Doksmauet 8

Doksmauet 8

ATK 2013

284

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Doksmauet 8 – br.nr. 1821

1894’ Abraham Hognestad, huseier
1920 Stavanger Støberi &Dok

 

1885-1891*1895- Doksmauet 8
Abraham Olsen, f. 1827/38, Hognestad, 56, arbeider, stenarbeider, jægteskipper i 1891
Gurine Pedersdtr., f. 1841, Klepp, 53 år
Abraham Olsen, f. 1871, Thime, matros på seilskib se Vindmøllebakken 12a
Johan Abraham Olsen, f. 1874, kok, til sjøs på seilskib
Eilert Andreas Abrahamsen, f. 1876, Time, 19 år, letmatros
Ommund Abrahamsen, f. 1878, Time, 16 år, skomagerlære
Anton Gabriel Nikolai Abrahamsen, f. 1882
Arthur, 15 år
Kristine, 24 år
Olau, ½ år
Elen, 31 år
Engval, 1 år, uegte
De bodde i Doksmuget 8 i 1885. fra 1895 i Vindmøllebakken 12 a.

1894’ Doksmauet 8
Abraham Abrahamsen, f. 1871, matros
Martha Gurine Holgersen, f. 1868, 24 år
Gurine, f. 14-11-1891,
Sønn, 14 dager, i 1894

1885 Doksmauet 8
Hans Christian Olsen, f. 1847, Haaland, søman
Rakkel Marie Svensen, f. 1849, Haaland
Olaf Bartinius Olsen, f. 1879, Snannæs Høiland
Selma Martilde Olsen, f. 1883

1885 Doksmauet 8
Johan Jonsen, f. 1844, Høgsfjord, arbeidsman
Ingeborg Torkelsen, f. 1842, Høgsfjord
Kjerstin Jonsen, f. 1871, Høgsfjord
Bertha Jonsen, f. 1875, Høgsfjord

1885 Doksmauet 8
Ole Ingebretsen, f. 1854, Høgsfjord, arbeidsmand
Ragnhild Nilsdtr. F. 1857, Høgsfjord
Berthe Olsdtr. F. 1882, Høgsfjord

1885*1891* Doksmauet 8
Holger Holgersen, f. 1824, Vats i Skjold, dokarbeider v. Stvgr. Dok
Berthe Holgersen, f. 1844, Vigør i Hardanger
Martha Holgersen, f. 1868, tjenestepige, kjøkken og barnepige
Guthorm Holgersen, f. 1866, Vats, matros på seilskib
Magrete Holgersen, f. 1869, Skjold
Mikal Andreas Holgersen, f. 1872, Vats
Bernt Olai Holgersen, f. 1874, Vats
Hanna Bertine Holgersen, f. 1883

1891-1898- Doksmauet 8
Amalik Gundersen, f. 25-7-1849, Forsand, Høgsfjord, død 11-12-1923 dagarbeid ved kullosing
Anna, f. Johannesen, f. 11-2-1860 Jelsa/Stjernarøy
Tormod Christinius Amaliksen Gundersen, f. 1874, Høle
Gunder Bertinius, f. 1877
Johannes, f. 1883 Hermetisk blækslager lærling
Joakim, f. 1885, Hermetisk blækslager lærling
Magnus, f. 11-7-1889
Berthe Olene, f. 25-11-1890
Agnes, f. 16-1-1895
Trygve, f. 1-11-1896
Arne G. Ruud Amaliksen, f. 7-11-1898
Amalik, f. 7-6-1901 døde 22-1-1926-
Anna, f. 7-6-1901, død 20-7-1911 av bronkitt.
De bodde i Gitlesmauet 3 i 1885. og flyttet til Pedersgata 58.

1891* Doksmauet 8
John Gjertsen, f. 1845, Jelsa, skibstømmernand ved værft
Cecilie Gjertsen, f. 1845, Suldal
Ludvig Johan Gjertsen, f. 1876
Osmund Andreas Gjertsen, f. 1878, Sand
Anna Cecilia Gjertsen, f. 1887

I 1891 var det 27 personer som bodde her.

1894’ Doksmauet 8
Karl Abrahamsen, 33 år, smed på støberiet
Johanne, 32 år
Teodor, 9 år
Klara, 4 år
Karl, 2 år
Anton, 1 år

1892-1894’1896’1897’ Doksmauet 8
Anton Nilsen, f. 1859, Wermland, smed-svend, opholder seg i Amerika, faar intet fra ham, har hjelp af byen, 1896
Anne Sofie f. Jørgensen Nilsen, f. 1861, Kongsberg, herm.arb. fattigunderstøttelse
Marton, 11 år
Karl, f. 1885, Bømmeløe, 9 år
Kristian, f. 1887, Avalsnes, 5 år
Jenny, f. 1894
Alfred Sofus, f. 19-11-1892
Kristiane Hansen, 64 år, svigermoder
Manden i Amerika, har ikke sendt penger på 5 aar, fattig i 1899’. Hendes mand er ført tilbage til Sverige som sindssvag 1901’ De flyttet til Doksmauet 12.

