Ryfylkegata 14, 16 og 18

Ryfylkegata 14, 16 og 18

Ryfylkegata 14. 2023 ATK

136

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Ryfylkegata 14

1903*1905*1906*1907*1909*Ryfylkegata 14
Ole Ingebretsen, f. 1874, Askø, bliksl. Huseier
Hanna Marie Johnsen, f. 1872, Fossan, død 21-10-1907, 35 år gammel
Edvin, f. 1895
Ingolf, f. 1897
Hilmar, f. 1900
Carsten, f. 1902
Leonard, f. 1905
Hanna Marie, f. 1906
Lilly Sisilia, f. 1-11-1907—- mor Sisilia Olsen
Ingvald Charles, f. 1909
Charlotte, f. 1910

Fra Pedersgata 14
1905* 1907*Ryfylkegata 14
Ole Ingebretsen, 30 år, bliksl.
Cesilie, f. 1881. – 2. kona
Lilly Sisilia, f. 1-11-1907—- mor Sisilia Olsen
Ingvald Charles, f. 1909
Charlotte, f. 1910

De flyttet til Nærøy kommunen innen 1910.

1903*1913*Ryfylkegata 14 
Berge Løge, 35 år, kontorist, dok
Karen, 31 år
Agnes, 9 år
Trygve, 4 år

1903*1907*Ryfylkegata 14 
Haldor Monsen, f. 1834, Arna,død 1911, 78 år, gammel støber, gml. og sygelig
Andrea, f. 1935, Bergen
De bodde i Doksmauet 7 i 1900, og flyttet til Suldalsgata 2 i 1910.

1903* Ryfylkegata 14 
Lars Johannesen, f. 1873, løsarb,
Thomine, f. 1872, Strand
Edvin, f. 1892
Ingeborg, f. 1896
Bjarne, f. 1899
Bergit, f. 1897
Bjarne, 2 år
Thomine, f. 1905
Hanna Johnsen, 32 arbeiderske
De flyttet til Mellomgata 8 før 1910

1904 ida Marie Andreassen, f. 1876, Kvinesdal, død 1904, arb-

1905*Ryfylkegata 14-
Regine Olsen, 48 år, strygerske, manden borte i 8 år
Anne Marie, 20 år tjener etsted, men ligger hjemme
Olgas, 11 år
Trygve, 8 år

1905* Ryfylkegata 14
Hans Christian Balchen, f. 1860, Bergen maskinmester,
Bergitte Foss, 1867, Bergen
Sigrid, 1891, Bergen
Jens, f. 1892
Borgny, f. 1894
Birger, f. 1896
Elisabeth, f. 1899
Hans, død1904, 3 år gammel
Bergit, f. 1903
Hansia, f. 1905
Helga, 16 år, tjener
Fra Spilderhauggt. 4

1913 Spilderhaugsmuget 4
Hans Christian Balchen, f. 1860 mekaniker
Bergitte Foss, f. 1867
Birgit Foss, f. 22-6-1903

1905*Ryfylkegata 14-
Oskar Bøvedal, f. 1889, her,arb.
Bergitte Marie, f. 1886
Thea, f. 1905

1906* Ryfylkegata 14, Marie Iversen vant et forkle

1907*Ryfylkegata 14
Gustav Adolf Mehle, f. 1860, fab.arb.
Bertha Olene Thomsen, f. 1879
Anna Olava, f. 1907

1908*Ryfylkegata 14 
Johan Olsen Mølster, f. 1876, gift 1908
Lovise Tollagsen, f 1873
Karl Johan Mølster, f. 1908

1909*1910*Ryfylkegata 14Ingvald Samuelsen, f. 1873, Lura, sjøm.
Janna Rasmussen, f. 1876
Marie, f. 1899
Gunhild, f. 1901
Olena, f. 1909

1910*1912*1920*Ryfylkegata 14
Bertha Svela, f. Vetrus, f. 1864, Sauda, død 1946, 82 år gammel, herm.arb. enke
Ingeborg, f.
Gunhild, f. 1892, Hetland, herm.arb.
Olga, f. 1894
Ingrid, f. 1898
Astrid, f. 1900
Solveig, f. 1911

1911*Ryfylkegata 14
Hilda (Gunhild) Svela, d. 1892, pige
Serinius Thorsen Vadland, f. 1885, unkar, Pedersgt. 37
Solveig Bergliot, f. 1911

1909*1911*1912*Ryfylkegata 14
Sigurd Mandius Kristensen, f. 1886, fab.arb.
Anna Elida Larsen, f. 1886
Thordis Charlotte, f. 1909
Olene Lovise, f. 1911

1910*Ryfylkegata 14
Ole Bertinius Kristensen, f. 1880, støb.
Josefine Svendsen, f. 1876
Tonny Konstanse, f. 1910
Sigurd og Ole var brødre, de kom fra Doksmauet 7.

