Pedersgata nr. 090

Pedersgata 90


341

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huset lå på høyre side i bakken ned mot Jammerdalen.
Jeg har ikke bilde av dette huset. Det brant i 1995.
Nr 1710  — 126 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 90
Fra Gitlesens arvinger
1870 til Jonas Olsen Arnø
1894 til Haakon Larsen Nygaard
1902 til Elias Aksdal
1937 til Olav H. Sivertsen , f. 22-9-1907, – auksjon
1941 til Alfred Johannessen, f. 22-6-1898
1948 til Georg Steiner, f. 15-6-1920
1951 til Alfred Johannessen, f. 29-3-1906
1956 fra Alfred Svendsen
1956 til Rasmus Hagen
1959 til Magnus Johannesen Lindanger
1960 til Knut Hatlestad
1988 fra Ellen Erga
1988 til Arne Lende

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1894 – 1897 Pedersgata 90
Haakon Larsen Nygaard, f. 1860, Sauda, matros, «S Ryfylke» går hjemme-
Kristine, f. Rygh, f. 1860, Randaberg, 33 år
Lars Ingolf, f. 1888, død i Mobile USA 2-1-1905, 16 år gammel
Martha Ovida, f. 20-5-1890, død 20-6-1892, 2 år gammel
Haakon, f. 23-4-1894, død 27-4-1894
Martha, f. 1895
Kristine Hodnefjell, 30 år svigersøster. Hun bodde her i 1895.
Familien bodde i Opheimsgata 70 i 1900. Kirkebøkene er ikke alltid korrekte. Da Martha døde ble det oppgitt at foreldrene giftet seg i 1890, men da Haakon døde i 1894 var han uekte og foreldrene ble gift i 1894!! Flyttet i oktober 1895, men de var her i 1897.

1894 – 1895 Pedersgata 90
Johan T. Johnsen, 34 år, tømmermand
Marta, 29 år
Reinert, 6 år
John, 4 år
Rasmus, 1 år

1894 Pedersgata 90
Benjamin Qvie, 34 år, skomager
Hendrikke, 26 år, død 14-10-1951, 84 år gammel
Thora, 4 år
Bernhard, 2 år

1894—1895 Pedersgata 90
Helmik Kolbeinsen, f. 1855, Sauda, støberiarbeider, kalpotør, død 28-5-1927, 72 år gammel
Marie, f. 1850, Strand
Ingeborg Matilde, f. 1884, gift Mæhle
De bodde i Normannsgata 5 i 1885.

1894 Pedersgata 90
Carl Eric Carlsen, f. 1843, Sverige, 48 år, enkemann i 1894. 2. maskinist – «S/S Fram», fra Farsund, i meget smaa forfatning
Tomine Jørgine, f. Jensen, f. 1857, Wanse, Lister, død 22-1-1893, 35 år gammel, fattiglem
Anna Christine, f. 1876, 18 år
Emma Regine, f. 1877, 17 år
Hilda Malene, f. 1880, 13 år
Carl Johan, f. 1884, 10 år
Hjalmar, f. 1885, tv. 9 år
Trygve, f. 1885, tv. 9 år
Toralf, 5 år
Svend, 3 år
Familien bodde i Langgata 50 i 1885. 1875 Carl Carlsen, f 1845, Gaarden Hall nær Stockholm, dampskibsmaskinist.
De bodde i Nedre Banegate i 1893 da Tomine døde av tæring.

1895 -1896 Pedersgata 90

Samuel Daniel Larsen, f. 1822, Rennesøy, 74 år, fisker,
Jørgine, f. 1839, Flekkefjord
Johan, f. 1871–død før 1895?
Elisabet, f. 1877
Torvald, f. 1878
De bodde på Ramslandsberget i 1885, og var flyttet til Kirkebakken 8 innen 1900. I 1896 fikk de hjelp av fattigkassen, i 1897 var han sygelig og fikk litt ekstra hjelp.

1895- 1896 Pedersgata 90
Julius Pedersen, f. 1860, 26 år arbeider
Olene Eriksen, f. 1879, 36 år, enke, død 8-1-1918, 48 år gammel
Anker, f. 1889, 10 år
Magnus Oskar, f. 1891, 8 år
Ommund, f. 19-2-1900
Innen 1900 var familien flyttet til Støberigata 11.

1896 – 1897 Pedersgata 90
Ole Paulsen, f. 1866, 31 år, 2. maskinist, «S. Hiram»
Grethe, f. Bjørnsen, f. 1865, Rennesøy, 31 år,
Ingeborg, f. 1891
Godtfred, f. 1892
Paul, f. 1895
Ragnhild, f. 1898
Innen 1900 var familien flyttet til Skolegaden 13. De feiret sølvbryllup i 1915.

