Pedersgata nr. 094

Pedersgata 94

På høyre sider ser vi hus nr 94 rett bak jenta med kofte og 96 nederst. Bildet tilhører Randi Broen som bodde i nr 103.

Br. Nr.1769

119 m2 stor tomt

Huset lå rett under bybrua, og ble revet da den ble bygget. Derfor har jeg ikke et bilde av det, men skal lete etter eldre bilder.

Eiere:

1877    fra A. Gitlesens arvinger

1877    til Elias Rasmussen Øsebak

1905    til Elias Øsebaks arvinger

1905    til Capt. Reier Pedersen, svigersønn

1916    til Ulrikke Aanensen, ikke myndig, f. 1914

1918    til Steinkoph Wold

1938    til fru Gurine Knudsen, f. 1-6-1877

1941    til Hilmer Berg

1976    Flyttet for huset skulle rives

Fra Panteregisteret.

Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.  

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1875 var det 2 husstander med 6 personer.

1885 en familie med 6 personer.

1900 da var det 3 leiligheter med til sammen 8 personer.

1910 var det 2 husstander og 12 personer

1877 – 1905

Elias Rasmusen Øsebak, f. 1835, død 1905

Eva Kristine Marie Rasmussen, f. 1840, død 1904

Edvar Kristian. f. 1865, død 25-3-1946

Rasmine Malene. f. 1871 – se samme hus

Marie, f. 1874

Rasmus, 17, lære

Olaf Dreyer, f. 1882, maskinistskole i 1900

Malla Kamto? 23 år tjenestepige i 1905.

Elias var Tømmermand og Skibsbyggmester og ansatt ved Stavanger støberi og Dok Chontor i 1900. Han kjøpte huset i 1877 og bodde her til han døde. Elias var sygelig i 1905 og arbeidet ikke, han døde samme år. Kona døde året før. Sønnen Olav gikk på maskinistskole i 1898-1900, men ble maskinistlærling om bord i «S/S Jæderen», fyrbøder på «Jæderen» 1903. Han ble også sygelig og tok arbeid i dokken, senere Rosenberg mellom 1907-1911. Olaf var maskinist og losjerende på et Hotel i Baadegaten 8 i 1910.

Edvard ble konfirmert i 1883 og Malene i 1886

Elias og familien bodde i Sangesandsgt. i 1865 og 1875 sammen med mor hans Malene Olsdtr. f. 1805. Da var Elias mester ved tørdokken. Da Elias døde overtok arvingene huset.

   1904

1898-1900

Rasmus Eliassen Øsebak, f. 18-2-1877, snedkersvend, død 18-12-1954, 78 år gammel

Olava Marie Osmundsen, f. 14-6-1878, død 14-2-1919, 41 år

Einar f. 6-9-1900

Johannes, f. 6-4-1903

Gudrun, f. 17-5-1905

Reidar Olav, død 1-2-1909, 1 ½ år gammel

Marie Eva Kristine, f. 6-1-1910, død 13-3-1914, 4 år gammel

Rasmus var sønn av Elias. Da han var 21 år i 1898 ble han udlært snedkersvend.

Familien bodde her da Einar ble født men flyttet innen slutten av 1900 til Spilderhauggaten 14. I 1910 bodde familien i Møllegate 91.

1898-1911 

Reier Andreas Pedersen, f. 26-11-1867, skibsfører/havnebetjent, død 28-1-1952, 84 år gammel

Malene Rasmine Øsebak, f. 26-8-1871, død 7-5-1919, 48 år gammel

Sigrid, f. 12-4-1900

Eva Marie, f. 29-12-1903, døde 2-4-1929

Ragna Malene, f. 28-12-1905

Sverre, f. 28-2-1906, død 24-2-1925

Ellen, f. 28-8-1908

Astrid, f. 17-12-1909

Olava, 17 år i 1908, tjenestepige

Olga, 17 år i 1909, tjenestepige

Bertha Voster, f. 2-10-1893, Strand, tjenestepige i 1910.