1909*1910*1912*Ryfylkegata 14
Johan Pedersen, f. 1873, kjører fabrik
Olava, f. 1871
Erik, f. 1901
Gabriel, f. 1906
John Osvald, f. 1907
Konrad, f. 1909

1907*1910*1917*Ryfylkegata 14
Jens Lyse, f. 1861, Fossan, død 1951, 91 år gammel, herm.arb.
Tallete, f. 1857, Strand, død 1937, 80 år gammel
Johan, f. 1896, Secon heart? Amerika

1916*Ryfylkegata 14
Johan Lyse, f. 1896, Amerika, herm.arb. gift 1916
Ingeborg Abrahamsen, f. 1894
Tonny Josefine, f. 1916
Gudrun Susanne Borgny, f. 1919

1910*1912*Ryfylkegata 14
Hans O. Valen, f. 1862, Myking i Lindaas, smedesvend
Johann!!Valen, f. 1849, Lindaas, hustru

1910*Ryfylkegata 14
Augusta Arntsen, f. 1875, Namsos, syerske
Alfild S. Pettersen, f. 1906, Trondhjem, datter

1913*Ryfylkegata 14
Bernt Finnesand, f. 1892, baker
Ingeborg Svela, f. 1890
Brynhild Ingebjørg, f. 1912

1915*Ryfylkegata 14
Karl Alfred Kristoffersen, f. 1891, elektriker
Jenny Severine Iversen, f. 1892
Henry Norval, f. 1915

1910*1917*1920*1925*Ryfylkegata 14
Talette Rørvik, f. 1887, Sand, melkebutikk, ug.
Anna Underbakke, f. 1857, Suldal, herm.arb. ug.

1920*1921*Ryfylkegata 14
Sigurd Samuelsen, f. 1894, herm.arb., gift 1914
Kristine Berentsen, f. 1898
Edith Margot, f. 1915
Arnold Konrad, f. 1917
Kurt Ingvald, f. 1921
Nathaniel Berger Danielsen, f. 1884, enkemann, vedhugger
Bertha Trodal, f. 1875, Hetland, herm.arb. ug.

De bodde i Ryfylkegata 18 i 1917.

1920*Ryfylkegata 14
Anna Kirsten Berentsen, f. 1885, Håland, enke, pension
Bernhard, f. 1880, herm.arb. enkem.
Agnethe Kristine, f. 1909

1920*1922*Ryfylkegata 14-
Alfred Berentsen, f. 1885, herm.arb., gift 1917
Selma Gudrun, f. 1896, Alesund, død 1939, 43 år gammel
Henry Georg, f. 1916, Ålesund
Bernt Andras, f. 1918, Ålesund
Alf Sigurd, f. 1920, Ålesund
Aslaug Karoline, f. 1922, død 1938, 16 år gammel.
Innen 1935 var de flyttet til Pedersgata 131.

1920*1921*Ryfylkegata 14*
Erling Gunnar Vold, f. 1892, Kr.ania, el.montør, gift 1920
Ingfrid, f. Svela, f. 1898
Svanhild, f. 1921

1924*1964* Ryfylkegata 14
Magnus Magnussen, Årvik, f. 1874, Tysvær, død 1964, 90 år gammel, kaiarbeider
Mathilde, f. Pedersen, f. 1877, død 1963, 85 år gammel
Bergit, f. 1896
Magnhardt, f. 1903, g.m. Kirsten
Gudrun, g. 1905
Magnild, f. 1907
Paulus, f. 1909
Erik Malenius Magnussen, f. 17-3-1915, 9 år gammel, druknet 31-8-1924
De hadde 14 barn 12 lever i 1939, kjenner ikke navnene på alle.

De bodde i Stokkaveien 43 i 1910.

