Pedersgata nr. 115

   Pedersgata 115

 

Br.nr. 1564a

240 m² stor tomt

Eiere:

1880    Gunder Clemmentsen hadde kjøpt tomta og selger denne til

1880    til Maren Catrine Evertsen

1881    til ? Svendsen

1886    til Gabriel Gundersen

1889    til Magdalene Ryg

1890    til Anna Olava Olsen

1897    til G. Gudmundsen

?          til Maren Kvalø

1911    til Ivar Rødder

1917    til Gunnar Løvik

1917    til Samuel Næss

1919    til Samhold

            Huset gikk fra hånd til hånd. Det er sjelden en ser så mange kvinnelige eiere. De fleste investerte bare penger i huset for de bodde ikke her selv. Huset ble ofte solgt på auksjon på grunn av manglende innbetalt skatt. Den først huseier som bodde her er Ivar Rødder.

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

            1900 Dette var et våningshus med vedhus og stall. Det var tre husholdninger med til sammen 12 personer. I 1910 var det 15 personer i tre husholdninger.

 

 1. 1894

Lars Larsen Tjensvold, f. 1857, Hetland, Styrmann

Malene Taralds. F. 1855

Olene, f. 1882

Martea?-4

Johan 2

            De bodde på Egenes Løkkene 2 i 1885. Da var Lars bortreist, «farer for tiden fra Amerika.»

 1. 1894

Jorine Hult, f. Jensen f. 1867, enke, hermetikarbeider, død 2-8-1952

Alfa, f. 1889

De bodde i Ledaalsgaden 1 i 1900.

Alfa ble i 1924 forlovet med Elektromontør Erik Hana.

1897

 

 1. 1898

Andreas Marselius Mauritsen, f. 1856, kjører

Berthe Gabrielsen, f. 1858

Alma Marselle, f. 17-7-1898

 1. 1898

Lars Alfred Racin Aanonsen, f. 1871, former

Inga Dybing, f. 1874

Lars Andreas, f. 20-11-1898

 1899. De avertert etter kostfolk mange ganger i løpet av årene.

 1. 1899

Iver Pedersen, f. 1865, dampskib, Strand- død 30-11-1913

Martha Kristine Gustavsdtr. Knudsen, f. 1869, Tasta, Hetland

Konrad, f.1888, Tasta, Hetland

Gustav, f. 1891, Strand, døde 28-7-1905

Ida, f. 1893, Strand

Trygve, f. 1895

Sylvia, f. 1897

Haakon, f. 13-8-1899

            Familien var flyttet til Usken i Hetland innen 1900. Fra «Folk i Strand- s. 255» får vi vite at Ivar var født på Amdal, og drev gård her en tid. Han var «aldeles udygtig» til militærtjeneste, men jobbet som bryggeriarbeider og etter at de hadde bodde på Usken dro han til sjøs. Han seilte med Eikunda, Dr. Sophie, Erik Berntsen, Dido, Sjøfuglen og Hanna. Han omkom da Hanna forliste nær Trondheim i 1913.

            På Usken skjedde en stor ulykke i 1900. Det hadde vært stor «skogfest» med mye folk samlet en søndag. Det var dans fest og fyll. Da de skulle ta båten hjem samlet det seg så mange på den nye trebrygga som Iver hadde bygd at den brøt sammen. Folk styrtet i sjøen og 8 mennesker omkom.

           

Den frie Misjon

Har sit udsalg Onsdag den 22 Mars.

De mindste Gaver modtages med Taknemmelighed af:

Kristine Knudsen, Blidensolstrædet 11.

 Justine Berentsen, Søregaden 37.

T-H. Roth, Haugvaldstadgaden 38.

Nikolai Gudmundsen, Østervår

Anfin Aadnesen, Pedersgaden 115.

Denne annonsen sto i avisen i 1899. Men jeg finner ingen Anfin Aadnesen som bodde her i huset.

