Pedersgata nr. 052 Folk i huset og Diversen

Pedersgata 52

Når Tausheten taler, av Else Skarnfjell

Hun har skrevet en triologi om familien Strømberg som bodde her i årene 1902-1906.

Besøk på siden: 488

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br. Nr. 1897,   154 m2 stor eiendom.

I folketellingen 1891, ble huset beskrevet med forhus og sidebygning. I første etasje var der butikk, to værelser og kjøkken. Annen etasje besto av tre værelser og kjøkken. I sidebygningen var det to rom og kjøkken i annen etasje. Det bodde 24 personer der. I 1900 ble det nevnt som våningshus med forretningslopkale for kolonialhandel, med kontor i første etasje. Da var det tre leiligheter med tilsammen 9 personer. Her bodde en romslig i forhold til mange andre hus.

Eiere: Pedersgata 52
Jeg har ikke funnet panteregisteret for dette huset så her kan det være noe som mangler eller er feil.
1878 fra Tomteforeningen
1878 til B. Røiland
1880 –til Jens Jensen
1891 til Søren Kleppe
1900 – 1916- til Even Nicolaus Jonassen.
1917 fra Peter H. Pedersen og O. S.Gundersen
1917 til Thore Pedersen og H. Askvold
1923 til Theodor Jensen, f. 1881, Handelsmand
1937 fra Theodor Jensen, f. 1881
1937 til Edvarda Tollefsen, f. 6-10-1898
1943 – Edvarda Tollefsen
1975 fra Edvarda og Alf Tollefsens arvinger
1975 til Idar Tollefsen
2003 for salg

Folk i huset: Pedersgata 52
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1891-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall, skoleprotokoller, skattelister og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1880 – 1885 -1891 Pedersgata 52
Jensen, Jens, f. 18-7-1850, Handelsmand, kolonial, gift 3-4-1873, død 21-9-1923, 78 år gammel
Marie Andrea Sivertsen, f. 1852 død 1886
Olaf Anton f. 17-12-1873, konfirmert 1888
Alfred f. 18-7-1876, død 17-10-1912, 36 år gammel i Boston
Ludvig f. 1878
Trygve f. 1-9-1882, død 20-4-1919, 37 år gammel, skreddermester, g. m. Anna Fredriksen
Fritz f. 28-4-1884
Jens Mauritz f. 1885
Ane Helene f. 1840 Tjenestepige i 1885
Anne f. 1870 Vikedal Tjenestepige i 1885
Jens Jensen var handelsmand og familien på 8 bodde i forhuset i annen etasje i 1891. De hadde 3 værelser og kjøkken.
Jens Jensen ble enkemann i 1886, men i 1891 kan vi se at han er gift på ny med
Rakel Oline f. Rasmussen, Jensen, f. 2-10-1865
Otto «Laurentse», f. 1891
Olaf, f. 23-4-1892, død 15-1-1919, 27 år gammel, g.m. Elisabeth Eide
Ingva, 8-3- 1897
Harald, f. 22-4-1900, død 19-6-1905, 5 år gammel
Carla, f. 3-9-1902
Arthur, f. 23-9-1903
Ruth, f. 24-7-1908, død 27-7-1920, 12 år gammel
Ingeborg Helene Rasmussen, f. 1871, tjenestepige i 1891
I 1891 selger Jens huset til Søren Kleppe og familien flyttet til Stenkargata 14, hvor han hadde øl og vinforretnng, senere flytter de til Museegt 15. Da sønnene Trygve og Fritz ble døpt var adressen Normannshagen.
Sønnen Fritz Jensen finner vi igjen her i Pedersgata som handelsmann. Han hadde forretningen i flere hus, blant annet i Pedersgata 14 , nr 49, nr 47, og nr 39.
*********************************************************************************
1891 Pedersgata 52

