Pedersgata nr. 105

Pedersgata 105

Br.nr. 1798

187 m2 stor tomt

Eiere:

1877 Andreas Gitlesen til Mads Pedersen 1877 (han må være død før 1883).

1900 skjøte fra Gjertrud Pedersen 1900 til Karl Kristiansen.

1911 Johan Nising har kjøpt huset, huseier 1912

1914 Louise Nising enke huseier

1913- 1916 huseier Johannes Salvesen,

1916 Skjøte fra han til Karl Kristiansen til B. A. Søndenaa og Johan Nygaard 1916.

1917 Fra disse to til Patent Høvelbenk og Ludvig Mathiassen i 1917. i

1918 selger L. Mathiassen sin halvdel til Patent.

1920 A/S Patent høvelbenk

            ( Patent Høvelbenk gikk konkurs i 1921) og huset ble solgt på auksjon i

1923 til Olav Pedersen men patentrettighetene fragår. O. Pedersen selger straks til Ole M. Wiik.

1923 til Ole Wiik.

Nummer 105 ligger i Jammerdalen på høyre side. Her er en rekke med fire temmelig like kassahus side om side.

Det er en liten åpning mellom dette og nr. 103, hvor det er en trapp opp til 2. etasje. Det ligger vegg i vegg med nr 107.

Her er full kjeller på gatenivå. Takene på dette og nr 107 er bygget sammen som ett tak.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her,

eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1918 -1955— Sigurd Kristiansen, dreier, trevare og leketøyfabrikk. Han laget blant annet gyngehester. Bolig i Støberigt. 45

1920-1922 Patent Høvelbenk A/S sagbruk og høvleri.

1944-1955 Bjarne Haaland, reklame og teknisk tegner.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker,

adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.

Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1885

Hvem som bodde her i årene før det var folketelling i 1885 vet vi ikke, men huset ble bygd rundt 1877,

så det kan ha vært mange personer som fant sitt kryp inn her i de årene.

1885

Knudsen, Stian f. 1847 Løvdal, Støberiarbeider, død 11-11-1913 i Lier, 67 år gammel —

Martine Cecilie, f. Nylund, f. 1851 Valle

Knud Torgny, f. 1876 Mandal

Ragna Andrea, f. 1883

Susanne Martine, f. 1885, død 31-12-1903, 18 år gammel  —

*********************************

1885

Halvorsen, Søren, f. 1843 Seljord, Dykker

Karen, f. 1850 Nedstrand

Søren, f. 1875 Nedstrand

Johannes, f. 1882 Nedstrand

Andrea, f. 1879 Nedstrand

Ingeborg, f. 1877

Amanda, f. 1884 Vardø

Johan Sverdrup Halfdan Kornelius, f. 1886 død 3-3-1888

*********************************

1885

Høgelie, Rasmus, f. 1821 Tømmermand

Thomasdtr. Laurentze Martine. f. 1825 Hidra

Bernhardsdtr. Elen Bernhardine, f. 1876 Bjerkreim

*********************************

1883-1885

Hansen, Hans Salte, f. 1845 Klepp Smed

Olsdtr. Sara, f. 1852 Hetland kone

Marthe Kristine, f. 1881

Grethe Jorine, f. 1883

Hans, f. 1885

Johannesdtr. Malene, f. 1868 Høyland

Se Pedersgata nr 109 for mer om familien.

*********************************

1885

Pedersen, Bergitte Bendiksdtr. f. 1828

Thorsen, Bertinius, f. 1872

*********************************

1886

Thor Pedersen, jernstøber

Benedikte Bendiksdtr.

Bertinius, f. 1872, konfirmert 1886

*********************************

1886

Svend Mauritsen, handelsmann

Kirsten Berg,

Thorvald, f. 1871, konfirmert 1886

*********************************

1894

Endre Dahl ??

Sofie Beer, 37 – manden rømt

Helmer, 15

Haakon, 9

Alida, 5

Sofus? 3

1898 Endre Dahhl dødsbo hus 1899—-

*********************************

1894

Marie Iversen, 46

Hans, 13

1895

Marie Svensen,47 enke

Haver 14

Er dette de samme personene?

