Skomakere i Pedersgata

Skomakere i Pedersgata

Bilde fra nettet.

Sidevisninger:  558

Disse opplysningene stammer fra mange kilder. Det gjelder folketellinger, kirkebøker, aviser og ikke minst fra Adressebøkene. Ikke alle oppga yrket sitt og dermed er de ikke nevnt her.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

For å enkelt søke etter en person  trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Det har bodd skomakere i  minst 58 hus i Pedersgata.

Pedersgata 4 – 1875: Berent Andreas Hansen, f. 1837, skomagermester, død 1922, 85 år gammel. Han var gift med Maren, de hadde sønnen Hughold Didrik i 1873, død 1918. Hughold ble senere skomagermester. Dessuten var Alfred Wathne f. 1851 læregutt hos Hansen i 1875.

Pedersgata 4 – 1948 Byttesentralen for sko.

Pedersgata 9 – 1918- 1954 Petter Oskar Søyland, f. 1873. skomagermester, død 1954 82 år gammel. Han var gift med Theoline f. Olsen, Haukland f.1883 fra Moi. De fikk 9 barn. Han hadde skoforretning i Breigata 8 i 1924. Petter var formand i Stavanger skomakermester-forening i 1924.

Pedersgata 10 – 1948 – J.M. Bertelsen, skom. Pedersgatens lærhandel

Pedersgata 11 – 1894-1941 Wetle Ormsen Øverland, f. 1851, død 1941, 89 år gammel, fra Røldal. Han var gift med Inger Magrete f. 1853, død 1916. De hadde fem barn.
Han ble kalt både skoreparatør og skomager og hadde verksted på Nedre Blåsenborg.  Sønnen Peder  var  skofabrikkarbeider. Øverland, Wetle, skotøiforretning og skomakerverksted. 1922-1927

Pedersgata 14 – 1881 Andreas Liberg, f. 1840, Finnøy, skomagersvend. Han var gift med Rakel Malene, f. 1829. de hadde sønnen Andreas Martinius f. 1873. Han var også skomager en tid. De flyttet til Smedgaten 10 før 1885.
Pedersgata 14 -1880 – da bodde Osmund Olsen, skomager, med konen Taletta Torgersdtr. og sønnen Johannes f. 1866 her.

Pedersgata 14 – 1908 – 1910
Karl Johan Johannesen, f. 1880 skomagersvend, og kona Samuline, f. 1870. de hadde to sønner. De var flyttet til Privatgata 11 innen 1910.

Pedersgata 14 – 1910 – 1912 Lars Lommeland, f. 1877 Sandnes, skomagersvend. Han var gift med Leonora, f.1877, Høiland. Død 1914. De hadde to barn, Betzy og Hans. Hans var f. 1894. Han var skomagerlærling i

Pedersgata 14 –1910-1914 Lars Hustvedt, f. 1874, Imsland, skomager. Han var i Amerika fra 1910 og kona Marie, f.1876, Sauda bodde her i 1914. De hadde tre barn. Han bodde i Pedersgata 45 i 1910.

Pedersgata 18 – 1915 – 1916 Lars Bjørnsen, 20, år, kontorist, skofabrikarbeider på Stavanger skotøifabrik

Pedersgata 18 – 1947-1954 Andre Gundersen, skredder, og kona Marie f,1893, husmor bodde her. Datteren
Olaug Gundersen, f. 1922, var nåtlerske.

Pedersgata 20 – i årene 1903 til 1916 hadde Anna Svendsen et pensjonat. Her bodde det mange unge menn som kostfolk. De måtte betale 300 kr. I året for kost og losji.
Anton Smith, 20 år gammel, arbeidet i skofabrikk hos Erga
Olaf Leivestad, 20 år gammel, fabrikarbeider hos Erga
De bodde her i 1905
Selmer Sømme, 22 år gammel skomaker i 1910, uten at en vet hvor han arbeidet. Det samme gjelder for Torger Kristensen, 21 år gammel skomakersvend i 1913.

Pedersgata 20 – 1941 Øystein Johnsen, Skotøiforretning ?????
Pedersgata 20 – 1939-1946 Johs. Johnsen, skotøiforretning.. Han er nevnt i adresseboka for 1941.

Pedersgata 20 – 1865 – 1875 Ingebret Larsen, g.f.1831, Lye, skipper, logerende, han var gift med Johanne, f. 1839. De hadde seks barn, sønnen Marcelius f. 1859 var da skomagerdræng i 1875.

Pedersgata 22 er et meget gammelt hus. Rundt 1900 var det butik og beboelse her, dessuten en uthusbygning som ble benyttet til skomagerværksted. Her bodde skomaker Knudsen, med kone og hennes tre søsken i 1901.

