Ryfylkegata 20

Ryfylkegata 20

Bilde fra 1976 da huset brant.

112

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Huset ble bygget rundt 1901 og Abraham Olsen var huseier. Den første folketellingen en har er fra 1902. Da flyttet 8 familier med til sammen 51 personer inn i nybygd hus. Det ble nok trangt fra første dag med folk fra kjeller til loft. De eldste foreldrene var mellom 50 og 60 år, de yngste og nygifte var i 20 års alderen. Den største familien var på 11 personer, hvor 5 av barna var i tenårene og 4 mindre. Til sammen 25 småbarn i skolealder eller yngre. Her var folk av mange slag, noen arbeidet på Stvgr. støperi & Dok, to skomakere og flere løsarbeidere. Løsarbeidere tok de jobbene de kunne få, ofte på kaien med laste og losse arbeide. De hadde gjerne liten inntekt og til tider måtte en få støtte av fattigvesenet. Noen av familiene kom fra byen, men ellers viser det seg at flere var født andre steder, så som Fredrikstad, Romsdal og fra Jæren. Noen bodde her kort tid andre ble noen år. Det er vanskelig å følge familiene hvor de ble av.

1902*1903*1907*Ryfylkegata 20 
Alfred Martinius Hansen, f. 1872, Fredrikstad, kobberslager, dok
Liva Marie Svendsen, f. 1877, Haabøl
Margit Alvilde, f. 1897, Kristiania
Hans Theodor, f. 1898, Kristiania
Rolf, f. 1900, Kristiania
Dagmar Sofie, f. 1902
Gudrun Marie, f. 1902
Thomas Arthur, f. 1-1-1907
Arne Dagfin, f. 12-12-1907
Borghild Agathe, f 1910
Innen 1910 var de flyttet til Trafikgate 4.

1902* Ryfylkegata 20 ikke ft 1900
Ole Andreas Bolme, f. 1877, Klep, skomagersvend
Berta Gurine / Gina Dildok, f. 1877, Vigsnes
Sigurd A. , f. 1901

Olaf Gerhard, f. 1908
De flyttet til Ryfylkegata 10.

1902*Ryfylkegata 2o
Henrik Olaus Dahl, f. 24-10-1846, død 9-6-1922
Olene Ammundsdtr., f. 19-9-1851, Sirdal, død 22-5-1933
Oskar f. 1872, døde 26-5-1900 av Tuberkulose
Josefine, f. 3-5-1880
Laurits, f. 1881
Birger, f. 1883
Oline, f. 20-4-1885
Henrik Olaf, f. 13-6-1888
Gunda Amalia, f. 14-1-1890
Anna Josefa, f. 13-3-1893
Johannes, f. 1894, død 26-2-1904
Ludvig f. 1895
De kom fra Pedersgata 140.

1902* Ryfylkegata 20
Trygve Tostensen, 19 år, støb.arb.
Gurine, 23 år, gifte i november

1902* Ryfylkegata 20
Lars Larsen, f. 1852, Volden Romsdal. Støbarb. St. dok
Malene, f. 1855, Arna
Marie, f. 1880, Bergen, fab.p.
Peder, f. 1886, arb.
Lars, f. 1888
Nils, f. 1891
Pernille, f. 1891
Conrad, f. 1896
Bernhard, 2 år
De kom fra Bergen, i 1900 bodde de i Hillevåg, så flyttet de til nabohuset Støperigata 39, innen 1910 var familien flyttet til Nymansveien 123.

1902* Ryfylkegata 20
Asbjørn Pedersen Habberstad, f. 1847, Haa, løsarbeider
Elisabeth, f. 1858, Egersund
Peder, 13 år i 1898
Asbjørn Enevald Asbjørnsen, f. 1886, Haa, hermetisk blækslager
Maren, f. 1887, Haa
Palle Marthin, f. 1889, Sola
Karen, f. 1891, Sola
Hanna, f. 1893, Sola
Josefine, f. 1896
Engvald, f. 6-7-1897
Her kan en følge familiens flyttinger. Asbjørn var fra Haa på Jæren. De bodde der da de to eldste barna ble født, så flyttet de til Sola, hvor de tre neste barna kom til Endelig flyttet de til Stavanger for de to yngste barna er født her. Om de bodde i Pedersgaten fra 1896 vet jeg ikke. Asbjørn måtte få hjelp av fattigkassen i 1898, mens han året etter var sjauer. De kom fra Pedersgata 58.

