Pedersgata nr. 044

Pedersgata 44

      

ATK 2008

Besøk på siden: 213

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1070 – 154 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 44
1854 Andreas Andreasen
1854 Østen Laland kjøper Våningshus og grund av værket.
1865 Christine Laland overtar etter mannen.
1906 Gunnar Svendsen
1910 Rasmus Anda bor og eier Pedersgaten 42
1927 Kr. Eltervaag eier også Pedersgaten 42 og tre andre hus.
1951 Otto og Ludolf Eltervaag – forskudd på arv.
1959 for salg
1962 for salg–
1998 fra Odd Holst
1998 til Øydis Sortland og Heidi Anuglen
2002 Fra Jarle Haaland
2002 til Aud Margrethe Refseth
Huset har nok byttet flere eiere enn det som står her.

Dette er et lite hus som har gavlsiden mot gaten. Det ligger ”fritt” det vil si at det er et smalt gårdsrom på hver side av huset. Det er på 1 og ½ etasje med kjeller.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 44

”Privat skole” 1875 – kjenner ikke mer til den.
Broderiforretning. 1900
Skredder Myrvåg, 1960

Myrvåg, Peder, skredderrep. Verksted 1958-1964

  1960

Folk i huset: Pedersgata 44

1865 – 1907 Pedersgata 44
Frederikke Christine Laland, enke f. 1831,
Svend David f. 1853
Marthe Katrine f. 1857
Olaf Møller f. 1841 Stavern, Broder, skipper (1865)
Marie Olsdtr. f. 1839 Helland tj.pike, (1865)
Christen Eide, f. 1843 Flekkefjord styrmann logerende i 1865
Torger Evensen, f. 1836 Helland skipper ” i 1865
John Olsen, f. 1832 Egersund, mekanikus ” i 1865
Gabriel Gundersen, f. 1843 Mandal, matros ” i 1865
Knud Natanielsen, f. 1843 Styrmand ” i 1865
Edvardine Ellingsen, 36 år, ugift (1873) se Pedersgata 40.
Berthe Jonasen, 25 år, sypige ugift (1873)
Frederikke Kristine Laland var enke i 1865 etter skipper Østen Laland. Hun ble født i Stavern, men Fredriksvern er også oppgitt som fødested. Hun hadde to barn og sin bror boende i huset i 1865. Samtidig tok hun imot losjerende. Fire av mennene var sjøfolk, så de var nok til sjøs store deler av året.
Hun hadde også tjenestepike. Sønnen Svend seilte som matros i 1875. Det året ble det opplyst at hun hadde ”privat skole” Kristine og datteren Martha var de eneste som bodde her i 1900 og da drev de broderiforretning. Marthe var ikke gift. Hun ble kalt sypige. De bodde her til rundt 1907 for det er siste gang de ble nevnt her. Da selger de huset til Gunnar Svendsen.
Martha bodde i Arbeidergata 5 i 1910.

1875 Pedersgata 44
Lars Tronsen, f. 1847 Strand, matros
Marie Elisabeth Axelsdtr, f. 1847 Høiland
De bodde samtidig med Kristine Laland.

1908 – 1910 Pedersgata 44
Gunnar Gundersen, f. 26-10-1882 tømmerm. S/S Kalfond også arb i dokken
Thalette f. 3-4-1883 f. Kvia
Tørres f. 29-11-1907
Martha f. 1-5-1905
Edvard Laurits f. 23-11-1909
Berta, f. 1911
Thordis Gerda, f. 1914
Innen 1910 bodde familien I Pedersgata 22.

1908 – 1912 Pedersgata 44
Nils Martin Gundersen, f. 22-8-1874, stuert S/S Alabama
Marie Larsine f. Larsen f. 23-5-1872
Nils f. 1904 død 1912
Berly, f. 10-9-1899, sygelig har gått til lege hele vinteren.
Trygve, f. 17-10-1901
Leonard Marinius f. 22-3-1904 død 1912
Bjarne Johan f. 2-6-1907
I 1910 var de den eneste familien som bodde i huset.

