Pedersgata nr. 113

Pedersgata 113

 

Gr. Nr 2326

250 m2 stor tomt

1896    skjøte fra Enevald Nøland – (bodde i Spliderhauggt. 21)

1898    til Karl L. Klemmetsen på tomt med nytt oppført hus.

1918    skjøte til Børe Ommundsen

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1898-1901      Jonas Laland  kolonial

1902-1914      Ane J. Qverneland, kolonialforretning

1922- 1923-    Ragna Reiersen, frukt og cigarer

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 Nr. 1

1896-1918        

Carl L. Clemetsen, f. 3-5-1863, død 1919, støber og medeier i Stavanger Jernstøberi 1916 på Viking sardine.

Marie Ivarine? Bjørnsen, f. 28-2-1867, død 1930

Thea, f. 1886, sylære,  gift Tveito, ikke her i 1908

Thomas, f. 9-9-1887, arbeider, Stavanger Jernstøberi, 1916 støber på Rosenberg, død 1965

Kirsten, f. 28-12-1889, 1912 går i lære at sy. 1916 syerske, gift Kro.

Lars, f. 6-5-1892, 1916, montør Teknisk Beauraa

Gurine, f. 12-9-1895, død 15-4-1899

Bjørn, f. 15-4-1898, 1916 17 år fabrikarbeider hos Claus Andersens enke

Guril, f. 11-2-1900

Carl kjøpte huset som nytt og hadde det i 22 år. Carl var på jernstøberiet til juni 1914, eget støberi paa Hinna under oppførelse.

Familien hadde en husleie i 1910 på kr. 250 i året.

                                                 

 

Nr. 2

1898-1901

Jonas Emanuel Laland, f. 1834, død 19-2-1900, Handelsmand.    

Laura Marie Laland, f. 1839, enke, handel kolonial

Lauritz Emanuel, f. 1875, Vigsnes, dampskib maskinist. 1899 har fart med «Flora» siden slutten av mai. 1901 «Stella» af Haugesund – «Earnford»  hjemkom i okt. 1901

Jonas og Laura Marie ble gift i 1861. Jonas hadde «ølbrev» i Sandnes, med rett til å selge øl. Mange år etter at Jonas var død,

i 1912/13 var Laura innblandet i en rettsak om ulovlig utskjenking og salg av øl, sammen med to andre fra Sandnes.

Innen 1910 var Laura flyttet til Peder Clausensgate 18.

                                  

 Nr. 3

1902 1915

Jørgen T. Qverneland, f. 31-8-1853,

Ane Jensine Gundersen/Johnsen, f. 18-9-1852,

Alf Justus, f. 14-12-1886, tvilling,

Trygve Ketil, f. 14-12-1886, tvilling

Ingvalda Sønneva, f. 9-9-1889,  

Johnny Artor, f. 1893, død? Ikke I 1904

            Jørgen var forhenværende skipper, i 1902 arbeidet han hos bødker Børresen i N. Banegata. I 1908 var han ledig på grunn av streik, mens han i 1909 bestilte ingenting. Året etter i 1910 hjalp han i kolonialbutikken som kona drev.  Alf og Trygve var tvillinger, Alf tok landbruksskole og var dreng, i 1906 var han i Drammen, men hjemme som fabrikarbeider i 1910. Trygve var blikktrykkeriarbeider. Ingvalda ble i 1916 forlovet med Th. Haugland.  1910 de betalte kr 200 i året.   De bodde i Verksgaden 11 i 1900, da var Jørgen skipperborger

                              

 