*********************************

 1894-1898

Ole Jakobsen, 36, Støb.arb. arbeider ½ dag i 1895.

Elen, f. Kommedal, 34

Olene 13

Jakob 12

Berta 9

Olava 5

Marius 3

Ellen, død 3-9-1917, 18 år gammel —

Familien bodde i Støberigata 7 i 1917.

*********************************

1894

Oluf Olsen, 30, Skibstømmermann. – Riverside —

Karen, 38

Jakobine, 13

*********************************

  1894

Paul Olsen, 63, arb. Syg og fattig

Ingeborg, 53

Torger Olsen, 27, 2. maskinist, ”Fulton”

Gunder, 16

Johan, 13

 1895 1899

Ingeborg Olsen, f. 1840, Sirdal, enke

Gunder, f. 1876, Høle, fyrbøder med D. S.

Johan, f. 1881, Høle, arb. hjelper moren

Året etter bodde familien i Pedersgata 118

 1898

Inger Olsen 29 enke

Gunder, 8

Johan, 4

Aadne, 2

*********************************

1895

Peder Jakobsen, f. 3-5-1852 skibstømmermann. – hjemme ledig, død 10-9-1937, 85 år gammel. —

Karen Marie, f. 2-6-1855, Skudesnes, død 4-12-1933, 79 år gammel —

Jakobine, f. 31-1-1881

Jakob, f. 10-2-1906

Familien bodde i Ryfylkegata 4 i 1910.

*********************************

 1895

Garmand Nilsen Frøiland, f. 1872, Thime arb. Syg og fattig lidet arbeid

Johanna, f. 1873, Wigedal

Laurense, 2

Sigurd Andreas, f. 13-4-1897

Gunhild Elisa, f. 2-5–1899

Sønneva, f. 22-1-1901

Ester, f.21-9-1904

Familien var flyttet til Normansgaden 23 innen 1900.

*********************************

 1895 – 1908

Olaf / Oluf Olsen, f. 27-4-1864, kjedelsmed, verkstedformand

Berta Wold,    f. 1-10-1864

Peder, f. 1884, handlanger  i støberiet i 1901

Olaf, f. 1887

Trygve, f. 14-2-1889

Elisa, f. 4-9-1892

Olga, f. 24-3-1895

Birger Johan, f 25-10-1897

Andreas, f. 18-1-1899

Andrea Frederikke, f. 1902 – død 15-8-1902, 4 måneder gammel —

Oluf, f. 12-6-1903

Talette, f. 6-1-1908

Betzy, f. 22-5-1910

Olaf arbeidet i Sandvigens fabrikk i 1895. Både Oluf og Berta fikk stemme ved valget i 1904, så de må ha hatt en inntekt på rundt 400 kr. Innen 1910 var de flyttet til Egenæs 47 Kampen.

*********************************

1898 – 1899

Sivert Knudsen, f. 15-3-1848, Tysvær, løsarbeider, hjelp af kassen da han er helseløs, død 3-3-1920, 72 år gammel

Marie Bjørnsdtr. F. 1858, død 8-10-1906, 45 år gammel

Konrad, f. 1883 arbeider i tøndefabrik

Gerhard, f. 1884

Sigvart, f. 1886

Karen, f. 18-8-1889

Rakel, 29-7-1891

Thore, f. 8-3-1893

Marie, f. 1896

Elisabet, f. 28-2-1898

John, f. 12-7-1900

Bjarne Kristian, død 7-4-1905, 13 måneder gammel.

Familien var flyttet til Nymansgade 44 innen 1900.

*********************************

  1898

Elen Thorsen, 70

Berta, 45

Sara, 17 datterdatter

*********************************

  1899

John Olsen, f. 1860, Vigsnes, arb.støberiet

Elen, f. 1863

Larsine 15

Ida, f. 1886

Torval f. 1888

Elfrida,  1890

Bertelle f. 1892

Jon f. 1894

De bodde i Møllegaden 62 i 1900.

