Pedersgata nr. 092

Rett under bybrua finner vi hus nr 92 i Pedesgata.

Br.nr. 1563

m² 164 stor tomt

Eiere:

1869    fra Gitlesens arvinger

1869    til Tollef Olsen

1893    til Tollef Pedersen Mæland

1939    til Gurine Mæland, hjemmelsbrev

1940    til Tollak Ohm, f. 24-8-1890

1945    til Trygve Tobiassen landa

1950    til Charles Ramsey, f. 19-2-1917

Næringsvirksomhet:

1865-1875      Tellef Olsen, handelsborger, forretning?

1875                Anders Johan Søderstrøm, Handelsborger, forretning?

1893                Tollef Mæland, kolonial

1901-1903      Økonom

1903                Blomsterhandel og binderi, Martine Gaarder

1913-1914      Britha Wallervik, frugthandel

1916                Edvard Heggland frugt og grønnsaker, bopel i Kvitsøygt 78

1917-              Martha Larsen, pensjonat.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1869-1875-1885-1893

Tellef Olsen, f. 1807, Hougerøe, Øiestads Sogn pr Arendal

Ane Thomine Bjorbæk, f. 1807, Bjorbæk, Øiestads Sogn pr Arendal

Anthon, f. 1841, søman

Christian, f. 1842

Ane Thomine, f. 1853

Karene Enersdtr, f. 1849, tjenestepige

De bodde på Blåsenborg 12 i 1865. Tellef var handelsborger, arbeider nu

fortiden som selvstændig snedker i 1875. Han kjøpte tomt/ huset i 1869,

og solgte det i 1893. Det var bare Tollef og kona som bodde her i 1885,

barna var flyttet ut. De bodde i annen etasje.

   1888

55 Aars Ækteskab. Gamle Skippborger Tellef Olsen og hustru, ved

Pedersgaden hersteds, feire paa Lørdag, den 15de December, sin 55 års

bryllupsdag, idet de blev ægteviede 1833. – De have havt 5 Børn, hvoraf

4 er ilive; blant disse er en Søn Stasjonsmester på Sandnæs, og en anden

norsk-svensk Konsul i Louvain, Belgien, hvor han driver

Agentur-& Befragtningsforretning og har været bosat i en lang Aarrække.

– De gamle ere fremdeles raske og rørige. – For omkring 50 Aar siden

tilflyttede de vor by fra Arendal. – Hr. Olsen er ca 83 Aar gml., hans

hustru ca 82.

1875 

Christian Olsen, f. 1842, skipperborger

Marie Egeland, f. 1848

Tellef Olsen, f. 1866

Matilde Olsen, f. 1868

Anthon Azorus Olsen, f. 1872 i Atlanterhavet ved Azorene

Antonie Marie Christiane, f. 1882

Olga, f. 1885

Christian var sønn av Tellef Olsen og bodde i samme hus som foreldrene

i 1875.

Christian og kona bodde i 1865 sammen med hennes foreldre på Nytorvet,

da var han styrmand. Kona må ha vært med mannen til sjøs, siden den

ene sønnen ble født ved Azorene. Det var ikke uvanlig at skipperen kunne

ha kona med. De bodde på Nytorvet 11a i 1865 og var flyttet til Olavskleven 8 inne 1885.

**********

1875  

Anders Johan Søderstrøm, f. 1837, Christianstad, Sverige, Handelsborger

Hansine Gjerdine Jacobsen, f. 1829, Sokkendal

**********

1885-

Mikal Olsen Eskedal, f. 1852, Jelsa, arbeidsmann

Bærte/Bertha Christine, f. 1851, Rennesøy

Lars Mandius, f. 1881

Olava, f. 1886

            De bodde I Langgata 1 i 1900.       

  1898

Sal eller Kammers tilleie    —– Decimalvekt paa 200 kilo, saagodt som ny, tilsalgs.