 Nr. 4

1918  

Theodor Gausdal, f. 14-7-1868, Flekkefjord, død 9-2-1927, handelsmand

Severine Marie, f. Bårdsen, f. 18-1-1872, Finnøy

Nils, f. 24-3-1906, Bergen

Sanna, f. 28-12-1907, Bergen

Thora, f. 2-2-1909, Bergen

Paul Antoni, f. 1912

            Theodor var «fedevarer handelsmand» i 1910. Da bodde de i Bergen. Han kalte seg handelsmand da de bodde her i 1918.  Han ville lage fiskepølser og selge, og averterte etter damer som ville være selgere. Theodor satte mange annonser i avisen og søkte etter partnere og ikke minst damer som kunne selge i private hjem, med god fortjeneste. Han ville blant annet lage fiskepølse. Han ønsket å leie et pølsemakeri eller kjøkken, til produksjon. Han ville også kjøpe varer og vrakgods han kunne selge på auksjoner. Han var allsidig og prøvde seg på mye forskjellig. De bodde i Pedersgata 121 da han døde i 1927.

            

         

                 

Som en ser hadde Gausdal mange annonser i Stavanger Aftenblad i årene rundt 1918.

 Nr. 5

Familien Ommundsen

Familien Ommundsen var stor. Børre var gift 3 ganger og hadde tre kull med barn og et kull med stebarn. Han hadde 15 barn og 4 stebarn. Jeg har ikke funnet alle barna døpt eller når de forskjellige konene døde, så her kan det bli feil når det gjelder mor til barna. 2 av barna vokste ikke opp. Familien flyttet hit ca 1918, så det er ikke sikkert at alle barna har bodd her. Men den siste kona bodde her til hun døde i 1973. Flere av barna ble boende med sin familie her en del år, den siste som jeg har funnet her er Ingeborg som bodde her fram til 1979-.

 1. ekteskap

1918-1929

Børre (døpt Børild) Ommundsen, f. 27-5-1852 Helleland, smedemester, død 20-11-1929, 77 år gammel     

Albertine Pedersen, f. 9-9-1859

Ommund Martin Børresen, f. 15-7-1877 

Petra Albertine, f. 13-2-1882            

Birger, f. 1884                                  

Børre Leonhard Børresen, f. 17-5-1886, fyrbøder til sjøs

        Da Petra ble døpt i 1882 var foreldrenes bopel, Sygehusmarken/Brødregaden.  De bodde i Spilderhaugsmuget 3 i 1885 og 1886 da Børre ble døpt..

De giftet seg 19-10-1886. Børre var sønn av gårdbruker Ommund Børildsen, Albertines far var matros Børge Pedersen.

2. ekteskap

Børre Ommundsen, f. 27-5-1852 Helleland, smedemester, død 20-11-1929

Laura Emilie Olsen, f. 1869, død 31-12-1908. 40 år gammel.

Ommund Albert Martin, f. 4-1-1893. Kokk til sjøs en tid

Inger Elisebeth, f. 6-10-1894 død 14-12-1894 10 uker gammel

Lars f. 13-10-1895 – maskinist 1922,  Se under

Ingrid Elisebet, f. 29-9-1897 – handelsbetjent 1922

Marta f. 21-6-1899 – butikbetjent 1922, gm Edvin Holgersen, se under

Børge f. 14-5-1901 fabrikarbeider 1922

Laura f. 5-2-1903,  bodde her i 1979

Maria f. 16-9-1904 

Petra Albertine, f. 1907 død 5-4-1907 11 dager gammel

       I 1900 bodde Børre og Laura i Karlsminnegata 21. Da har de 7 barn.

Birger f. 1884, Leonard f. 1886, Bertinius f. 8-5-1888 – mor Albertine og Ommund Albert Martin f. 1893 står oppført i 1900.

            Jeg har funnet ut at familien flyttet en del etter at Børe giftet seg med Laura. Da Inger ble døpt bodde de i Øvre Dalgt., Karlsminnegt. Hetlandsgt. Nymannsveien og Vindmøllebakken. Da Laura døde bodde de i Vindmøllebakken 8.     Viet: Børge Ommundsen dampskipfyrbøter og Olga Bertine Eriksen, Moi, 27-7-1929-

Da Børre døde i 1926 ble det opplyst i dødsfallprotokollen at han etterlot seg enke av 3. ekteskap og 2 mindreårige barn, samt 3 myndige barn av 1. ekteskap, Birger i Usa, Lenhart, og Bertinius i USA, 7 myndige barn av 2. ekteskap, Ommund, Lars, Ingrid Tvedt, enke Martha Holgersen, Børre, Laura og Marie Ommundsen.