*********************************

  1899

Eilert Nilsen, 45 arb kjører kull for Oftedal

Inga, 39

*********************************

I 1900 var det 7 husstander og 33 personer.

 1900-1910

Johannes Knudsen, Eide, f. 1877, Os v. Bergen, murersvend, sygelig

Gunhilde Svendsen f. 1877, sygelig

Ingeborg Kristine, f. 30-4-1900

Bergit, f. 1902

Knud, f. 1903, død 1-7-1905, 20 måneder gammel —

Astrid, død 17-1-1906, 1 måned gammel —

Kristian K.  f. 1907

Astrid Helene, f. 1909

Johs. Knudsen, 23 murer hos Mortensen -1902 meget ledig i sommer, tabte kr 100 paa murmester Mortensens concurs. 1903 var han kjører hos Mauritzen-  Både Johannes og kona fikk stemme ved kommunevalget i 1904, så han må ha tjent over kr 400. Innen slutten av 1910 hadde familien flyttet til ST. Skippergate 15. Både Johannes og kona var sygelige i 1909, og han oppgav at han hadde hatt utgifter da de mistet et barn.

*********************************

  1900-1901

Marie (Abrahamsen) Torbjørnsen, f. 1857, Haaland i Sola enke, vaskekone

Anna, f. 1884, Haaland i Sola hermetikkarbeider

Berthe, f. 1887 Haaland i Sola

De hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre husholdninger.

*********************************

1899-1905

Jakob Svendsen, f. 1849, Aarsland i Haa, forhenværende kontorist, syg i 1901

Marthe, f. 1857,Gilje i Høle,arbeiderske

Hansine Regine, 1883, Gilje i Høle, fabrikarbeider

Thomine Regine, f. 1886, fabrikpige i 1902

Jacob Malvin, f. 1889, sygelig i 1904

Theodora Laurenze, f. 1892

Beathe, 6 år

De hadde rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre.

*********************************

 1898-1904 -1907

Ane Løland, f. 1821, Finnøy, 82 år, enke, får af Wigsnes fattigkasse

Det var flere som bodde her i området som fikk understøttelse av Wigsnes fattigkasse. De kom fra Karmøy og hadde hatt tilknytning til Wigsnes Kobberverk på Karmøy. Hun bodde i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre.

*********************************

 1900-1902

Johan Torgersen, f.  31-12-1877 mekaniker på blikkemballasjefabrikk, død 23-11-1957, 80 år gammel —

Marie Ella Larsen,  f. 16-9-1877, død 5-10-1952, 75 år gammel —

Ingeborg Emilie f. 5-12-1898, død 17-7-1916, 18 år gammel —

Sigurd f. 19-1-1900

Harald f. 6-11-1901

Andreas, f. 28-12-1902

Thoralf, f. 12-4-1905

Erna, f. 10-4-1907

Gerda, f. 9-1-1909

Lars Larsen f. 1879, maskinistlærling. 2. maskinist med ”Victor” fra Skudesnes, før støberiet. Han bodde med denne familien. Johan og familien hadde tidligere bodd i Pedersgata 29.   Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 23.

*********************************

1900 –  1908

Carl Christiansenf. 8-5-1865, bødkersvend, Stvgr. smørfabrik

Inga Torgersen f. 1-10-1870, død 27-5-1930, 59 år gammel —

Charles f. 29-4-1895

John f. 13-12-1896

Caspar f. 30-5-1898

Ingeborg Elida f. 5-12-1999

Bertha f. 1901 død 1902 1 år , bronkit

Thor Otto Steen f. 12-7-1903

Borghild Annie Kristine f. 30-3- 1905

Bertha Karoline f. 7-2-1907

Sønn, f. 9-11-1910

De bodde i en av boligetasjene og delte kjøkken med en annen familie.

Carl må ha hatt en inntekt på over 400 kr for både han og konen fikk stemme ved kommunevalget i 1904. Innen 1910 hadde familien flyttet til Nymansgate 104a.