 1. 1900

Ole Bertinius Osmundsen Østbø, f. 1872, skomagersvend

Johanne Olsen, f. 1875

Oselie, f. 1897, Tau

Anna, f. 1898

Alf, f. 16-4-1900

            I løpet av 1900 var familien flyttet til Wesselsgade 82.

 1. 1900

Gjerthine Gitlesen, f. 1843, Frue – Hetland, enke, handlende, død 1920——- se annet hus??

Amalie, f. 1869

B. Abrahamsøn, f. 1870, sjømann, på sjøen. Han var midlertidig bosatt her.

Hun hadde rett til småsalg av øl i Ryfylkegt. 20 i 1906.

1913 1914 i nr 109

Gjertine Gitlesen, 60 enke

Jakob 41 sindsyg  udsatt på landet 1914

Gurine Amalie 44 fabarb. 1914 underholder sin mor

 1. 1900-1909

Kristian Sjøtun, f. 1873, Jondal, skibs og hustømmermann

Berta Jakobsen, f. 1872, Tysvær

Gunda, f. 1897

Svend, f. 20-1-1899

Jakob, f. 15-5-1901

Leif f. 2-12-1903

            Christian var syg i 3 mnd, fremdeles syg, Grasholmen slipp 1906 – medeier i Grasholmen slipp  eier bor i Kongsgt 1908

  Tabt En Tikroneseddel tabt igaar. Pedersgaden 115.  1901.

Det var et stort tap å miste hele ti kroner.

 1. 1900-1901

Jakob Jakobsen, 1864, Herreds LM, kul og murstensfører/jagtfører

Inger/Inga Olsen, f. 1871

Osmund, f. 1892

Ole, f. 1897

Sigrid, f. 28-4-1899 død 28-3-1912

Sigfred, f. 9-3-1901

 

Til salgs! Stort Færingsseil, kravelt Storbaad, Udlæg, Seng, Sykel, Barnevogne og Butiksvindu. Pedersgaden 115 II –

Det var et variert utvalg de ville selge. De bodde sannsynligvis i 2. etasje. 1902

 

 1. 1901

Olai Hansen, f. 1870, bødker

Astrid Bjørnsen, f. 1873, Wigeland

Bjørn, f. 6-8-1899

Malvin Martin, f. 9-7-1901

            De bodde i Grendsesteinsgade 6 i 1900

 1. 1902

Lisa Jakobsen. F. 1877 Tysvær 1902, fabrikpike, Mauritzen lysfabrikk

 

 1903. Et lidet, møbleret værelse med eller uden kost tilleie.

Om det var vanskelig å få leid ut, eller at folk ikke ble boende lenge er usikkert, for lignende annonser sto ofte i avisen.

 

 1. 1903

Reinert Samuelsen, 1835, Jylands sogn, (Gyland) matros/ kjører – Lindtner

Anna, f. 1844, Wigeland

Elisa, f. 1886.

            De bodde i Pedersgaten 112 i 1900.

 1903. Stor pen (Skibsbaad) Seilebaad sælges for kr. 65.

 1. 1903

Andreas Andersen, f. 1877, arbeider. Fra Grimstad.  Støberi & dok

Anna Gurine, f. Jakobsen, f. 30-1-1880.

Sverre, f. 3-11-1899

Axel Andreas, f. 1901, død 30-5-1901 3 måneder gammel

Adolf, f. 10-10-1902

Leif, 2.mnd i 1903

Sofie, f. 28-1-1905

Anny Margit, f. 1906 døde 13-6-1907 1 år gammel

            De bodde i Nedre Banegate 28 i 1900. i 1910 bodde Anna Gurine Andersen i Andasmauet, med 2 barn. Adolf og Sofie.

Hun var skilt fra mannen og ble delvis fattigunderstøttet og arbeidet i hermetikken.

