Pedersgata nr. 133

Pedersgata 133

ATK 2009

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

318

Br.nr. 2142

85 m² stor tomt

Denne tomten var en del av br.nr 1514 -nr 131. Den ble solgt fra Tønnes Thorsen Revem til Lars Larsen Lyngdal. Han fikk skjøte på tomt med have. Det ble ført opp hus i 1892. Det ble også tinglyst at de ikke skulle ha vinduer som vendte mot nabohuset i nr. 131.

Eiere: Pedersgata 133

1892-1920 Lars Larsen Lyngdal kjøpte tomten og bygget huset, han selger til:
1920 -1935 Inger Torkelsen, f. 15-8-1856, hun var huseierske og bodde i Kirkegaten hos Norem Baade. Inger ble umyndiggjort i 1935 og dør i 1938.
1938- 6-8 Gabriel Tønnessen, f. 1902. Han fikk huset ved gavebrev. Han var dattersønn av Ingers søster. Deretter ble huset solgt om og om igjen.
1939-7-2 Ivar Steen, f. 1895
1939-23-3 Mary Svendsen, f. 1894
1939-25-10 Gurine Riise, f. 1893
1944 Ingvald Terland
1947 Olav Hiim
1954 S. Bjelland og K. Hartvigsen
1966 fra Kåre Hartviksen til Sverre Langø
1988 fra Sverre Langø til Erling Kristensen og Karin Tollefsen

Det er et lite bolighus på to etasjer, det var tre rom nede og et kjøkken. Her bodde to familier i 1900. En besto av 3 voksne, mens den andre var en enke med flere barn. De delte kjøkken. Oppe var det også tre rom og kjøkken, her bodde en familie på 8 pluss tjenestepige. Det var uthus, vedhus og WC i bakgården

Folk i huset: Pedersgata 133
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1894-1902 Pedersgata 133
Lars Johan Larsen Lyngdal, f. 15-9-1866 maskinist, død 2-11-1935
Laura Taraldsen, Gramstad, f. 14-1-1870, død 13-7-1938, 68 år gammel
Malvin f. 29-10-1892
Agnes, f. 15-9-1894
Johanne f. 16-9-1896
John Leganger f. 11-5-1897
Ester Lovise, f. 3-2-1900
Ruth, f. 21-9-1901
Bare disse barna var født mens de bodde her.
Dagfin, f. 3-2-1903
Fritjof, f. 25-1-1905
Einar, f. 6-9-1906
Trygve, f. 26-11-1907
Bjarne, f. 25-11-1909
Malene Olsen, f. 1829 enke, svigermor, død 17-3-1904, 77 år gammel
Maria Eriksen, 10, pleiedatter 1894
Klara Olsen 11 pleiedatter. 1895
Olava 19 år tj. 1899
Malene Tollefsen, f. 1885 tj 1901
Lars og familien finner vi her fra 1894 til 1902. Lars var maskinist på S/S Irene i 1894. Da var det han og kona og en liten sønn. Svigermoren Malene Olsen var 64 år og enke. Hun ble underholdt av svigersønnen. Dessuten var det en pleiedatter Marie Eriksen 10 år. Om det var Malene som tok seg av henne eller Lars og kona vet jeg ikke. Året etter hadde Lars og kona fått en sønn. Svigermoren bor fortsatt hos dem, men nå ble pleiedatteren kalt Klara Olsen 11 år. Om det er samme jenta vet jeg ikke. De hadde også tjenestepike, det var det ikke så mange på Myllehaugen som hadde.
Lars seilte også med S/S Brem i 1895 og S/S Breifonn i 1898. Han solgte huset i 1902 og flyttet til Vålandsgt 12. Lars eide også nabohuset Pedersgata 135 og han solgte det på samme tid. I Pedersgata 69 bodde svogeren til Lars, Johan Tjensvold. De to samarbeidet med slepebåter.

1894-1898 Pedersgata 133
Garmand/Gunnar Skjæveland, f. 27-6-1864, Høiland, smed på støberiet 1. maskinist
Sikke 33
Olaus, f. 1884
Marta, f. 25-11-1885
Andreas 10
Marie 8
Anna, f. 18-8-1892
Sikke, f. 23-11-1894
Garmand var smed på Støberiet, i 1895 arbeidet han bare ¾ dag, tre år senere var han 1. maskinist. Sikke døde mellom 1898-1900. Garman bodde med 3 barn i Hetland i 1900, da var han enkemann. I 1910 var Garman gift på ny med Regine og hadde fått to sønner.