1924

1963

 

1929* Ryfylkegata 14 Gudrun Bjørnsen, syerske

1943*1968*1989 Ryfylkegata 14
Sverre A. Jensen, f. 1903, død 1968, 65 år gammel
Kirsten, f. Magnussen
Erik
Magnus
Synnøve
Grethe
Sverre åpnet fisk og grønnsakforretning i 1949.

  1949

1948-1958* Ryfylkegata 14
Johannes Jansen, f. 1908, gasskontrollør
Børge Jansen

1961*1968*1982*1989*Ryfylkegata 14
Ingvald Stokkenes, bygningsarb.
Magnhild

1989* Ryfylkegata 14
Jan M. Gudmundsen
Mathilde S. Gudmundsen

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

14 Larsen, Randi 1980
14 Aslaksen, Eivind, fyrb. 1925
14 Baardsen, Anna, butik.
14 Dahl, Gunvor 1913 1968
14 Dahl, Walter, fab.arb. 1968
14 Endresen, Johan, arb. 1903
14 Evertsen, Bendiks, arb
14 Frue Meier melkeutsalg 1907 1943
14 Frue Meieri Utsalg 1940 1948
14 Haaversen, Ole, bliks,
14 Ingebretsen, Ole, bliksl. 1907
14 Ingebretsen, Ingebret, bliksl. 1903 1907
14 Jakobsen, Peder, støb.
14 Jansen, Børge 1913 1948
14 Jansen, Johannesen, kontr. 1948
14 Jensen, Kirsten, frue 1961
14 Jensen, Sverre, røkeriarb. 1943 1948 1961 1968
14 Johanesen, Marit, messepike 1968
14 Johannesen, Lars, løsarb. 1903 1940
14 Kristensen, Sigurd, M. arb. 1910
14 Larsen, Anna 1980 1968
14 Leirvaag, Wilhelm, kjører 1925
14 Lindvig, Lars, sjøm.
14 Lyse, Jens, herm. 1907 1917
14 Løge, Berge, kontorist 1903 1913
14 Magnussen, Asta, herm.arb.
14 Magnussen, Harald, skom. 1925 1930
14 Magnussen, Magnhardt, gårdsarb.
14 Magnussen, Magnhild, påleggerske
14 Magnussen, Magnus, transp.forr. 1930 1943 1948 1961
14 Magnussen, Mathilde, frue 1940 1961
14 Magnussen, Odd, sjøm. 1961
14 Magnussen, Paulus 1930 1943
14 Mikkelsen, Alfred, støb,arb. 1940
14 Monsen, Haldor, støber 1903 1907
14 Mørck, Julius, fyrb. 1910
14 Olsen, Ole, støbarb. 1910
14 Olsen, Sigurd, støb.arb. 1910
14 Olsen, Thomas, sjøm. 1925
14 Pedersen, Aslak, sjøm. 1930 1940 1943
14 Pedersen, Johan, arb. 1910
14 Pedersen, Paul, fyrb. 1920
14 Pedersen, Paul, fyrb. 1930
14 Rørvig, Talette, butikb. 1917
14 Rørvik, Talette, Butikbetj. 1925
14 Samuelsen, Ingvald, matros 1910
14 Stokkenes, Ingvald, bygn.arb. 1961
14 Stokkenes, Magnhild, frue 1976 1961
14 Svela, Bertha, enke 1917
14 Svela, Ingeborg, frk. 1913
14 Svela, Ingrid, fab. 1913 1917
14 Svela, Olga, fab. 1917
14 Thomassen, Randi, logiforr.
14 Thomassen, Sven, stenarb. 1907
14 Tjølsen, Jens, fyrb. 1943
14 Østbø, Ole, møllearb. 1935

14 Øxnevad, Sigurd, lagerm. 1932

14 Melkeforretning 1932

14 Tjølsen, Jens, fyrb. 1943

Ryfylkegata 16

Ryfylkegata 16 2023 ATK

Eiere Ryfylkegata 16

1956 fra arvingene etter G. Amaliksen
1956 til Oliver og Martha Larsen
1961 til Finn Berentsen

1999 fra Jan Arild Steinkopf
1999 til Juliane Hylde

Folk i huset Ryfylkegata 16

1901*Ryfylkegata 16
Sven Pedersen Oftedal, f.1871, Gjesdal, høvlemester
Serine Asbjørnsen, f. 1872
Peder, f. 1898
Marie, f. 1900
Sverre, f. 1901
Arthur, f. 1903
Margit, f. 1908.
Innen 1910 var de flyttet til Nymansveien 91.

