Pedersgata nr. 103 Baker Larsen

Pedersgata 103  

682

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1829 144 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 103
1878 Andreas Gitlesens arvinger selger tomt til
Tønnes Larsen i 1878.
1883 Tou Interesseselskap kjøper på auksjon i 1883.
Johannes Nilsen eier huset uten hjemmel en tid før Tou I. selger videre til
1898 Johan Pedersen som selger
1899 Lars B. Larsen.
2006 solgt ut av familien.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 103
18?? Forbrugsforeningen hadde utsalg av kolonialvarer og hadde bakeri.
1885-1886 Svend Mauritsen, handelsmann, sæbefabrikant. Kan han ha drevet fra dette huset?
1894 1895 Johannes Nilsen, bakeri og utsalg.
1898 Johan Pedersen, bagermester har en svend og en dreng i arbeid
1899 Lars B. Larsen bakeri og utsalg og litt kolonial før 1920
bakeriet ble drevet til frampå 1950—
1950 Selvig drev bakeriet etter familien Larsen sluttet, til ca. midten av 1950 årene.
Gunnar Roalkvam skriver i boka: ”Fra disk til Stormarked” at i siste halvdel av 1880 årene startet arbeidere ved Stavanger Støberi & Dok en ”poseforening”.
Det var forløperen til dagens forbruksforening Økonom. De holdt først til i Pedersgaten 107 før de flyttet hit og drev bakeriet og butikkutsalg.

Huset må være bygget mellom 1878 og 1885. Hvem som sto som byggherre og bodde her før 1885 vet en ingenting om.
Dette er et stort kassahus, på 2 etasjer. Det ligger vegg i vegg med nr 101, men har et lite mellomrom til nr 105. Tvillinghusene 101-103 har full kjeller, og begge har et lite inngangsparti trukket inn under 1 etasje slik at de har inngang der. Det ble kalt for ”smauet”. Nå er det vegg mellom inngangene. Bak i gården var det et bygg som bakeriet lå i, der var det en leilighet oppe. Det bodde 3 hustander her i 1900 med til sammen 23 personer. I kjelleren mot Pedersgaten var det bakeriutsalg, en måtte gå to trinn ned.

1900 – 2006 Pedersgata 103
Lars B. Larsens familiehistorie er knyttet til dette huset i over 100 år. Han kjøpte huset i 1899 og drev bakeri her. 5 generasjoner av familien har bodd her.
1. Lars B. Larsen f. 1866
2. Beathe Larsen f. 1921 gift m. Rolf Broen
3. Randi Broen f. 1946 gift m. Jan Falch
4. Jan Petter Broen Falch g.m Anne Mette Husa
4. Ingunn Beathe Falch gift med Svein Inge Kåringen f.
5. Synne Lillian Kåringen
Lars var baker og drev bakeri her i mange år. Hele familien var mer eller mindre i arbeid. Kona sto i butikken og sønnene jobbet etter hvert i bakeriet. De bakte og solgte brød, kaker, wienerbrød, esser, boller, heidevegger, melkebrød, lussebrød, julebrød og julekaker. I tidligere tider hendte det at naboene kom med sin egen deig og fikk stekt i bakeriet. I bakgården var det stall til hesten Blakken. Den ble brukt til å kjøre rundt med bakervarene til butikker. Hesten hadde det så godt hos bakeren at da den nye tiden innhentet den, og bakeren kjøpte bil, ble hesten solgt. Bonden som kjøpte den brukte den til å hente ”sydrer” – matavfall rundt i byen. Når hesten nærmet seg Pedersgaten ble den balstyrig. Den ville inn i stallen sin. Til slutt måtte bonden avlive den.
Lars ble gift to ganger og hadde 10 barn. Datteren Beathe f. 1921 ble gift med Rolf Broen, bodde her inntil for få år siden. Huset ble solgt i 2006. Beathe bor i dag 2010 på sykehjem. Det er ikke mange hus i gaten hvor en kan følge en familie gjennom så lang tid.
I bakeriet var det opp gjennom årene mange bagersvender og lærlinger og tjenestepiker.

