Pedersgata nr. 105

Pedersgata 105

385

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1798  187 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 105
1877 Andreas Gitlesen til Mads Pedersen 1877 (han må være død før 1883).
1900 skjøte fra Gjertrud Pedersen 1900 til Karl Kristiansen.
1911 Johan Nising har kjøpt huset, huseier 1912
1914 Louise Nising enke huseier
1913- 1916 huseier Johannes Salvesen,
1916 Skjøte fra han til Karl Kristiansen til B. A. Søndenaa og Johan Nygaard 1916.
1917 Fra disse to til Patent Høvelbenk og Ludvig Mathiassen i 1917. i
1918 selger L. Mathiassen sin halvdel til Patent.
1920 A/S Patent høvelbenk
( Patent Høvelbenk gikk konkurs i 1921) og huset ble solgt på auksjon i
1923 til Olav Pedersen men patentrettighetene fragår. O. Pedersen selger straks til Ole M. Wiik.
1923 til Ole Wiik.

Nummer 105 ligger i Jammerdalen på høyre side. Her er en rekke med fire temmelig like kassahus side om side.
Det er en liten åpning mellom dette og nr. 103, hvor det er en trapp opp til 2. etasje. Det ligger vegg i vegg med nr 107.
Her er full kjeller på gatenivå. Takene på dette og nr 107 er bygget sammen som ett tak.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 105
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her,
eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.
1918 -1955— Sigurd Kristiansen, dreier, trevare og leketøyfabrikk. Han laget blant annet gyngehester. Bolig i Støberigt. 45
1920-1922 Patent Høvelbenk A/S sagbruk og høvleri.
1944-1955 Bjarne Haaland, reklame og teknisk tegner.

Folk i huset: Pedersgata 105
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.
Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.
1885 Hvem som bodde her i årene før det var folketelling i 1885 vet vi ikke, men huset ble bygd rundt 1877, så det kan ha vært mange personer som fant sitt kryp inn her i de årene.

1885 Pedersgata 105
Knudsen, Stian f. 1847 Løvdal, Støberiarbeider, død 11-11-1913 i Lier, 67 år gammel —
Martine Cecilie, f. Nylund, f. 1851 Valle
Knud Torgny, f. 1876 Mandal
Ragna Andrea, f. 1883
Susanne Martine, f. 1885, død 31-12-1903, 18 år gammel —
*********************************
1885 Pedersgata 105
Halvorsen, Søren, f. 1843 Seljord, Dykker
Karen, f. 1850 Nedstrand
Søren, f. 1875 Nedstrand
Johannes, f. 1882 Nedstrand
Andrea, f. 1879 Nedstrand
Ingeborg, f. 1877
Amanda, f. 1884 Vardø
Johan Sverdrup Halfdan Kornelius, f. 1886 død 3-3-1888
*********************************
1885 Pedersgata 105
Høgelie, Rasmus, f. 1821 Tømmermand
Thomasdtr. Laurentze Martine. f. 1825 Hidra
Bernhardsdtr. Elen Bernhardine, f. 1876 Bjerkreim
*********************************
1883-1885 Pedersgata 105
Hansen, Hans Salte, f. 1845 Klepp Smed
Olsdtr. Sara, f. 1852 Hetland kone
Marthe Kristine, f. 1881
Grethe Jorine, f. 1883
Hans, f. 1885
Johannesdtr. Malene, f. 1868 Høyland
Se Pedersgata nr 109 for mer om familien.
*********************************
1885 Pedersgata 105
Pedersen, Bergitte Bendiksdtr. f. 1828
Thorsen, Bertinius, f. 1872
*********************************
1886 Pedersgata 105
Thor Pedersen, jernstøber
Benedikte Bendiksdtr.
Bertinius, f. 1872, konfirmert 1886
*********************************
1886 Pedersgata 105
Svend Mauritsen, handelsmann
Kirsten Berg,
Thorvald, f. 1871, konfirmert 1886
*********************************
1894 Pedersgata 105
Endre Dahl ??
Sofie Beer, 37 – manden rømt
Helmer, 15
Haakon, 9
Alida, 5
Sofus? 3
1898 Endre Dahhl dødsbo hus 1899—-
*********************************
1894 Pedersgata 105
Marie Iversen, 46
Hans, 13

1895
Marie Svensen, 47 enke
Haver 14
Er dette de samme personene?
*********************************
1894-1898 Pedersgata 105
Ole Jakobsen, 36, Støb.arb. arbeider ½ dag i 1895.
Elen, f. Kommedal, 34
Olene 13
Jakob 12
Berta 9
Olava 5
Marius 3
Ellen, død 3-9-1917, 18 år gammel —
Familien bodde i Støberigata 7 i 1917.
*********************************
1894 Pedersgata 105
Oluf Olsen, 30, Skibstømmermann. – Riverside —
Karen, 38
Jakobine, 13
*********************************
1894 Pedersgata 105
Paul Olsen, 63, arb. Syg og fattig
Ingeborg, 53
Torger Olsen, 27, 2. maskinist, ”Fulton”
Gunder, 16
Johan, 13

1895 1899 Pedersgata 105
Ingeborg Olsen, f. 1840, Sirdal, enke
Gunder, f. 1876, Høle, fyrbøder med D. S.
Johan, f. 1881, Høle, arb. hjelper moren
Året etter bodde familien i Pedersgata 118