 1. 1903 -1905

Peder Olsen Gismervig, f. 7-8-1847, Avaldsnes, stenpukker – fattigunderstøttet

Maren, f. 25-11-1860,, Harestad Hetland, død mars 1923

Peder, f. 1886,  til søs som Bris, 1904 kok – ”Sylvia” hjemme nu

Caroline, f. 25-7-1895

Rasmus, f. 6-8-1899

Ole Gismervik, 19 år. kjøregut – hos Gabrielsen, 1905, 20 jungmand S/S Rogaland – før kjører

            De bodde i Haugvaldstadgate 39 i 1900. og var flyttet til Brattebergt. 10 innen 1910.

  1903. Stald tilleie straks.

 1. 1904 

Konrad Kristensen, f. 26-2-1878, støberiarb. dok

Mathilde, f. 11-7-1878

Jenny, f. 16-12-1899

Mary, f. 17-8-1901

Carsten f. 6-10-1903

Marcelius, f. 15-1-1905

Anna, f. 15-12-1905

Bergit, f. 14-12-1907

Søn, f. 24-10-1910

            Familien var flyttet til Lervig 1 innen 1910.

 

 1. 1904 – 1906 

Christian Svendsen Rosseland/Røiseland, f. 1877, støbarb.

Lisa Gurien Karlsdatter, f. 22-5-1878, Høiland

Sigvart Rosseland, f. 11-10-1904

Bergit, f. 14-9-1908

Karsten, f. 18-5-1908.

            Lisa og barna bodde i Ø. Strandgate 26 i 1910.

 

 1. 1903-1905

Jakob Sivertsen, f. 2-2-1859, Tysvær,  46 løsarb  hos Jensens Kulforretning

Johanna, f. Cederløv,  f. 31-12-1860

Ingvald Marselius , død 10-5-1899 16 måneder gammel —-annon

Severin 15

Jakobine, f. 24-10-1890

Gustav, f. 16-11-1895

Ingolf, f. 2-4-1898

Anna, f. 22-2-1902

            Familien kom fra Nedre Banegt 12a i 19oo og var flyttet til Haukelidgaten 56 innen 1910.

 

 1. 1906 – 1907

Nils Severin Johannesen, f. 19-1-1866, Bergen, 2. maskinist  S/S Egil av Høgsf. – ”Suldal” 1907

Gurine/Severine Tjølsen, f. 25-8-1870

Sigurd, f. 30-12-1891, Bergen

Alfred, f. 22-12-1892, Bergen

Nils, f. 3-12- 1906

            De var flyttet til Ø. Klevegate 16 innen 1910.

1906 Selma Haaland 18 understøttes af Johannesen bodd en mnd.

Karoline 2 år

 

 1. 1906

Gabriel Edland, 63, skilt, løsarb havnearb. Hustruen bor andesteds.

 

 1. 1904- 1910

Bolette/Olette/Ingeborg Andersen, f. 12-11-1869, Nærbø, enke, rengjøringsarbeider

Asbjørn, f. 2-2-1893

Tilla Karoline, f. 16-11-1897

Anna, f. 3-7-1900

Anna Tønnesen 20 fabp. 1908

            De kom fra Støberigate 4 i 1900 og var flyttet til Kongstensgate 3 innen 1910.

 1. 1908

Asbjørn Asbjørnsen, f. 2-8-1870, Time, malersvend

Hanna, f. 29-1-1873 Sandnes død 10-3-1955

Arne, f. 19-2-1895

Haakon, f. 17-6-1897

Agnes, f. 23-3-1900

Jakob, 8-4-1902

Malene, f. 29-4-1903

Randi, f. 30-8-1905

Asbjørn, f. 2-12-1908

Hanna, f. 27-10-10910

            De var flyttet til Mellom Dalgate 17 innen 1910.

 1. 1908

Elisabeth Heskje, f. 1872

Karen, f. 18-12-1899

Theodora 6

Lars 5

Carl 4

            Elisabeth var gift med Hagbert Heskje, f. 1873, Tysvær, kjører. De bodde i Almenningsgate 13 i 1900.