     

Laura og Børre mistet to døtre bare noen uker gamle.

3. ekteskap

Børre Ommundsen, f. 27-5-1852 Helleland, smedemester, død 20-11-1929

Bertine Kornelia Knudsen, f. 24-1-1881, enke, død 1973

Ingeborg f. 6-4-1910, nevnt her til 1935

Joakim f. 28-10-1911, nevnt her til 1937 (bodde i Hafrsfjordgt 66 i 1941)

            Børre og Bertine fikk 2 barn sammen. De bodde i Vindmøllebakken 8 i 1910.

Viet 1-11-1909:  Børre Ommundsen, f. 1852, Helleland 3. ekteskap og  Bertine Kornelia Sandve, f. 1880, Haaland, 2. ekteskap

            Begge hadde adresse Vindmøllebk. 8. Begges ekteskap oppløst ved død. Børre fikk attest på at han var enkemann og kunne gifte seg 29-10-1909.

            Bertine hadde vært gift tidligere med Jonas Pedersen Sandve og hadde 4 barn som ble Børres stebarn. De bodde i Pedersgata 141 i 1900 og i Pedersgata 112 i 1902.

Barna brukte både Sandve og Ommundsen som etternavn.

Peder Sandve, f. 18-5-1902, opslager i 1922, nevnt her til 1947—død 1969, g. m. Gerd 3. barn

John Sandve, f. 17-12-1903, maler, nevnt her til 1971 død 1974

Ingolf Sandve, f. 28-7-1905, nevnt her til 1961 død 1962

Judit Sandve, f. 10-4-1907

            Judit gift med Erik Andeberg, Sverige, viet 28-4-1928 i Chicago.

         Se dødsmelding nr 489 i 1929. – da Børre døde står det i dødsfallprotokollen; Smed Børre Ommundsen 77 år f. 27-5-1852  Pedersgt. 113.  20-11  /  22-11                         

      Etterlot enke av 3.dje ekteskap Ingeborg Ommundsen og 2 mindreårige barn samt 3 myndige barn av 1st ekteskap. 1)Børge Ommundsen USA 2) Leonhard Ommundsen, 3) Bertinius Ommundsen USA. 7 myndige barn i 2.et ekteskap. 1) Ommund Ommundsen 2) Lars Ommundsen 3) Ingrid Tvedt, enke, 4) Martha Holgersen, g.m. Edvin H., 5) Børge Ommundsen, 6) Laura Ommundsen. 7) Martha Ommundsen. Det ble skrevet ut: Erklæring om uskifte meddelt enken 27/6/1930

            Det virker litt merkelig at da Børre døde så ble kona nevnt som Ingeborg. Det kan være en ren feilskrivning eller en misforståelse. Det var kanskje datteren Ingeborg som meldte fra om dødsfallet.

          

1958 -1979

Bertine Ommundsen, pensjonist, død 1973

Laura Ommundsen, hermetikarbeider, pensjonist fra 1967, hun bodde her i 1979

Nr. 6

1919 – 1937

Lars Ommundsen, f 13-10-1895, død 1979, maskinist (sønn av Børre og Laura)

Gerda, f. Sandve f. 6-1-1900 død 1991

Jens f. 16-3-1919, g.m. Margit         

Kurt, f. 29-9-1921, g.m, Mary     

Borgny f. 31-1- 1924, Børge 

            Lars og Gerda var stesøsken. De bodde her da de fikk barna og fram til ca 1937.

Nr. 7

1935-1945

Edvin Holgersen, f. 17-9-1898, maler, død 1969

Martha Ommundsen, f. 1899 død 1974

Mikal, f. 31-3-1929

Marit, f. 12-12-1931

Erna, f. 12-12-1931

Sigurd, f. 13-6-1936

De flyttet til Erfjordsgt. 32.