1898 Pedersgata 105
Inger Olsen 29 enke
Gunder, 8
Johan, 4
Aadne, 2
*********************************
1895 Pedersgata 105
Peder Jakobsen, f. 3-5-1852 skibstømmermann. – hjemme ledig, død 10-9-1937, 85 år gammel. —
Karen Marie, f. 2-6-1855, Skudesnes, død 4-12-1933, 79 år gammel —
Jakobine, f. 31-1-1881
Jakob, f. 10-2-1906
Familien bodde i Ryfylkegata 4 i 1910.
*********************************
1895 Pedersgata 105
Garmand Nilsen Frøiland, f. 1872, Thime arb. Syg og fattig lidet arbeid
Johanna, f. 1873, Wigedal
Laurense, 2
Sigurd Andreas, f. 13-4-1897
Gunhild Elisa, f. 2-5–1899
Sønneva, f. 22-1-1901
Ester, f.21-9-1904
Familien var flyttet til Normansgaden 23 innen 1900.
*********************************
1895 – 1908 Pedersgata 105
Olaf / Oluf Olsen, f. 27-4-1864, kjedelsmed, verkstedformand
Berta Wold, f. 1-10-1864
Peder, f. 1884, handlanger i støberiet i 1901
Olaf, f. 1887
Trygve, f. 14-2-1889
Elisa, f. 4-9-1892
Olga, f. 24-3-1895
Birger Johan, f 25-10-1897
Andreas, f. 18-1-1899
Andrea Frederikke, f. 1902 – død 15-8-1902, 4 måneder gammel —
Oluf, f. 12-6-1903
Talette, f. 6-1-1908
Betzy, f. 22-5-1910
Olaf arbeidet i Sandvigens fabrikk i 1895. Både Oluf og Berta fikk stemme ved valget i 1904, så de må ha hatt en inntekt på rundt 400 kr. Innen 1910 var de flyttet til Egenæs 47 Kampen.
*********************************
1898 – 1899 Pedersgata 105
Sivert Knudsen, f. 15-3-1848, Tysvær, løsarbeider, hjelp af kassen da han er helseløs, død 3-3-1920, 72 år gammel
Marie Bjørnsdtr. F. 1858, død 8-10-1906, 45 år gammel
Konrad, f. 1883 arbeider i tøndefabrik
Gerhard, f. 1884
Sigvart, f. 1886
Karen, f. 18-8-1889
Rakel, 29-7-1891
Thore, f. 8-3-1893
Marie, f. 1896
Elisabet, f. 28-2-1898
John, f. 12-7-1900
Bjarne Kristian, død 7-4-1905, 13 måneder gammel.
Familien var flyttet til Nymansgade 44 innen 1900.
*********************************
1898 Pedersgata 105
Elen Thorsen, 70
Berta, 45
Sara, 17 datterdatter
*********************************
1899 Pedersgata 105
John Olsen, f. 1860, Vigsnes, arb.støberiet
Elen, f. 1863
Larsine 15
Ida, f. 1886
Torval f. 1888
Elfrida, 1890
Bertelle f. 1892
Jon f. 1894
De bodde i Møllegaden 62 i 1900.
*********************************
1899 Pedersgata 105
Eilert Nilsen, 45 arb kjører kull for Oftedal
Inga, 39
*********************************
I 1900 var det 7 husstander og 33 personer.