  1925

1896 Pedersgata 90
Knud Nilsen, f. 1842, Fjellberg, 56 år, bøkker, Strømsten W ? 1,80 pr.dag
Kristine, f. Johnsen, f. 1836, Etne, 60 år, død 4-10-1915, 79 år gammel
Johan, 19 år, bakerlære
Anna, 25 år
Innen 1900 var de flyttet til Fjellsmauet 11.

1896 – 1897 Pedersgata 90
Nils R. Larsen, f. 1868, Arendal, 27, støber
Karoline, f. 1868
Nils R. f. 1891, 4 år
Inga Thomine, f. 1893, 3 år
Knud, f. 1894, 1 år
Ragnhild, f. 1897
Konrad, f. 1908, død 1908
Innen 1900 var de flyttet til Dokksmauet 12.

1899 Pedersgata 90
Albrigt Larsen, 73 år, driver
Elen, 51 år
Muligens Elen var enke i 1900 og bodde i Ø Dalgt 10.

1899 Pedersgata 90
Hanna Larsen, f. 1860, Sauda, 38 år, enke, strygekone
Sigurd, f. 1892, 6 år
Nils, f. 1894, 4 år
Innen 1900 var hun flyttet til Lysefjordsgata 14.

1899 Pedersgata 90
Inga Eike, 40 år, ugift
Serine Eike, 38 år, ugift

1899 Pedersgata 90
Halvor Isaksen, 48 år, løsarbeider
Elen, 37 år

1899 Pedersgata 90
David Eilertsen, f. 1855, 43 år, løsarbeider
Sikke Olava, f. Stausland, f. 1857, 41 år, død 16-4-1911, 54 år gammel
Ingeborg, 18 år, tjener hos P. Johnsen
Karl Johan, 15 år, død 27-8-1902, 19 år gammel
Eilert, f. 1886, 12 år
Nils, , f. 1889, 10 år
David, f. 1894, 5 år
Sigurd, f. 1894, 5 år
Margit, f. 1898, 1 år
Karen Johanna, død 14-10-1901, 7 måneder gammel
Innen 1900 var de flyttet til Bekkegata 6.

1899- 1914 Pedersgata 90
Elias Aksdal, 4-8-1872, Fjeldberg, Sunnhordaland, snekker Støberi & dok , huseier 1911, død 27-12-1938, 66 år gammel
Maren Serine, f. Svendsen, f. 22-7-1872, Bø i Randaberg, Herresøm, 31 død 28-7- 1909, 37 år gammel
Anna, f. 1891,
Anna f. 22-7-1897
Ole, f. 30-1-1899,
Sigrid, f. 13-7-1901
Kornelius, f. 28-6-1903
Johannes, f. 6-2-1905, død 27-7-1987, 82 år gammel, g.m. Ingeborg Varp.
Marie, f. 6-6-1906—-g.m. Ingvald Skulevold
Eli, f. 27-11-1907——–ikke gift i 1950
Margit, f. 8-5-1909, på Bø i Randaberg 1911 g.m. Martin Lund Hestvig se lenger nede
Anna Marie Norland, f. 12-5-1886, 23 Høiland i Sandnes, var husholderske i 1910 1911 1912.
I 1900 var Elias snedker, selvstendig arbeidende, rundt 1909 var han på støberiet til påske. Han knuste en finger og gikk syk og arbeidsudyktig i 8 uker, siden var han agent for Singer Co Symaskin. Han solgte symaskiner i 1910 også. Han ble preparant på Stavanger museum i 1913. Konen Maren drev med herresøm i 1900. Hun døde i 1909 på barselseng fra 8 barn. Elias trengte hjelp til stell av barna og fikk Anna Marie Norland som husholderske. Hun var 23 år da hun kom dit. Elias giftet seg med Bertha Horpestad, etter at han ble enkemann. 1914 da bodde Elias med familien på Museet. Han var vaktmester der, men eide fortsatt huset.

     1975

  1894

 

1899- 1900 Pedersgata 90
Martha Elen Johanne Andersen, f. Eilertsen, f. 1864, Stjernerø, enke, fattigunderstøttet
Konrad Emil, f. 18-5-1883, lodder ved hermetisk fabrik
Georg Alexander, f. 18-8-1885, lodder ved hermetisk fabrik
Olivia Mathilde, f. 12-11-1886, død— 25-12-1886
Olivia, f. 1887, arbeiderske ved hermetisk fabrik.
Hilda, 11 år
Henrikke Eilertsen, 60 år, enke, bodde her i 1900-1901
Manden rømt for 9 år siden, får av fattigkassen, får en opplyst i 1899. Martha Elen Johanne f. Eilertsen, f. 1864 var gift med Georg Kristofer Andersen f. 1851 Tønsberg, støberiarbeider. De bodde i Store Skippergata 17 i 1885, eid av fattigvesenet.

