Pedersgata nr. 077

Pedersgata 77

ATK 2011

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

208

Br.nr. 1195  97 m² stor tomt.

Huset ligger på venstre side av gaten mellom nr 75 og 79. Mellom Bratteberggaten og Haugesundsgaten.  Det er et lite hus med høy kjeller. Der har det de tidligste tider blitt drevet forretning, både litt kolonial, frugt og cigar handel og barber.

Eiere:

1861    R.E. Næsheim hadde hjemmel

1861    Rasmus Eliassen, uten hjemmel

1881    fra T. Gundersen

1881    til Rasmus Ellingsen

1881    til Ole Johannes Johnsen Noremstad?

1884    til A. Abrahamsen

1897    til A.M. Berg, postbud

1898    til Karl A. Svensen

1898    til Sivert Nilsen (1900)

1916    til Adele og Lydia Johnsen (1912)

1921    til Olav Lian

1921    til Marcus Knudsen – makebyttet

1921    til Martin Jørgensen (1933)

1927    til Oskar Knudsen

1940    til Arne Høiland, f. 12-2-1915

1940    til Herman Bærheim, f. 5-3-1880

1941    til Oluf Johannessen, f. 13-2-1882

1942    fra Hulda Elida Høiland, f. 14-4-1914

1943    til Kurt Gjøvåg, f. 23-4-1909

1943    til Alf Thu, f. 23-7-1897 (1955)

1994     fra Odd Arild Ånonsen

1994      til Arild Joa

2007       til Anne Grethe Svåsand Gilje

2007       til Peder Sunde og Siri Kristin Sunde

Her var det så mange skifter at det er vanskelig å få det rett. I matriklene ser det ut som om årstallene ikke stemmer med panteregisteret.

1917

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1875                Jørgine Eliassen, livnærte seg ved handel.

1898-1901      Jørgine Nilsen, f.1872, enke handlende i colonial

1902-1916      Annanias Olai Johnsen, f. 1845, Bergen, barber egen forretning

1902-1910      Lena Johnsen, f. 1852, handlende. butikk her.

1914 – 1915    E Hallesland, Frugtforretning her 1915

1918 – 1923    Olav Ovesen Lian, f. 1881, han hadde frugt og cigar handel her.

1925                Oluf A. Andersen, frugt og grønnsaker. 

1944                Jørgen Høiland, barber.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 8 personer 2 fam

1875 9 personer 2 fam

1900 5 personer 2 fam

1910 4 personer 1 fam

1865                                                              

Hans Eriksen f. 1837 Findås, smed

Dorthea Johannesdtr. f. 1834 Findås

Marianne Hansdtr. f. 1860 Mosterhavn

Erik Johan Hansen f. 1863 Mosterhavn

Denne familien var muligens flyttet til Nedre Tasta innen 1875.

1865-1875

Jørgine Eliassen, f. 25-12-1824 Egersund, enke, huseierske

Elisabeth Olava Eliassen f. 1850

Martin Eliassen, f. 1854, sjømand

Jonas Rasmus Eliassen, f. 17-2-1859, fotografist

Gudmund Theodor Eliassen, f.14-5-1861, Seilmager

Jørgine ernærte seg ved handel i 1875.

1873

Rasmus Eliassen, 48 enkemand, Egersund

Jonas Rasmus f. 1859

Gudmund Theodor, f. 1861

I 1865 var Jørgine enke og ført opp med en datter og to sønner, Martin og Rasmus. Hun ble ikke nevnt i 1873, men da finner vi enkemann Rasmus Eliassen, 48 år født i Egersund. I alder kan det se ut som om han er hennes bror eller svoger.  Rasmus var enkemann med to sønner Jonas Rasmus og Gudmund Theodor.  To år senere er Jørgine nevnt igjen og da er Jonas Rasmus og Gudmund Theodor ført som hennes sønner. Rasmus Eliassen ble ikke nevnt.

Jørgine ernærte seg med handel i 1875, Martin var sjømann, Jonas Rasmus var fottografist, mens Gudmund Theodor på 14 år var seilmaker.

1873-1875   

Erik Eriksen Egeland, f. 26-10-1825, sjauer, Thime fattig

Karen Oline, f. 17-5-1822, Haaland, Tananger

Ingeborg Maria, f. 1852, Sandnes

Olaus, f. 26-2-1855, forsørges av faderen

Knud, f. 15-7-1858

Emilia Karoline, f. 21-10-1861

Erik var fattig i 1873, men i 1875 arbeidet han på E. Berentsens Bane (reberbane). Olaus var ferdig med skolen og uten jobb så faren måtte forsørge han. De bodde i 1865 hos Mathias Monsen (ikke adresse)

1885

Morten Abrahamsen, f. 1823, Anixdal Haa, tømmermand, vorsomhelst fortiden intet

Christine, f. 1820, Rennesøy, huistru helseløs

Albert Aslags. F. 1863, skibsbøger, Støberi&Dok

Gurine Aslags., f. 1859, hustru

Marie Christine Aslags. F. 1883

Disse bodde i anden etasje og jeg vet ikke familieforholdet mellom dem.