1900-1910 Pedersgata 105
Johannes Knudsen, Eide, f. 1877, Os v. Bergen, murersvend, sygelig
Gunhilde Svendsen f. 1877, sygelig
Ingeborg Kristine, f. 30-4-1900
Bergit, f. 1902
Knud, f. 1903, død 1-7-1905, 20 måneder gammel —
Astrid, død 17-1-1906, 1 måned gammel —
Kristian K. f. 1907
Astrid Helene, f. 1909
Johs. Knudsen, 23 murer hos Mortensen -1902 meget ledig i sommer, tabte kr 100 paa murmester Mortensens concurs. 1903 var han kjører hos Mauritzen- Både Johannes og kona fikk stemme ved kommunevalget i 1904, så han må ha tjent over kr 400. Innen slutten av 1910 hadde familien flyttet til ST. Skippergate 15. Både Johannes og kona var sygelige i 1909, og han oppgav at han hadde hatt utgifter da de mistet et barn.
*********************************
1900-1901 Pedersgata 105
Marie (Abrahamsen) Torbjørnsen, f. 1857, Haaland i Sola enke, vaskekone
Anna, f. 1884, Haaland i Sola hermetikkarbeider
Berthe, f. 1887 Haaland i Sola
De hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre husholdninger.
*********************************
1899-1905 Pedersgata 105
Jakob Svendsen, f. 1849, Aarsland i Haa, forhenværende kontorist, syg i 1901
Marthe, f. 1857,Gilje i Høle,arbeiderske
Hansine Regine, 1883, Gilje i Høle, fabrikarbeider
Thomine Regine, f. 1886, fabrikpige i 1902
Jacob Malvin, f. 1889, sygelig i 1904
Theodora Laurenze, f. 1892
Beathe, 6 år
De hadde rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre.
*********************************
1898-1904 -1907 Pedersgata 105
Ane Løland, f. 1821, Finnøy, 82 år, enke, får af Wigsnes fattigkasse
Det var flere som bodde her i området som fikk understøttelse av Wigsnes fattigkasse. De kom fra Karmøy og hadde hatt tilknytning til Wigsnes Kobberverk på Karmøy. Hun bodde i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre.
*********************************
1900-1902 Pedersgata 105
Johan Torgersen, f. 31-12-1877 mekaniker på blikkemballasjefabrikk, død 23-11-1957, 80 år gammel —
Marie Ella Larsen, f. 16-9-1877, død 5-10-1952, 75 år gammel —
Ingeborg Emilie f. 5-12-1898, død 17-7-1916, 18 år gammel —
Sigurd f. 19-1-1900
Harald f. 6-11-1901
Andreas, f. 28-12-1902
Thoralf, f. 12-4-1905
Erna, f. 10-4-1907
Gerda, f. 9-1-1909
Lars Larsen f. 1879, maskinistlærling. 2. maskinist med ”Victor” fra Skudesnes, før støberiet. Han bodde med denne familien. Johan og familien hadde tidligere bodd i Pedersgata 29. Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 23.
*********************************
1900 – 1908 Pedersgata 105
Carl Christiansen f. 8-5-1865, bødkersvend, Stvgr. smørfabrik
Inga Torgersen f. 1-10-1870, død 27-5-1930, 59 år gammel —
Charles f. 29-4-1895
John f. 13-12-1896
Caspar f. 30-5-1898
Ingeborg Elida f. 5-12-1999
Bertha f. 1901 død 1902 1 år , bronkit
Thor Otto Steen f. 12-7-1903
Borghild Annie Kristine f. 30-3- 1905
Bertha Karoline f. 7-2-1907
Sønn, f. 9-11-1910
De bodde i en av boligetasjene og delte kjøkken med en annen familie.
Carl må ha hatt en inntekt på over 400 kr for både han og konen fikk stemme ved kommunevalget i 1904. Innen 1910 hadde familien flyttet til Nymansgate 104a.
*********************************
1900 Pedersgata 105
Regine Johannessen, f. 1883 pige
Laurits Martin Thorsen Meling, f. 1880, ungkar
Laurits Rafael Rasin f. 1908 død 1908
*********************************
1899-1900 Pedersgata 105
Rasmus Olsen, f. 6-2-1873, Nedstrand, kjører
Karoline f. 16-3-1870, Strand
Inga, f. 21-7-1893
Laurits f. 1897 død 1899, meslinger
Lovise f. 9-5-1899
Karsten, f. 1-6-1900
Rasin, f. 6-7-1902
Karl, f. 14-2-1905
Henny, f. 20-6-1907- 23-5-1932, 25 år gammel
De var flyttet til Pedersgata 109 før folketellingen. 1900, og innen 1910 var de flyttet til Rosenberggt. 5. Da ble de lidt fattigunderstøttet.
*********************************
1903 -1905 Pedersgata 105
Ole Gabriel Martin Svendsen, f. 6-3-1870, korpstambur, hornblæser, betillingsman. i staten (Bataljonshornblæser)
Marie Svendsen, f. 9-8-1873, Kristiansand
Ochtavia Margarethe, f. 9-4- 1900
Osvald Christinius Thobies, f. 3-6-1901
Lilly Lovise f. 11-4-1903
Arthur Berthram Godfred, f. 12-2-1906
Berthe Jørgine Susanne, f. 18-12-1907
Innen 1910 vart familien flyttet til Kongstensgate 48.
*********************************
1902 Pedersgata 105
Halvor Michalsen, f. 12-5-1860, støberiarb. dok, dreier
Emilie, f. 28-2-1858
Thorvald, f. 4-11-1887
Conrad, f. 14-8-1891
Hanna, f. 14-8-1895
Agathe, f. 7-3-1895
Ole, f. 25-9-1900.
Familien var flyttet til Pedersgata 129 innen 1910.
*********************************
1903 Pedersgata 105 Lars Larsen,21, mekanikuslærling
*********************************
1902 -1905 Pedersgata 105
Carl Cederløv, f. 1858, skomager fattig, hos Erga (skofabrikk)
Elen Sofie Magnussen f. 8-5-1870
Josefine, f. 3-4-1888
Børge, 16-5-1890
Frantz, 14-7-1892
Karl B. f. 20-12-1897
Erling, f. 31-7-1898
Carl Johan f. 17-12-1902 død 10-3-1905
Carsten Emil f. 17-12-1902
Brita, f. 1-1-1907
Carl var fattig i 1902, men fikk stemme ved kommunevalget i 1904, da må han ha hatt en inntekt på kr 400, det året. De bodde i Haukeligata 2 i 1910, da var Elen blitt enke.
*********************************

