Pedersgata nr. 078

Pedersgata 78

ATK 2008

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

194

br.nr. 1342  70 m2 stor tomt

Dette huset ligger inneklemt i en husrekke på fem hus. Det er et kassahus på to etasjer og loft. I første etasje var det butikk og leilighet med to rom og kjøkken. Det var også to rom og kjøkken i andre etasje. Det er en liten åpning mellom huset og nabohusene på begge sider.

Nede var der to store butikkvinduer med dør i midten, oppe var der to trefagsvinduer mot gaten. Her startet Økonom sitt første utsalg i 1900. Butikkene i sentrum begynte så smått å få store vinduer i 1860 årene.

 

Eiere:

Ukjent byggeår

Tjøl Pedersen

1865                Tjøl Pedersens enke, Ingeborg Ivarsdtr.

1900                Lars Risvold

1912                P.P. Riise

1940-41           Magny Riise, f. 19-7-1890, huseier

1955                Sverre Kleiberg

1996                til Grant Rune og Keth Ingunn Kleiberg

1996                til Leiv Tormod Kalvatn

2000                til Terje Folkvord

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

Økonom avd. 1 1900-1901

”23 april 1900 åpnet Forbruksforeningen Økonom sin første butikk i leide lokaler i Pedersgata 78. Våren 1902 kunne Økonom flytte inn i eget nybygg i Pedersgata 81, etter et års midlertidig utsalg i Pedersgata 92.” forteller Gunnar Roalkvam i boka om Samvirkelaget Økonom 100 år.

1900

 Peder / Janna Riise. kolonialforretning fra 1901 til1910

P. Riise Frugt og tobaksforretning, 1941-1944

1950

Hopes Konfeksjon. Firmaet startet i januar 1946 av nåværende innehaver Kr. Hope. Virksomheten omfatter framstilling av målskjemadresser og frakker samt nummer-størrelser. Firmaet har i det siste år også tilvirket damedrakter etter nummer og målskjema, alt etter svensk system. Innehaveren har gjennomgått tilskjærerkurs ved Stockholms Tilskarare-Akademi høsten 1947.

Hope1951

 

Reseda blomsterforretning, parfymeri og kortevarer (Hilma Andreassen) 1953-1955

Tjensvold Blomsterforretning, 1960-1968–

Tekno 1976-  1981

Garnbutikk 1984

 

Folk i huset:

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt FT fra 1865, 1894 til 1916. Alderen på personene er hentet fra første gang de dukker opp i kildene. I kirkebøkene (Kb.) er det funnet folk som ble døpt, konfirmert, gift eller døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene (Adr.), valgmanntall og opplysninger fra privatpersoner og andre kilder. Det finnes ikke noe samlet oversikt med opplysninger om hvem som bodde her i årene mellom 1865 og 1894, eller etter 1916. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1865

Tjøl Pedersen,

Ingeborg Johanne Iverdtr. f. 1838 i Hetland, spinderske. Hun var enke i 1865.død 11-10-1912, 75 år gammel. Se Pedersgata 76

Johan Marcelius Olsen, f. 1859 død 21-2-1867 -7 ½ år gammel av mavebetennelse.

Bertinius død 17-2-1862 – ¾ år gammel.

Peder Bertinius Olsen, f. 1863 død 24-12-1867 – 9 år gammel av brystbetennelse.

Barna ble gravlagt på Egenes gravlund.

Ingeborg hadde vært gift med tømmermannen Tjøl Pedersen, når han døde er usikkert, men det må ha vært mellom 1862-1865. I løpet av få år mistet Ingeborg mannen og tre sønner.

Da Bertinius døde i 1862 bodde de i skipper Velands??  hus. Kan det ha vært dette huset som de senere kjøpte? Ingeborg ble gift med enkemannen Ole Knudsen. De bodde i nabohuset Pedersgata 76 i 1875.

les mer i Pedersgata 76

1865-

Elen Marie Eriksdtr. enke f. 1826 i Kristiansand, vaskekone

Enger Marie Pedersdtr. f. 1850

Elen og datteren var logerende hos Ingeborg Pedersen.

