Pedersgata nr. 143

Pedersgata 143

ATK

Br. Nr. 1794

191 m2 stor tomt

1877    ble tomten solgt fra Andreas Gitlesen Rimestad til Thore Salvesen Eskedal.

1895    Anders Andersen

1900    Berta Andersen overtar huset ved skifte etter mannen

1912    O. Ørland (Berthas andre ektemake.)

1917    K. Kristiansen

1918    Stavanger Støberi & Dok

1930    Rosenberg Verft

1932    Mary Asbjørnsen

1935    Gunnar Henningsen

1938    John Andreas Bertelsen, f. 1908

1943    Knut Bakke, f. 1908

1952-9-5 Andreas Skjørvestad, f. 1882

Selger forbeholder seg retten til å disponere uten vederlag et rom så lenge han lever

1952-18-9- Alma Vigre

Dette er det siste huset i Pedersgaten. Det ligger på venstre side ikke langt fra Stavanger Havnesilo. Huset er et kassehus som ble oppført mellom 1877 og 1885. Det er på to etasjer og loft. I dag ser det ut som om det er blitt bygget et like stort kassehus vegg i vegg, slik at det fungerer som et stort hus. Hva tid det ble bygget slik vet jeg ikke. Det må ha blitt gjort etter 1900 for i folketellingen 1900 ble huset beskrevet slik: Det var på to etasjer med to rom og kjøkken i hver etasje. Det bodde fire familier, de hadde ett rom hver og delte kjøkken. I gården var det vedhus, hønsehus og utedo.

1885 – 1916

Andersen, Anders, f. 1844,  Hjelmeland, Støberiarbeider død 5-3-1900  ————

Bertha Stensland , f. 22-6-1853, Hjelmeland,

Anders O. f. 1879, blikkenslager ved hermetikfabrik

Rangvald, f. 19-3-1888

Alma, f. 2-2-1891

Emma, f. 24-6- 1893

Bertine Ragnhilde (Hilda), f. 1895 døde 18-5-1907

Berta Karoline, f. 1897. Hun var døvstum.

Ommundsen, Karen Dorthea f. 1852 Sand hun bodde sammen med familien I 1885.

Anders og Bertha Andersen er den første familien en vet om som bodde i huset i De finnes i folketellingen for 1885, men kan ha bodd her en stund før den tid, selv om Anders tinglyste huskjøpet i 1895.

Berta Olsen overtok som huseier i 1900 da mannen Anders Andersen døde.

Sønnen Anders arbeidet som blikkenslager hos Bjelland. I 1899 var han i Tyskland, og i 1902 var han i streik i 5 uger. Han hjalp moren økonomisk da hun ble enke. Han giftet seg med Johanne og bodde i huset. Rangvald må ha reist vekk allerede som 15 åring for han bodde ikke hjemme i 1904.  I 1907 døde Berthas datter Bertine Ragnhild 12 år gammel, f. 1895. Det er sannsynligvis hun som bare ble kalt Hilda i folketellingen for 1900. Rangvald var 20 år da han kom hjem fra Amerika i 1909, senere var han handelsreisende, agent. Emma var fabrikkpige som 17 åring.

Bertha var rundt 47 år da hun giftet seg på ny i 1903/1904 med snekker

Osmund Johannesen Ørland,  f. 25-3-1853. Han arbeidet for Otto Bjørnsen.

Osmund hadde syv barn fra før, men det ser ut som om bare de to yngste fulgte faren da han giftet seg på ny.

Thora Gustava Ørland f. 2-2-1891

Bernhard Ørland f. 23-11-1894

Thora og Bernhard Ørland bodde ikke her i 1914.

Johanne Gundersen, 20 arb. blikemb. Hun bodde sammen med familien fram til 1906.

1905 til 1912

Andreas Olaus Andersen,  f. 28-2-1879, blikkslager senere arbeidsformann.

