Pedersgata nr. 078

Pedersgata 78

ATK 2008

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

246

br.nr. 1342  70 m2 stor tomt

Dette huset ligger inneklemt i en husrekke på fem hus. Det er et kassahus på to etasjer og loft. I første etasje var det butikk og leilighet med to rom og kjøkken. Det var også to rom og kjøkken i andre etasje. Det er en liten åpning mellom huset og nabohusene på begge sider.

Nede var der to store butikkvinduer med dør i midten, oppe var der to trefagsvinduer mot gaten. Her startet Økonom sitt første utsalg i 1900. Butikkene i sentrum begynte så smått å få store vinduer i 1860 årene.

Eiere: Pedersgata 78

Ukjent byggeår
Tjøl Pedersen
1865 Tjøl Pedersens enke, Ingeborg Ivarsdtr.
1900 Lars Risvold
1912 P.P. Riise
1940-41 Magny Riise, f. 19-7-1890, huseier
1955 Sverre Kleiberg
1996 til Grant Rune og Keth Ingunn Kleiberg
1996 til Leiv Tormod Kalvatn
2000 til Terje Folkvord

Næringsvirksomhet: Pedersgata 78
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Økonom avd. 1 1900-1901 Pedersgata 78
”23 april 1900 åpnet Forbruksforeningen Økonom sin første butikk i leide lokaler i Pedersgata 78. Våren 1902 kunne Økonom flytte inn i eget nybygg i Pedersgata 81, etter et års midlertidig utsalg i Pedersgata 92.” forteller Gunnar Roalkvam i boka om Samvirkelaget Økonom 100 år.

1900 Pedersgata 78
Peder / Janna Riise. kolonialforretning fra 1901 til1910
P. Riise Frugt og tobaksforretning, 1941-1944

1950 Pedersgata 78
Hopes Konfeksjon. Firmaet startet i januar 1946 av nåværende innehaver Kr. Hope. Virksomheten omfatter framstilling av målskjemadresser og frakker samt nummer-størrelser. Firmaet har i det siste år også tilvirket damedrakter etter nummer og målskjema, alt etter svensk system. Innehaveren har gjennomgått tilskjærerkurs ved Stockholms Tilskarare-Akademi høsten 1947.

Hope1951

Reseda blomsterforretning, parfymeri og kortevarer (Hilma Andreassen) 1953-1955
Tjensvold Blomsterforretning, 1960-1968–
Tekno 1976- 1981
Garnbutikk 1984

Folk i huset: Pedersgata 78
I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt FT fra 1865, 1894 til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 Pedersgata 78
Tjøl Pedersen,
Ingeborg Johanne Iverdtr. f. 1838 i Hetland, spinderske. Hun var enke i 1865.død 11-10-1912, 75 år gammel. Se Pedersgata 76
Johan Marcelius Olsen, f. 1859 død 21-2-1867 -7 ½ år gammel av mavebetennelse.
Bertinius død 17-2-1862 – ¾ år gammel.
Peder Bertinius Olsen, f. 1863 død 24-12-1867 – 9 år gammel av brystbetennelse.
Barna ble gravlagt på Egenes gravlund.
Ingeborg hadde vært gift med tømmermannen Tjøl Pedersen, når han døde er usikkert, men det må ha vært mellom 1862-1865. I løpet av få år mistet Ingeborg mannen og tre sønner.
Da Bertinius døde i 1862 bodde de i skipper Velands?? hus. Kan det ha vært dette huset som de senere kjøpte? Ingeborg ble gift med enkemannen Ole Knudsen. De bodde i nabohuset Pedersgata 76 i 1875. les mer i Pedersgata 76

1865- Pedersgata 78
Elen Marie Eriksdtr. enke f. 1826 i Kristiansand, vaskekone
Enger Marie Pedersdtr. f. 1850
Elen og datteren var logerende hos Ingeborg Pedersen.