*********************************

1900

Regine Johannessen,f. 1883 pige

Laurits Martin Thorsen Meling, f. 1880, ungkar

Laurits Rafael Rasin f. 1908 død 1908

*********************************

 1899-1900

Rasmus Olsen, f. 6-2-1873, Nedstrand,  kjører

Karoline f. 16-3-1870, Strand

Inga, f. 21-7-1893

Laurits f. 1897 død 1899, meslinger

Lovise f. 9-5-1899

Karsten, f. 1-6-1900

Rasin, f. 6-7-1902

Karl, f. 14-2-1905

Henny, f. 20-6-1907- 23-5-1932, 25 år gammel

De var flyttet til Pedersgata 109 før folketellingen. 1900, og innen 1910 var de flyttet til Rosenberggt. 5. Da ble de lidt fattigunderstøttet.

*********************************

 1903 -1905

Ole Gabriel Martin Svendsen, f. 6-3-1870, korpstambur, hornblæser, betillingsman. i staten (Bataljonshornblæser)

Marie Svendsen, f. 9-8-1873, Kristiansand

Ochtavia Margarethe, f. 9-4- 1900

Osvald Christinius Thobies, f. 3-6-1901

Lilly Lovise f. 11-4-1903

Arthur Berthram Godfred, f. 12-2-1906

Berthe Jørgine Susanne, f. 18-12-1907

Innen 1910 vart familien flyttet til Kongstensgate 48.

*********************************

  1902

Halvor Michalsen, f. 12-5-1860, støberiarb. dok, dreier

Emilie, f. 28-2-1858

Thorvald, f. 4-11-1887

Conrad, f. 14-8-1891

Hanna, f. 14-8-1895

Agathe, f. 7-3-1895

Ole, f. 25-9-1900.

Familien var flyttet til Pedersgata 129 innen 1910.

*********************************

 1903 Lars Larsen,21, mekanikuslærling

*********************************

  1902 -1905

Carl Cederløv, f. 1858, skomager fattig, hos Erga (skofabrikk)

Elen Sofie Magnussen f. 8-5-1870

Josefine, f. 3-4-1888

Børge, 16-5-1890

Frantz, 14-7-1892

Karl B. f. 20-12-1897

Erling, f. 31-7-1898

Carl Johan f. 17-12-1902 død 10-3-1905

Carsten Emil f. 17-12-1902

Brita, f. 1-1-1907

Carl var fattig i 1902, men fikk stemme ved kommunevalget i 1904, da må han ha hatt en inntekt på kr 400, det året. De bodde i Haukeligata 2 i 1910, da var Elen blitt enke.

*********************************

 1906 -1908

Enok Tønnesen, f. 17-2-1881, Hetland.  DS fyrbøder

Thomine Jensen, f 23-1-1886

Trygve, f. 13-11-1904

Rolf Laurits Magnus, f 25-5-1906

Emly, f. 30-10-1908

De bodde i Opheimsgata 17 i 1910.

*********************************

  1906

Bertha Thorsen, f. 1882

Henrik Jørgensen, f. 1883, blikkarbeider

Kitty, f. 1906

Etter at Kitty ble født giftet Berta seg med Karl Severin Thorstensen.

Henrik Jørgensen bodde i Pedersgata 141

*********************************

1907 1908

Christof  Christiansen, f. 9-12-1877, Åkrehavn, dagarbeider

Bertha Thorsen/Bjørnsen, f. 27-9-1873, Imsland

Inga, f. 4-10-1899

Sverre, f. 6-5-1906

Ole, f. 12-12-1909

De bodde i Nedstrandsgata 18 i 1910.

*********************************

 1907 – 1917

Osmund Karlsen, f. 22-5-1867 , Strand, løsarbeider, død 28-12-1932, 65 år gammel —

Anna Helgesen, f. 20-10-1871

Martin, f. 12-3-1893

Lina , f. 9-3-1896

Christofa, f. 21-4-1899

Sofie, 4 år

Ivar,  f. 27-3-1905

Olaf,  f. 4-7-1908

Oluf, 1909

Einar Johannes, f. 1917

*********************************

 1909 – 1911

Adolf Andreassen, 16-10-1865, matros seiler fra Amerika – hjemme i 1909, bødkerarbeide, død 28-3-1941, 75 år gammel —

Christine Olsen Kittelsen, f. 14-9-1869

Astrid, f. 20-10-1893

Oskar, f. 22-12-1897

Elfrid, f. 19-7-1900

Ragnhild, f. 2-5-1904

Talette, f. 5-6-1905

Andreas, f. 30-5-1907

Agnes Kristine, f.  9-10-1909

De bodde i Nymansveien 104a i 1910, sammen med familien Carl Christiansen.