1900 -1956 Pedersgata 103
Lars B. Larsen, f. 17-9-1866, bagermester, Håland, Sola. Død 1956, 90 år gammel.
Johanna Watne, f. 1865 død 1905
Andrea f. 1895 dro til USA
Lars f. 1897 død 1902
Ove 1898 han var bagersvend i 1922
Birger 1900 – 1916 i bagerlære død 1918
Ovida Wathne 66 enke svigermoder underholdes av bagermesteren. 1900 – 1907
Andrea Wathne f. 1878 tjenestepige i 1900 – g.m. Theodor Thidesen.
Anton Brekke, f. 1881, Kopervik, bagersvend 1900
Samuel Tengesdal, f. 1884 Sand, bagerlærling 1900
Lars Kristoffersen, f. 1886, Sola, bagerlærling 1900
Johanna fikk stemme ved valget i 1904 på grunn av at mannen hadde en viss inntekt.

Lars ble gift på ny etter at Johanna døde.

 

Lars Larsen

1903 – 1956 – 2000? Pedersgata 103
Lars B. Larsen, f. 1866 bagermester, Håland, Sola, død 1956
Rakel Høiland f. 1883, Strand, 2. kone gift ca 1908-09.
Rasmus Høiland f 24-6-1909, baker
Lars f. 8-9-1911, baker
Kornelius f. 10-12-1915, trearbeider
Sigrid f. 1917 død 10-8-1928, 11 år gammel
Birger, f. 1919 død 3 år gammel
Beathe 16-8-1921
Rakel var tjenestepike hos Hognestad på Nytorvet i 1900-1909. Hun ble boende her i mange år etter Lars døde. Rasmus ble gift i 1961, og bodde her i mange år. Kornelius bodde også hjemme i 1935.

 

  I bakgården, familie bakere og ikke minst hesten. Helt til venstre kjerren de brukte når bakervarene skulle leveres.

Lærlinger og tjenere som er nevnt i folketellingene opp mot 1920.

Jakob Jakobsen, 19 lærling i bageriet 1903
Olaus Alvestad, 22 bagersv. Finnøy, 1904
Samuel Tengesdal, 18 bagerlærl. i 1903
Bolette, 33 tj. i 1903
Ole Vervig, 20 bagersv. 1905
Thomas Mortensen, 15 kjøregut 1905
Engman Johannesen, bagersv. 1905
Laura Larsen, 16 butikj-1906 1907 1908
Johan Hauge, 38 bagersv. Gift. hustru og 6 barn bor i Vats.1906 1907
Ole Lea, 20 bagerl.1906
Oskar Folkvord, 16 bagerlærl. 1906 1907
Mandius Helliesen, 16 bagergut 1909 – 1911
Barak Laland, 20 bagers. 1911
Ella Lang?, 20 tj. 1912
Johanna Førsalgh??, 20 tj 1914
Gunda Johnsen, 17 tj. 1915
Nils Martin Johnsen, f. 1869 Flekkefjord 1919

      

              Rasmus med varebilen de fikk etter de solgte hesten.

1909- 1961– Pedersgata 103
Rasmus Høyland Larsen f. 24-6-1909 baker
Erna Wilhelmsen f. 18-10-1907 sydame.
Rasmus var sønn av Lars B. Larsen. Han ble gift 1961, de bodde i leiligheten over bakeriet.

1901 – 1908 se hus nr 140 og 101 Pedersgata 103
Theodor Bertinius Tidesen, f. 1868, blikk.sl. gift 1901 Hos Rønneberg.
Andrea Olava Vatne, 1878, butikjomfru. Se fam Lars Larsen
Ovida f. 1901 f. 8-8- da bodde de i –Pedersgt. 101
Bertha Serine f, 3-10-1902 –Pedersgt. 101
Thomas f. 1904 ????
Tordis Andrea 8-12-f. 1905 Pedersgt.103
Harald Bertinius f.18-2-1906 Pedersgt. 103
Leif f. 1907
Trygve f. 16-2-1908 – død 22-4-1908 Pedersgt. 103
Astrid, f ca 1911 død 15-3-1912
Da Theodor og Andrea giftet seg bodde de her, men da de to eldste barna ble født bodde de i nr. 101 før de flyttet tilbake hit. Andrea var søster til Lars B. Larsens første kone.

Andrea Thidesen fikk stemme i 1904 på grunn av at mannen hadde en viss inntekt.

 

  ATK 2009

Fra 1885 til 1900

Her er familien oppført på det første og siste året jeg har funnet de på denne adressen, men de kan ha bodde her lenger enn det som er oppgitt.