1900 Gustine, 28 år fabrikkpige.

1900 –1901 Pedersgata 90
Ane Evensen, f. 1860, Nedstrand, gift, kjolesøm
Gunvald, f. 1894, Amerika
Evilde, f. 1889, Amerika
Serine Borheim, f. 1878, Nerstrand, ved hermetisk fabrik
Gurine Borheim, f. 1877, Nerstrand, ved hermetisk fabrik
Ane har vært en tid i Amerika, siden barna er født der. Hendes mand er i Amerika, sender lidet hjem. Hun hadde to jenter som kostfolk. Muligens var de slektninger av henne.

1929

1900- Pedersgata 90
Anton Lunde, f. 1879, Lunde i Håland, Tømmermand og Natkonstabel
Karen Gurine, f. Jacobsen, 1873, Lunde i Håland
Agate Helene Jacobsen, f. 24-11-1899
Agate Ivarda Pedersen, f. 1881, Høiland, væver ved linfabrik

1900 Pedersgata 90
Jakob Jakobsen, f. 1864 Herreds LM. 34 år, musteinsfører, har en liden jagt, fører murstein
Inger, f. 1871, 28 år
Osmund, f. 1892, 7 år
Ole, f. 1897, 3 år
Sigrid, f. 28-4-1899, død 28-3-1910
Sigfred, f. 9-3-1901
De bodde her i begynnelsen av 1900, men innen slutten av året var de flyttet til Pedersgata 115.

1900-1901 Pedersgata 90
Laura Larsen, f. Sivertsen. f. 19-3-1864, Ormøy i Hetland, enke, arbeiderske ved hermetisk fabrik
Lars M., f. 10-10-1883, arbeider ved hermetisk fabrik, krybling (krøpling)
Anna, f. 15-3-1886, arbeiderske ved hermetisk fabrik
Andrea, f. 1889
Olaf, 12 år
Laurentze, 6 år
Rakel Nilsen, f. 1859, Strand, arbeiderske ved hermetisk fabrik
Ole Larsen, f. 1894, Rakels sønn
I 1910 bodde Laura i Langgata 60. Laura hadde vært gift med styrmann Laurits Andreas Larsen, f. 1862. Nyhavn.

1900 Pedersgata 90
Ole Pedersen, f. 23-12-1874, Høiland, maskinist til sjøs
Olava, f. 2-1-1873, Klepp
Olga, f. 28-7-1896
Margit, f. 15-12-1899
Peder, f. 26-8-1908
Emly, f. 4-6-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Dalgt. 77.
1902-1903 —annons
Marie Øgaard, 81 år, enke, død 21-1-1912, 90 år gammel på Stavanger aldershjem.

1902 Pedersgata 90
Peder Olsen Gismervig, f. 1847, Avaldsnes, 54 år, stenpukker
Maren, f. 1860, Harestad Randaberg, 42 år
Peder, f. 1886
Karoline, f. 1895
Rasmus, f. 8-6-1899
De bodde i Haugvaldstadgata 39 før de kom hit, og flyttet til Brattebjerggata 10 innen 1910.

1902-1904 Pedersgata 90
Olaus Olufsen Nyhre, f. 1875, Bokn i Tysvær, 28 år, bagermester hos Idsø, død 28-12-1957
Marie, f. Kristiansdtr. Torland, f. 1870, Bokn, 32 år, syerske, død 16-7-1937, 62 år gammel
Anna, 1 år i 1904, g.m. Olav Vesterheim
Martha, død 13-11-1918, 14 år gammel
Olav
Kari
Kristine, død 15-6-1926, 17 år gammel
Olaus og Marie giftet seg 23-11-1901. Elias Aksdal var forlover. I 1902 var Olaus stuert. Hjemme fra midten av september, seilet fra Kragerø.

1902-1903 Pedersgata 90
Elen Johanne Larsdtr. Tollefsen, f. 1850, enke, 51 år, arbeiderske
Petra Marie, f. 7-2-1884, 18 år, arbeider, sygelig
Ellen, f. 8-2-1886, 16 år, arbeider, sygelig
Elen hadde vært gift med Kristian Tollefsen, f. 1841. De kom fra Kalhammeren og flyttet til Kalhammeren 12 innen 1910.

  1937

1903 – 1906 Pedersgata 90
John Fiskaa, f. 2-2-1865, Strand,

Helga, f. 25-3-1872, Sauda
Ludvig, f. 15-12-1901
Bergliot, f. 10-3-1903
Jenny, f. 11-7-1908
John var modelsnekker, han var uden arbeid i 3 mnd. Støberi & dok,  De bodde i Skolegata 3 i 1910.