Pedersgata 22 – 1906 Lars Motland, 1865, død 1931, 67 år gammel Motland, Nærbø. Skomakermester. Han og kona Maren f.1866, Høiland, bodde her. De hadde tre barn,  –
Petter Bendiksen f. 1842 Nærbø skomagersvend,

  1931

Pedersgata 27 – 1865 Zakrias Sivertsen, f. 1841, Vandse sogn. Skomager og kona Ingeborg Margrethe f. 1838 Høiland. De hadde en sønn, Thomas f, 1864. Dessuten bodde disse også her
Petter Bendiksen, f. 1842, Nærbø, skomagersvend,
Ole Johannessen, f. 1847, Tonstad, Læredreng,
Gabriel Mortensen, f. 1839, Helleland. Læredreng

Pedersgata 29 – 1906-08 – Christian Haaland, f. 1883 skomager, gift med Bergithe Olsen f. 1879. de hadde to sønner.

Pedersgata 29 – 1911-15 Halvor Olsen, skomakerverksted, bodde i Jelsagt.

Pedersgata 29 – 1894 – Ole Friestad, 30 år, skomager, gift med Emilia, 26år.

Pedersgata 29 -1965 Karl Hall, skomaker, nevnt her i en avis.

Pedersgata 29 – 1925-1960/70 skoforretning
Laurtiz Haarr, f. 1883, 1963, 79 år gammel. musiker
Sissel Larsen/Henriksen, f. 1887 – død 1960, 73 år gammel.
Thomas Fredrik, f. 1927, g. m Rut
Sissel var enke, hun hadde vært gift med skomagermester Ole Henriksen som døde i 1921. De hadde ingen barn. Ole hadde skomagerforretning i Risbakken 1. Sissel overtok og flyttet den til Pedersgaten 29 rundt 1925. Sissel og Lauritz giftet seg i 1925. Sissel bodde en periode før hun giftet seg på ny i Pedersgaten 18.
De fikk sønnen Thomas Fredrik i 1927. Han var ekspeditør i butikken i 1955.

Pedersgata 32 – 1904 – Olava Ween, f. 1863, ugift nåtlerske på skomagerbutik

Pedersgata 33 – 1908- 1976 H. Storm-Hansen, skomager og skotøiforretning. Medlem av Stavanger Skomagerlaug. Omsetter skotøy og gummifottøy.
Storm Hansen, Harald f. 1883, skomager, død 1969, gift med Jakobine Beate f. Rasmussen f. 1882, død 1961. De hadde tre barn.

Pedersgata 33 – 1912-1913 Nils Jonassen Tau, f. 1872, Strand, skomagersvend, og kona Marie f. 1866. 2 barn, 6-8 år.

Pederssgata 33 – 1913 – 1914 David E Pettersen, 29 år svensk. skofabrikarbeider. Jenny 32 år naatlerske.

Pedersgata 35 – 1865- 1875 Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend og kona Karen Kristine Olsdtr. f. 1824. de hadde fire barn. I 1873 var Rasmus fattiglem. Det ser ut som om Rasmus også er ført opp i Pedersgata 50. Han ble kalt fattiglem i 1873.

Bilde fra nettet

Pedersgata 39 – 1920—1955 Kristoffer Asheim, f. 1868, kjøbmand, han var gift med Hanna Maria, f. 1860. De hadde 5 barn. I 1910 bodde de på Løkkeveien 76. Da var Kristoffer handlende med colonial, manufaktur og sko.

Pedersgata 43 – 1873-1902 Gunder Olsen Maudal, f. 1827 skomagermester, Høle sokn, han døde i 1902. Ingeborg, f. 1826, Høgsfjord, død 1920. De hadde en datter. De bodde her i nærmere 30 år, de hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken.

Pedersgata 43 – 1902 – 1905
Nils Pedersen Arnø, f. 1834, Høle. Han bodde her sammen med sin ugifte datter, Elisabeth, f. 1855. Nils og datteren hadde bodd i Fjeldsmauet 7 i 1900. Nils var enkemand, arbeider lidt paa trebundsko, 1904 måtte han få hjelp av fattigkassen.

Pedersgata 45 – 1894- Peder Ramsland, f. 1855, Helleland sogn, skomager. Og kona Wilhelmine Hult, f. 1858, Sverige. De hadde fire barn. Famlien var flyttet til Østervaag 16 innen 1900.

Pedersgata 45 – 1901-Edvard Bøe, skomagersvend, bare funnet i adresseboka 1901.

Pedersgata 48 – 1895 Endre Lomeland, f.1849, Helleland, skomagersvend og kona Karen, f.1852, Egersund, sygelig, døde 3-4-1926, 74 år gammel. De hadde åtte barn.

