Pedersgata nr. 077

Pedersgata 77

ATK 2011

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

264

Br.nr. 1195  97 m² stor tomt.

Huset ligger på venstre side av gaten mellom nr 75 og 79. Mellom Bratteberggaten og Haugesundsgaten.  Det er et lite hus med høy kjeller. Der har det de tidligste tider blitt drevet forretning, både litt kolonial, frugt og cigar handel og barber.

Eiere: Pedersgata 77
1861 R.E. Næsheim hadde hjemmel
1861 Rasmus Eliassen, uten hjemmel
1881 fra T. Gundersen
1881 til Rasmus Ellingsen
1881 til Ole Johannes Johnsen Noremstad?
1884 til A. Abrahamsen
1897 til A.M. Berg, postbud
1898 til Karl A. Svensen
1898 til Sivert Nilsen (1900)
1916 til Adele og Lydia Johnsen (1912)
1921 til Olav Lian
1921 til Marcus Knudsen – makebyttet
1921 til Martin Jørgensen (1933)
1927 til Oskar Knudsen
1940 til Arne Høiland, f. 12-2-1915
1940 til Herman Bærheim, f. 5-3-1880
1941 til Oluf Johannessen, f. 13-2-1882
1942 fra Hulda Elida Høiland, f. 14-4-1914
1943 til Kurt Gjøvåg, f. 23-4-1909
1943 til Alf Thu, f. 23-7-1897 (1955)
1994 fra Odd Arild Ånonsen
1994 til Arild Joa
2007 til Anne Grethe Svåsand Gilje
2007 til Peder Sunde og Siri Kristin Sunde

Her var det så mange skifter at det er vanskelig å få det rett. I matriklene ser det ut som om årstallene ikke stemmer med panteregisteret.

1917

Næringsvirksomhet: Pedersgata 77
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1875 Jørgine Eliassen, livnærte seg ved handel.
1898-1901 Jørgine Nilsen, f.1872, enke handlende i colonial
1902-1916 Annanias Olai Johnsen, f. 1845, Bergen, barber egen forretning
1902-1910 Lena Johnsen, f. 1852, handlende. butikk her.
1914 – 1915 E Hallesland, Frugtforretning her 1915
1918 – 1923 Olav Ovesen Lian, f. 1881, han hadde frugt og cigar handel her.
1925 Oluf A. Andersen, frugt og grønnsaker.
1944 Jørgen Høiland, barber.

Folk i huset: Pedersgata 77
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1865 8 personer 2 fam
1875 9 personer 2 fam
1900 5 personer 2 fam
1910 4 personer 1 fam

1865 Pedersgata 77
Hans Eriksen f. 1837 Findås, smed
Dorthea Johannesdtr. f. 1834 Findås
Marianne Hansdtr. f. 1860 Mosterhavn
Erik Johan Hansen f. 1863 Mosterhavn
Denne familien var muligens flyttet til Nedre Tasta innen 1875.

1865-1875 Pedersgata 77
Jørgine Eliassen, f. 25-12-1824 Egersund, enke, huseierske
Elisabeth Olava Eliassen f. 1850
Martin Eliassen, f. 1854, sjømand
Jonas Rasmus Eliassen, f. 17-2-1859, fotografist
Gudmund Theodor Eliassen, f.14-5-1861, Seilmager
Jørgine ernærte seg ved handel i 1875.

