Pedersgata nr. 115

   Pedersgata 115

503

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1564a 240 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 115
1880 Gunder Clemmentsen hadde kjøpt tomta og selger denne til
1880 til Maren Catrine Evertsen
1881 til ? Svendsen
1886 til Gabriel Gundersen
1889 til Magdalene Ryg
1890 til Anna Olava Olsen
1897 til G. Gudmundsen
? til Maren Kvalø
1911 til Ivar Rødder
1917 til Gunnar Løvik
1917 til Samuel Næss
1919 til Samhold
Huset gikk fra hånd til hånd. Det er sjelden en ser så mange kvinnelige eiere. De fleste investerte bare penger i huset for de bodde ikke her selv. Huset ble ofte solgt på auksjon på grunn av manglende innbetalt skatt. Den først huseier som bodde her er Ivar Rødder.

Folk i huset: Pedersgata 115
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1900 Dette var et våningshus med vedhus og stall. Det var tre husholdninger med til sammen 12 personer. I 1910 var det 15 personer i tre husholdninger.

1. 1894 Pedersgata 115
Lars Larsen Tjensvold, f. 1857, Hetland, Styrmann
Malene Taralds. F. 1855
Olene, f. 1882
Martea?-4
Johan 2
De bodde på Egenes Løkkene 2 i 1885. Da var Lars bortreist, «farer for tiden fra Amerika.»

2. 1894 Pedersgata 115
Jorine Hult, f. Jensen f. 1867, enke, hermetikarbeider, død 2-8-1952
Alfa, f. 1889
De bodde i Ledaalsgaden 1 i 1900.
Alfa ble i 1924 forlovet med Elektromontør Erik Hana.

1897

3. 1898 Pedersgata 115
Andreas Marselius Mauritsen, f. 1856, kjører
Berthe Gabrielsen, f. 1858
Alma Marselle, f. 17-7-1898

4. 1898 Pedersgata 115
Lars Alfred Racin Aanonsen, f. 1871, former
Inga Dybing, f. 1874
Lars Andreas, f. 20-11-1898

 1899. De avertert etter kostfolk mange ganger i løpet av årene.

 1899 Pedersgata 115
Iver Pedersen, f. 1865, dampskib, Strand- død 30-11-1913
Martha Kristine Gustavsdtr. Knudsen, f. 1869, Tasta, Hetland
Konrad, f.1888, Tasta, Hetland
Gustav, f. 1891, Strand, døde 28-7-1905
Ida, f. 1893, Strand
Trygve, f. 1895
Sylvia, f. 1897
Haakon, f. 13-8-1899
Familien var flyttet til Usken i Hetland innen 1900. Fra «Folk i Strand- s. 255» får vi vite at Ivar var født på Amdal, og drev gård her en tid. Han var «aldeles udygtig» til militærtjeneste, men jobbet som bryggeriarbeider og etter at de hadde bodde på Usken dro han til sjøs. Han seilte med Eikunda, Dr. Sophie, Erik Berntsen, Dido, Sjøfuglen og Hanna. Han omkom da Hanna forliste nær Trondheim i 1913.
På Usken skjedde en stor ulykke i 1900. Det hadde vært stor «skogfest» med mye folk samlet en søndag. Det var dans fest og fyll. Da de skulle ta båten hjem samlet det seg så mange på den nye trebrygga som Iver hadde bygd at den brøt sammen. Folk styrtet i sjøen og 8 mennesker omkom.         

Den frie Misjon
Har sit udsalg Onsdag den 22 Mars.
De mindste Gaver modtages med Taknemmelighed af:
Kristine Knudsen, Blidensolstrædet 11.
Justine Berentsen, Søregaden 37.
T-H. Roth, Haugvaldstadgaden 38.
Nikolai Gudmundsen, Østervåg
Anfin Aadnesen, Pedersgaden 115.
Denne annonsen sto i avisen i 1899. Men jeg finner ingen Anfin Aadnesen som bodde her i huset.