**********

1885-

Christian Emsland/Imsland, f. 1845, skibsfører

Ingeborg Marie, f. 1852

Christen Olai, f. 1875

Jakob Christinius, f. 1877

Inga Marie, f. 1879

Konrad, f. 1881

Johannes, f. 1888

Christian, f. 1896

            Christian Imsland og Ingeborg bodde i Bakkegaden 137 i 1875. I 1900 bodde han og familien i Øvre Strandgate 92. Da var han bud ved et forsikringsselskab, forhenværende skipsfører, invalid fra 1887 ved tab av venstre arm.

  1900-  En ny Sjømandskiste tilsalgs

***********

1885     

Hans P. Jælstad/Fuglestad, f. 1829, Egersund, arbeidsmand

Marta Regine, f. 1834

Grete Kristine, f. 1859

Lars, f. 1861

Petra Emilia, f. 1867

Hanna Regine, f. 1870

Sara, f. 1872

            Familien bodde i Bergelandsgade 1573 / Waisenhusgaten 19 i 1875.

**********

1893-1939

Tollef Pedersen Mæland, f. 28.8.1855, Klepp. Handelsmand gift 1893. –

død 1-7-1938, 86 år gammel

Bergine Paulsdtr Borsheim f. 1865, Bergine var sygelig, slagtilfelle,

død 2-10-1907

Peder, f. 1894, død 1896 av skarlagensfeber.

Paulus, f. 2-8-1895, kjører i 1916

Clara, f. 19-06-1897, fabarb. i 1916

Sigurd Baltin, f. 11-4-1900

Gerda, f. 5-3-1903 død 23-9-1916, tæring

Bianca f. 1905 død 21-10-1905 4 uger gammel

Bergine hadde drevet med kostfolk før 1901, da hadde hun sluttet.

Etter panteregisteret så kjøper Tollef huset i 1893, og i 1939 overtar neste

kone Gurine huset. Da er Tollef død. Hun selger det igjen i 1940.

Tollef Pedersen Mæland, f. 1855, gift 2 gang  i 1909——-død 1-7-1938 86 år gammel. 

Gurine Pedersen, f. 21-11-1859, Suldal

Herta Taucher, f. 29-10-1909 i Tyskland (mor Taucher).

Marie 22 tjener 1908

Gurine Pedersen, 48 år var husholderske i 1909, gift med Tollef 1909.

Tollef var handelsmand, men fra 1900 hadde han ingen forretning. Tollef var tæringsyg og arbeidsudyktig i mange år. Bestiller intet står det i folketellingene. Etter hvert fikk han lidt arbeid på Berentsens Reberbane fra 1906. Senere fikk han seg hest og drev som kjører hos Berentsen. Tollef var også nervesyg. Han livnærte seg en tid som flaskeoppkjøper og senere som hjelpearbeider fram til 1935.

Sønnen Paulus var blikfabrikarbeider som 15åring, mens han var kjører i 1916 som 20 åring. Han er nevnt som elektriker fra 1914 til 1922.  Clara var fabrikarbeider i 1916, 17 år gammel. Sigurd Baltin var rørlegger i 1922.

I 1935 Bodde barna Klara Mæland, handelsbetjent, Paulus Mæland, elektromontør og Sigurd Baltin Mæland, rørlegger, med familie fremdeles her.

Gurine Pederssen bodde i 1900 på Løkkeveien 79, hvor hun holdt 2 kostgutter.

1930-1939

Sigurd Baltin Mæland, f. 4-9-1900, rørlegger, død 26-1-1972, 71 år gammel

Thea Johanne Torkildsen,

Tor, f, 1930

Kjell, f. 1932

Gift 1930 jan

   

1894

Hans Hansen, 28, fyrbøder – S/S Tyr

Maren, 24

Martin, 6

Hendrikk, 1

1894

Hans Hansen, 33, skipper  ??  “Embla”