Pedersgata 48 – 1897 – 1916 John Eng, f.1858, Etne, død 1925, 70 år gammel, gift med Laura, f. Hetland, f. 1862, Hetland, død 1938, 76 år gammel. De hadde en datter.  Familien ble boende i huset til nærmere 1920. John var stuert i 1897 på en båt eid av Erik Berentsens rederi. Han var hjemme i 1899 og arbeidet ”træganger” eller som treskomaker hos Berner træskofabrik på Jorenholmen. I 1902 var han tøffelfabrikant.

Pedersgata 48 – 1898 Olaus Rolandsen, f. 1844/48, Kloster, (Rennesøy), skomagersvend, død 1926, 82 år gammel. Han var gift med Kristine f. 1857/55, Lofoten prgj., død 1948, 95 år gammel. De hadde 6 barn. Familien var flyttet til Nygata 17 innen1900.

Pedersgata 48 – 1899-190 Jakob A. Risvold, f. 1875, Stordøen, skomager hos Kjølvig. Han var gift med Janna Kristine Danielsen, f. 1873, Haugesund. De hadde en datter, innen 1910 var familien flyttet til Haugesund.

Pedersgata 48 – 1904 – 1905 Halvor Olsen, f. 1875, Strand, skomager arbeider hjemme for seg selv. Han var gift med Ingeborg, f. 1870. De hadde syv barn. Tidligere hadde de bodd i Pedersgata 120.

Pedersgata 48 – 1906 1907 – Nils Pedersen Arnes, 73 år, enkemann, trebundskomager. Han var ledig i 1907. Han bodde sammen med en datter.

Pedersgata 48 – 1908 Martha Erlandsen Holmedal, f. 1845, Kvitsøy, enke. Hun bodde sammen med to sønner, Ole f.1879, og Erland, f. 1885, som var skomakerlærling. Hun døde,1963 77 år gammel.

Pedersgata 48 – 1930 – K. Finnesand, skomaker bare nevnt under en arbeidsliv annonse.

Pedersgata 49 – 1898 Nils Nilsen, f. 1869, Bergen, skomagersvend og kona Elise, f. 1871. De hadde to sønner.  Nils jobbet hos «Olsen»

Pedersgata 49 – 1873-1875 Berent Baardsen, f. 1840 skomager. Ø. Sogn, Larvig prg. Og kona Ane, f. 1841. De hadde en sønn, Elias, f. 1866. Familien var flyttet før 1875.

Pedersgata 49 – 1902 Knud Knudsen, f. 1873, Sand, skomagermester, «i andres tjeneste» Han kom hertil fra Sand i mai -hos Holgersen. Bergitte f. 1872, ble kalt for »skomagerkone». De hadde to barn. I 1910 bodde de på Mellomstranden.

Pedersgata 50 – 1865- 1875 Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend og kona Karen Kristine Olsdtr. F. 1824. Rasmus var fattiglem i 1873. I 1885 var Karen enke og bodde i understøttelsesforeningens hus i Stiftelsesgt, sammen med to av deres barn.

Pedersgata 50 – 1916-1925 John Kjølvik, f.1872, Jelsa, skomagermester, fotograf, død juni 1935, Kona var Olava Kristine Tostensen, f. 1871. død 1937. De hadde ni barn. John bodde i Pedersgata 55 fra 1898 – 1909 Han la ned verksted og begynte som fotograf.

Pedersgata 53 – 1900 – Bertel Svensen, f. 1858, Hetland, skomagermester. Og kona Marie, f.1869, Lindås. De fikk tretten barn men alle levde ikke opp. Innen 1910 var familien flyttet til Løkkeveien 82.

Pedersgata 53 – 1910—1913 Fredrik Wilhelm Olsen, f.1874, skomager og kona Eugenia Margrete Fagerstrøm, f. 1865. de hadde 5 barn.

Pedersgata 55 – 1900 – 1902 Jakob Larsen, f. 1873, Kvitsøy, skomagersvend og kona Ingeborg, f. 1877. De hadde fem barn. Jakob var skomagersvend hos Kjølvik. De var flyttet til Sandsgt. 46 innen 1910, i samme hus som John Kjølvik.

Pedersgata 55 – 1901 Jakob A. Risvoll, f. 1874, Stord, skomager og kona Janna K. Danielsdtr. F. 1873, Haugesund De hadde to barn. I 1900 bodde de i Pedersgata 48.