1894-1905 Pedersgata 133
Peder Tjølsen, 34, maler – syg hjelp af kassen
Olene Berentsen, f. 5-8-1854
Severine, f. 1882
Agnes f. 1884
Rasmus, 6 år i 1894
Edvard, f. 16-8-1887
Petter f. 29-2-1891
Peder Tjølsen var syk allerede i 1894, og det samme i 1895. Han må dødt rundt 1895-1898, for da er Olene enke og arbeider ved hermetisk fabrik. Innen 1910 var Olene flyttet til Hetlandsgt. 3. De fikk hjelp av fattigkassen. Begge døtrene måtte tidlig ut i arbeid. Som 15 og 13 åringer var de fabrikkpiger. Edvard jobbet hos bøkker Karlsen da han var 15 år.
Rasmus ble ikke nevnt i FT 1900 så han er muligens død. Oline fikk to ganger besøk av broren, seilmaker Daniel Berentsen på 41 år. Han stoppet i tre uker før han dro videre med et skip fra Arendal.

1894 Pedersgata 133
Hans Hansen, 41, stuert – farer paa Arendal
Elisebeth, 41
Hans, 16
Peder 7
Magda 5,

1895 Pedersgata 133
Borghild Gundersen, 69 enke får av fattigkassen.
Johanne 26
Ida 4

1895 Pedersgata 133
Sivert Nilsen, 20 fyrbøder S/S Greve?
Elisa 18
Dette kan være den familien som bodde i Badehusgt. 20 i 1900.

1898 Pedersgata 133
Malene Torbjørnsdatter Udvig, f. 1857, Tysvær, enke, død 22-8-1917, 66 år gammel
Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider
Severine, f. ca 1887
Thorbjørn, f. ca 1890, slagtergut hos Idsø
Anna, f. ca 1892
Sven, f. 1894.
Malene hadde vært gift med Lars Gunnerius Gjermundsen Udvig, f. 1825, hustømmermand, men var blitt enke før 1900. I 1894 bodde familien i Pedersgata 106, og i Brattebergt. 14 i 1900, det er samme hus som Pedersgata 68. I 1907 bodde hun i Pedersgata 14, og i Pedersgata 106 fra 1894. Malene flyttet ofte, og 1910 finner vi henne i Nymannsveien 110.

1899 Pedersgata 133
Elef Torjussen, Hangeland, f. 1859
Andrea Andersen f. 1860
Trygve Andreas f. 1899

1899 Pedersgata 133

Ole Helgesen, f. 1873, løsarbeider
Marie Gabrielsen f. 1876
Paul, f. 1896
Johanna Elisabeth, f. 27-4-1899
Datter f. 11-2-1900
Innen slutten på 1900 var de flyttet til Nedre Banegt. 12a

1899 Pedersgata 133
2 piger gaar ude og syr, de bodde her. Dessverre har vi ikke navnene deres.

1900 1902 Pedersgata 133
Mathias Olsen, f. 1862, løsarb. Kommen hertil fra Amerika for 1 år siden.
Ingeborg f. 1866
Elen Marie Mathiassen, f. 1833 moder enke har sitt ophold her, underholdes av sønnen.

1901-1902 Pedersgata 133
Lars Bertelsen, f. 1872, Strand, skibstømmermand, Støberi & Dok
Anna Serina, f. 1871, Strand
Margit/Bergith, f. 1894
Ole, f. 1897
I 1900 bodde de i Grensteinsgt 2. De kan ikke ha bodd og drevet forretning her lenge. Innen 1910 var de flyttet til Haukeligt .60.

1901-1903 Pedersgata 133
Sofie Nilsen, f, 1861, Kongsberg, arbeiderske, manden i Sverige sindsyg
Karl, f. 1884, Bømlo, støberiarbeider
Christian, f. 1887, Avaldsnes
Jenny, f. 1894
Christine Hansen, f. 1829, Kongsberg, moder – død 1908
Sofie var gift med Anton Nilsen, f. 1859 fra Wermland. De bodde i Dokksmauet 12 i 1900. Både Sofie og moren fikk fattigundersttelse.

1902 Et Lommeur er fundet.

1900-1903 Pedersgata 133
Thorvald Berge, f. 1875
Sanna Tollefsen, f. 1880
Harald f. 1902
Torvald var håndlanger og tjente kr 2.20 pr. dag på Støberi & Dok. Konen understøttet sin moder på Nedstrand.