1865 Pedersgata 78
Zakarias Olsen, f. 1815 i Avaldsnes, kaiarbeider
Bertha Marie Larsdtr. f 1821
Ole Johan, f. 1847
Ane Jensine f. 1850
Familien bodde i Pedersgata 72 i 1875.
Les mer i Pedersgata 72

1893 – 1900 Pedersgata 78
Lars Larsen Risvold f. 1869, Sauda, handelsmand og postkassetømmer, død 1929
Inger Rasmusdtr. Nødland f. 1867 Fossand . død 23-1-1955, 88 år gammel. De giftet seg 1893
Lars L. f. 27-1-1895
Rasmus f. 12-3-1897
Malmfrid f. 23-10-1898
Marie f. 26-6-1900
I samme hus bodde også Inger Larsdtr Risvold f. 10-8-1872, søster til Lars. Hun ble gift 17-4*-1898 med Johannes Rasmussen Nødland, f. 23-7-1876, Nødland i Forsand. Johannes var bror til Inger Rasmusdtr.
Her ser vi et søskenpar, Lars og Inger Risvold, fra Saude, som gifter seg med et annet søskenpar, Inger og Johannes Nødland, fra Fossan.
Johannes Rasmussen Nødland, f. 23-7-1876, Nødland i Høgsfjord.
Fedrene var Lars Larsen Risvold og Rasmus Pedersen Nødland.
Innen 1900 var Lars og familien flyttet til Pedersgata 32

1900

Fredag de 20. dennes kl 10 form. Bliver efter forlangende af handelsmand Lars Risvold paa grund af ophør med forretningen auktion afholdt i hans Hus Pedersgaden 78 over kolonialvarer, hvoraf fremhæves kaffe, sukker, the, vine, et parti saft samt maal og vægtredskaber, butiklamper m.m. Stavanger auktionsforvalterkontor 14 april 1900 – Tranaas
Les mer i Pedersgata 32

1894 Pedersgata 78
Thea Olsen, 23, sypige 1894
Olava Meling, 23, sypige 1894

1897 Pedersgata 78
Johan Knudsen, f. 1871, skibsmaskinist
Theodora Børresen, f. 1871
Torborg, f. 18-9-1897
Harald, f. 10-3-1899
Sverre, f. 13-9-1900
Innen 1900 var familien flyttet til Jæderensgate 80.

Fam Riise bodde her allerede i 1900, og vi kan følge familien fram til 1944.
1900 -1944 Pedersgata 78
Peder Pedersen Riise, f. 13-10-1873, løsarb. barbermester
Janna f. Nilsen, f. 12-4-1864, handlende, død 3-1-1936, 70 år gammel
Karen Helene f. 1896 død 30-1-1901
Paulus, f. 20-2-1897
Ingeborg, f. 6-3-1898
Arne, f. 1-7-1900 – død 16-2-1901
Arne, f. 20-9-1902, barber
John f. 5-2-1905 og død 9-2-1905, 1 år gammel
Jenny f. 14-7-1906, kontorist
Gustav Risa, 23 år skomager, var her i 1903
De bodde her mellom fra rundt 1900 til 1944
Peder Pedersen Riise/Reise/Risa var født i 1870/72 og gift med Janna f. 1864.
De hadde 7 barn, men tre døde som små. Peder ble kalt handelsmann i 1900 og kona var handlende i kolonial og hadde butikk her. I 1904 arbeidet Peder på Gummifabrikk. Han var hermetikkarbeider i 1906 og fabrikkarbeider i 1914. Peder hadde barbersalong her i 1922, samtidig som han er ført opp som fabrikk formann. I bransjeregisteret for Stavanger ser det ut som om han hadde salong her fram til 1944, i hvert fall eide han huset i 1943. Barbersalongen flyttet til Pedersgaten 28 i 1937, fortalte Peder Riise til Rogalands Avis i 1998.
Sønnen Arne var også barber i 1922. Sønnen Paulus var i 1916 – 17 år gammel og dekksgutt på barken ”Bellhouse”. Han var fortsatt sjømann i 1922. Paulus ble boende i Amerika. Datteren Karen Helene ble nevnt i FT 1900, hun døde i januar i 1901 av lungetæring, 5 år gammel. Ingeborg var telefonistinne i 1922. Hun ble gift med Fridtjof Idsøe i 1929.
I Bransjeregisteret for kolonialhandlere er J. P. Riise oppført i 1901 og årene fram mot 1914, men ikke etter det. Men i 1941 og 1944 hadde de Frugt og tobakksforretning her.
Janna fikk stemme ved valget i 1903, enten fordi hun hadde egen inntekt over kr. 400, eller mannen tjente så mye. Peder eide dette huset i 1912, han eide også et annet hus, Ladegårdskleven 3. Der bodde noen av Peders søsken.
De hadde i 1900 tjenestejenta Gurine Paulsen på 15 år.

