Pedersgata nr. 133

Pedersgata 133

ATK 2009

Br.nr. 2142

85 m² stor tomt

Denne tomten var en del av br.nr 1514 -nr 131. Den ble solgt fra Tønnes Thorsen Revem til Lars Larsen Lyngdal. Han fikk skjøte på tomt med have. Det ble ført opp hus i 1892. Det ble også tinglyst at de ikke skulle ha vinduer som vendte mot nabohuset i nr. 131.

Eiere:

1892-1920      Lars Larsen Lyngdal kjøpte tomten og bygget huset, han selger til:

1920 -1935     Inger Torkelsen, f. 15-8-1856, hun var huseierske og bodde i Kirkegaten hos Norem Baade.

Inger ble umyndiggjort i 1935 og dør i 1938.

1938- 6-8        Gabriel Tønnessen, f. 1902. Han fikk huset ved gavebrev. Han var dattersønn av Ingers  søster. Deretter ble huset solgt om og om igjen.

1939-7-2         Ivar Steen, f. 1895

1939-23-3       Mary Svendsen, f. 1894

1939-25-10     Gurine Riise, f. 1893

1944                Ingvald Terland

1947                Olav Hiim

1954                S. Bjelland og K. Hartvigsen

1966                fra Kåre Hartviksen til Sverre Langø

1988                fra Sverre Langø til Erling Kristensen og Karin Tollefsen

Det er et lite bolighus på to etasjer, det var tre rom nede og et kjøkken. Her bodde to familier i 1900. En besto av 3 voksne, mens den andre var en enke med flere barn. De delte kjøkken. Oppe var det også tre rom og kjøkken, her bodde en familie på 8 pluss tjenestepige. Det var uthus, vedhus og WC i bakgården

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1894-1902 Pedersgata 133

Lars Johan Larsen Lyngdal, f. 15-9-1866 maskinist, død 2-11-1935

Laura Taraldsen, Gramstad, f. 14-1-1870, død 13-7-1938, 68 år gammel

Malvin f. 29-10-1892

Agnes  f. 15-9-1894

Johanne f. 16-9-1896

John Leganger f. 11-5-1897

Ester Lovise, f. 3-2-1900

Ruth, f. 21-9-1901

Bare disse barna var født mens de bodde her.

Dagfin, f. 3-2-1903

Fritjof, f. 25-1-1905

Einar, f. 6-9-1906

Trygve, f. 26-11-1907

Bjarne, f. 25-11-1909

Malene Olsen, f. 1829 enke , svigermor, død 17-3-1904, 77 år gammel

Maria Eriksen, 10, pleiedatter 1894

Klara Olsen 11 pleiedatter. 1895

Olava 19 år tj. 1899

Malene Tollefsen, f. 1885 tj 1901

Lars og familien finner vi her fra 1894 til 1902. Lars var maskinist på S/S Irene i 1894. Da var det han og kona og en liten sønn. Svigermoren Malene Olsen var 64 år og enke. Hun ble underholdt av svigersønnen. Dessuten var det en pleiedatter Marie Eriksen 10 år. Om det var Malene som tok seg av henne eller Lars og kona vet jeg ikke.  Året etter hadde Lars og kona fått en sønn. Svigermoren bor fortsatt hos dem, men nå ble pleiedatteren kalt Klara Olsen 11 år. Om det er samme jenta vet jeg ikke. De hadde også tjenestepike, det var det ikke så mange på Myllehaugen som hadde.

Lars seilte også med S/S Brem i 1895 og S/S Breifonn i 1898.  Han solgte huset i 1902 og flyttet til Vålandsgt 12.  Lars eide også nabohuset Pedersgata 135 og han solgte det på samme tid. I Pedersgata 69 bodde svogeren til Lars, Johan Tjensvold. De to samarbeidet med slepebåter.

1894-1898

Pedersgata 133

Garmand/Gunnar Skjæveland, f. 27-6-1864, Høiland, smed på støberiet 1. maskinist

Sikke 33

Olaus, f. 1884

Marta, f. 25-11-1885

Andreas 10

Marie 8

Anna, f. 18-8-1892

Sikke, f. 23-11-1894

Garmand var smed på Støberiet, i 1895 arbeidet han bare ¾ dag, tre år senere var han 1. maskinist. Sikke døde mellom 1898-1900. Garman bodde med 3 barn i Hetland i 1900, da var han enkemann. I 1910 var Garman gift på ny med Regine og hadde fått to sønner.

