Pedersgata nr. 092

Pedersgata 92

353

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Rett under bybrua finner vi hus nr 92 i Pedesgata.

Br.nr. 1563

m² 164 stor tomt

 

Eiere: Pedersgata 92
1869 fra Gitlesens arvinger
1869 til Tollef Olsen
1893 til Tollef Pedersen Mæland
1939 til Gurine Mæland, hjemmelsbrev
1940 til Tollak Ohm, f. 24-8-1890
1945 til Trygve Tobiassen landa
1950 til Charles Ramsey, f. 19-2-1917

Næringsvirksomhet: Pedersgata 92
1865-1875 Tellef Olsen, handelsborger, forretning?
1875 Anders Johan Søderstrøm, Handelsborger, forretning?
1893 Tollef Mæland, kolonial
1903 Blomsterhandel og binderi, Martine Gaarder
1913-1914 Britha Wallervik, frugthandel
1916 Edvard Heggland frugt og grønnsaker, bopel i Kvitsøygt 78
1917- Martha Larsen, pensjonat.


Folk i huset: Pedersgata 92
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.


1869-1875-1885-1893 Pedersgata 92
Tellef Olsen, f. 1807, Hougerøe, Øiestads Sogn pr Arendal
Ane Thomine Bjorbæk, f. 1807, Bjorbæk, Øiestads Sogn pr Arendal
Anthon, f. 1841, søman
Christian, f. 1842
Ane Thomine, f. 1853
Karene Enersdtr, f. 1849, tjenestepige
De bodde på Blåsenborg 12 i 1865. Tellef var handelsborger, arbeider nu
fortiden som selvstændig snedker i 1875. Han kjøpte tomt/ huset i 1869,
og solgte det i 1893. Det var bare Tollef og kona som bodde her i 1885,
barna var flyttet ut. De bodde i annen etasje.

   1888

55 Aars Ækteskab. Gamle Skippborger Tellef Olsen og hustru, ved
Pedersgaden hersteds, feire paa Lørdag, den 15de December, sin 55 års
bryllupsdag, idet de blev ægteviede 1833. – De have havt 5 Børn, hvoraf
4 er ilive; blant disse er en Søn Stasjonsmester på Sandnæs, og en anden
norsk-svensk Konsul i Louvain, Belgien, hvor han driver
Agentur-& Befragtningsforretning og har været bosat i en lang Aarrække.
– De gamle ere fremdeles raske og rørige. – For omkring 50 Aar siden
tilflyttede de vor by fra Arendal. – Hr. Olsen er ca 83 Aar gml., hans
hustru ca 82.

1875 Pedersgata 92
Christian Olsen, f. 1842, skipperborger
Marie Egeland, f. 1848
Tellef Olsen, f. 1866
Matilde Olsen, f. 1868
Anthon Azorus Olsen, f. 1872 i Atlanterhavet ved Azorene
Antonie Marie Christiane, f. 1882
Olga, f. 1885
Christian var sønn av Tellef Olsen og bodde i samme hus som foreldrene
i 1875.
Christian og kona bodde i 1865 sammen med hennes foreldre på Nytorvet,
da var han styrmand. Kona må ha vært med mannen til sjøs, siden den
ene sønnen ble født ved Azorene. Det var ikke uvanlig at skipperen kunne
ha kona med. De bodde på Nytorvet 11a i 1865 og var flyttet til Olavskleven 8 inne 1885.
**********

1875

   Pedersgata 92


Anders Johan Søderstrøm, f. 1837, Christianstad, Sverige, Handelsborger
Hansine Gjerdine Jacobsen, f. 1829, Sokkendal
**********

1885- Pedersgata 92
Mikal Olsen Eskedal, f. 1852, Jelsa, arbeidsmann
Bærte/Bertha Christine, f. 1851, Rennesøy
Lars Mandius, f. 1881
Olava, f. 1886
De bodde I Langgata 1 i 1900

 

  1898

Sal eller Kammers tilleie    —– Decimalvekt paa 200 kilo, saagodt som ny, tilsalgs.

