Pedersgata nr. 053

Pedersgata 53

Bruksnummer 1206 – 100 m2 stor tomt

Besøk på siden: 407

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Eiere: Pedersgata 53

25-4-1861 E. Endresen, tomt og nyoppført hus
1865-1894 E. Gunvaldsen br.nr 1207
1907 fra Bernt R. Høgeli
1907 til Nils Nilsen
1915 Ole Østvolds hus fra april
1920 J.F. Johnsen
1943 W.K. Danielsen
1961 Skifteskjøde til Olaf Falk Johnsen
1979 Thomas Bjerga
1979 til Sverre Knutsvik
1985 Kahlid Munir
1985-1990 til Einar Anfinsen og Ingunn Eikelid

Næringsvirksomhet: Pedersgata 53
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1907 O. Finnesand, kolonial, mel & fedevarer
1915 – J. F. Johnsen, fisk og delikatesse. Innehaver Anna Danielsen, Wilhelm Danielsen i 1955 – Annonse 1950
1940-1948 Stavanger Elektriske sveis og kjedelregjøring.
195??? -60- Verkstedet
1958-1969 Den norske creditbank 1958-1969
1974 Salg A/S, alt av rengøringsmidler
1975-1981 Bruktbua, Bruktforretning
1971-77 Hansen, Henry Johan, dekoratør
1993 Mias Gatekjøkken og Ecellent Perfymeri. Konkurs.
1994 Dino Fast Food A/S. konkurs
2000-03 Amore Pizza
2004- 2007 All verdens Pizza konkurs
2013 Sultan Kebab og Servicebyrå -INCE Murat, konkurs
2015 Stop by Afrika bruktbutikk

2020 Memo Servicebyrå
2020 Adege Wardere
2020 Bratlien Media
2020 S.O.M. Barber shop Sibel Uysal

Folk i huset: Pedersgata 53
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865-1894 Pedersgata 53
Emanuel Gunvaldsen, f. 4-8-1828 Halsne sogn, skipper
Kari Hendrikke f. 18-12-1829 Hetland, død 1895
Erik Gustav, f. 1855, se Pedersgaten nr 25 og 100
Martin E., f. 31-8-1857 – se Pedersgt 28
Rakel, f. 1859
Gunvald H. f. 14-3- 1862, død 16-5-1925 I Chicago, 62 år gammel
Rosemine Gurine, f. 20-7-1864
Emanuel, f. 22-1-1868
Hendrik, f. 6-4-1870 – død 4-6-1894 i Rio de Janeiro.
Erikke, f. 1872 (Henrikke?)
Rakel Gurine Hansen, f. 1846, tjenestepige i 1865
Emanuel var ”normalt meget ledig” i 1873. Erik Gustav ble kalt krambogut handelsbetjent. Martin var jungmand i 1875, mens Rakel som var blitt 15 år ble forsørget av faderen i 1875. Det var jo vanlig at barna fikk seg jobb etter de var ferdig med skolen. Ti år senere i 1885 var Martin blitt styrmann, Gunvald var stuert, mens Emanuel og Henrik var kontorgutter. Henholdsvis hos H. Larsen og Joh. Vestly.
1894 var Emanuel 65 år, skibsbygger uden anpløi, mens han året etter kalles skipper uden fartøi og fart. Henrik var blitt 2. styrmand på ”Freda”.
Innen 1900 var Martin gift og hadde to sønner. De bodde i Pedersgaten 28. Se Pedersgaten 25, 28, 100

 

 

 

 

 

1898 Pedersgata 53
Ole Olsen, f. 1861 – 2. maskinist på ”SS Fønix”
Serine, f. 1855, Lyngdal
Karen Berthea, f. 1882
Olaf Severin, f.1886
Rasmus, 9 år
Bernt, f. 1890
Kasper, f. 1892
Familien bodde i Bredbakken 21 i 1900.

1898 Pedersgata 53
Julius Hansen, f. 1864, Egersund, matros
Josefine, f. 1873
Innen 1900 var de flyttet til Privatgaten 10.

1900 Pedersgata 53
Bertel Svensen, f. 1858, Hetland, skomagermester.
Marie, f. 1869, Lindås, død 12-11-1950, 81 år gammel
Beate, f. 1885
Jan, f. 1886
Ragnhild, 1888
Bernhart, f. 1890
Regine, f. 1892
Gudron, f. 1898
Laurus, f. 1877, matros sømand
Theodor, f. 16-12-1899, død 16-3-1900, kramper
Therese, f. 28-11-1900
Mandius, f- 1902 døde 6 uger gammel 7-3-1902
Sven Martinius, f. 1903 døde 24-3-1903 3 uker gammel
Bertel, f. 27-8-1905
Marie, f. 21-40-1906
Innen 1910 var familien flyttet til Løkkeveien 82.