I 1910 var Karl og Lars pleiebarn i Bergelandsgate 40-42.

Hvor resten av familien ble av vet jeg ikke.

 

 1. 1908 – 1910

Bertel Kleven, f. 14-8-1873,Strand, skibsfører/hermetikarbeider, død 24-12-1942         

Marte Østensdtr. Bjørnevåg, f. 24-8-1884, Vikedal, død 1971

Norman, f. 30-9-1908           

Øistein, f. 1911

Bergit Mary, f. 1912, død 1915

Kåre, f. 1914¨Bjørn, f. 1916

Judith Mary, f. 1920, død 1932

Ruth, f. 1922

I 1910 bodde de i Pedersgaten 86. Bertel og familien flyttet tilbake til Strand i 1913. Bertel var på islandsfiske i 1905 og seilte en tid med «Lodsen» . se Alsvik: Folk i Strand  b. 2 s. 600.

 

 

1906  De kjendte rævejægere Gotfred Fuglestad fra Hommersand og Bertel Kleven fra Strand kom i dag til byen for at ta en tur nordover til Finmarken for at fange ræv, alminnelig og blaaræv. Hvis det laged sig saa, vilde de ogsaa ta sig en tur til Spitsbergen i samme øiemed, naar de først var saa langt nord, sa de. De to rævefangere har tidligere foretat lignende ture til Sundmøre. 

Avisen skrev senere at de var vekke i 3-4 måneder. De hadde fisket laks, fanget både vanlig rev og hvitrev. De tok 3 revunger levende, som de hadde med hjem og ville ale opp.

 1909. 

Dygtige rovdyrfangere. Norsk Jæger og Fiskerforenings præmier for rovdyrfangst, et sølvbæger til værdi 25 kroner, er iaar tildelt følgende dygtige fangere: Bertel Kleven af Strand for i de sidste 10 aar at have fældet over 100 ræve, 50 otere og 70 høk, hubro etc. Præmien vil blive overrakt ham gjennom Stavanger J. & F.F.  1908

 1. 1909

Conrad Nilsen/Nielsen, f. 28-6-1884, støbarb.- løsarb død 30-10-1938

Thomasine, f. 7-7-1885

Carsten, f. 12-3-1905

Marie, f. 30-10-1906

Olaf, f. 17-11-1907

Rangvald, f. 24-6-1910

            Familien var flyttet til Badehusgate 24 innen 1910.

 1911. Brugt frihjulscyle til salgs.

 

 1. 1911-1918

Ivar Rødder, f. 15-6-1874, hermetikarbeider, huseier fra 1911, død 27-9-1957

Jorine Vig, f. 11-6-1878- død 1-3-1956

Magnhild, f. 6-3-1900 – fabrikarbeider i 1916.

Karsten, f. 7-5-1901   ( Forfatter -) død 1986

Irene, f. 1-1-1908

Anna, f. 23-5-1909

Osmund Torstein, f. 23-12-1910 død 6-10-1913

Torbjørg, f. 14-11-1912

Thelma Orlando, f. 31-1-1914

Asta Bergliot, f. 1916

            De bodde i Nedre Banegate 22 i 1910. 

 

Karsten Roedder 1900-1986

 

Roedder, Karsten: Knus ikke en elendig i porten (thumbnail)

Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger. Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.

