Suldalsgata fra Haugesundsgata til Støperigata

Suldalsgata 89, 91, 95, 101, og 103

Haugesundsgata i front, hjørnehuset var nr 89,  deretter nr 91, det grønne nr 95. Det hvite huset til høyre for nr 95 var Hesbygata nr 4. Utsnitt av bilde fra Byarkivet 1970. Nå heter gata Hermetikkgata, og BI skolen opptar et helt kvartal mot Haugesundsgata.

117

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Husene som ligger langs Suldalsgata mellom Haugesundsgata og Støperigata var ikke mange.

Suldalsgata 89

1910*Suldalsgata 89
Johan Larsen, Stenarb.

1920*1922* 1925*Suldalsgata 89
Margit Teoline Endresen, f. 1888, herm.arb. enke
Karen Emilie, f. 1909
Jakobine Martine, f. 1912
De bodde Lysefjordsgata 2 i 1910.

1920* Suldalsgata 89
Ludvig Johan Pedersen, f. 1884, Kistrand, bødker
Marie Geonora, f. Johannesen, f. 1881, Øxnæs
Ingeborg Marie, f. 1910, Senja
Reidar Nikolai, f. 1915, Mosjø
Marie Lucie, f. 1918, Mosjø
Kaare Johan, f. 1920, tv.
Georg Arne, f. 1920, tv.

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
1922 Andreassen – Bolette, fabr.arb., Suldalsgt. 89
1922 Andreassen Karoline, fabr.arb., Suldalsgt. 89
1929 Jakobsen, Lars, styrm .-1931

Suldalsgata 91

1910* Suldalsgata 91
Johan Antonius Nilsen, f. 1859, Kristiania, former, støb.
Elisebet, f. 1860, Høgsfjord
Johan Sverdrup, f. 1885. former. Støb.
Janny, f. 1895, herm.arb.

1910* Suldalsgata 91
Martha Dørheim, f. 1886, Fjeldberg, herm.arb. enke
Tjerand, f. 1893, Fjeldberg, herm

1910*Suldalsgata 91
Gabriel Gabrielsen, f. 1889, herm.arb.
Martine Laurine, f. 1890
Johan Gabriel, f. 1910

1910* Suldalsgata 91
Rasmus Eskeland, f. 1833, Høle, fisker, notbas
Grete, f. 1854, Fossan
Jens, f. 1886
Rasmus, f. 1888, bødkersv.
Emanuel, f. 1891, bødkersv.
Gotfred, f. 1894

1913*Suldalsgt. 91
Andreas Hansen, f. 1865, Tysvær, smørfabrikarb.
Karen Serine, f. 1855, Tysvær, død 1913, 56 år gammel.
Sivert, f. 1887
Martin, f. 1891
Karl, f. 1894
Tommas, f. 1897
De bodde i Haukeligata 5 i 1910.

1920*1922*Suldalsgata 91
Lars Larsen, f. 1895, Sogndal, snekker RMV
Ida, f. Olsen Bolman, f. 1889
Liddy, f. 1917

1920*1925*1931*Suldalsgata 91
Theodora Lovise Danielsen, f. 1903, Tysfjor
Kristofa Sofie, f. 1897, Lødingen, syerske

1920*1929*Suldalsgata 91
Peder Larsen, f. 1878, Egersund, fab.arb.
Tomine, f. 1880, Avaldsnes
Svanhild, f. 1904, syskole
Peder Torolf, f. 1907
De bodde i Ryfylkegata 6 i 1910.

1920*Suldalsgata 91
Karoline Andreassen, f. 1871, Vanse, mann i Amerika
Bolette, f. 1900, Vanse
Gunhild, f. 1902, Vanse, kontorarb.

1920*1922*Suldalsgata 91
Giske Høiland, f. 1882, Sand, fab.arb. enke
Henny, f. 1905
Knud Bertam, f. 1910
Turid Jonassen, f. 1903, pleiedatter.
De bodde i Suldalsgata 4 i 1910.

1936*Suldalsgata 91
Ole Hult og Solveig Abrahamsen, giftet seg.