1902*1906*Ryfylkegata 16
Eilert Abrahamsen, f. 1874, arb.
Martha Holgersen, f. 1869
Ole Johannes, f. 1902
Bernt Olai, f. 1906

1902*1903*Ryfylkegata 16
Ingebret Gundersen, f. 1871, støb.arb. beslagsmed
Tabitta Villasen, f.1871
Gunnar, f. 1895
Birger, f. 1897
Ingrid Therese, f. 1900
Hanna, f. 1902
Johan, f. 1904
Ingvald, f. 1906
Edvard Henry, f. 1911
De flyttet til Støberigata 33 innen 1910.

1902*1907*1910*1912*1916*1918*Ryfylkegata 16 
Guttorm Holgersen, f. 1866, Vats, Losse og Lastearb., gift 1902
1. kona, Ellen Marie Abrahamsen, f. 1864, død 1903, 39 år gammel-
2. Kona, Thea Olene Tøresdal, f. 1877, Vats, gift 1904
Bertha Holgerine, f. 1905
Bernt Ansgar, f. 1907
Anna Berthine, f. 1908, død 1910, 2 år gammel
Gurine Theresia, f, 29-10-1910
Bernt Ansgar, f. 1912
Mary Bertine, f. 1914
Ellen Malvine, f. 1916
Hjalmar, f. 1918
Ingvald Larsen, f. 1894, fostersønn, (mor: Elen Abrahamsen, f. 1867, far: enkem. Nils Larsen, f. 1854) (Pedersgata 140)
Johannes Rise, f. 1847, Haaland, enkemand, gartnerarbeider
Guttorm kom fra Pedersgata 120.

Død 30-11-1903 Sømand Guthorm Holgersens hustru Elen Marie 39 år gammel. Enkemand uden livsarvinger. Faderen til avdøde er Abraham O. Hognestad. Avføde har desuden et særkullsbarn Ingvald Nilsen 9 år gammel.
Ryfylkegata 16
Arbeider Gustav Holgersens barn Anna Bertine, 2 år gammel. Foreldrne lever.

1903*Ryfylkegata 16
Lars Larsen, f. 1873, Bergen, stø, stvgr. Støberi
Andrea Dildok, f. 1867, Avaldsnes
Hilmer Randof, f. 1899
Ranveig, f. 1900, død 1901, 7 måneder gammel.
Ranveig, f. 1901’
Nils, f. 1902
De kom fra Spilderhauggata 19,

1903*1905*Ryfylkegata 16-
Eilert Olsen, 27, løsarb.
Martha, 33 år
Garman, 9 år
Gurine, 7 år
Abraham, 3 år
Johannes, f. 1902

1903*1907*Ryfylkegata 16
Ommund Abrahamsen, 24 år, løsarb.
Ingeborg, 26 år
Abraham, f. 1902Sverre, f. 1905
Eivind, f. 1906
Gudrun, f. 1910
Brita Olsen, 27 år, fab.arb., linvarefab.
Innen 1910 var de flyttet til Vinkelgata 26.

1904* Ryfylkegata 16
Ole Paulsen, bødker
Inger Marie Paulsen, f. 1863, Meling, død 1904

1905*1910*1913*Ryfylkegata 16
Holger Holgersen, 71 år, dok.arb.
Bertha, 59 år
Hanna, 21 år
Mikal, 32 år, malerm. Død+

1905*Ryfylkegata 16
Johan Johnsen, f. 1873, jernstøberiarb.
Regine Johnsen, f. 1859, husmor
Leonora Pedersen, 23, i Amerika
Hanna Pedersen, f. 1878, steddatter, herm.arb.
Theofrida Pedersen, f. 1884, steddatter, arb. ved linfabrik
Bergit Pedersen, f. 1889, underholdes af stedfar.
Ragnhild, 1 år, d.dtr.
Fra Dokksmauet 2.

1904*1905*Ryfylkegata 16
Ole Solfjeld, f. 1881, Herø, kjører, fattig, jagtfører
Laura Svensen, f. 1881
Arne, f. 1902
Magnus, f. 1904
Magnus, f. 1905
Ingrid, f. 1907
Odd, f. 1910
Innen 1910 var de flyttet til Haukeligata 71.