**********

1885- Pedersgata 92
Christian Emsland/Imsland, f. 1845, skibsfører
Ingeborg Marie, f. 1852
Christen Olai, f. 1875
Jakob Christinius, f. 1877
Inga Marie, f. 1879
Konrad, f. 1881
Johannes, f. 1888
Christian, f. 1896
Christian Imsland og Ingeborg bodde i Bakkegaden 137 i 1875. I 1900 bodde han og familien i Øvre Strandgate 92. Da var han bud ved et forsikringsselskab, forhenværende skipsfører, invalid fra 1887 ved tab av venstre arm.

  1900-  En ny Sjømandskiste tilsalgs

***********

1885 Pedersgata 92
Hans P. Jælstad/Fuglestad, f. 1829, Egersund, arbeidsmand
Marta Regine, f. 1834
Grete Kristine, f. 1859
Lars, f. 1861
Petra Emilia, f. 1867
Hanna Regine, f. 1870
Sara, f. 1872
Familien bodde i Bergelandsgade 1573 / Waisenhusgaten 19 i 1875.
**********

1893-1939 Pedersgata 92
Tollef Pedersen Mæland, f. 28.8.1855, Klepp. Handelsmand gift 1893. –
død 1-7-1938, 86 år gammel
Bergine Paulsdtr Borsheim f. 1865, Bergine var sygelig, slagtilfelle,
død 2-10-1907
Peder, f. 1894, død 1896 av skarlagensfeber.
Paulus, f. 2-8-1895, kjører i 1916
Clara, f. 19-06-1897, fabarb. i 1916
Sigurd Baltin, f. 11-4-1900
Gerda, f. 5-3-1903 død 23-9-1916, tæring
Bianca f. 1905 død 21-10-1905 4 uger gammel
Bergine hadde drevet med kostfolk før 1901, da hadde hun sluttet.
Etter panteregisteret så kjøper Tollef huset i 1893, og i 1939 overtar neste
kone Gurine huset. Da er Tollef død. Hun selger det igjen i 1940.

Tollef Pedersen Mæland, f. 1855, gift 2 gang i 1909——-død 1-7-1938 86 år gammel.
Gurine Pedersen, f. 21-11-1859, Suldal
Herta Taucher, f. 29-10-1909 i Tyskland (mor Taucher).
Marie 22 tjener 1908
Gurine Pedersen, 48 år var husholderske i 1909, gift med Tollef 1909.
Tollef var handelsmand, men fra 1900 hadde han ingen forretning. Tollef var tæringsyg og arbeidsudyktig i mange år. Bestiller intet står det i folketellingene. Etter hvert fikk han lidt arbeid på Berentsens Reberbane fra 1906. Senere fikk han seg hest og drev som kjører hos Berentsen. Tollef var også nervesyg. Han livnærte seg en tid som flaskeoppkjøper og senere som hjelpearbeider fram til 1935.
Sønnen Paulus var blikfabrikarbeider som 15åring, mens han var kjører i 1916 som 20 åring. Han er nevnt som elektriker fra 1914 til 1922. Clara var fabrikarbeider i 1916, 17 år gammel. Sigurd Baltin var rørlegger i 1922.
I 1935 Bodde barna Klara Mæland, handelsbetjent, Paulus Mæland, elektromontør og Sigurd Baltin Mæland, rørlegger, med familie fremdeles her.
Gurine Pederssen bodde i 1900 på Løkkeveien 79, hvor hun holdt 2 kostgutter.

1930-1939 Pedersgata 92
Sigurd Baltin Mæland, f. 4-9-1900, rørlegger, død 26-1-1972, 71 år gammel
Thea Johanne Torkildsen,
Tor, f, 1930
Kjell, f. 1932
Gift 1930 januar

   

1894 Pedersgata 92
Hans Hansen, 28, fyrbøder – S/S Tyr
Maren, 24
Martin, 6
Hendrikk, 1

1894 Pedersgata 92
Hans Hansen, 33, skipper ?? “Embla”
Kaia, 30
Peder, 8
Klara, 2
Jenny, 1

1895 Pedersgata 92
Hans Tobias Gustavsen, f 1872, skomagersvend
Gurine Johannesen, 1873
Hanna, 4-6-1895 døpt i Sogndalsstrand

1898- Pedersgata 92
Karen Malene Bjørnsen, f. 26-8-1878, Vigsnes Avaldsnes, fabrikarbeider
Bjørn Martinius Olsen, f. 15-8-1876. Høle, stenarbeider
Ovida, f. 28-12-1898
Sigurd, f. 4-4-1900
Karen bodde her da hun giftet seg i 1898, faren var Sivert Martin Bjørnsen, verksarbeider, Bjørns far var Ola Olsen, søman. De bosatte seg muligens i Pedersgaten 17. Innen 1900 var de flyttet til Privatgaten 3. De bodde i Hillevåg i 1910.

