Bødkere i Stavanger del 1

Bødkere i Stavanger del 1

147

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Fra Wikipedia
En bøkker, bødker eller tønnemaker er en håndverker som lager og reparerer tønner, fat og andre runde eller ovale kjørler av breie trestaver som holdes sammen av utvendige band av tre eller metall. Teknikken eller håndverket kalles bøkring. Det likner på lagging som er en egen teknikk for å lage kar og bøtter av staver. Bøkkerens produkter var nødvendig emballasje for oppbevaring og transport av varer som vin og spekesild, og i enhver husholdning fantes flere typer kjørel laget av bøkkere.

Byen var full av bødkere, det kan en se i folketellingene. Folketellingen 1900 for Stavanger viser at det bodde 51 bødkere i byen. Noen var bødkermestere og hadde folk i arbeid. Her var bødkersvender, lærlinger, bødkerarbeidere, det var tøndebødkere og dunkebødker. En finner også at flere av disse hadde annet arbeide inni mellom.

De to eldste bødkerne jeg vil vise, har jeg funnet bilde av i boken: Stavanger på 1800-tallet. De var aktive i politikken. Ole Johnsen Bokneberg og Halvor Dyring.

             

To av thranittenes tillitsmenn i Stavanger. Alle skrev under på petisjonen til Kongen våren 1850, og alle, var medlemmer av Stavanger Arbeiderforening pr. 14 august 1851, da myndighetene hadde innledet sin aksjon mot thranitterbevegelsen.
Bildene er fra boken: Byen og banken gjennom hundre år.

Fra boka Rogalandsfiske gjennom hundreåra.

Her er en liste over bødkere som er omtalt på  siden om Pedersgata og andre gater i Østre bydel. En kan lese mer om bødkerne og deres familie i det huset de bodde i.

Pedersgata 7 og 49-
1865-1885 Sivert Didriksen, f. 1818/1820, Lunde, Bødker

Pedersgata 11
1873-1875 Kristian Jansen, f. 1810 Lyster, bødker, fattig, ialfald mindre god bestilling,

Pedersgata 14
1845 Bødker Ole Johannes Olsen 1845
1849 – 1868 Ole J. Olsen, f. 1799 død 1868, bødker
1891 Ole Olsen. F. 1838, Tananger, bødkerarbeid, enkemand,
1905 Sven Svensen, f. f. 2-8-18789, bødker

Pedersgata 16
1856-1871 Jonas Sigbjørnsen, f. 1821, Bakke prgj. bødker
1856-1871 Christian Tønnessen, f. 1841 Bakke, logerende, bødker
1856-1871 Gabriel, Tønnessen, f. 1846, Bakke, logerende, bødker
1856-1871 Christian Eriksen, f. 1838, Bakke, logerende, bødker
1856-1871 Nils Tollagsen, f. 1845, Bakke, logerende, bødker
1922-1944 Lars Severinsen, bødker

Pedersgata 20
1965-1875 Marten Danils. F. 1831, Frue, bødker, logerende
1873 Bernt Jakobsen, f. 1801, Flekkefjord, bødker
1906 Anders Bjelland 20 Dunkebødker –
1906 Olai Larsen Hellestad? 20 Dunkebødker – hos Knudsen
1914 Wilhelm Pedersen, Jorenholmsgd. 4 b, Bødker.
1914 J. M. Knudsen, Vindmøllebakken 12, bødker
1914 Johs. Knudsen, Nykirkebakken 8, bødker

Pedersgata 33
1865-1875 Karen var enke etter bødker Vilhelm Larsen Røiland, hun livnærte seg som væverske.
1865 Sigbjørn Aslagsen, f. 1835, Bakke prgj. Bødker

Pedersgata 35
1865-1873-1875 Axel Abrahamsen, f. 1823, nevnt i 1898, død 1904, 80 år gammel, bødker, Eik, Lunde sogn
1865 Anton Theodor Steinkoph, f. 1824, død 1904, 80 år gammel, bødker
1865 Johan Hendrikk Steinkoph, f. 1848, bødker

Pedersgata 38 1873-1878 Rasmus Olsen Bryne, f. 1818, bødker, død 1897, 79 år gammel

Pedersgata 42 1854-1865 Wilhelm Bendixen, f. 1821, bødker

Pedersgata 43
1873-1891 Abraham Pedersen, f. 1837 Bødker, Nærbø sokn
1873 Niels Gundersen Egedal, f. 1800, bødker, Gyland
1891 Tollag Tollagsen, f. 1821, bødker.