*********************************

  1909 -1912

Nils Olai Olsen, f. 2-5-1883, Sunnhordaland,  hermtikkarb. Hos Claus Andersens enke

Anna Marie Jensen, f. 9-6-1888

Georg Martin, f. 1908 død 5 måneder gammel.

Johannes, f. 1909 død 2 uker gammel

Alma, 22-4-1910

Ester, 1911

*********************************

1909

Karl Johan Karlsen, f. 29-5-1886, bager

Anna Kristine Johnsen, f. 4-3-1886

Gerd Alvilde, f. 24-1-1908

Jenny Marie, f. 24-1-1908

Karl Andreas, f. 31-6-1909

De ble gift i oktober 1907, Innen 1910 var familien flyttet til Lervig 15, da var Karl Kemigraf.

Fra 1910 har disse bodd her kortere eller lengre tid.

 1909-  1910 – 1912

Severin Osmundsen, f. 22-10-1871, løsarbeider, laste og losse arbeider, død 15-1-1957, 85 år gammel —

Fredrikke f. Fredriksen, f. 10-9-1872, Sola, død 27-2-1950, 77 år gammel —

Eline, f. 6-10-1896, Sola

Frida, f. 12-9-1899

Sanna Fredrikke, død 26-2-1905, 6 måneder gammel —

Oscar, f. 25-10-1902

Bernhard, f. 20-7-1906

Magda Fredrikke f- 12-12-1909

Severin opplyste at to av barna hadde vært syge av lungebetennelse i skoleåret. I 1912 var han syg av giktfeber og kunne bare arbeid enkelte dager.

*********************************

  1910  Martha Eide, 23 tj. Til Ombo.

*********************************

 1910 1914

Gabriel Johan Gabrielsen Nising. F. 11-12-1885 Vats, snekker, huseier, død nov 1913
Bertha Louvise Frønsdal, f. 20-10-1886, Ølen
Gabriel, f. 17-9-1907, Vats
Tomas, f. 9-9-1909, Stavanger
Laurits Johan f. 1912 død 1913 – 8 mnd.

Aasa Frønsdal, f. 7-1-1899, Ølen, barnepige, tjener. antakelig søster til Bertha.

*********************************

1913- 1916 huseier
Johannes Salvesen, f. 1891, Øvrebø, kjører egen hest, frugthandler
Louvise f. Frønsdal, f. 1886, enke, frugthandel
Johannes og Lovise ble gift 7-11-1914, da var hun enke etter Johan Nising.
Gabriel Nising, f. 17-9-1907, Vats
Tomas Nising, f. 9-9-1909, Stavanger
Olav Marcelius Salvesen, f. 8-2-1915
Målfrid Vik (tante Anna)
Johannes var kjører og hadde egen hest. Jeg vet ikke om der var stall i bakgården.
Konen Lovise drev med frukthandel, og hadde muligens utsalg her i huset.