Karsten Roedder (født 1900, død 1986) var en norskfødt forfatter og redaktør. Roedder skrev én roman, den sosialrealistiske Knus ikke en elendig i porten fra 1937. Handlingen er lagt til Stavanger før første verdenskrig, og skildrer hvordan en ung gutt fra elendige kår blir sendt på forbedringsanstalt og mishandlet, før han rømmer til sjøs.  Roedder reiste selv til USA, der han gjennom mange år var sjefredaktør for den norske avisen Nordisk Tidende. Fra Wikipedia

 1. 1909-1915

Dina Berge, f. Eilertsen, f. 1-2-1870, Hetland, enke, fabrikarbeider

Dagny Borghild, f. 1896, død 17-2-1897, 6 måneder gammel

Dina Borghild, død 16-2-1898, 2 måneder gammel

Andreas, f. 14-12-1889, hermetikarbeider

Johanna, f. 22-8-1893, blikfabrikpike

Bernhard, f. 1898, død 18-1-1899 3 måneder gammel

Lilly Mathilde Sofie, f. 4-4-1900

            Dina og familien bodde i Kirkebakken 33 i 1899, Her bodde Dina på kvisten og betalte kr. 11,- i måneden i husleie året 1910. Dina var gift med stuert Bernhart Berge, f. 1862 , død 1901.

 

 1. 1909-1914

Nils Rønneberg,f. 25-8-1876, Haaland, hermetikarbeider

Inger/Inga Hansen Stølsvik, f. 16-8-1877

Toralf, f. 22-12-1898

Tønnes, f. 8-10-1902

Tordis, f. 27-5-1905

Ruth, f. 6-8-1907

Marthon, f. 23-7-1909

Odd, f. 11-10-1910 -død 28-3-1912, 17 måneder gammel.

Asta, f. 20-3-1913

            NB Nils Har et barn Marie 9 år som han betaler helt for(1909). Nils og familien betalte kr. 8,- i måneden i husleie i 1910.

 

 1. 1909-1910

Severin Ommundsen Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, vognmand, kjører, død 9-2-1942

Cecilie, f. 3-11-1875, Sauda

Maren, f. 21-10-1895, Haaland

Selma, f. 21-4-1898, Haaland

Ommund, f. 21-2-1900, Haaland

Sverre, f. 6-1-1903, Haaland

Sally, f. 11-5-1905, Haaland

Sigrid, f. 17-8-1907

gutt, f. 3-11-1910

Sjur Danielsen Helland, 20 kjøregut

            Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Nymansgate 83a.

Sannsynligvis er Severin og Nils Rønneberg brødre. Det er mulig at Nils flyttet inn da Severin flyttet ut, for de bodde ikke samtidig under folketellingen på slutten av 1910.

 

 1. 1910

Wilhelm Svendsen,f. 26-11-1884, hermetikarbeider

Anny, f. 1-6-1890

Einer, f. 4-1-1909

            Wilhelm betalte kr. 11,- i månedlig husleie i 1910.

 

 1. 1910- 1911

Daniel Danielsen Frøiland, f. 5-9-1884, mekanikus, død 16-3-1950 Trondheim

Marie Fredrikke, f. Steiner, f. 7-7-1885, Bergen/Balestrand

Mauritz Fritjof, f. 20-5-1905

Dagny, f. 23-5-1906

Marie Fredrikke, f. 13-8-1907

            Maries foreldre bodde i Pedersgata 116 i 1910. Daniel var urmager da de giftet seg i 1904. Han bodde i Støberigt. 13 og Marie i Spillerhauggt. 32. , De reiste til Bergen i sept,1911. I 1910 bodde familien i Bergen. Senere må de ha flyttet til Trondheim, for sønnen ble skutt i Rinnans hus i 26-4-1945.

            Frøiland, Dagfinn Emanuel, f. 7. mai 1921, Laur. Jenssens gate 9. Fabrikkarbeider Dagfinn Frøiland ble arrestert av tysk sikkerhetspoliti 20. april 1945 om kvelden da han skulle ut for å betjene en sender. Han bløffet seg fri samme kveld og gikk i dekning dagen etter. Det skulle ordnes med flukt til Sverige, men dessverre gjennom en av Rinnans «negative kontakter», og han havnet som fange hos Rinnan ved Jonsvannsvegen. Under rettsforhandlingene i Rinnansaken påsto Rinnan at han ikke hadde torturert Frøiland, men mente at tyskerne hadde gjort det. Han ble skutt av Rinnan-bandens mann Dolmen den 26. april 1945. Liket ble partert og senket på Folla. (Opplysninger som kom fram i Rinnan-saka). Fra WikiStrinda er Strinda historielags

 

 1. 1911 1912

Oluf Olsen, f. 1882, hermetikarbeider

Ingrid Helmine Hommeland, f. 1893, død 15-6-1916 tæring

Oscar Marinius, f. 6-6-1911

             De bodde i Pedersgaten 106 da Oskar ble født.