Pedersgata 45 1897- Børe Tostensen, 28 år, bødker

Pedersgata 47 1900 Thomas Tobiasen, f. 1876. bødker

Pedersgata 49
1873 Ferdinand Qvale, 69 bødker, Bergen
1885 Didriksen, Sivert, f. 1818 Lunde Bødker
1911 – 1912 Ingvald Nilsen, 29, dunkebødker, i Amerika fra 1910

Pedersgata 52
1885 Sivertsen, Anders, f. 1816, Rygsland i Valle, Bødker
52 1920–1922- Pedersen, Thore J. f. 16-4-1886, bødkersvend
Karen E. Johnsen, f. Svendsen f. 1824, enke, (Mannen hadde vært bødker)

Pedersgata 55
1865 Svend Svendsen, f. 1813 Sand Bødker,
1865 Tobias Pedersen, f. 1823, Nærbø, Haa, bødker,

Pedersgata 58
1899-1906 Jonas Lauritsen, f. 1881, bødkerlærling
1905-1910-1916 Nils Rasin Rasmussen, f. 1873, bødker

Pedersgata 61 og 61a
1873-1885 Helmik Olsen, f. 1840, Tjora, bødker, huseier
1873-1890 Ole Olsen, f. 1837, Haaland prg. Bødker

Pedersgata 62  1865-1882 Niels Aslagsen, f. 1819, Bakke prgj. bødker døde 1882,

Pedersgata 66
1896 – 1904 Hjalmar Sivertsen, 14 år, tvilling, 1899 bødkerlærl – hos Karlsen, dunkebødker, udlært. i 1904
1899-1903-1922 Ole Lura, f. 1873, bødker hos Knudsen, død 1900
1900-1902 Tønes A. Tønnesen, f. 3-10-1850, Kvinesdal, bødker forhenværende sømand.
1901- 1902 Iver Torstensen, f. 12-10-1843, Helleland Egersund.
Iver var bødker på Berentsens wærft 1902 Strømstenens værk.
1901 – 1902 Mathias Eriksen, f. 8-1-1860, Valestrand, bødker hos Theodor Norem, Nykirkeb. død 1-8-1934, 75 år gammel

Pedersgata 70
1865 – 1904 Christopher Olsen, f 1834, Røldal, bødker, død 8-4-1926, 92 år gammel.
1909 – 1911 Helmik Olsen, f. 3-5-1840, tøndebødker
1909 – 1911 Oluf Olsen, f. 3-2-1885, bødkersvend
1885 Torbjørnsen, Tjerand/Tjæran, f. 1851 Sauda Bødker, død 1933, 84 år gammel
1912 – 1913 Iver Tostensen, f. 14-10-1843/1853, Helleland, Hetland, bødker

Pedersgata 72 1865-1875 Lars Olsen Skeie, f. 1812 Haaland, bødker, huseier,

Pedersgata 73 1900- 1901 Owe Eliassen, f. 1855, Aafjords prgj. Trondhjem, Bødker, syg i 1901, død 1925

Thostensen, Børre, bødker, Pedersgd. 73- 1913*

Pedersagata 74
1910-1911 Asbjørn Wigrestad, f. 27-4-1851, Varhaug. smedeformand støberiet
1910-1911 Ole Wigrestad, g. 8-11-1879, bødkersvend

Pedersgata 76
1865 – 1875 Ole Knudsen, f. 1827 Rennesøy, Haugvaldstad, bødker, gårdeier, død 1899, bronkitt.
1875 Svend Iversen, f. 1830, Lye prgj./ Nese i Josdal .bødker