    

Sammen med familien bodde i 1900 også to ugifte frøkner, søstre?, fra Skudenes. De arbeidet ved Preservingen.
Gustav Risa, 23 år, var skomager og bodde sammen med familien i 1903.

Fra 1914 dukker det opp andre barbere i huset.
Først Bernhard Danielsen på 22 år. Han hadde kone og to barn.
Deretter kommer Jens Theodor Kristensen, 25 og det opplyses at han eier en barberforretning i huset, mens i 1916 var Otto Andersen barber hos Riise.

I 1900 åpnet B. Stangeland et bageriutsalg i Langgt. 8. I annonsen reklamerte han med at samtlige brødsorter kunne «erholdes» bl. a. hos J.P.Riise.

 

1933

Les mer om familien i Pedersgata 28

 

1901 Pedersgata 78 Gertrud Larsen, hun vant en oppsats sto det i avisen. Mer vet en ikke om henne.

1901

2 sammenhængende Sale tilleie fra Paaske Flyttetid

1900 Pedersgata 78
Konrad Nikolaisen, f. 1871, skibstømmermann.
Inger Gurine, f. Osmundsen, f. 1873, Tysvær
Nicolai f. 1898 i Tysvær døde 1900, 2 år gammel
Borghild, f. 1901
Familien bodde i Pedersgata 32 i slutten av 1900. På adressen står det nr 78 II så det skulle tyde på at de bodde i 2. etasje.

Les mer i Pedersgata 32

1902 Pedersgata 78
Eivind / Even Hermandsen, f. 1874, styrmann
Gurine, f. Olsen, f. 1871
Tørres, f. 10-7-1899
Sverre Hermansen, f. 27-12-1901 og døde 12-3-1902 snaut 3 måneder gammel.
Even var styrmand med «Anna Kamp»? i 3 måneder, nu med galeas «Mars» De bodde i Nedstrandsgt. 12 i 1900.

1902

Mandag den 12te ds. Kl 3 efterm. Afholdes  paa grund af bortreise auktion i Pedersgaden 78 over indbo og løsøre, hvoriblandt: sofa, stole, flere borde, speile, seng og sengklæder, sten og glastøi samt kjøkkentøi m.m.  Stavanger auktionsforvalterkontor 7. mai 1902 – Tranaas

1902 – 1904 Pedersgata 78
Sem Kartevold, 11-7-1875, Varhaug, løsarbeider. Egersund
Louise, f. 18-12-1870, Helleland
Gunhild 9
Jenny, f. 8-2-1886
Louis, f. 17-7-1898
Hilda Kartevold fikk en gevinst i 1903. Gunhild?

1903 – 1906 Pedersgata 78
Bertinius Thorsen, f. 1870, 2. maskinist – «Rogaland»
Anna, f, Madsen, f. 9-1-1873, Laurvik
Bertine, f. 8-11-1896
August, f. 10-4-1898
Andrik, f. 16-4-1902
Marie, f. 27-7-1904
Marthe, f. 1905
Anna, f. 6-6-1908.
Innen 1910 var Anna blitt enke og bodde da i Hjelmelandsgt. 20. Anna Thorsen, hun fikk stemme ved valget i 1903.

3 sammenhængende værelser, ene kjøkken. Kan ogsaa deles. 1904

1904-1905 Pedersgata 78
Karl Johan Gundersen, f. 29-4-1871, matros
Inger Næss, f. 12-2-1875
Inga J. f. 1-12-1904
Karl Ingemand, f. 2-12-1905
De var flyttet til Pedersgata 74 innen 1910.
Les mer i Pedersgata 74

1905 Pedersgata 78
Ingeborg Bernharden, 32 år syerske
Otto Herseth? 7
Mons Chr. Monsen 35 blikkslager

1905

En næsten ny barnevogn til salgs.

