lang og tro tjeneste.

0 comments

    her er en del som hae fått medaljen ped 50   1938-1969 Bertinius Tønnesen, Sjåfør Bertine G. Tønnesen, f. 22-1-1887, apotekassistent/pensjonist fra 1963. Fikk Norges vels fortjeneste medalje i 1949 for 31 år i apoteket Hjorten. Mistet tidlig mann og sønn som studerte.    

Lervig nr. 22

Lervig nr. 22

0 comments

            Det ble i 1917 avholdt skjønn over eiendommen Lervig 22.  Hr. Kommedal mente at reguleringsplanen var ham til skade og tap så han ville ha erstatning. Saken ble diskutert i det vide og brede, den ble sendt fram og tilbake i det uendelige. Til slutt går kommunen «Beslutning: Til innkjøp av Lervig 22, der medgår til […]

Stavanger som mølleby

Stavanger som mølleby

0 comments

                                   I Stavanger Aftenblad 20. juni 1931 var det en større artikkel om byens møller. Her får en historien fra tidligere tiders møller og fram til Nordkronen. Dessuten nevnes Tou Mølle også, siden det var folk fra Stavanger som hadde […]