1885-1886 Pedersgata 103
Svend Mauritsen, f 1829/1837, Egersund, handelsmann, sæbefabrikant
Kirsten f. Berg, f. 1841
Thora, f. 1861
August f. 1866, Sæbefabrikarb.
Andreas Gerhard f. 1869 konf. 1885
Thorvald f. 1871 konf 1886
Sverre f. 1874 Høgsfjord
Agnes f. 1876 Høgsfjord
Birger f. 1879
Familien bodde på Høle i 1875, og var flyttet til Pedersgata 105 innen 1886.

1885 Pedersgata 103
Møklebust/Myklebust, Torsten Simunsen, f. 1843, Eid, Nordfjord, Fourer
Anna Katarina, f. 1848 Kr.sand
Helene Marie, f. 1872 Kr. Sand
Klara Sofie, f. 1874 Kr.sand
Teodor, f. 1875
Theodor f. 1881
Karl f. 1882
Familien bodde i Skippergt. 119 i Kristiansand i 1875.

1885 Pedersgata 103
Jakobsen, Elen f. 1863 Frafjord
Oline f. 1885

1887 Pedersgata 103
Elias Eriksen, f. 1863, matros
Anna Margrethe Hansdtr. f. 1857
Elisabeth f. 1887.
Elisabeth f. 1890
De er bare nevnt her da datteren ble født.

1889 Pedersgata 103
Helmik Nicolai Lindtner f, 26-9-1857, skipper, død 14-12-1904
Amalie Matilda Helland f. 23-5-1862
Margit, f. 28-10-1885
Knudhild, f. 8-6-1888
Hildur Gabrielle, f. 3-8-1889
Astrid, f. 15-12-1890
Mathilde, f. 20-4-1895
Johanne, f. 24-1-1897
De er bare nevnt her da Hildur ble født. Innen 1900 var de flyttet til Bredbakken 38.

1894 – 1895 Pedersgata 103
Johannes Nilsen, f. 17-1-1849 Varhaug, Haa, bagermester
Karoline f. 9-11-1854
Sigurd f. 11-12-1877
Nikolai, f. 16-5-1880
Borghild f. 9-6-1885
Johannes, f. 31-8-1887
Karoline, f. 5-9-1889
Olaf, f. 15-7-1891
Ludvig f. 16-1-1893
Elisabeth f. 24-3-1896

Tjenere/lærlinger.
Karoline Nessa, 21 tj.pige 1894
Anna Nærem, 21 tj.pige 1894
Hans Næsse, 14 Bageriet 1894
Stine Olsen 22 Tj 1895
Anne Næsen? 20 Tj 1895
Innen 1900 var familien flyttet til Oskarsgade 75.

1894 Pedersgata 103
Jakob Pedersen, 47, dykker, hos Strømstenesnes –?
Lina, 55
Marie, 17
Inga, 19
Hjalmar, 15
Det er muligens Jacob og Line som bor på Jorenholmen 6 i 1900.

1894 Pedersgata 103
Peder Hansen, 50, tøm.
Ane, 49
Jakobine, 11
Hanna, 8
Peder, 4
Alida, 1
Det er muligens denne familien som bor i Jederensgade 78 og kaller seg Brekke i 1900.

1894 Pedersgata 103
Anton Wilhelmsen, 26, matros, S/S Svithun forliste forrige tur og gikk hjemme 4 måneder,
Sina, 26

1894 Pedersgata 103
Hans Svendsen, 50, smed, paa støberiet
Katrine, 46
Inger, 21
Juliane, 19
Svend, 18, ingenting – ??? en haand
Karoline, 17
Hans, 14
Teresa, 12
Kristian, 10
Kriane, 8
Ane, 6

1895 Pedersgata 103
Ole Olsen, 56 enkem Bødker – –hos B??? lidet han arbeider.
datter Kristiane 28
Olga 8 –
hvem Olga er datter av vet jeg ikke.

1895 Pedersgata 103
Ole Marvig, f. 1850, Jelsa, arbeider
Marie, f. 1849
Rasmine 14
Laura, f. 1881, Sand
Tora 11
Ole, f. 1886, Sand
Marie, f. 1888, Sand
Tollag, f. 1890.
Familien har bodd på Sand, der noen av barna er døpt, innen 1900 var de flyttet til Hetlandsgaden 3.

1896– Pedersgata 103
Ole Larsen Aas, f. 1847, Jelsa, handelsmann
Malena Osmundsdtr f. 1862, Strand
Lars, f. 1885
Lisebedt, f. 1889
Ole, f. 1890
Gurine, f. 1892
Marie, f. 1895
Olava f. 1897.
Grethe, f. 1897
Arne, f. 28-6-1899
De er bare nevnt her da Olava ble født. Om Ole drev handel her i huset vet jeg ikke. Innen 1900 var de flyttet til Fjeldsmuget 11.