1907*1912*1915*Ryfylkegata 16
Bertinius Dahl, f. 1877, tinn.arb.
Alette Severine Svendsen, f. 1880
Gunvald, f. 1912
Gunvald, f. 1913
Martha Kristine, f. 1915

1908*Ryfylkegata 16
Andreas Gudmundsen, f. 1878, løsarb.
Martine Halvorsen, f. 1869
Anna, f. 1898
Olaf, f. 1899
Toralf, f. 1910/1901
Inger, f. 1904
Magnhild Cecilie, f. 1908
De flyttet til Nedre Strandgate 50 før 1910.

1910*1912*Ryfylkegata 16
Johanna Nilsen, f. 1860, Sauda, rengjøringspike, ugift, pleier moren
Marie Mortensen, f. 1890, Søndenaa, herm.arb., datter
June Marie Helland, f. 1909, datter
Guraa Nilsen, f. 1821, Røldal, bestemoder, understøttet av fattigv.

1910*Ryfylkegata 16
Olava Olsen, f. 1856, strikkerske, ugift
Olav Jakobsen, f. 1892, manufakturbetj. Sønn
Marie Eliassen, f. 1839, fattigunderstøttet

Død 5-5-1912 Tømmermand John Gjertsen Vig, etterlater seg enke og 1 myndig søn.

1915* Ryfylkegata 16
Andreas Dahl, f. 1877, fab. Gift 1901
Olette, f. 1881
Martha Kristine, f. 1915
Død 2-1-1913 arbeider Dahls søn, Gunvald 11 måneder gammel. Foreldrene lever.

1917*Ryfylkegata 16—ik
Edvard Sivertsen, f. 1888, herm.arb. gift 1909
Emma, f. 1891
Ivar Kornelius, f. 1917

1918*Ryfylkegata 16
Inger Skaar, f. 1891, gift kone
Tollak Thorsen, f. 1880, løsarb. Gift mann, Jørpeland
Inge Thoralf, f. 1918

1919*Ryfylkegata 16
Johan Lyse, f. 1896, Amerika, herm.arb. gift 1916
Ingeborg Abrahamsen, f. 1894
Tonny Josefine, f. 1916
Gudrun Susanne Borgny, f. 1919

1920*1925*1930*Ryfylkegata 16
Gunder/Gunnar Bertinius Amaliksen, f. 1877, død 1955, 78 år gammel lossearb. Bertine Olava Valentinsen, f. 1875. død 1942, 66 år gammel
Alf, f. 1899
Arne, f. 1900, død 1979, USA, stansearb. g.m. 1926, Signe Gunhild, f. 1902,
Georg. f 1902, g.m. 1926 Gunhild Fredheim, i Ryfylkegata 27
Margit, f. 1905, gm. Gustav Rugland, 1926, Haugesundsgata 28
Jorine, f. 1908, død 1967, 58 år gammel g.m. Georg Laug Ryfylkegata 29
Anna Gunhild, f. 1913, g.m. Karl Knutsen, Haugesundsgata 26
Gerd, f. 1918, gm. Karl Løscbrandt, Støperigata 36
Alf, f. 1921, død 1986. 65 år gammel, g.m. 1951 Berta Jørgensen, på Uskekalven

Gunder og Bertine Amaliksen hadde 8 barn. Fem av de ble boende i samme nabolag som foreldrene. Flere av de bodde kortere eller lengre tid i forskjellig hus i Ryfylkegata. En finner de i nr. 16, 25, 27 og 29, og to døtre bodde i Haugesundsgata.

Arvingen etter G. Amaliksen selger huset i 1956 til Oliver og Martha Larsen

1920*1925*1930*1932*Ryfylkegata 16
Aanen Valentinsen, f. 1841, Skudesnes, tømm.
Gunhild, f. Olsen, f. 1845, Hetland, død 1932, 85 år gammel
Ole, f. 1885, mek.

1920*Ryfylkegata 16
Brønla Rørvik, f. 1863, Suldal, fab.arb.ug.
Martha, f. 1869, Suldal, fab.arb.ug.
Maren Johanne Gundersen, f. 1853, Høle, herm.arb. ug.