Malene Rasmine var datter av Elias Øsebak. Reier var i 1898 2. styrmand på  «S. Fønix» 1899 «SS Meta» – 1901-1902 bark «Globus»  Reier var 1. styrmand i 1902, han var ledig fra juni 1903. Kom hjem fra «Globus». I 1905 var han skipper på «Transport», mens han var havnebetjent i 1910. De hadde tjenestepiker. Foreldrene til Malene bodde også i huset. Reier overtok huset etter svigerfaren, da hadde samme familien bodd her i minst 35 år.

Se også hus nr 97

Se fam Øsebak

1894-1897

Edvard Eriksen, Jøsang, f. 1858, styrman, opholder sig i Amerika i 1894

Hanna Marie, f. 1860

Elise, f. 25-3-1888

Anna Katrine, f. 16-11- 1891

Elida Marie, f. 21-2-1897

Einar, f. 1898

Hanna Marie får oppgitt tre forskjellig pikenavn da tre av barna ble døpt, Hansen/Klausen/Olsen

De bodde i Pedersgaten uten husnummer i 1888 og 1891. Det kan muligens være her de bodde fra 1888 til 1897. Edvard og familien var flyttet til Lysefjordsgt. 20 innen 1900. i 1910 bodde de i Bakkegt. 7 og Edvard var fører og til dels eier af et mindre slæbedampskib.

1899

Teodor Nilsen, f. 1868, Sogndal, rebslager, nedre banen

Inger, f. 1856, Sogndal

De var flyttet til Nedre Dalgt. 79 før 1900. Der bodde de sammen med svigermoren.

1900 

Svend Johannesen, f. 1876, arbeider ved Blikkenbergf.?

Bertine, f. 1877

1906 – 1908 

Adolf Severin Egeland, f. 26-6-1878, former/støber

Karen Serine Langberg, f. 18-9-1881, død 1-10-1928

Martin, f. 31-10-1903

Arnold Langberg, f. 28-5-1904, død 7-9-1905

Ingrid, f. 26-11-1905

Arnold Langberg, f. 4-4-1907

Johanne, f. 2-1-1908

I 1904-1905 da Ingrid og Arnold ble døpt bodde de i Pedersgt 69. Adolf var former på

Stavanger Støberi og Dok, Familien flyttet til Trafikgaten 1 innen 1910.

1904-1906  

Bertha Henriksen, 31 år, Sauda?, Jordmor ugift

Berthine Henriksen, f. 1885 på Balkenskolen, Linstøl, Risør. Hun bodde i Fjeldsmauet 2 i 1900. Hun bodde i Bergelandsgt. 30 i 1907

  1904

Frk. Bertha Henriksen, jordmor, er tilflyttet Pedersgata 94.

1909-1910  

Reinert Olsen, f. 6-1-1871, styrmann

Petra Halvorsen, f. 29-9-1871

Ole Ingolf, f. 31-1-1894

Harald Anker, f. 10-11-1896

Petra Randi, f. 11-1-1899

Rundt 1900 bodde de i Lysefjordsgt 1 før de kom hit, og flyttet til Lysefjordsgt 33 innen slutten av 1910.

Reinert var 2. styrmann med D/S Jarl – ledig og syg lengre tid

1910 -1912  

Iver Ueland, f. 18-3-1868, stenarbeider og dykker

Marie Eriksen f. Jøsang, f. 14-8-1866

Ingvald, f. ca 1890, ølkjører

Ella Regine, f. 1896, død 12-3-1901, 6 år gammel

Halvor, f. 12-6-1898, syk

Edvin, f. 22-9-1900

Rakel, død 12-9-1905, 2 år og 8mnd. Gammel

De bodde i Arbeidergata 8 i 1900. De feiret sølvbryllup 10-3-1917

   

1912   ?

Jakob Berge, løsarbeider

1911-1920              

Oluf Gerhard Jonassen, f. 19-4-187, Tysfjord, død 24-1-1938. 68 år gammel, fabrikarbeider,/kaiarbeider

Berta Andersen, f. 26-9-1874, Nærbø

Alvilde, f. 5-8-1905, Bergen, død 4-5-1928

Sigrid Alfrida, f. 21-3-1908

Betzy Ovidia, f. 21-5-1911

Olga Marie, f. 5-11- 1915

Familien bodde i Pedersgaten 52 før de flyttet hit.