Johanne Emilie, f. Gundersen, f. 30-11-1883

Arthur f. 3-3-1904

Paulus f. 4-6-1906

Ranghild Ruth/Brynhild? f. 14-3-1908

Sverdrup f. 17-5-1909

Andreas var sønn av Anders og Bertha Andersen, og ble boende her etter at ha giftet seg. Andreas var myndig i 1903 så han fikk stemme ved valget det året.

Familien Andersen er den som bodde lengst tid i dette huset.

1885

Iver A. Seldal, f. 1842, Seldal, Høle, støberiarbeider.

Marie, f. 1844, Gjesdal

Maren, f. 1870, Seldal

Aadne, f. 1873, Seldal

Mons Oftedal, f. 1875, Seldal

Martinius Johan, f. 1877, Seldal

Marthilde Marie, f. 1882, Seldal

Iver og familien bodde i 1. etasje i 1885. I 1900 var Mons gift med Bertha og bodde i Pedersgata 100.

Sammen med familien bodde disse i 1885

Rakkel Bolette Olsen, f. 1846

Petra Karolin Olsen, f. 1866

Olava Kristine Olsen, f. 1872

Siselie Bogjine Olsen, g. 1876

Ommund Bertinius Olsen, f. 1880.

1895

Ole Kristiansen, 30 år, matros, han var for tiden hjemme. (1895)

Hansine 28

Nyfødt datter 1895

4 greie og ordentlige mænd kan få stadig beskjæftigelse ved, som agenter, at udbrede en letsælgelig artikel.

Attester for orden og paalodelighed fordres.kan henvende sig i Pedersgaden 143 mellom kl. 12 -2-efterm. 1901.

1885-1895 og  1906-1907

Kristian Kristiansen, f. 1847, Odland, bagersvenn, hos Th. Aadnesen. Han fikk av understøttelse fattigkassen.

Sikke Marie Thors. Odland, f. 30-4-1851, Hommeland, Høgsfjord, død 23-1-1934

Carl Johan, f. 1875, død 19-1-1897 omkom i et forlis

Ingvald, 6 år i 1885– f. ca 1880

Inga Amanda Marie, f. 2-12-1882

Johan Bernhart, f. 30-10-1886

Andreas, f. 7-6-1888

Jonas, f. 5-12-1890

Sigrid Gundersen, f. 23-12-1902

De bodde på N. Blåsenborg 6 i 1885. De bodde her en tid, men har flyttet litt rundt. De kom tilbake og bodde her i  årene 1906-1907.

Innen 1910 var Sikke flyttet til Wesselsgt. 85 sammen med 5 av barna. Karl Johan omkom på reise fra Cardiff med skipet «Penguin» i 1897. Da var Ingvald  kokk på «S/S Cuba»  i 1906. Inga var hermetikarbeiderske og hadde datteren Anny Olsen på 3 år. Andreas var skibskokk, foderfabrikarbeider hos Stensøens foderfabrik.  Johan hadde vært dekksgutt på «S/S Vingsnes» senere var han fyrbøder til sjøs. Jonas var skibskokk og tøffelmaker.

1895

Ingebret Nilsen, f. 1863, Strand, arbeidet på  støberiet

Tomine, f. 1861, Bokn

Nikolai, f. 1885

Anna, f. 1887

Ingolf, f. 1889

Anna 1

Konrad, f 1892

Hans, f. 1894

Bernhart, f. 1897

Kristofa, f. 2-9-1900

Helga Gundersen 63 år, enke

Innen 1900 var de flyttet til Spilderhaugsmauet 3.

1898-1899 

Amund/Osmund F. Smedstad, f. 1831, Avaldsnes,

Rakkel/Bolette? Johnsen, F. 1853, Avaldsnes

Ingeborg, 16 år

Torvald Johnsen, f. 1887, Avaldsnes

Familien flyttet til byen i okt 1897 –

Han var blind, og hadde vært gruvearbeider, han fikk fattigstøtte af Wigsnæs Wærk.