1906 -1908 Pedersgata 105
Enok Tønnesen, f. 17-2-1881, Hetland. DS fyrbøder
Thomine Jensen, f 23-1-1886
Trygve, f. 13-11-1904
Rolf Laurits Magnus, f 25-5-1906
Emly, f. 30-10-1908
De bodde i Opheimsgata 17 i 1910.
*********************************
1906 Pedersgata 105
Bertha Thorsen, f. 1882
Henrik Jørgensen, f. 1883, blikkarbeider
Kitty, f. 1906
Etter at Kitty ble født giftet Berta seg med Karl Severin Thorstensen.
Henrik Jørgensen bodde i Pedersgata 141
*********************************
1907 1908 Pedersgata 105
Christof Christiansen, f. 9-12-1877, Åkrehavn, dagarbeider
Bertha Thorsen/Bjørnsen, f. 27-9-1873, Imsland
Inga, f. 4-10-1899
Sverre, f. 6-5-1906
Ole, f. 12-12-1909
De bodde i Nedstrandsgata 18 i 1910.
*********************************
1907 – 1917 Pedersgata 105
Osmund Karlsen, f. 22-5-1867 , Strand, løsarbeider, død 28-12-1932, 65 år gammel —
Anna Helgesen, f. 20-10-1871
Martin, f. 12-3-1893
Lina , f. 9-3-1896
Christofa, f. 21-4-1899
Sofie, 4 år
Ivar, f. 27-3-1905
Olaf, f. 4-7-1908
Oluf, 1909
Einar Johannes, f. 1917
*********************************
1909 – 1911 Pedersgata 105
Adolf Andreassen, 16-10-1865, matros seiler fra Amerika – hjemme i 1909, bødkerarbeide, død 28-3-1941, 75 år gammel —
Christine Olsen Kittelsen, f. 14-9-1869
Astrid, f. 20-10-1893
Oskar, f. 22-12-1897
Elfrid, f. 19-7-1900
Ragnhild, f. 2-5-1904
Talette, f. 5-6-1905
Andreas, f. 30-5-1907
Agnes Kristine, f. 9-10-1909
De bodde i Nymansveien 104a i 1910, sammen med familien Carl Christiansen.
*********************************
1909 -1912 Pedersgata 105
Nils Olai Olsen, f. 2-5-1883, Sunnhordaland, hermtikkarb. Hos Claus Andersens enke
Anna Marie Jensen, f. 9-6-1888
Georg Martin, f. 1908 død 5 måneder gammel.
Johannes, f. 1909 død 2 uker gammel
Alma, 22-4-1910
Ester, 1911
*********************************
1909 Pedersgata 105
Karl Johan Karlsen, f. 29-5-1886, bager
Anna Kristine Johnsen, f. 4-3-1886
Gerd Alvilde, f. 24-1-1908
Jenny Marie, f. 24-1-1908
Karl Andreas, f. 31-6-1909
De ble gift i oktober 1907, Innen 1910 var familien flyttet til Lervig 15, da var Karl Kemigraf.
Fra 1910 har disse bodd her kortere eller lengre tid.

1909- 1910 – 1912 Pedersgata 105
Severin Osmundsen, f. 22-10-1871, løsarbeider, laste og losse arbeider, død 15-1-1957, 85 år gammel —
Fredrikke f. Fredriksen, f. 10-9-1872, Sola, død 27-2-1950, 77 år gammel —
Eline, f. 6-10-1896, Sola
Frida, f. 12-9-1899
Sanna Fredrikke, død 26-2-1905, 6 måneder gammel —
Oscar, f. 25-10-1902
Bernhard, f. 20-7-1906
Magda Fredrikke f- 12-12-1909
Severin opplyste at to av barna hadde vært syge av lungebetennelse i skoleåret. I 1912 var han syg av giktfeber og kunne bare arbeid enkelte dager.
*********************************
1910 Pedersgata 105 Martha Eide, 23 tj. Til Ombo.
*********************************
1910 1914 Pedersgata 105
Gabriel Johan Gabrielsen Nising. F. 11-12-1885 Vats, snekker, huseier, død nov 1913
Bertha Louvise Frønsdal, f. 20-10-1886, Ølen
Gabriel, f. 17-9-1907, Vats
Tomas, f. 9-9-1909, Stavanger
Laurits Johan f. 1912 død 1913 – 8 mnd.
Aasa Frønsdal, f. 7-1-1899, Ølen, barnepige, tjener. antakelig søster til Bertha.
*********************************
1913- 1916 Pedersgata 105 huseier
Johannes Salvesen, f. 1891, Øvrebø, kjører egen hest, frugthandler
Louvise f. Frønsdal, f. 1886, enke, frugthandel
Johannes og Lovise ble gift 7-11-1914, da var hun enke etter Johan Nising.
Gabriel Nising, f. 17-9-1907, Vats
Tomas Nising, f. 9-9-1909, Stavanger
Olav Marcelius Salvesen, f. 8-2-1915
Målfrid Vik (tante Anna)
Johannes var kjører og hadde egen hest. Jeg vet ikke om der var stall i bakgården.
Konen Lovise drev med frukthandel, og hadde muligens utsalg her i huset.
******************************************
1912-1914 Pedersgata 105
Adolf Olsen, 1888 Herm.arb.
Frøida Nilsen, f. 15-10-1892, Haugesund
Nils f. 1913?
Georg Ferdinand Haug f. 1914
Frøida var mellompige på Hans Nilsens hotel i Øvre Holmegate 4 i 1910.
*********************************
1912 Pedersgata 105
Enevald Håland, 25 kaiarb.

1910 Pedersgata 105
Ane Mæland, f. 17-11-1882, Time, blikfabrikarbeider
Olaf Mæland, f. 13-6-1909, Time
Taleta Mæland, f. 22-9-1890, Varhaug, blikfabrikarbeider
*********************************
1913 – 1922 Pedersgata 105
Malene Johannesen, f. Helgeland, f- 18-3-1872, Sandeid, fabarb. Bjelland, syerske, død 22-2-1962, 90 år gammel
Jenny, f. 31!-4-1896, Fister, hermetikarbeider
Amanda 1894 hos Thorbjørn Waage i 1916 17 år
Manda, f. 6-1-1899
Alma f. 13-4-1901,død 19-1-1958, 56 år gammel
Anny f. 18-12 1902
Malene var gift med Johan Fredrik Johannesen, Vermland Sverige, 59 år agent. Han hadde vært vekke i 16 år i 1916. Hun hørte intet fra ham. 1914 bodde han i en annen by sendte ikke penger. I 1910 bodde de på Egenes 47 Kampen.
1919 Anny Johannessen, f. 18-12-1902, pige, hun fikk datteren Ruth med:
Robert Gundersen
Ruth Gundersen f. 31-3-1919 død 12-4-1919, medfødt svaghed.
1921 -1922 Amanda Johannessen f. 1899 pige, fikk sønnen Loyd med:
Kristoffer Drage f. 1898 ungkar
Loyd Kristoffer f. 1921
*********************************

1913-1915 Pedersgata 105
Halvor Hærem, 23 år i 1913, støb.arb mask.
Kolbein Hærem, agent for Singer & co.