1902* Ryfylkegata 20 
Anders Pedersen, løsarb.
Karen
Anna, 10 år
Thalette, 9 år
Marie, 6 år
Peder 3 år
Andrea 1 år
De kom fra Mellomgade 9.

1902* Ryfylkegata 20
Peder A. Line, 33 år, løsarb. Har vært syg i lengre tid, konen også.
Severine Larsen, 29 år, handlende, død i 1902
Bergliot, 7 år
1 barn døde i mars, 1 år gammelt.

1903*Ryfylkegata 20 
Abraham Olsen, 21 år skom.
Tobine, 21 år, handlende (Tobine Kristine Larsen)

1903*1904*1905*Ryfylkegata 20
Erik Enoksen Frafjord, f. 1875, arb. dok
Sina Svensen Dirdal, f. 187
Kristine, f. 1895
Erling, f. 1897
Tormod, f. 1899
Inger, f. 1901
Sigrid, f. 1903
Ernst, f. 1906
Ruth, f. 1907
Hjørdis, f. 1910
1903-04*Død 7-1-1911 Støberiarbeider Erik Frafjords barn Ernst 4 år gammel. Foreldrene lever. Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 31.

1903*Ryfylkegata 20
Ole Bertelsen, f. 1874, mek
Marie Andersen, f. 1878
Paul Eugen Verner, f. 1903

1903*Ryfylkegata 20 
Rasmus Pedersen, 39 år, stenarb., kommunen
Marie, 32 år
Alma, 4 år

1903*1920*1930*Ryfylkegata 20 ‘’ se Støberigt 39 folkekjøkken——–
Per Moe, f. 1874, , død 1946, 72 år gammel, Vik i Sogn arb, cemntfab. kolonialhandl.
Helene, f. 1879, Hermansverk; død 1934, 55 år gammel
Astrid, f. 1898, Trondhjem
Erling Monsen, 14 år, pleisøn uden godtgjørelse

Per Moe bodde noen år i nabohuset Støperigata 39, der han og kona drev Støperigatens folkekjøkken i flere år. De hadde og kolonialforretning i kjelleren her. Per Moe drev med mye forskjellig som salg av ved

I 1920 var det mange artikler om bolignød og folk som ble kastet ut av leiligheten de bodde i. Per Moe blir omtalt i den saken.

1903*Ryfylkegata 20 
Marie Gundersen, 28, enke, arb.

1904*Ryfylkegata 20
Berthe Sæther, f. 1882, pige
Ingebret Pedersen, f. 1876, Trømsø, sjøm. ungkar
Ingvar Berg, f. 1904

1904*Ryfylkegata 20
Ole Bernhard Olsen, f. 1880, støb.
Josefine, f. 1877
Thoralf Kørner, f. 1904

1904*1905*Ryfylkegata 20
Hans Kristoffer Mikkelsen, f. 1872, Bergen, smed, st.dok.
Johanne Bertine Kristensen, f. 1873
Harald Johan, f. 1903, død 1903
Arne, f. 1897
Leif, f. 1899
Petra Godfrida, f. 1901
Harald, f. og død 1905
Margit Augusta, f. 1907
Konrad, f. 1909
Innen 1910 var de flyttet til Støberigata 33.

1908*1910*1912*Ryfylkegata 20
Julius Jensen, f. 1866, S/S 2. maskinist, død 1983, 86 år gammel
Olene Tobia, Kommedal, f. 1870
Jens, f. 1890, matros
Trygve, f. 1893, skibsbyggersrb.
Thora, f. 1894, herm.arb.
Rakel, f. 1896, hermarb.
Otilie, f. 1898
Thor Finn, f. 1900
Olga, f. 1901
Solveig, f. 1904
Karsten, f. 1908
Jenny, f. 1909
Jenny Hjørdis, f. 1910
Ragnhild Jasmine, f. 1912
Julius kom fra Amerika i 1911, var syg, mye ledig.

I 1910 bodde Julius og familien i leilighet 8 i 2. etasje. De hadde 2 værelser og halvt kjøkken og betalte kr. 240,- i året, og i 1916 bodde Julius her, syg, hustru og barn bodde et annet sted i byen.
De bodde i Høkkergata 6 i 1900. i 1920 bodde de i Privatgata 9.