Severine Laland, f. 1839, Hun bodde i annen etasje i forhuset hadde 1 rom men ikke eget kjøkken.
*********************************************************************************
1885 Pedersgata 52
Sivertsen, Anders, f. 1816, Rygsland i Valle, Bødker
Marie Andrea f. 1811, Oddernes i Kristiansand
Johan Andreas, f. 1843, sjøman
De bodde i Vinkelgata i 1875. Johan var på sjøen i 1885 og bodde ikke med foreldrene her.
*********************************************************************************
1885–1891 Pedersgata 52
Tjensvold, Nicolai Augustanius f. 1851, Skipper
Nille N. f. 1850
Svend, f. 1876
Johanne Margrethe, f. 1877
Georg, f. 1884
Anton Rikard, f. 1886
Nicolai, f. 1887
Nicolai og Nille bodde i Skippergaden i 1875. i 1891 var Nicolaus midlertidig fraværende, med oppholdssted i Liverpool. Familien på 6 personer hadde i 1891 2 værelser og kjøkken i forhuset.
*********************************************************************************
1885 Pedersgata 52
Jensen, Kristine, f. 1863
Mary Laurentze f. 1881, Valtham i N. Amerika
Olga Lovise f. 1883, Valtham i N. Amerika
Trygve f. 1885, Valtham i N. Amerika
Det er ukjent når Kristine og barna kom til Norge og hvilket etternavn barna brukte,
men det må jo ha vært i 1885 siden Trygve ble født der.
*********************************************************************************
1891-1899 Pedersgata 52
Søren Kleppe f. 23-4-1869, 25 handelsm.
Hanna Juditha Aarestad, f. 15-7-1867, 24 år, Helleland
Kathrine, f. 12-1-1891,
Andreas, f. 3-11-1892,
Harald, f. 11-10-1894,
Theodorry f. 1896 død 9-4-1898 av bronkitt, 15 måneder gammel
Theodorry, f. 3-7-1898
Arne, f. 16-7-1900
Liv, f. 15-1-1905
Bendit Stenberg, 22 år, tjenestepige i 1894
Sofie Bardal, 20 år, tjener i 1895
Josefine Jonassen, 18 år, tjener i 1895
Elisabeth, 20 år, tjenestepige i 1898
Berthe, 23 år, tjener i 1899
Søren kjøpte huset i 1891 og solgte det i 1900 til Even Nicolaus Jonassen. Søren var styrmand i 1890 da de giftet seg, og de bodde i Almenningsgata da eldste datteren ble født. Søren var en aktiv mann, han hadde tatt styrmannskolen allerede som 17 åring og seilte noen år. Han giftet seg i 1890 og startet snart med forretningsdrift. Samtidig som han handlet her drev han også en mineralvannfabrikk. Søren drev en aktiv annonsekampanje for sine varer, ikke mindre en 12-13 i løpet av 1894. Han solgte alt fra kjøtt, spegepølser, gammelost, appelsiner, løg og kolonialvarer,
Familien var flyttet til Waisenhusgata 30 innen 1900. Da var Søren mineralvndfabrikant.

   

Søren kleppe bodde ikke så mange år her. Han var en profilert mann, som jeg har funnet en del om i avisene, dessuten hadde han jevnt annonser for sine varer.