Pedersgata 78 1910 Ole Tørresdal, f. 5-2-1885, Vats, bødker, død 19-3-1955, 70 år gammel

Pedersgata 79 1910- 1911 Martin Martiniussen, f. 16-2-1876, Herlø, Bødkersvend

Pedersgata 80
1865 – 1900- Jonas Nilsen Netland , f. 1821 Bødker—død mellom 1875 og 1885
1865 –Aslag Nilsen, f. 1834, Skjold, bødker
1875 John Gabrielsen, f. 12-11-1839, Bakke, død 7-2-1901, 61 år gammel, bødker

Pedersgata 81
1902-1903 1904 Severin Kalvig, f. 25-11-1880, Jelsa, i bødkerlære hos Johs. Knudsen
Karen, ?? Kalvig, 20 år, blikslags—Hos Braadland
Engel Kalvig, 18 år, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 17-12-1951, i USA
Osmund Kalvig, f. 1887, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 1-1-1933, 47 år gammel, i USA

Pedersgata 82 II- Anton Olai Olsen Nærem, f. 1858, enkemand før 1894, bødker nu kolportør

Pedersgata 84 1865 1875 Stinius Larsen, f 1844 bødker, død 18-7-1904, 59 år gammel.

Pedersgata 86 1865 Reinert Larsen, f. 1838, bødker

Pedersgata 96
1885 Osmund Kristensen, f. 1824, Bokn, Bødker
1885 Sille Jakobsen Brath, f. 1820 Klep bodde i Arbeidergaten 5 i 1875. Hun hadde vært gift med Brath Jacobsen, Bødker og Slagter 1800

Pedersgata 97 1903 – 1905 Kornelius Torgersen, f. 1828, Thime, bødkersvend

Pedersgata 99 1885 Steinkopf, Anton Theodor f. 1824 Bødker

Pedersgata 103
1895 Ole Olsen, 56 enkem Bødker – –hos B??? lidet han arbeider.
1910 – 1914 Paul Birkeland, f. 24-12-1841, Sauda, Bødkersvend

Pedersgata 105
1900 – 1908 Carl Christiansenf. 8-5-1865, bødkersvend, Stvgr. smørfabrik
1909 – 1911 Adolf Andreassen, 16-10-1865, matros seiler fra Amerika – hjemme i 1909, bødkerarbeide, død 28-3-1941, 75 år gammel —

Pedersgata 113
1902 1915 Jørgen T. Qverneland, f. 31-8-1853, Jørgen var forhenværende skipper, i 1902 arbeidet han hos bødker Børresen i N. Banegata.
Børresen nevnt i 1897 og 1899

Pedersgata 115 1901 Olai Hansen, f. 1870, bødker

Pedersgata 116
1912-1913 Hans Hansen, bødker
1912 Hans Haarr, f. 27-3-1872, Haa, bødker, død 4-6-1935

Pedersgata 122
1910 -1911 Sigvart Rasmussen, f. 25-3-1883, tøndebødker, død 24-9-1963, 80 år gammel.

Pedersgata 125
1900-1916 Mandius Olsen, f. 1864, Skudesnæs, bødker

Pedersgata 135
1894 Knud Rasmussen, f. 1856, Hope Masfjorden, matros, Bødker dikslemand hos T. Vaage i 1900.
1900-1901 Nils Nilsen, f. 1875, Skjold, bødkersvend hos Johs. Knudsen
1914 Bernt Gundersen, f. 6-3-1840, Egersund, forhenværende bødker, død 13-8-1929, 88 år gammel.

Pedersgata 140
1906 -1910. Svend Johannesen, f. 1878, bødkersvend

Pedersgata 143
1899 Tønnes Tønnesen, f. 1850, Kvinesdal, bødker hos Waage

 

Sildesalting i tønner.

Bødkere som bodde i området.

Avaldsnesgata 76 1920 Anton Birkeland, f. 1884, bødker

Badehusgata 18
1900, Svend Olai Olsen, f. 1851, Os, bødker. Hetland i 1910, Far og sønn
1900 Svend Olai Olsen, 1884, bødker, død 1918, 34 år gammel, Hetland 1910
Min morfar og oldefar.