I 1900 bodde det 18 personer i 4 husholdninger.

1900 Pedersgata 92
Johan Johannesen, f. 1856, Egersund, støberiarbeider.
Ane, f. 1845 Farsund
Elen Gurine Johannesen, f. 1810, Egersund, fattigunderstøttelse. Enke efter Johannes Jakobsen, levde hos sønnen.
Døde 28-12-1901

1900 Pedersgata 92
Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend
Marie, f. Eriksen, f. 1863
Rasmus, f. 1887
Kristian, f. 1889
Ragnhilde, f. 1894
Mondrat, død 9-6-1898, 1 år gammel
Magda, f. 4-10-1900
Martin og familien bodde i Nymannsgate 86 i 1910. De feiret sølvbryllup juni 1912

 

1900-1908 Pedersgata 92
Ole Helliksen, Hostvedt, /Hustvedt f. 1843, Flesberg, Numedal, Buskerud, støberiarbeider, død 17-9-1905. 62 år gammel.
Maret Nerisdtr. Garder, f. 1843, Numedal, Buskerud
Nils, f. 1880, Avaldsnes, jernbanearbeider
Gustav, f. 1886, Avaldsnes
Gustav 16 arb – blikemballasjen, Hjelper moderen i 1907. De bodde på Vigsnæs i Avaldsnes i 1875, og var flyttet til Ryfylkegata 1 innen 1910.

1903 – Pedersgata 92
Gabriel Strand, 1867, Bergen, lagerbetjent i Bergen kom hit I august 1903 – uden arbeid siden, død 1-4-1903
Dagmar f. Sundstrøm, f. 1866, Trondhjem
Gerhard, f. 1891 Bergen
Anton, f. 17-10-1894, Bergen
Dagny, f. 31-12-1899, Bergen
De bodde i Bedehussmuget 3 i Bergen i 1900, og i N. Dalgate 45 da Gabriel
døde. Anton bodde i Nygaardsgate 46 i Bergen i 1910, han var løbergut ved
handel. Hvor resten av familien ble av vet jeg ikke,

  

1903 Pedersgata 92
Maren Øglend, 24, syerske, bodde her da hun vant en serviett i 1903.

1902 – 1905 Pedersgata 92
Ole Rynning Gaarder, f. 1857, Ørlandet, elektriker, Arbeider ved Stavanger Støberi & Dok, død 11-6-1913, 62 år gammel
Martine Josefine, f. Rosenlund, f. 1857, Christiansund, ROM.
Rasmus Bocmand Parelius, f. 1886, Christiansund, ROM. gartnerlærling
Johannes Rosenlund, f. 1888, Christiansund ROM. Død 15-3-1911
Ingeborg Jakobine, f. 1891, Christiansund ROM. Død 13-1-1906, 15 år gammel,
De bodde i Harald Hårfagresgt. 13 i 1900, og var flyttet til Pedersgt. 26 innen 1910.

  1902

   

1904 Pedersgata 92
Johan Walin, /Valin, f. 19-6-1832, Stockholm, Sverige, Blikslager,
Marie Kristiansdtr, f. 31-12-1852, sysselsatt med husstel
Alexander, f. 16-6-1886, arbeider
Johan, f. 17-4-1888, Strandvik.
Elisa 11 år i 1904, -ikke i 1910
De bodde i Nerheim, Ølensjøen i Fjellberg kommune i 1910.
**********

