Pedersgata nr. 102

Pedersgata 102

ATK 2008

276

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1708
99 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 102
1846 fra Gitlesens arvinger
1846 til Gabriel Sivertsen
1878 til Enok Mæland
1908 til Mikal Haugvaldstad
1933 M. H. Haugvaldstads arvinger.
1943 Martha Lunde
1955 Martha Lunde
Huset ligger i Jammerdalen, på hjørnet mellom Pedersgaten og Spilderhaugsmauet. Det er et stort kassahus i to etasjer. Det er bare ca en halv meter som skiller det fra nr 90. Det har inngang fra Spilderhaugsmauet.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Se egen artikkel. Først og fremst folketellingene som begynte i 1865. De finnes fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.
1875 var det 22 personer registrert på bostedet fordelt på 6 hustander.
1900 var det 2 leiligheter og 12 personer.
1910 var det 2 leiligheter og 6 personer som bodde her.

1865? -1875 Pedersgata 102
Gabriel Sivertsen, f. 1823, Randaberg, sogn Hetland. Skibstømmermand ved Dokken
Marthe, f. 1820
Ingeborg, f. 1853
Gurine M. f. 1855
Sivert B., f. 1857, matros
I 1865 bodde familien her i Spilderhaugområdet, men jeg vet ikke i hvilket hus. Når en kommer til 1875 bor de fremdeles på Spilderhaug og Gabriel er huseier. Så da er det mest sannsynlig at de bor her. Det er sannsynligvis datteren Ingeborg som er gift med Marcelius Østensen og bor sammen med foreldrene hennes.

1875 Pedersgata 102
Marcelius Østensen, f. 1853, blikslagersvend hos en Mester.
Ingeborg, f. 1853
Marthe Helen, f. 1873
Gabrielle Mathilde, f. 1875
Det er meget mulig at Ingeborg er datter til Gabriel og Marthe Sivertsen, og bodde sammen med dem.

1875 Pedersgata 102
Ole Olsen, f. 1828, hustømmermand
Maren Olsen, f. 1824, Egersund
Olava, f. 1860, Egersund
Ole, f. 1861, Egersund
Karl, f. 1863, Egersund.
Olava var 15 år og arbeidet ikke, det ble opplyst i 1875 at hun ble forsørget av faderen. Brødrene var skoleelever.

1875 Pedersgata 102
Peder Olsen, f. 1840, Strand
Julia, f. 1840, Christiansund
Herman, f. 1862, Christiansund

1875 Pedersgata 102
Wilhelm Wilhelmsen, f. 1830, Farsund, enkemand, søfarende.
Johan, f. 1853, matros
Grethe, f. 1854, husholderske for faderen
Torvald, f. 1863, skole elev
Wilhelm, kone og fem barn bodde i Tårngaten 16 i 1865, før de flyttet hit.

1875 Pedersgata 102
Andreas Tørresen, f. 1842?, Haaland S. Baadsmand
Ulveine, f. 1843, Svinør
Selma Andrea, f. 1875
***********************************************************
1879-1905-1909 Pedersgata 102
Enok Rasmusson Mæland, født 17. juni 1846 på Mæland i Klepp, bruk nr. 1. døde i Pedersgaten 102 den 4. september 1905 Handelsmann gift 19-3-1875 , død 4-9-1905,
Martha Marie Berntsdtr. F. 1854, Klepp
1. Bernt Mandius Mæland, f. 3 juli 1877 på Mæland. G. Alida M. Ommundsen se Pedersgata 124
2. Maren Regine Mæland, f. 5. juli 1880. syerske
3. Marie Mæland, f. 5. mai 1883.
4. Barak Randolf Mæland, f. 15. mai 1885 og død 13. august 1886.
5. Barak Randolf Mæland, f. 10. september 1886. Lærer. g.m. Anna Kathrine Bjørnsen
6. Erling Magnus Mæland, f. 30. april 1888 og død 14. september 1889
7. Erling Magnus Mæland, f. 30. oktober 1890. gift med Karen Hauge fra Hauge i Klepp. Død 11-9-1915.
Andrea, 18 tjener i 1907
Anna, 18 tjener i 1908 – 1909