1873 Pedersgata 77
Rasmus Eliassen, 48 enkemand, Egersund
Jonas Rasmus f. 1859
Gudmund Theodor, f. 1861
I 1865 var Jørgine enke og ført opp med en datter og to sønner, Martin og Rasmus. Hun ble ikke nevnt i 1873, men da finner vi enkemann Rasmus Eliassen, 48 år født i Egersund. I alder kan det se ut som om han er hennes bror eller svoger. Rasmus var enkemann med to sønner Jonas Rasmus og Gudmund Theodor. To år senere er Jørgine nevnt igjen og da er Jonas Rasmus og Gudmund Theodor ført som hennes sønner. Rasmus Eliassen ble ikke nevnt.
Jørgine ernærte seg med handel i 1875, Martin var sjømann, Jonas Rasmus var fottografist, mens Gudmund Theodor på 14 år var seilmaker
.
1873-1875 Pedersgata 77
Erik Eriksen Egeland, f. 26-10-1825, sjauer, Thime fattig
Karen Oline, f. 17-5-1822, Haaland, Tananger
Ingeborg Maria, f. 1852, Sandnes
Olaus, f. 26-2-1855, forsørges av faderen
Knud, f. 15-7-1858
Emilia Karoline, f. 21-10-1861
Erik var fattig i 1873, men i 1875 arbeidet han på E. Berentsens Bane (reberbane). Olaus var ferdig med skolen og uten jobb så faren måtte forsørge han. De bodde i 1865 hos Mathias Monsen (ikke adresse)

1885 Pedersgata 77
Morten Abrahamsen, f. 1823, Anixdal Haa, tømmermand, vorsomhelst fortiden intet
Christine, f. 1820, Rennesøy, huistru helseløs
Albert Aslags. F. 1863, skibsbøger, Støberi&Dok
Gurine Aslags., f. 1859, hustru
Marie Christine Aslags. F. 1883
Disse bodde i anden etasje og jeg vet ikke familieforholdet mellom dem.

1885 Pedersgata 77
Martin Abrahamsen, f. 1846, tømmermand, død 7-3-1905, 58 år gammel
Karen Olsen, f. 1851, Klepp, hustru
Ana Maria, f. 1876
Ana Bertine, f. 1878 – død mars 1899, 21 år gammel
Ole Martinius, f. 1884
Denne familien bodde i kjelderen. De bodde i Banevigen 12 da Anna Bertine døde i 1899.

1899

1893 Pedersgata 77
Johan Adolf Aasen?, f. 1874
Gurine Komedal, f. 1874
Inga Therese, f. 8-1-1893
Foreldrene var dissentere (tilhørte et annet kirkesamfunn) og moren hadde adresse her, men faren sto oppført med annen adresse. De var gift. De ble bare nevnt her da Inga ble døpt.

1898 Pedersgata 77
Anton Marius Berg, f. 1845, Soggnedal, postbud, død 23-1-1909, 63 år gammel
Karoline Jensen, f. 13-6-1852
Alfred, f. 1872
Johanne Marie, f. 1876, damesøm
Alvny Malmfrid, f. 22-6-1879, bogbinderske
Lovise, f. 12-2-1881, damesøm
Ludvig, f. 1882, kontorist ved Privatfr.
Andreas Brandsberg, f. 1883, barberlærling
Ane Martine, f. 5-4-1887
Jenny, f. 3-5-1889
Karoline, f. 10-5-1891
Anton, f. 9-1-1894.
Anton og familien bodde i Stenkargaten i 1875, 1885 bodde han i Vævergata 33 og drev handel. Han var handelsmand. Familien bodde i Pedersgaten 64 i 1900. De bodde i Verksgt 12 i 1910.

1898-1901 Pedersgata 77
Nilsen, Sivert, handelsmand, døde 9-8-1900, 26 år gammel.
Jørgine Nilsen, f. 16-3-1872, enke handlende i colonial
Else Sofie Nilsen, f. 10-10-1899
Theodora Mikelsen, f. 1885, Fjeldberg Sønhordaland, tjener
Sivert Nilsen f. 1974, døde 9-8-1900. Jørgine bodde i Storgaten 6 i 1910.

1900-1901 Pedersgata 77
Karoline Larsen Johnsen, f. 1823, Kristiansund Romsdal, enke delvis fattigunderstøttet. Mor til Thorvald. Døde 19-12-1901, 77 år gammel av tuberkulose
Thorvald Johnsen, f. 1861, Kristiansund Romsdal, løsarbeider (Kramhandler – ikke normal 1901)
De bodde i Doksmuget 2 i 1885.