   

1900 Pedersgata 53
Retzius N. Lie, f. 8-2-1866, Bjerkrem, løsarbeider
Rakel, f. 24-11-1874, Fossand
Ragna, f. 15-12-1900
Rakel Pauline, f. 6-4-1904.
Innen 1910 var de flyttet til Mellomgt. 6

1902-1903 Pedersgata 53
Maria Pedersen, f. 1879
Erling Martinius, f. 8-2-1902 død 17-4-1903
Da han ble døpt:
Far ungk, Mekanikus John Opsal, f. 1875, bodde i Bakkegt.
Mor bodde i Pedersgt 53.

1903 – 1907 Pedersgata 53
Bernhard Høgeli, f. 29-9-1859, maskinist
Ane Malene, f. Oma, f. 2-2-1867, Thime
Erling, død 17-4-1903, 14 måneder gammel
Berthea, f. 1-4-1903
Thora Rosine, f. 26-9-1907
Bernhard var 2. maskinist S/S Tunge, seilt med Langfond – og Sverre – hos John G. Myhre i farveriet 1907. Malene fikk stemme ved kommunevalget i 1904. De var flyttet til Pedersgaten hus nr 47 innen 1910. De bodde i Brødregaten 13 før de kom hit.
Laurentze Høgeli, f. 1822, Hitterø, Hun bodde i Dokksmauet 6 i 1900.-mor døde 1902

  1903

1903  2 fabrikpiker

1904 + 1905 Pedersgata 53
Anne Nilsen, f. 1831, enke, fattigkassen
Amalie Fredrika, f. 1871, døde 14-9-1906, 33 år gammel syg ugift, datter
Anne Nilsen var logerende, delvis off. understøttelse, og bodde sammen med datteren Katrine Ege i Bergelandsgt. 13 i 1900.
De bodde i Øvre klevegt-13 i 1885

1906 Pedersgata 53
Kristine Olsen, 73, enke, av fattigkassen
Ingeborg, 30, fabrikarbeider pige, Hos Houge Thiis, datter
Ingeborg bodde i Pedersgata 56 i 1900.

1907 Carl Finnesand, skomagersvend

1907 Thore Johnsen, 60 enkemand, løsarb.

1907 Pedersgata 53
Markus Molde, f. 5-12-1872, matros S/S Uller kom fra Valevåg
Marie, f. 3-1-1875, Time
Borghild, f. 29-7-1907
Alfa, f. 25-12-1908.
Innen 1910 var de flyttet til Fjeldsmauet 9.

1908 Pedersgata 53
Nils Nilsen, f. 3-4-1872, tømmermann
Sina, f. 7-2-1878 Hovsherred
Ellen, f. 10-3-1899
Ingrid, 2-4-03
Georg Eig, f. 11-11-1905
Nanny, f. 28-4-1908
Innen 1910 var familien flyttet til Hjelmelandsgaten 32.

1908 Pedersgata 53
Grethe Eig, 21, fabrikarbeider pige. Hos Bjelland

1909 – 1914 Pedersgata 53 huseier
Josef Pisani, f. 19-8-1832, Bergen, 65, gipsmager
Matilde, f. 12-11-1847, død 18-8-1913
Miranda, 3, pleiebarn uden godtgjørelse. Ikke her i 1911.
Sofus Pisani, 34, feier, kun i 1911. Kom fra Amerika reist til Bergen 1910 kan intet bestille.
Husleie 180,- kr i året i 1910.

1910–1913 Pedersgata 53
Fredrik Wilhelm Olsen, f. 26-9-1874, skomager
Eugenia Margrete Fagerstrøm, f. 20-9-1865
Ingrid, 18 år
Alexander – datter? F, 28-3-1901
Gudrun, f. 26-4-1905
Einar, f. 25-3-107
Valdemar Fagerstrøm, f. 6-10- 1910
I løpet av 1910 kom de fra Vaalandgt 7.

1910 Pedersgata 53
Marie Johnsen, 22 fabrikpige.
Inger Johnsen, 20 fabrikpige.

1910 Pedersgata 53
Alfhild Pettersen,
Hun er nevnt da hun ikke hadde hentet en på posten. Så hun har nok ikke bodd her lenge.

Når posten ikke fant rett person, så averterte de og ga beskjed om at det var noe de kunne hente på postkontoret. Alvhild har nok ikke bodd lenge i Pedersgata, siden de annonserte at det lå en pakke til henne. Aftenbladet 1910.