*********************************************************************************

1891 Pedersgata 52
Ingebret Mandius Nilsen, f. 1849, urhmakermester
Johanne Marie, f. 1854
Oskar, f. 1874, urhmakelæring
Thomas Petter, f. 1875, sjømand, deksgut i Vestindia
Guri Marie, f. 1877
Inga Bertine, f. 1884
Ingolf Mandius, f. 1885
Familien bodde i annen etasje i sidebygningen, og hadde 2 værelser og kjøkken. Ingebret
hadde midlertidig opphold i New York i 1891. De bodde i Lagmandsgaden i 1875. Innen 1894 var familien flyttet.
********************************************************************************
1894 Pedersgata 52
Samuel Alsager, f. 1849, Tysnæs, skipper, nu hjemme med “Erik Berntsen”
Rakel, f. 1851
Helga, f. 1882
Knud, f. 1885
Samuel, f. 1890
Grete Isaksen Kyvik, f. 1871 i Amerika, fosterdatter, tjenestepige
Innen 1900 var de flyttet til Langgade 61.
*********************************************************************************
1894-1895-1898 Pedersgata 52
Arnt Aamund Salvesen, f. 1853, Egersund Landsokn, amtskolelærer og styrer, død 1939
Martine, f. 1854 Egersund Landsokn
Salve Arnulf, f. 1878, Sand
Henrik Hovland, f. 1880, Egersund
Magne, f. 1886, Haugesund
Arne, f. 1891, Sand
Innen 1899 var de flyttet til Vaalandsgaden 53. Amund markerte seg som en god lærer. Ha skrev en regnebok som ble omtalt som noe folk ikke kunne skille seg av med, selv 50 år senere. Han stammet fra Bjerkreim, og har skrevet en liten bok om Trond Lauperak, en av forfedrene. Den boka er fornøyelig å lese, der den skildrer livet på en gard langs Ørsdalsvatnet og folket der.
Jeg skal finne mer om ham, så det kommer senere.
*********************************************************************************
1895 Pedersgata 52
Johan Johannesen, 28 år, agent,
Kristofa, 23 år
Arne, 1 år
Ane Johannesen, 53 år, enke, svigermor, underholdes av svigersønnen.
*********************************************************************************
1898 – 1899 Pedersgata 52
Mons Olsen, f. 1824, Fjeldberg, 73 år, abr. Fattig
Aasa Gundvalsen, f. 1827, f. Halsø sogn. Lunde pr. Aardal 71år
Olevine/ Olufsine, 1867, 31 år handlerske, Gift med Reinhart Nielsen
Olevine var modehandlerinde med egen forretning, i Kirkegata 3. (1902), senere i Kongstensgata 6. De bodde i Nedre Dalgate 58 i 1900. I1875 bodde de i Bratteberggat 40, da var Mons «beegkoger.» – «han kokte bek til bunnsmøring av båter.»
*********************************************************************************
1899 Pedersgata 52
Carl Alfred Lindtner, f. 3-1-1868, skipper har vært hjemme 1 aar, syg, har nu ført «SS Bernadotte» i 2 mnd., død 1929, 58 år gammel
Torborg, f. Spilling, f. 9-8-1868, død 14-9-1965, 97 år gammel
Kristian, f. 6-4-1899
Gunhild, f. 3-1-1901, død 25-7-1911, 10 år gammel
Per Spilling, f. 13-10-1906
De feiret sølvbryllup 29-12-1922. De bodde i Bergelandsgade 28 i 1900.
*********************************************************************************
1900-1912 Pedersgata 52 huseier 1913 1916
Even Nicolaus Jonassen, f. 3-2-1857, handelsmand, colonialforretning
Malene Rasmussen, f 23-6-1860, Hjelmeland
Jonas Erling, 16-2-1902
Karen Elisabeth Johnsen, f. Svendsen f. 1824, enke, (Mannen hadde vært bødker) moren underholdes av sønnen, død 4-5-1906. 82 år gammel
Even har drevet forretning i Pedersgata 26, nu har han kjøpt huset af Kleppes.
1906 han fikk rett til smaasalg av øl.
*********************************************************************************
1900-1903 Pedersgata 52
Rikard Henriksen, f. 26-6-1868, blikslager
Regine f. 26-2-1869, Skudesnes
Olaf f. 28-8-1891
Sigrid f. 22-7-1896
Karin 1 år i 1901
Herdis, f. 9-2-1900
Monrad, 10-2-1902
Rikard var blikkslager hos ”Nor pr. co” og Nic. Nilsen. I 1902 var han ledig, i streiken blikkemballagen. Kr 15,- pr uge.
Datteren Karin var 1 år i 1901, men hun ble ikke nevnt i 1902. Innen 1910 var de flyttet til Bredgata 5a.
********************************************************************************
1900-1901 Pedersgata 52
Johan Grønlund f. 14-12-1876, Kjøbenhavn, lithograf
Mathilde, f. 2-5-1877, Kjøbenhavn, død 10-4-1917, 40 år gammel
Thora Thune/Thime, f. 24-12-1895, pleiedatter
Arne Grønlund, f. 13-1-1904
Johan var lithograf hos Vestlandske kunstanstalt. Gift i okt 1900 – hans forrige bopel kunne ikke opgives. Begge kom fra Kjøbenhavn i Danmark. Innen 1910 var de flyttet til Kong Karlsgate 3.
*********************************************************************************
1902—1903—–1906 Pedersgata 52
Aanen Aanensen Strømberg, f. 1837, Jelsa, død 19-2-1904, 73 år gammel
Anna, f. 8-3-1845, Jelsa, død 27-4-1934, 89 år gammel.
Torkel Cornelius, f. 7-1-1872, Erfjord, død 25-9-1946, 74 år gammel, g.m. Marie Larsen, f. -11-4-1872
Laurentse, f. 1875, Hetland, syerske, g.m. Thomas Jacobsen, dro til USA
Tomine, f. 9-11-1876, Hetland, død 1-1-1977, 100 år gammel, syerske, g. m. Nicolai Fr. Lindtner,
Adolf, f. 26-12-1882, Hetland, sømand – farer helst med faren – meget ledig
Amanda, f. 9-9-1885, Hetland, syerske i modeforretning
Aanen var jagteeier og fører ”Sverdrup», Aanen og familien hadde bodd mange år på Husebø, Hundvåg i Hetland, før de rundt 1900 flyttet til Værksgaden 43 i Stavanger. Innen 1910 var Anna og barna Adolf og Amanda flyttet til St. Hansgt 1.
Aanen var vekke i mange år, så det var konen og barna som bodde her. Les mer om det i bøkene;
      Else Skarnfjell har skrevet en triologi: Når tausheten taler – En Stavanger-krønike, om denne familien. Utgitt 2016.