1914 Bernhard Næss, kjører
*********************************
1915 Pedersgata 105
Lars Tveitane, 19-1-1883, Suldal, kjører
Hanna, 8-9-1885, Sand, død 27-3-1920, 34 år gammel–
Walborg, f. 7-12-1905, Suldal
Henriette, 20-9-1907, Sand
Agnes, f. 1-1-1910
Gustav 2 år
Familien hadde bodd i Suldalsgt 4 i 1910.
1916-17 Ole Tveitane, kjører
De bodde i Suldalsgata 60 i 1920.

Pedersgata 105
Personer funnet i skattelistene i årene 1916-1920, uten at jeg kan se om de hadde familie mens de bodde her.
1916- Martin Alstvedt, fabrikarbeider
1916- Karen Gangenes, fabrikarbeider
1916- Serina Hegland, handelsbetjent
1916- Jens Jensen, agent
1916- Magnus Solstad, fabrikarbeider
1916- Alfred Alfsen Lien, fabrikarbeider
1917- Jakob Steine, støberiarbeider
1917- Mandius Thommassen, fabrikarbeider
1917- Ole Grødem, røker
1917- Axel Haglund, ingeniør
1917- Johne Skaar, kontrollør
1918- Augusta Karlsen, syerske
1918- Pauline Karlsen, syerske
1918- Kristian Kristensen, arbeider
1918-1920 Marie Svela, fabrikarbeider
**********************************************
1916-1917 Pedersgata 105
Borghild Thorvaldsø, f. 1885, Fjellberg, enke, døde 1917
Peder 11
Kari 8
Sven 6
Kristine 5
Petra 4
*********************************
1916 Pedersgata 105
Lars Egesdahl, f. 23-4-1823, Gjesdal, forhenværende slagter. Enkemann, Døde 16-8-1916, 93 år, av alderdom.—
Leisa, f. 9-7-1878, Vats, skræddersyerske, ugift
Han og kona bodde i Nygaden 11 i 1900, da var han slagter for egen regning, rundt 1910 bodde de i ABCgate 6.
*********************************
1917-1922 Pedersgata 105
Ommund Helberg, f. 1884 Klepp, kaiarbeider, kjører
Ane Gurine Tønnessen Fossmark f. 1888, død 27-4-1963, 75 år gammel —
Borghild f. 1908 Time
Johan f. 1910 Time
Torleif f. 1912 Time
Ingrid f. 1917
Odd f. 1920
Arne f. 1922
*********************************
1919 – 1922 Pedersgata 105
Slinning, Konstanse Imandine Johannesen. f. 10-9-1881 Egersund, enke
Bernt Marinius, f. 5-10-1907 Ålesund
Jon Karsten, f. 9-9-1910 Borgund
Melvin Norman, f. 1913 Borgund
Obert Finnlov Korneliussen, f. 1919
Konstanse hadde vært gift med Bernt Berntsen Slinning f. 24-5-1880, gårdbuker i Borgund. Konstanse var født i Egersund, men hadde bodde i Amerika. Da hun giftet seg med Bernt. Hun var tjenestepike.
De ble gift i Ålesund i 1906. Bernt var maskinist. Hun var enke da hun fikk Obert med ungkar Edvard Korneliussen i 1919.
1918-1919
B.B. Konstanse Slinning, enke, fab.arb. 1918
Bernt, f. 15-10-1907, sønn
Pedersgata 105 -De bodde i Suldalsgaten 58 i 1935.
*********************************
1920 Pedersgata 105
Fra 1920 tallet og framover til 1960-1970 tallet har jeg funnet en del beboere. Det ble færre og færre mennesker i huset etter hvert som tiden gikk og levestandarden økte. Opplysningene om familien er kun funnet i adressebøker, skattelister og andre offentlige kilder. Derfor mangler det mange fødselsår og familietilhørighet.
De som mangler er ikke glemt, men godt gjemt.

1920-1922 Pedersgata 105
Jacobsen, Jacob f. 1882 Tysvær, fyrbøder
Mathilde f. 1882 Hønefoss
Lund, Anna f. 1897 Norderhov
Marta J f. 1917 f. Kristiania

Pedersgata 105
1920 Røsdal, Gunnar Gundersen f. 1871
1920 Tønnessen, Petra f. 1888 Klepp
1922 Anna Lund, arb.
1922 Ommund Salthe, kjører
*********************************
1923 – 1924 Pedersgata 105
Erling Løvås f. 1894, Ekspeditør, død 23-6-1964, 70 år gammel —
Anne Sofie Rasmussen f. 1901
Gerd
Leif f. 1923
Jan
Egil
Rold
*********************************
1923- 1990– Pedersgata 105
Ole Marselius Wiig, f. 23-8-1888 f. Rennesøy, Høvlerimester, død 10-5-1975, 86 år gammel
Nikoline Martine Helland, f. 1896 Sand
Osvald, f. 15-2-1915, kassearbeider.
Arne Wilhelm f. 3-1-1917
Målfrid Othelie, (Molli) f. 21-10-1920
Georg Walter f. 29-8-1922
Odd f. 21-2-1928
Marta Serina Wiig, f. 1849, Avaldsnes, enke i 1924
Ole var blitt pensjonist i 1965.
Familien Wiig har bodd lengst her i huset. Ole M. Wiig kjøpte huset i 1923.
-De bodde i Pedersgata 52 da Målfrid og Georg (1920-22) ble fød

