Rebslagere del 1

Rebslagere del 1

Fra Google . Store danske lex.

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet /navnet i feltet som kommer opp.

99

Rebslager var et stolt håndverk. Det var mange som slet seg ut i arbeidet, der de gikk fram og tilbake langs banen og sørget for at tauverket ble bra.

Seilskutene trengte skikkelig tauverk så det var stor aktivitet i banene. Men da det tok slutt på seilskutene så ble det lite behov for tauverk, og til slutt var det bare en bane som holdt ut til 1917. Da var en stor industri æra over.

Det var ti reberbaner i byen. De sysselsatte mye folk, rundt slutten av 1800 var det cirka 200 mann i arbeid.
Den første reberbane i Stavanger ble anlagt i 1785, på Spilderhaug. Det var Erik Tollefsen Berge som eide den. Banen gikk fra Svankeviken mot Hetlandsbakken. 300 meter lang. Andreas Cederberg kjøpte Stavanger Reberbane i 1835. Fra dens bane fikk vi gatenavnet Øvre og Nedre Banegate, på hver sin side av banen. Der var opptil 60 ansatte.
Berentsens Reberbane gikk fra Pedersgata langs Haugesundsgata til Avaldsnesgata og den var overbygd og 325 meter lang. Den ble startet i 1865 og drev fram til 1917, det ble slutten på byens produksjon av tauverk.

Disse 10 banene var i drift i byen.
Reberbanen i Sandvigå, 1770-1850, fra Bjergstedparken mot Løkkeveien
Stavanger Reberbane (Cedergergbanen), 1785-1909.
Berentsen Reberbane, langs Haugesundsgata, 1865-1917.
Stokkabanen i Lervig også omtalt som Olsens bane drev til 1910.
Hillevågsbanen i Strømvig, 1850-1890-
Verslandsbanen ved Kalhammeveien drev til cirka 1880årene,
Birkelands Reberbane på Eiganes,
Vålandsbanen nær Lagårdsveien,
Todnembanen i Lervig ved Støberigata og Andersens Reberbane i Lervig ved Søylandsvika (brant i 1874)
Kilde Stavangerkartet.

“Vi repslagere må gå
den hele dag med hampen på
og spinne ut og løpe inn
og ingen hvile få.
Når hampen den er føyelig
da går det rent fornøyelig
Når alle ting er rent og klart,
da kan vi spinne snart.”

Fra Wikipedia:

Fra Google . Store danske lex.

I Norge ble repslagerne organisert etter den etablerte modellen for håndverkere med laug, mestre, svenner og lærlinger fra 1600-tallet. Yrket hadde sin storhetstid fra 1850 og frem til 1900, da dampskip litt etter litt erstattet seilskutene. Utover 1900-tallet ble reperbanene nedlagt, og fra 1960-tallet stoppet rekrutteringen helt opp. Nå er det bare noen museum  som driver noen reperbaner.

En kan finne mye om repslaging på nettet.

Fra folketellingene kan vi se hvor mange rebslagere som bodde i Stavanger.

1865 var det 44 rebslagere
1875 39 stk
1885 63 stk
1900 21 stk
1910 16 stk
1920 5 stk

Rebslagere fra Pedersgata og andre gater.

Pedersgata 20
1865 Johan Nævermand, f. 1804 Tyskland, rebslager
1865 Anders, f. 1845 rebslager
1865-1875 Iask Alvesen, f. 1841 Bergen, rebslagersv. Logerende
1865-1875 Iver Iversen, f. 1843, Bergen, rebslagersvend, logerende
1865 Thore Abrahamsen, g.f. 1838, Thime, rebslagersvend
1865 Johan J. Gundersen f. 1839, Bergen, rebslager, logerende
1865 Oluf Olsen f. 1845, Skjold, rebslager, logerende

Pedersgata 29
1873 Svend Svendsen, f. 1833, rebslager Stavanger Reberbane, Thime død 1895

Pedersgata 33
1873 Ole Tronsen, 17 år, rebsl. lærling

Pedersgata 35
1865-1875 Severin Kristiansen, f. 1845, rebslager ugift i 1865, men ble gift og bodde her i 1875.

