Pedersgata nr. 104

Pedersgata 104 har en tomt på  89 m2, huset ble bygget rundt 1877.

Br.nr. 1791

89 m² stor tomt

Eiere:

1877                Andreas Gitlesen Rimestad selger tomt

1877                til Andreas Aslagsen

1879                til Knud Pedersen Bøe

1893                til Fredrik Thomas Finkelsen

1910                til Mons Nielsen

1915-1916      Johannes Bendiksen, huseier fra okt 1915 uten tinglyst skjøte.

1920                Arvid Peder Andersen, uten tinglyst skjøte

1921                til Selmer Rosnæs

1922                til Marie Guldbransen

1943                Anna Malena Gulbrandsen, f. 13-1-1921

1948                til Arne Hansen, f. 1905

1949                til Korneluis Auestad, f. 1917

Eiere:

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1900 var det 17 personer, fordelt på 4 familier som bodde her.

I 1919 var det 13 personer fordelt på 3 familier som bodde her.

 

 

 1. 1879-1893

Knud Pedersen Bøe, f. 1845, Finnøy, handelsborger.

Græthe Daarthea Aaensd. Sogen? f. 1851, Rennesøy.

Knud var handelsborger og hadde muligens forretning her. Han var huseier, og ble bare nevnt i folketellingen for 1985.

1 etasje

 1. 1885-1894

Svend Iversen Næsse, f. 1830, Lye, stenarbeider

Marthe Marie Tjølsdtr. Fjermestad, f. 1828, Lye

Malene, f. 1856, Lye

Marie, f. 1860

Thalæthe, Juliusdtr, f. 1885

Johan, f. 1858, søfarende, bortreist

Svend, f. 1863, søfarende, bortreist, 2. maskinist –på  S/S Gyllen? i 1894

Julius Jonassen, f. 186, søfarende, bortreist.

2. etasje

 1. 1894-1898

Fredrik Tobias Finkelsen, f. 12-8-1850, Lyngdal, skibsfører, handelsmand

Caroline Sofie, f. 10-6-1850

Marie Sofie, f. 6-3-1884

            Fredrik eide huset 1893 til 1910, men flyttet rundt 1898. Fredrik var handelsmand. I 1885 bodde de i  Pedersgaten 33.

Innen 1898 hadde familien flyttet til Judaberg på Finnøy og overtatt en landhandel der. (Finnøy b.2 s. 341) før de flyttet til Taljge sammen med datteren og svigersønnen. De feiret gullbryllup i mai 1925.

 1. 1894

Maren Mauritsen, 43, enke

Marie, 13

            Det bodde en Maren i Brattebergt. 6 i 1885??? Og Skolegt. i 1900.

 1. 1898

Børre Tostensen, f. 12-2-1869

Karen Endrine Johnsdtr, f. 9-1-1870 Tysvær, død 1911

Karl, f. 4-3-1896

John Aleksander, f. 8-8-1898

Børge, f. 17-3-1901

            Børe bodde i Langgt 34 i 1900. i 1910 bodde de i Pedersgata 73.

  2 a 3 Værelser med eller uden Butik tilleie straks.  1899

 1. 1899

Wilhelm Martin Nilsen, f. 1872 Sund, styrmand

Mathea Johanne Halvorsdtr. F. 1875 Høgsfjord.

            De ble viet 15-4-1899, da bodde hun her og drev med husarbeid.

Nogle kostgutter kan faa plads. 1898

 1. 1900

Annanias Olai Johnsen, f. 1845, Bergen, Barber

Lene, f. 1851, Høgsfjord, handlende

Adele Helene Johanna, f. 1891

Lydia, f. 1895

1885 – bodde dei Egenesveien 2.  Han ble da kalt: Barber & Friseur, Bestyrer af M. Nielsens Enkes Forretning

            Da ble kona kalt for Børgine Marie og de hadde disse 5 barna.

Adolf Joacim, f. 1870

Torger Johan, f. 1872

Tandrup Emil, f. 1880

Elisabeth, f. 1883

 De bodde i Pedersgata 77 i 1902

 1922

 

 1.             1908-1910

Enevald Frøiland, f. 16-4-1876, døde 2-5-1935, Thime, støberiarbeider. Fabrikarbeider, også nevnt Edvard

Marie Sigbjørnsen Seljeskog, f. 12-1-1876, Strand, døde 26-3-1932

Rakel Oline, f. 1900 død 9-4-1901 61/2 måned gammel.

Einar, f. 23-6-1902

Rakel Oline f. 15-6-1904

Sigbjørn S. f. 15-3-1906

Eldar Marvel, f. 3-11-1908, døde 11 mars 1932 i Romania.