1898 Pedersgata 103
Johan Pedersen, f. 1873 bagermester, har en svend og en dreng i arbeid
Olava Bergitte Eriksen f. 1872
Garda Marie 1897
Gabriek f. 1906
Karen 17 tp.
De bodde i Pedersgaten 98 i 1906.

1898 Pedersgata 103
Maren Nevermann 48 enke
Tomine 12
Andreas 9

1898 Pedersgata 103
Hartvig Neverman, f. 1871 blikkslager hos Karl Olsen
Lina f, 1875
Betsy f. 1893
Jørgen f. 1894
De var flyttet til Brattebjerggade 20 innen 1900.

1898 Pedersgata 103
Ivar Theodor Garman Gundersen f. 1871, blikksl. fabrikken Fram, død 5-10-1906, 34 år gammel
Marie Nevermann f. 1878
Aksel Kristian f. 1898
Margit Agnete f. 1900
Familien bodde her i 1898 da Aksel ble født. Ivar var blikkslager på fabrikken Fram.
De bodde i Pedersgaten 60 i 1900, og i N. Dalgade 52 da Garman døde i 1906.

1898 Johan Monsen. 36 enkemann, rebslager har 3 barn på Waisenhuset
1898 Fredrik Olsen, 23 skomager

1898 Pedersgata 103
Elling Eriksen, f. 1872, Haa, bagersvend hos Laurits Larsen, død 20-10-1948
Marget, f. 1868 Island
Ingeborg, f. 1886, Haaland
Erik/Egon Jamis Sejersold, f. 1893
Elsa/Elfa Austine Sjerlotte, f. 1895, Kristiania
Mary Edel Solvig, f. 1896, Kristiania
Lily Harjit Rut, f. 19-10-1899
Familien var flyttet til St. Hansgade 1 innen 1900.

1898 Pedersgata 103
Gurine Danielsen, 29 f. ca 1868 ?
Gunhild f. 1897 ?

  

   Kommunen har plantet trær i gaten, så det er litt vanskelig å få tatt gode bilder som viser husene slik de er idag.

  Bildet av nummer 103 er tatt i 2009.

Etter 1900

Folk som har bodd her men som ikke hørte til familien Larsen.

1900 – 1908 Pedersgata 103
Axel Konrad Wahlberg, f. 1859 Stockholm død 1902, tuberkulose. – se hus 92
Berta Severine, f. 1858 Sunnhordaland enke i 1902 arb. Død i 1908 Kreft.
Wiktor f. 1885 arb.
Selma Hansine f. 1889
Hagbart f. 1892
Sofie Bertine, f. 24-5-1894
Axeline Gustava f. 10-12-1897
Axel Karl f. 25-1-1900 død 14-2-1900 tvilling
Albert f. 25-1-1900- død 3-2-1900 tvilling.
Døtrene Asseline 12 år og Sofie 15 år bodde på Josefinestiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910 etter at begge foreldrene var døde.
De bodde i bakbygningene.
Axels sønn og familie bodde sannsynligvis sammen med moren—

1906 Pedersgata 103
Viktor Edvard Wahlberg, f. 19-11-1886, Etne, støberiarbeider
Karen Olava Johnsen, f,. 17-5-1885
Elida, f. 28-11-1902
Aksel Konrad, f. 1907
Borghild, f. 7-6-1909
Aksel Konrad f. 1914
Viktor og familien bodde i Lervig 21 i 1910.

1900 Pedersgata 103
Karen Regine Olsen, f. 1856, strykerske
Anna Maria, f. 1883 fab.arb.
Olga f. 1893 i Chikago
Trygve, 1896 (står oppført som datter!!)

1900 – 1904 Bolette Clausen, f. 1865, Haugesund, arb.

