Doksmauet 6

Doksmauet 6

372

Doksmauet 6 – br.nr. 1912
Fattigvesenets hus i 1913

1885*1891*1908’ Doksmauet 6
Paul Ommundsen, f. 1822/27, Jelsa, skibstømmermand v. værft, dokken
Elen Rasmusdtr., f. 15-6-1826, Næsheim, Haa, hun var enke i 1908’1909’
Paul Bertinius Paulsen, f. 1865, logerende, matros på seilskib, Australien 1891.
Laurense Høgelid, f. 1822, Hetterø Flekkefjord, enke, fattigunderstøttelse, logerende i 1900,1901’1902’
Sara Moi, f. 1834, Helleland, enke, strikkerske for forretning, logerende i 1900, 1901’1902’
Ellen Mathiesen, f. 18-12-1845, husholderske, 1910-1912
Burnhilde Pettersen, f. 15-2-1855, enke, Myge, Haugesund, understøttelse av fattigkassen1910-1912
Elen var blitt enke i 1908’i 1909’ 1911’fikk hun av fattigvesenet.1912’

1885* Doksmauet 6
Nils Nilsen, f. 1855, arbeidsmand
Rakkel Karine Jakobsen, f. 1855, Kvalvaag
Nils Nilsen, f. 1879
Inger Jakobine Nilsen, f. 1881
Danniel Nilsen, f. 1884

1885* Doksmauet 6
Ole Rolfsen, f. 1816, Brathetland, arb.mand
Torbjør Danielsen, f. 1828. Søvde
Maren Olsen, f. 1861, Frøiland/Førland
Johanna Olsen, f. 1866, Frøiland/Førland
Olava Olsen, f. 1872, Larvig

1891* Doksmauet 6
Elias Jørgensen, f. 1847, skibstømmermand v. værft
Bornild Goskaldsdtr. F. 1848, Etne

1894’ Iver Ellingsen, 31 år, arbeider, støberiet

1895’ Doksmauet 6
Tori Olsen, 60 år, enkem.
Daniel Olsen, 30 år, arbeider, støberiet
Olava, 22 år

1896’ Doksmauet 6
Ole O. Bokneberg, 21, bagersvend, O. Johnsen
Hanna, 22 år
Oluf, 1 år

1896’ Doksmauet 6
Ole Svendsen, 28 år, arbeider på støberiet
Severine, 30 år
Sigvart, 6 år

1897’ Doksmauet 6
Hans Olsen, 34 år, løsarbeider
Olen, 47 år
Olene, 10 år
Karl, 7 år

1989’ Doksmauet 6
Bertinius Halvorsen, 33 år, løsarbeider
Petra, 28 år
Halvor, 6 år
Jakobine, 1 år

1903’’1907’ Doksmauet 6
Martha Pedersen, 70 år, enke
Tønnes, 9 år, pleiesønn

1903’
Malene Olsen, 40 år, ugift

1904’1905’ Doksmauet 6
Torborg Frøiland, 73 år, enke
Johanne, 30 år, ingenting

1905, 1907’ Cecile Arnesen, 71 år gevinst
1906’ Sissel Olsen, 80 år

1907’ Doksmauet 6
Martin Loholdt, 30 år, støberiarbeider, kom hertil fra Vikedal
Lina, 30 år
Olga, 2 år

1908’ Strøm, vaskepige
1908’ Kristine Jansen

1909’1915’ Doksmauet 6
Brynhilde Pettersen, 65 år, enke, opholdes av sine barn 1911’
Bernt, f. 23-6-1885, 25 år, fabrikarbeider på Norrig, kom fra Amerika i desember.- død 1913’

Dokksmauet 6

1911-1913 Fyrbøter Bernt Olai Pedersen, 28 år gammel. død 4-4-1913, Moderen og 4 søskende, intet. Uavhentet gevinst i 1911.

1915’ 1916’ Helga Jonassen, 78 år

1916’1920* Doksmauet 6
Otilie Andreassen, f. 23-6-1863, ugift

1913’1914’1915’1916’1920*1928-1931- Doksmauet 6
Gunder Bjelland, f. 9-6-1852, Sogndal, kjører—1921-1928 har egen hest 1913’
Johanne f. Thorsen, f. 17-12-1865, Jelsa,
Magda Kristine f. 3-1-1896, fabrikarbeider
Elen Sofie, f. 22-10-1889
Konrad Mandius, død 22-1-1912, 10 år gammel
Johanne Mathilde, f. 1-12-1904
Hilda Oline, f. 13-3-1908, herm.arb 1930-1931- bilder———-
Sofie Bjelland, fab.arb. 1917
Helga Johannesen, 76 år, har ophold af fattigkassen i Jelsa 1913’1916’

 

Bilder utlånt av familien.

De bodde i Avaldsnesgata 94 i 1910-1912

1925-1928  Doksmauet 6 Helga Kleppe, død 5-3-1928, 89 år gammel

1928 Arne Aadsen, høvleriarb. 1928

Regine Hansen, herm.arb. 1931-1934-
Elfrid Aasland, herm.arb. 1934-

1934-1961- Doksmauet 6

Alf Gjermundsen, skibsb.  død 12-6-1967, 71 år gammel
Alf jr. Gjermundsen, 1940-1942-1943-1948-
Olaf Gjermundsen,og Ella, herm.arb. 1940-1942-1943-1948-1961-,
Rolf Gjermundsen, 1940-1942-1943-1948-
Willy Gjermundsen, og lillemor 1940-1942-1943-
Finn Gjermundsen, og Marie 1948-
Olaf og Ella Gjermundsen, frue, 1961-
Nilsine B. Gjermundsen, frue 1961- 60 år 18-12-1958

Harald Bernhard Bjørnsen, og Alfhild Sofie Gjermundsen, giftet seg i 1943

1951 Doksmauet 6
Gudveig Gjermundsen og Fridtjof Oliver Fredriksen, giftet seg i 1951

1953 Nilsine Gjermundsen, 60 år 1953

    1963    1966

1934-1967 – Doksmauet 6
Alf Gjermundsen, f. 1896, Fjære død 12-6-1967, 71 år gammel
Anders og Gerd –
Olaf og Ella
Alfhild og Lars
Willy og Lillemor
Gudveig
Finn og Marie
Gerd og Leif

1920 dok 8 Doksmauet 6
Alf Johan Gjermundsen, f. 1896, Fjære, klinker, død 12-6-1967, 71 år gammel
Nilsine Gjermundsen, f. 1892, Grimstad
Anders Johan, f. 1915, Grimstad
Olaf Andreas, f. 1917
Alfhilde Sofie, f. 19-9-1920
Villy Ingman Gjermundsen, f. 1921
Rolf Gjermundsen, f. 1923, død 17-6-1948, 25 år gammel, i Aden
De bodde i Doksmauet 7a før 1920.

SA 1999

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net