 

*********************************************************************************

1900-1903 Pedersgata 52
Ellef Torjusen Stangeland, f. 15-10-1859, Stangeland i Sola, høvlemester, død 14-3-1922, 63 år gammel
Andrea Andreassen, f. 15-12-1865, Aarreskjold Høiland, død 12-5-1949, 83 år gammel.
Marie, f. 27-12-1885, Sandnes
Trygve Andreas, f. 13-4-1899
Henrik Charles, f. 1-8-1901
Ellef var høvlemester hos Brødrene Roth i Bredalmenningen 20. De bodde i Pedersgata 133 da Trygve ble født i 1899. De har også bodd i Pedersgata 122. Familien var flyttet til Nymannsveien 79 innen 1910.
*********************************************************************************
1903 – 1907 Pedersgata 52
Maurits Olaus Kluge, f. 30-11866, Gjesdal, slagertsvenn og konstabel
Severine Torstensen, f. 1874, Fossan, død 7-11-1910, 36 år gammel, lungebetnnelse
Olaf, f. 8-2-1898, Kristiania
Thoralf, f. 19-8-1901
Elma Ruth, f. 10-3-1905
Martin, f. 12-8-1908, død 10-10-1908, 2 måneder gammel.
Olga Severine, f. 29-10-1910
Olaus var slagter og tilsynsmand ved det kommunale slagthus. 1900 da bodde de i Øvre Strandgate 106, innen slutten av 1910 var Olaus blitt enkemann og de var flyttet til Baggate 12,

*********************************************************************************

1906 1907 ikke 1908 Pedersgata 52

Torstein Olsen Eiene, f. 1842, Fossan, 63 år. Reiser med uldvarer, død 15-9-1906, 64 år gammel

Ragnhild, f. Fidjeland, 64 år

Dette er foreldrene til Severine gift med Maurits Olaus Kluge.