I 1915 arbeidet han hos Bjelland & co nr. 6 til juni, siden han solgte fisk på torvet, kaiarbeider fra slutten av året.  Oluf var huseier ble det opplyst i folketellingene, men kjøpet ble ikke tinglyst. Men i 1915 sto det i folketellingen at Ulrikke f. 1914 var halvt huseier!!

1911-1913 

Johan Aursland, f. 1853, i Amerika 6 år

Anna, f. 1870/1860

Odina, f. 14-1-1892, Bamle

Jenny, f. 23-6-1894, Brevik

Arthur, f. 17-7-1898, Flekkefjord

Jan, f. 1-2-1900

Norman, f. 30-5-1896

Olaf Antoni, f. 1903

Harald, f. 22-1-1907

I 1910 arbeidet Johan ved «farm,» han oppholdt seg i Amerika i 6 år. I 1910 var sønnen Norman løpegutt på et hotell i Øvre Holmegt 4. Familien bodde da i Sokndal, og kom hit i 1911.

1912-1913 

Olai Kornelius Knutsen Dybvik, f. 12-4-1869, Herøy, trevarefabrikarbeider

Andrea Egeland, f. 15-6-1874

Konrad, f. 13-10-1895, voluntør – (bud)

Bernhard, f. 2-11-1897

Ruth, f. 6-11-1902

Oskar, f. 8-7-1910

Arne Racin f. 22-8-1912

Familien bodde i Smedgata 6 i 1910.

1913-1915  

Ingebret Hognestad, f. 6-6-1871, Hermetikarbeider

Laura Larsen, 4-6-1881   død 27-6-1927, 46 år gammel

Asta, f. 2-10-1901

John, f. 1-6-1903

Elfrid, f. 29-10-1904

Leif, f. 1-4-1906

Signe, f. 24-1-1909

Anton, 1912

Ingebrigt, f. 38-3-1913, død 23-3-1913, medfødt svag.

Ingebret f. 25-2-1914

De bodde på Tjensvold 2 i 1910 før de kom hit.

1913  ?

Ingebrigt Tjensvold, herm.arb.

Laura Tjensvold

1914  

Sivert Løvaas, f. 26-11-1888, Riska, Hetland, død 2-4-1960, hermetikarbeider

Omilie Hogstad, 20

Anny 1

Oskar

Sigbjørn

Øyvind

Kåre

1949    1960

1913

Aleksander Duft??? 23, snekker, f. Finland 1913

Emanuel Olsen, 24 år, klinker støb

Nils Nilsen, 18 år, arb.  støb

Hans Sigurdsen, 28 år,  klinker støb.

Disse fire og de fire neste var nok såkalte kostgutter, som hadde kost og losji her.

1914

Johan Berg, 25 år støbarb. 1914

Herman Halsund? 23år,  fabarb 1914

1915

Otelie Bjelland, 30 år, fabarb. 1915, hos Bjelland nr. 6

Inger Johnsen,  27 år,  fabarb 1915

1915 1916

Adolf Aanensen, f. 23-3-1862 fhv. ølkjører,

Ingeborg Lovise Røiseland, f. 30-9-1869/71

Ole Fosse, f. 28-7-1896

Anna Fosse, f. 12-2-1900

Antonette Fosse, f. 29-3-1902

Marie 12 år

Endre Aanensen, f. 5-11-1907

Olga Røisland Aanensen, f. 12-12-1908

Ommund Røisland, f. 5-11-1912     ok kb ryfylkegt 8

Ulrikke f. 17-12-1914,  halvt huseier i 1915

Familien bodde i Ryfylkegt. 8 i 1910 og i Trafikgata 13 i 1915 før de kom hit. Adolf hadde vært ølkjører, men i folketellingen står det: «arbeider ikke, har af rigsforsikringen – med tomme flasker!»

Ingeborg var tidligere gift med Anthon Fosse, f. 1870. de bodde i Nymandsgade 61 i 1900 og hadde to barn – Ole og Anna.

Ingeborg fikk datteren Olga den 12. desember i 1908.   10 dager tidligere den 2. desember ble Marie Neraal født.  Mor til Marie døde 10. desember. Far til Marie, Jonas var bror til Adolf og svoger til Ingeborg. Det ble de som tok seg av lille Marie. Hun og søskenbarnet Olga ble døpt samme dag.  Marie ble bare 4 måneder gammel, hun døde 17-3-1909.  Ingeborg fikk plutselig to spedbarn og ta vare på.  