1901 Pedersgata 103
Kristen Korneliussen, f. 1884 Rennesøy Utstein Kloster, jordarb.
Bertha Klausdtr. F. 1879 Rennesøy, fab.arb

1910 – 1915 Pedersgata 103
Alfred Johan Knudsen, f. 7-9-1884, Vaagan, fyrbøder D/S, agent for forsikringselskapet Fram
Alma Olava Birkeland f. 16-10-1887
Lilly, f. 31-1-1908
Olga Pauline f. 20-7-1910
Alfhild f. 1911 død 1913 meslinger

1904 Pedersgata 103
Harald Severin Johnsen , f. 1881 fyrbøder S/S Storfjord” nu Rosenberg, død 21-7-1928 i Brooklyn.
Josefine Lindstrøm f. 1878
Wilhelm, f. 1898
Mathea, f. 7-12-1900
Herdis Josefine f. 30-3-1903
Johan Lindstrøm, enkemand, 60 år, 1. machinist med “Hillevåg”, syg, på sygehus i 3 mnd.
Døtrene Mathea 10 år og Herdis 7 år bodde på barnehjem i Bergelandsgate 38 i 1910. Vet ikke hva som skjedde med foreldrene.

1905 – 1907 Pedersgata 103
Anna Johnsen, 66, selgerkone, enke
Gabriel Johnsen
Jakobine Mikkelsen, f. 27-8-1864, ug, død 31-8-1928, 63 år gammel
Agnete Meling, f. 1-8-1902, Datterdatter
Jakobine og datteren bodde i Arbeidergaten 5 i 1910.

1906 – 1907 Pedersgata 103
Johan Steinkop, f. 22-9-185, støberiarbeider i Dokken
Ingeborg, f. 1-11-1861, Egersund
Anna, f. 11-4-1898, Hull i England
Selma, f. 11-12-1900
Anton, f. 18-11-1893
Familien var flyttet til Badehusgate 26 innen 1910.

1908 Pedersgata 103
Engman Johannesen, f. 25-11-1885, Farsund, bager hos Fløgstad
Maren, 1885, Egersund
Erling, 15-7-1905, Vigrestad
De bodde i Pedersgata 33 i 1900.

1909 Pedersgata 103
Aadne Gilje, f. 1885 , møbelsnedkersv.
Marie R Nilsen f. 1881
Lilly, f. 7-2-1907
Trygve, f. 26-5-1908
Bertha, død 1911 – 1/2 år gammel
Innen 1910 var de flyttet til Soltun i Hetland kommune, Aadne ble tildelt kommunal pensjon i 1918.

1909 Pedersgata 103
Ellen (Engel?) Omdal, f. 6-9-1883, Fjellberg, Hordaland, enke arbeiderske
Karen, f. 21-3-1903
Einar, f. 28-10-1905
Solveig, f. 6-5-1907
Kostfolk 1909 Jeg tror disse kan bodd hos Ellen.
Olaf Carlsen 34 cementstøber
Olaf Bore 23 støberiet
Johan Assersen? 41 Cementstøber
Arthur Skaar? 29 Cementstøber
Ole Olsen Furunæs 23 fyrb. Fra Aalesund
Wilhelm Embak 23 mekaniker fra Tysvær
Ellen/Engel bodde i Suldalsgate 89 i 1910.

1910 Pedersgata 103
Theodor Tjølsen, f. 6-7-1877, Sandnes, støberiet
Jensine A. 31-8-1877
Trygve, f. 29-9-1895
Alf, f. 13-12-1900
Jens, f. 13-12-1902
Mary, f. 13-5-1904
Tonny, f. 18-6-1906
Edith, f. 25-9-1909
Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Erfjordgate 41

1910 Pedersgata 103
Karl Karlsen, 29-5-1886, kemigraf
Anna, f. 4-3-1886
Gerda, f. 24-1-1908 tvilling
Jenny, f. 24-1-1908 tvilling
Karl Andreas, f. 31-6-1909
Innen utgangen av 1910 var familien flyttet til Lervig 15.
En kemigraf arbeider i et trykkeri og lager klicheer av bilder som skal trykkes.

1910 – 1912 Pedersgata 103
John Johnsen, 14-5-1834, Ogna, Jæderen, hustømmermand
Brynhild, f. 11-9-1859, Randøy, Hjelmeland
Ludvig, f. 1889
Adolf, f. 8-5-1897
Bergit, f. 30-5-1892, tjenestepige
Familien bodde i Høkkergaden 16 i 1900.

1910 – 1914 Pedersgata 103
Paul Birkeland, f. 24-12-1841, Sauda, Bødkersvend
Olena, f. 25-12-1855, Aanen Sira
Anton, f. 185
Alma, f. 1887
Peder, f. 1889
Thomas, f. 22-12-1895, kjører i 1914
Olaf, død 27-5-1899, 10 måneder gammel
Olaf, F.1-4-1900
Gerda, f. 26-1-1903
Ingvald Pedersen, 23 fabarb 1914
Familien bodde i N. Blåsenborg 12 i 1900, og flyttet til Pedersgata 107.