 

1865

Zakarias Olsen, f. 1815 i Avaldsnes, kaiarbeider

Bertha Marie Larsdtr. f 1821

Ole Johan, f. 1847

Ane Jensine f. 1850

Familien bodde i Pedersgata 72 i 1875.

Les mer i Pedersgata 72

 

1893 – 1900

Lars Larsen Risvold f. 1869, Sauda, handelsmand og postkassetømmer, død 1929

Inger Rasmusdtr. Nødland f. 1867 Fossand . død 23-1-1955, 88 år gammel. De giftet seg 15-10-1893

Lars L. f. 27-1-1895

Rasmus f. 12-3-1897

Malmfrid f. 23-10-1898

Marie f. 26-6-1900

I samme hus bodde også Inger Larsdtr Risvold f. 10-8-1872, søster til Lars. Hun ble gift 17-4*-1898 med Johannes Rasmussen Nødland, f. 23-7-1876, Nødland i Forsand. Johannes var bror til Inger Rasmusdtr.

Her ser vi et søskenpar, Lars og Inger Risvold, fra Saude, som gifter seg med et annet søskenpar, Inger og Johannes Nødland, fra Fossan.

Johannes Rasmussen Nødland, f. 23-7-1876, Nødland i Høgsfjord.

Fedrene var Lars Larsen Risvold og Rasmus Pedersen Nødland.

Innen 1900 var Lars og familien flyttet til Pedersgata 32

1900

Fredag de 20. dennes kl 10 form. Bliver efter forlangende af handelsmand Lars Risvold paa grund af ophør med

forretningen auktion afholdt i hans Hus Pedersgaden 78 oger kolonialvarer, hvoraf fremhæves kaffe, sukker, the, vine,

et parti saft samt maal og vægtredskaber, butiklamper m.m.  Stavanger auktionsforvalterkontor 14 april 1900 – Tranaas

Les mer i Pedersgata 32

1894

Thea Olsen, 23, sypige 1894

Olava Meling, 23, sypige 1894

 

1897

Johan Knudsen, f. 1871, skibsmaskinist

Theodora Børresen, f. 1871

Torborg, f. 18-9-1897

Harald, f. 10-3-1899

Sverre, f. 13-9-1900

Innen 1900 var familien flyttet til Jæderensgate 80.

 

 

Fam Riise bodde her allerede i 1900, og vi kan følge familien fram til 1944.

1900 -1944

Peder Pedersen Riise, f. 13-10-1873, løsarb. barbermester

Janna f. Nilsen, f. 12-4-1864, handlende, død 3-1-1936, 70 år gammel

Karen Helene f. 1896 død 30-1-1901

Paulus, f. 20-2-1897

Ingeborg, f. 6-3-1898

Arne, f. 1-7-1900 – død 16-2-1901

Arne, f. 20-9-1902, barber

John f. 5-2-1905 og død 9-2-1905, 1 år gammel

Jenny f. 14-7-1906, kontorist

Gustav Risa,  23 år skomager, var her i 1903

De bodde her mellom fra rundt 1900 til 1944

Peder Pedersen Riise/Reise/Risa var født i 1870/72 og gift med Janna f. 1864.

De hadde 7 barn, men tre døde som små. Peder ble kalt handelsmann i 1900 og kona var handlende i kolonial og hadde butikk her. I 1904 arbeidet Peder på Gummifabrikk. Han var hermetikkarbeider i 1906 og fabrikkarbeider i 1914. Peder hadde barbersalong her i 1922, samtidig som han er ført opp som fabrikk formann. I bransjeregisteret for Stavanger ser det ut som om han hadde salong her fram til 1944, i hvert fall eide han huset i 1943. Barbersalongen flyttet til Pedersgaten 28 i 1937, fortalte Peder Riise til Rogalands Avis i 1998.

Sønnen Arne var også barber i 1922.  Sønnen Paulus var i 1916 – 17 år gammel og dekksgutt på barken ”Bellhouse”. Han var fortsatt sjømann i 1922. Paulus ble boende i Amerika. Datteren Karen Helene ble nevnt i FT 1900, hun døde i januar i 1901 av lungetæring, 5 år gammel.  Ingeborg var telefonistinne i 1922. Hun ble gift med Fridtjof Idsøe i 1929.