Gvendolin Elvira, f. 3-7-1910

Thorleif, f. 1912, døde 12-4-1933 21 år gammel

            Enevald var fabrikarbeider, kommunearbeider, gatearbeider i 1910. Da var de flyttet til Spilderhaugsmauet 3. De bodde i Nymannsv. 92 i 1901.

 1. 1909 – 1910

Nils Erik Isaksen, f. 13-10-1879, Lyngen, fabrikarbeider/matros, død 17-3-1961

Ingeborg Eriksen, f. 24-5-1887

Edvin, f. 18-9-1909

            Innen utgangen av 1910 var de flyttet til Skagen 37. De hadde bodd i Bjergsmauet 6.

 1. 1903 – 1904

Laurentse Mæland, f. 1-3-1869, Skjold, ugift syerske

Ellen Nilsen 19 syerske

            Laurentse og moren bodde i Pedersgaten 100 i 1910.

 1. 1903 – 1904

Johan Johannessen, 61 sygelig – fattig

Christine 70

 

 1. 1903 – 1906

Hagbart Hesje, f. 1873, Tysvær, kjører/løsarbeider døde 6-1-1907 tuberkulose.

Lisebeth Larsdtr. f. 1872, Finnøy døde 22-2-1908 på sykehuset av tæring. Da var hun enke.

Karen, f. 18-12-1899

Theodor 3

Harald Emil, f. 28-8-1904

Lars, f. 24-4-1902

Carl Johan Wegner, f. 1-5-1903.

            Hagbart og familien bodde i Almendingsgade 13 i 1900. Både Hagbart og Lisebeth døde tidlig i fra barna. Hagbart døde i januar 1906 og kona året etter. Hvor det ble av barna Karen, Theodor og Harald er uvisst. De er ikke nevnt i folketellingen 1910. I 1910 bodde Lars på 8 og Karl på 7 år i Bergelandsgt. 40-42, som pleiebarn sammen med 28 andre gutter. Familien bodde i Dokgt. 12 i 1902 da Lars ble født og var flyttet til Normannsgaden 38 da Karl ble født. Da Hagbart døde bodde de i Harald Hårfagresgade 7

 

 1. 1903-1904

Rasmus Knudsen, f. 1873, bagersvend hos bager Larsen i Pedersgaten nr 103

Olava Sofie Olsen, f. 1871

Gunhild 4

Regine 2

Knud, f. 6-3-1904

 

 1.  1905

Andreas Jakobsen, f. 1874, hermetikkarbeider

Josefine Johnsen, f. 1872, døde 6-6-1911

Josefine Andrea, f. 3-1-1905 død 8-4-1905

            Da Josefine ble født bodde de i Schøitsgt. 7, men var flyttet hit da hun døde 3 måneder senere.

Det kan være denne familien en finner i Øvre Strandgt. 108 i 1910.

 

 1. 1906

Johan Arnesen, f. 11-9-1880, Hågenvik, matros nu løsarbeider med ” fire mnd Skjold”

Gurine, f- 25-9-1879, Sandeid

Agnette Emilie, f. 11-10-1906

Sverre Arnol, f. 25-8-1909

            De var flyttet til Sandsgt. 52 innen 1910.

 

 1. 1907- 1908

Jakob Sivertsen, f. 2-2-1859, Tysvær, kjører egen hest

Johanne, f. 31-12-1860

Ingvald Marselius, f. 1898, død 10-5-1899 16 måneder gammel

Severin 18 arb blikkemallasjen

Jakobine, f. 24-10-1890, fabrikpike

Gustav, f. 16-11-1895

Ingolf, f. 2-4-1898

Anna, f. 22-2-1902

De bodde i Banevigen 12a da Ingvald døde i 1899. De var flyttet til Haukeligt. 56 innen 1910.

 1. 1907 – 1908

Frederikke Cederløff , f. 1823, Sverige, enke

            Hun bodde i Nedre Banegt. 12a sammen med sønnen Frans Oskar i 1900.

 1. 1908-1911

Severin Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, (Sola) kjører Stavanger Støberi & Dok – i fjor hos Haaland, død 5-2-1942

Cecilie, f. Hellelodf. 3-11-1875, Sand

Maren, f. 21-10-1895, Haaland

Selma, f. 21-4-1898, Haaland

Ommund, f. 21-2-1900, Haaland

Sverre, f. 6-1-1903, Haaland

Sally, 11-5-1905, Haaland

Sigrid, f. 17-8-1907, Haaland

sønn, f. 20-11-1910.

Innen 1910 var de flyttet til Nymansgaten 83a.

 fra Paaske flyttetid er to varme værelser, et mindre koldt med ene kjøkken tilleie (for rolige folk) 1910

 

 1. 1910-1915

Mons Nielsen, f. 18-2-1880, Herlø, skofabrikarbeider

Petra Hanna Johnsen, f. 28-2-1886, Norfjordeid

Jenny Bardine, f. 21-5-1909, datter

Bjarne Viggo, f. 1911

            Mons var på skofabrikken hos T. Monsen i 1913. De betalte kr. 12,-  i husleie pr. måned i 1910.