******************************************

1912-1914
Adolf Olsen, 1888 Herm.arb.
Frøida Nilsen, f. 15-10-1892, Haugesund
Nils f. 1913?
Georg Ferdinand Haug f. 1914
Frøida var mellompige på Hans Nilsens hotel i Øvre Holmegate 4 i 1910.
*********************************
1912
Enevald Håland, 25 kaiarb.
1910
Ane Mæland, f. 17-11-1882, Time, blikfabrikarbeider
Olaf Mæland, f. 13-6-1909, Time
Taleta Mæland, f. 22-9-1890, Varhaug, blikfabrikarbeider
*********************************
1913 – 1922
Malene Johannesen, f. Helgeland, f- 18-3-1872, Sandeid, fabarb. Bjelland, syerske, død 22-2-1962, 90 år gammel
Jenny, f. 31!-4-1896, Fister, hermetikarbeider
Amanda 1894 hos Thorbjørn Waage i 1916 17 år
Manda, f. 6-1-1899
Alma f. 13-4-1901,død 19-1-1958, 56 år gammel
Anny f. 18-12 1902
Malene var gift med Johan Fredrik Johannesen, Vermland Sverige, 59 år agent. Han hadde vært vekke i 16 år i 1916. Hun hørte intet fra ham. 1914 bodde han i en annen by sendte ikke penger. I 1910 bodde de på Egenes 47 Kampen.
1919 Anny Johannessen, f. 18-12-1902, pige, hun fikk datteren Ruth med:
Robert Gundersen
Ruth Gundersen f. 31-3-1919 død 12-4-1919, medfødt svaghed.
1921 -1922 Amanda Johannessen f. 1899 pige, fikk sønnen Loyd med:
Kristoffer Drage f. 1898 ungkar
Loyd Kristoffer f. 1921
*********************************

*********************************

 1913-1915

Halvor Hærem, 23 år i 1913, støb.arb mask.

Kolbein Hærem, agent for Singer & co.

  1914 Bernhard Næss, kjører

*********************************

  1915

Lars Tveitane, 19-1-1883, Suldal, kjører

Hanna, 8-9-1885, Sand, død 27-3-1920, 34 år gammel–

Walborg, f. 7-12-1905, Suldal

Henriette, 20-9-1907, Sand

Agnes, f. 1-1-1910

Gustav 2 år

Familien hadde bodd i Suldalsgt 4  i 1910.

1916-17 Ole Tveitane, kjører

De bodde i Suldalsgata 60 i 1920.

*********************************

Personer funnet i skattelistene i årene 1916-1920, uten at jeg kan se om de hadde familie mens de bodde her.

1916- Martin Alstvedt, fabrikarbeider

1916- Karen Gangenes, fabrikarbeider

1916- Serina Hegland, handelsbetjent

1916- Jens Jensen, agent

1916- Magnus Solstad, fabrikarbeider

1916- Alfred Alfsen Lien, fabrikarbeider

1917- Jakob Steine, støberiarbeider

1917- Mandius Thommassen, fabrikarbeider

1917- Ole Grødem, røker

1917- Axel Haglund, ingeniør

1917- Johne Skaar, kontrollør

1918- Augusta Karlsen, syerske

1918- Pauline Karlsen, syerske

1918- Kristian Kristensen, arbeider

1918-1920 Marie Svela, fabrikarbeider

**********************************************

1916-1917

Borghild Thorvaldsø, f. 1885, Fjellberg, enke, døde 1917

Peder 11

Kari 8

Sven 6

Kristine 5

Petra 4

*********************************

   1916

Lars Egesdahl, f. 23-4-1823, Gjesdal, forhenværende slagter. Enkemann, Døde 16-8-1916, 93 år,  av alderdom.—

Leisa, f. 9-7-1878, Vats, skræddersyerske, ugift

Han og kona bodde i Nygaden 11 i 1900, da var han slagter for egen regning, rundt 1910 bodde de i ABCgate 6.

*********************************

1917-1922

Ommund Helberg, f. 1884 Klepp, kaiarbeider, kjører

Ane Gurine Tønnessen Fossmark f. 1888, død 27-4-1963, 75 år gammel —

Borghild f. 1908 Time

Johan f. 1910 Time

Torleif f. 1912 Time

Ingrid f. 1917

Odd f. 1920

Arne f. 1922

*********************************

 1919 – 1922

Slinning, Konstanse Imandine Johannesen. f. 10-9-1881 Egersund, enke

Bernt Marinius, f. 5-10-1907 Ålesund

Jon Karsten, f. 9-9-1910 Borgund

Melvin Norman, f. 1913 Borgund

Obert Finnlov Korneliussen, f. 1919

Konstanse hadde vært gift med Bernt Berntsen Slinning f. 24-5-1880, gårdbuker i Borgund. Konstanse var født i Egersund, men hadde bodde i Amerika. Da hun giftet seg med Bernt. Hun var tjenestepike.