1908
For Gjæld stiftet i mitt navn af andre end mig selv, er jeg uden ansvar. All gjæld til mig, maa indbetales,og alle forringer maa indsendes inden 8 dage fra dato 24-11-08. Julius Jensen, Ryfylkegd. 20

1913
En ny vaskemaskine.
Maskinist Julius Jensen har indleveret ansøgning om patent paa en nylig konstrueret vaskemaskine for hermetikæsker. Maskinen er meget enkel og ser du til at gjøre et godt arbeide. Den bestaar av et stort kar omtrent som en dampkjedel. I dens midte er her et stativ, som under brug svinges rundt med stor fart, og paa dette stativ andbringes 4 staaltraad-kurve med æsker i. I karret er her selvsagt varmt vand – med sæbepulver og soda i. Paa 2 a 3 minuter blir de 4 kurve med æsker rengjort paa en ganske tilfredstillende maade. Derefter er det bare at tørre æskerne.

1905*Ryfylkegata 20
Martha Jakobsen, 50 år, handlende, fra Olav Kyrresgt, 1

1905*Ryfylkegata 20  Ane Egeland, 60 år, enke, arb.

1905*Ryfylkegata 20
Lars Sæther, f. 1848, Ekskog, død 1935, 86 år gammel, kjører for kommunen, stenarb, fattig
Thordis, f. 1855, Sandeid
Laura, 15 år
Bertha, 22 år
Gustava, 13
Amanda, 10 år
Gunder, 6 år
Innen 1910 var han flyttet til N. Dalgate 33.

1905*Ryfylkegata 20
Knud Rasmussen, f. 1856, v. Bergen, dikselmand
Ane, f. 1863
Rasmus, 16 år, bødkerlærl.
Karen, f. 1893
Ingvald, f. 1897
Olene, f. 1900
Olava, f. 1902
Ingeborg Olsen, 82, år, svigermoder, enke, fattigv. betaler for henne
De bodde i Banevigsgade 10 i 1900, og innen 1910 var de flyttet til Normansgate 17.

1905*Ryfylkegata 20
Peter Petersen, 46 år, skibsbygger, st.dok.
Marie, 45 år
Markus, 15 år
Alexander, 18 år, st.dok.

 

I 1905 flyttet familien Knud og Anna Magnussen inn.

Mannen var laste og lossearbeider, men det var nok lite arbeid å få så de måtte nok leve på fattigkassen en del. De kom fra Øvre Strandgata 79 og i 1905 bodde di i Pedersgata 140, i 1913 var flyttet til Agent Kiellandsgt 27. Denne familien ble hardt rammet. I februar 1911 mistet de ikke mindre enn tre barn. 4 år senere mistet de også en sønn. Alle barna ble kalt fattiglem i kirkebøkene. Anna hadde vært gift før og hadde to barn. Knud og Anna fikk 6 barn, bare 2 vokste opp.

År etter år på vinterstid kunne Aftenbladet fortelle om epidemier som gikk i byen blant barna. Det var tuberkulose, meslinger kikhoste og andre sykdommer. De fortalte om juletrefester og andre samlinger av som ble avlyst.

1905*1910*1911*Ryfylkegata 20
Knud Magnussen, f. 1872, losse og lastearb.
Anna Karine Jakobsen/Torgersen, Husebø, f. 1871, g. 1902
Johan Jakobsen, f. 1897.
Ole Jakobsen, f. 1900
Peder Bertinius, f. 1904
Marie Magdalene, f. 1905, død 9-2-1911, 5 ½ år gammel
Knud Magnus, f. 1907
Johan, f. 1908, død 20-2-1911, 31/2 år gammel
Børre Magnus, f, 12-12-1909, død 21-2-1911, 14 måneder gammel
Arne Karsten, f. 1913, død 1-5-1915, 1 ½ år gammel
Anna Jakobsen var gift med Jakob Jakobsen og hadde to sønner. De bodde i Nedre Dalgata 13 i 1900. I 1904 bodde Knud og Anna i Pedersgata 140. I 1907 bodde de i Øvre Strandgate 79 da Johan ble født.—De bodde i Gjesdalv. 18 i 1915.
Ryfylkegata 20
Død 9-2-1911 Murer Knut Magnussens datter Marie 5 år gammel. Fattiglem.
Død 15-2-1911 Løsarbeider Knud Magnussens søn 3 år gammel, fattiglem.
Død 21-2-1911 Knud Magnussens barn, Børe 15 måneder gammel. Fattiglem