1916. Notiser i avisene gir et bilde hva folk var opptatt av og var med på.

  En guldmedaljon funnet. 1910

Ærlige folk fantes overalt og det er mange slike annonser å finne i avisene.

 1. 1910

Hans Nilsen, f. 1880, skofabrikarbeider      

Petra Johnsen, f. 1886

Karen Bergliot, f. 1910

Nancy Valborg, f. 1-11-1910 død 28-1-1911

            Her er det rom for feil. Er Mons Nielsen og Hans Nilsen samme person. Begge er født i 1880, begges kone heter Petra Johnsen og begge bor i dette huset. Jeg har ikke funnet bevis på at det er samme mann men tror det.

 

 1. 1910 – 1912

Ingvald Emanuel Johannessen, f. 10-8-1856, kjører egen hest

Berta Krestine, f. 10-12-1862, Sandnes

Beate Emilie, f. 28-7-1900

            Ingvald betalte 12,- kr måneden i husleie i 1910. De bodde i forhuset.

Familien bodde i Avaldsnesgata 94 i 1903-04.

   Grunnet ombestemmelse er en solrig stue tilleie straks i Pedersgata 104. Sammesteds en stald tilleie. 1911

 1. 1910  – 1912

Tollef Pedersen, f. 20-9-1867, Egersund, blikkfabrikarbeider

Marie Pedersen, f. 17-9-1874, Bergen

Trygve Martin, f. 7-3-1897, Bergen

Kristen Nikolai, f. 14-2-1899, Bergen

Erling Andreas, f. 30-8-1903, Bergen

Jørgen Marius, f. 29-11-1906, Bergen

            Trygve var en tid ved et sanatorie ved Bergen. De bodde i 2. etasje og betalte kr. 17,- i måneden i husleie i 1910.

Slekt med nr 29 oliversen

 

 1. 1910-1911

Ole Grødem, f. 23-4-1872, Grødem, murer

Severine, f. Kolnes f. 22-1-1878, Kolnes, døde 4-3-1932

Ole Johan, f. 1-2-1899

Konrad Imil, f. 21-10-1900

Malene, f. 18-10-1905

Ingrid,  f. 23-9-1907

            De flyttet fra Hetlandsgaten 40 og hit i løpet av 1910, så til Agent Kiellandsgt. 8.

 

 1. 1912 -1914

Andreas B. Berg, 28 barber, døde 30-9-1935, 52 år gammel

Laura 26

Alfred 4

Ellen 3

Olaf f. 20-9-1912

Bodde på Nytorvet 2.

 

 1. 1912

Nils Jonasen, f. 2-8-1870, Tau, skomagersvend, døde 7-4-1936

Marie, f. 23-12-1866, Harestad i Randaberg

Andreas, f. 11-12-1903

Bertha 5 år/Boeletta?

Boletta, f. 5-11-1905

            De bodde på Nedre Blåsenborg 8 i 1910.

 

 

2 værelser og ene kjøkken tilleie straks grunnet bortreise. Elektrisk lys og gas. Helst enslige. 1914

Med denne annonsen får en vite at de hadde fått lagt inn strøm og kunne koke på gass.

 

 1. 1912 -1915

Peder E. Oliversen, f. 4-3-1884, hermetikarbeider, hos Bjelland No 6 fra august. før skomager

Petra Tholine, f. 9-4-1878, Egersund

Poul Henry, døde 28-2-1939, 26 år gammel

            De bodde i Nymansgaten 41 i 1910.

Roald Roaldsen, f. 7-11-1893 sadelmakerlærling. Han bodde sammen med familien.

  1916

Disse er sannsynligvis det som ble kalt kostgutter/jenter. De bodde sammen med en familie og betalte for kost og losji.

1913 Matilde Stensland 23 fabrikarbeider hos Dahl

1913-1916 Thea Hellevold Tjelta? 25 fabrikarbeider på blikktrykkeriet

1914 Bertha Tytland 27 fabrikarbeider,  på bliktrykkeriet

1915 Klara Østerlid 26, fabrikarbeider, 1916

1915 Anna Westbø 25 fabrikarbeider, 1916

1915 Ingeborg Simonsen, 33 bestyrinde – Stvgr. Packing, underholder moren som bor i Sola.

1915 Agnes Olsen 26 fabrikarbeider.

 

 1. 1915-1916 huseier fra okt 1915

Johannes Bendiksen 34 tømmermand, død 21-6-1955, 74 år gammel     

Lisa f. Osmundsen, 40, død 21-5-1950, 75 år gammel.