1909

Marie Nærald Aanensen, f. 2-12-1908, dpt 10-1-1909

Foreldre: opgiven Fader: maskinist Jonas Aanensen f. 1879

og ugift nåtlerske Marie Olsen f. 1874-

De bodde i Ryfylkegata 8 sammen med Adolf, bror til Jonas.

Fadrer: Frits Wilhelmsen, Hilda Wilhelmsen, Ingeborg Berntsen, barnets far – uægte

Andmeldt af barnets pleiemor kone Ingeborg Aanensen, Ryfylkegt 8

Moderen død 10-12-1908, faderen ungkarl.

Marie Olsen Nærald, 32 år Opheimsgata 66, død 11-12-1-08, foreldrene lever.

Datteren Marie døde 17-3-1909, 4 måneder gammel.

  1909

I 1915 ble det opplyst at Ulrikke var halvt huseier. Ulrikke kjøper (arver?) huset som toåring, men det ble raskt solgt igjen. Fra skifteforvalteren:

1916

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

1916

Gjertrud Gyland, 35 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet

Gerdia P ¨?,  23 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet

Bernhard P ?,  17 år, fabrikarbeider, 1916 blikktrykkeriet

Bertine Ognedal, fabrikarbeider 1916

Kostfolk.

1918  ?

Sverre Vold, herm.arb. 1918

Johanne Marie Wold, hm. 1918

Elise Jørgine Wold, husholderske 1918

Hanna Haneborg, syerske 1918

1918 -1931  

Bøvik, Nils Jonsen, f. 20-8-1883 Nedstrand, hermetikformand  død 19645

Gina Bergitt Eiane, f. Tostensen f. 21-7-1882 Forsand, død 12-7-1935, 54 år gammel

John f. 20-9-1907

Ragnhild Torine, f. 1-10-1909

Ingrid Margrete, f. 25-10-1911

Severine f. 1914

Norfrid f. 10-2-1915

Gerd f. 12-2-1917

Ruth f. 10-1-1919

Ruth, f, 3-5-1920

Tordis f. 4-9-1925

Eiane Borghild/Ragnhild f. 25-3-1843 Fidjeland, enke. Død 1936, Svigermor-

Tostensen, Ragnhild f. 12-8-1900, hermetikarbeider

Familien bodde i Nymansveien 37 i 1910. Familien bodde i Haukeligt 98 i 1935.

    1931

1920 -1922 

Gabrielsen, Gabriel Kristian, f. 3-10- 1891, Chaufør

Lilly Kristine , f. Johnsen f. 8-4-1897

Alf f. 14-3-1919

Sven f. 23-7-1920

Nilsen, Anna Alette. f. 26-10-1901, Bergen, hushjelp 1920

Gabriel bodde i Bratteberggt. 25 i 1910, før han giftet seg.

1922-1924

Ragnhild Tostensen, syerske

1923-1925

Ole Årnes, f. 22-11-1861, Ladvik i Sogn, støberiarbeider

Anna Årnes, f.     død 6-8-1956, 63 år gammel, hermetikarbeider

Arthur, f. 22-7-1915 sønn  se Pedersgata 121 1923-1925

Thomas, f. 1916, sønn, død 4-7-1941, 25 år gammel, gift med Olga Birkeland

Familien bodde i Karlsminnegate 44 i 1910.

