Pedersgata nr. 102

Pedersgata 102

2008

Br.nr. 1708

99 m² stor tomt

Eiere:

1846 fra Gitlesens arvinger

1846 til Gabriel Sivertsen

1878 til Enok Mæland

1908 til Mikal Haugvaldstad

1933 M. H. Haugvaldstads arvinger.

1943 Martha Lunde

1955 Martha Lunde

Huset ligger i Jammerdalen, på hjørnet mellom Pedersgaten og Spilderhaugsmauet. Det er et stort kassahus i to etasjer. Det er bare ca en halv meter som skiller det fra nr 90. Det har inngang fra Spilderhaugsmauet.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Se egen artikkel. Først og fremst folketellingene som begynte i 1865. De finnes fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875 var det 22 personer registrert på bostedet fordelt på 6 hustander.

1900 var det 2 leiligheter og 12 personer.

1910 var det 2 leiligheter og 6 personer som bodde her.

1865? -1875

Gabriel Sivertsen, f. 1823, Randaberg, sogn Hetland. Skibstømmermand ved Dokken

Marthe, f. 1820

Ingeborg, f. 1853

Gurine M. f. 1855

Sivert B., f. 1857, matros

I 1865 bodde familien her i Spilderhaugområdet, men jeg vet ikke i hvilket hus. Når en kommer til 1875 bor de fremdeles på Spilderhaug og Gabriel er huseier. Så da er det mest sannsynlig at de bor her. Det er sannsynligvis datteren Ingeborg som er gift med Marcelius Østensen og bor sammen med foreldrene hennes.

1875

Marcelius Østensen, f. 1853, blikslagersvend hos en Mester.

Ingeborg, f. 1853

Marthe Helen, f. 1873

Gabrielle Mathilde, f. 1875

Det er meget mulig at Ingeborg er datter til Gabriel og Marthe Sivertsen, og bodde sammen med dem.

1875

Ole Olsen, f. 1828, hustømmermand

Maren Olsen, f. 1824, Egersund

Olava, f. 1860, Egersund

Ole, f. 1861, Egersund

Karl, f. 1863, Egersund.

Olava var 15 år og arbeidet ikke, det ble opplyst i 1875 at hun ble forsørget av faderen. Brødrene var skoleelever.

1875

Peder Olsen, f. 1840, Strand

Julia, f. 1840, Christiansund

Herman, f. 1862, Christiansund

1875

Wilhelm Wilhelmsen, f. 1830, Farsund, enkemand, søfarende.

Johan, f. 1853, matros

Grethe, f. 1854, husholderske for faderen

Torvald, f. 1863, skole elev

Wilhelm, kone og fem barn bodde i Tårngaten16 i 1865, før de flyttet hit.

1875

Andreas Tørresen, f. 1842?, Haaland S. Baadsmand

Ulveine, f. 1843, Svinør

Selma Andrea, f. 1875

***********************************************************

1879-1905-1909

Enok Rasmusson Mæland, født 17. juni 1846 på Mæland i Klepp, bruk nr. 1. døde i Pedersgaten 102 den 4. september 1905 Handelsmann gift 19-3-1875 , død 4-9-1905,

Martha Marie Berntsdtr. F. 1854, Klepp

1. Bernt Mandius Mæland, f. 3 juli 1877 på Mæland. G. Alida M. Ommundsen  se Pedersgata 124

2. Maren Regine Mæland, f. 5. juli 1880. syerske

3. Marie Mæland, f. 5. mai 1883.

4. Barak Randolf Mæland, f. 15. mai 1885 og død 13. august 1886.

5. Barak Randolf Mæland, f. 10. september 1886. Lærer. g.m. Anna Kathrine Bjørnsen

6. Erling Magnus Mæland, f. 30. april 1888 og død 14. september 1889

7. Erling Magnus Mæland, f. 30. oktober 1890. gift med Karen Hauge fra Hauge i Klepp. Død 11-9-1915.

Andrea, 18 tjener i 1907

Anna, 18 tjener i 1908 – 1909

Foreldrene til Enok var Rasmus Tørreson fra Riskell i Klepp og Malena Pedersdatter fra Mæland. I FT-1865 er han hjemme på gården og hjælper Faderen. Han fekk skøyte på en del av farsgården den 22 nov 1873, og som: Gaardmand, Ungkarl giftet han seg 18. mars 1875 i Klepp med pige Marta Maria Berntsdatter Øvregård fra Øvre Sørbø, bruk 1 i Klepp. Hun er født 19. desember 1854. Foreldrene hennes var Bernt Berntson fra Øvre Sørbø og Maria Bendiksdatter fra Friestad i Klepp. I FT-1875 er han oppført som Gaardbruger Selveier til yrke. På gården var der 1 Hester, 1 Føll, 4 Kyr, 12 sauer, 1/2 Bygg, 3/8 rug, 4 Havre og 4 Poteter (tønner).