I leiligheten over bakeriet
1912- 1922 Pedersgata 103
Ole Magnussen, f. 24-12-1872, Tysvær, løsarbeider
Ingeborg f. Thorsen, f. 10-6-1873 Tysvær, fab.arb. Viking
Magnus f. 24-9-1896, i Candle County, 17 år kjøregut hos Nic. Wesnes 1916 hos Waage
Olga f. 27-3-1897, Tysvær herm.arb.
Bodil f. 24-5-1900, kasserer
Thore, f. 24-6-1902 sæbefabrikarb.
Martha f. 4-3-1904
Agnes, f. 29-2-1906
Oskar Emil f. 1913
Ole var løsarbeider, de kom fra Tysvær hvor noen av barna er født. Da eldste sønnen ble født var de i Amerika. I 1910 bodde de i Brattebjerggate 12 før de kom hit.
De bodde i leiligheten over bakeriet. Kona Ingeborg var fabrikarbeider på Viking, Magnus var kjøregutt hos Nic. Wesnes, siden hos Waage.
Da Olga var 15 år arbeidet hun på fabrikken Ideal. Bodil på 14 år var tjener hos Larsen. (Her i huset?) Thore på 16 år arbeidet på en sæbefabrikk.

1915 – 1920 Pedersgata 103
Hans Rangvald Høgelid, f. 31-1-1874, Lossearb.
Gunhild Ommundsen f. 1-4-1882, Hetland
Ingeborg, f. 30-3-1906
Ragnhild, f. 10-11-1907
Olga, f. 24-12-1909
Rudolf Georg f. 1911 død 15-1-1915
Erika Jorun f. 1913 død 27-1-1915 skarlagenfeber
Rudolf Georg f. 1915
Odd Rangvald f. 1920
Edith Gurine f. 1917
Familien bodde I Langgt 42 I 1910.

1915-1922 Pedersgata 103
Olsen, Ole T. f. 1865 Sønderled, kassatømrer
Hanne M. f. 1864 Avaldsnes
Halvor f. 1890
Ragnhild O. f. 1892 Risør
Helga f. 1892 Risør
Helene J. f. 1900 Risør
Karl Johan f. 1902 Risør
Margot I. f. 1905 Risør
Nilsen, Hilma Natalie f. 1913
Ole var fab.arb hos Viking. Halvor på 24 år var kurvmager hos Langeland, men var hos Nic Wesnes i 1916. Ragnhild 22 år var syerske hos Grude, mens søstrene Helga og Helene var fabarb hos Viking. Olaf på 18 år gikk i skredderlære hos Grude. Harald var også på Viking som 16 åring.

1923 -1924 Pedersgata 103
Theodor Charles Hein, feier
Agnes Margrete Schrøder
Reine Hein, f. 15-11-1919, snekker 1942-43
Ingvald Rasmus f. 1923

1922-1923 Pedersgata 103
John Nordhus, maler
Jenny, f. 1912, datter.

Disse personene er funnet i adressebøkene og gatefortegnelser mellom 1914 til 1969. De viser bare at folk bodde her det eller det året og ikke hvor lenge de bodde, eller familieforhold. Pedersgata 103
1914-1915 Halvdan Johnson, 23 støbarb.
1914/1915 Hans Zakariassen, 20 støbarb. Dok
1914-1915 Paul Birkeland, bøkker
1914-1915 Thomas Birkeland, kjører
1915 Karl Z. Karlsen, 33 støbarb. Dokken, svensk
1916 – 1918 Johan Peter Martinsen, 29 1916 klinker fra Rjukan
1916 Magnus Martinsen, 31 klinker fra Aker mek.
1916-1920 Ole Skjerpen, 20 klinker fra Hamar jernverk
1917-1918 Ivar Aahlstørm, fabrikarbeider
1917-18 Ragnhild Olsen, syerske
1917-18 Anton Solem, anlegsarbeider
1917-18 Thure Østberg, fabrikarbeider
1917-18 Karl Nordstein, kemiker
1918-19 Hjalmar Karlsen, matros
1919-20 Ludvig Fiveland, maskinlærling
1922 Ove Larsen, baker
1922 Martin Larsen, sjømann
1924 Severine Larsen, fab.arb.
1924 Wilhelm Lunde, styrmann
1924 Oskar Gulbrandsen, platarb.
1930-31 Arnt Aarvig, f. 24-2-1896, snekker
1930-31 Thorbjørn Klungtvedt, f. 21-1-1886, arbeider
1935 Bjarne Bjørnsen, typograf.
1935 Karl Jacobsen, maler
1935-1943 Kornelius Larsen, trearbeider
1936-37 Trygve Oseland, f. 22-10-1910, bud
1936-37 Torold Oseland, f. 25-10-1912, arbeider
1936-37 Sverre Leif Larsen, f. 6-5-1917
1938-39 John Blitzner, f. 11-2-1902, konditor
1938-39 Bertha Johnsen, f. 22-11-1880, fabrikarbeider