Foreldrene til Enok var Rasmus Tørreson fra Riskell i Klepp og Malena Pedersdatter fra Mæland. I FT-1865 er han hjemme på gården og hjælper Faderen. Han fekk skøyte på en del av farsgården den 22 nov 1873, og som: Gaardmand, Ungkarl giftet han seg 18. mars 1875 i Klepp med pige Marta Maria Berntsdatter Øvregård fra Øvre Sørbø, bruk 1 i Klepp. Hun er født 19. desember 1854. Foreldrene hennes var Bernt Berntson fra Øvre Sørbø og Maria Bendiksdatter fra Friestad i Klepp. I FT-1875 er han oppført som Gaardbruger Selveier til yrke. På gården var der 1 Hester, 1 Føll, 4 Kyr, 12 sauer, 1/2 Bygg, 3/8 rug, 4 Havre og 4 Poteter (tønner). Den 13. september 1879 skriver presten i kirkeboken: Gaardbruger Enok Rasmussen, Hustru Marthe Maren Berntsd. og sønnen Rasmus Mandius reiser til Stavanger.
I Stavanger kjøper han Pedersgaten 102, og bosetter seg der med familien. Han var handelsmann i 1900. Enok og Martha fikk 7 barn. De 6 yngste er alle født i Pedersgata
Handelsmann Enok Rasmusson Mæland døde i Pedersgata 102 den 4. september 1905.
Sønnen Barak ble lærer, han var ved Stord seminar i 1907. Han bodde i Jelsagaten 48 i 1917.
I Pedersgaten 92 bodde Tollef Pedersen Mæland som var handelsborger i kolonial, Enok var farbroren hans. I samme hus bodde Martin Mæland. Han var også farbror til Tollef og bror til Enok. (Enok er oldefar til vår cowboy i USA, Arvid Mæland.)

Familien Mæland finner vi i flere hus her i Pedersgaten. Enok i nr 102, sønnen Bernt i nr 124, bror og nevø i nr 92 og endelig søsteren Maren Regine gift Øvregård i nr 67. Det finnes andre med etternavnet Mæland i strøket uten at jeg kan se noen familieforbindelse mellom dem.

Mange av opplysningene om Mælandsfamilien har jeg fått av Gaute Klepp og Tove Tjøstheim Eek. Takk for hjelpen.

Auktion. Torsdag den 23. dennes kl. 3 efterm. Avholdes auktion hos E. Mæland, Pedersgaden 102, over en del indbo saasom borde, etagere, 2 uttræksbenker, skatol, servant, rulle, feltseng, gyngestole, 3 hængelamper, 1 butiklampe, flagstang, maal-og vægtredskaber, ankere og tønder m.m. Stavanger auktionsforvalterkontor 20. juli 1908. Johan Noreng kst.

1894 Pedersgata 102
Martin Meland, f. 1857, klepp, skomagersvend
Rakel Marie, f. 1863
Rasmus, f. 1887
Kristian, f. 1889
Ragnhilde, f. 1894
Magda, f. 4-10-1900
Martin var bror til Enok Mæland. Familien bodde i Pedersgaten 92 i 1900. Martin var flyttet til Nymansveien 86 i 1910

Prima Hardangersmør i større og mindre vegt, billigt hos E. Mæland, Pedersgaden 102.  1899

*******************************************************

1885 Pedersgata 102
Thorsen, Andreas f. 1833 Jelsa Støberiarbeider
Malene f. 1823 Torvestad
Kolbensen, Marie f. 1813

1894 Pedersgata 102
Lars Sørensen, f. 1866, støberiarbeider
Severine Svendsdtr, f. 1869
Grethe kristine, f. 1894.
Denne familien er bare nevnt her da datteren ble døpt.

En solrig Sal for en liden Familie tilleie. 1897. Slike annonser ble ofte satt i avisene.

1894 Pedersgata 102
Taletta Pedersen, 55, enke
Elisabeth, 19

1894 Pedersgata 102
Henrik Eriksen, f. 1856, matros, død 27-4-1904 —
Kristine, f. Olsen, f. 1861
Reinhard, f. 1887
Elisebeth, f. 1890
Erik, f. 1892
Karl, f. 1894
Martinius, f. 1898.
Henrik hadde lagt på sygehuset paa Horten og mistet en fod i arbeidsulykke
Familien var flyttet til Nedre Dalgt. 52 innen 1900. Han takket for insamlede midler slik at han fikk trefot.

  

Tak!