Den 13. september 1879 skriver presten i kirkeboken: Gaardbruger Enok Rasmussen, Hustru Marthe Maren Berntsd. og sønnen Rasmus Mandius reiser til Stavanger.

I Stavanger kjøper han Pedersgaten 102, og bosetter seg der med familien. Han var handelsmann i 1900.

Enok og Martha fikk 7 barn. De 6 yngste er alle født i Pedersgata

Handelsmann Enok Rasmusson Mæland døde i Pedersgata 102 den 4. september 1905.

Sønnen Barak ble lærer, han var ved Stord seminar i 1907. Han bodde i Jelsagaten 48 i 1917.

I Pedersgaten 92 bodde Tollef Pedersen Mæland som var handelsborger i kolonial, Enok var farbroren hans. I samme hus bodde Martin Mæland. Han var også farbror til Tollef og bror til Enok.  (Enok er oldefar til vår cowboy i USA, Arvid Mæland.)

Familien Mæland finner vi i flere hus her i Pedersgaten. Enok i nr 102, sønnen Bernt i nr 124, bror og nevø i nr 92 og endelig søsteren Maren Regine gift Øvregård i nr 67. Det finnes andre med etternavnet Mæland i strøket uten at jeg kan se noen familieforbindelse mellom dem.

Mange av opplysningene om Mælandsfamilien har jeg fått av Gaute Klepp og Tove Tjøstheim Eek. Takk for hjelpen.

Auktion. Torsdag den 23. dennes kl. 3 efterm. Avholdes auktion hos E. Mæland, Pedersgaden 102, over en del indbo saasom borde, etagere, 2 uttræksbenker, skatol, servant, rulle, feltseng, gyngestole, 3 hængelamper, 1 butiklampe, flagstang, maal-og vægtredskaber, ankere og tønder m.m. Stavanger auktionsforvalterkontor 20. juli 1908. Johan Noreng kst.

1894

Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend

Rakel Marie, f. 1863

Rasmus, f. 1887

Kristian, f. 1889

Ragnhilde, f. 1894

Magda, f. 4-10-1900

Martin var bror til Enok Mæland. Familien bodde i Pedersgaten 92 i 1900. Martin var flyttet til Nymannsveie 86 i 1910

Prima Hardangersmør i større og mindre vegt, billigt hos E. Mæland, Pedersgaden 102.  1899

*******************************************************

1885

Thorsen, Andreas f. 1833 Jelsa Støberiarbeider

Malene f. 1823 Torvestad

Kolbensen, Marie f. 1813

1894

Lars Sørensen, f. 1866, støberiarbeider

Severine Svendsdtr, f. 1869

Grethe kristine, f. 1894.

Denne familien er bare nevnt her da datteren ble døpt.

En solrig Sal for en liden Familie tilleie. 1897. Slike annonser ble ofte satt i avisene.

1894

Taletta Pedersen, 55, enke

Elisabeth, 19

1894

Henrik Eriksen, f. 1856, matros, død 27-4-1904 —

Kristine, f. Olsen, f. 1861

Reinhard, f. 1887

Elisebeth, f. 1890

Erik, f. 1892

Karl, f. 1894

Martinius, f. 1898.

Henrik hadde lagt på sygehuset paa Horten og mistet en fod i arbeidsulykke

Familien var flyttet til Nedre Dalgt. 52 innen 1900. Han takket for insamlede midler slik at han fikk trefot.

  

Tak!

Til alle de Givere, saavel Foreninger som private, der ydede mig Bidrag til Anskaffelse af en kunstig Fod, tillader jeg mig herigjennem at frembære min hjerteligste Tak. Stavanger 16. Juli 1894. Henrik Eriksen

1898

Mikal Ims, 27 støbarb.