1894-1905

Pedersgata 133

Peder Tjølsen, 34, maler – syg hjelp af kassen

Olene Berentsen, f. 5-8-1854

Severine, f. 1882

Agnes f. 1884

Rasmus, 6 år i 1894

Edvard, f. 16-8-1887

Petter f. 29-2-1891

Peder Tjølsen var syk allerede i 1894, og det samme i 1895. Han må dødt rundt 1895-1898, for da er Olene enke og arbeider ved hermetisk fabrik. Innen 1910 var Olene flyttet til Hetlandsgt. 3.

De fikk hjelp av fattigkassen. Begge døtrene måtte tidlig ut i arbeid. Som 15 og 13 åringer var de fabrikkpiger. Edvard jobbet hos bøkker Karlsen da han var 15 år.

Rasmus ble ikke nevnt i FT 1900 så han er muligens død. Oline fikk to ganger besøk av broren, seilmaker Daniel Berentsen på 41 år. Han stoppet i tre uker før han dro videre med et skip fra Arendal.

1894

Pedersgata 133

Hans Hansen, 41, stuert – farer paa Arendal

Elisebeth, 41

Hans, 16

Peder 7

Magda 5,

1895Pedersgata 133

Borghild Gundersen, 69 enke får av fattigkassen.

Johanne 26

Ida 4

1895Pedersgata 133

Sivert Nilsen, 20 fyrbøder  S/S Greve?

Elisa 18

Dette kan være den familien som bodde i Badehusgt. 20 i 1900.

1898Pedersgata 133

Malene Torbjørnsdatter Udvig, f. 1857, Tysvær, enke, død 22-8-1917, 66 år gammel

Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider

Severine, f. ca 1887

Thorbjørn, f. ca 1890, slagtergut hos Idsø

Anna, f. ca 1892

Sven, f. 1894.

Malene hadde vært gift med Lars Gunnerius Gjermundsen Udvig, f. 1825, hustømmermann, men var blitt enke før 1900. I 1894 bodde familien i Pedersgata 106, og i Brattebergt. 14 i 1900, det er samme hus som Pedersgata 68. I 1907 bodde hun i Pedersgata 14, og i Pedersgata 106 fra 1894. Malene flyttet ofte, og 1910 finner vi henne i  Nymannsveien 110.

1899Pedersgata 133

Elef Torjussen, Hangeland, f. 1859

Andrea Andersen f. 1860

Trygve Andreas f. 1899

1899

Ole Helgesen, f. 1873, løsarbeider

Marie Gabrielsen f. 1876

Paul, f. 1896

Johanna Elisabeth, f. 27-4-1899

Datter f. 11-2-1900

Innen slutten på 1900 var de flyttet til Nedre Banegt. 12a

1899Pedersgata 133

2 piger gaar ude og syr, de bodde her. Dessverre har vi ikke navnene deres.

1900 1902Pedersgata 133

Mathias Olsen, f. 1862, løsarb. Kommen hertil fra Amerika for 1 år siden.

Ingeborg f. 1866

Elen Marie Mathiassen, f. 1833 moder enke har sitt ophold her, underholdes av sønnen.

1901-1902 Pedersgata 133

Lars Bertelsen, f. 1872, Strand, skibstømmermand, Støberi & Dok

Anna Serina, f. 1871, Strand

Margit/Bergith, f. 1894

Ole, f. 1897

I 1900 bodde de i  Grensteinsgt 2. De kan ikke ha bodd og drevet forretning her lenge. Innen 1910 var de flyttet til Haukeligt.60.

1901-1903 Pedersgata 133

Sofie Nilsen, f, 1861, Kongsberg, arbeiderske, manden i Sverige sindsyg

Karl, f. 1884, Bømlo, støberiarbeider

Christian, f. 1887, Avaldsnes

Jenny, f. 1894

Christine Hansen, f. 1829, Kongsberg,  moder – død 1908

Sofie var gift med Anton Nilsen, f. 1859 fra Wermland. De bodde i Dokksmauet 12 i 1900. Både Sofie og moren fikk fattigundersttelse.

1902 Et Lommeur er fundet.

1900-1903 Pedersgata 133

Thorvald Berge, f. 1875

Sanna Tollefsen, f. 1880

Harald f. 1902

Torvald var håndlanger og tjente kr 2.20 pr. dag på Støberi & Dok. Konen understøttet sin moder på Nedstrand.

1903 Pedersgata 133

Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849, enke

Anna Bertine, f. 1879, Karmøy, arbeiderske på blikemballasjen.