Pedersgata 55 – 1913 1915 Alfred Haaland, 22, år, skomager/tilskjærer

Pedersgata 56 – 1898 – 1913 – Tønnes Hansen, f. 1841 Bjerkreim, skomagermester
Gift med Berta Marie f. 1858/1868. Tønnes var skomagermester, og arbeidet for seg selv i 1908, men 3 år senere oppgir han at han ikke tjener mer enn 7 – 8 kroner pr. uke. Han hadde klaget til begge kommunekommisæren i fjor, men blev ikke tatt under behandling.

Pedersgata 58 – 1899 var Karl Knudsen 19 år, skomager nylig udlært hos Olsen i Nygaden. Han bodde med foreldrene Martin og Lina Knudsen i årene 1885-1899.

Pedersgata 60 – 1916-1920 Johan Kleppe, f.1869, Klep, hermetikarbeide, skomagermester, død 1941, 71 år gammel og kona Anna f.1870, 1950, 80 år gammel. De hadde åtte barn. Johan eide huset fra 1916 til 1920. Han og familien bodde i Dokksmauet 2 i 1910. Johan ble nevnt både som slagter og skomaker.

Pedersgata 61 – 1941- Rekord, skomaker

I Pedersgata 61a – 1899-1907 Johan Kleppe, f. 1896, skomager hos Erga og kona Anna f. 1870. De hadde 11 barn. Johan kjøpte huset i 1899 og solgte igjen i 1907. Han arbeidet hos Erga, men drev litt skomakerarbeid for seg selv hjemmefra.

Pedersgata 61a – 1919-1920 – Gustav Svendsen, f. 1877, skomager

Pedersgata 63 – 1913-1919 Jakob Berg, f. 1885, Tasta, skomager/teleforarbeider. Kona og 3 barn bodde i Lervig.

Pedersgata 66 -1894 Endre Lommeland, f. 1849, Helleland, skomager, arbeider for seg selv. Han var gift med Karen, f. 1852. de hadde syv barn. Innen 1900 var de flyttet til Ø. Dalgata 17.

Pedersgata 66 – 1900-1912 Enok Rasmussen, f. 1856, bagermester, hadde sin eldre bror boende hos seg. Rasmus Rasmussen, f. 1842, Jæderen, skomagesvend i 1910, døvstum, 10 kr ugen hos Andreassen i 1908.

Pedersgata 67 – 1873 – 1925 Bendik Bernt Berentsen Øvregaard, F. 1848, Klepp, skomager død 1925/26 Maren Regine, f. 1849, Klepp, død 1924. Bendix var skomagermester og hadde folk i arbeid. Han og kona kom begge fra Klepp, de hadde sannsynligvis ikke barn. De bodde her i ca 50 år. Bendix drev skomager-verkstedet sitt her. Han hadde flere lærlinger og svender som arbeidet hos han i de årene vi kan følge. Rundt 1916 var han også kirketjener.
Disse bodde og arbeidet for Bendik Øvregaard
Peder Rasmussen, f. 1845 Haa, skomagersvend, i 1875
Ingebret Iversen, f. 1859 Klep, skomagerdreng, i 1875
Martin Rasmus Mæland, f. 1857 Klepp Skomagersvend, i 1885 (han var en yngre bror av Maren og dermed svoger til skomager Øvregaard.)
Gabrielsen, Severin f. 1866 skomagerdreng, i 1885
Elling Endresen/Ellingsen, f.1860 Klepp, ugift, skomager, i 1894.-1910. I 1894 ble Elling omtalt som skomager, mens i 1900 er han tjener. Han jobbet her i mange år. Skomagersvend i 1901.
Gunval Larsen, 17 år, læregutt, i 1894-1895
Bergit Siverts., f. 1882, hun var naatlerske og losjerte hos familien Bernhard Olsen i 1900 og 1910.

Pedersgata 68 – 1918-1960 – Lars Larsen, f. 1884, skomaker, død 1954, 70 år gammel
Barbro Tengesdal, f.1884, død1966. De hadde fire barn. Skomaker Lars Larsen og barn og barnebarna hans bodde her i over 40 år.

Pedersgata 69 – 1898 Ole Johan Hana, f. 1868 Sandnes, død 1952, gift med Julia f. 1867. De hadde fem barn. Ole var trebundskofabrikant og hadde 2 svender i arb. Fabrikken var i Banevigen.

Pedersgata 70 – 1947 – 1950 – Hans Fosse, f. 1887, skofabrikarbeider, død 1955, gift med Regine. De hadde en datter.

Pedersgata 72 – 1885 Gundersen, Aslak, f. 1835 Sirdal, arbeidmand, gjødselfører, gift med Torborg f. 1837. De hadde 7 barn, hvorav Helmer f. 1870 var Skomagerlærling.