Marta 33

Signe 12

Konrad 7

Anna 4

1898 – 1899

Peder Tønnesen Søiland, f. 1874 – 2. maskinist SS Reserven- 1899 Sumatra

Gurine Larsen, f. 1875, Skjold

Toralf Magnus, f. 1897

Lilli, f. 1900

Familien var flyttet til Nedre Banegade 20 i 1900-

1898 – 1901

Johan Ingebrigtsen, f. 8-10-1866, maskinist, død 13-2-1948 —

Anne Regine, f. 6-2-1869, død 14-2-1927  —

Ingrid Marie, f. 13-1-1895

Sverre, f. 20-2-1897

Gudrun Marie f. 8-11-1898

Andreas, f. 16-10-1900, død 6-11-1937 i Rotterdam, g. m. Inga  –Løvåsvåg.Styrmann.

Johan og Anne giftet seg 20-12-1894. Anne bodde i Pedersgata 110. Johan var 2.maskinist paa ”Dronning Sophia”, 1901 støberiet – før med ”Odd” af Haugesund. Da første barnet ble født bodde de i Mellomgata, Sverre ble født i Harald Hårfagresgt. 11, mens de to yngste ble født her i huset. Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 78. Fra 1924 bodde familien i Haugesundsgt. 66.

1902-1906

Osmund Christensen, f. 1827, Bokn, dokarbeider, død 1-3-1912 —

Marie, f. Olsen, f. 1849

Marie 23 fabp.

Elisabeth, f. 1878, bestyrinde Møller

Olava, f. 1881, hermetikarbeider.

De bodde i Pedersgaten 96 i 1900, og flyttet til Skolegaten 25 innen 1910

Sal og ene kjøkken, gode ydrerom, tilleie for enslige. 1905.

Det å få kjøkken for seg selv var rene luksusen i de tider.

1907

Alfred Paulsen, f. 1883, Avaldsnes, smed, hadde verksted i St. Skippergt 13.

Maren Regine, f. 1880, død 26-3-1922, 41 år gammel —

Enok

Kaare

Han averterte ofte etter smedegutter, god betaling.

1912

1906-1908

Martin Sømme, f.  1879 støberiarbeider

Dagny Taraldsen, f. 1884

Thomas Marcelius, f. 1907

Agate Margrete, f. 1905

Judith, f. 1908

Dagfin Magnus, f. 1909

Astrid, død 30-10-1911, 8 måneder gammel. —

Ellinor, død 24-9-1915, 3 ½ år gammel —

Arthur, død 11-6-1914, 10 måneder gammel.–

Ellinor, død 7-5-1917, 13 måneder gammel–

Familien var flyttet til Pedersgaten 109 i 1909 og deretter til Harald Hårfagresgate 7 innen 1910. De mistet fire barn i løpet av få år.

 

En brugt, men god vaskekomfyr ønskes kjøbt. Pedersgaden 102.   1908

1908  – 1930

Michal Henriksen Haugvaldstad, f. 1845, Udstein Kloster, Mosterøy, handlm, død 24-10-1930

Ane Alette, f. 1847, Høle sogn, død 1917, lungebetennelse

Matilde Henrikke, f. 1873. gift med Thore Kristian Lunde, død 4-3-1926, se Pedersgata 101.

Martha Louise Lunde, f. 7-1-1896, Sandnes. datterdatter, kontorist i 1918

Michal var handelsmand og solgte ”kolonial og fedevarer”, kona og barnebarnet var med i forretningen i 1910.

I 1916 var Martha 19 år og kontorist hos R. A Idsø. Michal kjøpte Pedersgaten 101 i 1890 og dette huset i 1908 og barnebarnet Martha Lunde og søsknene overtok det i 1943.

Husleien for Michael ble beregnet til kr. 400 i året i 1910.

Da Michal døde overtok 6 barnebarn huset. Det var Martha, Agnes, Christian, Torleif, John og Michal Lunde.

Stavanger Detailistforenings Medlemmer, som ønsker at deltage i Bogholderikurset, kan tegne sig inden 28de April hos en af undertegnede: D. Tønnesen, Stranden, Jakob Nærum, Musegaden, M.H. Haugvaldstad, Pedersgaden 101, Chr. Nedland, Bagerbryggen.  1906.

Reklame måtte til. 1923

     

Se lenger nede år 1935.

Kaabe- og kjolesum modtages. Pedersgaden 102 II  1909.

1909 -1911 Peder Tandrup Larsen Quale, f. 1884, maskinist

Nilsine Amalia Kristiansen, f. 1881

Torvald Arvid , f. 1909

1909

Peder Autorsen?? 32 smed

Marie 31

Anna 3

Edvin 2

Paul 1

1910

Mathias Mathiasen 26 matros

Margit 26

Dette kan være den Mathias og Margit som bodde i N. Strandgate 54 i slutten på 1910.