I 1900 bodde denne familien i Pedersgata 109.

1898

Hagbart Olsen, 28 år flyttet til byen i okt. 1897

Marie 23

Kornelius 7

1898

Elen Jaagen?? 36 år enke

Anna 12

Severin 5

1898 

Hendrik Olaus Dahl, f. 24-10-1846, kobberslager ved støberiet

Olene, f. 19-9-1851, Tonstad

Oskar, f.1878, arbeider blikkemballasjen, død juni 1900

Josefine, f. 3-5-1880

Laurits, f. 1882

Berger, f. 1884

Olene, f.  20-4-1885

Hendrikk , f. 13-6-1888

Gunda Amalie, f14-1-1890

Anna Josefa, f. 13-3-1893

Ludvig 4

Johannes 2

1885 bodde de i Mellomgata 14. i 1900 da bodde de i Pedersgata 140, mens de var flyttet til  Suldalsgt. 71 i 1910.

1899

Tønnes Tønnesen, f. 1850, Kvinesdal, bødker hos Waage

Pauline S. f. 1853, Fedde

Kristine, f. 1884, Flekkefjord

Alfred, f. 1888, Fedde

Engel Matea, f. 1891, Fedde

Trygve, f. 1893, Fedde

Familien var flyttet til Pedersgata 66 innen slutten av 1900.

1900- 1902 

Erik Eriksen Birk, f. 4-3-1869, Tysvær,  murer hos Ellingsen

Martha Kristine Hansdtr, f. 14-11- 1869, Mæland, Avaldsnes,

Elisa Randine, f. 26-3-1901

Benedikte, f. 12-11-1902

Ingeborg, f. 11-1-1903

Erling, f. 16-3-1905

Jakob, f. 2-6-1908

De kom hertil fra Tysvær. I 1902 hadde han rørleggerarbeid, og tjente Kr 15 pr uge, hos Nessler. Innen 1910 var de flyttet til Risbakken 6.

1900-1902 

Johan Andreas Falkanger, f. 21-12-1859, Aasane i Hammers prg. Bergen, bogagent

Synneva, f. 26-10-1858,  Stamnes i Brudvigs prgj.

Johanna, f. 1885, Brudvig, arbeider i hermetikfabrik

Gunhild, f. 18-6-1887

John, f. 15-12-1889

Ragnhild, f. 14-4-1892

Johan kom fra Aasane i Hammers prestegjeld, Søndre Bergens amt. SB. Synneva og de eldste barna var født i Brudevig prestegjeld SB, mens den yngste datteren var født i Oddernes pr. Kristiansand. Innen 1903 var familien flyttet til Pedersgata 140. De bodde i Store Skippergt 9 i 1910.

2 hardangerpiger ønsker tjeneste her. Pedersgaden 143 anv.  1910.

1899 til 1902

Søren Olsen Langerud, f. 30-7-1843, Nørstegard, Tinn, stenmand

Gjertrud Serine Andersdtr. Velle, f. 21-5-1848, Avaldsnes

Anne Bergitte, f. 25-12-1872

Andrine Olava, f. 21-7-1874, arbeider på hermetikfabrik

Ole, f. 15-1-1876

Thea, f. 19-12-1878, arbeider på linvarefabrik

Inger Helene, f. 5-3-1881, arbeider på sæbefarik

Hanna Marie, f. 29-7-1883-1899

Anna, f. 1884, sypige

Gjertine Sofie f. 4-11-1885, arbeider på hermetikfabrik

Berte Marie, f. 25-3-1888,

Anders f. 5-4-1891

Johan, f. 5-4-1891- død 21-11-1891

Johan, f. 24-6-1893

Søren kom fra Tinn, men hadde arbeidet ved Vigsnes gruver på Avaldsnes fra 1871. Da de flyttet hit, var han gråsteinsmurer. Alle barna ble født på Avaldsnes. Han hadde 11 barn, tre sønner og 8 jenter. Datteren Andrine var 23 år i 1899 og bodde i Bergen.