Kaia, 30

Peder, 8

Klara, 2

Jenny, 1

1895

Hans Tobias Gustavsen, f 1872, skomagersvend

Gurine Johannesen, 1873

Hanna, 4-6-1895 døpt i Sogndalsstrand

1898-

Karen Malene Bjørnsen, f. 26-8-1878, Vigsnes Avaldsnes, fabrikarbeider

Bjørn Martinius Olsen, f. 15-8-1876. Høle, stenarbeider

Ovida, f. 28-12-1898

Sigurd, f. 4-4-1900

Karen bodde her da hun giftet seg i 1898, faren var Sivert Martin Bjørnsen, verksarbeider, Bjørns far var Ola Olsen, søman. De bosatte seg muligens i Pedersgaten 17. Innen 1900 var de flyttet til Privatgaten 3. De bodde i Hillevåg i 1910.

I 1900 bodde det 18 personer i 4 husholdninger.

1900 

Johan Johannesen, f. 1856, Egersund, støberiarbeider.

Ane, f. 1845 Farsund

Elen Gurine Johannesen, f. 1810, Egersund, fattigunderstøttelse. Enke efter Johannes Jakobsen, levde hos sønnen.

Døde 28-12-1901

1900 

Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend

Marie, f. Eriksen, f. 1863

Rasmus, f. 1887

Kristian, f. 1889

Ragnhilde, f. 1894

Mondrat, død 9-6-1898, 1 år gammel

Magda, f. 4-10-1900

Martin og familien bodde i Nymannsgate 86 i 1910.  De feiret sølvbryllup juni 1912

1900-1908 

Ole Helliksen, Hostvedt, /Hustvedt f. 1843, Flesberg, Numedal, Buskerud, støberiarbeider, død 17-9-1905. 62 år gammel.

Maret Nerisdtr. Garder, f. 1843, Numedal, Buskerud

Nils, f. 1880, Avaldsnes, jernbanearbeider

Gustav, f. 1886, Avaldsnes

Gustav 16 arb – blikemballasjen, Hjelper moderen i 1907. De bodde på Vigsnæs i Avaldsnes i 1875, og var flyttet til Ryfylkegata 1 innen 1910.

1903 –

Gabriel Strand, 1867, Bergen, lagerbetjent i Bergen kom hit I august 1903 – uden arbeid siden, død 1-4-1903

Dagmar f. Sundstrøm, f. 1866, Trondhjem

Gerhard, f. 1891 Bergen

Anton, f. 17-10-1894, Bergen

Dagny, f. 31-12-1899, Bergen

De bodde i Bedehussmuget 3 i Bergen i 1900, og i N. Dalgate 45 da Gabriel

døde. Anton bodde i Nygaardsgate 46 i Bergen i 1910, han var løbergut ved

handel. Hvor resten av familien ble av vet jeg ikke,

  

1903

Maren Øglend, 24, syerske, bodde her da hun vant en serviett i 1903.

1902 – 1905 

Ole Rynning Gaarder, f. 1857, Ørlandet, elektriker, Arbeider ved Stavanger Støberi & Dok, død 11-6-1913, 62 år gammel

Martine Josefine, f. Rosenlund, f. 1857, Christiansund, ROM.

Rasmus Bocmand Parelius, f. 1886, Christiansund, ROM. gartnerlærling

Johannes Rosenlund, f. 1888, Christiansund ROM.  Død 15-3-1911

Ingeborg Jakobine, f. 1891, Christiansund ROM.  Død 13-1-1906, 15 år gammel,

De bodde i Harald Hårfagresgt. 13 i 1900, og var flyttet til Pedersgt. 26 innen 1910.

  1902

   

1904 

Johan Walin, /Valin, f. 19-6-1832, Stockholm, Sverige, Blikslager,

Marie Kristiansdtr, f. 31-12-1852, sysselsatt med husstel

Alexander, f. 16-6-1886, arbeider

Johan, f. 17-4-1888, Strandvik.

Elisa 11 år i 1904, -ikke i 1910

De bodde i Nerheim, Ølensjøen i Fjellberg kommune i 1910.

**********

1905

Berta Severine Wahlberg, f. 1858, Sunnhordaland, enke i 1902 arb.