Bendik 8

Osmund 5

Martha 3

Bertha,f. 1915, g. Løvbræk, død 11-5-1946

            Johannes var hos Øgreid før, kom fra Sølyst slip, om vinteren emissær?, fra N. Dalgt. 85

1918

  1918

 1. 1919-1922

Arvid Peder Andersen, f. 29-9-1869, Valdesmevig, Sverige, skibsbygger, død 30-10-1938

Emma Wilhelmine, f. Lange f. 21-3-1873, Malchin, Tyskland, død 15-9-1951

Astri, f. 25-10-1900, pleiedatter.

Erik Peder, f. 1904, snekkerlære

            (Sørensen, Astri f. Andersen f. 1900 og Emly Arvida Sørensen f. 1919 var på besøk ved folketellingen)

Familien bodde i Støberigaten 33 i 1910.

 

   1918

 

 1. 1916-1922

Enok Egenæs, f. 18-11-1877, Hetland, Kassafabrikarbeider., død 27-8-1958

Alida Marie, f. Bjelland f. 10-6-1884, Sogndal, død 28-8-1953

Rasmus Enoksen, f. 19-7-1918  skal det være Egenæs ?

Karen Enoksen, f. 10-9-1920, g. Kristensen, død 19-1-1946                           

Braut, Maria f. 1877 Klepp

            De giftet seg i 1915, Enok  arbeidet hos Ola Olsen, var meget ledig i 1916. Alida var fabrikarbeider på North Sea i 1916.

 

1917-1920

Daniel Rosnes, f. 14-1-1875, Rennesøy, gassverksarbeider, død 27-6-1954, 80 år gammel

Elen, f. 3-9-1874, Skudesneshavn

Selmer Rosnes, f. 27-7-1898, lettmatros, død 16-6-1968, 70 år gammel

Else, f. 7-2-1900

Daniel Magnus, død 3-10-1906, 4 år gammel

Marie, f. 11-10-1909

Selmer var gift med Ingeborg Høgeli

Familien bodde på Egenæs 15b i 1910.

 1. 1919

Trygve Andersen, hermetikkarbeider.

Ella, f. Egeland

Alfred Andersen, f. 3-8-1919 død 4-8-1919.

  

 1919-1920 Nils A. Nilsen, anlegsarbeider

1919-1920 Nils Johannesen, stenarbeider

1919-1920 Thomassine Tvedt, fabrikarbeider

 1. 1920-1922

Maria Braut, f. 16-5-1877, Klepp, hermetikarbeider. Død januar 1960

 

 1. 1924

Ludvig Johnsen, f. 1896, snekker

Betzy Wilhelmsen f. 1894

Wilhelm Magnus f. 1924

 

 1. 1924

Oskar Gulbrandsen, platearbeider.

 

 1. 1919-1921

Josef Alexis Sørensen, f. 1892, klinker

Astrid Karla Strøm, f. 1900

Emly Arvida f. 5-5-1919

Erna Josefine f. 17-1-1921

 1. 1935-38

Thomas Wetrhus, f. 9-4-1882, trykkeriarbeider

Edith, f. 8-10-1924 datter

 

 1. 1922—1955-1969

Kristian Olsen Auestad, f. 21-7-1893,  løsasrbeider/hermetikkarbeider, død 19-4-1957

Karoline Tomine Korneliussen, f. 18-9-1884 død 25-12-1979  

Arne, f. 15-7-1915

Kornelius, f. 7-7-1917

            De bodde i Hesbøgt. 4 i 1915 og 1917. Karoline var født i Strand, og bodde på havnen i 1900.

 

 1. 1941-1964-1969

Kornelius Auestad, f. 7-7-1917,maskinstiller, død 2-6-2002

Ellen Aslaksen, f. 1923. døde 6-3-1969

Odd Kristian, f. 1953

            Kornelius kjøpte huset i 1949, moren bodde hos han i alle år. De giftet seg 25-6-1949. Han vant 6 bordkniver i Indremisjonens utlodning i 1961.

  

 1. 1935

Arne Auestad, f. 15-7-1915, død 15-5-1975, 60 år gammel

Signe Johanne Svendsen.

Da Arne giftet seg flyttet han ut.

 1. 1941-1949

John Blitzner, f. 11-6-1902, konditor.

Gustav Blitzner, f. 25-10-1904, baker, død 26-9-1975, 71 år gammel

Henrik Blitzner, f. 23-5-1925, støberiarbeider

De bodde i Kirkebakken 16a i 1955.

1942-43 Elfrid Vikedal, f, 2-1-1923, fabrikarbeider

1949-1950 Klara Fosse, f. 4-7-1909, rengjøringsarbeid

Vivian Fosse, f. 12-10-1933, gummiarbeider

1949-50 Arne Oddvar Hansen, f. 6-11-1905, maskinarbeider

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.