1913 var de flyttet til Agent Kiellandsgt 27. Familien hadde leilighet nr 6, hvor de bodde 7 personer på 1 rom og kjøkken, for en leie på 180,- kr i året

1906*1913*Ryfylkegata 20
Torkel Tollefsen, f. 16-4-1873 kjelesmed/stenarbeider/kommunearbeider
Anna Jonassen, f. 14-6-1881, Jæderen
Sylvia, f. 27-5-1905
Johan f. 13-1-1908
Toralf f. 24-6-1910
Folk flyttet mye og denne familien bodde i Pedersgata 119 i årene 1908 til 1911.

1906*Ryfylkegata 20
Peder Pedersen Erga, f. 1878, Klepp
Pauline Olsen, f. 1878, Klepp
Paul, f. 1901
Paul, f. 1906
Paul, f. 1909
De bodde i Avaldsnesgata 81 i 1910 .

1907*1910*Ryfylkegata 20
Halvdan Birkemo, f. 1879, mask.
Elise Karoline Haaland, f. 1883
Astrid, f. 1907

1908’1909* Ryfylkegata 20
Jakob Simonsen, f. 1863, Bergen, kaffebrænder
Magda/Martha, f. 1870, Bergen, strygerske
Sigrid, f. 1893, Bergen
Birger, f. 1895, Bergen
Arthur, f. 1897, Bergen
Arthur, f. 1897 Bergen
Frida, f. 1899, Bergen.
Sofie, f. 1901
Bergliot, f. 1904
Johan, f. 1906
Ruth, f. 1908.
Familien bodde i Badehusgata 18 i 1900. Da Ruth ble døpt i 1908 var de dissentere. Innen 1910 var de flyttet til Magnus Lagabøtersgate 20.

1904*Ryfylkegata 20
Død 30-4-1904 Sjøhusmand Abraham Olsen Hognestad, 67 år gammel. Enke og 5 myndige barn. Intet efterladt.

1906*Ryfylkegata 20
Død 21-5-1906 Pige Dina Magdalena Frøyland, 21 år gammel. Foreldrene lever.

1907*1909*1910*1911*Ryfylkegata 20
Ole Bertinius Kristensen, f. 1880, støb.arb. opslager
Josefine, f. 1876
Sverre Karsten Rasmussen, f. 1898
Jon Rasmussen, f. 1901
Olga Borghilde, f. 1907, død 1911, 3 år gammel
Tonny Konstanse, f. 1910
Toralf Marton, f. 1911
Ole, f. 1914
Olga Borghilde, f. 1915
De hadde bodd i Pedersgata 140. Før 1920 var de flyttet til Doksmauet 7.

1907*Ryfylkegata 20
Karl Sørensen, f. 1883, Høiland, arb.
Inger Wagle, f. 1889
Olivia Gerda, f. 1907
Sverre, f. 1910
Før 1910 var de flyttet til Rosenberggate 44.

1908* Ryfylkegata 20
Peder Olsen, f. 1870, arb.
Gunhild Villasen, f. 1872
Hanna Olefine, f. 1908

1908* Ryfylkegata 20
Andreas Olai Nilsen Eide, f. 1863, Alvøen Bergen, dykker og stenarb.
Elen Karoline, f. 1870, Bergen
Agnes Alvine, f. 1889, Bergen, herm.arb.
Berthold Marius, f. 1894, Haugesund, signalmand og stenarb. med sin far
Nils Olai, f. 1896, Bergen
Dagmar Elena, f. 1902
Andreas Olai, f. 1903
Erling, f. 1905
Einar, f. 1906
Andrea Ovidia, f. 1908, død før dåp.
Elen Karoline, f. 1910, død 1911, 8 måneder gammel
Familien hadde bodd i Hans Haugesg. 7 i Bergen i 1900, rundt 1910 var de å finne i Støberigata 47, i 1920 bodde de i Arbeidergata 5.

1908*1909*Ryfylkegata 20
Albert Svendsen, f. 1873, Nærbø, skom.sv.
Rakel, f. 1877
Sigrid Elise, f. 1897
Arthur Rudolf, f. 1901
Regine Alfrida, f. 1904
Trygve Emil, f. 1906
Helmik, f. 1908
De flyttet til Karlsmindegt. 55 før 1910.

