LERVIG 17

Lervig 17

Kart over Lervig 1915. Jeg har satt rød ring rundt hus nr. 17

Sidevisninger: 73

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Jeg vet ikke hvor gammelt huset var eller om hvem som eide det eller bodde her før 1900.  I artikkelen om folk fra Lervig før 1900 er det nevnt mange personer. En kan gå ut fra at noen av de har bodd her. Det er usikkert når huset ble revet.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig 17 eiere
1900’1905’ 1912’Severin Mortensens hus

 

1896-1901-1912’ Lervig 17 
Lars Thorvald Danielsen, f. 24-12-1872, Bergen, herm.arb, fyrbøder, SS Iris, af Bergen,1905, SS Navigator i 1908’, død 1-7-1961, 88 år gammel
Magda Olava Danielsen, f. 14-11-1875
Margit Thorvalda Danielsen, f. 3-6-1896
Ingolf Martin Danielsen, f. 23-5-1899
Bergit Marie Danielsen, f.28-9-1901
Henrik Garman Danielsen, f. 3-10-1910
Innen 1920 var de flyttet til Ryfylkegata 40.

1905’ 1917’ Lervig 17 
Laurense Johannesen, f. 1843, Tysvær, enke, off. underst. død 12-9-1915, enke etter Bertel Johannesen Ryfylkegt 40
Johanna Marie Johannesen, f. 9-5-1869, herm
Bertel Johan Svendsen, f. 25-10-1892, fisker
1916-
Bertel Svendsen, f. 1891, død 26-2-1916, ug, løsarb. Ryfylkegt 40
1915- ikke mer
Johanne Marie Johannesen, f. 1868, Tysvær, død 1-5-1915, Ryfylkegt 40
1922 Bertine Johannesen, herm.arb.

1913’ Lervig 17 
Thorborg Løvberg, 36 år, herm.arb. , fra Bergen
Kristine, 12 år
Laurits, 9 år
Margret, 7 år
Thordis, 6 år
Fra Vindmøllebakken 5.

1913’1915’ Lervig 17
Klara Johnsen, f. 22-12-1866, Egersund, 46 år, enke
Petra Sørensen, f. 23-12-1896, 16 år, fab.arb.
De bodde i Peder Clausens gate 10 i 1910. og var flyttet til Ryfylkegata 29 innen 1920.

1916’ Lervig 17 
Josefine Pedersen, 20 år, fabarb.

1916’ Lervig 17 
Ingeborg Løvbrekke, 24 år, Birkrem, fab.arb.

1920’ 1922- Lervig 17 
Bertine Haaland, f. 14-5-1879, Haaland, bryggeriarb, ug
Aage Svendsen, f 7-8-1908, Nærbø

1920’ 1926 Lervig 17
Karl Kornelius Olsen, f. 11-7-1854, enkem.
Talette Olsen, f. 14-1-1877, enke, bryggeriarb
Severin Emanuel Olsen, f. 7-6-1895, sjøm. Ug
Hjørdis Eskeland, f. 26-11-1906, ug.

Adr Lervig 17
1901 Thorvald Danielsen, fyrb. Lervig 17
1917 Josefine Pedersen, fab.arb.
1921 Bertine Haaland, herm.arb
1921 Karl Johannesen, bryggeriarb.
1932- 1934-1936-Ingvald Johannesen, bryggeriarb.
1934 Hans Løland, mek.
1961 Einar Karlsen, arb.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net