Hanna Marie var født i 1883, og døde av tuberkulose i 1899 17 år gammel. Da ble hun kalt fattiglem. Den eldste sønnen Ole Sørensen Langesund, f. 1876 var stenarbeider. Han giftet seg i 1899 med Sikke Marie Monsen f. 1877 som bodde i Støberigt. De flyttet til Sandsgt. der hennes foreldre bodde, da de giftet seg.

Søren og familien bodde på et rom og delte kjøkken med en annen familie. Døtrene var i en alder fra 13 til 25 år. Olava på 25 år og Sofie på 15 år arbeidet i hermetikken. Thea på 22 år arbeidet i en Linvarefabrikk og i 1902 tjente hun kr 6 pr. uke. Inger på 19 år jobbet hos Mauritzens Sæbefabrikk mens Anna på 16 år var sypige. Berta var 12 år og brødrene Anders og Johan på 9 og 7 år var skolebarn.

Foreldrene til Søren var Ola Jonsson, Langerud og Birgit Nilsdtr. Langerud. Gjertrud Serines foreldre var Anders Anderson, Velle og Anne Margrete Matsdtr. Velle..

I 1910 bodde familien i Lervigsv. 17.

1902  Olaus Berge, f. 25-7-1866, f. Forsand, kjører arbeidet hos Mauritz Sæbefabrik,

Marie Syvertsdtr. , f. 14-6-1862

Magnus, f. 11-1-1898

Erling, f. 9-7-1900

Martha, f. 24-3-1903

Syvert, f. 28-12-1905

De bodde på Underberge i Forsand i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Egenes 72.

1902-1906 – 1910

John Andreassen, f. 11-5-1865, løsarb. Fattigkassen.

Inger, f. 7-1-1860, Varhaug

Andreas, f. 1887,  kjøregutt

Nils, f. 20-4-1893

Familien bodde i Nedre Banegt. 12a i 1900, Sangesandsgt 13 innen 1910.

1903

Ole Jakobsen, 36 år sjømand

Ingeborg 35

Jakob 16 intet arb.

Oliver 8

Johannes 6

Ole hadde rømt og konen fikk av fattigkassen. ”Er også rømt fra børnene.”

1903 

Sissel Assersen, f. 1825, Høle, ugift, fattigunderstttelse. Hun bodde i Pedersgata 137 i 1900.

1903 – 1909

Malene Johnsen, f. 1836, Haa, enke 65 fattig.

Gjertrud f. 1860, Haa,  nervesyg og til dels sindsyg

Malene bodde på Bakkeland 5 i 1900.

1906

Ole Bøe, 77 år løsarb. Gammel lite arbeidsdyktig

1906

Johannes R. Berg, 48 år pladearbeider

Anna 46

Ingrid 20 fabrikkpike

1906  Johan Vervig, f. 1858, Strand, løsarb skilt familien bor annetsteds og består av fem barn. Han bodde i Kalhammeren 29 i 1910.

1906 1907 

Valborg Karina Emanuelsen, f. 10-3-1849, Jelsa, enke, vaskerske

Anton Valdemar, f. 14-4-1888

Olav, f. 6-8-1891

Jørgen Theodor, f. 16-12-1893, Syg kan ikke gå i skole

Familien bodde i Skræddersmauget 3 i 1910

1908 Margit Iversen, 21 år fabrikkpike

1908 

Ole Thomassen, f. 17-3-1881, Vigsnes Karmøy,  stenarbeid.

Louise, f. 26-8-1882

Peder, f. 16-4-1900

Ragnhild Olava, f. 12-4-1908

De var flyttet til Suldalsgt. 89 innen 1910.