1906 Pedersgata 78
Christian Gundersen, f. 23-9-1883, blikkslager
Jørgine, f. 7-2-1883
Ingrid, f. 28-2-1903
John, f. 10-4-1904
Borghild, f. 31-12-1905
Malene, f. 9-10-1907
Kristian, f. 2-10-1909
Familien var flyttet til Brøndgata 10 innen 1910.

1906 Pedersgata 78
Thine Næsheim, 20 år, butik. Frue Meieri udsalg

God, buet Ansjos faaes i J.P.Riises Kolonialforretning. 1907

1907 – 1909 Pedersgata 78
Peder Pedersen Hesje, 57år fra Tysvær, smed Støberi og dok, død 27-1-1907, 58 år gammel, av tuberkulose.
Abigel, f. Hansen, f. 19-12-1944, Bjerkreim, enke i 1907, død 18-2-1928, 85 år gammel
Mandius, f. 21-1879, arb. Smørfabrikken Svithun
Christine, 16 år, fab.arb. Sygelig f. 1890 død 1908 av tuberkulose.
Alfred, f. 16-5-1892
Hans f. 1886 død 1906
Peder døde det året de flyttet hit. Året før hadde de mistet sønnen Hans på 20 år, og datteren Christine døde i 1908.
Selma, død 15-12-1909, 29 år gammel. Selma var gift med Sigurd Danielsen
Abigel og to sønner bodde i Fjeldsmauet 10 i 1910. Det ble vurdert om hun skulle få kommnal pensjon som renholds og budkone i 1927.

1908 Pedersgata 78
Erik M. Helland, f. 4-10-1847, Sandeid, arbeider
Marie, f. 10-8-1864, Haaland
Malene, f. 9-1-1891, Gjesdal
Ingolf, f. 20-10-1892
Magnus, f. 5-1-1894
Kristine, f. 12-1-1895
Sværre, f. 10-2-1897
Ellen, f. 10-4-1897
Hans, f. 3-9-1900, Sandeid
Andreas, f. 7-8-1902, Sandeid
Martin, f. 28-4-1905
Familien var flyttet til Taarngt. 15 innen 1910. Da var Erik frugthandler.

1909

1910 Pedersgata 78
Karen Lagerhus, 24 år fab.

1910-1912 Pedersgata 78
Hans Oscar Teodor Nilsen, 14-4-1884, murerhåndtlanger, død 9-12-1966
Hanna/Johanna, f. Severeid, f. 14-3-1880, Fuse sogn
Anny Betzy, f. 28-6-1909, g. m Otto
Lilly, f. 12-2-1911, g.m. Ottar
Olav, g.m. Laura
Clara Nilsen, f. 1-4-1892, fabrikpike. Hun var søster til Oskar og bodde sammen med familien.

1912

En del af et skilingskjæde tabt den 17. mai paa Idrætsmarken; den ærlige finder bedes henvende sig i Pedersgd. 78 eller exped.

1910 Pedersgata 78
Ole Tørresdal, f. 5-2-1885, Vats, bødker, død 19-3-1955, 70 år gammel
Astrid Sofie Thorsen, f. 6-3-1885, død 28-9-1959, 74 år gammel
Dødfødt gutt 14-4-1909
Anders Olav, død 20-6-1925, 4 uker gammel.
De bodde i Spilderhaugsmauet 3 i 1910.

1910

For en barber eller svend er en pen lys butik tilleie strax eller senere hvori drives barbersalon og i flere aar er drevet saadan.

God forretningsplads. Elektrisk lys og gas er indlagt. Pedersgd.78 henv. 2den etage.

1914 Pedersgata 78
Bernhard Danielsen, 22 år, barber
Martha 22 år
Hans Petter 4 år
Dan Sigurd 1 år

1911

1915 Pedersgata 78  Jens Theodor Kristensen, 25 år, barbersvend. Eier barberforretning her.

1914   En sykle er fundet, Faaes tilbake i Pedersgaden 78

1916 Pedersgata 78
Otto Andersen, 42 år, barber hos Riise

1916 Pedersgata 78
Elfrida Aanensen, f. 1898 pige
Trygve Lorentzen, ungkar barber
Klara Olivia f. 5-6-1916
Elfrida var ikke gift og arbeidet på Blikktrykkeriet. Da hun skulle føde datteren fikk hun plass på Stavanger Kvinde og Spædbarnshjem i Strømvig. Trygve bodde her og Elfrida bodde en tid rett før fødselen i Avaldsnesgt. 94. Elfrida og Trygve ble viet i juli 1916.

