Pedersgata nr. 094

Pedersgata 94

 

På høyre sider ser vi hus nr 94 rett bak jenta med kofte og 96 nederst. Bildet tilhører Randi Broen som bodde i nr 103.

260

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br. Nr.1769

119 m2 stor tomt

Huset lå rett under bybrua, og ble revet da den ble bygget. Derfor har jeg ikke et bilde av det, men skal lete etter eldre bilder.

Eiere: Pedersgata 94
1877 fra A. Gitlesens arvinger
1877 til Elias Rasmussen Øsebak
1905 til Elias Øsebaks arvinger
1905 til Capt. Reier Pedersen, svigersønn
1916 til Ulrikke Aanensen, ikke myndig, f. 1914
1918 til Steinkoph Wold
1938 til fru Gurine Knudsen, f. 1-6-1877
1941 til Hilmer Berg
1976 Flyttet for huset skulle rives

Fra Panteregisteret. Pedersgata 94
Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Folk i huset: Pedersgata 94
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1875 var det 2 husstander med 6 personer.
1885 en familie med 6 personer.
1900 da var det 3 leiligheter med til sammen 8 personer.
1910 var det 2 husstander og 12 personer

1877 – 1905 Pedersgata 94
Elias Rasmusen Øsebak, f. 1835, død 1905
Eva Kristine Marie Rasmussen, f. 1840, død 1904
Edvar Kristian. f. 1865, død 25-3-1946
Rasmine Malene. f. 1871 – se samme hus
Marie, f. 1874
Rasmus, 17, lære
Olaf Dreyer, f. 1882, maskinistskole i 1900
Malla Kamto? 23 år tjenestepige i 1905.
Elias var Tømmermand og Skibsbyggmester og ansatt ved Stavanger støberi og Dok Chontor i 1900. Han kjøpte huset i 1877 og bodde her til han døde. Elias var sygelig i 1905 og arbeidet ikke, han døde samme år. Kona døde året før. Sønnen Olav gikk på maskinistskole i 1898-1900, men ble maskinistlærling om bord i «S/S Jæderen», fyrbøder på «Jæderen» 1903. Han ble også sygelig og tok arbeid i dokken, senere Rosenberg mellom 1907-1911. Olaf var maskinist og losjerende på et Hotel i Baadegaten 8 i 1910.
Edvard ble konfirmert i 1883 og Malene i 1886
Elias og familien bodde i Sangesandsgt. i 1865 og 1875 sammen med mor hans Malene Olsdtr. f. 1805. Da var Elias mester ved tørdokken. Da Elias døde overtok arvingene huset.

   1904

1898-1900 Pedersgata 94
Rasmus Eliassen Øsebak, f. 18-2-1877, snedkersvend, død 18-12-1954, 78 år gammel
Olava Marie Osmundsen, f. 14-6-1878, død 14-2-1919, 41 år
Einar f. 6-9-1900
Johannes, f. 6-4-1903
Gudrun, f. 17-5-1905
Reidar Olav, død 1-2-1909, 1 ½ år gammel
Marie Eva Kristine, f. 6-1-1910, død 13-3-1914, 4 år gammel
Rasmus var sønn av Elias. Da han var 21 år i 1898 ble han udlært snedkersvend.
Familien bodde her da Einar ble født men flyttet innen slutten av 1900 til Spilderhauggaten 14. I 1910 bodde familien i Møllegate 91.

1898-1911 Pedersgata 94
Reier Andreas Pedersen, f. 26-11-1867, skibsfører/havnebetjent, død 28-1-1952, 84 år gammel
Malene Rasmine Øsebak, f. 26-8-1871, død 7-5-1919, 48 år gammel
Sigrid, f. 12-4-1900
Eva Marie, f. 29-12-1903, døde 2-4-1929
Ragna Malene, f. 28-12-1905
Sverre, f. 28-2-1906, død 24-2-1925
Ellen, f. 28-8-1908
Astrid, f. 17-12-1909
Olava, 17 år i 1908, tjenestepige
Olga, 17 år i 1909, tjenestepige
Bertha Voster, f. 2-10-1893, Strand, tjenestepige i 1910.
Malene Rasmine var datter av Elias Øsebak. Reier var i 1898 2. styrmand på «S. Fønix» 1899 «SS Meta» – 1901-1902 bark «Globus» Reier var 1. styrmand i 1902, han var ledig fra juni 1903. Kom hjem fra «Globus». I 1905 var han skipper på «Transport», mens han var havnebetjent i 1910. De hadde tjenestepiker. Foreldrene til Malene bodde også i huset. Reier overtok huset etter svigerfaren, da hadde samme familien bodd her i minst 35 år.
Se også hus nr 97
Se fam Øsebak