6. 1900 Pedersgata 115
Ole Bertinius Osmundsen Østbø, f. 1872, skomagersvend
Johanne Olsen, f. 1875
Oselie, f. 1897, Tau
Anna, f. 1898
Alf, f. 16-4-1900
I løpet av 1900 var familien flyttet til Wesselsgade 82.

7. 1900 Pedersgata 115
Gjerthine Gitlesen, f. 1843, Frue – Hetland, enke, handlende, død 1920——- se annet hus??
Amalie, f. 1869
B. Abrahamsøn, f. 1870, sjømann, på sjøen. Han var midlertidig bosatt her.
Hun hadde rett til småsalg av øl i Ryfylkegt. 20 i 1906.

1913 1914 i nr 109
Gjertine Gitlesen, 60 enke
Jakob 41 sindsyg udsatt på landet 1914
Gurine Amalie 44 fabarb. 1914 underholder sin mor

8. 1900-1909 Pedersgata 115
Kristian Sjøtun, f. 1873, Jondal, skibs og hustømmermann
Berta Jakobsen, f. 1872, Tysvær
Gunda, f. 1897
Svend, f. 20-1-1899
Jakob, f. 15-5-1901
Leif f. 2-12-1903
Christian var syg i 3 mnd, fremdeles syg, Grasholmen slipp 1906 – medeier i Grasholmen slipp eier bor i Kongsgt 1908

  Tabt En Tikroneseddel tabt igaar. Pedersgaden 115.  1901.

Det var et stort tap å miste hele ti kroner.

9. 1900-1901 Pedersgata 115
Jakob Jakobsen, 1864, Herreds LM, kul og murstensfører/jagtfører
Inger/Inga Olsen, f. 1871
Osmund, f. 1892
Ole, f. 1897
Sigrid, f. 28-4-1899 død 28-3-1912
Sigfred, f. 9-3-1901

 

Til salgs! Stort Færingsseil, kravelt Storbaad, Udlæg, Seng, Sykel, Barnevogne og Butiksvindu. Pedersgaden 115 II –

Det var et variert utvalg de ville selge. De bodde sannsynligvis i 2. etasje. 1902

10. 1901 Pedersgata 115
Olai Hansen, f. 1870, bødker
Astrid Bjørnsen, f. 1873, Wigeland
Bjørn, f. 6-8-1899
Malvin Martin, f. 9-7-1901
De bodde i Grendsesteinsgade 6 i 1900

11. 1902 Pedersgata 115
Lisa Jakobsen. F. 1877 Tysvær 1902, fabrikpike, Mauritzen lysfabrikk

 1903. Et lidet, møbleret værelse med eller uden kost tilleie.

Om det var vanskelig å få leid ut, eller at folk ikke ble boende lenge er usikkert, for lignende annonser sto ofte i avisen.

12. 1903 Pedersgata 115
Reinert Samuelsen, 1835, Jylands sogn, (Gyland) matros/ kjører – Lindtner
Anna, f. 1844, Wigeland
Elisa, f. 1886.
De bodde i Pedersgaten 112 i 1900.

 1903. Stor pen (Skibsbaad) Seilebaad sælges for kr. 65.

13. 1903 Pedersgata 115
Andreas Andersen, f. 1877, arbeider. Fra Grimstad. Støberi & dok
Anna Gurine, f. Jakobsen, f. 30-1-1880.
Sverre, f. 3-11-1899
Axel Andreas, f. 1901, død 30-5-1901 3 måneder gammel
Adolf, f. 10-10-1902
Leif, 2.mnd i 1903
Sofie, f. 28-1-1905
Anny Margit, f. 1906 døde 13-6-1907 1 år gammel
De bodde i Nedre Banegate 28 i 1900. i 1910 bodde Anna Gurine Andersen i Andasmauet, med 2 barn. Adolf og Sofie. Hun var skilt fra mannen og ble delvis fattigunderstøttet og arbeidet i hermetikken.