Til alle de Givere, saavel Foreninger som private, der ydede mig Bidrag til Anskaffelse af en kunstig Fod, tillader jeg mig herigjennem at frembære min hjerteligste Tak. Stavanger 16. Juli 1894. Henrik Eriksen

1898 Pedersgata 102
Mikal Ims, 27 støbarb.
Marta 33
Signe 12
Konrad 7
Anna 4

1898 – 1899 Pedersgata 102
Peder Tønnesen Søiland, f. 1874 – 2. maskinist SS Reserven- 1899 Sumatra
Gurine Larsen, f. 1875, Skjold
Toralf Magnus, f. 1897
Lilli, f. 1900
Familien var flyttet til Nedre Banegade 20 i 1900-

1898 – 1901 Pedersgata 102
Johan Ingebrigtsen, f. 8-10-1866, maskinist, død 13-2-1948 —
Anne Regine, f. 6-2-1869, død 14-2-1927 —
Ingrid Marie, f. 13-1-1895
Sverre, f. 20-2-1897
Gudrun Marie f. 8-11-1898
Andreas, f. 16-10-1900, død 6-11-1937 i Rotterdam, g. m. Inga –Løvåsvåg.Styrmann.
Johan og Anne giftet seg 20-12-1894. Anne bodde i Pedersgata 110. Johan var 2.maskinist paa ”Dronning Sophia”, 1901 støberiet – før med ”Odd” af Haugesund. Da første barnet ble født bodde de i Mellomgata, Sverre ble født i Harald Hårfagresgt. 11, mens de to yngste ble født her i huset. Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 78. Fra 1924 bodde familien i Haugesundsgt. 66.

1902-1906 Pedersgata 102
Osmund Christensen, f. 1827, Bokn, dokarbeider, død 1-3-1912 —
Marie, f. Olsen, f. 1849
Marie 23 fabp.
Elisabeth, f. 1878, bestyrinde Møller
Olava, f. 1881, hermetikarbeider.
De bodde i Pedersgaten 96 i 1900, og flyttet til Skolegaten 25 innen 1910

Sal og ene kjøkken, gode ydrerom, tilleie for enslige. 1905.
Det å få kjøkken for seg selv var rene luksusen i de tider.

1907 Pedersgata 102
Alfred Paulsen, f. 1883, Avaldsnes, smed, hadde verksted i St. Skippergt 13.
Maren Regine, f. 1880, død 26-3-1922, 41 år gammel —
Enok
Kaare
Han averterte ofte etter smedegutter, god betaling.

1912

1906-1908 Pedersgata 102
Martin Sømme, f. 1879 støberiarbeider
Dagny Taraldsen, f. 1884
Thomas Marcelius, f. 1907
Agate Margrete, f. 1905
Judith, f. 1908
Dagfin Magnus, f. 1909
Astrid, død 30-10-1911, 8 måneder gammel. —
Ellinor, død 24-9-1915, 3 ½ år gammel —
Arthur, død 11-6-1914, 10 måneder gammel.–
Ellinor, død 7-5-1917, 13 måneder gammel–
Familien var flyttet til Pedersgaten 109 i 1909 og deretter til Harald Hårfagresgate 7 innen 1910. De mistet fire barn i løpet av få år.

 

En brugt, men god vaskekomfyr ønskes kjøbt. Pedersgaden 102.   1908

1908 – 1930 Pedersgata 102
Michal Henriksen Haugvaldstad, f. 1845, Udstein Kloster, Mosterøy, handlm, død 24-10-1930
Ane Alette, f. 1847, Høle sogn, død 1917, lungebetennelse
Matilde Henrikke, f. 1873. gift med Thore Kristian Lunde, død 4-3-1926, se Pedersgata 101.
Martha Louise Lunde, f. 7-1-1896, Sandnes. datterdatter, kontorist i 1918
Michal var handelsmand og solgte ”kolonial og fedevarer”, kona og barnebarnet var med i forretningen i 1910. I 1916 var Martha 19 år og kontorist hos R. A Idsø. Michal kjøpte Pedersgaten 101 i 1890 og dette huset i 1908 og barnebarnet Martha Lunde og søsknene overtok det i 1943. Husleien for Michael ble beregnet til kr. 400 i året i 1910.
Da Michal døde overtok 6 barnebarn huset. Det var Martha, Agnes, Christian, Torleif, John og Michal Lunde.

Stavanger Detailistforenings Medlemmer, som ønsker at deltage i Bogholderikurset, kan tegne sig inden 28de April hos en af undertegnede: D. Tønnesen, Stranden, Jakob Nærum, Musegaden, M.H. Haugvaldstad, Pedersgaden 101, Chr. Nedland, Bagerbryggen.  1906.

Reklame måtte til. 1923

     

Se lenger nede år 1935.

Kaabe- og kjolesum modtages. Pedersgaden 102 II 1909.

1909 -1911 Pedersgata 102
Peder Tandrup Larsen Quale, f. 1884, maskinist
Nilsine Amalia Kristiansen, f. 1881
Torvald Arvid , f. 1909

1909 Pedersgata 102
Peder Autorsen?? 32 smed
Marie 31
Anna 3
Edvin 2
Paul 1

1910 Pedersgata 102
Mathias Mathiasen 26 matros
Margit 26
Dette kan være den Mathias og Margit som bodde i N. Strandgate 54 i slutten på 1910.