 

1901

1911 – 6 fag brugte vinduer og 1 ovn er billigt tilsalgs hos Barber A Johnsen

1902-1916 Pedersgata 77
Annanias Olai Johnsen, f. 8-5-1845, Bergen, barber egen forretning
Lena, f. 1852, Høgsfjord, handl. + butikk her, død 1910, 57 år gammel.
Elisabeth, f. 25-3-1883,
Adele Helene Johanna, f. 18-1-1893,
Lydia Jorine, f. 23-6-1895,
Annanias Olai Johnsen, var barber og frisør. I 1885 bodde de på Egenesveien 2. Da er hustruen oppgitt som Børgine Marie Henriksen, f. 1851. De hadde tre sønner som ikke bodde her i Pedersgata. Det er sannsynlig at Annanias ble enkemann og gift med Lena rundt 1890-. De bodde i Pedersgata 104 i 1900. Kona Lena døde i 1910. Døtrene gikk på Rings pigeskole. Etter moren døde ble huset overført til A. Johnsens børn! Elisabeth var butikjomfru her. Antakelig i E. Halleslands frugtforretning som holdt til her. Det ble opplyst i 1912 at hun skulle reise til Amerika. Adele var handelsbetjent og Lydia var fabrikarbeider i 1916.

1902   1902

1904

Otto Hansens miniaturdampskib bled idag udtrukket med nr 520 – madam Johnsen, Pedersgaden 77. Attesterer Stavanger politikammer 1-2-1904. I Gausel, politibetjent – G. Løge politisekretær.

  1905

Kvindeforeningen for indre Sjømandsmisjon har møde hos fru Røisland, Pedersgaden 77 mandag kl 8.

1905

Røisland. Pedersgata 77

Denne personen er bare nevnt da hun aventerte dette møte.

             1916

1915 – En brosje fundet.

1917     1918

1918 Pedersgata 77
Martha Serine Risanger, husholderske 1918.
I 1910 bodde det en Martha Serine Risanger f. 27-11-1874 i Smedesundet 47 i Haugesund. Hun var gift og hadde tre barn. Kan det være hun som var husholderske her?

1918 – 1923 Pedersgata 77
Olav Ovesen Lian, f. 18-9-1881, Bjung
Han eide huset og hadde frugt og cigar handel her. I 1910 drev han pensjonat i Haugesund. Jeg vet ikke om han bodde her.

1924     1925

  1925    1925

1918-1937
Edvard Johan Georg Jensen. f. 1882 Meløy, løsarbeider døde 13-7-1960
Selma Matilde Salvesen. f. 1891 Grimstad død 11-1-1957
Ernst Selmer, f. 8-4-1915- død 18-7-1947
Ernst var gift med Elisabeth Tornes og hadde sønnene Bjørn og Olav.
De bodde i Karlsmindegt. 58 da Ernst ble døpt. De bodde i Vinkelgaten 24 i 1941.

1921  1922

  1924  1934

1922 – 1971
Alf E. Thu, f. 1897, Time, kranfører , død 16-9-1971
Mathilde Myhre, f. 1896, døde i barselseng.
Marvel, f. 1920
Milrid, f. 6-1-1922, tvilling
Audun, f. 6-1-1922, tvilling, døde 11-7-1930, ca 8 år gammel
Judith, f. 1924, gift Marvin Salte
Kerry, f. 1922, -død 1-10-2003, 83 år gammel – gift Eugen Hansen,
De bodde i Lysefjordsgt 39 i 1922

1947 – 1971 Pedersgata 77
Alf Thu, f. 1897, kranfører – død 16-9-1971
Ellen Tholene Thu, f. Ripland, f. 1895 – nevnt i 1977
Alf ble gift med Ellen, hun hadde datteren Bergith. Gift m. Eilert

  

  1967

1969

1971

1924 Pedersgata 77

Anna Bærheim, vaskearbeider

1926

1924-1931 Pedersgata 77
Martin Jørgensen, f. 26-4-1881, barber

1931-1932 Pedersgata 77
Gerda Hartvigsen, hermetikarbeider
Alvhilde, f. 1921, datter
De flyttet til Banevigsgt 10.