Svend Olai Olsen, bødker, min bestefar.

Doksmauet 8
1910-1916’1917 Sven Johannesen, f. 1878, bødker, Stvgr. Smørfabrik

Doksmauet 10
1934-1948 Nils Fadnes, bødker, Han fylte 75 år i 1958.

Dokgata 12
1900*-1905-1906- Ivar Halvorsen, f. 1878, bødkersvend

Harald Hårfagresgt. 7
1900 -1910 Theodor B., Thorsen, f. 1872, bødkersvend, enkemann i 1901
1904-1910 Andreas Wilhelm Bjørnsen, f. 1881, bødkersvend

Kjelvene 6
1906 Sigvard Rasmussen, f. 1881, bøkker
1908 Jakob Jakobsen, f. 1875, bøkker

Fra Lervig ukjent hus
1875’ Johannes Mortensen, f. 1859, Flekkefjord, bødker, ug.
1888 Bernt Elias Olsen, f. 1812, død 5-6-1888, Flekkefjord, bødker, fattigv, lungebet.
1892-1893 Helmik Olsen, f. 1843, bødker

Lervig 13
Johannes Larsen Riska, f. 9-12-1846, Riska, 66 år, rebslager, Berentsen

Lervig 14
1897’1898’ Karl Kristensen Grim, 73 år, Karl/Carl Johan ble bødker, 1899 Han var da innført som fattiglem, tidl. bøkker og enkemann

Lervig 21
1902 Peter Laurits Pedersen, f. 1880, bødkersv. Stengt. 28

Fra boka Rogalandsfiske gjennom hundreåra.

Ryfylkegata 1
1903*1905*1907* Jens Eskeland, 17 år, bødkerlærling, emigrete til Amerika i 1906 til Illonois

Ryfylkegata, 2,
1903 Knudsen, Johan, bødker 1903 1940

Ryfylkegata 8
1920 Bernt Gundersen, f. 1841, Egersund, bødker,, død 1929, 88 år gammel

Ryfylkegata 16 
1904 Ole Paulsen, bødker

Ryfylkegata 20 
1905 Rasmus Rasmussen, 16 år, bødkerlærl.

Ryfylkegd. 27
1913* Torgersen, Hans bødkersv.

Ryfylkegata 31
1910 Peder O. Birkeland, f. 1889, bødker

Ryfylkegata 78
1920 Jakob Karlsen, f. 1882. bødker

Ryfylkegata 86
1920 Ingvald Sørensen, f. 1877, bødker

Spilderhaug
1875 Sivert Rasmussen, f. 1843, Lunde Sogn, bødkersvend, Spilderhaug, i 1875, Karlsmindegata 32 i 1900, Skolegd. 16 i 1903*
1910 Sigvart Rasmussen, f. 1883, død 1963, 80 år gammel, Bødkersvend, Høkergata 3 i 1910, Normansgata 14 i 1920
Far og sønn, begge bødkere. Verktøyet til disse ble levert til Stavanger Museum

Spilderhaugsmuget 3
1900 Knud Sjursen, f. 1838, Tysvær, bøkker
1903 Laurits Nilsen, f. 1868, bøkker
1905’ 1907 Adolf Andreassen, f. 1865, sjømand, bøkker

Spilderhauggata 5
1920* Johan Fredrik Knutsen, f. 1863, død 1940, 77 år gammel, bødker

Spilderhauggata 6
1919’ -1956 Tønnes Andreas Risa, f. 1876, død 1954, 78 år gammel, bødker, huseier

Spilderhauggata 16
1913*1916 Laurits Nilsen, f. 1869, bødker, stvg. Smørfab.

Spilderhauggata 24
1899’ Østen K. Sunde, f. 1879, bødkersv.