1894-1897 Pedersgata 94
Edvard Eriksen, Jøsang, f. 1858, styrman, opholder sig i Amerika i 1894
Hanna Marie, f. 1860
Elise, f. 25-3-1888
Anna Katrine, f. 16-11- 1891
Elida Marie, f. 21-2-1897
Einar, f. 1898
Hanna Marie får oppgitt tre forskjellig pikenavn da tre av barna ble døpt, Hansen/Klausen/Olsen
De bodde i Pedersgaten uten husnummer i 1888 og 1891. Det kan muligens være her de bodde fra 1888 til 1897. Edvard og familien var flyttet til Lysefjordsgt. 20 innen 1900. i 1910 bodde de i Bakkegt. 7 og Edvard var fører og til dels eier af et mindre slæbedampskib.

1899 Pedersgata 94
Teodor Nilsen, f. 1868, Sogndal, rebslager, nedre banen
Inger, f. 1856, Sogndal
De var flyttet til Nedre Dalgt. 79 før 1900. Der bodde de sammen med svigermoren.

1900 Pedersgata 94
Svend Johannesen, f. 1876, arbeider ved Blikkenbergf.?
Bertine, f. 1877

1906 – 1908 Pedersgata 94
Adolf Severin Egeland, f. 26-6-1878, former/støber
Karen Serine Langberg, f. 18-9-1881, død 1-10-1928
Martin, f. 31-10-1903
Arnold Langberg, f. 28-5-1904, død 7-9-1905
Ingrid, f. 26-11-1905
Arnold Langberg, f. 4-4-1907
Johanne, f. 2-1-1908
I 1904-1905 da Ingrid og Arnold ble døpt bodde de i Pedersgt 69. Adolf var former på
Stavanger Støberi og Dok, Familien flyttet til Trafikgaten 1 innen 1910.

1904-1906 Pedersgata 94
Bertha Henriksen, 31 år, Sauda?, Jordmor ugift
Berthine Henriksen, f. 1885 på Balkenskolen, Linstøl, Risør. Hun bodde i Fjeldsmauet 2 i 1900. Hun bodde i Bergelandsgt. 30 i 1907

  1904

Frk. Bertha Henriksen, jordmor, er tilflyttet Pedersgata 94.

1909-1910 Pedersgata 94
Reinert Olsen, f. 6-1-1871, styrmann
Petra Halvorsen, f. 29-9-1871
Ole Ingolf, f. 31-1-1894
Harald Anker, f. 10-11-1896
Petra Randi, f. 11-1-1899
Rundt 1900 bodde de i Lysefjordsgt 1 før de kom hit, og flyttet til Lysefjordsgt 33 innen slutten av 1910.
Reinert var 2. styrmann med D/S Jarl – ledig og syg lengre tid

1910 -1912 Pedersgata 94
Iver Ueland, f. 18-3-1868, stenarbeider og dykker
Marie Eriksen f. Jøsang, f. 14-8-1866
Ingvald, f. ca 1890, ølkjører
Ella Regine, f. 1896, død 12-3-1901, 6 år gammel
Halvor, f. 12-6-1898, syk
Edvin, f. 22-9-1900
Rakel, død 12-9-1905, 2 år og 8mnd. Gammel
De bodde i Arbeidergata 8 i 1900. De feiret sølvbryllup 10-3-1917

1   

1912 ? Pedersgata 94
Jakob Berge, løsarbeider

1911-1920 Pedersgata 94
Oluf Gerhard Jonassen, f. 19-4-187, Tysfjord, død 24-1-1938. 68 år gammel, fabrikarbeider,/kaiarbeider
Berta Andersen, f. 26-9-1874, Nærbø
Alvilde, f. 5-8-1905, Bergen, død 4-5-1928
Sigrid Alfrida, f. 21-3-1908
Betzy Ovidia, f. 21-5-1911
Olga Marie, f. 5-11- 1915
Familien bodde i Pedersgaten 52 før de flyttet hit.
I 1915 arbeidet han hos Bjelland & co nr. 6 til juni, siden han solgte fisk på torvet, kaiarbeider fra slutten av året. Oluf var huseier ble det opplyst i folketellingene, men kjøpet ble ikke tinglyst. Men i 1915 sto det i folketellingen at Ulrikke f. 1914 var halvt huseier!!

