Blokmagere

Blokmagere

105

Blokkmaker eller blokkdreier (gammel betegnelse: blokmager) var et håndverksfag som produserte blokkverk, taljer, klodrer, kauser, jomfruer, skipsratt og annet utstyr til seilskuter, heisekraner og liknende. Blokkmakerverkstedene var gjerne lokalisert i nærheten av skipsverft. Tredreiing var blokkmakerens spesialitet: han hadde dreiebenk og dreierjern som sitt viktigste verktøy. Han kunne være underleverandør av dreide deler til møbler og hus. “Wikipedia”

Blokkmakerfaget er nå et utdødd håndverk, det forsvant sammen med seilskutene i første halvdel av 1900-tallet, og er blitt erstattet av industriell produksjon.
Noen blokkmakere kunne fortsette som tredreiere eller som kunstddreiere.

Blokmagere, seilmagere og repslagere var tre håndverk som utfylt hverandre. I seilskutetiden så måtte de ha seil, tauverk og taljer for at seilene kunne heises og skutene dra verden rundt.
I forhold til hvor mange det var ansatt i seilverkstene og reperbanene var de få blokmagere.

Stavangerskuta Semiramis.
I 1901 var disse 6 blokmager verkstedene i drift, 20 år senere var det kun 3 igjen.
Jensen, A. Verksgt. 51- 1901-1910-1920
Kristoffersen, Kristoffer, Nymansv. 43
Mortensen, Martin, Jorenholmsgt. 5- 1901-1910-1920
Norem, H. Østervåg 18
Olsen, Carl, Verksgt. 3
Sømme, Johs. N. Strandgt. 38- 1901-1910-1920

Fra nettet

I folketellingene fra 1865 til 1920 har jeg funnet 38 personer som er nevnt.
Her er de listet opp med første året de er nevnt, men mange drev yrket sitt i bortimot 40 – 50 år.
1865/1875/1900/1910 Hans E. Norem, f. 1826, skibsreder og blokmagermester, Østervåg
1865/1875/1885 Torkel Mortensen, f. 1822, Helleland, blokmager og dreier eget verksted
1875/1885/1900/1910 Martin Mortensen, f. 1852, blokmagersvend, Jorenholmen
1865/1875/1885 Oluf A. Olsen, f. 1831, blokmager
1865/1875/1885 Carl Theodor Fugelli, f. 1834, Christiansand, blokmager, Verksgt
1865/1875 Ole Halvorsen, f. 1837, Setterdalen, blokmagersvend, (hos Fugelli)
1865/1885/1900/1910/1920 Johannes Sømme, f. 1835, blokmagermester, N. Strandgt.
1865 Charlian Olsen, f. 1842, blokmager
1865 Hans Mikal Hansen, f. 1844, Egersund, blokmagersvend
1865 Andreas Christophersen, f. 1846, Findø, blokmagersvend
1865 Nikolai Hansen, f. 1848, blokmager
1865 Johan Bertinius Johnsen, f. 1849, blokmagerdreng

1875/1885 Albert Jensen, f. 1850, blokmagermester og dreier, Hetlandsgt.
1875/1885 Karl Olsen, f. 1842, blokmagersvend, Pedersdalen
1875/1885 Jakob Iversen, f. 1857, blokmagerlære, Pedersdalen
1875 Knud M. Knudsen, f. 1849, blokmagersvend, Spilderhaug
1875 Ingvald Pedersen, f. 1859, Falnæs, blokmagerlærling, Stenkargt.
1875 August Olaus Mortensen, f. 1858, blokmagerlærling, Jorenholmen
1875 Grette Andreasdatter, f. 1834, Soggendal, blokmager lærling, Jorenholmen
1875 Albert Olai Olsen, f. 1861, blokmagerlærling, Jorenholmen
1875 Johan Martin Kverneland, f. 1852, blokmagersvend,
1875 Johan Konrad Stenersen, f. 1850, Jelsa, blokmagersvend, Spilderhaug
1875 Otto Johan Andreassen, f. 1857, blokmagerlærling, Spilderhaug
1875 Johan Evertsen, f. 1849, Haugesund, blokmagersvend, Bakkegt.
1875 Laurits Larssen, f. 1860, blokmagerlærling, N. Strandgt.
1875 Tønnes Jakobsen, f. 1851, blokmagersvend, Kirkegt.
1875 Oluf Andreas Olsen, f. 1844, blokmagersvend, Bredgt. Eget verksted
1875 Hærman Olsen, f. 1857, blokmager hos faderen, Bredgt.
1875 Carl Olsen, f. 1858, blokmagerdreng, Østervåg

1885 Gustav Johannesen, f. 1871, Høiland, blokmagerlære,
1885 Thorvald Jakobsen, f. 1867, blokmagerlære,
1885 Even Larsen Lund, f. 1855, Hedemark, blokmager

1900 Oluf Andreas Olsen, f. 1830, blokmagermester, Bredgt.
1900/1910/1920 Anders Sømme, f. 1883, blokmager lærling, N. Strandgt.
1900/1910 Erling Jensen, f. 1877, blokmagersvend, Verksgt.
1900/1910 Albert Jensen, f. 1850, Verksgt. blokmager

1910/1920 Ludvig Hessen, f. 1876, Aalesund, blokmagersvend, Opheimsgt. 78
1910 Anders Christophersen, f. 1848, Talg, blokmagersvend, Opheimsgt. 12

”Mange nevnt, andre gjemt.”

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net