*********************************************************************************

1904 + 1905 ikke i 1906 Pedersgata 52
Harald Gustavsen, 7-1-1879, Fredrikshald, støber støberi, fra Bergen
Helkine, f. 1-1-1880, Bergen
Olga, f. 16-1-1900, Bergen
Dagmar, f. 13-12-1902, Bergen
Hildur, f. 1-2-1907, Bergen
Johan, f. 18-1-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 73.
*********************************************************************************
1903-1905 Pedersgata 52
Anton Severin Larsen, f. 22.10.1871, Bodø, 2. maskinist til sjøs, gift 1903 med:
Inga Ulrikke, f. 5.7.1883

Barn:
Ulrik, f. 10.8.1903
Anton, f. 8.9.1905 og døde samme dag, hjemmedøpt av jordmoren Torbjørg Bjørnestad.
Lars, f. 16.9.1910
Barn f. 4.7.1908 og død 1908
De flyttet til Avaldsnesgata 54.

*********************************************************************************
1906 ikke 1907 Pedersgata 52
Martin Olsen, f. 10-3-1871, arb. Møller død 25-1-1935, 64 år gammel
Kristiane, f. Bjelland, f. 7-1-1873, Fossan, død 1-4-1939, 66 år gammel
Peder, f. 11-12-1894 – krøbling og sindsvag, død 21-6-1915, 20 år gammel
Signe, f. 4-5-1896
Morthen 7
Hans, f. 22-8-1899
Gustava, f. 25-3-1902
Margit, f. 3-9-1904
Gabriel, f. 5-4-1906
Martin, f. 22-9-1908
Agnis, f. 24-7-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Kaisegata 5.
*********************************************************************************
1907 ikke 1908 Pedersgata 52
Ole O. Skjæveland, f. 13-8-1858, arbeider, forman i smørfabrikken Victoria.
Bertha, f. Kverneland, f. 23-3-1868, borgerskapet opsagt
Oscar Ingolf, f. 10-5-1895
Ingebret Qverneland, f. 30-5-1899
Ingrid, 27-11-1901
Olaf, f. 18-4-1904
Georg, f. 30-5-1906
Familien bodde i Lyder Sagensgt. 15a i 1910. Da var sønnen Oskar på besøk hos familie i Amerika.
*********************************************************************************
1908 1909 Pedersgata 52
Johan Andreas Falkanger, f. 21-12-1859, Aasane i Hammer pr. Bergen, bogagent, død 8-2-1936, 76 år gammel
Sunniva Straume, f. 26-10-1858, Stamnes i Brudvik, død 1-4-1938, 79 år gammel
Johanne, f. 1885, Brudvik, hermetikfabrikarbeider, død 11-7-1910, 29 år gammel
Gunhild, f. 18-4-1887, Dale I Brudvik, arbeider
Ragnhild, f. 14-4-1892, Oddernes
John, f. 15-12-1889, Dale i Brudvik, død 18-1-1919, lungebrann
Johanna Larsen, 6-7-1910, fosterdatter
Innen 1910 var familien flyttet til Store Skippergate 9, da var Johan maskinist ved kinematograf. John var lærer og døde på Ramsvik tuberkulosehjem.
*********************************************************************************
1908 – 1916- Pedersgata 52
Johan Nilsen Mundal, 28-6-1870, Hammer prestegjeld, murersvend, hos Ellingsen, død 10-4-1953, 83 år gammel
Anna Udvik, f. 28-7-1864, Avaldsnes
Gudrun Nilsen, f. 18-1-1899, Bergen, pleiedatter ikke 1916
Bertha Osmundsen Udvik, 15-8-1835, enke, svigermor underholdes her, død 22-2-1919, 83 år gammel
I folketellingen 1900 fra Bergen får vi vite at Johan og Anna hadde flere barn som ikke bodde sammen med foreldrene i 1910.
Harald, f. 1883
Alf, f. 1884
Halfdan, f. 1889
Sigrid, f. 1894
*********************************************************************************
1908 ikke 1909 Pedersgata 52
Emil Andersen, f. 10-5-1871, arbeider. I Amerika fra jan 1907, hjemme på besøg i 1908
Ingeborg Udvik, f. 2-4-1875, Haugesund
Rolf, f. 4-4-1894. Amerika
Arthur, f. 1896, Amerika
Bjarne Osvald, f. 10-1-?? ( 1809———-skrivfeil
Innen 1910 var de flyttet til Brødregate 23. Ingeborg og Anna Mundal var søstre, og det var ofte at hele familien bodde på samme plass. Da moren Bertha Udvik døde i 1919 bodde hun og sikkert flere av slekta i Nedre Dalgate 7.
*********************************************************************************
1909-1910 Pedersgata 52
Ole Didriksen, f. 1885, klinker støberi dok.
Josefine Matilde Andersen, f. 1882
Emly, 2 år
Olga Helene Didriksen, f. 19-2-1909
Arnold Wilhelm, død 8-6-1920, 2 månder gammel.
Ole og Josefine var ikke gift da Olga ble født i 1909. Ole kom fra Bergen og ble ikke skattlagt her i 1908. Oles foreldre Johan og Ellen bodde i Pedersgata 112 .
I 1920 bodde de i Haugesundsgata 61.