1911-1913 Pedersgata 94
Johan Aursland, f. 1853, i Amerika 6 år
Anna, f. 1870/1860
Odina, f. 14-1-1892, Bamle
Jenny, f. 23-6-1894, Brevik
Arthur, f. 17-7-1898, Flekkefjord
Jan, f. 1-2-1900
Norman, f. 30-5-1896
Olaf Antoni, f. 1903
Harald, f. 22-1-1907
I 1910 arbeidet Johan ved «farm,» han oppholdt seg i Amerika i 6 år. I 1910 var sønnen Norman løpegutt på et hotell i Øvre Holmegt 4. Familien bodde da i Sokndal, og kom hit i 1911.

1912-1913 Pedersgata 94
Olai Kornelius Knutsen Dybvik, f. 12-4-1869, Herøy, trevarefabrikarbeider
Andrea Egeland, f. 15-6-1874
Konrad, f. 13-10-1895, voluntør – (bud)
Bernhard, f. 2-11-1897
Ruth, f. 6-11-1902
Oskar, f. 8-7-1910
Arne Racin f. 22-8-1912
Familien bodde i Smedgata 6 i 1910.

1913-1915 Pedersgata 94
Ingebret Hognestad, f. 6-6-1871, Hermetikarbeider
Laura Larsen, 4-6-1881 død 27-6-1927, 46 år gammel
Asta, f. 2-10-1901
John, f. 1-6-1903
Elfrid, f. 29-10-1904
Leif, f. 1-4-1906
Signe, f. 24-1-1909
Anton, 1912
Ingebrigt, f. 38-3-1913, død 23-3-1913, medfødt svag.
Ingebret f. 25-2-1914
De bodde på Tjensvold 2 i 1910 før de kom hit.

1913 ? Pedersgata 94
Ingebrigt Tjensvold, herm.arb.
Laura Tjensvold

1914 Pedersgata 94
Sivert Løvaas, f. 26-11-1888, Riska, Hetland, død 2-4-1960, hermetikarbeider
Omilie Hogstad, 20
Anny 1
Oskar
Sigbjørn
Øyvind
Kåre

1949    1960

1913 Pedersgata 94
Aleksander Duft??? 23, snekker, f. Finland 1913
Emanuel Olsen, 24 år, klinker støb
Nils Nilsen, 18 år, arb. støb
Hans Sigurdsen, 28 år, klinker støb.
Disse fire og de fire neste var nok såkalte kostgutter, som hadde kost og losji her.

1914 Pedersgata 94
Johan Berg, 25 år støbarb. 1914
Herman Halsund? 23år, fabarb 1914

1915 Pedersgata 94
Otelie Bjelland, 30 år, fabarb. 1915, hos Bjelland nr. 6
Inger Johnsen, 27 år, fabarb 1915

1915 1916 Pedersgata 94
Adolf Aanensen, f. 23-3-1862 fhv. ølkjører,
Ingeborg Lovise Røiseland, f. 30-9-1869/71
Ole Fosse, f. 28-7-1896
Anna Fosse, f. 12-2-1900
Antonette Fosse, f. 29-3-1902
Marie 12 år
Endre Aanensen, f. 5-11-1907
Olga Røisland Aanensen, f. 12-12-1908
Ommund Røisland, f. 5-11-1912 ok kb Ryfylkegt 8
Ulrikke f. 17-12-1914, halvt huseier i 1915
Familien bodde i Ryfylkegt. 8 i 1910 og i Trafikgata 13 i 1915 før de kom hit. Adolf hadde vært ølkjører, men i folketellingen står det: «arbeider ikke, har af rigsforsikringen – med tomme flasker!»
Ingeborg var tidligere gift med Anthon Fosse, f. 1870. de bodde i Nymandsgade 61 i 1900 og hadde to barn – Ole og Anna.
Ingeborg fikk datteren Olga den 12. desember i 1908. 10 dager tidligere den 2. desember ble Marie Neraal født. Mor til Marie døde 10. desember. Far til Marie, Jonas var bror til Adolf og svoger til Ingeborg. Det ble de som tok seg av lille Marie. Hun og søskenbarnet Olga ble døpt samme dag. Marie ble bare 4 måneder gammel, hun døde 17-3-1909. Ingeborg fikk plutselig to spedbarn og ta vare på.