1902 – 1905 Pedersgata 90
Sven Iver Høivig, f. 24-6-1872, Hetland, 30 år, kjører for Stavanger meieri
Anna Larsen, f. Waage, f. 24-10-1872, Tysvær, 31 år
Ella, f. 15-9-1895
Inga, f. 6-5-1898/1897
Olaf, f. 10-7-1901
Iver, f. 4-3-1903
Lars, f. 14-5-1904
Hans, død 4-7-1908, 3 år gammel.
Einar, f. 4-10-1906
Hans, f. 12-6-1908
Georg Vaage, f. 10-10-1910
De bodde i Stiftelsesgaden 25 i 1900, og innen 1910 var de flyttet til Privatgata 8.

 

1904-1905 Pedersgata 90
Oskar Kornelius Jakobsen Kolstø, f. 17-11-1876, Avaldsnes, 29 år, løsarbeider, før sjømann, var i Amerika, arbeider nu på Aalgaard.- små kår
Josefine, f. Osmundsen, f. 1874, Avaldsnes, 30 år
Ingrid Johanne, f. 24-5-1902
Oskar Konrad, f. 20-10-1904, død 21-12-1904, 2 måneder gammel.
Marie, f. 8-11-1905
Magne, f. 31-10-1908
Anna m. Osmundsen, 63, arbeiderske ugift, Fattig understøttelse fra Avaldsnes.
Innen 1910 var familien flyttet til Gjestal

1904 Pedersgata 90
Erik Eriksen Høiland, f. 1865,
Berthe f. Olsdtr. F. 1875
Einar Olai, f. 30-7-1903, død 5-4-1-04, 9 måneder gammel
De bodde i Baggt. 13 da Einar ble født.

1905 1906 Pedersgata 90
Alette/Olette Andersen, f. Bøe, f. 12-11-1869, enke, Stavanger Meieri, død 30-3-1919, 49 år gammel
Asbjørn, f. 2-2-1893, Nærbø
Tilla Karoline, f. 16-11-1897, Nærbø, g.m. Olav Nilsen
Anna, f. 3-4-1900, g.m. Otto Nilsen
Hun var i 1900 gift med Asbjørn Andersen f. 1871, Klepp, og bodde i Støberigt. 4. Innen 1910 var de flyttet til Kongstensgt. 3.

 

1906 – 1907 Pedersgata 90
Simon Motland, f. 9-9-1869, Nærbø, 34 år, snekker
Andrea Matilde, f. 2-2-1869, Hetland, 34 år
Sem, f. 13-8-1893, 12 år
Johan Lie, f. 21-1-1900, 5 år
De bodde i Mellomgata 1 i 1905. Innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggt. 8

1907 – 1908  Bertha Haga, 50 år, enke

1907 Pedersgata 90
Lars Larsen, 20 år, skomager hos Erga
Olava, 25 år
Thorvald, 1 år
De bodde i Stengata 28 i 1906, flyttet til Risbakken 24.

1907 Malvin Andersen, 23 år fabarbeider

1930

 

1907 Pedersgata 90
Mathias Høie, f. 3-3-1863, Hvidingsø, (Kvitsøy) 45 kaiarb, død 7-12-1942, 80 år gammel
Elen Cecilie Ellingsdtr, f. 26-4-1867, Sand. Død 31-5-1960, 92 år gammel
Ingeborg Harriet, f. 5-10-1892, Kvitsøy, g. m Thomas Gundersen
Inga, f. 8-1-1895, Kvitsøy, gift Nielsen, død 20-11-1955 i Danmark
Hans Emil, 12-5-1897, Kvitsøy, g.m. Emma
Magnus, f. 23-11-1899, død 13-8-1950, 50 år gammel, i Bergen
Rangvald, f. 16-5-1902
Erling, 1år
Charles, f. 20-5-1905.g.m. Henny
Bernhard, f. 16-9-1907, g. m. Signe
Olaf, g. m. Edith
Familien bodde på Egenes 59 i 1900 og i Store Skippergt, 17 i 1910. – Kan erling være den samme som en av de yngre brødrene? Alle sønnene var fraværende da Mathias døde i 1942. Ellen var 85 år i 1953 og bodde i Øvre Dalgt. 3

  1957

1907 Pedersgata 90
Knud Knudsen, f. 12-2-1871, Fjeldberg, 32 år, matros før skomager, S/S Sand
Bergitte, f. 21-3-1872 32
Karoline, f. 1897, Nedstrand
Sverre, f. 23-6-1900, Sand
Gunda, f. 21-12-1902
Beathe, 4 år
Nils Sigurd, f. 27-6-1904
Johanna, f. 24-2-1907
Bergit, f. 10-3-1909
Familien bodde på Sands strandsted i 1900, innen 1910 var de flyttet til Mellomstranden 7.