Spilderhauggata 26
1899’ Andreas Andreassen, f. 1876 bødker, ungkar, sjømann

Fra Facebook : Turid Torkildsen Forfatter
Mine besteforeldre var Tønnes Andres Risa og Tomasine Risa, de kjøpte Spilderhauggata 6 rundt 1915 kan jeg tenke meg. De hadde hus på Våland tidligere men det ble for lang vei inn til Stavanger Margarinsentral der min bestefar leverte tønner på håndkjerre, han var bøtker og hadde eget verksted i kjelleretg. Dersom du synes at bilde kan brukes er det ok for meg. Rart å tenke på at det er 75 år siden dette bilde ble tatt og det fikk meg til å tenke på noen visdomsord; “sannhetens speil forteller oss at noe vi hadde har årene tatt, men inni oss ligger en underlig skatt, en barnlig glede vi alltid har hatt”.

 

Støberigata 4/39
1903’’ Gustav Kloster, f. 1886, Kristiania, bødkerlærling, Ellingsen, emigrete til Amerika 1903, Minnesota, ugift

Støberigata 7
1900*1903- Jakob Nilsen, f. 1847, Bømmelø, bødker

Støberigata 13
1899’1900*1901’Adolf Olai Jakobsen, f. 1874, Nøkling Bremmnes, bødker

Støberigata 11
1900’’1905’ Svend Johansen, f. 1878, bødker, stvg. Smørfab.

Støperigata 25
1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Hans Morthensen, f. 1868, Danmark, bødkersv.

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Enok Eriksen, f. 1858, Sandnes, bødker

Støberigata 39
Ellingsen, Marcelius, bødker 1921

Suldalsgata 91
1910* Rasmus Eskeland, f. 1888, bødkersv.
1910 Eskeland, Emanuel, f. 1891, bødkersven
1910* Knudsen, Johan

Laget av Lars Kvame, Hjelmeland

Vindmøllebakken 3
1906 Anton Birkeland, 19 år, bødkersv.
1906-1907- Severin Kallevig, 25 år, bødker

Vindmøllebakken 5
1885- 1895- 1906-John Gabrielsen, 60 år, f. 11-12-1839, Bakke, Bødker, Strømstenens værft, sjøhusformand og bødker ved vareoplagsted. Se Pedersgata 80.

Vindmøllebakken 12
1900*-1907- Iver Halvorsen, f. 4-5-1878, bødkersvend, Lie, støberiet & dok, 12 kr pr. uge i 1902,

Stavanger Aldershjem, Hillevåg 1923-14-4 Fhv. bødker Jon Andreassen, 82 år gammel, f. 14-6-1841. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

Stavanger Aldershjem, Hillevåg 1926-7-4 Fhv. bøkker Kristoffer Olsen, 92 år gammel, f. 1833, efterlater ingen og intet. 10-4-1926 oplyser forsorgchefen at avdøde har en bankbok hos kjøbm. Grødem i Lysefjordsgt. og at innskuddet neppe dekker forsorgsvesenets utlegg. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

Fra boka Rogalandsfiske gjennom hundreåra.

Når jeg ser gjennom aviser og andre kilder ser jeg at det var mange flere som burde vært nevnt men det er nesten umulig å få med alle. Uansett de var en del av de som holdt dette stolte håndverket levende. Nå er det stort sett folk som driver med dette på hobbybasis.

Fra dødsannonser uten adresser.
I mange annonser står det at ektefelle, far eller et annet familiemedlem er bødker så årstallet gir bare et bilde av at han levde da.  n. nevnt viser til året han er funnet i annonsen. Har ikke andre opplysninger om personene.
H. Robberstad, bødkermester, n, 1899
Haaver Steen, bødker, Klinkenbk. 11 n. 1899
Rasmus Gundersen, bødker, død 1894, 88 år gammel
Chr, Noraas, bødker, nevnt 1894, N. Strandgate 66 1901
Michael Halvorsen, død 1898, 66 år gammel, bødker
Johan Karlsen, nevnt 1899
Elling Larsen, død 1899, 84 år gammel, n. 1875
Ole Ovalsen, død 1900, 87 år gammel
Henrik Madsen, død 1900, 69 år gammel
Johan Arnt Larsen, død 1901, 32 år gammel
Nils Andersen, død 1901, 76 år gammel
H. Mortensen, n. 1901
Johan Johannesen, død 1901, 85 år gammel
Jonas Fuglestad, død 1902, Hetlandsgt. Auksjon.
Emanuel Larsen, død 1902, 28 år gammel
Torkel Torkilsen, død 1903, 24 år gammel
Ole Sivertsen, død 1904, 88 år gammel
Knud Pihl, død 1904, 79 år gammel
Jakob Olsen, død 1907, 80 år gammel
Ole N. Hæstad, død 1907, 77 år gammel
John Johnsen Hodnefjeld, død 1908, 62 år gammel