Pedersgata 38
1868 til Carl Olsen, rebslager

Pedersgata 41
1908- 1910 Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, 62 år, rebslager, død 1908, 63 år

Pedersgata 43
1900-1903 1914 Martin Monsen, f. 1850, arbeidsmand, død 1914, 64 år gammel. 1903, da var han rebslager og arbeidet hos Berentsens reperbane. Han lå på sygehuset i 1907 og måtte få hjelp fra fattigkassen, men var i arbeid på reperbanen i 1909.

Pedersgata 45
1875 Christoper Olai Lebak / Leseng, f. 1831, Bergen, rebslager, død 1911, 79 år gammel.

Pedersgata 49
1903 Lars Tollefsen, 58 år, rebslager – Stvgr. reberbane ikke 1904

Pedersgata 56
1865 – 1894 Andreas Andersen Rohde, f. 1821 rebslager, død før 1875

Pedersgata 58
1898- 1920 Magnus Amaliksen, f. 1889 Magnus var en tid på en reberbane før han ble slagtersvend.

Pedersgata 65
1865 – 1916 Rasmus Johnsen, f. 1826, repslager, huseier, død 1920, 94 år gammel. Rasmus var formann, senere bestyrer på Berentsens reperbane,

1885 og 1905 Hans Johnsen, f. 1861 rebslager, død 1954, 92 år gammel
Det finnes omtale av begge to.

http://Johnsen, Rasmus –https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-65/

http://Johnsen, Hans – https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-65/

Pedersgata 70
1865 Enok Sivertsen, f 1835 rebslager, død 1922, 86 år gammel
1865 Ole Torgersen, f. 1837, Sandnes, Høiland, rebslager

Pedersgata 74
1875 Elling Nilsen, f. 1843, rebslager

Pedersgata 75
1868-1885 Simon Torgersen, f. 1831, Ohma, skibstømmermand, fattig i 1873
1868-1885 Severin Torgersen, f. 1857, rebslager
1873 Carl Olsen Larsen, f. 1824, rebslager, Kristiansand

Pedersgata 77
1873-1875 Erik Eriksen Egeland, f. 1825, sjauer, Thime fattig Erik var fattig i 1873, men i 1875 arbeidet han på E. Berentsens Bane (reberbane).

Pedersgata 82
1875 Anders Andersen, f. 1844 Haderslev, rebslager, logerende hos Kirsten

Pedersgata 84
1875 Martin Monsen, f. 25-7-1850, rebslagarbeider

Pedersgata 88
1865 – 1903 Tollef Rasmussen Næsheim, f. 1843, Hetland, rebslager
1865 – 1904 Elling Rasmussen Næsheim, f. 1842, rebslager, Berentsens bane., død 1930, 88 år gammel. Han var rebslager hos Berntsen i 1904.
1894-1899 John Aanonsen, f. 1839, Tysvær sogn, arbeider på reberbanen
Ingvald Aanonsen, f. 1872, rebslager, så blikkslager hos Bjelland

Pedersgata 92
1893-1939 Tollef Pedersen Mæland, f. 1855, Klepp. Handelsmand , død 1938, 86 år gammel. Etter hvert fikk han lidt arbeid på Berentsens Reberbane fra 1906.