Jens, f. 1881, Karmøy, krøbling arbeidsudyktig

Henrik, f. 1883, Karmøy,  håndlanger jernstøberiet

De bodde i Bredbakken 21 i 1900.

1903-1914 Pedersgata 133

Tollef Nielsen, f. 10-11-858, Ogna, sæbefabrikarbeider

Ellen, f. 19-4-1960, Høle

Gurine, f. 28-3-1888, sæbepakkerske

Thorvald 14

Alma, 27-12-1892, tv

Elis Susanne f. 27-12-1892, tv død 1913 av tuberkulose

Thora 10

Tollef var fabrikkarbeider hos arb Mauritzen’s Sæbefabrikk. Der arbeidet også Gurine i 1909. Hun tjente fra kr 6 til 7 pr. uke. Alma sto i Økomon’s butikk da hun var 15 år. Elis var syk allerede i 1910. Torvald var stentrykker og hadde giftet seg og fått et barn. De bodde annetsteds.  Thora var lyspakkerske i 1910. De bodde i Pedersgata 137 i 1900.

1904 Pedersgata 133

Rakel Hansen, f. 1857, enke

Andreas, f. 1881, fyrbøder på dampskib

Peter, f. 1887, «boy» på handelskib,  lettmatros

Anton, f. 1889, arbeider

Anna, f. 1881, 12 år, syg ikke på skolen

Andreas var fyrbøder og hadde vært 7 måneder på S/S Argo, ellers hadde han vært på sygehuset og blitt operert etter et fall. Petter var lettmatros på Saga og seilte fra Østlandet. De bodde i Vindmøllebakken 3 i 1900.

1903-1906 Pedersgata 133

Tollef Pettersen, f. 1868 løsarb, cementarbeider.

Ingeborg Serine Olsen, f. 1868

Petra 9

Enny 4

Svanhild 1

Thora Synnøve 1903

1905-1913 Pedersgata 133

Erik Eriksen, f. 22-6-1882, støberiarbeider på Støberi & Dok

Anna Agathe Andrine Nilsen, f. 26-8-1883

Ernst, f. 12-1-1903

Thor Thorleif f. 6-11-1904

Else 14-5-1909

1906  Et væerlse med eller uden møbler tilleie.

1908 Pedersgata 133

Martha Kristine Jansen, f. 1838 Klepp.

Hun var enke etter støberiarbeider Jone Jansen. Hun ble understøttet av fattigkassen.      Marta Kristine Hansdtr. Salte er f. på Øvre Åse, Orre, den 24 juli 1836, og d. som enke den 28 apr 1908 i Pedersgt. 133 av mavekreft. Hun er søster til Hans Hansson Salte i Pedersgata 109. Hun giftet seg med husmannsønn Jon Jansen, f. 14 april 1831 på Stangeland, Sandnes, den 17 november 1859 i Klepp kirke. I Ft-1865 finn vi familien med tre barn på Bispeladegaard i Hetland, men i FT-1900 bor hun og mannen i  Spilderhauggaden 1. Maren Malene, f. 15 august 1860 i Sandnes.

Berta Kirstine, f. 10 desember 1862 i Sandnes.

Jorine, f. 16 mars 1865 i Hetland.

1909-1910 Pedersgata 133

Ellen Larsen, 34 fabrikkppge

Christine Kirkhus, 24 fabrikkpige.

1909-1911 Pedersgata 133

Hanna Johannesen, f. 30-6-1830, Sola, enke, spinderske

1910 Pedersgata 133

Marie Kvame, f. 29-11-1890, Finnøy, syerske

Sofie Svendsen, f. 14-1-1893, Finnøy, syerske

Karen Larsen, f. 21-10-1891, Finnøy, hermetikarbeider

Kamilla Norland, f. 9-6-1893, Finnøy, hermetikarbeider

Her er det 4 venninner fra Finnøy som bodde sammen med Hanna Johannesen sannsynligvis som «kostfolk».

    1909

1911-1915 Pedersgata 133

Sigurd Olaus Bergesen, f. 1-5-1892, Hjelmeland

Inga Severine Olsen, f. 1893

Charles Johan f. 1914

Olga Svanhild f. 1911

De giftet seg 5-9-1911 i Johannes kirken. Da var han bager.

1911-1913 Pedersgata 133

Ivar Eriksen Barka, f, 12-12-1886, Strand, tømmermann

Lena Larsdtr, Barkved,  f. 1887 Barka, død 6-6-1937, 50 år gammel

Erik, f. 1911 døde 3 dager gammel

Einar f. 1912, død 14-3-1934, 21 år gammel

De bodde i Dokksmauet 12 i 1936.