1908 – 1912 Pedersgata 90
Ole Andrias Madsen, f. 11-4-1873, Aarre på Jæren, 35 år, rægefisker –Romsøes baad
Bertha Gurina Hermansen, f. 21-2-1873, Imsland i Ryfylke 34
Magnus Alfred, f. 16-6-1896
Olaf Karel/Kyrre, f. 1-7-1898
Bergit Olene, f. 13-2-1900
Anne Kirstine, f. 23-7-1902
Gudrun Otilie, f. 2310-1904
Agnes Mary 1908, død 1-8-1910, 2 år gammel
Astrid, f. 31-3-1910
Ole var slæbebaadfører av «Komet», Ole Husebøs baad i 1912. Familien bodde i Øvre Strandgate 17 og i nr 62 før de flyttet hit.

 

1908 Pedersgata 90
Johan Martin Thomassen, f. 1880, former
Martha, f. Larsen, f. 1880
Louise 3
Tilla Oline, f. 24-12-1905
Jakob 1908
I 1907 bodde de i Pedersgata 14, så flyttet de herfra til Bergen.

1908 Pedersgata 90
Harald Eilertsen, f. 26-7-1881, Vaagans i Nordland, maskinist blikktrykker. Fra Bergen
Hilma, f. 18-7-1882, Stavanger
Haldis, f. 1-10-1906
Johan, f. 25-5-1908
Herborg, f. 30-8-1910.
Familien flyttet til Krohnsminde, i Årstad kommune i Hordaland før slutten på 1910.

1909 Pedersgata 90
Serine Gudmundsen, f. 9-1-1851, Fossan, enke, hermetikarbeiderske, døde 15-3-1940, 94 år gammel
Ole Johan, f. 28-2-1887, kjedelsmed støberiarbeider i dokken, til sjøs 1 mnd med «Stavanger.»
Serine var gift med Ole Gudmundsen, f. 1823, Sjernerø. De bodde i Stenkargt. 11 i 1910. Innen 1910 var de flyttet til Kongstensmauet 2.

1909 Pedersgata 90
Berta Vassbotn, f 1879, enke
Abraham Vasbotten, f. 1875, Florø, ungkar, agent
Margit Abigal, f. 25-7-1909

1910 – 1912 Pedersgata 90
Kornelius Wier, f. 17-2-1866, Riskekverven, cementarbeider.
Martha Jorine Olsdtr, f. 1866, Strand
Knud, f. 1892, Hetland
Ole, f. 1894, Strand
Anna, f. 1896, Strand
Margit, f. 1898, Strand
De ble gift 23-4-1891. Bodde her i 2 år, har gaard – kone og 5 ukonfirmerte barn i Riskekverven
Kornelius arbeidet og bodde på Tou Brug i Strand i 1900 sammen med familien, død 24-10-1940, 75 år gammel

  1937

1910- Pedersgata 90
Martha Johnsen, 84 år, enke, fattig
Kan dette være den Martha Johnsen, f. 26-12-1828, Rennesøy som bodde i Vindmøllebakken 12 i slutten på 1910, sammen med to sønner, Johan f. 1855 og Thomas, f. 1866.?

1910–1911 Pedersgata 90
Johan Andreas Falkanger, f. 21-12-1859, Aasane i Hammer, pr. Bergen, agent – maskinist på kinomatograf
Synnøve, f. Straume, f. 26-10-1858, Stamnes i Brudvik
Johanna, f. 1885, sygelig i 2 år, hjemme, død i 11-7-1910, 25 år gammel
Gunhild, f. 10-8-1887, Dale i Brudvik, fabrikpige hos Tjaaland
Ragnhild, f. 14-4-1892, Oddernes, fabrikpige hos Tjaaland
John, f. 15-12-1889, Dale i Brudvik, gymnasiast på Kongsgaard
Johanna Larsen, f. 6-7-1910, (født 5 døgn før moren døde, døpt 4-9-1910) fosterdatter/barnebarn – datter av Johanna f. 1885 og John Larsen, f. 1874.
Johanna var gift med Johan Larsen. De bodde på Nytorvet 4 da hun døde. Familien flyttet litt, for i slutten av 1910, bodde de i Store Skippergt. 9 for så å komme tilbake hit i 1911, og de bodde også i Pedersgata 143 en tid. Johan var kolportør, (bokagent) «vært borte i lang tid sender intet hjem til underhold,» ble det opplyst i 1911. kona fikk fattigunderstøttelse. Johan og Synneva feiret sølvbryllup 12-10-1909.