1908

Bergitte Knudsen, 49 enke fabrikkarbeide

Olea 32 fabrikkarbeide

Carl 26 skomagersvend

Carl fikk datteren Anny f. 23-2-1907 med Inga Kristiansen f. 1882

1910

Osmund Ørland, f. 25-3-1855, Ølen, snekker på støberiet

Berta, f. 122-6-853, Hjelmeland

Rangvald, f. 19-3-1888, handelsreisende

Alma, f. 2-2-1891, blikfabrikarbeiderske

Emma, f. 24-6-1895, blikfabrikarbeiderske

Tora , f. 1895, hermetikkarbeiderske  — er hun tvilling med Alma?

Bernhard , g. 23-11-1894

1913 -1915

Nille Falbak, 36 år enke. Gift 9-9-1915 i Petri med montør Kjetil Ingebretsen.

Gunhild 11

Ingvald 9

Hun var pensjonatvertinne i 1913, om hun drev dette huset som et pensjonat vet jeg ikke, men rundt 1913 og utover var det flere enslig som bodde her.

1913

Magnus Johannesen, 21 år

Sigvart Hellmann, 25 tegner Støberi & Dok

Albert Dyngvold, 24 typograf

Kittel Z. Buncholdt, 28 elektriker/montør 1915

1914

Ludvig Glestrange?? 24 snekker 1914

Kristian Kristiansen, 23 fab.arb. 1914-15

Svein Torkelsen, 22 fab.arb. 1914-15

Rangvald Rasmussen, 22 maskinarb. 1914

Rasmus M Rasmussen, 22 fab.arb. 1914

Ellef Eliassen, trevare.arb.1914-15

Olaf Lauritsen, fyrbøder, 1914-15

Einar Ludvigsen, trevare.arb. 1914-15

Rasmus Radiniussen, fabrikarbeider 1914-14

Kristian Solli, kassespikrer 1914-15

Møblert værelse med fuld pension tilleie.  1914

1915-1916

Ole Aarnæs, 56 år, kontrollør paa Union

Barbro 54

Anna 21 fab.arb. Hos Borgen

Oskar 17 kontorist hos Ola Olsen

Thordis 11

Dattersønn Arthur f. 1915

Olaf 24 løsarb. matros

Olaf – har arbeidet i Bergen og Odda, kom hjem i mars, blev indlagt på sygehus under operasjon 1 mnd var siden hjemme til mai var fra den tid med et dampskib fra Bergen til august, siden arb noe tid paa Støberi og dok.

1915 bodde:

Anna Aarnes, pige hadde sønnen

Arthur Aarnes f. 1915 – (Se Pedersgata 121)

Faren var Halvor Salvesen Moe, ungkar.

1918

Alfred Eriksen, murer

Alma Eriksen,

1918

Ludvig Sev. Glendrange, snekker

Emma Gurine Glendrange, hm f. 1893 døde i 1919 i spanskesyken.

1918

Bjarne Haagensen, verkstedarb

Ingeborg Anna Haagensen, hm.

.

1917- 1922

Magnus Martinsen, f 1884 Kristiania, klinkerformann.

Johanne Gunelie Martinsen f. 1890 Nedstrand

John f 1917

1919 -1923- 1931

Adolf Johnsen, f. 20-1-1875, dokformann, død 12-12-1959

Jensine f. Jensen f. 1890, i Vikedal – Nedstrand

Albert f. 1906 (han var en tid på Lindøy)

Anker f. 24-7-1910

Jarl f. 1913

Adolf Johnsen gift 2. gang med:

Janna Rasmussen f. 1896. død 18-9-1963

Erna Johanne f. 1923

Adolf og Jensine giftet seg i 1906.

1924   – 1937

Karl L. Rønning, 2-7-1870,  død 28-4-1935, 65 år gammel, platearb.