Pedersgata 72 – 1898-1923 Wilhelm Samuelsen Næsheim, f. 1851, og kona Inger hadde 4 barn hvorav sønnen Samuel, f. 1888, gikk i skomagerlære før han tok maskinistskolen. Ikke alle skomagere ble ved sin lest!!

Pedersgata 73 – 1901-1906 Rasmus Pedersen, f. 1858, Daviken, skomagersvend, fattig gift med Elonora Andersen, f. 1881, fabrikarbeider var på sygehuset i 1906. død 1909, 28 år gammel. De hadde 2 barn som var på pleiestiftelsen. I 1905 bodde de i Pedersgata nr. 109.

Pedersgata 73 – 1904 – Christian, f. 1875, Høiland, skomagersvend hos Erga. Han bodde sammen med foreldrene 5 søsken. Søsteren Leonora som var gift med skomager Lars Lommeland, f. 1877. Lars var skomager hos Bredal. Lars og kona bodde i Pedersgata 14 i 1910.

Pedersgata 73 – 1918 – 1961 Eielsen, Jørgen, f. 4-5-1887, skomakermester og bedemand, død 15-11-1960, 73 år gammel. Han var gift med Gurine f. Johannessen f. 1891, død 1967, 75 år.
Jørgen var skomagermester og hadde eget verksted i kjelleren. Han var medlem av Stavanger skomakerlaug, og hadde borgerbrev som selvstendig skomager. En periode var han også bedemann. De fikk 13 barn.

Bilde fra nettet

Pedersgata 76 – 1918- 1923 Ommund O. Johannessen, f. 1856 Finnestad, Hetland, skomager og skotøyforretning, bedemann, gift med Grete E. f. 1868, Haugesund. De hadde 9 barn.

Pedersgata 78 – 1903 Gustav Risa, 23 år, var skomager og bodde sammen med familien familien Riise.
1.
Pedersgata 79 – 1909 – 1920 – Lasse Johnsen, f. 1857, Tysnes, skomager 1914 arbeider for seg selv. Død 1918, gift med Elen, f, Hadlesen, f. 1863, Fister.
De hadde ni barn. I tillegg til å være skomaker var Lasse bedemann. Familien bodde i ABC gade 1 i 1900.

Pedersgata 79 – 1940-41 Marton Finnesand, f. 1915, skoreparatør

Pedersgata 86 – 1885 Lars Svendsen, f. 1862, skomager, hos Kristoffersen og kona Emilia, f. 1863. De hadde tre barn.

Pedersgata 86 – 1894 Ludvig Enoksen, f. 1869, Helleland, stuert, «S Waagen». I 1900 var han blitt skomagermester. Han var gift med Marie f. Baardsen, f. 1867. De fikk fike barn. Familien bodde i St. Hansgt. 42 i 1900, da var han skomagermester.

Pedersgata 90 – 1894 Benjamin Qvie, f. 1860, død 1928, skomagersvend, gift med Hendrikke, f. 1867 død 1951, 84 år gammel. De hadde to barn.

Pedersgata 90 – 1907 Knud Knudsen, f. 1871, Fjeldberg, matros før skomager, «S/S Sand» gift med Bergitte, f. 1872. de hadde syv barn. I 1910 bodde de på Mellomstranden 7.

Pedersgata 90 – 1914- 1916 Andreas Pedersen, f. 1872, Varhaug, skomagersvend. Gift med Hanna, f. 1876, Høiland. De hadde ni barn.

Pedersgata 92 – 1895 Hans Tobias Gustavsen, f 1872, skomagersvend, gift med Gurine Johannesen, f. 1873. De hadde datteren Hanna, f. 1895 døpt i Sogndalsstrand.

Pedersgata 92 – 1900 Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend, gift med Marie, f. Eriksen, f. 1863. de hadde fem barn.

Pedersgata 92 – 1940-1969 Håkon Emil Johansen, 1897, skomaker/ snekker / pensjonist, gift med Milla Johansen, f. 1895, død 1962, 67 år gammel. De hadde to barn.

Pedersgata 94 – 1951-52 Rolf Hagen, f. 1915, skomaker-

Pedersgata 96 – 1907 Lars Larsen, f. 1886, skomager hos Erga, gift med Olava, f. 1880. de hadde to barn. I 1910 bodde de i Ø. Strandgata 81.

Pedersgata 97 – 1909 Martha Eilertsen, f. 1885, var skomagernåtlerske hos Erga. Hun bodde her sammen med foreldrene og flere søsken.

Pedersgata 98 – 1894 Mikal Aslagsen, 1854, arbeider, skomagersvend, fattig i 1894, gift med Anna Teresie, f. 1846,  De hadde seks barn. Mikal opholdt seg i Amerika en tid, sendte ikke penger da han ikke hadde arbeid.