*********************************
1912
Enevald Håland, 25 kaiarb.

1906 -1908 Pedersgata 105
Enok Tønnesen, f. 17-2-1881, Hetland. DS fyrbøder
Thomine Jensen, f 23-1-1886
Trygve, f. 13-11-1904
Rolf Laurits Magnus, f 25-5-1906
Emly, f. 30-10-1908
De bodde i Opheimsgata 17 i 1910.
*********************************
1906 Pedersgata 105
Bertha Thorsen, f. 1882
Henrik Jørgensen, f. 1883, blikkarbeider
Kitty, f. 1906
Etter at Kitty ble født giftet Berta seg med Karl Severin Thorstensen.
Henrik Jørgensen bodde i Pedersgata 141
*********************************
1907 1908 Pedersgata 105
Christof Christiansen, f. 9-12-1877, Åkrehavn, dagarbeider
Bertha Thorsen/Bjørnsen, f. 27-9-1873, Imsland
Inga, f. 4-10-1899
Sverre, f. 6-5-1906
Ole, f. 12-12-1909
De bodde i Nedstrandsgata 18 i 1910.
*********************************
1907 – 1917 Pedersgata 105
Osmund Karlsen, f. 22-5-1867 , Strand, løsarbeider, død 28-12-1932, 65 år gammel —
Anna Helgesen, f. 20-10-1871
Martin, f. 12-3-1893
Lina , f. 9-3-1896
Christofa, f. 21-4-1899
Sofie, 4 år
Ivar, f. 27-3-1905
Olaf, f. 4-7-1908
Oluf, 1909
Einar Johannes, f. 1917
*********************************
1909 – 1911 Pedersgata 105
Adolf Andreassen, 16-10-1865, matros seiler fra Amerika – hjemme i 1909, bødkerarbeide, død 28-3-1941, 75 år gammel —
Christine Olsen Kittelsen, f. 14-9-1869
Astrid, f. 20-10-1893
Oskar, f. 22-12-1897
Elfrid, f. 19-7-1900
Ragnhild, f. 2-5-1904
Talette, f. 5-6-1905
Andreas, f. 30-5-1907
Agnes Kristine, f. 9-10-1909
De bodde i Nymansveien 104a i 1910, sammen med familien Carl Christiansen.
*********************************
1909 -1912 Pedersgata 105
Nils Olai Olsen, f. 2-5-1883, Sunnhordaland, hermtikkarb. Hos Claus Andersens enke
Anna Marie Jensen, f. 9-6-1888
Georg Martin, f. 1908 død 5 måneder gammel.
Johannes, f. 1909 død 2 uker gammel
Alma, 22-4-1910
Ester, 1911
*********************************
1909 Pedersgata 105
Karl Johan Karlsen, f. 29-5-1886, bager
Anna Kristine Johnsen, f. 4-3-1886
Gerd Alvilde, f. 24-1-1908
Jenny Marie, f. 24-1-1908
Karl Andreas, f. 31-6-1909
De ble gift i oktober 1907, Innen 1910 var familien flyttet til Lervig 15, da var Karl Kemigraf.
Fra 1910 har disse bodd her kortere eller lengre tid.

1909- 1910 – 1912 Pedersgata 105
Severin Osmundsen, f. 22-10-1871, løsarbeider, laste og losse arbeider, død 15-1-1957, 85 år gammel —
Fredrikke f. Fredriksen, f. 10-9-1872, Sola, død 27-2-1950, 77 år gammel —
Eline, f. 6-10-1896, Sola
Frida, f. 12-9-1899
Sanna Fredrikke, død 26-2-1905, 6 måneder gammel —
Oscar, f. 25-10-1902
Bernhard, f. 20-7-1906
Magda Fredrikke f- 12-12-1909
Severin opplyste at to av barna hadde vært syge av lungebetennelse i skoleåret. I 1912 var han syg av giktfeber og kunne bare arbeid enkelte dager.
*********************************
1910 Pedersgata 105 Martha Eide, 23 tj. Til Ombo.
*********************************
1910 1914 Pedersgata 105
Gabriel Johan Gabrielsen Nising. F. 11-12-1885 Vats, snekker, huseier, død nov 1913
Bertha Louvise Frønsdal, f. 20-10-1886, Ølen
Gabriel, f. 17-9-1907, Vats
Tomas, f. 9-9-1909, Stavanger
Laurits Johan f. 1912 død 1913 – 8 mnd.
Aasa Frønsdal, f. 7-1-1899, Ølen, barnepige, tjener. antakelig søster til Bertha.
*********************************
1913- 1916 Pedersgata 105 huseier
Johannes Salvesen, f. 1891, Øvrebø, kjører egen hest, frugthandler
Louvise f. Frønsdal, f. 1886, enke, frugthandel
Johannes og Lovise ble gift 7-11-1914, da var hun enke etter Johan Nising.
Gabriel Nising, f. 17-9-1907, Vats
Tomas Nising, f. 9-9-1909, Stavanger
Olav Marcelius Salvesen, f. 8-2-1915
Målfrid Vik (tante Anna)
Johannes var kjører og hadde egen hest. Jeg vet ikke om der var stall i bakgården.
Konen Lovise drev med frukthandel, og hadde muligens utsalg her i huset.
******************************************