De ble gift i Ålesund i 1906. Bernt var maskinist. Hun var enke da hun fikk Obert med ungkar Edvard Korneliussen i 1919.

1918-1919

B.B. Konstanse Slinning, enke, fab.arb. 1918

Bernt, f. 15-10-1907, sønn

Pedersgata 105  -De bodde i Suldalsgaten 58 i 1935.

*********************************

1920

Fra 1920 tallet og framover til 1960-1970 tallet har jeg funnet en del beboere. Det ble færre og færre mennesker i huset etter hvert som tiden gikk og levestandarden økte. Opplysningene om familien er kun funnet i adressebøker, skattelister og andre offentlige kilder. Derfor mangler det mange fødselsår og familietilhørighet.

De som mangler er ikke glemt, men godt gjemt.

 1920-1922

Jacobsen, Jacob f. 1882 Tysvær, fyrbøder

Mathilde f. 1882 Hønefoss

Lund, Anna f. 1897 Norderhov

Marta J f. 1917 f. Kristiania

*********************************

1920 Røsdal, Gunnar Gundersen f. 1871

1920 Tønnessen, Petra f. 1888 Klepp

1922 Anna Lund, arb.

1922 Ommund Salthe, kjører

*********************************

  1923 – 1924

Erling Løvås f. 1894, Ekspeditør, død 23-6-1964, 70 år gammel —

Anne Sofie Rasmussen f. 1901

Gerd

Leif f. 1923

Jan

Egil

Rold

*********************************

1923- 1990–

Ole Marselius Wiig,f. 23-8-1888 f. Rennesøy, Høvlerimester, død 10-5-1975, 86 år gammel

Nikoline Martine Helland, f. 1896 Sand

Osvald, f. 15-2-1915, kassearbeider.

Arne Wilhelm f. 3-1-1917

Målfrid Othelie, (Molli) f. 21-10-1920

Georg Walter f. 29-8-1922

Odd f. 21-2-1928

Marta Serina Wiig, f. 1849, Avaldsnes, enke i 1924

Ole var blitt pensjonist i 1965.

Familien Wiig har bodd lengst her i huset. Ole M. Wiig kjøpte huset i 1923.