1903 Pedersgata 133
Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849, enke
Anna Bertine, f. 1879, Karmøy, arbeiderske på blikemballasjen.
Jens, f. 1881, Karmøy, krøbling arbeidsudyktig
Henrik, f. 1883, Karmøy, håndlanger jernstøberiet
De bodde i Bredbakken 21 i 1900.

1903-1914 Pedersgata 133
Tollef Nielsen, f. 10-11-858, Ogna, sæbefabrikarbeider
Ellen, f. 19-4-1960, Høle
Gurine, f. 28-3-1888, sæbepakkerske
Thorvald 14
Alma, 27-12-1892, tv
Elis Susanne f. 27-12-1892, tv død 1913 av tuberkulose
Thora 10
Tollef var fabrikkarbeider hos arb Mauritzen’s Sæbefabrikk. Der arbeidet også Gurine i 1909. Hun tjente fra kr 6 til 7 pr. uke. Alma sto i Økomon’s butikk da hun var 15 år. Elis var syk allerede i 1910. Torvald var stentrykker og hadde giftet seg og fått et barn. De bodde annetsteds. Thora var lyspakkerske i 1910. De bodde i Pedersgata 137 i 1900.

1904 Pedersgata 133
Rakel Hansen, f. 1857, enke
Andreas, f. 1881, fyrbøder på dampskib
Peter, f. 1887, «boy» på handelskib, lettmatros
Anton, f. 1889, arbeider
Anna, f. 1881, 12 år, syg ikke på skolen
Andreas var fyrbøder og hadde vært 7 måneder på S/S Argo, ellers hadde han vært på sygehuset og blitt operert etter et fall. Petter var lettmatros på Saga og seilte fra Østlandet. De bodde i Vindmøllebakken 3 i 1900.

1903-1906 Pedersgata 133
Tollef Pettersen, f. 1868 løsarb, cementarbeider.
Ingeborg Serine Olsen, f. 1868
Petra 9
Enny 4
Svanhild 1
Thora Synnøve 1903

1905-1913 Pedersgata 133
Erik Eriksen, f. 22-6-1882, støberiarbeider på Støberi & Dok
Anna Agathe Andrine Nilsen, f. 26-8-1883
Ernst, f. 12-1-1903
Thor Thorleif f. 6-11-1904
Else 14-5-1909

1906  Et væerlse med eller uden møbler tilleie.

1908 Pedersgata 133
Martha Kristine Jansen, f. 1838 Klepp.
Hun var enke etter støberiarbeider Jone Jansen. Hun ble understøttet av fattigkassen. Marta Kristine Hansdtr. Salte er f. på Øvre Åse, Orre, den 24 juli 1836, og d. som enke den 28 apr 1908 i Pedersgt. 133 av mavekreft. Hun er søster til Hans Hansson Salte i Pedersgata 109. Hun giftet seg med husmannsønn Jon Jansen, f. 14 april 1831 på Stangeland, Sandnes, den 17 november 1859 i Klepp kirke. I Ft-1865 finn vi familien med tre barn på Bispeladegaard i Hetland, men i FT-1900 bor hun og mannen i Spilderhauggaden 1. Maren Malene, f. 15 august 1860 i Sandnes.
Berta Kirstine, f. 10 desember 1862 i Sandnes.
Jorine, f. 16 mars 1865 i Hetland.

1909-1910 Pedersgata 133
Ellen Larsen, 34 fabrikkppge
Christine Kirkhus, 24 fabrikkpige.

1909-1911 Pedersgata 133
Hanna Johannesen, f. 30-6-1830, Sola, enke, spinderske

1910 Pedersgata 133
Marie Kvame, f. 29-11-1890, Finnøy, syerske
Sofie Svendsen, f. 14-1-1893, Finnøy, syerske
Karen Larsen, f. 21-10-1891, Finnøy, hermetikarbeider
Kamilla Norland, f. 9-6-1893, Finnøy, hermetikarbeider
Her er det 4 venninner fra Finnøy som bodde sammen med Hanna Johannesen sannsynligvis som «kostfolk».

    1909

1911-1915 Pedersgata 133
Sigurd Olaus Bergesen, f. 1-5-1892, Hjelmeland
Inga Severine Olsen, f. 1893
Charles Johan f. 1914
Olga Svanhild f. 1911
De giftet seg 5-9-1911 i Johannes kirken. Da var han bager.

1911-1913 Pedersgata 133
Ivar Eriksen Barka, f, 12-12-1886, Strand, tømmermann
Lena Larsdtr, Barkved, f. 1887 Barka, død 6-6-1937, 50 år gammel
Erik, f. 1911 døde 3 dager gammel
Einar f. 1912, død 14-3-1934, 21 år gammel
De bodde i Dokksmauet 12 i 1936.