1910 – 1913

Randulf Olsen, f. 1862, sjømand & fisker med aaben baad / støberiarbeider, død 20-4-1937, 75 år gammel —

Janna, f. Lebach, f. 1862, død 12-2-1922–

Ingrid, f. 1900

Familien bodde i 2. etasje og betalte kr 150, i årlig husleie.

Martha Lunde solgte billetter til en utflukt til Fiskaa. 1914.

1912

Gabriel Gabrielsen Nising, snedker,

Bertha Lovise Frønsdal,

Lauritz Johan, f. 1912

De er bare nevnt her da sønnen ble født.

  1916

1918

Sigurd Bergesen,

Inger, f. 1893, Fister, døde 7-11-1918 25 år gammel, av tyfus —

De er bare nevnt her da Inger døde.

Sigurd mistet både moren Olene og kona Inga i løpet av et halvt år.

1920 1927

Enevald Andersen f. 1899, rørlegger, død 8-8-1981–

Ingrid Lovise Hellum, f. 1902

Peder Toralf f. 1927

Anna Marie f. 1925

1930

1930 Magnhild Finnesand, f. 19-3-1895, død 15-10-1930. 35 år gammel, hjemmeværende.

Hun etterlot seg 5 myndige søsken, Johan, Reinert, John, Thorleif Finnesand og Alma Espedal. Hun eide intet.

1930-32

Tominius Espedal, f. 7-8-1895, fabrikarbeider

Alma Espedal, f. Finnesand, død 22-3-1932, 34 år gammel, etterlot seg ektemann og 3 mindreårige barn. Eide intet utenom det nødvendig innbo.

 

1930-31 Torleif Finnesand, f. 19-12-1902, fabrikarbeider

1935-1971

Martha Lovise Lunde, f. 1896, pleierske i 1935/kokke/pensjonist 1977

Agnes Lunde, f. 28-5-1897, hjemmeværende

Michael Haugvaldstad Lund, f, 15-9-1898,drosje eier , død 13-2-1972

John Lunde, f. 15-9- 1908, arbeider,  g.m. Lorri

Dette er barnebarna til M. H. Haugvaldstad.

Hvor lenge de bodde i huset vet jeg ikke, men siste gang jeg har funnet de i adressebøkene er i 1972.

Se lenger opp år 1908 og Pedersgaten 101

De fleste personene som mangler fødselsår, eller hvor det ikke er oppført familie, er funnet i adressebøker og skattemanntall. Der er det kun de som har en viss inntekt som blir nevnt, ikke ektefeller og barn.

1931

1936-38 Einar S. Ross, f. 31-3-1912, fabrikarbeider

1935  Sverre Mitchell, hermetikarbeider

1935  Hans Johan Hansen, f. 21-11-1909, slaktermester

1935-1947-1955

Albert Asbjørnsen, f. 30-5-1912, hermetikarbeider, død 15-7-1967, 55 år gammel —

Astrid Hansen, f. 10-3-1912, død 15-1-1981, 69 år gammel —

Ada Torbjørg, f. 25-2-1930 , g.m. Lorentz Ueland

Mor til Astrid, Astrid Hansen døde 10-11-1936, 63 år gammel.

1937  Oddvar William Larsen.

1937  Einar Sivertsen, sjømann

Astrid,

1937-1947

Konrad Mikkelsen, f. 6-8-1909, grovsmed, oppslager, død 31-3-1966, 57 år gammel. —

Nelly Alfrida Arnesen, f. 24-4-1910, død 16-6-1986, 76 år gammel —

Benny, f. 4-1-1930

Bryllupet ble feiret 5-10-1929 i Pedersgaten 133. Konrad var med i nemda for de som tok svennebrev i smedefaget i 1945. De bodde i grensesteinsgata 6 i 1954.

1941-1944  Thor Johannessen, f. 11-3-1917, sjåfør

1946-51

Georg Florø Larsen, f. 2-6-1913, slipp og dokk arbeider/ maler

Martha

Borghild, f. 1940

Turid, f. 1943

1956  Ingun Skjerfås

1955-1967

Karsten Corneliussen, f. 17-4-1909, stenarbeider, død 5-6-1987, 77 år gammel–

Borghild, Corneliussen, f. 28-1-1913, hermetikarbeider, død 16-1-1965, 52 år gammel.–

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.