Pedersgata 98 – 1915-1916 Andreas Pedersen, f. 1872, Varhaug, skomager, gift med Hanna Hansdtr., f.1876 Høiland. De hadde syv barn. I 1910 bodde de i Dokksmauet 10.

Pedersgata 99 – 1889 – 1942 Karl Johan Jensen, f. 1860, Etne, skomagersvend, død før 1894, gift med Marta Jensen, f. Tollefsdtr. f. 1862, arbeiderske. De hadde 4 sønner. Kristian Severin, f. 1884, skomagerlærling i 1900. Han dro til USA i 1903 og slo seg ned i Cumberland Pennsylvania.

Pedersgata 105 – 1902 -1905 Carl Cederløv, f. 1858, skomager fattig, hos Erga (skofabrikk), gift med Elen Sofie Magnussen f. 1870, de hadde seks barn.

Pedersgata 101 – 1880-1885 Marcelius Larsen Fosse, f. 1860 skomager. Han bodde her sammen med foreldrene og seks søsken.

Pedersgata 101 – 1903 Jakob Larsen, 1873, Hvidingsø, skomager hos Kjølvik. Bodde tidligere i Pedersgata 55. han var gift med Ingeborg, f. 1878. de hadde fem barn. Innen 1910 var familien flyttet til Sandsgata 46.

Pedersgata 102 – 1894 Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend, gift med Rakel Marie, f. 1863. de hadde fire barn. Familien bodde i Pedersgata 92 i 1900.

Pedersgata 104 – 1910-1915 Mons Nielsen, f. 18-2-1880, Herlø, skofabrikarbeider. Gift med Petra Hanna Johnsen, f. 28-2-1886, Norfjordeid. De hadde to barn. Mons var på skofabrikken hos T. Monsen i 1913. De betalte kr. 12,- i husleie pr. måned i 1910

Pedersgata 104 – 1912 Nils Jonasen, f. 1870, Tau, skomagersvend, døde 1936, gift med Marie, f. 1866, Harestad i Randaberg. De hadde tre barn.

Pedersgata -104 – 1912 -1915 Peder E. Oliversen, f. 1884, hermetikarbeider, hos Bjelland, før skomager, gift med Petra Tholine, f. 1878, Egersund. De hadde en sønn. De bodde i Nymansgaten 41 i 1910.

Pedersgata 97 – 1902 – 1904 Ole Bolme, f. 1877, Klepp, skomagersvend, hos Chr. Olsen, gift med Gina, f. 1877, Vigsnæs. De fikk fem barn før 1910, da bodde de i Ryfylkegata 10.

Pedersgata 97 – 1903 – Tobias Meling, f. 1881, skomager, netop udlært – G. Pedersen. Han bodde sammen med sin mor enken Ane Johnsen og flere søsken.

Pedersgata 107 – 1941-45 Karl Finnesand, f. 1887 skomagersvend, gift med Karen, f. 1886.

Pedersgata 107 – 1950-55– Lars Haaland, skomaker

Pedersgata 109 – 1908 – 1911 Bertinius Eik, f. 1866, skomaker, gift med Martha Mæland, f. 1866. De hadde fem barn. Bertinius var skomager, men han var ikke til stede i 1909!

Pedersgata 109 – 1905 Andreas Østebø, f. 1877, Fredrikstad – skomagersvend, fattig, gift med Hilda, f. 1876. Sverige. De hadde åtte barn. Familien var flyttet til Lervig 1 innen 1910.

Pedersgata 109 – 1905 Rasmus Pedersen, f. 1858, Davig, Norfjord, skomakersvend, gift med Elenora Andersen, f. 1881-død 1909, 28 år gammel, tæring. Datteren Olga Marie, f. 1905 kom på Betahniastiftelsens barnehjem da moren døde.

Pedersgata 109 – 1905 Rakel Gilje, enke 55, Svend, 24 år, skomagesvend, han bodde sammen med moren.

Pedersgata 109 – 1912 Lars Bertelsen, f. 1880, Tananger, skomager hos Storm Hansen

Pedersgata 110 – 1914-1915 Ludvig Larsen, 25 år, skomager, gift med Martha Dørheim, 30 år. De hadde 2 barn.

Pedersgata 110 – 1909 Marinius Olsen, f. 1875, skomakersvend, gift med Johanne, f. 1879, arbeiderske. De hadde seks barn. Familien bodde på Risbakken 6 i 1900 og var flyttet til Mellomgt. 16 innen 1910.