1910 En stue tilleie.

1912-1913 Pedersgata 133

Tolleg Barka, 24 tømm

Lena 24

1914-1935 Pedersgata 133

Torkildsen, Inger Serine f. 1853 Forsand forhenværende vagtholder, pedell. Inger eide huset og bodde her, samttidig er det oppgitt at hun bodde i Kirkegaten.

1914 Pedersgata 133

Ole Tostensen, 37 cementarb.

Jakobine 24

Katy 1

1914-1916 Pedersgata 133

Andreas Monsen Stange, 56 støberiarbeid  Støberi & Dok

Inger Elisabeth 39

Marie 1

1914 Pedersgata 133

Martin Strand, 31 platearb.

Elonora 39

1914-1915 Pedersgata 133

Edvard F.T. Steiner, f. 15-5-1856, Egersund/Bergen, klinkerformand, Stvgr. Støberi & Dok Karoline Steiner, f. 8-10-1856, Bergen/Balestrand død 28-9-1929, 74 år gammel

Marie Fredrikke, f. 7-7-1885 – se Pedersgata nr. 115.

Teodora, f. 3-12-1890, Bergen, hjemme i huset

Teodor Billington, f. 27-2-1895, Bergen, hjemme i huset

Fredrik, f. 21-10-1897, Bergen.

De bodde i Edvardsgade 23 i Bergen i 1900. Da Marie ble døpt bodde i Pedersgata. Fra 1910 til 1912 bodde de i Pedersgata 116.

1915-1916 Pedersgata 133

Bergit Gilje, 22 fabarb.

Anna Gilje, 23 fabarb.

Begge arbeider på Union Canning – bodd 3 år i byen reist hjem til jul

1916 Pedersgata 133

Kristian Engelstad, 1868, Kristiansand , død 9-8-1941, 73 år gammel

Margrethe Severine, f. 1867, død 27-2-1935, 67 år gammel

Fredrik Ingeman, f. 1894, kjører Vestlandske blikk

Martin, 20 fabarb. Union Canning

Margit 16 hjemme

Kristian, f. 1902

Aagot Marie, f. 1904

Helga , f. 1907

Kristian var kjører og hadde egen hest. Hvor stallen var, vet jeg ikke. De bodde i Talgøgate 26 i 1920.

1916-1918 Pedersgata 133

Otto Olsen, matros ungkar

Anna Aarnes, Pige

Thomas Olai f, 1916

1916-1918 Pedersgata 133

Jonas Aareskjold, f. 1890 murer

Johanna Marie, f. 1890 Aarnes

Alf Johan f. 1916

1918 Pedersgata 133

Ole Torkelsen Aarnes, støperiarb.

Barbara Aarnes

1918 Pedersgata 133

Andreas Erik Stang, støperiarb.

Inger Elisabeth Stang,

1918 Anna Lovise Hansen,

1920 Pedersgata 133

Astrup Hansen, f. 1896 i Bodø, Kommune arbeider.

” Anna L. f. 1891 Dirdal

” Astri f. 1917

” Lisa f. 1918

” Liv f. 1919

Ole Johan f. 1921

Gilje, Lotte f. 1859 Dirdal, enke. 1920-1922

  1919

1920-1922 Pedersgata 133

Nils Nilsen, f. 1892 Fitjar, bakersvend

” Anna Mjåland f. 1894 Forsand

” Morghild M. f. 1919 Hetland

” Ellen f. 1922

Ivar Mjåland f. 1921

1924 – 1935 Pedersgata 133

Andreas Arnesen, f. 14-5-1883, Vikedal, fab.arb., døde 17-2-1962—-

Elen Bertine, f. 16-6-1887, Egersund, Seglem, død 14-11-1959, 72 år gammel

Arne Sverdrup, f. 18-9-1909 g.m.- Johanne

Nelly Alfrida, f. 24-10-1910, g.m.. Konrad

Athur, f.  24-7-1911,– g.m. Hanna Fredriksen

Gudrun g.m. Bernhard

Karsten

De bodde i Høkergt. 7 i 1910. Forlovelse: Nelly Arnesen og Konrad Mikkelsen 10-2-1929

1929-1931 Pedersgata 133

Konrad Mikkelsen, f. 8-8-1909, opslager

Nelly Alfrida, f. 24-4-1910, fabrikarbeider.

1924 Pedersgata 133

Albert Kraagenæs, fab.arb.