I Bransjeregisteret for kolonialhandlere er J. P. Riise oppført i 1901 og årene fram mot 1914, men ikke etter det. Men i 1941 og 1944 hadde de Frugt og tobakksforretning her.

Janna fikk stemme ved valget i 1903, enten fordi hun hadde egen inntekt over kr. 400, eller mannen tjente så mye.

Peder eide dette huset i 1912, han eide også et annet hus, Ladegårdskleven 3. Der bodde noen av Peders søsken.

De hadde i 1900 tjenestejenta Gurine Paulsen på 15 år.

    

Sammen med familien bodde i 1900 også to ugifte frøkner, søstre?, fra Skudenes. De arbeidet ved Preservingen.

Gustav Risa, 23 år, var skomager og bodde sammen med familien i 1903.

 

Fra 1914 dukker det opp andre barbere i huset.

Først Bernhard Danielsen på 22 år. Han hadde kone og to barn.

Deretter kommer Jens Theodor Kristensen, 25 og det opplyses at han eier en barberforretning i huset, mens i 1916 var Otto Andersen barber hos Riise.

 

I 1900 åpnet B. Stangeland et bageriutsalg i Langgt. 8.  I annonsen reklamerte han med at samtlige brødsorter kunne «erholdes» bl. a. hos J.P.Riise.

1933

Les mer om familien i Pedersgata 28

 

1901

Gertrud Larsen, hun vant en oppsats sto det i avisen. Mer vet en ikke om henne.

1901

2 sammenhængende Sale tilleie fra Paaske Flyttetid

 

1900

Konrad Nikolaisen, f. 1871, skibstømmermann.

Inger Gurine, f. Osmundsen, f. 1873, Tysvær

Nicolai f. 1898 i Tysvær døde 1900, 2 år gammel

Borghild, f. 1901

Familien bodde i Pedersgata 32 i slutten av 1900. På adressen står det nr 78 II så det skulle tyde på at de bodde i 2. etasje.

Les mer i Pedersgata 32

 

1902

Eivind / Even Hermandsen, f. 1874, styrmann

Gurine, f. Olsen, f. 1871

Tørres, f. 10-7-1899

Sverre Hermansen, f. 27-12-1901 og døde 12-3-1902 snaut 3 måneder gammel.

Even var styrmand med «Anna Kamp»? i 3 måneder, nu med galeas «Mars» De  bodde  i Nedstrandsgt. 12 i 1900.

 

1902

Mandag den 12te ds. Kl 3 efterm. Afholdes  paa grund af bortreise auktion i Pedersgaden 78 over indbo og løsøre, hvoriblandt: sofa, stole, flere borde, speile, seng og sengklæder, sten og glastøi samt kjøkkentøi m.m.  Stavanger auktionsforvalterkontor 7. mai 1902 – Tranaas

 

1902 – 1904

Sem Kartevold, 11-7-1875, Varhaug, løsarbeider. Egersund

Louise, f. 18-12-1870, Helleland

Gunhild 9

Jenny, f. 8-2-1886

Louis, f. 17-7-1898

Hilda Kartevold fikk en gevinst i 1903. Gunhild?

 

1903 – 1906

Bertinius Thorsen, f. 1870,  2. maskinist – «Rogaland»

Anna, f, Madsen, f. 9-1-1873, Laurvik

Bertine, f. 8-11-1896

August, f. 10-4-1898

Andrik, f. 16-4-1902

Marie, f. 27-7-1904

Marthe, f. 1905

Anna, f. 6-6-1908.

Innen 1910 var Anna blitt enke og bodde da i Hjelmelandsgt. 20. Anna Thorsen, hun  fikk stemme ved valget i 1903.

3 sammenhængende værelser, ene kjøkken. Kan ogsaa deles. 1904

 

1904-1905

Karl Johan Gundersen, f. 29-4-1871, matros

Inger Næss, f. 12-2-1875

Inga J. f. 1-12-1904

Karl Ingemand, f. 2-12-1905

De var flyttet til Pedersgata 74 innen 1910.

Les mer i Pedersgata 74

1905

Ingeborg Bernharden, 32 år syerske

Otto Herseth? 7

Mons Chr. Monsen 35 blikkslager

 

1905

En næsten ny barnevogn til salgs.