1912 Pedersgata 105
Enevald Håland, 25 kaiarb.

1910 Pedersgata 105
Ane Mæland, f. 17-11-1882, Time, blikfabrikarbeider
Olaf Mæland, f. 13-6-1909, Time
Taleta Mæland, f. 22-9-1890, Varhaug, blikfabrikarbeider
*********************************
1913 – 1922 Pedersgata 105
Malene Johannesen, f. Helgeland, f- 18-3-1872, Sandeid, fabarb. Bjelland, syerske, død 22-2-1962, 90 år gammel
Jenny, f. 31!-4-1896, Fister, hermetikarbeider
Amanda 1894 hos Thorbjørn Waage i 1916 17 år
Manda, f. 6-1-1899
Alma f. 13-4-1901,død 19-1-1958, 56 år gammel
Anny f. 18-12 1902
Malene var gift med Johan Fredrik Johannesen, Vermland Sverige, 59 år agent. Han hadde vært vekke i 16 år i 1916. Hun hørte intet fra ham. 1914 bodde han i en annen by sendte ikke penger. I 1910 bodde de på Egenes 47 Kampen.
1919 Anny Johannessen, f. 18-12-1902, pige, hun fikk datteren Ruth med:
Robert Gundersen
Ruth Gundersen f. 31-3-1919 død 12-4-1919, medfødt svaghed.
1921 -1922 Amanda Johannessen f. 1899 pige, fikk sønnen Loyd med:
Kristoffer Drage f. 1898 ungkar
Loyd Kristoffer f. 1921
*********************************
*********************************
1913-1915 Pedersgata 105
Halvor Hærem, 23 år i 1913, støb.arb mask.
Kolbein Hærem, agent for Singer & co.
1914 Bernhard Næss, kjører
*********************************
1915 Pedersgata 105
Lars Tveitane, 19-1-1883, Suldal, kjører
Hanna, 8-9-1885, Sand, død 27-3-1920, 34 år gammel–
Walborg, f. 7-12-1905, Suldal
Henriette, 20-9-1907, Sand
Agnes, f. 1-1-1910
Gustav 2 år
Familien hadde bodd i Suldalsgt 4 i 1910.
1916-17 Ole Tveitane, kjører
De bodde i Suldalsgata 60 i 1920.

Pedersgata 105
Personer funnet i skattelistene i årene 1916-1920, uten at jeg kan se om de hadde familie mens de bodde her.
1916- Martin Alstvedt, fabrikarbeider
1916- Karen Gangenes, fabrikarbeider
1916- Serina Hegland, handelsbetjent
1916- Jens Jensen, agent
1916- Magnus Solstad, fabrikarbeider
1916- Alfred Alfsen Lien, fabrikarbeider
1917- Jakob Steine, støberiarbeider
1917- Mandius Thommassen, fabrikarbeider
1917- Ole Grødem, røker
1917- Axel Haglund, ingeniør
1917- Johne Skaar, kontrollør
1918- Augusta Karlsen, syerske
1918- Pauline Karlsen, syerske
1918- Kristian Kristensen, arbeider
1918-1920 Marie Svela, fabrikarbeider
**********************************************
1916-1917 Pedersgata 105
Borghild Thorvaldsø, f. 1885, Fjellberg, enke, døde 1917
Peder 11
Kari 8
Sven 6
Kristine 5
Petra 4
*********************************
1916 Pedersgata 105
Lars Egesdahl, f. 23-4-1823, Gjesdal, forhenværende slagter. Enkemann, Døde 16-8-1916, 93 år, av alderdom.—
Leisa, f. 9-7-1878, Vats, skræddersyerske, ugift
Han og kona bodde i Nygaden 11 i 1900, da var han slagter for egen regning, rundt 1910 bodde de i ABCgate 6.
*********************************
1917-1922 Pedersgata 105
Ommund Helberg, f. 1884 Klepp, kaiarbeider, kjører
Ane Gurine Tønnessen Fossmark f. 1888, død 27-4-1963, 75 år gammel —
Borghild f. 1908 Time
Johan f. 1910 Time
Torleif f. 1912 Time
Ingrid f. 1917
Odd f. 1920
Arne f. 1922
*********************************

1920-1922 Pedersgata 105
Jacobsen, Jacob f. 1882 Tysvær, fyrbøder
Mathilde f. 1882 Hønefoss
Lund, Anna f. 1897 Norderhov
Marta J f. 1917 f. Kristiania

Pedersgata 105
1920 Røsdal, Gunnar Gundersen f. 1871
1920 Tønnessen, Petra f. 1888 Klepp
1922 Anna Lund, arb.
1922 Ommund Salthe, kjører
*********************************
1923 – 1924 Pedersgata 105
Erling Løvås f. 1894, Ekspeditør, død 23-6-1964, 70 år gammel —
Anne Sofie Rasmussen f. 1901
Gerd
Leif f. 1923
Jan
Egil
Rold
*********************************
1923- 1990– Pedersgata 105
Ole Marselius Wiig, f. 23-8-1888 f. Rennesøy, Høvlerimester, død 10-5-1975, 86 år gammel
Nikoline Martine Helland, f. 1896 Sand
Osvald, f. 15-2-1915, kassearbeider.
Arne Wilhelm f. 3-1-1917
Målfrid Othelie, (Molli) f. 21-10-1920
Georg Walter f. 29-8-1922
Odd f. 21-2-1928
Marta Serina Wiig, f. 1849, Avaldsnes, enke i 1924
Ole var blitt pensjonist i 1965.
Familien Wiig har bodd lengst her i huset. Ole M. Wiig kjøpte huset i 1923.
-De bodde i Pedersgata 52 da Målfrid og Georg (1920-22) ble født

1955-1969-1990 Pedersgata 105
Odd Wiig, f. 21-2-1928, sykkelreparatør
Målfrid Karete, f. 1930, død 30-12-1998, 68 år gammel —
Turid, f. 1951
Bente, f. 1954
Mari Ann, f. 1959