1926 Ryfylkegata 16
Arne Amaliksen, f. 1900 giftet seg med, sønn av gunnar amaloksen
Signe Gunhild Thomassem, f. 1902

1926 Gustav Laurits Rugland, f. 1902, gift 1926
Margit Amaliksen , f. 1908
Kvitsøygt haugesunds

1928*1930* Georg Amaliksen, f. 1902 gift 1928
Gunhild Bø, f. 1902

1929* Ryfylkegata 16, Johnsen, Bertel, murer

1917*Ryfylkegata 16
Andreas Scheie, fab.arb
Sigurd Scheie, fab.arb.

Malendy, f. Veland, f. 1915, død 1997, 82 år gammel, enke etter Knud Eiane som døde 1935
Georg Eiane
Jan Eiane
Odd Harry, f. 1939, død 1982, 43 år gammel
Kjell Inge, f. 1943
Bjørg

 

1932* Ryfylkegata 16 Rasmus Guthormsen, kjedelsmed

1948*Ryfylkegata 16
Magnus Nygaard, f. 1902, død 1982, 80 år gammel herm.arb.

1943*1948*1958*Ryfylkegata 16-ok
Thoralf Falck, f. 1888, død, 1956, 68 år gammel, sjåfør, vaktmester

1943*1948*1953*1956*Ryfylkegata 16
John Gunder Halvorsen, matros
Alvilde, f. 1898, død 1953, 55 år gammel
Trygve Halvorsen, f. 1917, død 1985, 68 år gammel

1948*1961*Ryfylkegata 16
Marton Erland, f. 1913, død 1980, 67 år gammel, gift 1943
Ingfrid, f. Anfinsen
Magne, f. 1943
Irene

1953*1956*Ryfylkegata 16 1953-
Sverdrup Knutsen, f. 1911, død 1981, 70 år gammel
Ester Gundersen, f. 1911, død 1969, 58 år gammel
Jan, f. 1943, g. m. Annalisa Thelin
Turid, f. 1944, g.m. Egil Sjøberg

De flyttet til Støberigata 36 i 1956.

1954*1958* Ryfylkegata 16
Justine Haaheim, f. Stensland, f. 1884, enke, død 1961, 77 år gammel.

1956*1961*Ryfylkegata 16
Kåre Høie, mek
Marie Høie

1961*Ryfylkegata 16
Kjell B. Andorsen, sjøm.
Asbjørg Andorsen

1968*Ryfylkegata 16 
Hans Hjalmar Merkesdal
Gunnvor Merkesdal

1961*1968* Ryfylkegata 16
Teodor Finn Berentsen, fajansearb.
Agnethe Berentsen, fab.arb.-   1962

1972* Geir Dahl, vant en lysestake.

1977*1983*Ryfylkegata 16
Jens Ilmari Onerva
Bjørg
Seppo

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

Ryfylkegata 16

16 Abrahamsen, Ommund, løsarb. 1903 1907
16 Amaliksen, Georg, mek. 1930
16 Amaliksen, Gunder, lastearb. 1925 1930
16 Andorsen, Asbjørg, frue 1961
16 Andorsen, Kjell B. sjøm. 1961
16 Berentsen, Inga, frue 1968
16 Berentsen, Teodor, fajansearb. 1968
16 Berntsen, Agnethe, fab.arb. 1925
16 Bowitz, Sofus, arb.
16 Dahl, Bertinius, fab. 1907 1913
16 Eliassen, Ellef, fab. 1913 1917
16 Erland, Ingfir, frue 1961
16 Erland, Marton, herm. 1948 1961
16 Falck, Thoralf, sjåfør 1943 1948
16 Frette, Ole, arb. 1910
16 Frøiland, Birger Gunvald, herm.arb. 1940
16 Gundersen, Rasmus, støb.arb. 1903 1940
16 Halvorsen, Gunder, matros 1943 1948
16 Halvorsen, Trygve, herm.arb 1943
16 Holgersen, Guthorm, løsarb. 1903 1910
16 Holgersen, Holger, fhv.dokarb. 1907 1910 1913
16 Holgersen, Michael, maler 1910
16 Høie, Kåre, mek. 1907 1961
16 Høie, Marie, frue 1961
16 Johannesen, Martinius, løsarb. 1930
16 Kallali, Johan, arb.
16 Knudsen, Nils, herm.arb. 1913
16 Kristoffersen, Martin S. fab.
16 Larsen, Ingvald, fyrb. 1913 1917
16 Larsen, Lars, støber 1903
16 Log, Georg, sjøm.
16 Merkesdal Hans Hjalmar 1968
16 Merkesdal, Gunnvor 1968
16 Nygaard, John, arb. 1941 1948
16 Nygaard, Magnus, herm.arb.
16 Olsen, Eilert, løsarb. 1903 1940
16 Oltesvig, Maren, herm.arb. 1907 1925
16 Scheie, Andreas, fab. 1917
16 Scheie, Sigurd, fab. 1917
16 Seldal, Iver, støbarb.
16 Toresen, Kristina, pensj. 1907 1961
16 Walentinsen, Ole, mek. 1925 1930 1932 1935