1924 Pedersgata 133

Bernt Nilsen, fyrbøder

1924 Pedersgata 133

Rakel Vemberg, vaskearbeid

1926-1932 Pedersgata 133

Martin Kornelius Karlsen, f. 12-3-1893, Stjernerø, laste losse

Elfrida Johnsen f. 1899

Annie Charlotte, f. 30-4-1926, død 25-9-1929, 4 år gammel

Otto, f. 1931-32

De bodde i  Pedersgata 81 i 1935-47

Martins foreldre bodde i Pedersgata 109, der han og familien også bodde en tid.

 

1935-1954  Mary Svendsen, f. 10-111895, fabrikarbeider.

1938-1939 Pedersgata 133

Karl Jørgensen, f. 27-10-1880, fisker

Anna, f. 27-11-1884, Finnøy

Ludvig, f. 29-7-1905, Finnøy

De bodde i Badehusgata 12 i 1910.

1941-1960 Pedersgata 133

Birger Gunvald Frøiland, f. 1-2-1914, døde 30-3-1975, hermetikarbeider

Ågoth Marie, f. 16-5-1913, døde 9-1-2000

Bjørg, f. 12-6-1936, g. Madsen

Rolf Birger, f. 21-7-1938

Leif f. 1944

Familien flyttet til Buøy. Leif er kjent som en av landets beste stilgitarister.

1936-1958 Pedersgata 133

Elise Wallin Mosholt, f. 9-11-1892, fabrikarbeider, død 1972

1940-1941 Frants Nilsen, f. 24-1-1888, steinarbeider

1941-1951 Pedersgata 133

Ole Waage, 229-1886, Henjum i Sogn,  fyrbøder, død 20-11-1-48, 62 år gammel.

Hilda Waage, f. Ekeland, f. 20-5-1890, Bergen, døde  4-11-1969 79 år gammel

Gudrun  g.m.  Johan

Karen  Mikalsen, g.m. Reidar Thorsen

Olga Henrikke Teodora, f. 22-7-1920, g.m. Claus Rasmussen  (se neste fam)

Waage navnet kommer fra Henjum i Sogn og Fjordane.  Hilda bodde  i Dokksmauet 8 i 1960.

1941 Elias Waagenes, agent.

1944 Erik Iversen, motormann

1943 – 1951 Pedersgata 133

Claus B. Rasmussen, f. 9-121918,  Bergen, død 9-12-1992 steinarbeider

Olga Henrikke Teodora Wage f. 22-7-1920, død 4-5-1994, –  viet 3-4-1943

Hildur Johanne, f- 8-1-1945

Carl Olav, død7-5-1947, 6 månder gammel

Flyttet til Dokksmauet 8 i 1951, sammen med Olgas mor Hilda Marie Waage

1947-1954. Pedersgata 133

Olav Hiim, f. 9-9-1905, arbeider, huseier

1953-1958 

Henrik Otmar Olsen, f. 25-5-1923, tinnfabrikarbeider

Marie, f. 16-10-1923, gummiarbeider

Arne Olsen, f. 7-10-1947,  sønn?

1953 Pedersgata 133

Solveig Olsen, f. 28-12-1915, fabrikarbeider

1956-1959

Harry Evertsen, f. 17-3-1928, sjåfør

Anne Lise Evertsen, f. 27-7-1933, anretningspike

1958-1960 Pedersgata 133

Hans Andersen, f. 12-10-1925, hjelpearbeider

Marie Sunde, f. 16-10-1933,

de ble viet 24-5-1958

1958-1967 Pedersgata 133

Helbostad, Hermond, f. 12-1-1937,  mekaniker

Berit Karin, f. 5-11-1942

 

1958-1967 Pedersgata 133
Kåre Per Hartvigsen, f. 25-6-1918, maskinist, 1955-58
Laila Juni Hartvigsen, f. 5-11-1919
Grethe Laila Hartvigsen, f. 7-4-1941
Kirsten Hartvigsen, f. 21-11-1952.
Familien hadde bodd i Pedersgata 97 fram til 1958.

 

1961 Anne Marie Seljestad, f. n27-11-1942

1962 Jostein Usken, f. 20-12-1932

1968 Pedersgata 133

Sverre Langø, død 24-12-1994, 85 år gammel

Gunhild Ragna, f. Randal

Kåre – Bjørg Elise

Ruth – Finn

1968 Pedersgata 133

Olav Mehus, Suldal

Herdis S. Hansen, Beiran

Reidun

Olaug, f. 8-6-1973

Sønn, f. 28-9-1974

Olav og Herdis giftet seg 8-8-1964

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.