1924

Axel Berg, stenhugger

1924-1925

Lars Jensen, arbeider, fiskehandel

Asbjørn, f. 1916, sønn

1927-30

Knud Åke Olsson, død 2-11-1940, 57 år gammel, typograf, Sverige

Berta Engelsen, død 4-11-1959, 68 år gammel

Åke, f. 5-7-1920

Flyttet til Spilderhauggt. 1

1928-1935 

Peder Pedersen, f. 7-1-1861, kjører

Trygve, f. 22-4-1917 sønn, var på sanatorie ved Bergen

1928-1930

Lars Larsen, lagerarbeider

Alf, f. 17-10-1918, sønn

1928-1929 

Arne Strand, båtsmand

Tora, f. 17-11-1921, datter

1929-1930

Kristian Hansen

Ole, f. 1915, sønn

1929-1930

Hans Fjelde, sveiser

Konrad, f. 1918, sønn

1930-1934 

Thomas Kr. Danielsen, f. 8-1-1886, Vigsnes, hermetikarbeider

Adelaide Emilie Mjøen, f. 1891

Odd, f. 1920

Dagny Johanne, død 14-11-1924, 3 år gammel

Tordis Adelheid, f. 1924

Harry, f. 1925

De bodde i Høgsfjordgt. 3 i 1924 da Tordis ble født. I 1900 bodde Thomas i Ryfylkegata 6 sammen med sin mor.

              19-9-1932

1930-31

Karl Strand, f. 3-5-1893, schauffør

Han bodde på Strand i 1910.

1933-34

Daniel Rosnæs, f. 14-1-1875, Rennesøy, død 27-6-1954, 80 år gammel, fyrbøter

Ellen Rosnæs, f. 3-9-1874, Skudesneshavn

Else, f. 7-2-1900

Marie, f. 11-10-1909

I 1910 bodde de på Egenæs 15b.

1933-34

Peder Emil Idsøe, f. 29-12-1892, elektriker

Peder bodde i Verksgata 7 i 1910 og var handelsbtjent i kolonialforretning.

1933-34

Otto Marcelius Nilsen, f. 17-3-1908, kurvmaker

Otto bodde med sine foreldre i Holmegata 22 i 1910. Han ble født i Odda.

1933-34

Martinius Svendsen, f. 27-10-1864, lagerarbeider

1935-1948  

Arne Andersen, f. 11-6-1885, jerndreier, klinker, mekaniker

Marie Torbjørnsen

Bernt, f. 30-3-1925

Jonas Harry, f. 1927 ——Ingfrid Marie Larsen? Forlv. 1948,     død 12-12-2011, 84 år gammel.

Kåre, f. 1929

De bodde i Badehusgt 10 i 1925 da Bernt ble døpt.

1935-1936

Ole Fredriksen, cementstøber

Hilma, f. 1921 datter

1935

Trygve Svendsen, maler

1936-1938

Sigurd Berg, arbeider

Laila Kamille, – datter

1935-39

Antonia Østensen, f. 10-12-1896, fabrikarbeider, enke

Alice Østensen, f. 13-1-1919

Orlando Godtfred Østensen, f. 2-12-1917, fabrikarbeider

Anne Marie, f. 1924

Antonia var enke etter Ole J. Østensen, tømmermann. Han døde 28-1-1934, 48 år gammel. Antonia var flyttet til Nymansveien 90 før 1941.

1940-41

Ludvig Theodor Førland, f. 24-3-1898, fyrbøter

Familien Hilmer Berg er ikke klar, men vil komme senere.

Jeg tar imot opplysninger hvis du har.

1941 –1955  

John Bernhard Johnsen, 7-5-1918, sjåfør

Ruth Johnsen, f. 9-4-1921, hermetikarbeider

Evind, f. 1939, sønn

Odd, f. 1941, sønn

1942-43

Ingleif Sørvaag, f. 19-12-1919, arbeider

1948-49

Erling K. Dahle, entrepenør

1948-49  skatt

Astri Stave, f. 1-3-1926

1951-52

Rolf Hagen, f. 14-9-1915, skomaker

1953-54

Giske Hetland, f. 23-4-1933, hushjelp

1953-54

Bjørg Vik, f. 19-5-1935, kjøkkenhjelp

1953-54

Thor Øgaard, f. 6-7-1932, snekker

1955 – 1958 

Selmer Gerhard Isaksen, f. 26-8-1909, stuert

Dagfinn Johansen

1958-1967 

Eivind Vasland, f. 15-12-1929, hjelpearbeider

Anne Vasland, f. 6-3-1900, hermetikkarbeider, / pensjonist

1958-1967       

Edith Nordtvedt, f. 16-12-1939, hermetikkarbeider

1963-1965

Bernhard Stangeland, f. 24-8-1906, baker

I 1910 bodde han sammen med foreldrene i Langgt. 8.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det

  1918

  1939