14. 1903 -1905 Pedersgata 115
Peder Olsen Gismervig, f. 7-8-1847, Avaldsnes, stenpukker – fattigunderstøttet
Maren, f. 25-11-1860,, Harestad Hetland, død mars 1923
Peder, f. 1886, til søs som Bris, 1904 kok – ”Sylvia” hjemme nu
Caroline, f. 25-7-1895
Rasmus, f. 6-8-1899
Ole Gismervik, 19 år. kjøregut – hos Gabrielsen, 1905, 20 jungmand S/S Rogaland – før kjører
De bodde i Haugvaldstadgate 39 i 1900. og var flyttet til Brattebergt. 10 innen 1910.

  1903. Stald tilleie straks.

15. 1904 Pedersgata 115
Konrad Kristensen, f. 26-2-1878, støberiarb. dok
Mathilde, f. 11-7-1878
Jenny, f. 16-12-1899
Mary, f. 17-8-1901
Carsten f. 6-10-1903
Marcelius, f. 15-1-1905
Anna, f. 15-12-1905
Bergit, f. 14-12-1907
Søn, f. 24-10-1910
Familien var flyttet til Lervig 1 innen 1910.

16. 1904 – 1906 Pedersgata 115
Christian Svendsen Rosseland/Røiseland, f. 1877, støbarb.
Lisa Gurien Karlsdatter, f. 22-5-1878, Høiland
Sigvart Rosseland, f. 11-10-1904
Bergit, f. 14-9-1908
Karsten, f. 18-5-1908.
Lisa og barna bodde i Ø. Strandgate 26 i 1910.

17. 1903-1905 Pedersgata 115
Jakob Sivertsen, f. 2-2-1859, Tysvær, 46 løsarb hos Jensens Kulforretning
Johanna, f. Cederløv, f. 31-12-1860
Ingvald Marselius , død 10-5-1899 16 måneder gammel —-annon
Severin 15
Jakobine, f. 24-10-1890
Gustav, f. 16-11-1895
Ingolf, f. 2-4-1898
Anna, f. 22-2-1902
Familien kom fra Nedre Banegt 12a i 19oo og var flyttet til Haukelidgaten 56 innen 1910.

18. 1906 – 1907 Pedersgata 115
Nils Severin Johannesen, f. 19-1-1866, Bergen, 2. maskinist S/S Egil av Høgsf. – ”Suldal” 1907
Gurine/Severine Tjølsen, f. 25-8-1870
Sigurd, f. 30-12-1891, Bergen
Alfred, f. 22-12-1892, Bergen
Nils, f. 3-12- 1906
De var flyttet til Ø. Klevegate 16 innen 1910.
1906 Selma Haaland 18 understøttes af Johannesen bodd en mnd.
Karoline 2 år

19. 1906 Pedersgata 115
Gabriel Edland, 63, skilt, løsarb havnearb. Hustruen bor andesteds.

20. 1904- 1910 Pedersgata 115
Bolette/Olette/Ingeborg Andersen, f. 12-11-1869, Nærbø, enke, rengjøringsarbeider
Asbjørn, f. 2-2-1893
Tilla Karoline, f. 16-11-1897
Anna, f. 3-7-1900
Anna Tønnesen 20 fabp. 1908
De kom fra Støberigate 4 i 1900 og var flyttet til Kongstensgate 3 innen 1910.

21. 1908 Pedersgata 115
Asbjørn Asbjørnsen, f. 2-8-1870, Time, malersvend
Hanna, f. 29-1-1873 Sandnes død 10-3-1955
Arne, f. 19-2-1895
Haakon, f. 17-6-1897
Agnes, f. 23-3-1900
Jakob, 8-4-1902
Malene, f. 29-4-1903
Randi, f. 30-8-1905
Asbjørn, f. 2-12-1908
Hanna, f. 27-10-10910
De var flyttet til Mellom Dalgate 17 innen 1910.