1917-1922 Pedersgata 103
Harald Olsen, herm.arb
Helen Olsen herm.arb
Helga Olsen, hermarb
Johan Olsen, kassaspikrer
Rangvald Olsen, skredder

1924-1925 Pedersgata 103
Adele Lunde, f. 30-11-1881, f. Bøge, vaskekone, død 17-5-1958 i Kongsberg
Albert Marius, f. 2-5-1914, død 13-6-1925, av hjertelammelse etter giktfeber. 11 år gammel. Adele var gift med Marius Lunde, de hadde 10 barn. hun ble enke i 1915.
************************************************************************
Her er en familegruppe som bodde i samme hus. Jeg er litt usikker på hvordan familien er knyttet sammen-
1933-1950- 1967 Pedersgata 103
Alfred Knudsen, f. 19-6-1892, lagerarbeider, død 26-5-1973, 82 år gammel
Jakobine, f. Johnsen, død 7-6-1962, 73 år gammel
Marie, f. 23-3-1912, g.m. Erik Iversen
Alfhild, g. m. Gerhard Tjelta.
Anny, g.m. Bernhard Kallali

1938-1952-1959 Pedersgata 103
Erik Iversen, f. 17-3-1911, Espevær, sjømann, gift 1934
Marie Iversen, f. Knudsen, f. 23-3-1912, serveringsdame
Magne Iversen, f. 14-7-1934
Marie var datter av Alfred Knudsen. Hun ble tidlig enke og bodde her sammen med foreldrene og sønnen.

1946-47 Pedersgata 103
Gerhard Tjelta, f. 15-7-1921, sveiser, død 22-1-1981, 59 år gammel
Alfhild, f. 24-1-1917
John Arild, g.m. Svanhild
De bodde også her en tid. Alfhild var datter av Alfred Knudsen
________________________________________
1953-54 Kari Kallali, f. 26-5-1936, gummiarbeider
1941-1949 ? Pauline Andersen, fab,arb., død 24-5-1949, 79 år gammel.
Pauline var tante til Nanna og Annie.

1941 – 1960 Pedersgata 103
Andreas Eriksen, 20-2-1906, sykkelrepratør, sjåfør
Nanna Eriksen, f. 29-2-1892, død 21-1-1961
Annie og Paul
Anne Lise og Per Arild

1942-57 Pedersgata 103

Paul Normann Bertelsen, f. 6-5-1926, frisør lærling
Paul Bertelsen – barber hos Jæger i Asylgt.
Nanna bodde sammen med sønnen Paul, han var gift og hadde 2 barn, Anne Lise og ?
1955- 1960
Rasmus Eriksen
1942-43 Mathias Bakke, f. 7-7-1910, snekker

      Randi Broen nr 3 fra venstre. Utenfor Johannes skole.

Randi Broen Falch forteller:

            De lekte en lappelek. Det var to lag, så skrev de lapper, – let der og der. Lappene ble brettet fint sammen og gjemt bak lister og renner og hvor som helst de kunne lure en lapp inn. Når laget som lette fant en så sto det hvor de skulle lete etter neste – så var det ny lapp der. Til slutt fant de en siste lapp hvor det sto at ungene hadde gjemt seg.

Tyggegummi var mangelvare – det var bare de som fikk fra slekt i Amerika som kunne skilte med den slags. Om sommeren når det var skikkelig varmt tok Randi og ungene en pinne og kjørte ned i de hullene som kommunen hadde fylt med asfalt eller bek. De rørte litt rundt og så skrapte de av beket og tygde det som tyggegummi. Det var ikke populært hos mødrene. Det var litt av en jobb å rense tennene. Da Randi som voksen fortalte historien til elevene sine. Utbrøt en ”Er det derfor du har svart i jekslene ennå”.