1909 Pedersgata 94
Marie Nærald Aanensen, f. 2-12-1908, dpt 10-1-1909
Foreldre: opgiven Fader: maskinist Jonas Aanensen f. 1879
og ugift nåtlerske Marie Olsen f. 1874-
De bodde i Ryfylkegata 8 sammen med Adolf, bror til Jonas.
Fadrer: Frits Wilhelmsen, Hilda Wilhelmsen, Ingeborg Berntsen, barnets far – uægte
Andmeldt af barnets pleiemor kone Ingeborg Aanensen, Ryfylkegt 8
Moderen død 10-12-1908, faderen ungkarl.
Marie Olsen Nærald, 32 år Opheimsgata 66, død 11-12-1-08, foreldrene lever.
Datteren Marie døde 17-3-1909, 4 måneder gammel.

  1909

I 1915 ble det opplyst at Ulrikke var halvt huseier. Ulrikke kjøper (arver?) huset som toåring, men det ble raskt solgt igjen. Fra skifteforvalteren:

1916

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

1916 Pedersgata 94
Gjertrud Gyland, 35 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet
Gerdia P ¨?, 23 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet
Bernhard P ?, 17 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet
Bertine Ognedal, fabrikarbeider 1916

Kostfolk.
1918 ? Pedersgata 94
Sverre Vold, herm.arb. 1918
Johanne Marie Wold, hm. 1918
Elise Jørgine Wold, husholderske 1918
Hanna Haneborg, syerske 1918

1918 -1931 Pedersgata 94
Bøvik, Nils Jonsen, f. 20-8-1883 Nedstrand, hermetikformand død 19645
Gina Bergitt Eiane, f. Tostensen f. 21-7-1882 Forsand, død 12-7-1935, 54 år gammel
John f. 20-9-1907
Ragnhild Torine, f. 1-10-1909
Ingrid Margrete, f. 25-10-1911
Severine f. 1914
Norfrid f. 10-2-1915
Gerd f. 12-2-1917
Ruth f. 10-1-1919
Ruth, f, 3-5-1920
Tordis f. 4-9-1925
Eiane Borghild/Ragnhild f. 25-3-1843 Fidjeland, enke. Død 1936, Svigermor-
Tostensen, Ragnhild f. 12-8-1900, hermetikarbeider
Familien bodde i Nymansveien 37 i 1910. Familien bodde i Haukeligt 98 i 1935.

    1931

1920 -1922 Pedersgata 94
Gabrielsen, Gabriel Kristian, f. 3-10- 1891, Chaufør
Lilly Kristine , f. Johnsen f. 8-4-1897
Alf f. 14-3-1919
Sven f. 23-7-1920
Nilsen, Anna Alette. f. 26-10-1901, Bergen, hushjelp 1920
Gabriel bodde i Bratteberggt. 25 i 1910, før han giftet seg.

1922-1924 Pedersgata 94
Ragnhild Tostensen, syerske

1923-1925 Pedersgata 94
Ole Årnes, f. 22-11-1861, Ladvik i Sogn, støberiarbeider
Anna Årnes, f. død 6-8-1956, 63 år gammel, hermetikarbeider
Arthur, f. 22-7-1915 sønn se Pedersgata 121 1923-1925
Thomas, f. 1916, sønn, død 4-7-1941, 25 år gammel, gift med Olga Birkeland
Familien bodde i Karlsminnegate 44 i 1910.

1924 Pedersgata 94
Axel Berg, stenhugger

1924-1925 Pedersgata 94
Lars Jensen, arbeider, fiskehandel
Asbjørn, f. 1916, sønn

1927-30 Pedersgata 94
Knud Åke Olsson, død 2-11-1940, 57 år gammel, typograf, Sverige
Berta Engelsen, død 4-11-1959, 68 år gammel
Åke, f. 5-7-1920
Flyttet til Spilderhauggt. 1

1928-1935 Pedersgata 94
Peder Pedersen, f. 7-1-1861, kjører
Trygve, f. 22-4-1917 sønn, var på sanatorie ved Bergen

1928-1930 Pedersgata 94
Lars Larsen, lagerarbeider
Alf, f. 17-10-1918, sønn

1928-1929 Pedersgata 94
Arne Strand, båtsmand
Tora, f. 17-11-1921, datter

1929-1930 Pedersgata 94
Kristian Hansen
Ole, f. 1915, sønn

1929-1930 Pedersgata 94
Hans Fjelde, sveiser
Konrad, f. 1918, sønn

1930-1934 Pedersgata 94
Thomas Kr. Danielsen, f. 8-1-1886, Vigsnes, hermetikarbeider
Adelaide Emilie Mjøen, f. 1891
Odd, f. 1920
Dagny Johanne, død 14-11-1924, 3 år gammel
Tordis Adelheid, f. 1924
Harry, f. 1925
De bodde i Høgsfjordgt. 3 i 1924 da Tordis ble født. I 1900 bodde Thomas i Ryfylkegata 6 sammen med sin mor.