1910. En speilglassrude, 1,70- 1,90 m. med karm, butikdør samt disk med 12 skuffer og hylder er tilsalgs. Henv. Gundersen Pedersgaden 44

 

1914 – 1915 Pedersgata 44
Serinius Vatland, f. 1886, Strand, snekker hos Bjørnsen
Ragnhild Pedersen, f 1885, Prestegården i Strand
Ruth f. 22-6-1915
De giftet seg i 1914

  1913 En emalje brystnaal tapt. Bed. lev.

1917

1918

1912 – 1922 Pedersgata 44
Slåttebræk, Ingvald, f. 4-5-1880 Skudesnes
Inga Ragnhild f. Anda f. 2-2-1886
Sigurd f. 11-11-1911
Reidar f. 22-9-1916
Olene Ingebjørg f. 26-8-1919
Ingvald var høvler hos Anda. Se Pedersgata 42. Inga var datter av Rasmus Anda i nabohuset.

1921    1925

1925

1916-1924 Pedersgata 44

Olene Anda, fhv, syerske

1927-1928 Pedersgata 44

Karina G. Lyse, død 20-3-1928, 87 år gammel. Hun var mor til Ingeborg Jakobsen og bodde sammen med henne.  Hun bodde på Meltveit i Strand i 1910.

1922 -1960 Pedersgata 44
Ole Bernhard Jakobsen, f. 8-6-1873, Sørfold, Bodø, Losse og lastearbeider
Ingeborg Jakobsen, f. 13-6-1875, Lyse død 30-7-1973, enke, 98 år gammel.
Karen, f. 25-2-1910, hermetikkarbeider i 1941-44, død 13-8-1968, 55 år gammel
Kristoffer, g.m Gudrun
Solveig, f. 1914, giftet seg 6-6-1942 med Harald Lanes, Kopervik, død 12-2-1991, 77 år gammel.
Jenny f. 1916, gift Madsen, Syerske
Ingeborg bodde i Kampensgt. 57 i 1960. Solveig døde 12-2-1991 i Kopervik.
Familien bodde i Sangesandsgaten 14 i 1910.

   1949

1955 Pedersgata 44
Jenny Madsen, f. 1916, syerske, hun er datter til Ingeborg Jakobsen
Jan Willy Madsen, gummiarbeider, gift med Bjørg.
Bjørg Irene Madsen, bokbinder, gift med Georg Bergsaker. Bjørg døde 26-9-1998, 61 år gammel. Jenny var gift med Wilhelm Madsen.

Wilhelm Madsen, f. 9-3-1913, fabrikarbeider, død 28-2-2001, i Bergen, 88 år gammel

1929 Endre Erland, f. 1903  Han er bare nevnt her i 1929 da han reiste til Amerika med Cunard linjen.

1935 Pedersgata 44 Pedersgata 44
Mathilde Larsen, enke
John Larsen

1936 – 1946 Pedersgata 44
Karine Mæland, f. Ådland, enke i 1936, død 2-9-1961, 95 år gammel,
Karine var enke da hun ble nevnt her i 1936 og bodde her til etter 1946. Innen 1951 var hun flyttet til Lauvås i Riska, hvor hun bodde til Hun døde i 1961. Hun kan hun ha vært gift med Nils S. Mæland som døde i 1926 på Sandnes. Hun hadde tre døtre Ruth, Elisabeth og Nellie. Ruth og Nellie bodde i USA.

1958 – 1964 Pedersgata 44
Myrvåg, Peder, skredderrep. Verksted
Peder kjøpte Pedersgata 70 i 1961.—og solgte i 1968
I 1958 holdt han til i Jærgata 62a.

1962 Pedersgata 44
Jan Støve
Astrid, f. Undem, Sandnes
Leiv-Jan
Karl Inge, død 23-12-1964, 12 dager gammel
De giftet seg 17-2-1962. De bodde på Sandnes i 1964.

1966  Støve, Kurt smører

1966 Pedersgata 44
Olsen, Erling, herm.arb.
Berit frue

2020 , Pedersgata 44 (disse bor her opplyning fra 1881)

Ingrid Marie Puck
Truls Skåra Sandvik

1959

*********************************

  1924

1959

  1962

  1998

2001

  2002

Tvillinghusene 42 og 44 er bygget på samme tid.  ATK 2008

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net