1933-34 Kristiane Longum, f. 12-1-1886

1937-1941 Pedersgata 77
Severin Weie, arbeider
Liv, f. 1930, datter
Børge, f. 1932, sønn

1940  1941

1937- 1944 Pedersgata 77
Oskar Dagfin Knudsen, f. 20-5-1905, Hetland, arbeider
Anna Andersen, f. 1907, Ogna
Karen Kristine, f. 24-8-1929
Gerd Alvilde, f. 1931
Oskar kjøpte huset i 1927
Oskar og Anna giftet seg 14-4-1928. Fedrene var: grdb. Knud Knudsen og grdb. Anders Mehlhus.

1937 Pedersgata 77
Hanna Forsberg, fabrikarbeider

1937-39 Pedersgata 77
Mali/Molly Rakstang, f. 16-11-1911, strikkerske, tjener, død 1968

1940-41 Pedersgata 77 Bjarne Løland, f. 26-7-1897, løsarbeider

1941 Pedersgata 77
Tønnes Hansen Løyning, f. 7-4-1917, Egersund, arbeider
Emilie Jensine Andersen, f. 22-4-1919
Tønnes og Emilie giftet seg 11-1-1941. Fedre: Hans Hansen Løyning og Charles Wilhelm Andersen
Judith Andersen var forlover. Tønnes bodde i Østervåg 18 da de giftet seg.

1941-45 Pedersgata 77
Alf Palmer Dyrstad, f. 23-3-1919, motorman, død 29-5-1945, 26 år gammel.
Gerd Katrine Knudsen, f. 27-11-1919
Turid-Helene
Alf og Gerd giftet seg 25-10-1941. Fedre: lokfører Alfred Dyrstad og kommunearbeider Ivar Knudsen.
Alf bodde her, mens Gerd bodde i Badehusgt. 26 da de giftet seg. Tordis Gulbrandsen i Pedersgt. 77 var forlover.

 

     1943

1941-43 Pedersgata 77

Engebret Gulbrandsen, f. 4-9-1916, sjåfør

Tordis Gulbrandsen

De var forlovere da Alf og Gerd giftet seg i 1941, og bodde her.

1951

1944-1964— Pedersgata 77
Alf Thu, f. 23-4-1897, kranfører
Marvell Thu, f. 28-9-1923, sjømann

1946 -1955 Pedersgata 77
Olav Martin Aanonsen, f. 16-3-1916 , kommunearbeider
Milrid Thu, f. 6-1-1922 n. her i 1977, hermetikarbeider
Odd Arild, f. 21-8-1946- død 10-3-1997, Odd var gift med Tordis Pedersen, to barn.
Olav og Milrid ble viet 30-3-1946. Fedrene: Ole Aanonsen og Alf Thu.

1946 Pedersgata 77
Jørgen Elias Johannesen Høiland, f. 9-3-1902
Margit Gurine Skretting, f. 12-10-1910
Begge hadde vært gift før. De giftet seg 8-6-1946.
Fedre: Johan Andreas Halvorsen og Ole Lauritsen Høiland

1940

1950 Pedersgata 77
Jørgen J. Høyland, Herrefrisør.
Han bodde i Dokksmauet 7a i 1955.
.
1958-1969 Pedersgata 77
Birger Larsen, trådstiftarbeider
Thordis Larsen

1964 Pedersgata 77
Olga Schelderup vant en dukke i 1964. Jeg vet ikke mer om henne.
Annonsene er hentet fra Stavanger Aftenblad

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net