1954, 80 år gammel
Elen, f. 3-9-1874, Skudesneshavn
Selmer Rosnes, f. 27-7-1898, lettmatros, død 16-6-1968, 70 år gammel
Else, f. 7-2-1900
Daniel Magnus, død 3-10-1906, 4 år gammel
Marie, f. 11-10-1909
Selmer var gift med Ingeborg Høgeli
Familien bodde på Egenæs 15b i 1910.

30. 1919 Pedersgata 104
Trygve Andersen, hermetikkarbeider.
Ella, f. Egeland
Alfred Andersen, f. 3-8-1919 død 4-8-1919.

  

1919-1920 Nils A. Nilsen, anlegsarbeider
1919-1920 Nils Johannesen, stenarbeider
1919-1920 Thomassine Tvedt, fabrikarbeider

31. 1920-1922 Pedersgata 104
Maria Braut, f. 16-5-1877, Klepp, hermetikarbeider. Død januar 1960

32. 1924 Pedersgata 104
Ludvig Johnsen, f. 1896, snekker
Betzy Wilhelmsen f. 1894
Wilhelm Magnus f. 1924

33. 1924 Pedersgata 104 Oskar Gulbrandsen, platearbeider.

34. 1919-1921
Josef Alexis Sørensen, f. 1892, klinker
Astrid Karla Strøm, f. 1900
Emly Arvida f. 5-5-1919
Erna Josefine f. 17-1-1921

35. 1935-38 Pedersgata 104
Thomas Wetrhus, f. 9-4-1882, trykkeriarbeider
Edith, f. 8-10-1924 datter

36. 1922—1955-1969 Pedersgata 104
Kristian Olsen Auestad, f. 21-7-1893, løsasrbeider/hermetikkarbeider, død 19-4-1957
Karoline Tomine Korneliussen, f. 18-9-1884 død 25-12-1979
Arne, f. 15-7-1915
Kornelius, f. 7-7-1917
De bodde i Hesbøgt. 4 i 1915 og 1917. Karoline var født i Strand, og bodde på havnen i 1900.

 

37. 1941-1964-1969 Pedersgata 104
Kornelius Auestad, f. 7-7-1917,maskinstiller, død 2-6-2002
Ellen Aslaksen, f. 1923. døde 6-3-1969
Odd Kristian, f. 1953
Kornelius kjøpte huset i 1949, moren bodde hos han i alle år. De giftet seg 25-6-1949. Han vant 6 bordkniver i Indremisjonens utlodning i 1961.

  

38. 1935 Pedersgata 104
Arne Auestad, f. 15-7-1915, død 15-5-1975, 60 år gammel
Signe Johanne Svendsen.
Da Arne giftet seg flyttet han ut.

39. 1941-1949 Pedersgata 104
John Blitzner, f. 11-6-1902, konditor.
Gustav Blitzner, f. 25-10-1904, baker, død 26-9-1975, 71 år gammel
Henrik Blitzner, f. 23-5-1925, støberiarbeider
De bodde i Kirkebakken 16a i 1955.

1942-43 Elfrid Vikedal, f, 2-1-1923, fabrikarbeider
1949-1950 Klara Fosse, f. 4-7-1909, rengjøringsarbeid
Vivian Fosse, f. 12-10-1933, gummiarbeider
1949-50 Arne Oddvar Hansen, f. 6-11-1905, maskinarbeider

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net