Fra adressebøkenes fagfortegnelse over yrker/firmaer år 1901*1903*1907* 1910*1913*
Det minket på bødkere som lot seg oppføre i yrkeslista senere, selv om det var flere som drev det yrket.
Aanestad, Ole, Taarngt. 18 – 1901*
Andersen, Jakob, N. Banegd. 30 – 1901*1903*
Andersen, Reinert, Buøen 93 – 1901*1903*1907*1913*
Andreasen, John, Lille Skippergt. 8 – 1901*1903*1907*

Andreassen, Anton, Normansgade 38 1913*
Asgautsen, Nils, N. Strandgt. 52 -1901*1903*1907*1913*

Berentsen, Samuel, Haugesundsgd. 25 1913*

Birkeland, Lars Rosenberggd. 22 1913*
Børresen, Børre, fabrikeier, N. Banegt. 26a – n. 1897-1899-1901*1903*1907*1910*1913*
Carlsen, Carl, Ø. Blaasenborg, – 1903*1907*
Carlsen, Julius, Vinkelgd. 9 – 1901*1903*1907*1910*1913*
Carlsen, Martinius, Vinkelgd. 8 – 1903*1907*1913*
Dreyer, Johs, N. Strandgd. 79 – 1901*1903*
Ellingsen, Lars, Langgd. 34 – 1901*1903*1907*1910*1913*
Eriksen, Mathias, Nykirkebakken, 6, Pedersgata 66, – 1901*1903*1907*
Housken, M. n. Holmegd. 26 – 1907*
Jakobsen, Adolph, Støberigd. 13, Fjeldsmauet 11, -1901*1903*
Karlsen, Peter, N. Blaasenborg 10 – 1901*1903* 1907*1910*
Knudsen, J. M. Vindmøllebakken 12, L. Skippergd. 6, – 1901*1903*1907*1910*
Knudsen, Johs, død 1914 Nykirkebakken 8 – 1901*1903*1907*1914*
Køste, Bernhard, Ø. Strandgd. 39 – 1901*1903*1907*
Mæland, Johs, bødkerm. & anchosforretn. Nedstrandsgd. 3- priv. Opheimsgd. 60 – 1910*1913*
Nordaas, Theodor, bødkermester, død 1905, 47 år gammel, N. Strandgd. 60, Sandeidgd. 20, – 1901*1903*
Nordaas, Christian, Sandeidgd. 20 – 1907*
Olsen, Ingv. Badehusgd. 14 – 1901*1903*
Olsen, Jens, St. Hansgd. 6a – 1901*1903*1913*
Pedersen, Jakob, Jorenholmsgd. 6 – 1901*1903*
Pedersen, Wilh. Jorenholmsgd. 4b – 1901*1907*1913*
Robberstad, H. bødkermester, Bredbk. 28 – 1903*1913*
Rugland, S. Normansgd. 32 – 1907*
Steen, & Co. Verksgd. 23 – 1901*1903*1907* 1910* annonse 1913*
Søiland, Gustav, Jorenholmsgd. 6b – 1901*1903*1907*1910* 1903 annonse 1913*
Sørensen, Ingv. ABCgd. 12 – 1910*1913*
Tollagsen, Elias, Engøen, 10 – 1901*1903