Tverrs over gata bodde noen som ble kalt Gull-kånene. De kjeftet på alle ungene, de fikk nesten ikke gå, langt mindre leke på fortauet utfor huset.

På søndagene da butikkene var stengt pleide jentene å leke ved inngangsdøra til Hansen som hadde butikk. Der var det to-tre trinn opp og inngangen var trukket litt inn. Jentene sto tett inn til vinduet med halve kroppen og vifte med ben og armer. De hadde moro av speilbildet som ble laget da. Enkel lek og moro.

Om vinteren når det var snø rant de på kjelke fra Haugesundsgaten og det var vanlig å kappes med de fra Myllehaugen.

Alle ungene rundt om var alltid oppom Samhold og snek til seg noen wienerbrød skalker.

Hesten het Blakken. Katten het Nøste, den satte seg fast i en hønsenetting hos naboen, og kom seg ikke løs. Heldigvis var det en annen som kom med avbitertang og klippet han løs

Selvik hadde bakeriet noen år etter at Lars ga seg, men la ned i begynnelsen på 1950.

 

Her i huset har det bodd mange mennesker. Etter en rask gjennomgang viser det seg at det er mellom 275 og 300 personer med stort og smått som har søkt ly under dette taket.  I årene fra 1885 til 1900 ble cirka 100 personer ført opp i folketellingene. Det har nok bodd flere, for vi vet ikke nøyaktig når huset ble bygget og folk kunne flytte inn. Det ble bygd en gang mellom 1875 og 1885.

            Vi vet heller ikke når bakeriet i bakgården ble bygd, men den første bakeren Johannes Nilsen fra Varhaug dukker opp i 1894. Han hadde 8 barn å mette, og ikke mindre enn 4 tjenestepiker og en bakergutt i sin tjeneste, de to årene han bodde her. Etter den tid er det mange bakere som har funnet sitt levebrød her. Folk flyttet mye og mange familier med små og store barn bodde her en kort stund. De fleste slet for å mette seg og familien. De kom fra mange steder i fylket og lenger vekk også. Folk dro til byen for å få arbeid. Her var det noen fra Egersund, Nordfjord, Kristiansand, Flekkefjord, Frafjord og Varhaug.

Foruten bakerne var det mange yrker representert. Alt fra dykker, sæbefabrikant, bødker, rebslager, skomaker, smed, en skipper og matroser, blikkslagere og arbeidere av mange slag.

            Rundt 1900 kom baker Lars B. Larsen fra Håland i Sola og etablert seg med familien og overtok bakeriet. Han hadde kone og 4 barn. Dessverre mistet han tidlig en sønn og kona noen år etter. Samtidig bodde svigermoren Ovida og svigerinnen Andrea sammen med familien. Lars ”underholdt” de. Lars ble gift på ny og fikk flere barn. Noen av sønnene arbeidet i bakeriet. I tillegg hadde han stadig unge gutter som gikk i lære og tjenestejenter som sto i butikken. Det var bakeriutsalg i kjelleren. Lars sin familie bodde i huset år etter år, . Huset var i familiens eie i over 100 år.

Dessuten var det leieboere. De flyttet inn og ut.

            Etter 1900 var det minst 130 mennesker som en vet om som leide her i løpet de neste 100 år fram mot 2000. Her var familier som kom langveis fra. Axel Wahlberg kom fra Stockholm. Han hadde kone og 7 barn. De fikk tvillinger i 1900, som døde med 11 dagers mellomrom under en måned etter de ble født.  Axel døde i 1902 av tuberkulose og få år etter døde kona i kreft. Eldste sønnen Viktor på 21 år hadde giftet seg og fått en sønn. De bodde sammen med moren og 3 søsken på 17-14 og 10 år da hun døde i 1906. Slike skjebner finner vi blant folk som bodde i nabolaget.

            Folk slet for sitt utkomme sent og tidlig. Jeg har registrert at det var rundt 50 forskjellig yrker de oppga. Karen var strykerske, antakelig enke med et barn på 4 år, et på 7 år og eldste datteren på 17 som arbeidet i fabrikk. Ellers arbeidet de som snekkere, støberiarbeidere, sjøfolk og ikke minst i fabrikkene.

Livet var hardt, det står stor respekt av folkene, de gjorde det beste de kunne ut av livet sitt, og det ble gode alminnelige folk av de fleste.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net