 

1906  

Christian Gundersen, f. 23-9-1883, blikkslager

Jørgine, f. 7-2-1883

Ingrid, f. 28-2-1903

John, f. 10-4-1904

Borghild, f. 31-12-1905

Malene, f. 9-10-1907

Kristian, f. 2-10-1909

Familien var flyttet til Brøndgata 10 innen 1910.

 

1906

Thine Næsheim, 20 år, butik. Frue Meieri udsalg

 

God, buet Ansjos faaes i J.P.Riises Kolonialforretning. 1907

 

1907 – 1909                                                       

Peder Pedersen Hesje, 57år fra Tysvær, smed Støberi og dok, død 27-1-1907, 58 år gammel, av tuberkulose.

Abigel, f. Hansen, f. 19-12-1944, Bjerkreim, enke i 1907, død 18-2-1928, 85 år gammel

Mandius, f. 21-1879, arb. Smørfabrikken Svithun

Christine, 16 år,  fab.arb. Sygelig f. 1890 død 1908 av tuberkulose.

Alfred, f. 16-5-1892

Hans f. 1886 død 1906

Peder døde det året de flyttet hit. Året før hadde de mistet sønnen Hans på 20 år, og datteren Christine døde i 1908.

Selma, død 15-12-1909, 29 år gammel. Selma var gift med Sigurd Danielsen

Abigel og to sønner bodde i Fjeldsmauet 10 i 1910. Det ble vurdert om hun skulle få kommnal pensjon som renholds og budkone i 1927.

1908

Erik M. Helland, f. 4-10-1847, Sandeid, arbeider

Marie, f. 10-8-1864, Haaland

Malene, f. 9-1-1891, Gjesdal

Ingolf, f. 20-10-1892

Magnus, f. 5-1-1894

Kristine, f. 12-1-1895

Sværre, f. 10-2-1897

Ellen, f. 10-4-1897

Hans, f. 3-9-1900, Sandeid

Andreas, f. 7-8-1902, Sandeid

Martin, f. 28-4-1905

Familien var flyttet til Taarngt. 15 innen 1910. Da var Erik frugthandler.

1909

 

1910

Karen Lagerhus, 24 år fab.

 

1910-1912

Hans Oscar Teodor Nilsen, 14-4-1884, murerhåndtlanger, død 9-12-1966

Hanna/Johanna, f. Severeid,  f. 14-3-1880, Fuse sogn

Anny Betzy, f. 28-6-1909, g. m Otto

Lilly, f. 12-2-1911, g.m. Ottar

Olav, g.m. Laura

Clara Nilsen, f. 1-4-1892, fabrikpike. Hun var søster til Oskar og bodde sammen med familien.

1912

En del af et skilingskjæde tabt den 17. mai paa Idrætsmarken; den ærlige finder bedes henvende sig i Pedersgd. 78 eller exped.

 

1910

Ole Tørresdal, f. 5-2-1885, Vats,  bødker, død 19-3-1955, 70 år gammel

Astrid Sofie Thorsen, f. 6-3-1885, død 28-9-1959, 74 år gammel

Dødfødt gutt 14-4-1909

Anders Olav, død 20-6-1925, 4 uker gammel.

De bodde i Spilderhaugsmauet 3 i 1910.

1910

For en barber eller svend er en pen lys butik tilleie strax eller senere hvori drives barbersalon og i flere aar er drevet saadan.

God forretningsplads. Elektrisk lys og gas er indlagt. Pedersgd.78 henv. 2den etage.

 

1914

Bernhard Danielsen, 22 år, barber

Martha 22 år

Hans Petter 4 år

Dan Sigurd 1 år

1911

1915

Jens Theodor Kristensen, 25 år, barbersvend. Eier barberforretning her.

 

1914   En sykle er fundet, Faaes tilbake i Pedersgaden 78

 

1916

Otto Andersen, 42 år, barber hos Riise

 

1916

Elfrida Aanensen, f. 1898 pige

Trygve Lorentzen, ungkar barber

Klara Olivia f. 5-6-1916

Elfrida var ikke gift og arbeidet på Blikktrykkeriet. Da hun skulle føde datteren fikk hun plass på Stavanger Kvinde og Spædbarnshjem i Strømvig. Trygve bodde her og Elfrida bodde en tid rett før fødselen i Avaldsnesgt. 94.  Elfrida og Trygve ble viet i juli 1916.