1910 -1922 Pedersgata 90
Karel Petter Karlsen, f. 12-8-1859, Øknewalla, Sverige, anleggsarbeider
Martha Kristine, f. 29-6-1857, Torvastad, Hos Conradsen af og til
Amalie, f. 3-3-1891, Torvastad, fabrikpige, bliktrykkeriet
Karel Johan, f. 17-11-1892, Finnås Bømlo, Stenarbeider, matros i 1912 på «DS Tananger»
Berent August, f. 3-4-1895, Lillesand, fabrikarbeider
Aksel, f. 6-2-1902, Flekkefjord, tekstilarbeider.
Karl Petter Karlsen, stuert, svensk, har bodd i Norge ca 40 år. I 1912 var Karl Petter var syg fra 1-1-1910, og kona var også syge og arbeidsudyktige, kona har vært på sygehuset 4 mnd. Sønnene underholder foreldrene. Datteren Anna Karoline er gift med Albert Larsen og de bor i sammen hus. Datteren Amalie fikk 10-8-1913 en sønn med Asbjørn Nilsen, barnet døde 19-4-1914, 6 måneder gammelt.

 

1910 -1912- 1920-1923 Pedersgata 90
Albert Larsen, f. 21-12-1885, Evanger, jernbanearbeider i 1910
Anna Karoline Karlsen, f. 16-10-1889, Finnaas, Bømlo
Johan, f. 25-4-1910
Henry Marton, f. 13-3-1912
Aslaug, f. 20-9-1914
Margot, f. 16-2-1915, Sauda
Else, f. 6-11-1918
I 1911 -12 -13 var Albert Larsen stenarbeider paa Jørpeland og hjemme hver lørdag og reiser tilbage mandag morgen kl 5 ½. I 1913 arbeidet han paa hustomter fra oktober paa ?? grube til februar 1913. I 1914 var familien på Stordøen, men de må ha kommet tilbak hit senere.
Disse har bodd her, kortere eller lengre tid som kostfolk hos en av familiene.
«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange ungdommer til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var folk som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

1912-1913 Pedersgata 90 Martha Brække, 33 år kokke. bestyrerinde
Martha bodde ikke lenge her, hun var ledig til 15-6-1912 reiste til Søvde Robbes kafes 15-8-1912, var derefter hjemme i 6 mndr. Og kom hertil i nov. og begynte i dec fra Ottesens fabrik. Det er ikke ofte en finner så detaljerte opplysninger som i denne folketellingen fra 1913.

1913 —

 

Som bestyrerinde er ansat frøken Martha Brække og som kjøkkenbestyrerinde frøken Marie Seglem, begge vel uddannede og erfarne i sine fag. De fikk jobb på Indremissjonshotellet i Mortvedts hus på torvet i Stavanger.

1913-1918 Pedersgata 90
Abraham Tjemsland, f. 12-3-1881, agent, Singer & co
Gina Gundersen, f. 1882
Stine, f. 14-10-1902
Lilly f. 27-1-1913
Gunder Martinius, 19-6-1913, 6 år gammel
Familien bodde på Bryne i Time i 1910. Da Lilly ble døpt i 1913 bodde de i Normannsgata 18. I 1913 hadde han 6 barn fra ½ til 9 år ifølge folketellingen.

  1913

 

1914 Pedersgata 90
Josefine Thorstvedt?? 18 år, stygerske hos Topdal i 1914, kommet til byen i Mars, bodd i Sølvbergt 6
Marie Thorstvedt, 23 år, strygerske 1914, (er reist igjen)
Elisabeth Espedal, 25 år, strygerske, hos Grude, (konfeksjonsfabrikk) 1914, fra Lysefjord?
Albert Augestad, 36 smedsrb. paa elektroskole 1914
Thorbjørg, Augestad, 38 år, fabarbeid på Stavangerfjord af og til 1914
Brita Berge, 26 år, fabarb, hos Halleland, 1914-15
Marie Berge, 19 år, fabarb. kom til byen i oktober – 13 hos Halleland, 1914-15
Johanne Auestad, 33 år, fabarbeider hos Halleland 1914
Sofie Bjørnestad, 32 år, fabrikarbeider hos Olsen & Kleppe i 1912-13
Ingeborg Dørheim, 20 år, fabrikarbeider i 1916
Ingeborg Helgesen, 23 år, fabrikarbeider i 1916
Olga Kron???? 23 år, fabrikarbeider i 1916
Katrine Berge, 19 år, fabrikarbeider i 1916
Britha Berge, 28 år, fabrikarbeider i 1916, gift med Johan G Andreassen

1917 Pedersgata 90
Johan Gustav Andreassen, f. 1887, Boraas, cementarbeider
Britta Ingemundsdtr. Berge f. 1887, Etne, gift 17-11-1917
Karles Sevelius f. 20-12-1917
Margot f. 4-2-1919
Da Johan og Britta giftet seg I 1917 ble fedrenes navn oppgitt, det var August Andreassen og Ingemund Hansen Berge.