16 Pedersen, Peder, matros

Ryfylkegata 18

Ryfylkegata 18 2023 ATK

eiere

1985 fra Odd Voie
1985 til Kai Vognstoft Pedersen

1903*1905*Ryfylkegata 18
Ths. O. Bru, 25 år, matros, seiler fra England
Laurentse, 27
Margit, f. 1902

1903*1907*Ryfylkegata 18
Nils Randinius Larsen, f. 1868, Arendal, støber, st. Jernstøberi
Caroline Knudsen, f. 1868, død 1930, 62 år gammel
Nils, f. 1891
Inga Thomine, f. 1893
Knud, f. 1894
Ragnhild, f. 1897
Gurine, 2 år
Gudrun, f. 1902
Fra Doksmauet 12 til Doksmauet 16 .

1903*Ryfylkegata 18
Martine Dybing, 31 år, fab.arb. enek
Anna, 4 år
Olaf, 3 år
Thoralf, 1 år

1903*1905*Ryfylkegata 18
Karen Berg, 45 år, arbeiderske, blikem.
Jakobine Jakobsen, 27 fab.arb. Bjelland

1904*Ryfylkegata 18
Gudmund Andreas Gudmundsen, f. 1878, kjører
Martine Halvorsen, f. 1870
Ingvald Andreas, f. 1904, død 1904, 15 uker gammel

1905*Ryfylkegata 18
Peder Larsen, f. 1879, Egersund, stenarb. kjører hos Mauritz og sønner
Thomine, f. 1881, Avaldsnes
Svanhild, f. 1903
Anny Leonora, d. 1905
Thoralf, f. 1907
Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 6.

1905*Ryfylkegata 18
Andreas Gudmundsen, f. 1877, løsarb. Smaa kaar
Martine, f.
Anna, f. 1898
Olaf, f. 1899
Thoralf, f. 1901
Ingvald Andre, f. 1904 død 1904
Ingvald, f. 1905
Magnhild, f. 1908
Innen 1910 var de flyttet til N: Strandgate 50.

1905*Ryfylkegata 18
Olaf Berntsen, f. 1876, smed
Severine Marie, f. 1876
Georg Kristian, f. 1905

1907*Ryfylkegata 18
Død 4-4-1907 Støberiarbeider Karl Rønnings hustru Theresia Margrete, 35 år gammel. Enkemand og 4 umyndige barn. 15-4 meddelt tillatelse til at instifte i nyt ægteskab.

1908*Ryfylkegata 18
Simmer Aasland, f. 1883, fab.arb.
Johanne Gudmundsen, f. 1879
Arthur Inge, f. 1908

1910* 1912*Ryfylkegata 18
Ludvig Helberg, f. 1865, Trondhjem, matros
Kristine, f. Stausland, f. 1867
Nils, f. 1897
Karl, f. 1899
Fredrik, f. 1900
Leif, f. 1903
Konrad, f. 1906
De bodde på Risbakken 22 i 1920.

1910*Ryfylkegata 18
Andreas Kristoffersen, f. 1870, Erga i Time, støb.arb.
Malene, f. 1875
Hans Einar, f. 1903
Innen 1920 var de flyttet til Egenes 5.

1908*1910*1912*1920*1925*1938*Ryfylkegata 18
Peder Serinius Olsen, f. 1871/73, fab.arb. død 1938, 65 år gammel
Maren Gurine, f. Abrahamsen, f. 1873, Høle, død 1971, 94 år gammel, herm.arb.
Olaf Olsen, f. 1898
Magnhild, f. 1900, kinomusiker i 1920
Pitter, f. 1902
Astri, f. 1904
Arthur Inge, f. 1908
Marie, f. 1910, g.m. Arne Børresen
Arthur Inge, f. 1911
Olaf Bertoldius Pedersen, f. 1898, mek.lærl, ug, 1920
Peder Pedersen, f. 1902, kokk, ug., 1920

1922

 

 

1910*Ryfylkegata 18
Gunder Eriksen, f. 1859, Varhaug, jordarbeider
Gustav M. Gundersen, f. 1893, Varhaug, sønn, trævarefab.arb.