1940*1948*Suldalsgata 91
Sigurd Idland, f. 1897, død 1947, 50 år gammel
Rakel, f. Selvik, f. 1898, død 1955, 57 år gammel
Magnor
Lilly
Rudolf
Sverre
Emil

1956*1969*Suldalsgata 91
Alf Dirdal, hj.arb.
Lillian, f. Knutsen
Arnfinn
Egil
Hilda
Magne
Svein,
Rolf
Liv
Anna Karin

1961*1968*Suldalsgata 91
Arthur Asmundsen, f. 1916, død 1976, 60 år gammel
Edith, f. Halvorsen
Alf, og Anne Margrethe
Ellen, og Edvard

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Suldalsgata 91
1910 Bjørndal, Oskar A., arb.,
1910 Eskeland Emanuel, bødkersv.,
1910 Eskeland Rasmus, fhv. notebas,
1910 Jakobsen, Karl, kulsjauer,
1910 Knudsen, Johan bødkersv.,
1931 Ola Heitman, herm
1935 Arne Børresen, sjåfør
1935 Sigurd Idland herm.form
1922 Pedersen Ludvig, arb.,
1925 Folkvord, Olene, herm
1925 Heitman, Martha, herm.
1929 Thormod Frafjord, støb.
1929 Thoralf Larsen, kokk
1940 Idland, Arne, møllearb. 1944-
1940 Idland, Leif 1944
1940 Idland, Lilly
1940 Idland Sigurd 1944
1940 Idland, Sverre 1944-1948
1948 Idland, Emil, tanntekn.
1948 Idland, Rakel, enke
1961 Asmundsen, Arthur, arb.1968
1961 Asmundsen, Edith, 1968
1961 Svensen, Bergit M.
1968 Dirdal, Alf, hj.arb.
1968 Dirdal, Lillian

Suldalsgata 95

1920*1922*Suldalsgata 95
Johanne, f. Brakstad, Bjerk. 1875, Laxevåg, enke
Margit, f. 1896, fab.arb.
Salomon, f. 1899, elektriker

1920*1922*Suldalsgata 95
Regine Vaaland, f. 1867, herm.arb. enke
Toralf, f. 1901, marmorarb.

1920*Suldalsgata 95
Petter Pedersen, f. 1889, funksjonær NSB
Frida, f. 1889
Fridtjof, 1902
Gerd, f. 1916
Ruth, f. 1917

1920*Suldalsgata 95
Alma Jakobsen, f. 1898, Lista, herm.arb.
Hølj Andreas Pedersen, f. 1895, Egersund, murersv.
Hulda Reinertsen, f. 1899, Lista, herm.arb.

1951*1982*
Severin Engøy, f. 1902, feiret 85 års dag i 1987
Johanny, f. Grønseth, f. 1906, død 1984, 78 år gammel
Jarl og Dagny
Kolbjørn og Ragnhild
Solveig og Edgar
Gulli og Harry

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Suldalsgata 95
1925 Christiansen, Karl, stenarb
1925 Kristensen, Ingvald, fab.arb
1925 Lund, Ingvald, stukkatør
1925 Lund, Fridtjof,
1925 Strøm, Kristian, forrf.
1929 Egeland Osmund,
1929 Hauge, Karl, klinker
1931 Eliassen, Trygve, 1935
1931 Gabrielsen, Sivert, elekt.
1931 Johnsen, Rasmus ,telefonarb.
1931 Kluge, Thoralf, slakter ,
1931 Larsen, Elias, lagera. 1935
1931 Schmeichler, Juliane, enke,
1931 Westersjø, Oluf, handelsm.
1935 Egeland, Osmund, herm. Sul
1935 Engø, Severin, fisker 1944 1948-1961-1968
1935 Engø, Hjørdis, herm.
1935 Engø, John Eliassen
1935 Engø, Karl Torleif
1935 Gautun, Odd, styrm sul
1935 Gustavsen, Arvida, fab
1935 Jess Karl sjåfør
1940 Beckstrøm, Alfred, sjøm.
1940 Eliassen, Trygve, fisker 1948
1940 Johannesen, Bernt, steinarb. 1944
1940 Johannesen, Bertha, blikkarb.
1940 Johannesen, Johan, 1944
1940 Larsen, Erling, kjører 1944-1948
1948 Larsen, John
1961 Engø. Jarl, snekker, 1968
1961 Engø, Jonny K. frue 1968
1961 Engø, Olene L. 1968
1961 Engø, Trygve M. herm.arb.1968
1961 Falck, Egdar, politikonst.
1961 Falk, Solveig
1968 Engø, Dagny