1914- 1916 Pedersgata 90
Andreas Pedersen, f. 9-7-1872, Varhaug, skomagersvend.
Hanna, f. 4-6-1876, Høiland
Børge, f. 9-5-1896, kullemper på fabrikk
Harald, f. 14-4-1899, fabrikarbeider, – kjører
Harry, f. 9-4-1902
Rangvald, f. 4-8-1904
Syvert/Sigurd, f. 21-9-1906
Henny, f. 30-10-1908
Andreas, f. 20-10-1910
Fridtjof, 2 år
Peder, f. 6-10-1914, død 28-12-1915, 1 år gammel av bronkitt
Familien bodde i Dokksmauet 10 i 1910.

1915 – 1918 Pedersgata 90
Malene Aanensen Efteland, 44 år, enke, fabrikarbeider
Martinius, 13 år.
Dette er sannsynligvis den Malena Aanensen som bodde i Egersund i 1910. Hun var født 5-4-1871 i Birkrem og hadde sønnen Mandius Efteland f. 10-6-1901.

  1917

1916 Pedersgata 90
Lovise Gudmestad, død 15-0-1916, 19 år gammel av tæring. Fabrikarbeiderske.
Hun hadde fire myndige søsken, hvorav to var i Amerika. Hun efterlot seg intet.

1918-1920 Pedersgata 90
Otto Marius Kristoffersen, f. 12-3-1893, Kristiania, murarbeide, død 25-8-1963, 70 år gammel
Ingeborg Helgesen, f. 22-9-1894, Evanger
Arne, f. 20-11-1918, g.m. Borghild

1920 Pedersgata 90
Ludvig A. Tvedt, f. 4-11-1890, Alværsund ( Sportsforretning) bøssemaker, død 22-12-1964, 74 år gammel
Helga Ytrefjord, f. 30-6-1895, Balestrand, død 1-2-1972, 77 år gammel
Johanne, f. 13-1-1919, Bergen, g. m. Kristian Haaland
Herman Andreas, f. 23-4-1921, g. m. Ruth
Alfred, f. 2-10-1900, Alværsund, børsemakerlærling
Lev H. Tvedt

1948

1922-23 Pedersgata 90
Elisabet Halvorsen, f. 1890
Erna Elfrida Andersen, f. 19-9- 1911, datter
Far: Erling Andersen, f. 1889, farmer I Amerika. Det var nok bare mor og datter som bodde her.

1924 Erik Karlsen

1925-27 Pedersgata 90
Cato Emil Knudsen, f. 1885, Bergen, tømmermann
Jenny Andrea, f. Johannesen, f. 1887
Arne August, f. 13-5-1911, sønn
Bertine Kamilla, f. 30-8-1912, datter.
Astrid, f. 21-5-1915, datter
De bodde i Opheimsgaten 69 da Arne ble født, og i Ryfylkegata 83 da Kamilla kom til. I 1923-25 bodde de i Pedersgata 66. Flyttet til hit i 1925.

1930-31 Johan Høidal, f. 13-8-1876, maler
1933-34 Håvard Karlsen, f. 12-10-1895, stenarbeider

1933-1936 Pedersgata 90
Bernt Eide, f. 1910, matros
Margot Pedersen , f. 1911
Reidar, død 24-11-1933 nyfødt
Kåre, død 27-10-1936
Birger
De giftet seg 3-10-1933.

1942-1969 Pedersgata 90
Henry Hansen, f. 10-9-1910, stenarbeider, død 5-8-1985, 75 år gammel
Emma, Hansen, f. Larsen, f. 6-3-1914, anretningsdame
Evelyn Hansen, f. 25-8-1936
Lillian
Herluf E. Hansen

1942-1964—-Frank Hansen, 18-10-1917 arbeider

1950 Pedersgata 90
Håkon Olai Andersen, f. 23-1-1929, maskinarb, Pedersgata 90
Sigrid Finnesand, f. 28-10-1932, gummia, Baggt 10
De giftet seg 15-7-1950, Fedre Henry Alfred Andersen og Serinius Finnesand

1951 Pedersgata 90
Thorvald A. Larsen, død 21-12-1989, 77 år gammel
Liddy, f. Larsen, død 27-8-2002, 85 år gammel—forlovet 1938
Turid og Magne
Leif og Ridzaija
Kari og Birger

1953-59 Pedersgata 90

Rudolf Ims, f. 4-9-1921, lagerarbeider

Kaare Ims, f. 22-4-1922

1955 Kaare Ims, død 2-3-1976, 53 år gammel, se også Pedersgata 108

1958-1969 Pedersgata 90
Karl Johannesen, pensjonist
Pauline Rakel Johannesen, døde 20-6-1989, 100 år gammel-

 

1958-1969 Pedersgata 90
Frank K. Lindberg, f. 18-9-1917, Sveiser, død 26-9-1979, 62 år
Ranveig og Svein
Øyvind
Rakel Johannessen, sto oppført som mor da Frank døde.