Nr. 8

1937 – 1961

Ingolf Sandve,  f. 28-7-1905, død 1962

Tomine Lie Viken, f. ca. 1905, død 1952

Jon

Ingolf og Tomine giftet seg 3-4-1937.

Nr. 8

1958-1971

John Sandve, fyrbøder, gummiarbeider, fabrikarbeider, salgskjører,

Berit Sandve, ekspeditør – fra 1967,

Disse hørte alle inn i storfamilien Ommundsen.

Nr. 9

1920-1922

Reiersen, Ragna f. 30-6-1880, frugtforretning

Hanna Reiersen, f. ca 1845, død 1920. Hun var mor til Ragna.   

Ragna bodde i Nedre Klevegate 25 i 1910.

 

Nr. 10

1923

Karl Rønning, platearbeider

Therese Margrethe, f. 1910, datter

Nr. 11

1924

Selma Sola, f. 28-3-1880, Haaland, vask. arbeide

Antakelig var det hun som var tjenestetyende på Egenæs 85 i 1910.

1925

1925

Nr 12

1924 -1925  Theodor Heinz, feiersvend

Charles Wilhelm, f. 1916, sønn

Nr. 13

1943-1944  Trygve Pedersen, arbeider,

1944-45 Eilert Egeland, f. 29-10-1926, arbeider

Nr. 14

1947-1951

Hugo Jess, hermetikarbeider, fhv. kontrollør 75 år 5-4-1948, død 1956

Magda Langeland, Florø

Hugo Jan, f. 1939, sønn

            De ble forlovet i 1938. De bodde i Ryfylkegt. 11 i 1941.

  1937

1945

1946

Nr. 16

1947 – 1952

Sigvart Theodorsen Stangeland, 18-7-1911, Sandnes, fisker, slebebåtarbeider, død 1950

Gerd Magnora Olsen, f. 15-5-1918, Oslo, død 1997

Arne Johan Andersen, f. ca 1937,  13 år

Karen Synnøve, f. 1943, 7 år

Geir Sigve, ca 1947, 3 år

Baby f. 1950 + 1950

          Gerd og Sigvard giftet seg 5-6-1943, og bodde en tid i Schivesgt 17. Gerds foreldre Oluf og Karda Olsen Wågedal  bodde i Pedersgata 100.

            Sigvart omkom da slepebåten «Nappen» forliste i 1950. Les mer om dette under «Nappen’s» forlis.

            Geir Sigve og Else Norun Rødne gift 1968.

Nr. 17

1955 – 1956

Lillian Andreassen, f. 29-12-1925, Amerika, gift husmor, reiser til sin mann.

Jarl Helge, f. 11-3-1946

Leif Jostein, f. 9-4-1947

Jens Walter, f. 6-4-1950

Terje, f. 16-1-1954

Lillian og barna står oppført i Emigrantprotokoll Stavanger 1955-67,  for mars 1955, hun var gift husmor. Hun var født i USA og kom til Norge i 1931. De reiste med NAL og skulle til USA. Reiser til sin mann og barna følger sin mor. Hun hadde skatteattest og betalte 5,- kr i gebyr. Hun var født i Amerika og kom til Norge i 1931.

Stavanger Aftenblad 1956

Nr. 18

1955

Magne Monsen, motormann

Nr. 19

1969

Helge Pedersen

Harda O. Pedersen

Nappen’s forlis 4. oktober 1950.

Slepebåten Nappen forliste på vei til Jørpeland med stål, og to mann omkom. Avisene var fulle av omtaler av forliset og spesielt skrev de mye om Sigvart Stangeland som var med for første gang. Han hadde kone og tre barn og ventet det fjerde. Han hadde vært arbeidsledig en tid og familien satt hardt idet. Som avisen viser bledet satt igang en hjelpeaksjon for å støtte enken og barna. De bodde i Pedersgaten 113.

utklipp fra Stavanger Aftenblad 1950.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 Alle utklipp fra Stavanger Aftenblad