22. 1908 Pedersgata 115
Elisabeth Heskje, f. 1872
Karen, f. 18-12-1899
Theodora 6
Lars 5
Carl 4
Elisabeth var gift med Hagbert Heskje, f. 1873, Tysvær, kjører. De bodde i Almenningsgate 13 i

1900. Pedersgata 115
I 1910 var Karl og Lars pleiebarn i Bergelandsgate 40-42.
Hvor resten av familien ble av vet jeg ikke.

23. 1908 – 1910 Pedersgata 115
Bertel Kleven, f. 14-8-1873, Strand, skibsfører/hermetikarbeider, død 24-12-1942
Marte Østensdtr. Bjørnevåg, f. 24-8-1884, Vikedal, død 1971
Norman, f. 30-9-1908
Øistein, f. 1911
Bergit Mary, f. 1912, død 1915
Kåre, f. 1914¨Bjørn, f. 1916
Judith Mary, f. 1920, død 1932
Ruth, f. 1922
I 1910 bodde de i Pedersgaten 86. Bertel og familien flyttet tilbake til Strand i 1913. Bertel var på islandsfiske i 1905 og seilte en tid med «Lodsen» . se Alsvik: Folk i Strand b. 2 s. 600.

 

1906  De kjendte rævejægere Gotfred Fuglestad fra Hommersand og Bertel Kleven fra Strand kom i dag til byen for at ta en tur nordover til Finmarken for at fange ræv, alminnelig og blaaræv. Hvis det laged sig saa, vilde de ogsaa ta sig en tur til Spitsbergen i samme øiemed, naar de først var saa langt nord, sa de. De to rævefangere har tidligere foretat lignende ture til Sundmøre. 

Avisen skrev senere at de var vekke i 3-4 måneder. De hadde fisket laks, fanget både vanlig rev og hvitrev. De tok 3 revunger levende, som de hadde med hjem og ville ale opp.

 1909. 

Dygtige rovdyrfangere. Norsk Jæger og Fiskerforenings præmier for rovdyrfangst, et sølvbæger til værdi 25 kroner, er iaar tildelt følgende dygtige fangere: Bertel Kleven af Strand for i de sidste 10 aar at have fældet over 100 ræve, 50 otere og 70 høk, hubro etc. Præmien vil blive overrakt ham gjennom Stavanger J. & F.F.  1908

24. 1909 Pedersgata 115
Conrad Nilsen/Nielsen, f. 28-6-1884, støbarb.- løsarb død 30-10-1938
Thomasine, f. 7-7-1885
Carsten, f. 12-3-1905
Marie, f. 30-10-1906
Olaf, f. 17-11-1907
Rangvald, f. 24-6-1910
Familien var flyttet til Badehusgate 24 innen 1910.

 1911. Brugt frihjulscyle til salgs.

25. 1911-1918 Pedersgata 115
Ivar Rødder, f. 15-6-1874, hermetikarbeider, huseier fra 1911, død 27-9-1957
Jorine Vig, f. 11-6-1878- død 1-3-1956
Magnhild, f. 6-3-1900 – fabrikarbeider i 1916.
Karsten, f. 7-5-1901 ( Forfatter -) død 1986
Irene, f. 1-1-1908
Anna, f. 23-5-1909
Osmund Torstein, f. 23-12-1910 død 6-10-1913
Torbjørg, f. 14-11-1912
Thelma Orlando, f. 31-1-1914
Asta Bergliot, f. 1916
De bodde i Nedre Banegate 22 i 1910.

Karsten Roedder 1900-1986

Roedder, Karsten: Knus ikke en elendig i porten (thumbnail)

Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger. Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.