1942-1952 Pedersgata 105
Bjarne Haslund, f. 15-7-1907, død 21-12-1980, Lillestrøm–
Målfrid Othelie Wiig, f. 21-10-1920, såpepakkerske
Reidar, f. 1942
Mette, f. 1944

Pedersgata 105
1930- Jan Bjørn Jensen, f. 21-2-1895, stenhugger
1930- Martinius Svendsen, f. 27-10-1864, lagerarbeider
1933- Betolf Tjerandsen, f. 15-12-1905, matros
1935- Agaton Johannesen, trearbeider
1936- Tonning Tønnessen, f. 11-9-1903
1936- Paula Leonora Tønnessen, f. 1908, hermetikarbeider
1936- Leonora Vanvig, 28-7-1918, fabrikarbeider
1936- Peder Andersen, f 24-8-1905, fabrikarbeider
1942– Mangfred Mathiasen, f. 20-12-1910, sjåfør
1942–1959 Henrik Nicolai Strøm, f. 31-5-1890, arbeider
1942-1959-Paula Leonora Strøm. f. 11-9-1903
1942-1959– Ole Dagfinn Strøm, f. 17-4-1937, læregutt
1945- Hanna Haugland, f. 18-1-1917, pakkerske
1947- Gustav T. Helland, f. 13-6-1920
1948- Oliv Utheim, f. 8-11-1926, syerske
1951- Signy Sletten, f. 18-6-1931, syerske
1951- Astrid Sletten, f. 21-8-1933, syerske
1951- Ragnhild Eltervaag, f. 25-10-1931, syerske
1953- Alma Tobiassen, f. 22-4-1926, hermetiarbeider
1955- Alf Haaland, f. 22-2-1931 kontorist
1955- Moritz Allan, f. 18-12-1927
1956- Norits Pedersen, f. 18-12-1927
1960- Magnus Fløysvik, 4-12-1896
1958-67- Jens Arnold Gjelstein, f. 12-12-1912, tivoliarbeider
1968-69- Ludvig Johannesen, f. 21-2-1895, maler
*********************************
1925 Pedersgata 105
Otto Zakariassenf. 1899 elektriker, død 8-1-1983, 83 år gammel —
Dagny Stenskog f. 1899, død 25-5-1947, 49 år gammel —
Olav
Solveig f. 1925
Rolf
Odd
*********************************
1926 Pedersgata 105
Henrik Kristensen f. 1900 Mek.arb.
Gurine Tengesdal f. 1904, død 23-7- 1957–, 53 år gammel —
Oskar f. 1926, død 1-6-1927, 13 måneder gammel —
*********************************
1928 Pedersgata 105
Edvard Hanasand, f. 1892 kaiarbeider
Elisa Syvertsen f. 1904
Olga Therese f. 1928

 

            Følgende personer har jeg kun funnet på denne adressen i Valgmanntallene.

Der ble det ikke opplyst noe om familie eller fødselsår. Årstallene er bare for det året de ble ført i valgprotokollen at de bodde her.

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som selv leide en leilighet å ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

Annonse i Aftenbladet 1912

1912 Pedersgata 105
Moses Lyngstad, tømm 1912
Jens Lyngstad, tømm 1912
Peder Kraagenæs, murerhandl. 1912
Elias Brekke, 26 gartner 1912
Halvor Hansen, 21 støbarb. 1912
Bolette Salte, 24 fabarb. 1912

1913 Pedersgata 105
Andreas Larsen, 28 arb. I Bergen arb. 1913
Anton Jørgensen, 18 opslager 1913
Kristian Hansen, 27 støbarb. 1913
Thea Østrem, 20 fabarb. 1913
Gina Andersen, 22 fabarb. 1913
Hanna Sjøvangen, 28 fabarb.1913
Marie, 26 fabarb. 1913
Kristine Koltvedt, bliktrykkersek 1913
Bertha Koltvedt, bliktrykkerske 1913

1914 Pedersgata 105
Alfred Nilsen, S?? 20 støbarb. 1914
Jakob Aunedal?? 24 støb. Arb 1914
Kolbein Hansen, 24 1914 1915
Marie Bakkevold, 24 fabarb 1914
Bertha Gundersen Svantesvold, 34 fabarb. 1914 1915
Kristine Kaltvedt, 29 fabarb.1914
Nomi Østerhus ,20 fabarb. 1914

1915 Pedersgata 105
Magnus Kopperdal, 19 fabar. 1915
Hans Walentinsen, 16 støbarb. 1915
Walentin Hauge ,22 støbarb. 1915
Olaf Lagsin?? 26 maskinistlære. 1915
Ole Tveitane, 42 kjører 1915 1916 i Værksgt hos Bjørnsen
Andreas Tveitane, 24 arb. 1914 1916 hos J. Johnsen
Karen Gangenæs, 28 fabarb.1915 1916 blikkemb
Serine Hegland, 24 handlbtj. 1915 1916 hos RA Idsø
Elisabeth Sørhus, 27 tj. 1915.

1916 Pedersgata 105
Magnus Solstad, 23 fabarb. 1916 stvgr blikkemb
Martin Alstved, 23 fabarb.1916
Jens Jensen, 22 agent 1916 Singer symaskin fra Ofoten
Laurits Larsen, 28 maskinist dok 1916
Alfred Alfsen, Lier 19 fabarb. 1916 på blikk
Isak Melkevik, 19 kjører 1916 hos RA Idsø, fra Kopervig
Ante Lind, 32 fabarb. 1916 på tinfab, fra Efle Sverige 1916

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.

Nr. 1 1899

Nr. 2 1899