Pedersgata 94
1899 Teodor Nilsen, f. 1868, Sogndal, rebslager, nedre banen

Pedersgata 96
1885 Fredrik Johnsen, f. 1842, Bergen, rebslager

Pedersgata 98
1885 Jørgensen, Jørgen f. 1862 Rebslager

Pedersgata 103
1898 Johan Monsen. 36 enkemann, rebslager har 3 barn på Waisenhuset

Pedersgata 107
1883 Kristian Olsen, rebslager

Pedersgata 109
1898 1899 Martin Vervig, 15 år arbeider på reberbanen

Pedersgata 110
1875 -1885 Svend Svendsen, f. 1833, Thime, Rebslager, Stavanger Reberbane, død 1895
1875 Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, Stavanger Reberbane
1885 Ingvald Eriksen, f. 1863 Rebslagerlærl.
1894 Kristoffer Lebak, f. 1831, Bergen, Rebslager/peleslager, død 11911, 79 år gammel
Johan Christian Lebak, f. 1867, rebslager
1875-1885 Svend Svendsen, f. 1833, Thime  Rebslager, Stavanger Reberbane, død 1895.

Pedersgata 112
1879-1888 Peter Andreas Berg Vang, f. 1846, Molde, kjøbmand, huseier, han var rebslager i 1879.
1885-1901Ingvald Haugland, f. 1863, rebslagerlærling

Pedersgata 121
1885 Theodor Kittelsen, f. 1867 rebslager

Pedersgata 125
1875-1898 Rasmus Rasmussen, f. 1828, rebslager Rasmus var formann på Stavanger Reberbane, død 1903, 75 år gammel på Arbeidsgården i Hillevåg.
1898 Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, død 1908, 63 år gammel

Pedersgata 129
1875-1895 Ole Johnsen, f. 1827, rebslager død før 1885
Gustav Martinius Johnsen, 1856, rebslager
Jonas Johnsen, f. 1858, rebslager
Ole var rebslager ved Stavanger Reberbane.

Pedersgata 140
1904-1907 Wictor Edvard Walberg, f. 1885, 17 år arbeider på Berntsen reberbane,
1910- Salve Salvesen, f. 1884, rebslager,

Arbeidergata
1887’1894’ Harald Emil Hermansen Brun, f. 1861, rebslager

Arbeidergata 1
1875* 1900* 1910*1920* 1922* Enok Sivertsen, f. 1836, rebslager, død 1922, 86 år gammel, huseier fra 1871
1917 Svendsen, Enok, rebsl. 1917

Arbeidergata 2
1894- 1900 Svend Hansen, f. 1832, Birkrem, død 1907, 75 år gammel, reberbanearb. Berentsens reberbane

1910* 1920* Sverre Svendsen, f. 1892, arb. v. reberbane

Arbeidergata 13
1914  Elling Næsheim, 72 år, på Berentsens bane

Dokgata 14
1891* Osmund Olsen, f. 1874, Fossand, rebslagergut, dreng v. Stvgr Reberbane

Doksmauet 10

Johannes Larsen Riska, f. 9-12-1846, Riska, 66 år, rebslager, Berentsen

Gitlesmauet 2
1887- 1900* 1910* Jørgen Gundersen, f. 1841, rebslager, enkem. i 1900. artikkel om han.
1907 Johan Georg Gundersen, f. 1861, rebsl

Gitlesmauet 3
1910 Peder Bendixen, f. 1850, rebslager, 1910

Gitlesmauet
1889 Peder Ordin Olsen, f. 1867, rebsl

Lervigsveien 23
1910’1911-1912’ Knut Martin Bjørnsen, f. 31-1-1882, rebslager

Lervig 11
1902’-’1909’ Knud Eriksen, rebslager, fisker, ugift. drikfeldig, før i nr 3.
1894’1896’ Bertel Riska, 20 år, rebslager , tildels til sjøs
Karl Riska, 17 år, rebslager

Lervig 12
1905-1906-1907-1908’1909’ Jørgen Martinius Gudmundsen, f. 1877, død 1953, 76 år gammel rebslagermester, Berentsens bane, huseier
1885’1909’ Halvard Gundersen, f. 1876, Fossan, konf. God, rebslagerdreng i 1891’, død 1902 26 år gammel.