1929

1923 – 1924- Pedersgata 78
Lasse Andreas Torvund, f. 15-7-1881, Hjelmeland, Cementarbeider, død 16-6-1960, 80 år gammel
Ellen Johanne Stokke, f. 1883, død 17-12-1952, 69 år gammel
Ingvald Gunerius, f. 15-4-1916, død 11-7-1931, 15 år gammel
Henny, g. m. Rudolf Fløgstad. Henny døde 7-10-1959, 47 år gammel

1936-

1937- 1939 Pedersgata 78
Rakel Olava Svendsen
Rangvald Svendsen, f. 13-2-1917, bud.

1935. Det sto ofte hilsener i avisene fra folk i Amerika som ba journalisten hilse hjem.

Jeg har funnet skattelister fra 1933 til 1964. Disse er ordnet på adressene, der får en se hvem som bodde i huset år for år. For de fleste er det ført opp fødselsdata og yrke. Dessverre viser listene ikke resten av familien. Det var mange unge enslige som bodde på hybel i kort tid.

Pedersgata 78
1941-42 Ole Olsen, f. 9-3-19001, veiarbeider
1942-43 Alf Gundersen, f. 1-7-1920, arbeider

1942-43 Olav Martin Gunderstad, f. 20-3-1908, arbeider
Kristoffer Gunderstad, f. 5-8-1910, arbeider

1942-43 Reidar Holum. f. 16-1-1921, arbeider
Ingvald Holum, arbeider

1944-45 Mathias Morland, f. 9-11-1888, arbeider
1945-46 Erland Aabakken, 9-1-1910

1947 – 1954
K. Reinholdt Serigstad, f. 21-1-1909, arbeider, død 4-8-1982, 73 år gammel
Olga, f. Thorkildsen, død 24-4-1991, 78 år gammel
Oddbjørg, g.m. Arne Berg

1947 – 1969—Ingrid Ekeland, f. 26-1-1909, daghjelp, pensjonist
1948-50 Mary Linder, f. 6-5-1913, syerske

1956 – 1958 Pedersgata 78
Sverre Jørstad, f. 15-1-1903, rustbanker, han er bare nevnt her da han hadde annonser i avisen.

1958

1958 – 1967 Pedersgata 78
Inge K. Folden, f. 31-3-1905, pianostemmer
Else Margaret Folden

1954-1960 Pedersgata 78
Ester Tharaldsen, f. 2-12-1915, diskdame
1955-56 Laura Eikemo, f. 12-8-1937, gummiarbeider-1940
1955 Torund Thorsen, f. 11-7-1941
1955 Grethe Thorsen, f. 11-2-1940, ekspeditrise
1959 Margit Krokedal, f. 25-2-1938, kjøkkenlærer
1956-57 Harald Amdal, f. 6-4-1933, sjåfør
1956-57 Astrid Margethe Darsen?, 16-3-1938, gummiarbeider
1959 Randi Fiskå, f. 31-1-1939, ekspeditrise
1959 Astrid Vervik, f. 14-6-1940, tekstilarbeider
1960 Ingeborg Slettebø, f. 26-1-1942

1960 -1961 Pedersgata 78
Sverre Hornseth
Sigrid Marie, f. Hytland, død 22-9-1979, 52 år gammel.
Wigdis, g.m. Jostein Askeland
Karin, g. m. Ole Kndsen
Rune
Unni, g.m. Svein E. Brommeland
Nina, g.m. Jonny
Kirsten
Familien flyttet til Chr. Bjellandsgt. 17.

1963 Pedersgata 78
Elen Høynes, pensjonist

1967 – 1969- Pedersgata 78
Walter Jacobsen, død 10-8-1982, 54 år gammel-
Inga, f. Lindås
Kåre Inge og Anne Marie
Jerry og Hanne
Jim

 

1953

 

1984

1976

Salg1996 2000

1996

2000

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net