 

1929

 

1923 – 1924-

Lasse Andreas Torvund, f. 15-7-1881, Hjelmeland, Cementarbeider, død 16-6-1960, 80 år gammel

Ellen Johanne Stokke, f. 1883, død 17-12-1952, 69 år gammel

Ingvald Gunerius, f. 15-4-1916, død 11-7-1931, 15 år gammel

Henny, g. m. Rudolf Fløgstad. Henny døde 7-10-1959, 47 år gammel.

 

1936-

 

1937- 1939

Rakel Olava Svendsen

Rangvald Svendsen, f. 13-2-1917, bud.

 

1935. Det sto ofte hilsener i avisene fra folk i Amerika som ba journalisten hilse hjem.

 

Jeg har funnet skattelister fra 1933 til 1964. Disse er ordnet på adressene, der får en se hvem som bodde i huset

år for år. For de fleste er det ført opp fødselsdata og yrke. Dessverre viser listene ikke resten av familien.

Det var mange unge enslige som bodde på hybel i kort tid.

 

 

1941-42 Ole Olsen, f. 9-3-19001, veiarbeider

1942-43 Alf Gundersen, f. 1-7-1920, arbeider

 

1942-43 Olav Martin Gunderstad, f. 20-3-1908, arbeider

Kristoffer Gunderstad, f. 5-8-1910, arbeider

 

1942-43 Reidar Holum. f. 16-1-1921, arbeider

Ingvald Holum, arbeider

 

1944-45 Mathias Morland, f. 9-11-1888, arbeider

1945-46 Erland Aabakken, 9-1-1910

 

1947 – 1954

K. Reinholdt Serigstad, f. 21-1-1909, arbeider, død 4-8-1982, 73 år gammel

Olga, f. Thorkildsen, død 24-4-1991, 78 år gammel

Oddbjørg, g.m. Arne Berg

 

1947 – 1969—Ingrid Ekeland, f. 26-1-1909, daghjelp, pensjonist

1948-50 Mary Linder, f. 6-5-1913, syerske

 

1956 – 1958

Sverre Jørstad, f. 15-1-1903, rustbanker, han er bare nevnt her da han hadde annonser i avisen.

1958

 

1958 – 1967

Inge K. Folden, f. 31-3-1905,  pianostemmer

Else Margaret Folden

 

1954-1960

Ester Tharaldsen, f. 2-12-1915, diskdame

1955-56 Laura Eikemo, f. 12-8-1937, gummiarbeider-1940

1955 Torund Thorsen, f. 11-7-1941

1955 Grethe Thorsen, f. 11-2-1940, ekspeditrise

1959 Margit Krokedal, f. 25-2-1938, kjøkkenlærer

1956-57 Harald Amdal, f. 6-4-1933, sjåfør

1956-57 Astrid Margethe Darsen?, 16-3-1938, gummiarbeider

1959 Randi Fiskå, f. 31-1-1939, ekspeditrise

1959 Astrid Vervik, f. 14-6-1940, tekstilarbeider

1960 Ingeborg Slettebø, f. 26-1-1942

1960 -1961

Sverre Hornseth

Sigrid Marie, f. Hytland, død 22-9-1979, 52 år gammel.

Wigdis, g.m. Jostein Askeland

Karin, g. m. Ole Kndsen

Rune

Unni, g.m. Svein E. Brommeland

Nina, g.m. Jonny

Kirsten

Familien flyttet til Chr. Bjellandsgt. 17.

 

1963

Elen Høynes, pensjonist

 

1967 – 1969-

Walter Jacobsen, død 10-8-1982, 54 år gammel-

Inga, f. Lindås

Kåre Inge og Anne Marie

Jerry og Hanne

Jim

 

1953

 

1984

1976

Salg1996 2000

1996

2000

 

 

I mellomkrigsårene og fram til i dag har jeg lite opplysninger om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Det er få muligheter å finne det ut. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.