1895’ Doksmauet 8
Berent Rasmussen, 50 år, arbeider
Berta, 44 år
Rasmus, 16 år
Kristine, 14 år
Josefine, 14 år
Hanna, 10 år
Ragna 7 år

1895’1896’1897’ Doksmauet 8
Johan Fredrik Nilsen, f. 26-4-1853, Vermland, Sverige, 41 år, stenhugger, støberiarbeider, fyrbøder i 1897, reisende, «underholdes af den Kongelige statskasse 1896’»
Anna Kristine f. Tollefsen, f. 9-12-1854, Pinskar i Skjold, 40 år
Karl, f. 1882, Norderhov,
Hans Oskar Theodor Johansen, f. 14-4-1884, Hetland, 11 år i 1895, se Pedersgata 78.
Ida Gustava Karoline, f. 23-8-1887, i Lervig
Fredrik Kasper Bertinius, f. 25-7-1889, Lervig
Klara Elisabeth Otelia, f. 1-4-1892, Lervig
De bodde i Lervig i 1892. Innen 1900 var familien flyttet til Sørhaug i Skåre og Johan var maskinist til sjøs.

1895’1898 Doksmauet 8
Anders Halvorsen, 65 år, enkem. arbeider, af kassen
Karl, 24 år, hos Idsø

1896’ Doksmauet 8
Karoline Haaland, 51 år, enke
Tobias, 17 år
Elisa, 12 år
Selma, 8 år
Marie, 6 år

1897’1903’ og 1920*1928 Doksmauet 8
Ferdinand Johansen, f. 6-7-1858, Gøteborg, støberiarb. Dokken, Enkem. i 1920,
Martha, f. 1863, ok 1903’
Oluf, f. 1884, naglegut i 1902’
Fernanada Marie Johansen, f. 13-10-1887, bryggeriarb. Ugift, 1921-1930-
Martin Helgenius Johansen, f. 27-9-1890, verks.arb. maskinistskolen i 1920,1930-
Margit, 1894
Gustava Johansen, f. 14-4-1902, herm.arb. 1924-1925-1930-
Oskar, f. 31-12-1906
Johan Johansen, blikslagerm. 1924-
I 1900 bodde familien i Støberigata. 13. Her er en familie som flyttet fram og tilbake.

1897’1898’ Doksmauet 8
Hans Olsen, f. 1847, Revem, 45 år, fisker
Rakkel, f. 1849, Haaland, husmor og sildeslting, 40 år
Olaf, f. 1879, Sandnes, 14 år
Aseline, 16 år
Selma, f. 1884
Berta, f. 1886, 9 år.
De var flyttet til Støberigata 4 innen 1900.

1898’ Doksmauet 8
Elisebet Halvorsen ??, 60 år, enke

1899’ Doksmauet 8
Berthe Kloster, 26 år, fabrikarb. Møller

1899’ Doksmauet 8
Elise Løvig f. Finsdtr, f. 1857, enke
Fridtjof Kristoffer, f. 19-12-1891
Elise var gift med Hj?? Løvig, f. 1838
De bodde i Kaisegaden i 1891.

1899’1900*1901’1902’ Doksmauet 8
Eilert Svensen, f. 1833, løsarb. fattig, død 1908
Ane Helene Svensen f. Børresen, Tananger, f. 1852
Serine Svensen, f. 1884
Erling Svensen, f. 1887
Hilda Svensen, f. 19-9-1890
Sven Svensen, f. 1894
De bodde i Nedre Dalgt i 1887. Innen 1910 var Helena blitt enke, og hun og barna Emma, Erling og Sven var flyttet til Værksgata 58.

Frode Svensen, – fra FB.
Tusen takk for skriveriene om Doksmauet 8! Eilert Svendsen var min oldefar og døde i 1908. Han var født i 1833, var sjømann og løsarbeider, gift med Marte Marie i 1858, fikk 3 barn. Ble enkemann i 1865, og stiftet ny familie med Ane Helene i 1884, fikk så 4 barn, bl.a min farfar Erling. Min far var født i 1930, nesten 100 år etter sin farfar.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig. Kan være et bilde av 1 person

Ane Helene Tøresdtr.