-De bodde i Pedersgata 52 da Målfrid og Georg (1920-22) ble født

 1955-1969-1990

Odd Wiig, f. 21-2-1928, sykkelreparatør

Målfrid Karete, f. 1930, død 30-12-1998, 68 år gammel —

Turid, f. 1951

Bente, f. 1954

Mari Ann, f. 1959

1942-1952

Bjarne Haslund, f. 15-7-1907, død 21-12-1980, Lillestrøm–

Målfrid Othelie Wiig, f. 21-10-1920, såpepakkerske

Reidar, f. 1942

Mette, f. 1944

*********************************

1930- Jan Bjørn Jensen, f. 21-2-1895, stenhugger

1930- Martinius Svendsen, f. 27-10-1864, lagerarbeider

1933- Betolf Tjerandsen, f. 15-12-1905, matros

1935- Agaton Johannesen, trearbeider

1936- Tonning Tønnessen, f. 11-9-1903

1936- Paula Leonora Tønnessen, f. 1908, hermetikarbeider

1936- Leonora Vanvig, 28-7-1918, fabrikarbeider

1936- Peder Andersen, f 24-8-1905, fabrikarbeider

1942– Mangfred Mathiasen, f. 20-12-1910, sjåfør

1942–1959 Henrik Nicolai Strøm, f. 31-5-1890, arbeider

1942-1959-Paula Leonora Strøm. f. 11-9-1903

1942-1959– Ole Dagfinn Strøm, f. 17-4-1937, læregutt

1945- Hanna Haugland, f. 18-1-1917, pakkerske

1947- Gustav T. Helland, f. 13-6-1920

1948- Oliv Utheim, f. 8-11-1926, syerske

1951- Signy Sletten, f. 18-6-1931, syerske

1951- Astrid Sletten, f. 21-8-1933, syerske

1951- Ragnhild Eltervaag, f. 25-10-1931, syerske

1953- Alma Tobiassen, f. 22-4-1926, hermetiarbeider

1955- Alf Haaland, f. 22-2-1931 kontorist

1955- Moritz Allan, f. 18-12-1927

1956- Norits Pedersen, f. 18-12-1927

1960- Magnus Fløysvik, 4-12-1896

1958-67- Jens Arnold Gjelstein, f. 12-12-1912, tivoliarbeider

1968-69- Ludvig Johannesen, f. 21-2-1895, maler

*********************************

 1925

Otto Zakariassenf. 1899 elektriker, død 8-1-1983, 83 år gammel —

Dagny Stenskog f. 1899, død 25-5-1947, 49 år gammel —

Olav

Solveig f. 1925

Rolf

Odd

*********************************

 1926

Henrik Kristensen f. 1900 Mek.arb.

Gurine Tengesdal f. 1904, død 23-7- 1957–, 53 år gammel —

Oskar f. 1926, død 1-6-1927, 13 måneder gammel —

*********************************

  1928

Edvard Hanasand, f. 1892 kaiarbeider

Elisa Syvertsen f. 1904

Olga Therese f. 1928

*********************************

 

            Følgende personer har jeg kun funnet på denne adressen i Valgmanntallene.

Der ble det ikke opplyst noe om familie eller fødselsår. Årstallene er bare for det året de ble ført i valgprotokollen at de bodde her.

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som selv leide en leilighet å ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

Annonse i Aftenbladet 1912

1912

Moses Lyngstad, tømm 1912

Jens Lyngstad, tømm 1912

Peder Kraagenæs, murerhandl. 1912

Elias Brekke, 26 gartner 1912

Halvor Hansen, 21 støbarb. 1912

Bolette Salte, 24  fabarb. 1912

1913

Andreas Larsen, 28 arb. I Bergen arb. 1913

Anton Jørgensen, 18 opslager 1913

Kristian Hansen, 27 støbarb. 1913

Thea Østrem, 20 fabarb. 1913

Gina Andersen, 22 fabarb. 1913

Hanna Sjøvangen, 28 fabarb.1913

Marie, 26 fabarb. 1913

Kristine Koltvedt, bliktrykkersek 1913

Bertha Koltvedt, bliktrykkerske 1913

1914

Alfred Nilsen, S?? 20 støbarb. 1914

Jakob Aunedal?? 24 støb. Arb 1914

Kolbein Hansen, 24  1914 1915

Marie Bakkevold, 24 fabarb 1914

Bertha Gundersen Svantesvold, 34 fabarb. 1914 1915

Kristine Kaltvedt, 29 fabarb.1914

Nomi Østerhus ,20 fabarb. 1914

1915

Magnus Kopperdal,  19 fabar. 1915

Hans Walentinsen, 16 støbarb. 1915

Walentin Hauge ,22 støbarb. 1915

Olaf Lagsin?? 26 maskinistlære. 1915

Ole Tveitane, 42 kjører 1915 1916 i Værksgt hos Bjørnsen

Andreas Tveitane, 24 arb. 1914 1916 hos J. Johnsen

Karen Gangenæs, 28 fabarb.1915 1916 blikkemb

Serine Hegland, 24 handlbtj. 1915 1916 hos RA Idsø

Elisabeth Sørhus, 27 tj. 1915.

1916

Magnus Solstad, 23 fabarb. 1916 stvgr blikkemb

Martin Alstved, 23 fabarb.1916

Jens Jensen, 22 agent 1916 Singer symaskin fra Ofoten

Laurits Larsen, 28 maskinist dok 1916

Alfred Alfsen, Lier 19 fabarb. 1916 på blikk

Isak Melkevik, 19 kjører 1916 hos RA Idsø, fra Kopervig

Ante Lind, 32 fabarb. 1916 på tinfab, fra Efle Sverige 1916

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.

Nr. 1 1899

Nr. 2 1899