Lervig 14
1896-1898 Laurits Hansen, f. 1870, Hetland, 26 år, rebslager

Lervig 16 – Fugellihuset
1865-1912’ Johannes Larsen Riska, f. 1846. Riska, enkem.1905, rebslager hos Berentsen i 46 år.

Lervig 18
1875’1912’ Karl Larsen, f. 1876, rebslagerdreng i 1891’

Lervig 24
1897’ 1916’ Theodor Lars Hansen, f. 1875, fisker, rebslager, tinnfab.arb.

Lervig 28
1899’1900’ Jørgen Gudmundsen, 21 år, rebslager hos Olsens bane

Lervig 29
1875’1897’1898’1900’1915’
Svend Nilsen, f. 1857, Rennesøy, arb. i reberbane
Severin Nilsen, f. 1863, Rennesøy, arb. I reberbane

Lervig 33
1905 Tollef Tollefsen, rebslager.

Lervig 37
1905’1915’ Johan Førland, f. 1876, stuert, tinnfab. 1909’ var han på Olsens reberbane.
1865’1875’1891-1894 Jørgen Olsen, f. 1812, Sandnes, gårdbruger, selveier, rebslager, enkemann i 1875. død 1891, Kveker
1865-1875- Ole Jørgensen, f. 1833, rebslager, arbeider sammen med Jørgen Olsen
1888-1899- Jørgen Hartvig Olsen, f. 1861, rebslagersvend, død 18-4-1894, Jørgen ble gravlagt på Kvekerkirkens gravsted i Haukeligata.
1885’1900’1909’ Georg William Torp, f. 1863, Høle, rebslager
Lervig 37/Ryfylkegata 46 opp til 1961. 1910’1912’ da bodde de i Lervig 23. Jørgen var rebslagmester, Olsens ban

Lervig 51e.

1865’1875’ 1885 Jonas Tollefsen Fjermestad, f. 1854, arb. i reberbane rebslager på Stavanger reberbane
Carl Tollefsen Fjermestad, f. 1859, arb i reberbane

Lervig uten husnummer
1865’1875’1885’1891’
Jakob Abrahamsen, f. 1856, rebsl.
Gunnar Abrahamsen, f. 1860, rebsl.
Peder Abrahamsen, f. 1876, rebslagerdreng
De bodde på plassen Bakken i Lervig i 1865.

1865’1875’1891’ Johannes Larsen, f. 1846, rebslagersvend
1865’1875’ Bertil Olsen, f. 1865, Strand, arb. i reberbane
1865’1875’ Mandius Martinsen, f. 1860, Høle, rebslaging
1865’1875’ Gregor Olsen, f. 1860, rebslagergut
1876 Ingvald Johnsen, f. 1863, arb. i reberbane,
1865’1875’ Bertel Thorsen, f. 1856, Strand, matros, rebslager
1875’1891’ Adolf Johnsen, f. 1883, rebslagerdreng om eftermiddagen, 1891’
1875’ Olaf Eliassen, f. 1843, selveier til husene og reberbanen, rebslagermester, Kveker
1875’ Jakob Hansen, f. 1862, arb, i reberbane
1875’1891’ Knud Marselius Olsen Knudsen, f. 1870, Fossand, rebslagerdreng i 1891’
1885-1888 Svend Johnsen, f. 1851, død 1887, rebslager
1887 Severin Nilsen, f. 1863, rebslager, ungkar, Lervig
1888 Peder O. Halvorsen, f. 1867, ungkar, rebslager, Pedersgaden
1891 Nils Anders Nilsen, f. 1867, rebslager
1891 Theodor Johnsen, f. 1871, rebslagerdreng i 1891
1891 Peder Serinius Olsen, f. 1873, Fossand, rebslagerdreng i 1891’
1891’ Marselius Mikalsen, f. 1876, rebslagerlærling
1891’ Bernhard Hansen, f. 1874, Kobervik, rebslagerdreng
1894- Karl Hansen, f. 1876, død 1884, rebslager

Ryfylkegata 23
1910*1920*1932* Einar Jørgensen, f. 1887, rebslager

Spilderhauggata 8
1900*1901 Lauritz Hansen Riska, f. 1870, rebslagersv.