*********************************************************************************

1910-1911 Pedersgata 52
Oluf Jonassen, f. 19-4-1870, Tysfjorden, hermetikarbeider, fisker
Bertha, 26-9-1874, Nærbø
Alfhilde, 5-8-1905, Bergen
Haldis 5
Sigrid, 21-3-1908
Baby 1911
*********************************************************************************
1910- 1912 Pedersgata 52
Andreas Larsen, f. 17-10-1873, Tananger, bryggeriarbeider, matros
Tilla, 11-1-1879, Tananger
Karl August, 15-1-1909
Gabriel Theodor, f. 1911
*********************************************************************************
1912 Pedersgata 52
Aksel Johannesen, 29 år, matros
Helga 31
Kristine 6
Erling 4
Baby 1911
Kan dette være denne familien som bodde i Biskop Njålsgat 11 i 1910? Det er en del navnelikhet.
Kristian Adolf Johanness. hf g Elektrisk montør 05.09.1882 Kristiania
Helga Karoline Johanness. hm g 16.10.1880 Rad i Borre
Kristine Johanness. d ug 16.08.1905 Kristiania
Erling Johanness. s ug 24.08.1907 Kristiania
*********************************************************************************
1912 Pedersgata 52
Albert Konradsen, 30 år, «Kraagenes?» lagerarb paa Norrig
Severine, 30 år
Sigurd Halvorsen, 21 år
Henrik Samuelsen, 16 år
Kjenner ikke noe mer til disse folkene.
*********************************************************************************
1910-1912 -1917 Pedersgata 52
Marie Fosse, f. 24-4-1853, Romsdalen, død 13-6-1916, 64 år gammel, enke, hermetikarbeider
Johan, f. 2-11-1882, herm underholder moren
Elen, f. 1887 —–ikke 1910
Selmer, f. 11-11-1890, matros, er ute – farer på et engelsk fartøy vet intet mer om han i 1911
Peter, f. 14-12-1894, hermetikarbeider, i 1913 var han murerlærling, og underholdt moren, mens han var meget ledig i 1916.
Selmer 27 år, fabrikarbeider, Kom fra Amerika 1915, arbeidet ubetydelig. 1916
De bodde i Badehusgate 27 i 1900, og rundt 1910 var de i Pedersgata 121.

*********************************************************************************

1916 ? Pedersgata 52
Johan Fosse, f. 2-11-1883, fabarb. Fra Trondhjem Blikktr, død 6-2-1961, 78 år gammel
Kristine, f . Haaland, f. 1888, død 21-7-1963, 75 år gammel
Johan 3
Randi 2
d. f. 1915
*********************************************************************************
1913————-? Pedersgata 52
Johan Marvig, f. 1885, sæbefabrikant
Sigrid Tysseland, f. 1882, død 15-7-1947, 65 år gammel
Inga 1
Marth Olette, f. 26-6-1913
Kan være han som bor i Rosenbergt. I 1910 sæbefabrik.
*********************************************************************************
1914 – 1915- Pedersgata 52
Jens Peders. Gausel, f. 20-8-1857, støberiarbeider.
Rachel Marie f. Helgesen, f. 25-9-1857, død 23-3-1927, 70 år gammel
Petter Hansen, f. 10-8-1885, matros
Anna Helene Hansine, f. 14-5-1891, hermetikarbeider
De bodde i Museegaten 15 i 1910.
*********************************************************************************
1915-1916 – 1919 Pedersgata 52
Govart Rugland, f. 30-3-1861, Haa, død 6-9-1919, 58 år gammel, hejrneslag, bagersvend, mester hos Egenæs
Karen Olava, f. Bjørnø, f. 20-7-1860, Hetland, død 9-6-1952, 92 år gammel
De bodde i Verksgata 9 i 1910. Karen ble i 1933 innvilget penjon som forhenværnde renholderske av bystyret.