Død i 1908 Kreft. Se Pedersgata 103

Wiktor f. 19-11-1886 sementfabrikarbeider.

Selma Hansine f. 25-11-1890 hermetikarbeider

Hagbart f. 1892

Sofie Bertine 1894

Axeline Gustava f. 1896

Axel Karl f. 25-1-1900 død 14-2-1900 tvilling

Albert f. 25-1-1900- død 3-2-1900 tvilling.

Bertha hadde vært gift med Axel Konrad Wahlberg, f. 1859 i Stockholm,

og familien bodde i Pedersgaten 103 da han døde i 1902. De flyttet hit og

bodde her i 1905, for så å flytte tilbake til nr 103. Døtrene Asseline 12 år

og Sofie 15 år bodde på Josefinestiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910 etter at

begge foreldrene var døde. Selma bodde i Rosenbergbakken 10 og var

hermetikarbeider i 1910. Viktor var gift og hadde 2 barn i 1910, de bodde

i Lervig 21.

**********

1905 -1907

Laurits Johnsen, f. 1877, blikksl. Hos Bjelland

Elisa Regine, f. 1877

Elisabeth Katrine, f. 1898

Sverre, f. 1900

Ludvig Emil, f. 26-5-1905

Lars, f. 1908

Familien bodde i Jæderensgade 53 i 1900, de var flyttet til Nymannsgaten 78a i 1910.

1906 – 1910-

Gustav Gundersen Sømme, f. 1864, Haaland, Sola, arbeider,

Thea Torgersdtr. Sola, f. 28-9-1875, Haaland, syerske, død 5-10-1949,

74 år gammel.

Gerhard, f. 1896

Malla/Malene, f. 1894

Thrine/Gurine f. 1903,

1 barn på landet hos besteforeldrene både i 1906 og 07. Gustav var i

Amerika i 1906 og 09. Han sendte penger hjem, men kun lidet penger i

1909. Da hadde han vært i Amerikea i 4 år. Thea var syerske i 1906.

Familien bodde i Sola kommune i 1900, men var flyttet til

Spilderhauggaten 8 inne slutten av 1910. Thea bodde i Spilderhauggt. 8 da

hun fylte 60 år i 1935, hun var enke i 1945.

1906 –

Lars Høiland, f. 1873, Nærbø, løsarbeider

Ellen, f. 1874, Time

Bertha, f. 31-3-1895

Karen, f. 14-2-1897

Laurits, f.26-3-1899

Ingolf, død 4-4-1905, 3 år gammel.

Leif, f. 5-12-1904

Ingolf, f. 17-12-1906

Olga, f. 5-2-1908

Herman, f. 7-9-1909

Lars og familien var flyttet til Rosenbergagate 7 innen 1910.

1907

Jørgen Monsen, f. 1861, Sulen Ytre sogn, haandlanger Stavanger Støberi & Dok

Marie, f. 26-4-1872, Sulen

Ingrid, f. 11-1-1901, Hetland

Laura, f. 30-6-1902, Hetland

Bergitte, f.21-1-1904, Sulen

Johan, f.10-9- 1908

De var flyttet til Mellomgate 9 innen 1910.

1908 – 1910 –

Simon Simonsen Motland, f. 9-9-1869, Nærbø, smed  —–død 4-9-1930

Andrea Matilde, f. 20-2-1869, Hetland

Sem, f. 13-8- 1893

John Lie Motland, f. 21-1- 1900.

Simon ble kaldt bygningssnekkermester i 1910. De bodde i Bratteberggata 20 i 1900, og hadde flyttet til Spilderhauggate 8 innen slutten av 1910. I 1900 ble etternavnet skrevet

som Semsen.

**********

1908 – 1909-

Thorvald Johannesen, f. 14-1-1867, løsarb.

Gurine, f. 1-10-1866, Haugesund, arbeiderske

Nils, f. 3-3- 1893

Bolette, f. 20-10–1896

Johan, f. 16-3-1901.