Thea Øverland, f. 30-6-1878

Solveig Andrea, f. 15-2-1912, død 20-12-1934, 23 år gammel

Anker Rønning, f. 27-8-1916  død 1990, g.m.Olaug

Einar Rønning –  gm Gudrun Asjørnsen

Karsten Rønnig, f. 25-3-1913, død 25-1-1961, g.m. Liv

Kaspara Rønning

     

1935 – 1939

Karl Henningsen, f. 9-12-1868, tømmermann

Gunvald Henningsen, f. 3-6-1899, død 22-3-1950, 50 år gammel. snekker

Alma Henningsen, f. 8-10-1913

1938-39
Lars Asbjørnsen,
17-3-1907,  fyrbøter

1940-1952 Monrad Asbjørnsen, f. 19-8-1905, arbeider

1940-41 John Andreas Bertelsen, f. 2-7-1908, fabrikkarbeider

1936

1941-1954

Leif Larsen, f. 22-1-1915, hermetikkarbeider,

Martha

Gunnvor Berit, f. 5-8- 1935

Kari, f ca 1938

Liv f. ca 1940

Magne

Arne

1943-1946 Reidar Nilsen, 6-8-1911, skredder

1944-45 Reidar Rasmussen, f. 27-10-1907, anleggsarbeider

1947-48

Martin Evertsen, f. 14-8-1893, arbeider

Mary Evertsen

1941-45 Jørgen M. Longum Lind, f. 11-9-1913, død 1953, 50 år. sjømann, arbeider

Olga Rasmussen, f. 11-9-1913

De flyttet til Pedersgata 22.

1946

Ingolf Severin Longum, f. 17-4-1923, Arendal, sjåfør,

Anna Tomine Thorsnæs, f. 3-9-1926, hushjelp, Kongsteinsgata 6.

De giftet seg 21-9-1946, fedrene var Jørgen Møller Longum og Peter Schmidt Thorsnæs. Det kan ikke være den Jørgen Møller Longum

som er nevnt ovenfor som er far til Ingolffor det er bare 10 års aldersforskjell, så de var sannsynligvis brødre og sønner av Jørgen senior.

Hvor lenge Ingolf hadde bodd her, og om de ble boende her er usikkert.

1948-1954

Sigurd Johannes Berg, f. 23-11-1918, arbeider

Ella Marie Berg, f. 4-7-1920,

1955 – 1958

Karl Kristian Klausen, f. 14-4-1920, hjelpearbeider

Jenny Klausen, f. 13-11-19-12, hermetikkarbeider

1952- 1957—

Andreas Skjørestad, f. 1-2-1882, Steinarbeider.Han solgte huset til Alma Vigre og forbeholdt seg retten til å disponere uten vederlag et rom så lenge han lever.

1941-1982

Vigre, Magnus P. f. 22-3-1902, død 30-1-1982, 80 år gammel,  sjømann, på «Tungenes»

Alma, f, Bertelsen, f. 12-4-1906, død 8-6-1979, 73 år gammel

Per, druknet

Ruth Ninni, f. 5-8- 1929

Astrid, f. 11-3- 1934

Peder Marthon, f. 11-10-1927,  hermetikkarbeider

 

1955-58 Herman Cortes, f. 14-7-1925

1955-1958

Jan Hovland, f. 18-9-1932, leiesjåfør

Berit Hovland, f. 1-8-1935, hermetikarbeider

1956 -2011

Aleksandersen, Johan, f. 15-3-1930, matros,  arbeider

Aleksandersen, Astrid f. 11-3-1934, blikkarbeider

1956 -1960 Ruth Ninni Karlsen, f. 5-8-1929

1955 Berg, Sigurd Johannes, hermetikkarbeider.

1958-1969–

Ommundsen, Peder. f. 26-9-1904, Arbeider

Ommundsen, Agnes Marie, f. 14-9-1899

1960 Monsen, Magne.

Stavanger Aftenblad 1973

\"\"

Stavanger Aftenblad 1977.

Flytting: Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Derfor er det ofte en finner en familie bare i dette huset et år. Om de bodde hele året eller bare et halvt år vet jeg ikke. Folk er registrert det året de er funnet i folketellingene. Det var ofte stor gjennomtrekk av folk.

\"\"

\"\"

Fra Tingbøkene.