1910-1911 Pedersgata 53
Ludvig Adolf Henriksen, f. 14-8-1884, Kjøbenhavn, hermetikarbeider/ tømm
Olava Gabrielle Bjelland, f. 21-9-1886, Haugesund

Rigmor, f. 19-12-1910
De giftet seg i 1909, og betalte 96 kr i årlig husleie i 1910. De bodde på kvisten.

1912 Pedersgata 53
Ole M. Andersen, f. 1-2-1857, Skudesnes, forhenværende lods
Johanne Pedersen, f.10-8-1858
I 1910 bodde de i Skudesnes med to sønner.

1914-1915 Pedersgata 53
Leonard Fagerli, sjømand
Leif, f. 1902, sønn

1914 Pedersgata 53
Giovanni Pisani, f. 22-4-1878, Trondheim, fabrikarbeider, død 4-12-1915, 39 år gammel
Hanna, 19-6-1880, Foldøen
Anton, f. 14-6-1899
Georg, f. 20-5-1904
Valentin Valentinsen, 15-10-1897, Jelsa. pleiesønn
De bodde i Støberigt. 4 i 1900. Valentin bodde på Bethaniastiftelsen i Waisenhusgt 39 i 1910.

1915 Pedersgata 53
Johan Pedersen, 34 løsarb
Sara, 34
Elvin, 5
Johanna, 2
De bodde i Nedre Dalgate 19 i 1910.

1915 Pedersgata 53
Einar Pettersen, 24 sykkelmager arbeider for seg selv
Kristine, 24

1915 Pedersgata 53 Hans, 24 kjører

1915 Bertha Wilhelmsen, f. 1852 døde 1915, hjerneslag. Hun bodde i Bagergata 6 i 1910.
1916 Petra Grødem 20 tj. Syr hjemme
1916 Amalie Helland, 24 tj. Syr hjemme
1916 Kristen Grødem, 25 frugthandel

1916 Pedersgata 53
Einar Middelton, 40 kontrollør hos Nic. Wesnes.
Kone og tre barn i Sandnesgt.

1916-1919 Pedersgata 53
Hans Halvorsen, Fiskeoppkjøper
Ingeborg Jakobsen,
Hans Mørk, f. 1919
Lilly Marie, f. 1917

1917 – 1919 Pedersgata 53 Leonard Malmin, f. 1885, rørlegger/chaffør 

  1965

1917-1922  Næsheim, Wilhelmine f. 1882 Nærbø. Hermetikarbeider, ugift

********************************************************************************************************

Fra 1916 og cirka 50 år framover finner vi medlemmer av samme familie. John F. Johnsen kjøper huset og bor med kona Anna og to barn. En datter døde i 1914. John døde i 1922. Sammen med de bodde Aline Sivertsen mor til Anna og sønnen Peder Sivertsen.
Anna ble som enke gift i 1924 med enkemannen Wilhelm Danielsen. Wilhelm hadde 4 sønner fra første ekteskap i en alder fra 5 til 14 år. Anna og Wilhelm fikk en datter sammen. Barna bodde her til de var godt voksne, og antakelig en periode etter at de giftet seg. Huset var i familiens eie fram til 1979.

1916 -1969– Pedersgata 53
Johnsen, John Falk, f. 1886 Kjøbmann, delikatesseforretning død 23-7-1922, 36 år gammel
Anna Amanda. f. Sivertsen, f, 4-4-1888 ———– gift med Wilhelm Danielsen se nedfor.
Olaf Falk Johnsen, f. 1912, handelsbetjent I 1935, død 20-11-1979, 67 år gammel
Astrid Erikka, f. 23-12-1914, død 7-4-1917 av maveonde., 2 år gammel
Grethe Lyse, 18 år – tjener, 1916
Bertha Ulshagen, 19 tjener, 1916
Andreassen, Emma, f. 1901 Vanse, tjenestepige 1918
John og Anna giftet seg i nov 1911.