Rundt 1900 bodde de i Amtmandsveien 10a. I 1910 var de flyttet til

Mellomgate 9, da var Thorvald fisker og hadde båd.

***********

1910-

Peder Pedersen, f, 14-3-1878, maskinist

Knudine, f. 16-1-1881

Bergit, f. 12-9- 1901, datter

Klara, f. 18-7-1908

Familien bodde i Jæderensgade 70 i 1910.

**********

1910 –

Karen Ellefsen, 27 enke, har 1 barn 8 år paa Mosterøy

1910-1911 –

Frank/Hans Torkelsen, f. 18-12-1838 skipper/arbeide ved vedskjæreri

Malena, f, 30-9-1845

Mathea, f. 6-1-1873, tjener, ugift har tvillinger

Maren, f. 30-8-1879 hermetikkarbeider hos Bjelland, ugift har et barn.

datterdatter Matilda Nielsen, f. 6-2-1899 tvilling

datterdatter Frida Nielsen, f. 6-2-1899 tvilling

datterdatter Ingrid, f. 10-2- 1909

Denne familien kom fra Badehusgate 11 i 1910 og flyttet til Støberigaten.

Maren var mor til tvillingene, mens Mathea var mor til Ingrid. Det ser ut

som om besteforeldrene har adoptert barnebarna. De bodde på

Arnageren 3 i 1900.

**********

1910 – 1912 –

Jørgine Hauge, f. Nilsen, f. 21-3- 1863, Strand, hermetikarbeider,

død 5-12-1940, 77 år gammel

Edvin Karsten, f. 11-6-1895, guldsmedlærling

Nelius, f. 29-9-1896, syk, elektrikerlærling i 1917., død 24-1-1970, 74 år gammel

Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel

Otto Selmer, f. 23-1-1900

Jørgine var gift med – Enok / Isak Ottesen Hauge, de lever hver for seg,

mannen bodde på Avaldsnes. Jørgine bodde i kjelleren og betalte

kr 84,- i årlig husleie i 1910. Tiligere hadde hun bodd i Pedersgata 109

i flere perioder. I 1913 bodde hun i Pedersgata 81. Hennes mann var

bortreist for 9 år siden opplyste hun i 1913. Hun flyttet til Ryfylkegata 20

innen 1917.

**********

1910 – 1912-

Gotfred Endresen, f. 1886, brandkonstabel, død 27-1-1959, 73 år gammel.

Olene, f. Larsen, f 1878, død 21-11-1977, 89 år gammel

Jette, f. 1906

Jakob, f. 1908

Dagfin, f. 1910

Godtfred og familien bodde i 1 etasje og betalte kr. 196,- i husleie for året.

**********

1910 – 1914

Johannes Olsen, f. 16-7-1871, sementarbeider

Ingeborg, f. 28-1-1878

Henrik/Henry, f. 3-121902

Bjarne, f. 1-2-1904/05

Hjørdis, f. 1911

Familien bodde i 1 etasje og betalte kr 96,- i husleie pr. år.

**********

1914

Hilda Thorsnæs, f. 1886, Vats syerske

1914 – 1915-

Ole Aarhus, f. 1838, Suldal, fhv. husmann, Arbeider ikke

Valborg Torsdtr. F. 1849, Suldal

Paul 30 fabarb.

Thor, f. 1888, Suldal. Kularbeider

De bodde på Svortebek i Suldal i 1900.

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

  1915

1914 Ellen Njaa, 40 fabarb.

1914 Brita Vallervig, 32 frihandel frugt med mer

1914 Ingeborg Sandsvig, 25 fabarb.  Reist hjem

1915

Olaus Jacobsen, 57 fabarb. Kom fra Island aug 1914 og begynte på

Strømsteinens værft nov. 1914

Johanne Margrethe, f. Nærland, død 22-4-1930, 83 år gammel.

Kristine 21

Da Johanne døde bodde de i Verksgt 1.

1916

Martha Larsen Dørheim, 32, gift med Ludvig Larsen der bor i Ø. Strandgt.