I 1920 ble det nevnt kun 27 Bødkere i byen, andre ble nevnt som Bøkkere
Mathias Eriksen, f. 1860, Valestrand, Magnus Lagabøtersgate
Henrik Tandrup Halversen, f. 1887, Haugesund, Nils Juels gate
Nils Asgaudsen, f. 1872, Nedre Strandgate
Jakob Karlsen, f. 1882, Ryfylkegate
Oskar Tallefsen, 1846, Lund, Engøen
Anders Birkeland, f. 1870, Figgensgate
Laurits Sivert Knudsen, f. 1866, Sunnmøre, Skolegate
Torger L. Wold, f. 1876, Varhaug, Jædergate
Jakob Sivertsen, f. 1876, Brøndgate
Andreas Martinius Liberg, f. 1877, Løvdalsgade
Sven Johannesen, f. 1878, Karlsmindegade
Karl Thomsen, f. 1878, Sunhordaland, Karlsmindegade
Anton Birkeland, f. 1884, Avaldsnesgade
Andreas Svendsen, f. 1873, Skolegade
Ingvald Sørensen, f. 1877, Ryfylkegade
Nils Larsen, f. 1854, Nøkling, Nymansgade
Racin Samuelsen, f. 1876, Erichstrupsgade
Johan Fredrik Knudsen, 1863, Spilderhauggade
Marius Henrik Lauritz Larsen, f. 1866, Blaasenborg
Racin Rasmussen, f. 1874, Banegade
Knud Nilsen, f. 1842, Fjeldberg, N. Dalgade
Paul Birkeland, f. 1851, Sauda, Johannesgade
Karl Kristiansen, f. 1865, Nymansgade
Reinert Andersen, f. 1836, Buøen
Sofie Pedersen, f. 1838, Moss, enke etter avdød Pedersen, Bjergsmauet
Rasmus Olai Paulsen, f. 1865, Aalesund, Ø. Holmegade
Ole Edvart Johannesen Schanke, f. 1876 Trøndelag, Stokkeveien

1920 var det 26 personer som kalte seg Bøkker

Otto Emil Larsen, f. 1904, Erfjordsgt.
Svend Tønnesen Lund, f. 1848, Lund, Banegt.
Rasmus Olsen, f. 1873, Rennesøy, Taarngt.
Samuel Berntsen, f. 1875, Kaptein Langesgt.
Trygve Johan Jakobsen, f. 1894, Kalhammeren
Ludvig Johan Pedersen, f. 1884, Kistrand, Suldalsgt.
Alfred Tjøstheim, f. 1881, Sand, Kalhammerveien
Laurits Nilsen, f. 1869, Avaldsnesgt.
Lauritz Rugland, f. 1872, Normansgt.
Adolf Andreassen, f. 1865, Bakgt.
Kornelius Knudsen Bøe, f. 1880, Mellomgt.
Sverre Hansen, f. 1897, Tananger, Normansgt.
Ingvald Henriksen, f. 1878, Tousgt.
Baard Henriksen, f. 1855, Skjold, Peder Klowsgt.
Andreas Andreassen, f. 1834, Bakke, Bakgt.
John Rasmussen, f. 1901, Høiland, M. Dalgt.
Børre Tostensen, f. 1869, Klevegt.
Johan Fredrik Knutsen, f. 1863, Spilderhauggt.
Gert Halseide, f. 1880, Kvinherrad, Løkkeveien
Bernt Gundersen, f. 1841, Egersund, Ryfylkegt.
Osmund Sandsmark, f. 1876, Heskestad, Egenes
Hans Robbestad, f. 1862, Bredbakken
Tre enker ble nevnt, men to vet vi ikke hvem de var gift med.
Enke Bertha Tobia Knutsen, f. 1852, etter Johannes Knutsen, Nykirkebakken
Ane Tjensvold, enke, Møllegt.
Bertha Topdal, Domkirkens pleiehjem

I folketellingen kan vi se hvor mange bødkere som bodde i Stavanger.
1865 var det 144 personer
1875 var det 90 personer
1985 var det 96 personer
1900 var det 51 personer
1910 var det 23 personer
1920 var det 27 personer

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net