1908*1910*1913*Ryfylkegata 20
Thormod Egeland, f. 1877, blikfab.arb.
Kristine Gustava, Haukland, f. 1885
Thoralf, f. 1906
Thordis, f. 1908
Nelly Elisa, f. 1909
Karen, f. 1911
Gustav, f. 1913
Før 1920 var de flyttet til Avaldsnesgata 46.

1909*Ryfylkegata 20
Jakob Eidem, f. 1886, kjører
Malene Opstad, f. 1885, Nærbø, kjolesøm
Johan Arent, f. 1909
Malene og sønnen bodde i Rosenkildegt.13 i 1910,

1909*Ryfylkegata 20
Agnes Alvide Eide, f. 1889, pige
Sigve Gerhard Larsen, f. 1883, agent, ungkar
Alfred, f. 1909, død før dåp.

Fra Byarkivet. Nederst lå Smørfabrikken Heimdal, her ble Rasmus Sands bygg satt opp senere. Ryfylkegata 20ligger ved siden av tvillinghuset Støperigata 39.

Folketelling 1910*Ryfylkegata 20

I folketellingen i 1910 var det 70 personer som bodde her fordelt på 11 familier. De kom fra Suldal, Rennesøy, Hetland, Sandnes, Kristiansand, Bamle, Bergen, Skudesnes, Sunde i Haaland, Høgsfjord, Lindholmen og Stavanger.
43 personer var født i Stavanger.
Her ser vi et hus som var fullsatt av folk. Det var 12 rom og 7 kjøkken, ingen bad og ikke strøm. Kun en familie hadde to rom, 3 hadde eget kjøkken. 8 av familiene måtte dele kjøkkenet med andre. I folketellingen for 1910 ble det oppgitt hvor mye hver familie betalte i årlig husleie. Det meste var kr. 240,- for to rom. Det ser ut som om det var Julius Jensen som kjøpte huset i 1904. i 1910 hadde en årlig leieinntekt på ca. kr. 1630,-.
Til sammenligning hadde Pedersgata 97 som også var et stort hus, samme året 9 fam med 53 personer. Det var og så et stort hus,

1910*Ryfylkegata 20
Nils Kristensen, f. 1884, sjøm. styrmand
Severine, f. 1887, handlende kolonial
Solveig, f. 1906
Margrethe, f. 1909
Han hadde leilighet nr 1 i kjelleren, som var butikk, 1 værelse og halvt kjøkken og betalte kr 180, for året.

1910*1912*Ryfylkegata 20
Gunnar Johannesen, f. 1876, Suldal, murer hantlanger
Thea, f. 1878, Rennesøy
Martha, f. 1902, Hetland
Johannes, f. 1904, Sandnes
Anna, f. 1906, Sandnes
Gustav, f. 1907
Sverre, f. 1910
De hadde leilighet nr 2 i kjelleren, og kjøkken. Husleia var kr 120 pr. år. Før 1920 var de flyttet til Sølvberggt. 5. De kom fra Sola, har av fattigv. til leien.

1910*Ryfylkegata 20
Georg Kristian Andresen, f. 1882, Kristiansand, tobakspinder
Henriette Andrea, f. 1881, Bamle
Aslau, f. 1900, Bergen
Oskar, f. 1903, Bergen
Agnes, f. 1905, Bergen
Dagfin, f. 1906
Georg Andreas, f. 1910
Jenny, f. 1908

Georg, f. 1910
De bodde også i kjelleren, hadde 1 værelse halvt kjøkken og betalte kr. 120.- for herligheten. Denne familien bodde i Bergen til 1905, og kom hit i 1906, da de døpte Dagfin her, de bodde også i Pedersgata 140. De flyttet til Ryfylkegt 20 i slutten av 1910.

1910*Ryfylkegata 20
Aksel Johan Jørgensen, f.1878, kassefab.arb.
Anna, f. 1874
Ingrid, f. 1898
Axel Johan, f. 1903
Atrhur, f. 1905
Anna, f. 1908
Kristian Gabrielsen, f. 1891, kassefab.arb. 1910
Aksel og familien bodde i Mellomgade 6 i 1900 og flyttet til Erfjordsgt. 5.
De fikk leilighet nr. 4 i 1 etasje med 1 rom og halvt kjøkken, husleien var kr. 15, for måneden.