 

 1. 1915- 1919

Severine Larsen, f. 6-12-1863, enke, fattig, død 6-4-1939

Charlotte, f. 3-4-1896, fabrikarbeid. Syg i 5 mnd. På West Norway

Mary, f. 25-12-1899, g. Sivertsen død 11-2-1989

Antonia, f. 27-4-1906

Sylvia, f. 27-4-1906

            Charlotte fikk sønnen:

William Berge Stautland f. 22-2-1914, død 9-8-1978, med ungkar Berge Andreas Abrahamsen Stautland, f. 1888, sjømann,

            Severine hadde vært gift med Sven Larsen som er nevnt i Pedersgaten 98.

Familien bodde i Haukeligt 2 i 1910. De flyttet hit etter at Severine ble enke.

 

 1. 1915-1922

Cecilie Tobie Andersen Egeblad, f. 1-11-1860 Jelsa, enke, sying, død 2-1-1947

Carl  August Andersen Egeblad,  f. 25-3-1895, sjømann, med S/S John Wilson fra januar rømte senere med  S/S Akula af Kristiansand.

? Egeblad Andersen, 17 år i 1915, lettmatros, med S/S Gunvor?? Av Kristiania blev ødelagt, paa sykehuset 23 1-1915 med forfrosne ben.

Anna Egeblad, 1919-20

            Børnene underholder moren. De bodde i Clausegaten 6 i 1910.

 

 1. 1920-1922

Pettersen, Jakob S. f. 2-7-1896 Bergen, Kokk.

Anna Bergitte,  f.7-9- 1898 Bergen

Else Jakobine, f.19-10- 1918

 

 

 1. 1918-1920

Samuel K. Næss, f. 1887, billedskjærer død 12-12-1967

Therese Kristine Næss, f . 1882, Høgsfjord, død 1918

Samuel, f. 1911

Erlimg Næss, billeskjærer – 1919-20

 1919

 1933

 

Fra Stavangeren:

Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger nr.2 juni 1995.

Geir Arve Simonsen :

Noen opplysninger om Karsten Roedder

Heldigvis er en begynt å interessere seg for skrivende mennesker med tilknytning til Stavanger. Det er også fint en ikke alltid trenger å gå så langt bak i tida for å finne spennende skribenter. I sist nummer har Therese Osjord en artikkel om Karsten Roedders roman Knus ikke en elendig i porten. Noen utfyllende opplysninger syns være sin plass. Roedder ga ikke ut boka Dreyers Forlag, men Gyldendal Norsk Forlag. Romanen ble riktignok gjenutgitt på åttitallet, da Paul T. Dreyers Forlag ( som ikke må forveksles med tidligere Dreyers Forlag, nå Grøndahl Dreyer, en del av Cappelen, kontrollert av svenske Bonniers ).

Artig kan det også være å vite at Roedder var redaktør av en norsk avis i New York, at han redigerte en samling av norske noveller under krigen og kom tilbake til Norge med familie i 1966. Han

bosatte seg da på Nesodden og bodde der fram til han døde. Noe av grunnen til at Knus ikke en elendig i porten vakte slik oppsikt ligger antakelig også i skildringen av seksualitet.

Hovedpersonen blir formelig forført / voldtatt av en lærerinne. Boka levner heller ingen tvil om forfatterens sympatier. Selv om han ser forfallet i sin egen bakgrunn, er det likevel her han hører til og har sine røtter.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.