              19-9-1932

1930-31 Pedersgata 94
Karl Strand, f. 3-5-1893, schauffør
Han bodde på Strand i 1910.

1933-34 Pedersgata 94
Daniel Rosnæs, f. 14-1-1875, Rennesøy, død 27-6-1954, 80 år gammel, fyrbøter
Ellen Rosnæs, f. 3-9-1874, Skudesneshavn
Else, f. 7-2-1900
Marie, f. 11-10-1909
I 1910 bodde de på Egenæs 15b.

1933-34 Pedersgata 94
Peder Emil Idsøe, f. 29-12-1892, elektriker
Peder bodde i Verksgata 7 i 1910 og var handelsbtjent i kolonialforretning.

1933-34 Pedersgata 94
Otto Marcelius Nilsen, f. 17-3-1908, kurvmaker
Otto bodde med sine foreldre i Holmegata 22 i 1910. Han ble født i Odda.

1933-34 Pedersgata 94
Martinius Svendsen, f. 27-10-1864, lagerarbeider

1935-1948 Pedersgata 94
Arne Andersen, f. 11-6-1885, jerndreier, klinker, mekaniker
Marie Torbjørnsen
Bernt, f. 30-3-1925
Jonas Harry, f. 1927 ——Ingfrid Marie Larsen? Forlv. 1948, død 12-12-2011, 84 år gammel.
Kåre, f. 1929
De bodde i Badehusgt 10 i 1925 da Bernt ble døpt.

1935-1936 Pedersgata 94
Ole Fredriksen, cementstøber
Hilma, f. 1921 datter

1935 Pedersgata 94
Trygve Svendsen, maler

1936-1938 Pedersgata 94
Sigurd Berg, arbeider
Laila Kamille, – datter

1935-39 Pedersgata 94
Antonia Østensen, f. 10-12-1896, fabrikarbeider, enke
Alice Østensen, f. 13-1-1919
Orlando Godtfred Østensen, f. 2-12-1917, fabrikarbeider
Anne Marie, f. 1924
Antonia var enke etter Ole J. Østensen, tømmermann. Han døde 28-1-1934, 48 år gammel. Antonia var flyttet til Nymansveien 90 før 1941.

1940-41 Pedersgata 94
Ludvig Theodor Førland, f. 24-3-1898, fyrbøter

Familien Hilmer Berg er ikke klar, men vil komme senere.
Jeg tar imot opplysninger hvis du har.

1941 –1955 Pedersgata 94
John Bernhard Johnsen, 7-5-1918, sjåfør
Ruth Johnsen, f. 9-4-1921, hermetikarbeider
Evind, f. 1939, sønn
Odd, f. 1941, sønn

1942-43 Pedersgata 94 fra adressebøkene
Ingleif Sørvaag, f. 19-12-1919, arbeider
1948-49 Erling K. Dahle, entrepenør
1948-49 skatt Astri Stave, f. 1-3-1926
1951-52 Rolf Hagen, f. 14-9-1915, skomaker
1953-54 Giske Hetland, f. 23-4-1933, hushjelp
1953-54 Bjørg Vik, f. 19-5-1935, kjøkkenhjelp
1953-54 Thor Øgaard, f. 6-7-1932, snekker

1955 – 1958 Pedersgata 94
Selmer Gerhard Isaksen, f. 26-8-1909, stuert
Dagfinn Johansen

1958-1967 Pedersgata 94
Eivind Vasland, f. 15-12-1929, hjelpearbeider
Anne Vasland, f. 6-3-1900, hermetikkarbeider, / pensjonist

1958-1967 Pedersgata 94
Edith Nordtvedt, f. 16-12-1939, hermetikkarbeider

1963-1965 Pedersgata 94
Bernhard Stangeland, f. 24-8-1906, baker
I 1910 bodde han sammen med foreldrene i Langgt. 8.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

  1918

  1939