*********************************************************************************

1916-18 Even Nicolai Jonassen, handelsmann

1917-18 Olga Rustad, lagerbestyrerinde

1918-19 Marius Paulsen, glass sliper

1919-20 Leonard Halvorsen, chaffør

1920  Røsdal, Gunnar Gundersen, f. 6-8-1871, inkassator, død 21-12-1955, 84 år gammel.

Han har også bodd en kort tid i Pedersgata 105.

*********************************************************************************

1920–1922- Pedersgata 52
Pedersen, Thore J. f. 16-4-1886, bødkersvend
” Cecilie f. Rasmussen, f.11-6-1883 syforretning, linsømsyerske, død 21-1-1963, 80 år gammel
” Ernst f. 30-5-1901
” Margot f. 30-1-1906
” Reidar f. 24-5-1908
” Asta f. 1912
” Solveig f. 1920
Rasmussen, Karine f. 23-2-1851, enke, Sauda, svigermor
Rege, Sigrid Pedersen tjenestepige, 1902
De bodde i Haukelidgate 55 i 1910.
**************************************************************************
1918-1920 Pedersgata 52
Ole Marcelius Wiig, f. 23-8-1888, Rennessøy, høvlemester, død 10-5-1975, 86 år gammel
Nikoline Martine f. 17-3-1896, Helland, Sand, død 11-11-1980, 84 år gammel
Osvald Severin. f. 15-2-1915
Arne Wilhelm, f. 3-1-1917
Målfrid Othilie. f. 21-10-1920
Georg Walter, f. 1922
Marta Serina, f. 48-1849, Avaldsnes, enke

*********************************************************************************

     1918

1917 – 1918 Pedersgata 52
Leonard Malmin, f. 20-2-1895, rørlegger, død 25-1-1971, 75 år gammel ——— 2. etasje
Han bodde i Bagergata 3 i 1910 sammen med foreldrene
Hansine, f. Osmundsen, f. 14-2-1894, død 22-12-1946, 52 år gammel
Henning Leonhard, f. 21-1-1917, i ped52
Ethel Lillian, f. 1921, død 1-4-1939, 18 år gammel
Familien flyttet til Nedre Tjensvoll.
Se egen artikkel om hvordan jeg fant fram til denne familien.
*********************************************************************************
1927 Petra Ertenstein, Rennesøy og Andreas Solheim, Kysenstrand, Hardanger, feiret bryllup her i 1927.
*********************************************************************************
1930-31 Pedersgata 52
Edvin Kloogh, f. 23-3-1897, lokomotivpusser, 5 personer i familien
*********************************************************************************
1930-31 Pedersgata 52
Sverre Rødne, 14-12-1894, Vikedal, Sandeid, løsarbeider, død 21-3-1950, 55 år gammel, 4 personer i familien i. Han var tjenestegutt ved et gaardsbrug i Vikedal i 1910
Sverre ble 24-7-1915 forlovet med Østine Sandanger, Fister
Signy
Solveig
Liv Karin
*********************************************************************************
1933 – 1934 Pedersgata 52
Magnus Bjørnsen, f. 1-10-1887, Island, lagerarbeider, 4 personer i familien
Karsten Bjørnsen, ble nevnt i en spørrekonkurranse i Aftenbladet i 1933
I 1935 bodde han i Nymanseien 154. Magnus var hermetikarbeider i 1910 og bodde på Ladegaardsveien 3 i 1910 sammen med foreldrene.
*********************************************************************************
1933- 1934 Aage Ø. Westersjø, f. 19-9-1893, fisker, 2 personer i familien
*********************************************************************************
1936- 1937 Pedersgata 52
Lars Martin Ole Jensen, f. 11-3-1878, fiskehandler, 2 personer i familien
*********************************************************************************
1936- 1937 Pedersgata 52
Othar Klemmetsen, f. 29-7-1907, malersvenn, 3 personer i familien
Han bodde i Hetlandsgata 40 i 1910 sammen med foreldrene.
*********************************************************************************
1936- 1937 Pedersgata 52
Morgan Lea, f. 22-9-1908, fabrikarbeider, 3 personer i familien
Ingeborg Lea, f. 2-5-1908, fabrikarbeider
Morgan bodde i Langgata på Sandnes i 1910 sammen med foreldrene
*********************************************************************************
Familien Tollefsen Pedersgata 52
Edvarda kjøper huset i 1937. Familien hadde hattefabrikk i Brødregata 21. «Alf & Sønners Hattefabrikk i mange år.
Hva tid hatteproduksjonen ble flyttet hit vet jeg ikke. Hattefabrikken er nevnt her i årene etter krigen og fram til 1968–. Adressebøkene og telefonkatalogene gir ikke klart svar om hele familiene bodde her. Sønnene Arvid og Idar bodde ikke her i 1968.