1909*Ryfylkegata 18
Karen Laurentse Bertelsen, f. 1889, pige
Viktor Larsen, ungkar, fab.arb. Verksgt.
Victoria Laurentse, f. 1909

1911* 1912*Ryfylkegata 18
Arnt Storhaug Holgersen, f. 1885, støb.
Bertine, f. 1881
Monrad Manger, f. 1911

1913*Ryfylkegata 18
Død 2-1-1913 arbeider Jakob Andreasens barn, Ruth, 2 år gammel. Foreldrene lever.

1917*Ryfylkegata 18
Sigurd Samuelsen, f. 1894, herm.arb. gift 1914
Katrine, f. 1895
Arnold Konrad, f. 1917

1922* 1924*Ryfylkegata 18
Peder Husebø, f. 1895, støber, gift 1915
Hilda Josefine Endsjø, f. 1892, Kristiania
Einar, f. 1915
Ernst, f. 1916
Finn, f. 1922
Peder, f. 1924
De bodde i Talgøgata 28 i 1920.

1930*1940*1948*1955* Ryfylkegata 18
Arne Børresen, f. 1908, død 1981, 73 år gammel, sjåfør
Marie Olsen, f. 1910, død 1983, 73 år gammel
Marion Børresen, gift med Kåre Gåsland i 1953
Kåre, og Ragna
Marianne og Egil
De var flyttet før 1960.

1933* Ryfylkegata 18
Lars Asgautsen, f. 1908, død 1947, 39 år gammel, gift 1933
Randi Risøen
Kjell Gunnar, f. 1933
1951 Randi Asgautsen gift med Jon Lea

1958* Ryfylkegata 18
Jan Engøy

1959* 1961*Ryfylkegata 18
Karsten Økland, sveiser
Solveig Økland

1961* 1968*Ryfylkegata 18
Engebret Gudbrandsen, mask., f. 1916, død 1986, 70 år gammel
Tordis f. Knudsen,
Jan og Eva
Edel og Karl Johan
Oddfrid og Arvid

1965*1968*Ryfylkegata 18
Frank Pedersen,
Olav Pedersen, montør
Toralf Pedersen
Solveig Pedersen.

1981* Ryfylkegata 18
Gurina Strand, vant en kake.

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

18 Abrahamsen, Anton, støbarb. 1910
18 Andersen, Jakob, arb.
18 Asgautsen, Lars, sjøm. 1913 1943
18 Asgautsen, Randi, enke 1940 1948
18 Berg, Henrik 1943
18 Bergraf, Charles, mek. 1930 1940
18 Bertelsen, Martin, arb. 1910
18 Bru, Ole, sjøm. 1903
18 Bru, Ths. O. matros 1903
18 Børresen, Arne, sjåfør 1940 1948
18 Erga, Andr.K. støbarb. 1910
18 Gabrielsen, Jakob, kjører
18 Gabrielsen, Marie, enke 1913 1917
18 Gulbrandsen, Engebret, mask. 1913 1961
18 Gulbrandsen, Tordis 1961
18 Hammer, Peder, mek. 1925
18 Joannesen, Oluf, støb.arb. 1910
18 Johannesen, Martin, fyrb. 1910
18 Killgren, Ragna og Ruth 1913 1968
18 Larsen, Carl, støbarb.
18 Larsen, Gunvald, sjåfør
18 Larsen, Konrad, sjåfør
18 Larsen, Leif
18 Larsen, Nils, støber 1903 1907
18 Larsen, Thor, mek.
18 Olsen, Maren, enke 1940 1943 1948
18 Olsen, Olaf, maskl. 1917 1940
18 Olsen, Peder, fyrb. 1907 1913 1925 1932 1935
18 Pedersen, Frank 1968
18 Pedersen, Olav, montør
18 Pedersen, Solveig 1968
18 Pedersen, Toralf 1968
18 Økland, Karsten, sveiser 1961
18 Øklend, Solveig, frue 1961

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net