1958-1969 Pedersgata 90
Knut Hatlestad, 22-9-1898, død 17-4-1970, 71 år gammel, fyrbøter
Hansine Hatlestad, f. Sunde, f. 4-4-1895,død 5-9-1974, 78 år gammel, gullbryllup 1969
Ellen Hatlestad, f. 28-11-1927, g.m. Olav Erga, gift 1965
Håkon Hatlestad, f. 20-7-1935- g.m.Karin
Per Hatlestad, f. 29-11-1939 – g.m. Gunvor
Karsten Hatlestad, f. 22-7-1945-
Knut jr. sjømann

 

 

I skattelistene dukker det opp mange navn. Problemet er at det er bare den som har inntekt som er nevnt her. Derfor vet jeg ikke mer om ektefelle og eventuelle barn. Her er oversikten på de som bodde her en tid. For noen har det vært mulig å finne dødsannonsen, så da har jeg ført inn den datoen.

Pedersgata 90

1932-34 Olaf Amdal, f. 19-5-1911, gift – 6-11-1932 med Marie Pedersen
1933-34 Håvard Karlsen, f. 12-10-1895, stenarbeider
1936-37 Karl Green, f. 21-7-1893, fyrbøter, død 22-2-1942
Emma Green f. Berentsen,

1936-37 Pedersgata 90
Martin Lund Hestvig, f. 8-5-1909, styrmann
Margit f. Aksdal, døde 26-7-1949, 40 år gammel
Margit var yngste datteren til Elias Aksdal, han eide fortsatt huset.

1938-39 Pedersgata 90
Trygve Olsen, f. 6-12-1886, fabrikarbeider
Gustava, f. 22-9-1884.
De bodde i Sandeidgata 46 i 1910.

1938-39 Pedersgata 90
Anton J. Angell Hansen, f. 9-3-1869
Oluf Lorents Hansen, f. 19-5-1912

1940-41 Gustav Johansen/Johannesen, f. 20-1-1885, kaiarbeider

1947-64 Pedersgata 90

Karl Johannesen, f. 24-9-1888, telefonarbeider
Gurine, f. 18-7-1888
De bodde i Lervigsveien 33 i 1910.

1942-50 Pedersgata 90
Alfred Johannesen, f. 22-6-1898
Pauline, f. Hjelm, død 7-2-1964, 68 år gammel
Herdis Johannesen, f. 5-3-1926, arbeider – 1944-45
Martin Johannesen, f. 2-8-1927, arbeider – 1945-50
Da Alfred Johannessen kjøpte huset i 1951 og flyttet fra Nymannsveien 143 fulgte Leif og Liddy Larsen med. De hadde sønnen Torleif som døde liten, de fikk en datter Turid og et barn til. (opplysninger fra Herdis Nilsen.) De bodde på Madla i 1964 da Pauline døde—–

1940-49 Pedersgata 90
Erling Ørn, f. 23-12-1914
Sigmund Ørn, f. 23-12-1917, død 19-10-1997, 80 år gammel

1942-56 Torvald Andr. Larsen, f. 24-4-1912, losse og lastearbeider

1947-57 Pedersgata 90
Bergliot Stangeland, f. 31-8-1907, død 19-8-1969, 62 år gammel
Olga Stangeland, f. 9-8-1933, gummiarbeider

1949-52 Georg Steiner, f. 15-6-1920, død 15-12-2002

1949

 

1958-59 Pedersgata 90 Johannes Sie, f. 13-4-1905, anleggsarbeider

1952

1961-64- Pedersgata 90

Herluf Egil Hansen, f. 23-9-1945

Lillian Hansen, f. 8-3-1941, hermetikarbeider

1946-54 Pedersgata 90

Karen Gundersen, f. 16-11-1861, Strand, pensjonist, død 7-3-1954, 93 år gammel —

Karen hadde vært gift med Johannes Gunders, f. 6-6-1859. De bodde i Rosenbergbakken 2 i 1910.

1951-52 Pedersgata 90
Håkon Andersen, f. 22-1-1929, maskinist
Sigrid Andersen, f. 28-10-1932, gummiarbeider

1955-57 Pedersgata 90 Selma Finnesand, f. 9-5-1893, pensjonist, innen 1963 var hun flyttet til Lysefjordsgata 21.
1956 Jarle Aasberg, f. 21-12-1934, snekker

1956-59 Pedersgata 90
Rasmus Hagen, f. 26-8-1928 eksp., død 4-9-2007, 78 år gammel
Kristine Hagen, f. 26-7-1931, meieriarbeider

1995 Pedersgata 90
Ernst Hansen
Alexandra Beyer
Simon
Martin.
Huset brant for familien i 1995, men ingen ble skadet.

1941

1948

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net