Stavanger Tinfabrik

A/S Stavanger Tinfabrik.

Bedriften lå i Ryfylkegata 45. Den ble startet i 1908/09. Hagltårnet ble bygd i 1911.

Fra Tinfabrikens område. Her ser en at det var tre bolighus som lå til Ryfylkegata. Kontorbygget til høyre i bildet til Ryfylkegata.

Oppe til venstre ser en Haugesundsgata. Rennesøygata går på tvers.  Bilde fra nett.

 

De ga ut en mappe med beskrivelse av sine produkter. Mappen er dessverre ikke datert. Originalen befinner seg i Stavanger museums bibliotek og er avfotografert der.