1910 En stue tilleie.

1912-1913 Pedersgata 133
Tolleg Barka, 24 tømm
Lena 24

1914-1935 Pedersgata 133
Torkildsen, Inger Serine, f. 1853 Forsand forhenværende vagtholder, pedell. Inger eide huset og bodde her, samtidig er det oppgitt at hun bodde i Kirkegaten.

1914 Pedersgata 133
Ole Tostensen, 37 cementarb.
Jakobine 24
Katy 1

1914-1916 Pedersgata 133
Andreas Monsen Stange, 56 støberiarbeid Støberi & Dok
Inger Elisabeth 39
Marie 1

1914 Pedersgata 133
Martin Strand, 31 platearb.
Elonora 39

1914-1915 Pedersgata 133
Edvard F.T. Steiner, f. 15-5-1856, Egersund/Bergen, klinkerformand, Stvgr. Støberi & Dok Karoline Steiner, f. 8-10-1856, Bergen/Balestrand død 28-9-1929, 74 år gammel
Marie Fredrikke, f. 7-7-1885 – se Pedersgata nr. 115.
Teodora, f. 3-12-1890, Bergen, hjemme i huset
Teodor Billington, f. 27-2-1895, Bergen, hjemme i huset
Fredrik, f. 21-10-1897, Bergen.
De bodde i Edvardsgade 23 i Bergen i 1900. Da Marie ble døpt bodde i Pedersgata. Fra 1910 til 1912 bodde de i Pedersgata 116.

1915-1916 Pedersgata 133
Bergit Gilje, 22 fabarb.
Anna Gilje, 23 fabarb.
Begge arbeider på Union Canning – bodd 3 år i byen reist hjem til jul

1916 Pedersgata 133
Kristian Engelstad, 1868, Kristiansand, død 9-8-1941, 73 år gammel
Margrethe Severine, f. 1867, død 27-2-1935, 67 år gammel
Fredrik Ingeman, f. 1894, kjører Vestlandske blikk
Martin, 20 fabarb. Union Canning
Margit 16 hjemme
Kristian, f. 1902
Aagot Marie, f. 1904
Helga , f. 1907
Kristian var kjører og hadde egen hest. Hvor stallen var, vet jeg ikke. De bodde i Talgøgate 26 i 1920.

1916-1918 Pedersgata 133
Otto Olsen, matros ungkar
Anna Aarnes, Pige
Thomas Olai f, 1916

1916-1918 Pedersgata 133
Jonas Aareskjold, f. 1890 murer
Johanna Marie, f. 1890 Aarnes
Alf Johan f. 1916

1918 Pedersgata 133
Ole Torkelsen Aarnes, støperiarb.
Barbara Aarnes

1918 Pedersgata 133
Andreas Erik Stang, støperiarb.
Inger Elisabeth Stang,

1918 Anna Lovise Hansen,

1920 Pedersgata 133
Astrup Hansen, f. 1896 i Bodø, Kommune arbeider.
” Anna L. f. 1891 Dirdal
” Astri f. 1917
” Lisa f. 1918
” Liv f. 1919
Ole Johan f. 1921
Gilje, Lotte f. 1859 Dirdal, enke. 1920-1922

  1919

1920-1922 Pedersgata 133
Nils Nilsen, f. 1892 Fitjar, bakersvend
” Anna Mjåland f. 1894 Forsand
” Morghild M. f. 1919 Hetland
” Ellen f. 1922
Ivar Mjåland f. 1921

1924 – 1935 Pedersgata 133
Andreas Arnesen, f. 14-5-1883, Vikedal, fab.arb., døde 17-2-1962—-
Elen Bertine, f. 16-6-1887, Egersund, Seglem, død 14-11-1959, 72 år gammel
Arne Sverdrup, f. 18-9-1909 g.m.- Johanne
Nelly Alfrida, f. 24-10-1910, g.m.. Konrad
Athur, f. 24-7-1911,– g.m. Hanna Fredriksen
Gudrun g.m. Bernhard
Karsten
De bodde i Høkergt. 7 i 1910. Forlovelse: Nelly Arnesen og Konrad Mikkelsen 10-2-1929

1929-1931 Pedersgata 133
Konrad Mikkelsen, f. 8-8-1909, opslager
Nelly Alfrida, f. 24-4-1910, fabrikarbeider.

