Gamlehjem

Gamlehjem

Det kom etterhvert en del pleiehjem for eldre rundt i byen.

1931

169

Stavanger Aftenblad hadde i 1926 en stor artikkel om forskjellige stiftelser som tok seg av eldre og syke.

                I Stavanger var det 14 forskjellige stiftelser som tok vare på
ca 400 eldre og pleietrengende personer går det fram av en artikkel i Aftenbladet fra 1926.               
De trekker trådene fra 1791 og opp til 1926. Her er en del av institusjonene nevnt. Noen er fortsatt aktive i år 2017, innen eldreomsorg.
            1791 ble Arbeidsanstalten opprettet, det som senere ble kalt Den kombinerede indretning. Det var en kombinasjon av sykehus, dollhus, arbeidsanstalt, gamlehjem grøtstasjon. I Spindhuset bodde der rundt
1868 10-12 skrøpelige kvinner, de spant hør (lin) blaagarn. 
            Stavanger kommunale aldershjem i Hillevåg ble opprettet i 1894.
Dette hjemme fikk på folkemunne mange navn. Fattiggården,
arbeidsgården, Hillevåg gamlehjem og mange lignende navn.
De siste 8-10 spinnekjerringer som var på den kombinerede indretning,
ble overført til Hillevåg. Den siste av kvinnene levde nær opptil denne artikkelen ble skrevet i 1926. Da bodde det rundt 100 personer der.         
   Jomfrustiftelsen – hjørnet av Løkkeveien og Egenesveien. Startet i 1867. Det var for eldre ugifte kvinner.  Eget rom som de kunne innrede som de ønsket.            Sjømannshjemmet Ø. Strandgt 1879. I 1926 var der 23
familier eller enkeltpersoner, dessuten 3 enker i nabohuset Thilohuset.
Det ble kjøpt for at enkene som tidligere hadde bodd her med sin mann
skulle få et sted å bo.           
Her var en himmelstige av en stentrapp i bakre del av gårdsrommet.
Det var åpne gallerier i andre etasje, og de ble spylt og holdt rene som dekket på en båt.           
Mye ble gjort i løpet av de sist 20 årene. Kjøpmann Geertsen arbeidet for St. Petri gamlehjem. «I min ungdom ble de gamle båret rundt på legd,
men nu bor de som i hoteller.»           
Marthas pleiehjem for kronisk syke i Kleven. Annonse 1918
pleiestiftelsen for gamle kronisk syke – Øvre Klevegt. 6. Da de annonserte at det var ledig plass på hjemmet skulle en sende søknad til sogneprest
Gjerløw
            1859 Håndverkernes understøttelsesforening. Foreningen hadde
ikke mye penger, så de investerte i likvogner og foreningens medlemmer måtte etter tur være med å bære kisten. Takst for leie av vogn og 6
bærere var 2 dalar og 2 ort. Håndverksstiftelsen 1881 i Sandviken hadde ca 17 -18 rom. Hjemmet ble avsluttet 1922.Håndverkenes Alders Hvile og Sparekassens gamlehjem, var som store vakre moderne hjem.
Sparekassens gamlehjem innviet 1924. 31 rom Pikehjemmet på hjørnet
av Egenesveien og Oskarsgt, for 21 veltjente piker. Sommerlyst
Ladegårdsv.  20 års jubileum. – 10 damer.Solvang og Sommerlyst var
hjem for de fornemme eldre damer. «De er som private villaer der de
ligger tilbaketrukket i sine parklignende hager.»Sommerlyst lå på
Ladegårdsveien, der som brannstasjonen ligger i dag. Det hadde tidligere vært amtmannens bolig.           
Stavanger Arbeidernes understøttelsesforening 1851. med innsamlinger for å bygge gamlehjem.          
  Understøttelsen 1881 på Bergeland hadde 17 rom hvor verdige gamle
medlemmer av foreningen fikk fritt hus.Domkirken gamlehjem, 1914 i
Dronningensgt 35. De hadde plass til 25 personer.Petri gamlehjem, 1918 
i Waisenhusgt. 60, hadde plass til 22 personer. Johannes gamlehjem, 1918 i Jelsagt 34, hadde plass til 18 personer.I Aftenbladet har jeg funnet en del omtaler av folk som bodde på
forskjellige aldershjem. Det vil komme i en artikkel for seg..
Dessuten vil det komme noe om folk som blir nevnt i
dødsfallprotokollene og hvilket hjem de bodde på.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net