1885

Martin Abrahamsen, f. 1846, tømmermand, død 7-3-1905, 58 år gammel

Karen Olsen, f. 1851, Klepp, hustru

Ana Maria, f. 1876

Ana Bertine, f. 1878 – død mars 1899, 21 år gammel

Ole Martinius, f. 1884

Denne familien bodde i kjelderen. De bodde i Banevigen 12 da Anna Bertine døde i 1899.

1899

1893            

Johan Adolf Aasen?, f. 1874

Gurine Komedal, f. 1874

Inga Therese, f. 8-1-1893

Foreldrene var dissentere (tilhørte et annet kirkesamfunn) og moren hadde adresse her, men faren sto oppført med annen adresse. De var gift. De ble bare nevnt her da Inga ble døpt.

1898

Anton Marius Berg, f. 1845, Soggnedal, postbud, død 23-1-1909, 63 år gammel

Karoline Jensen, f. 13-6-1852

Alfred, f. 1872

Johanne Marie, f. 1876, damesøm

Alvny Malmfrid, f. 22-6-1879, bogbinderske

Lovise, f. 12-2-1881, damesøm

Ludvig, f. 1882, kontorist ved Privatfr.

Andreas Brandsberg, f. 1883, barberlærling

Ane Martine, f. 5-4-1887

Jenny, f. 3-5-1889

Karoline, f. 10-5-1891

Anton, f. 9-1-1894.

Anton og familien bodde i Stenkargaten i 1875, 1885 bodde han i Vævergata 33 og drev handel. Han var handelsmand. Familien bodde i Pedersgaten 64 i 1900. De bodde i Verksgt 12 i 1910.

1898-1901

Nilsen, Sivert, handelsmand, døde 9-8-1900, 26 år gammel.

Jørgine Nilsen, f. 16-3-1872, enke handlende i colonial

Else Sofie Nilsen, f. 10-10-1899

Theodora Mikelsen, f. 1885, Fjeldberg Sønhordaland, tjener

Sivert Nilsen f. 1974, døde 9-8-1900. Jørgine bodde i Storgaten 6 i 1910.

1900-1901

Karoline Larsen Johnsen, f. 1823, Kristiansund Romsdal, enke delvis fattigunderstøttet. Mor til Thorvald. Døde 19-12-1901, 77 år gammel  av tuberkulose

Thorvald Johnsen, f. 1861, Kristiansund Romsdal, løsarbeider (Kramhandler – ikke normal 1901)

De bodde i Doksmuget 2 i 1885.

1901

1911 – 6 fag brugte vinduer og 1 ovn er billigt tilsalgs hos Barber A Johnsen

1902-1916

Annanias Olai Johnsen, f. 8-5-1845, Bergen, barber egen forretning

Lena, f. 1852, Høgsfjord,  handl. +  butikk her, død 1910, 57 år gammel.

Elisabeth, f. 25-3-1883,

Adele Helene Johanna, f. 18-1-1893,

Lydia Jorine, f. 23-6-1895,

Annanias Olai Johnsen, var barber og frisør. I 1885 bodde de på Egenesveien 2. Da er hustruen oppgitt som Børgine Marie Henriksen, f. 1851. De hadde tre sønner som ikke bodde her i Pedersgata. Det er sannsynlig at Annanias ble enkemann og gift med Lena rundt 1890-. De bodde i Pedersgata 104 i 1900.  Kona Lena døde i 1910. Døtrene gikk på Rings pigeskole. Etter moren døde ble huset overført til A. Johnsens børn! Elisabeth var butikjomfru her. Antakelig i E. Halleslands frugtforretning som holdt til her. Det ble opplyst i 1912 at hun skulle reise til Amerika. Adele var handelsbetjent og Lydia var fabrikarbeider i 1916.

1902   1902

1904

Otto Hansens miniaturdampskib bled idag udtrukket med nr 520 – madam Johnsen, Pedersgaden 77. Attesterer Stavanger politikammer 1-2-1904. I Gausel, politibetjent – G. Løge politisekretær.

  1905

Kvindeforeningen for indre Sjømandsmisjon har møde hos fru Røisland, Pedersgaden 77 mandag kl 8.

1905

Røisland.

Denne personen er bare nevnt da hun aventerte dette møte.

             1916

1915 – En brosje fundet.

1917     1918

1918

Martha Serine Risanger, husholderske 1918.

I 1910 bodde det en Martha Serine Risanger f. 27-11-1874 i Smedesundet 47 i Haugesund. Hun var gift og hadde tre barn. Kan det være hun som var husholderske her?

1918 – 1923

Olav Ovesen Lian, f. 18-9-1881, Bjung

Han eide huset og hadde frugt og cigar handel her. I 1910 drev han pensjonat i Haugesund. Jeg vet ikke om han bodde her.