1905 Pedersgata 92
Berta Severine Wahlberg, f. 1858, Sunnhordaland, enke i 1902 arb.
Død i 1908 Kreft. Se Pedersgata 103
Wiktor f. 19-11-1886 sementfabrikarbeider.
Selma Hansine f. 25-11-1890 hermetikarbeider
Hagbart f. 1892
Sofie Bertine 1894
Axeline Gustava f. 1896
Axel Karl f. 25-1-1900 død 14-2-1900 tvilling
Albert f. 25-1-1900- død 3-2-1900 tvilling.
Bertha hadde vært gift med Axel Konrad Wahlberg, f. 1859 i Stockholm,
og familien bodde i Pedersgaten 103 da han døde i 1902. De flyttet hit og
bodde her i 1905, for så å flytte tilbake til nr 103. Døtrene Asseline 12 år
og Sofie 15 år bodde på Josefinestiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910 etter at
begge foreldrene var døde. Selma bodde i Rosenbergbakken 10 og var
hermetikarbeider i 1910. Viktor var gift og hadde 2 barn i 1910, de bodde
i Lervig 21.
**********

1905 -1907 Pedersgata 92
Laurits Johnsen, f. 1877, blikksl. Hos Bjelland
Elisa Regine, f. 1877
Elisabeth Katrine, f. 1898
Sverre, f. 1900
Ludvig Emil, f. 26-5-1905
Lars, f. 1908
Familien bodde i Jæderensgade 53 i 1900, de var flyttet til Nymannsgaten 78a i 1910.

1906 – 1910- Pedersgata 92
Gustav Gundersen Sømme, f. 1864, Haaland, Sola, arbeider,
Thea Torgersdtr. Sola, f. 28-9-1875, Haaland, syerske, død 5-10-1949,
74 år gammel.
Gerhard, f. 1896
Malla/Malene, f. 1894
Thrine/Gurine f. 1903,
1 barn på landet hos besteforeldrene både i 1906 og 07. Gustav var i
Amerika i 1906 og 09. Han sendte penger hjem, men kun lidet penger i
1909. Da hadde han vært i Amerikea i 4 år. Thea var syerske i 1906.
Familien bodde i Sola kommune i 1900, men var flyttet til
Spilderhauggaten 8 inne slutten av 1910. Thea bodde i Spilderhauggt. 8 da
hun fylte 60 år i 1935, hun var enke i 1945.

1906 – Pedersgata 92
Lars Høiland, f. 1873, Nærbø, løsarbeider
Ellen, f. 1874, Time
Bertha, f. 31-3-1895
Karen, f. 14-2-1897
Laurits, f.26-3-1899
Ingolf, død 4-4-1905, 3 år gammel.
Leif, f. 5-12-1904
Ingolf, f. 17-12-1906
Olga, f. 5-2-1908
Herman, f. 7-9-1909
Lars og familien var flyttet til Rosenbergagate 7 innen 1910.

1907 Pedersgata 92
Jørgen Monsen, f. 1861, Sulen Ytre sogn, haandlanger Stavanger Støberi & Dok
Marie, f. 26-4-1872, Sulen
Ingrid, f. 11-1-1901, Hetland
Laura, f. 30-6-1902, Hetland
Bergitte, f.21-1-1904, Sulen
Johan, f.10-9- 1908
De var flyttet til Mellomgate 9 innen 1910.

1908 – 1910 – Pedersgata 92
Simon Simonsen Motland, f. 9-9-1869, Nærbø, smed —–død 4-9-1930
Andrea Matilde, f. 20-2-1869, Hetland
Sem, f. 13-8- 1893
John Lie Motland, f. 21-1- 1900.
Simon ble kaldt bygningssnekkermester i 1910. De bodde i Bratteberggata 20 i 1900, og hadde flyttet til Spilderhauggate 8 innen slutten av 1910. I 1900 ble etternavnet skrevet
som Semsen.
**********

1908 – 1909- Pedersgata 92
Thorvald Johannesen, f. 14-1-1867, løsarb.
Gurine, f. 1-10-1866, Haugesund, arbeiderske
Nils, f. 3-3- 1893
Bolette, f. 20-10–1896
Johan, f. 16-3-1901.
Rundt 1900 bodde de i Amtmandsveien 10a. I 1910 var de flyttet til
Mellomgate 9, da var Thorvald fisker og hadde båd.
***********

1910- Pedersgata 92
Peder Pedersen, f, 14-3-1878, maskinist
Knudine, f. 16-1-1881
Bergit, f. 12-9- 1901, datter
Klara, f. 18-7-1908
Familien bodde i Jæderensgade 70 i 1910.
**********