1916-1950 Pedersgata 53
Sivertsen, Aline f. Andreassen, f. 9-11-1855 Vanse, enke, renhold, død 5-1-1952, 95 år gammel
Anna Sivertsen, f. 4-4-1888, handelsbetjent
Peder Sivertsen, f. 7-3-1891, mekanikus
I 1900 bodde de i Mellomg. 1. De bodde i Skolegata 5 i 1910. Aline var svigermor til John Johnsen.
Aline ble innvilget en årlig pensjon på kr 300,- i 1925

   1952

Aftenbladet 1916

                                

1925 Aftenbladet

 

1920 Aftenbladet

 

 

1928-1950 Pedersgata 53
Wilhelm K. Vaula Danielsen, f. 23-7-1885, Skudseneshavn, maskinist, død 20-9-1950 –
Anna Danielsen, f. Sivertsen f. 4-4-1888, død 12-4-1960, 72 år gammel, handlende – Hun var enke —-etter John Johnsen, de ble forlovet i 1924, de feiret sølvbryllup i 1949
Kristian Danielsen, f. 7-2-1910, kontorist
Ludvig Danielsen, f. 9-3-1913, verkstedarbeider
William Danielsen, f. 9-12-1915, murerlærling
Sigurd Danielsen, f. 5-12-1919, murer repratør
Ellen Kristine Danielsen, f. 8-4-1928, g.m. Erling Håland

Både Wilhelm og Anna hadde vært gift før og var enkemann og enke da de giftet seg i desember 1924. Wilhelm hadde vært gift med Cecilie Netland som døde i 1921. De bodde i Fjeldsmuget 1 i 1910 og hadde 4 barn.

       

Opplysninger fra skattelistene gir navnet på de som hadde inntekt, så derfor vet jeg ikke om alle barna bodde her som gifte.

1935-1943 Pedersgata 53
Christian Danielsen, f. 7-2-1910, kontorist, død april 1991, 80 år gammel
Inga Løland
Dag Wilhelm

  1991

1935-41 Pedersgata 53
Ludvig Danielsen, f. 9-3-1913, verkstedarbeider, død 17-6-1996, 82 år gammel
Kari Asheim
Kristoffer
Anne Cecilie

1933-44 Pedersgata 53
Sigurd Danielsen, f. 5-12-1919, murer, død 20-7-2008, 88 år gammel.
Karly, død 19-6-1987, 65 år gammel

1934-1946 Pedersgata 53
Wilhelm Danielsen, mask.
Inger Johanne
Ellen Kristine, f. 1928, datter.

1948-69 Pedersgata 53
Håland, Erling, f. 11-1-1920, lokomotivpusser
Ellen Kristine, f. Danielsen, f. 1928

1969 Pedersgata 53
Egil N. Håland,

*********************************************************

1945-46 Alfhild Amundsen, f. 14-1-1916, arbeider

1936 Aftenbladet

1921 Aftenbladet.

 

 

 

 

 

 

1958 -1969 Pedersgata 53
Trygve Olsen. f. 23-5-1905, død 8-4-1985, 79 år gammel
Anna Røi Karlsen, f. 17-4-1914
Jan Trygve Olsen, 30-8-1940, verkstedarbeider
Turid Helene Olsen, f. 21-3-1945

1956-1960 Pedersgata 53
Einar Moberg, f. 30-11-1928, murer, død 2-1-1973, 61 år gammel
Ingebjørg Johanne Mosti, f. 15-4-1932, Os v- Bergen
De giftet seg i 1955
Åse Moberg, f. 29-12-1934, restauranthjelp

1938 Aftenbladet

 

 

 

1958 Egil Rune Rage,

1960 Kåre J. Zachariassen, f. 30-5-1930

1962- Pedersgata 53
Martin Andreas Mølstre, f. 7-2-1933
Anne Mølstr, f. 9-4-1934

1969 Pedersgata 53
Bjørn E. Pedersen,
Anna Solveig Pedersen,

1971 Henry Johan Hansen, dekoratør

1971-72 Pedersgata 53
Harald Wick
Anne Karin Wick

1977-78 Pedersgata 53
Bjørn Audun Knutsvik.
Berit Hamra
De bodde i 3. etasje.

1985-1990 Pedersgata 53
Einar Anfinsen, f. 1962
Ingunn Eikelid, f. 1967
Bjørg Jeanette
De bodde på toppen og hadde bruktbu nede, senere etablerte de et gatekjøkken.
De drev også et lite pensjonat som ble kalt Dino.

1985? Elisabeth Anfinnsen, søster til Einar Anfinsen bodde her en kort tid.

1989 Pedersgata 53
Chluba, Heidi E.
Michaelsen, Tor O.
Rasmussen, Gunn D.

1998 Pedersgata 53
Hognestad,
Korsell,
Lehtokari,
Molvik,
Petersen,

2020 Pedersgata 53
Mihails Krilovs
Yonas Gebrehanes Bokre

1

Ved valgene kunne en hente lister i butikkene.

Antakelig hadde de lister etter hvilket parti de støttet. Aftenbladet 1937

Aftenbladet 1974.

 

 

 

 

 

 

 

  1958

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net