1895’-’1899’ 1900*1911’ Doksmauet 8
Hans Salte, f. 1844, støberiarb.smed, ¾ dag i 1895, støberiet
Sara Salte, f. 1852, herm.arb.
Martha Hansen, f. 1881, herm.arb.
Jorine Hansen, f. 1883, herm.arb.
Hans Hansen, f. 1884, støberiarb.
Berta Hansen, f. 1887
Ole Hansen, f. 1891
Grete Johnsen, f. 1892, Sola, pleiedatter, underholdes af husfader
Berta K. Hansen, f. 1871, Nærbø, tj. & moder, tjenesteyende
Selma Olsen, f. 18-5-1900, Time, underholdes av B. Hansen
Rakkel, 22 år, har hjelp af kassen til hende. 1895’
Grethe, 2 år, 1895
I 1908’ var det bare Hans, kona og Ole på 15 år som var hermetikarbeider hos Thiis, og pleiedatteren Grethe, som bodde her. De fikk godtgjørelse for Grethe. I 1910 bodde familien i Pedersgata 122.

1900*1901’ Doksmauet 8 Doksmauet 8
Berta Haga, f. 1860, Sola, enke, herm.arb.
Nils, 18 år, rømt fra «Franco»
Selma Haga, f. 1880, Sola, herm.arb.

1902’ Doksmauet 8
Hans Christiansen Salthe, 30 år, støberiet, reiste herfra i oktober til Time.
Sofie, 23 år
Ingeborg, 1 år

1903’1904’ Doksmauet 8
Mathilde Haaland, 27 år, arbeiderske, blikembalagen

1903’ Doksmauet 8
Ole Grødem, f. 1874, Tungenes, 28 år, smed, støberiet
Regine, f. 12-4-1881, Høgsfjord, 21 år
Olga, f. 7-5-1900, Høgsfjord
Edvard, f. 13-12-1902
Rasmus, f. 10-8-1908
I 1902 i Spilderhauggt. 32. i 1904 bodde de i Doksmauet 10. Innen 1910 var familien flyttet til Brattebjerggata 14.

1904 Grethe Hansen, fikk en gevinst

1904’1905’ Doksmauet 8
Agathe Jansen, f. 3-9-1863, Sunhordaland, 40 år, enke, vaskekone
Andreas, 18 år, støberiet
Samson, 15 år, naglegut, støberiet
Jan, f. 15-2-1889, Mosterhavn, 12 år
Antonette, f. 17-1-1897.Mosterhavn, 8 år
I 1910 var de flyttet til Nymansgata 113.

1906’1907’1909’1911’ Doksmauet 8
Andreas, Jansen, f. 6-10-1885, Finås, 20 år, pladearbeider støberiet, klinker
Martha, f. 2-6-1881, 25 år
Agathe, 16-1-1905
Sara, f. 29-8-1907
Janny, f. 6-8-1910
I 1910 bodde de i Pedersgata 122.

1905’’1910 Doksmauet 8
Brønhilde Kariane Pettersen, f. 1843, Avaldsnes, enke, 60 år
Bernhart, f. 1884, Avaldsnes, 19 år, letmatros, seiler fra Amerika
Hun ble forsørget av sine børn i 1900, da bodde de i Solandsbakken 3.

1906’1907’1908’ Doksmauet 8
Thomas Solskjær, f. 16-11-1883, Tusteren i Sogn, 22 år matros, DS Sophie
Grethe Jorina, f. 3-12-1883, 22 år
Gudrun, f. 28-2-1905
Betsy, f. 13-10-1909
Innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggate 20.

1906’1907’1910 Doksmauet 8
Malvin Larsen, f. 18-4-1888, 17 år, indlagt paa sygehuse for gigtfeber, fattigvesnet regning
Berthea, f. 7-10-1887, 17 år
Sverre, 6-3-1905
Hedvig, f. 24-7-1909
Innen 1910 var de flyttet til Banevigsgate 1.