Pedersgata 111 – 1908-1911 Johan Tungland, f.1879, Strand, skomagersvend, død 1939, 59 år gammel, gift med Marie Tungland, f. 1881, Strand. De hadde et barn, og betalte 15,- kr måneden i husleie i 1910

Pedersgata 120 – 1900-1922 – Bernt G. Berntsen Haugland, f. 1875, død 1955 81 år gammel, skomager i 1903– huseier – paa Stvgr. Skofabrikk i 1916. Han var gift Bolette Gabrielsen, f. 1880, død 1962 81 år gammel. De hadde 3 barn.

Pedersgata 1920 – 1903 – Halvor Olsen, f. 1875, Strand, skomager –hos R. Svendsen, død 1942, 67 år gammel, gift med Ingeborg Johnsen, f. 1870, Forsand. De hadde åtte barn. Familien bodde i Risbakken 24 i 1900, innen 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 104.

Pedersgata 122 – 1949-1952 Hans Hadland, f. 1911, skomager, død 1952

Pedersgata 122 – 1953-54 Sofus Rimereid, f. 1910, skomaker.

Pedersgata 125 – 1903 Ole Ommundsen, 1879, Skudsenes, skomager, gift med Christofa, f.1881, Strand. De hadde fem barn. Denne familien var flyttet til Skudesneshavn innen 1910.

Pedersgata 131 – 1903 Ingebret Ingebretsen, 1869, Forsand, skomagersvend, Bredal gift med Ane Gurine, f. 1869, Strand, død 1946, 77 år gammel. De hadde et barn. De bodde i Langgt. 65 i 1900, og var flyttet til N. Dalgt. 58 innen 1910.

Pedersgata 140 – 1912-1915 Lars Olsen Hustvedt, f. 1874, Imsland, skomager. /blikkemballasjen, gift med Ingeborg Marie. f. Jakobsen f. 1876, Sauda – Pedersgaten 140. død 1966. De hadde fire barn.Familien hadde bodd i nr 140, men bodde i Pedersgaten 45 i 1910.

Pedersgata 141 – 1907 1908 Georg Herlofsen, 1875, Vigsnes, enkemann arb. Blikemballagen, han var enkemann etter Agnes f. 1877, Sandnes. Han var trebundskoarbeider i 1900. De hadde to barn.

Pedersgata 143 – 1908 Bergitte Knudsen, 49 år, enke fabrikkarbeide, bodde sammen med sønnen Carl 26 år skomagersvend og en datter.

Skomagere som bodde i andre gater nær Møllehaugen og Lervig.

 

Dokgata 12 – 1902 Hans Oliver, f. 1883, 17 år skomagerlære, Østrem

Doksmauet 2 – 1903 Johan Kleppe, f. 1869, skomagersvend, g.m. Anna, 10 barn. se og Pedersgata 61a

Doksmauet 7 – 1948 Tore Wiik

Doksmauet 10 – 1902’ 1913’ Andreas Pedersen, f.1872,  skomagersvend hos Enoksen, 1902’1911’ arbeider for seg selv. g.m. Hanna, 7 barn

Doksmauet 12 – 1897 – Osmund Wig, 16 år, skomagerlære

Doksmauet 12 – 1902 Karl Olsen, 22 år, skomagersv.

Doksmauet 16 – 1948  Severin Larsen, skom.

Vindmøllebakken 5 – 1885 Niels A. Svendsen, f. 1832, skom. g.m. Olena, 3 barn

Vindmøllebakken 91891-94 Peder Michaelsen Espedal, f. 1855, skomagermester, arbeider for seg selv, g.m. Karine, 4 barn.

Vindmøllebakken 11 – 1902-03 – Theodor Olsen, 22 år, skomagersv. 
Vindmøllebakken 11- 1902-03Iver Larsen, f. 1843, skomager, værksted her, g. m. Berte.

Vindmøllebakken 11- 1902-03 Theodor Olsen, 22 år, skomagersv.

Vindmøllebakken 12 – 1897 Børe Weraland, f. 1868,  træbundsko arbeider, g.m. Martha, 

Vindmøllebakken 12a – 1885 Augustinius Olsen, f. 1814,  skomagermester

Vindmøllebakken 12a – 1885 – Omund Olai Johannesen, f. 1856,  skomager for egen regning, g.m.
Siverine, 3 barn

Vindmøllebakken 12a – 1885 – Eilert Johan Andreasen, f. 1859, skomagersvend, g.m.  1 barn
Anna

Vindmøllebakken 12a – 1895 – Ommund Abrahamsen, f. 1878, 16 år, skomagerlære

1904*Ryfylkegata 1 Ommund Abrahamsen, f. 1878, skom.

1904* Ryfylkegata 2 Andreas Pedersen, f. 1871, skom.

