LERVIG 18

Lervig 18

Kart over Lervig 1915. Jeg har satt rød ring rundt hus nr. 18

Sidevisninger: 59

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Jeg vet ikke hvor gammelt huset var eller om hvem som eide det eller bodde her før 1900. I artikkelen om folk fra Lervig før 1900 er det nevnt mange personer. En kan gå ut fra at noen av de har bodd her. Det er usikkert når huset ble revet.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig 18 eiere

1912 Birger Johnsen Riskas hus.   1913’ huset nedrevet

1883-1909’ Lervig 18
Peder Johnsen Riska, f. 1853, 75 år, fisker, eier ½ huset, sygelig i 1909’
Martha Thorsdtr. F. 1843, 62 år,
Theodor, 23 år, matros
Karen, 27 år, ligger på sygehuset i 1905’
Birger Johan Johnsen, f. 8-9-1883, konf. Meget godt, arb, cementfab.
Gutt, dødfødt 23-3-1885
Petra Mathilde, f. 2-4-1886
Familien bodde i Lervig 11 i 1894-96.

1875’1912’ Lervig 18
Hans Larsen Riska, f. 15-1-1845, 60 år, fisker, kalkbrenner, eier ½ av huset
Karen Olsdtr, f. 30-12-1844, Sauda, 60 år, død 15-1-1913, 68 år gammel
Bertel Emil Hansen, f. 1-3-1873 se Lervig 12
Karl Larsen, f. 12-3-1876, rebslagerdreng i 1891’
Anne Bergitte Larsen, f. 27-7-1881, konf meget godt
Hans Kornelius Larsen, f. 8-4-1885, konf. Særdeles godt. arb. cementfab. I 1905’

1895- Lars Hansen Riska, f. 1814, Riska, død 3-6-1895, enkem. 81 år, myndige børn, faaet fattighjelp
Familien bodde i Lervig i 1875, men en vet ikke i hvilket hus.

1898 Lervig 18
Bertel Emil Hansen, f. 1-3-1873, matros, vært på Horten i sommer
Nille Elisa Nilsen, f. 1878, 23 år
Karen Alvilde, f. juli 1897
(Nilla var udmeldt av statskirken, intet trossamfund.)
I 1910 bodde familien i Haukelidgate 2, men de flyttet til Lervig 12 innen 1913.

1900 Lervig 18 
Ole Olsen, f. 1874, arb
Anna, f. Larsen, f. 1881
Martinius Olsen, f. 22-5-1900, død 30-5-1900
Ole og Anna giftet seg 29-10-1899-
Fedrene var: Ole Bertelsen, husmand og Hans Andreas Larsen, arb. i kalkbr.

1899 – 2 piger som gaar på fabrik, hører hjemme i Kragerø.

 

1910 Lervig 18
Aadne Torkilsen, f. 1851, Aardal, fisker, død 22-6-1933, 80 år gammel.
Anna Malene Andersdtr. f. 14-10-1855, Strand
Anne Marie, f. 9-1-1889, død 15-3-1903- 14 år gammel
Alvilde Kamilla, f. 6-2-1899
Aadne Døvig, f. 17-10-1901
Alvilde Kamilla, f. 6-2-1899
Aadne Døvig, f. 17-10-1901
De bodde et sted i Lervig da Anne Marie ble født i 1889. Da Aadne døde i 1933 bodde de i Badehusgata 39.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net