Karsten Roedder (født 1900, død 1986) var en norskfødt forfatter og redaktør. Roedder skrev én roman, den sosialrealistiske Knus ikke en elendig i porten fra 1937. Handlingen er lagt til Stavanger før første verdenskrig, og skildrer hvordan en ung gutt fra elendige kår blir sendt på forbedringsanstalt og mishandlet, før han rømmer til sjøs.  Roedder reiste selv til USA, der han gjennom mange år var sjefredaktør for den norske avisen Nordisk Tidende. Fra Wikipedia

 1.  1909-1915 Pedersgata 115
  Dina Berge, f. Eilertsen, f. 1-2-1870, Hetland, enke, fabrikarbeider
  Dagny Borghild, f. 1896, død 17-2-1897, 6 måneder gammel
  Dina Borghild, død 16-2-1898, 2 måneder gammel
  Andreas, f. 14-12-1889, hermetikarbeider
  Johanna, f. 22-8-1893, blikfabrikpike
  Bernhard, f. 1898, død 18-1-1899 3 måneder gammel
  Lilly Mathilde Sofie, f. 4-4-1900
  Dina og familien bodde i Kirkebakken 33 i 1899, Her bodde Dina på kvisten og betalte kr. 11,- i måneden i husleie året 1910. Dina var gift med stuert Bernhart Berge, f. 1862 , død 1901.

27. 1909-1914 Pedersgata 115
Nils Rønneberg, f. 25-8-1876, Haaland, hermetikarbeider
Inger/Inga Hansen Stølsvik, f. 16-8-1877
Toralf, f. 22-12-1898
Tønnes, f. 8-10-1902
Tordis, f. 27-5-1905
Ruth, f. 6-8-1907
Marthon, f. 23-7-1909
Odd, f. 11-10-1910 -død 28-3-1912, 17 måneder gammel.
Asta, f. 20-3-1913
NB Nils Har et barn Marie 9 år som han betaler helt for(1909). Nils og familien betalte kr. 8,- i måneden i husleie i 1910.

28. 1909-1910 Pedersgata 115
Severin Ommundsen Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, vognmand, kjører, død 9-2-1942
Cecilie, f. 3-11-1875, Sauda
Maren, f. 21-10-1895, Haaland
Selma, f. 21-4-1898, Haaland
Ommund, f. 21-2-1900, Haaland
Sverre, f. 6-1-1903, Haaland
Sally, f. 11-5-1905, Haaland
Sigrid, f. 17-8-1907
gutt, f. 3-11-1910
Sjur Danielsen Helland, 20 kjøregut
Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Nymansgate 83a.
Sannsynligvis er Severin og Nils Rønneberg brødre. Det er mulig at Nils flyttet inn da Severin flyttet ut, for de bodde ikke samtidig under folketellingen på slutten av 1910.

29. 1910 Pedersgata 115
Wilhelm Svendsen,f. 26-11-1884, hermetikarbeider
Anny, f. 1-6-1890
Einer, f. 4-1-1909
Wilhelm betalte kr. 11,- i månedlig husleie i 1910.

30. 1910- 1911 Pedersgata 115
Daniel Danielsen Frøiland, f. 5-9-1884, mekanikus, død 16-3-1950 Trondheim
Marie Fredrikke, f. Steiner, f. 7-7-1885, Bergen/Balestrand
Mauritz Fritjof, f. 20-5-1905
Dagny, f. 23-5-1906
Marie Fredrikke, f. 13-8-1907
Maries foreldre bodde i Pedersgata 116 i 1910. Daniel var urmager da de giftet seg i 1904. Han bodde i Støberigt. 13 og Marie i Spillerhauggt. 32. , De reiste til Bergen i sept,1911. I 1910 bodde familien i Bergen. Senere må de ha flyttet til Trondheim, for sønnen ble skutt i Rinnans hus i 26-4-1945.

            Frøiland, Dagfinn Emanuel, f. 7. mai 1921, Laur. Jenssens gate 9. Fabrikkarbeider Dagfinn Frøiland ble arrestert av tysk sikkerhetspoliti 20. april 1945 om kvelden da han skulle ut for å betjene en sender. Han bløffet seg fri samme kveld og gikk i dekning dagen etter. Det skulle ordnes med flukt til Sverige, men dessverre gjennom en av Rinnans «negative kontakter», og han havnet som fange hos Rinnan ved Jonsvannsvegen. Under rettsforhandlingene i Rinnansaken påsto Rinnan at han ikke hadde torturert Frøiland, men mente at tyskerne hadde gjort det. Han ble skutt av Rinnan-bandens mann Dolmen den 26. april 1945. Liket ble partert og senket på Folla. (Opplysninger som kom fram i Rinnan-saka). Fra WikiStrinda er Strinda historielags

31. 1911 1912 Pedersgata 115
Oluf Olsen, f. 1882, hermetikarbeider
Ingrid Helmine Hommeland, f. 1893, død 15-6-1916 tæring
Oscar Marinius, f. 6-6-1911
De bodde i Pedersgaten 106 da Oskar ble født.