Suldalsgata 103 – 101 – og det hvite huset er Ryfylkegata 2. ATK 2023

Suldalsgata 101

1920*1925*Suldalsgata 101
Sven Malvin Larsen, f. 1888, herm.arb.
Berthea, f. Hansen, f. 1887
Sverre Malvin, f. 1905
Hedvig, f. 1909
De bodde i Banevigsgata 1 i 1910

1920*1922*Suldalsgata 101
Sara Salte, f. 1849, pensjon, enke
Grete Johnsen, f. 1892, herm.arb.
John Govert Haugland, f. 1914

1920*1925 Suldalsgata 101
Elias Aasland, f. 1893, fab.arb.
Inga Kristine, f. 1896, Hommersand
Edit Alvilde, f. 1916

1935*1968 Suldalsgata 101
Edvin Fuglestad, f. 1915, død 1979, 64 år gamme.
Magnhild, f. Helland, Sand, død etter 1986

1935*1983* Suldalsgata 101
Olene Fuglestad, f. Haarr, f. 1895, død 1983, 88 år gammel mor til Edvin
Edvin og Magnhild
Torger og Mary

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Suldalsgata 101
1922 Johnsen Grethe, herm.arb.,
1935 Fuglestad, Edvin, gummiarb. 1944-1955-1961-1968
1935 Johannesen, Odd, herm
1935 Johannesen, Robert, arb
1935 Pedersen, Johan, fab.form
1935 Konrad Pedersen, fab.
1935 Wold, Sigurd,
1940 Fuglestad, Torger, 1944 1948
1940 Hansen, Arthur, tømm.
1940 Pedersen, Johan, fab.form. 1944
1948 Hansen, Asbjørn
1961 Fuglestad, Magnhild, 1955-1968
1968 Fuglestad, Olena

Suldalsgata 101. Nå Hermetikkgata 15.  ATK 2023

Suldalsgata 103

Suldalsgata 103, ligger på hjørnet til Støperigata. Nå Hermetikkgata 17. ATK 2023

1920*1935*Suldalsgata 103
Bergitte Knudsen, f. 1858, Flesberg, herm.arb. enke
Olga Bertine Olsen, f. 1885, Avaldsnes
Hellik Olsen, f. 1887, på Opstad

1920*1925*1958*1965*Suldalsgata 103
Georg Johan Aske, f. 1893, trådstiftarb. Død 1965, 72 år gammel
Bergliot Gustava, f. Høie, f. 1895, død 1956, 60 år gammel
Erna Elfrida, f. 1914
Gordon Berner, f. 1917
Marcel Jan, f. 1919
Rasmus Høie, f. 1899, sjømann/ 1925

1920*1922*1935*1940*1944*1948*1961*Suldalsgata 103
Marcelius Aske, f. 1860, platearb.
Malene, f. Gabrielsen, f. 1868
Monrad Jakob, f. 1895, hjelpearb.
Erling, f. 1898, fab.arb.
Magda Johanne, f. 1900, fab.arb.
Hjørdis Margrete, f. 1902, fab.arb.
Mikal Marcelius, f. 1904, hjelpearb. Død 1940
Bergit, f. 1910
Kerry Marie, f. 1912

 

I mange år har det vært et hus som har huset flere generasjoner av familien Aske. Huset ble solgt i 2014

1961*2008* Suldalsgata 103
Reidar Aske, f. 1930, død 1998, 68 år gammel
Gerd Aske. f. Nilsen, f. 1932, død 2008, 76 år gammel
Kirsten, f. 1953, død 2014
Geirung, f. 1964, død 1968, 23 år gammel

–2014* Suldalsgata 103
Oddvar Torgersen, f. 1943, død 2012
Kirsten Aske, f. f. 1953, død 2014
Nina, f. 1981
Lise, f. 1983

–2014* Suldalsgata 103
Thomas Knudsen
Nina Aske, f. 1983
Geirung, f. 2002
Emma, f. 2004
Victoria, f. 2012

-2014* Suldalsgata 103
Lise Aske, f. 1983
Reidar, f. 2004

1964*1986* Suldalsgata 103
Geirung Aske, f. 1964, død 1986, 23 år gammel
Torbjørg
Geir Andre, f 1885

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Suldalsgata 103
1948 Malene 80 år
1944 Svensen, Sven, 1948
1961 Aske, Erling
1961 Aske, Erna, 1968
1961 Aske, Georg, form.
1961 Aske, Gerd, 1968
1961 Aske, Ingrid, 1968
1961 Aske, Reidar, arb. 1968
1968 Aske, Åse, pensj.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net