Racine Waldemar, f. 1910

datter f. 10-12-1916-

Martha drev pensjonat og hadde mange personer boende hos seg for kortere eller lengre tid.

Folk som bare bodde her en kort tid.

1916    Bertha Aas 20 fabarb.

1916    Frantz Engelsen 25 støbarb dok

1916    Oscar Haagensen 28 stbarb dok

1916    Rolf  Nilsen 21 støbarb.

1916    Harald Pedersen 17 fabarb.

1916    Kastma?? Gregersen 23 slakteri

1916    Tønnes Gudland 19 fabarb

1916    Edvard Sirevaag 30 maskinarb. dok

1916    Alfred Olsen 32 fabarb.  blikk

1916    Andreas Holthe 32 bryggeriarb. bryggeriet

1916    Sigurd Surdal 25 murarb. hos Njaa

1916    Magnus Olsen 18 kassafab. strømsteinen værft

1916    Rasmus Dørheim 16 fabarb.  Conradsen

1918    John Auestad, hjelpearbeider

1918    Olena Orvik, fabrikarbeider

1918    Ole Emil Rygh, arbeider

1922    Einar Hovland, mask.

1924    Kristina Jacobsen,

1924    Malene Pollestad, fabrikarbeider

1924    Rangvald Rasmussen, sjøman

  1920

**********

1920-1922

Knudsen, Knud f. 1890, Jelsa, motorfører

Rebekka Johannesen, f. 1890 Skudesnes

Hilda f. 1910 Skudesnes

  1921

1918-1922

Johannessen, Malene f. 9-8-1862 Tysvær, enke, kontorvask,

(antakelig gift med Lars Johannesen.)

Lauritz Johan, f. 20-10-1900 platearbeider

Oskar Toralf. f. 7-2-1903, fabrikarbeider

Thomas f. 1898, Skudesnes, hermetikarbeider

De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Malene bodde i Pedersgata 140 i

1932, da hun fylte 60 år. Og 70

**********

1923-1935

Andr. Sand, sagmester

Georg Oskar Johansen Sand, f. 1912, sønn

1924

Magnhild Eriksen, kjolesøm–

  1924

1924-31   

Ole Svendsen Wersland, f. 30-8-1867, kaiarbeider, støberiarbeider

Marie, f. 28-8-1872, Sauda

Selma, f. 15-1-1900

Margit, f. 4-6-1905

Taletta, f. 12-5-1907

Paul, f. 14-5-1910, jungmann, 1930-33, “Ino”

Håkon, f. 1913, sønn

De bodde i Øvre Banegate 23 i 1910.

1930

Åge Vigsnes

1935

Johan Hytland, arbeider, kjører

1935

Kristine Larsen, fabrikarbeider

1936-1971  

Charles Harold Ramsey Tjøtta, f. 19-2-1917, porthandler. Død 29-11-2004

Jeg mangler en del opplysninger om denne familien, det vil komme senere.

1940-1969    

Håkon Emil Johansen, 28-2-1897, skomaker/ snekker / pensjonist

Milla Johansen, f. 5-8-1895, død 9-10-1962, 67 år gammel-

Olga, 7-8-1919, fabrikarbeider, død desember 2016, 97 år gammel

Hanna, f. 24-11-1923, fabrikarbeider

 

1943-52         

Ola Tollefsen Gauthun, f. 22-9-1873, arbeider

1946-49  

Alida Hellevik, f. 2-7-1915, vaskeriarbeider

1946-59

Reidar Johan Aarre, 18-5-1915, kaiarbeider

Bertine f. Enersen, f. 24-6-1916, rengjøringsarbeider

Asta, f. 3-8-1937

Dagfrid, død 28-2-1939, 9 måneder gammel-

Otto Bernt, f. 24-3-1940, sønn

    1939    

    1948

1949-51

Severin Sivertsen, arbeider

Liv Weie, f. 1930, datter

1950-1977

Lars Erik Hagen

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.