32. 1915- 1919 Pedersgata 115
Severine Larsen, f. 6-12-1863, enke, fattig, død 6-4-1939
Charlotte, f. 3-4-1896, fabrikarbeid. Syg i 5 mnd. På West Norway
Mary, f. 25-12-1899, g. Sivertsen død 11-2-1989
Antonia, f. 27-4-1906
Sylvia, f. 27-4-1906
Charlotte fikk sønnen:
William Berge Stautland f. 22-2-1914, død 9-8-1978, med ungkar Berge Andreas Abrahamsen Stautland, f. 1888, sjømann,
Severine hadde vært gift med Sven Larsen som er nevnt i Pedersgaten 98.
Familien bodde i Haukeligt 2 i 1910. De flyttet hit etter at Severine ble enke.

33. 1915-1922 Pedersgata 115
Cecilie Tobie Andersen Egeblad, f. 1-11-1860 Jelsa, enke, sying, død 2-1-1947
Carl August Andersen Egeblad, f. 25-3-1895, sjømann, med S/S John Wilson fra januar rømte senere med S/S Akula af Kristiansand.
? Egeblad Andersen, 17 år i 1915, lettmatros, med S/S Gunvor?? Av Kristiania blev ødelagt, paa sykehuset 23 1-1915 med forfrosne ben.
Anna Egeblad, 1919-20
Børnene underholder moren. De bodde i Clausegaten 6 i 1910.

34. 1920-1922 Pedersgata 115
Pettersen, Jakob S. f. 2-7-1896 Bergen, Kokk.
Anna Bergitte, f.7-9- 1898 Bergen
Else Jakobine, f.19-10- 1918

36. 1918-1920 Pedersgata 115
Samuel K. Næss, f. 1887, billedskjærer død 12-12-1967
Therese Kristine Næss, f . 1882, Høgsfjord, død 1918
Samuel, f. 1911
Erlimg Næss, billedskjærer – 1919-20

 1919

 1933

 

Fra Stavangeren:

Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger nr.2 juni 1995.

Geir Arve Simonsen : Noen opplysninger om Karsten Roedder

Heldigvis er en begynt å interessere seg for skrivende mennesker med tilknytning til Stavanger. Det er også fint en ikke alltid trenger å gå så langt bak i tida for å finne spennende skribenter. I sist nummer har Therese Osjord en artikkel om Karsten Roedders roman Knus ikke en elendig i porten. Noen utfyllende opplysninger syns være sin plass. Roedder ga ikke ut boka Dreyers Forlag, men Gyldendal Norsk Forlag. Romanen ble riktignok gjenutgitt på åttitallet, da Paul T. Dreyers Forlag ( som ikke må forveksles med tidligere Dreyers Forlag, nå Grøndahl Dreyer, en del av Cappelen, kontrollert av svenske Bonniers ).

Artig kan det også være å vite at Roedder var redaktør av en norsk avis i New York, at han redigerte en samling av norske noveller under krigen og kom tilbake til Norge med familie i 1966. Han

bosatte seg da på Nesodden og bodde der fram til han døde. Noe av grunnen til at Knus ikke en elendig i porten vakte slik oppsikt ligger antakelig også i skildringen av seksualitet.

Hovedpersonen blir formelig forført / voldtatt av en lærerinne. Boka levner heller ingen tvil om forfatterens sympatier. Selv om han ser forfallet i sin egen bakgrunn, er det likevel her han hører til og har sine røtter.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net