1910 – Pedersgata 92
Karen Ellefsen, 27 enke, har 1 barn 8 år paa Mosterøy
1910-1911 –
Frank/Hans Torkelsen, f. 18-12-1838 skipper/arbeide ved vedskjæreri
Malena, f, 30-9-1845
Mathea, f. 6-1-1873, tjener, ugift har tvillinger
Maren, f. 30-8-1879 hermetikkarbeider hos Bjelland, ugift har et barn.
datterdatter Matilda Nielsen, f. 6-2-1899 tvilling
datterdatter Frida Nielsen, f. 6-2-1899 tvilling
datterdatter Ingrid, f. 10-2- 1909
Denne familien kom fra Badehusgate 11 i 1910 og flyttet til Støberigaten.
Maren var mor til tvillingene, mens Mathea var mor til Ingrid. Det ser ut
som om besteforeldrene har adoptert barnebarna. De bodde på
Arnageren 3 i 1900.
**********

1910 – 1912 – Pedersgata 92
Jørgine Hauge, f. Nilsen, f. 21-3- 1863, Strand, hermetikarbeider,
død 5-12-1940, 77 år gammel
Edvin Karsten, f. 11-6-1895, guldsmedlærling
Nelius, f. 29-9-1896, syk, elektrikerlærling i 1917., død 24-1-1970, 74 år gammel
Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel
Otto Selmer, f. 23-1-1900
Jørgine var gift med – Enok / Isak Ottesen Hauge, de lever hver for seg,
mannen bodde på Avaldsnes. Jørgine bodde i kjelleren og betalte
kr 84,- i årlig husleie i 1910. Tiligere hadde hun bodd i Pedersgata 109
i flere perioder. I 1913 bodde hun i Pedersgata 81. Hennes mann var
bortreist for 9 år siden opplyste hun i 1913. Hun flyttet til Ryfylkegata 20
innen 1917.

**********

1910 – 1912- Pedersgata 92
Gotfred Endresen, f. 1886, brandkonstabel, død 27-1-1959, 73 år gammel.
Olene, f. Larsen, f 1878, død 21-11-1977, 89 år gammel
Jette, f. 1906
Jakob, f. 1908
Dagfin, f. 1910
Godtfred og familien bodde i 1 etasje og betalte kr. 196,- i husleie for året.

 

**********

1910 – 1914 Pedersgata 92
Johannes Olsen, f. 16-7-1871, sementarbeider
Ingeborg, f. 28-1-1878
Henrik/Henry, f. 3-121902
Bjarne, f. 1-2-1904/05
Hjørdis, f. 1911
Familien bodde i 1 etasje og betalte kr 96,- i husleie pr. år.
**********

1914 Pedersgata 92
Hilda Thorsnæs, f. 1886, Vats syerske
1914 – 1915-
Ole Aarhus, f. 1838, Suldal, fhv. husmann, Arbeider ikke
Valborg Torsdtr. F. 1849, Suldal
Paul 30 fabarb.
Thor, f. 1888, Suldal. Kularbeider
De bodde på Svortebek i Suldal i 1900.

 

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

  1915

1914 Ellen Njaa, 40 fabarb.
1914 Brita Vallervig, 32 frihandel frugt med mer
1914 Ingeborg Sandsvig, 25 fabarb. Reist hjem


1915 Pedersgata 92
Olaus Jacobsen, 57 fabarb. Kom fra Island aug 1914 og begynte på
Strømsteinens værft nov. 1914
Johanne Margrethe, f. Nærland, død 22-4-1930, 83 år gammel.
Kristine 21
Da Johanne døde bodde de i Verksgt 1.

 

1916 Pedersgata 92

Martha Larsen Dørheim, 32, gift med Ludvig Larsen der bor i Ø. Strandgt.

Racine Waldemar, f. 1910

datter f. 10-12-1916-

Martha drev pensjonat og hadde mange personer boende hos seg for kortere eller lengre tid.

 Pedersgata 92 Folk som bare bodde her en kort tid.