1940- 1956 Pedersgata 52
Alf Racin Tollefsen, f. 20-3-1897, hattemaker, død 3-7-1972, 75 år gammel 2 personer
Edvarda Lovise, f. Gabrielsen , f. 6-10-1897 i Bergen, død 4-9-1974, 76 år gammel.
Arvid Robert, f. 27-5-1918
Alf Idar, f. 27-1-1920
Alf Racin bodde i Bredbakken 38 i 1910 sammen med foreldrene og seks søsken.
Edvarda var datter av enke Inger Gabrielsen og bodde i Badehusgaten 27 i 1910.

1940-50 Pedersgata 52
Arvid Robert Tollefsen, f. 27-5-1918, hattemaker, død 1-6-1994, 76 år gammel —4 personer i familien
Astrid Harestad, f. 1922, død 5-1-1992
Marit, g. m. Ola
Ann Elise, g.m. Finn Helge
Tone, g. m. Nils Geir
Kari g.m. Svein
De bodde i Lassaveien på Tjensvoll.

1940 – 1956—– Pedersgata 52
Alf Idar Tollefsen, f. 27-1-1920, læregutt, død 11-4-1995, 75 år gammel 4 personer i familien
Laurentze Egeli, f. 9-2-1920, død 8-6-2013, 93 år gammel
Alf Egil, g.m. Anne Brit
Anne Gro
De bodde i Lyder Sagensgate 33.

 

    Alle disse opplysningene kommer fra diverse offentlige kilder, men det kan være feil, spesielt angående årstall. Hvis noen finner feil, eventuelt har mer opplysninger hadde det vært flott om de ga beskjed.

Jeg skulle gjerne visst mer om selve hattefabrikken og gjerne fått med bilder.

Ta kontakt med meg  på Facebook eller mail lisatk@lyse.net.

Hilsen Lisa Thelin Knutsen 

Fra Facebook har jeg sakset disse to kommentarene fra 2017:

Finn Reidar Thomassen En dag for 60-65 år siden var jeg på vei innover Pedersgaten da en hest ble skremt av et papir som blåste opp i ansiktet på den. Den tok ut, og sprang rett inn i vinduet på Diversen, Glasset knuste selvfølgelig, og hesten sto der stakkars vettskremt og blodig. Et trist minne fra en ellers koselig gate.

Arild Birkeland Vindu ble etter hendelsen med hesten gjort mindre. Tidligere gikk vinduet nesten helt ned til fortauet.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

e