1910 Nils Larsen, støber,

1908’ Doksmauet 8
Olaf Gabrielsen Sandgren, 32 år, støberiarbeider
Johanne, 27 år
Ingertha, 9 år
De bodde i N. Strandgt. 10 i 1907’

1910*1917 Doksmauet 8
Anna Aasland, f. 20-6-1861, enke, fattig. fabrikarbeider
Kristian Emanuel Aasland, f. 14-9-1892, Sirdal, løsarbeider, , letmatros 1913’
Elias Aasland, f. ?? kjøregut, smørfabrik Heimdal
Theodor Aasland, f. 9-12-1893, naglegut, støberiet
Ingvald Aasland, f. 26-6-1895—1917
Harald Aasland, f. 28-7-1897
Familien bodde i Vindmøllebakken 12a i 1904—-

1910*1912’1913’1914’1915’1916’ Doksmauet 8
Gabriel Gabrielsen, f. 19-4-1884, Tasta, bliktrykkeriarb. Død 21-5-1963, 80 år gammel
Olga Gabrielsen, f. 22-2-1886
Marie Gabrielsen, f. 26-2-1905
Klara Gabrielsen, f. 6-7-1906
Gudrun Gabrielsen, f. 17-2-1909
Charles, f. 3-5-1911
Gerd Kristine, f. 1915

De flyttet til Normannsgata 2.

1910*1912’1913’ Doksmauet 8
Ellen Sola Simonsen, f. 17-1-1855, Tysvær, herm.arb.
Alma Andreassen, f. 8-12-1898, Sola

1910-1916’1917 Doksmauet 8
Sven Johannesen, f. 1-1-1878, bødker, Stvgr. Smørfabrik
Theodora Serine, f. Nielsen, 10-10-1880
Toralf Emanuel, f. 10-9-1898, fabrikarbeider
Karen Dorthea, f. 22-9-1900, fabrikarbeider
Sven, f. 25-3-1904
Jenny, f. 21-3-1906
Ragnhild, f. 15-11-1908
Solveig, 3 år i 1916
Jakob, 1 år i 1916
De bodde i Støberigate 11 i 1900.

1920* Doksmauet 8
Sigurd Mandius Kristensen, f. 11-8-1886, klinker, dokken, støberi.arb. hus nr 18 ??
Anna Elida Kristensen, f. 21-9-1886, Strand
Tordis Charlotte Kristensen, f. 23-3-1909
Olene Larsine, f 7-6-1911
Sigurd, f. 17-5-1913
Anna, 27-6-1915
Klara, f. 4-3-1918
Leonard, f. 21-5-1920
Gift 2-5-1908, 6 barn
De bodde i Ryfylkegata 14 i 1910.

1920* Doksmauet 8
Gunder Johan Jørgen Severin Jørgensen, f. 7-4-1884, Kragerø, platearbeider, dokken,
Terese Jørgensen, f. 9-6-1886, Kragerø,
Sigrid Jørgine Hansine, Jørgensen, f. 20-8-1907, Kragerø
Arthur Normann Jørgensen, f. 26-2-1908, Tønsberg
Gudrun Jørgensen, f. 3-2-1911, Nøtterøy
Asbjørn Tarald Jørgensen, f. 18-1-1920
Gift 4-11-1904 – 5 barn 4 lever i 1920. Han var i 1920 pasient på sykehuset for brukket leggben.

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Johannes Hansen, skibsb. 1918-
Karl Pettersen, tømmerm. 1918-
Viktor E. Thomassen, platearb. 1918

Holger Sporogøe, platearb. 1931-

1935-1936 Doksmauet 8
Ole Våge, fylte 50 år 22-9-1936
Karen Våge, Doksmauet 8 og Reidar Thorsen gift i 5-10- 1935

Christian Hansen, klinker, 1934-1940-1943-
Ole Hansen, 1934-1940-1942-1943-1948-
Hans Hansen, 1942-1948-
Anna Hansen, enke, 1948- gevinst 1948. 50 år 6-7-1935

1940-1948 Doksmauet 8
Gustav Rudi, anleggsarb.
Olav Rudi, anl.arb.
Se Vindmøllebakken 5.

1957-1971 Doksmauet 8
Laurits Johannessen, f. 3-11-1907, død 4-11-1957, 50 år gammel, forskalingssnekker
Borghild Johannesen, herm.arb.
Leif Børge Johannesen,
Jan Sivertsen, 1961—
Spildrehg. 8 i 1936??

1957-1963 Doksmauet 8
Kjell Gunnar Asgautsen, f. 24-5-1933, tlf.arb.
Mary Lillian f. Asbjørnsen, Asgautsen, f. 18-1-1936, død 21-4-1993, 57 år gammel
Leiv Reidar Asgautsen f. 31-12-1957
Odd Magne Asgautsen, f. 31-12-1957
Marys foreldre bodde i Doksmauet 10.

William Fredriksen, død 1962

Kjell Asgautsen med tvillingene Leiv Reidar og Odd Magne. 1958

1960- Hilda M. Waage, f. Ekeland, pens. fylte 70 år 20 mai 1960. død 4-11-1969, 79 år gammel.

Henny Johnsen, 1971-

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net