1916    Bertha Aas 20 fabarb.

1916    Frantz Engelsen 25 støbarb dok

1916    Oscar Haagensen 28 stbarb dok

1916    Rolf  Nilsen 21 støbarb.

1916    Harald Pedersen 17 fabarb.

1916    Kastma?? Gregersen 23 slakteri

1916    Tønnes Gudland 19 fabarb

1916    Edvard Sirevaag 30 maskinarb. dok

1916    Alfred Olsen 32 fabarb.  blikk

1916    Andreas Holthe 32 bryggeriarb. bryggeriet

1916    Sigurd Surdal 25 murarb. hos Njaa

1916    Magnus Olsen 18 kassafab. strømsteinen værft

1916    Rasmus Dørheim 16 fabarb.  Conradsen

1918    John Auestad, hjelpearbeider

1918    Olena Orvik, fabrikarbeider

1918    Ole Emil Rygh, arbeider

1922    Einar Hovland, mask.

1924    Kristina Jacobsen,

1924    Malene Pollestad, fabrikarbeider

1924    Rangvald Rasmussen, sjøman

  1920

**********

  1921

1920-1922 Pedersgata 92
Knudsen, Knud f. 1890, Jelsa, motorfører
Rebekka Johannesen, f. 1890 Skudesnes
Hilda f. 1910 Skudesnes

1918-1922 Pedersgata 92
Johannessen, Malene, f. 9-8-1862 Tysvær, enke, kontorvask,
(antakelig gift med Lars Johannesen.)
Lauritz Johan, f. 20-10-1900 platearbeider
Oskar Toralf. f. 7-2-1903, fabrikarbeider
Thomas f. 1898, Skudesnes, hermetikarbeider
De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Malene bodde i Pedersgata 140 i
1932, da hun fylte 60 år. Og 70

Da byens borgere viste seg fra sin beste side
Av Kenneth Frost Lie. Fra facebook.
Fiske i Stavanger og regionen var i mange generasjoner en kilde til inntekt og ens levebrød. For min tipp oldefar Olaf Pedersen Farmandsvik som bodde på Buøy var det også hans yrke.
Olaf ble født 7. februar 1876 på Buøy og giftet seg med Johanne Marie Bjørnsen fra Søre-Vaage i Bokn. Hun født 14. juni 1880. Sammen fikk de flere barn, inkludert min oldefar Bjarne Olaf f. i 1908.
Olaf ble enkemann i 1915 da Johanne Marie døde, men han giftet seg på ny med Margit Johannesen Sør-Haaland f. i 1893, og fikk også to barn med henne. Hun hadde også to barn fra tidligere forhold.
Familien bodde ved Nyhavn på adressen som den gang ble betegnet som «Buøen 18». Adressen har hatt flere betegnelser siden som: «Buøen, nr 18 gate 32», Buøen, 24a gate 32» og «Blokkmakergata 18».
I dag er det en del av Rosenberg sitt område og for lengst jevnet med jorden.
Som småbåtfisker reiste Olaf blant annet til området rundt Kvitsøy for å fiske.
Der var han også kvelden og natten til tirsdag 16 november 1920.
Dagene i forveien hadde det vært et forferdelig uvær, og det virket til å ha stilnet, men stormen bygget seg derimot opp igjen mot natten og utviklet seg til en orkan som viste sine styrke og herjet heftig med både Vest, Sør og Østlandet.
I avisen Stavangeren 16 november melder de at det har vært stormflod i Stavanger, og at byen ble lagt i mørke. I Oltedal var det skader på ledning derfra og på Flørlilinjen.
Flere bygninger langs kysten, flere båter og annet virke måtte gi tapt for naturens mektige krefter.
På Kvitsøy gikk et sildelager på sjøen og folk som bodde nær sjøen måtte evakuere til naboer som bodde høyere oppe da stormfloen gikk inn i hus og stuer.
På Spaholmen hadde Olaf en hytte sammen med to andre fiskere fra byen. I Det var Knut Knutsen fra Pedersgaten 92 og Thomas Johannesen fra samme adresse.
Der hadde de vært siden tirsdagen uken før og brukte den nå som ly for uværet.
Håpet om godt fiskevær hadde de for lengst mistet da vinden økte og vannet begynte å sige inn i hytten som lå et godt stykke oppe på land.
Mellom klokken ett og tre på natten sto det på som verst for de tre fiskerne fra byen og de måtte se på at uværet tok båtene deres. Knust i fjæra, dratt ut på havet med dragsuget og tapt for alltid sammen med alt utstyr de hadde slitt for å erverve seg.
1920-årene var en tung tid økonomisk for alle, ikke bare langs kyst, men også for bønder i bygdene og for folkene i byene.
Verdiene som min Olaf og hans kolleger tapte ble samlet anslått til 800 kroner.
På holmen satt de nå uten båter og mulighet til å komme seg noe sted. Heldigvis klarte de å oppnå kontakt med et motorskjøyte som kom fra Engøy som tok dem inn til Kvitsøy.
Fra Kvitsøy fikk de videre hjelp til å komme seg hjem med «Rogaland» som tok dem inn til Stavanger onsdag ettermiddag.
Avisen «Stavanger» som skrev om deres om deres ulykke og tilbakekomst til byen spurte retorisk på slutten av sin artikkel om det ikke var noe leserne av avisene kunne gjøre for disse tre uheldige som har mistet sitt «erhverv».
Senere, få dager etter skrev avisen med en oppdatering om at byens borgere hadde tatt oppfordringen på strak arm og kunnen fortelle at det både ble opprettet innsamling på Torget og at Småfiskerforeningen hadde gjort det samme. Foreningen bidro med 50 kroner og at Torvet så langt har samlet inn 75 kroner. Småfiskerforeningen hadde også en liste ute blant medlemmene sine som trolig også har gitt gode bidrag til de uheldige.
Foreningens formann Jonas Jonasen anmodnet også i avisen at det skulle legges ut en bidragsliste i Telegramhallen. Avisens telegramavdeling tok oppfordringen på strak arm og anbefalte alle til å bidra til innsamlingen.
Uten at jeg har funnet svar på det, er det nok samlet inn et betydelig bidrag som har kommet godt med i anskaffelsen av nye båter og utstyr for de tre forulykkede fiskerne.
At byens borgere, foreninger og andre silte opp for min tipp oldefar og hans fiskerkolleger synes jeg var en fin og fin oppdagelse at jeg ville dele den.