1924 Pedersgata 133
Albert Kraagenæs, fab.arb.

1924 Pedersgata 133
Bernt Nilsen, fyrbøder

1924 Pedersgata 133
Rakel Vemberg, vaskearbeid

1926-1932 Pedersgata 133
Martin Kornelius Karlsen, f. 12-3-1893, Stjernerø, laste losse
Elfrida Johnsen f. 1899
Annie Charlotte, f. 30-4-1926, død 25-9-1929, 4 år gammel
Otto, f. 1931-32
De bodde i Pedersgata 81 i 1935-47
Martins foreldre bodde i Pedersgata 109, der han og familien også bodde en tid.

1935-1954 Mary Svendsen, f. 10-111895, fabrikarbeider.

1938-1939 Pedersgata 133
Karl Jørgensen, f. 27-10-1880, fisker
Anna, f. 27-11-1884, Finnøy
Ludvig, f. 29-7-1905, Finnøy
De bodde i Badehusgata 12 i 1910.

1941-1960 Pedersgata 133
Birger Gunvald Frøiland, f. 1-2-1914, døde 30-3-1975, skytebas i kommunen
Ågoth Marie, f. 16-5-1913, døde 9-1-2000
Bjørg, f. 12-6-1936, g. Madsen
Rolf Birger, f. 21-7-1938
Leif f. 1944
Familien flyttet til Buøy. Leif er kjent som en av landets beste steelgitarister.

Leif Frøiland (Frøyeren) med sin steelgitar.

1936-1958 Pedersgata 133
Elise Wallin Mosholt, f. 9-11-1892, fabrikarbeider, død 1972
1940-1941 Frants Nilsen, f. 24-1-1888, steinarbeider

1941-1951 Pedersgata 133
Ole Waage, 229-1886, Henjum i Sogn, fyrbøder, død 20-11-1-48, 62 år gammel.
Hilda Waage, f. Ekeland, f. 20-5-1890, Bergen, døde 4-11-1969 79 år gammel
Gudrun, g.m. Johan
Karen Mikalsen, g.m. Reidar Thorsen
Olga Henrikke Teodora, f. 22-7-1920, g.m. Claus Rasmussen (se neste fam)
Waage navnet kommer fra Henjum i Sogn og Fjordane. Hilda bodde i Dokksmauet 8 i 1960.

1941 Elias Waagenes, agent.

1944 Erik Iversen, motormann

1943 – 1951 Pedersgata 133
Claus B. Rasmussen, f. 9-12-1918, Bergen, død 9-12-1992 steinarbeider
Olga Henrikke Teodora Wage f. 22-7-1920, død 4-5-1994, – viet 3-4-1943
Hildur Johanne, f- 8-1-1945
Carl Olav, død7-5-1947, 6 månder gammel
Flyttet til Dokksmauet 8 i 1951, sammen med Olgas mor Hilda Marie Waage,

1947-1954. Pedersgata 133
Olav Hiim, f. 9-9-1905, arbeider, huseier

1953-1958 Pedersgata 133
Henrik Otmar Olsen, f. 25-5-1923, tinnfabrikarbeider
Marie, f. 16-10-1923, gummiarbeider
Arne Olsen, f. 7-10-1947, sønn?

1953 Pedersgata 133
Solveig Olsen, f. 28-12-1915, fabrikarbeider
1956-1959
Harry Evertsen, f. 17-3-1928, sjåfør
Anne Lise Evertsen, f. 27-7-1933, anretningspike

1958-1960 Pedersgata 133
Hans Andersen, f. 12-10-1925, hjelpearbeider
Marie Sunde, f. 16-10-1933,
de ble viet 24-5-1958

1958-1967 Pedersgata 133
Helbostad, Hermond, f. 12-1-1937, mekaniker
Berit Karin, f. 5-11-1942

1958-1967 Pedersgata 133
Kåre Per Hartvigsen, f. 25-6-1918, maskinist, 1955-58
Laila Juni Hartvigsen, f. 5-11-1919
Grethe Laila Hartvigsen, f. 7-4-1941
Kirsten Hartvigsen, f. 21-11-1952.
Familien hadde bodd i Pedersgata 97 fram til 1958.

1961 Anne Marie Seljestad, f. n27-11-1942
1962 Jostein Usken, f. 20-12-1932

1968 Pedersgata 133
Sverre Langø, død 24-12-1994, 85 år gammel
Gunhild Ragna, f. Randal
Kåre – Bjørg Elise
Ruth – Finn

1968 Pedersgata 133
Olav Mehus, Suldal
Herdis S. Hansen, Beiran
Reidun
Olaug, f. 8-6-1973
Sønn, f. 28-9-1974
Olav og Herdis giftet seg 8-8-1964

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net