1910 – 1913 Pedersgata 102
Randulf Olsen, f. 1862, sjømand & fisker med aaben baad / støberiarbeider, død 20-4-1937, 75 år gammel —
Janna, f. Lebach, f. 1862, død 12-2-1922–
Ingrid, f. 1900
Familien bodde i 2. etasje og betalte kr 150, i årlig husleie.

Martha Lunde solgte billetter til en utflukt til Fiskaa. 1914.

1912 Pedersgata 102
Gabriel Gabrielsen Nising, snedker,
Bertha Lovise Frønsdal,
Lauritz Johan, f. 1912
De er bare nevnt her da sønnen ble født.

  1916

1918 Pedersgata 102
Sigurd Bergesen,
Inger, f. 1893, Fister, døde 7-11-1918 25 år gammel, av tyfus —
De er bare nevnt her da Inger døde.
Sigurd mistet både moren Olene og kona Inga i løpet av et halvt år.

1920 1927 Pedersgata 102
Enevald Andersen f. 1899, rørlegger, død 8-8-1981–
Ingrid Lovise Hellum, f. 1902
Peder Toralf f. 1927
Anna Marie f. 1925

1930

1930 Magnhild Finnesand, f. 19-3-1895, død 15-10-1930. 35 år gammel, hjemmeværende.
Hun etterlot seg 5 myndige søsken, Johan, Reinert, John, Thorleif Finnesand og Alma Espedal. Hun eide intet.

1930-32 Pedersgata 102
Tominius Espedal, f. 7-8-1895, fabrikarbeider
Alma Espedal, f. Finnesand, død 22-3-1932, 34 år gammel, etterlot seg ektemann og 3 mindreårige barn. Eide intet utenom det nødvendig innbo.

1930-31 Pedersgata 102 Torleif Finnesand, f. 19-12-1902, fabrikarbeider

1935-1971 Pedersgata 102
Martha Lovise Lunde, f. 1896, pleierske i 1935/kokke/pensjonist 1977
Agnes Lunde, f. 28-5-1897, hjemmeværende
Michael Haugvaldstad Lund, f, 15-9-1898,drosje eier , død 13-2-1972
John Lunde, f. 15-9- 1908, arbeider, g.m. Lorri
Dette er barnebarna til M. H. Haugvaldstad.
Hvor lenge de bodde i huset vet jeg ikke, men siste gang jeg har funnet de i adressebøkene er i 1972. Se lenger opp år 1908 og Pedersgaten 101

De fleste personene som mangler fødselsår, eller hvor det ikke er oppført familie, er funnet i adressebøker og skattemanntall. Der er det kun de som har en viss inntekt som blir nevnt, ikke ektefeller og barn.

1931

1936-38 Einar S. Ross, f. 31-3-1912, fabrikarbeider
1935 Sverre Mitchell, hermetikarbeider
1935 Hans Johan Hansen, f. 21-11-1909, slaktermester

1935-1947-1955 Pedersgata 102
Albert Asbjørnsen, f. 30-5-1912, hermetikarbeider, død 15-7-1967, 55 år gammel —
Astrid Hansen, f. 10-3-1912, død 15-1-1981, 69 år gammel —
Ada Torbjørg, f. 25-2-1930 , g.m. Lorentz Ueland
Mor til Astrid, Astrid Hansen døde 10-11-1936, 63 år gammel.

1937 Oddvar William Larsen.
1937 Einar Sivertsen, sjømann
Astrid,

1937-1947 Pedersgata 102
Konrad Mikkelsen, f. 6-8-1909, grovsmed, oppslager, død 31-3-1966, 57 år gammel. —
Nelly Alfrida Arnesen, f. 24-4-1910, død 16-6-1986, 76 år gammel —
Benny, f. 4-1-1930
Bryllupet ble feiret 5-10-1929 i Pedersgaten 133. Konrad var med i nemda for de som tok svennebrev i smedefaget i 1945. De bodde i Grensesteinsgata 6 i 1954.

1941-1944 Thor Johannessen, f. 11-3-1917, sjåfør

1946-51 Pedersgata 102
Georg Florø Larsen, f. 2-6-1913, slipp og dokk arbeider/ maler
Martha
Borghild, f. 1940
Turid, f. 1943

1956 Pedersgata 102 Ingun Skjerfås

1955-1967 Pedersgata 102
Karsten Corneliussen, f. 17-4-1909, stenarbeider, død 5-6-1987, 77 år gammel–
Borghild, Corneliussen, f. 28-1-1913, hermetikarbeider, død 16-1-1965, 52 år gammel.–

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net