’Støberigata 4
1904’1907 Pedersen Johan Konrad Bendiksen, f. 1866, 38 år, rebslager, Stvgr Reberbane, arb ¾ dag

Støberigata 33
1906-1907 Elling Nilsen Salte, 62 år, rebslager, fattig og drikfeldig i 1907.

Vindmøllebakken 7
1885-1920* :Asbjørn Asbjørnsen Pollestad, f. 1870-rebslagerlærling i 1890 Pedersgata

Vindmøllebakken 10
1885 John Jansen, f. 1831, Høiland, rebslager, Berentsens bane.
1891 Thorbjørn Endresen, f. 1836, forsørget av fattigvesenet og rebslagerdreng
1891 Endre Johan Endresen, f. 1872, rebslagerdreng v. Stvgr. Reberbane

Vindmøllebakken 12
1904-1906 Pedersen Johan Konrad Bendiksen, f. 1866, 38 år, rebslager, Stvgr Reberbane, arb ¾ dag i 1904, før i Mellomgt. 13

Stavanger aldersheim, Hillevåg
1908, død, Rebslager Iver Didriksen, 79 år gammel, f. 1829, fattiglem. Gamlehjemmet.

Her vil jeg vise de 39 personene som jeg fant i 1875. Noen hadde vært i arbeid lenge og andre fortsatte år etter år, og hvor de bodde.
Fra 1875 rebslagere,

De fleste bodde i nærheten av banen de arbeidet på, så veien til og fra var ikke så lang.

Bosted Spilderhaug.
Ole Johnsen, f. 1827 og sønnene
Gustav Martinius Johnsen, f. 1856
Jonas Johnsen, f. 1858
Ole Henriksen, f. 1823, Kristiansand, enkem.
Erik Johnsen, f. 1820
Anton Abrahamsen, f. 1858
Peter A. Wang, f. 1846, Kristiansund
Tollef Rasmussen, f. 1844, Hillevaag
Elling Rasmussen, f. 1842
Iver Bendixsen, f. 1829, Bergen
Anders Andersen, f. 1844, Haderslev
Svend Eriksen, f. 1841, Bakken
Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, stvg.
Tollef Thorsen, f. 1841
Svend Svendsen, f. 1833, Time, stvg reb.

Adresse Blaasenborg:
Ole Olsen, f. 1858, Gjesdal
Jørgen Gundersen, f. 1839, Bergen
Tore Abrahamsen, f. 1939, Frue sogn
Ole Johannesen, f. 1853
Jakob Andersen, f. 1856
Fredrik Johnsen, f. 1842, Bergen

Adresse St. Hansvolden
Knud Egeland, f. 1858
Rasmus Johnsen, f. 1826
Johan Rasmussen, f. 1859
Christopher Olai Lebak, f. 1831, Bergen
Severin Torgersen, f. 1857
Olaus Devold, f. 1844, Borgund sogn
Knud Chri. Næstaas, f. 1854, Bergen

Bolig Strømstenen
Jakob Jørgensen, f. 1845
Torkel Svendsen, f. 1835, Gjesdal
Edvard Thomassen, f. 1859
Lars Thomassen, f. 1859
Peder Olai Olsen, f. 1858
Ole Bertelsen, f.1854, Bergen
Torger Torgersen, f. 1844

Bosted Hetlandsgate
Andreas Børresen, f. 1825, Hetland

Bolig Rosenkildehagen
Johan Andersen Klep, f. 1843

Bolig Jorenholmsgade
Johan Kristian Monsen, f. 1858

Bolig Sølvbergsgade
Peder Jakobsen, f. 1822

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net