1924     1925

  1925    1925

1918-1937

Edvard Johan Georg Jensen. f. 1882 Meløy, løsarbeider døde 13-7-1960

Selma Matilde Salvesen. f. 1891 Grimstad død 11-1-1957

Ernst Selmer, f. 8-4-1915- død 18-7-1947

Ernst var gift med Elisabeth Tornes og hadde sønnene Bjørn og Olav.

De bodde i Karlsmindegt. 58 da Ernst ble døpt. De bodde i Vinkelgaten 24 i 1941.

1921  1922

  1924  1934

1922 – 1971

Alf  E. Thu, f. 1897, Time, kranfører  , død 16-9-1971           

Mathilde Myhre, f. 1896, døde i barselseng.

Marvel, f. 1920

Milrid, f. 6-1-1922, tvilling

Audun, f. 6-1-1922, tvilling, døde 11-7-1930, ca 8 år gammel

Judith, f. 1924, gift Marvin Salte

Kerry, f. 1922, -død 1-10-2003, 83 år gammel – gift Eugen Hansen,

De bodde i Lysefjordsgt 39  i 1922

1947 – 1971

Alf Thu, f. 1897, kranfører – død 16-9-1971           

Ellen Tholene Thu, f. Ripland, f. 1895 – nevnt i 1977

Alf ble gift med Ellen, hun hadde datteren Bergith. Gift m. Eilert

  

  1967

1969

1971

1924

Anna Bærheim, vaskearbeider

1926

1924-1931

Martin Jørgensen, f. 26-4-1881, barber

1931-1932

Gerda Hartvigsen, hermetikarbeider

Alvhilde, f. 1921, datter

De flyttet til Banevigsgt 10.

1933-34 Kristiane Longum, f. 12-1-1886

1937-1941

Severin Weie, arbeider

Liv, f. 1930, datter

Børge, f. 1932, sønn

1940  1941

1937- 1944

Oskar Dagfin Knudsen, f. 20-5-1905, Hetland, arbeider

Anna Andersen, f. 1907, Ogna

Karen Kristine, f. 24-8-1929

Gerd Alvilde, f. 1931

Oskar kjøpte huset i 1927

Oskar og Anna giftet seg 14-4-1928. Fedrene var: grdb. Knud Knudsen og grdb. Anders Mehlhus.

1937

Hanna Forsberg, fabrikarbeider

1937-39

Mali/Molly  Rakstang, f. 16-11-1911, strikkerske,  tjener, død 1968

1940-41 Bjarne Løland, f. 26-7-1897, løsarbeider

1941

Tønnes Hansen Løyning, f. 7-4-1917, Egersund, arbeider

Emilie Jensine Andersen, f. 22-4-1919

Tønnes og Emilie giftet seg 11-1-1941. Fedre: Hans Hansen Løyning og Charles Wilhelm Andersen

Judith Andersen var forlover. Tønnes bodde i Østervåg 18 da de giftet seg.

1941-45

Alf Palmer Dyrstad, f. 23-3-1919, motorman, død 29-5-1945, 26 år gammel.

Gerd Katrine Knudsen, f. 27-11-1919

Turid-Helene

Alf og Gerd giftet seg 25-10-1941. Fedre: lokfører Alfred Dyrstad og kommunearbeider Ivar Knudsen.

Alf bodde her, mens Gerd bodde i Badehusgt. 26 da de giftet seg. Tordis Gulbrandsen i Pedersgt. 77 var forlover.

     1943

1941-43

Engebret Gulbrandsen, f. 4-9-1916, sjåfør

Tordis Gulbrandsen

De var forlovere da Alf og Gerd giftet seg i 1941, og bodde her.

1951

1944-1964—

Alf Thu, f. 23-4-1897, kranfører

Marvell Thu, f. 28-9-1923, sjømann

1946 -1955

Olav Martin Aanonsen, f. 16-3-1916 , kommunearbeider

Milrid Thu, f. 6-1-1922  n. her i 1977, hermetikarbeider

Odd Arild, f. 21-8-1946- død 10-3-1997, Odd var gift med Tordis Pedersen, to barn.

Olav og Milrid ble viet 30-3-1946. Fedrene: Ole Aanonsen og Alf Thu.

1946

Jørgen Elias Johannesen Høiland, f. 9-3-1902

Margit Gurine Skretting, f. 12-10-1910

Begge hadde vært gift før. De giftet seg 8-6-1946.

Fedre: Johan Andreas Halvorsen og Ole Lauritsen Høiland

1940

1950
Jørgen J. Høyland,
 Herrefrisør.

Han bodde i Dokksmauet 7a i 1955.

.

1958-1969

Birger Larsen, trådstiftarbeider

Thordis Larsen

1964

Olga Schelderup vant en dukke i 1964. Jeg vet ikke mer om henne.

Annonsene er hentet fra Stavanger Aftenblad

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.