**********

1923-1935 Pedersgata 92

Andr. Sand, sagmester

Georg Oskar Johansen Sand, f. 1912, sønn

1924 Pedersgata 92

Magnhild Eriksen, kjolesøm–

  1924

1924-31 Pedersgata 92
Ole Svendsen Wersland, f. 30-8-1867, kaiarbeider, støberiarbeider
Marie, f. 28-8-1872, Sauda
Selma, f. 15-1-1900
Margit, f. 4-6-1905
Taletta, f. 12-5-1907
Paul, f. 14-5-1910, jungmann, 1930-33, “Ino”
Håkon, f. 1913, sønn
De bodde i Øvre Banegate 23 i 1910.

1930 Pedersgata 92
Åge Vigsnes

1935 Pedersgata 92
Johan Hytland, arbeider, kjører

1935 Pedersgata 92

Kristine Larsen, fabrikarbeider

1936-1971  Pedersgata 92

Charles Harold Ramsey Tjøtta, f. 19-2-1917, porthandler. Død 29-11-2004

Jeg mangler en del opplysninger om denne familien, det vil komme senere.

1940-1969 Pedersgata 92
Håkon Emil Johansen, 28-2-1897, skomaker/ snekker / pensjonist
Milla Johansen, f. 5-8-1895, død 9-10-1962, 67 år gammel-
Olga, 7-8-1919, fabrikarbeider, død desember 2016, 97 år gammel
Hanna, f. 24-11-1923, fabrikarbeider

1943-52 Pedersgata 92
Ola Tollefsen Gauthun, f. 22-9-1873, arbeider

1946-49 Pedersgata 92
Alida Hellevik, f. 2-7-1915, vaskeriarbeider

1946-59 Pedersgata 92
Reidar Johan Aarre, 18-5-1915, kaiarbeider
Bertine f. Enersen, f. 24-6-1916, rengjøringsarbeider
Asta, f. 3-8-1937
Dagfrid, død 28-2-1939, 9 måneder gammel-
Otto Bernt, f. 24-3-1940, sønn

    1939    

    1948

1949-51 Pedersgata 92

Severin Sivertsen, arbeider

Liv Weie, f. 1930, datter

1950-1977 Pedersgata 92

Lars Erik Hagen

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net