Ryfylkegata 3
1907 Østerbøe, Andreas, skom.sv. 1907
1930 Rasmussen, Cornelius, skom. 1925
1904*1905*1908*Ryfylkegata 3 Andreas Østebø, f. 1877, skom.sv.

Ryfylkegata 10
10 Bolme, Ole, skom.sv. 1910
10 Helliesen, Paul, fhn.skom. 1910 1917 1920
10 Helliesen. Martin, skom.sv. 1910 1913

1903*Ryfylkegata 12 Anton Samuelsen, f. 1870, skom. Arb for seg selv

Ryfylkegata 14 Magnussen, Harald, skom. 1925 1930

Ryfylkegata 20 – 1903 Abraham Olsen
Ryfylkegata 20 – Albert Svendsen

1910*1913*Ryfylkegata 29/31 Lars Olsen Engendal, f. 1883, Aarstad v. Bergen, skomagersv.

1910*Ryfylkegata 29
Lars Olsen Engendal, f. 1883, Aarstad v. Bergen, skomagersv.

Kvitsøygata 89/ Ryfylkegata 30
89 Lommeland, L. skom. 1917

 

 

Støberigata 21 – 1961 Eivindsen, skomager

 

Lervig –  1897 Sigbjørn Sigbjørnsen, skom.

Lervig 1 – 1897 Bertel Nilsen, 56, skomager, fattig, gift m. Maren,  et barn.

Lervig 1 – 1910’-1913’ Andreas Østbø, f. 1877, skomager, hos Tollefsen, g.m. Hilda, f.1876, Sverige. De hadde 9 barn.

Lervig 3 – 1897- Trygve Johnsen, f. 26-9-1877, skom. Hos skom. Øvregaard

Lervig 7 – 1899-1901’ Mikal Knudsen, 56 år, enkem., skomager, selger frugt til dels. g.m. Helene Gurine Knudsen, f. 1866,

Lervig 7 – 1905-1936- Jakob /Jarl Tollefsen Berg, f. 1885, Tasta, skomagersvend hos Knoph, g.m.  Anna Mortensen Berg, f. 1885, Jakob bodde i Pedersgata 63 i 1915’.

Lervig 8 – 1926-30-Sven Aslaksen, skomaker

Lervig 10 – 1891-1896 Johan Nilsen Sæbø, f. 1832, skomager for egen regning, g.m. Aasa Nilsen Sæbø, f. 1834, Fogn,

Lervig 10  – 1915’-1922  Ole Bertinius Ommundsen Østbø, f. 1872, skomager, g.m. Johanne Østbø, f. 1875, Strand , de hadde 11 barn

Lervig 15 – 1910 Nils J. Nilsen, skomagersvend, g.m. Anna, 3 barn

Lervig 19 – 1913’-1924 – Bertinius Johnsen Eik, f 1866, Bjerkreim, skomager, g.m. Martha Sigvesdtr. Johnsen, f. 1867, Skjold, de hadde 5 barn

Lervig 23 – 1891’-1899’ Thormod Thormodsen, f. 1851, død 1899, gift Lervig 23, Røldal, formand i en trebundskofabrik, arbeider kun paa træsko, g.m.  Elen Gurine Gundersen Thormodsen, f. 1846/47, Fossand, de hadde 5 barn

Lervig 23 – 1918 – Laurits Johnsen, enkm. Skom. g.m. Dina Stangeland, f. 1889, 1 barn.

Lervig 35 – 1913’-1926- Gunnar Gundersen, f. 1873, Fossan, trebundskom. g.m.  Elisabeth Sofie Johannesen,  f. 1882, Egersund 10 barn

Lervigsveien 37 – 1934-1936-Malvin Andersen, skom.

Rennesøygt 22 – 1932 Sigurd Bjelland, skomaker

Rennesøygata 241912 – Andreas Østbø, f. 1877, skomager, 9 barn, g.m. Hilda Sofie, f. 1876

Kvitsøygt 781916  Karl Løvaas, f. 1879, skomagermester, g.m. Inga, f. 1880, Høle, 7 barn

Avaldsnesgata 94 – 1908 Harald Hansen, skomaker

Avaldsnesgata 94 – 1910-12 Nils Johan Nilsen, f. 1869, skomagersvend hos Erga i Kongstensgata 4. g.m. Anna, 3 barn.

 

Det fantes mange skomakere rundt om i byen. Fagfortegnelsen i Adressebøkene nevner mange. De kan en finne på Byarkivets sider          https://stavangerbyarkiv.no/adresseboker/

Her ser man at var ikke mindre enn 105 skomakere i 1903 mens det i 1955 bare var 44.

   1903

1955

Les mer om skomakere her :

Th. Svendsen skofabrikk

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net