1910*1912*1913*Ryfylkegata 20
Mikal Knudsen, f. 1850, Skudesnes, grønsagehandler, har af fattigv.
Malen, f. 1833, Sunde Haaland
Anna Osmundsen, f. 1888, fosterdatter, herm.arb.
De hadde leilighet nr 7 med et værelse i 2 etasje og halvt kjøkken og betalte kr. 84, for året. De bodde i Nedre Dalgt. 26 i 1920.

1909*1910*1912*Ryfylkegata 20
Karen Egeland, f. 1840, Høgsfjord, enke, herm.arb.
Karen T. Braadland, f. 1891, herm.arb.
Marie O. Braadland, f. 1893, herm.arb.
Olga Braadland, 10 år
I 1910 betalte karene 108, kr i husleie for et år, hun hadde et værelse og delte kjøkken. Hun hadde leilighet nr 10. Karen og Marie bodde i Pedersgata 61 i 1900.

1910*Ryfylkegata 20
Ferdinand Johannesen, f. 1858, Lindholmen, klinker skibsbyggeri,svensk, donkymand til sjøs/ støbarb. Stvgr. Støberi & dok
Martha, f. 1863
Olof, f. 1884, klinker,sygelig 1905 Stvgr. Støberi & dok
Ferdinanda, f. 1887, hermarb.
Marthin, f. 1890, blikarb.
Margit, f. 1894, blikarb.
Gustava, f. 1902
Oskar, f. 1906
Familien bodde i Støberigata 13 i 1900.
I 1910 bodde de i leilighet 11 i 2. etasje og hadde 2 værelser og kjøkken. Han betalte kr 180,- for et år. I årene 1904 – 1905.  var de i Pedersgata 140

1910*1912*1915*Ryfylkegata 20
Olai Andreas Olsen, f. 1875, Bergen, fyrbøder S/S
Hansine Marie, f. 1884, død 1912, 28 år gammel
Solveig Kristine, f. 1903
Erling Magnus, f. 1905
Datter, f. 1910
Da kona døde satt han igjen med 3 umyndige barn.
I 1915 ble han gift på ny med Janna Svendsdtr, f. 1881, Time.

1913*Ryfylkegata 20
Bertha Tøtland, f. 1889
Bjarne f. 26-1-1913. Død 17-10-1913 9 måneder gammel. Bronkit,
Olav Olsen Løvås, f. 1889, Hommersand, sjømand, ungkar

1911*Ryfylkegata 20
Olaf Bertinius Haaversen, f. 1883, maler
Matilde Olava Olsen, f. 1877
Johanne Marie, f. 1906
Margit Pauline, f. 1908
Kristine, f. 1910
Haaver, f. 1911, død før dåp
De bodde i Rosenberggt. 44 i 1920.

1912*Ryfylkegata 20
Wilhelmine Sivertsen, f. 1873, Torshavn Færøene, død 1961, 88 år gammel enke, arb.
Wilfred, f. 1898
Gerda, f. 1901, død 1950, 49 år gammel, i Vancouver
Dagmar, f. 1904
Karsten Dahl, f. 1908
De kom fra Spilderhauggata 32.

1912*Ryfylkegata 20
Johan Kristensen, f. 1869, kjører
Dorthe, f. 1872
Henry Green, f. 1912

1912*1910 Ryfylkegata 20
Thomas Eriksen, 32 år, murer
Lovise, 32 år
Therse, 9 år
Trygve, 5 år
Ester, 1 år
De kom fra Kristiansand.

1916*Ryfylkegata 20
David Fugleberg, f. 1889, handelsm. Gift 1912
Elonora, f. 1888
Vally Margrete, f. 1916
Han handlet i Ryfylkegata 2 i 1932-1948

1913*1916*Ryfylkegata 20
Jakob Haugvaldstad, f 1857, Mosterøy, løsarb.
Gurine, f. 1873, Rennesøy, død 1930, 58 år gammel
Elen, f. 1900
Thora, f, 1903
Hilda, f. 1906
Jakob, f. 1908
Gunnar, f. ca. 1911
De kom fra Spilderhauggata 32, og flyttet til Støberigata 31.

1916* Ryfylkegata 20-
Jørgine, f. Nilsen, Hauge, f. 1863, Strand, fab.arb. fra Bergen
Karsten Indvik, f. 1895, guldsmedlærling
Nelius, f. 1896, elektrikerlærling
Otto, f. 1901
De flyttet til Egenes 2 innen 1920.

1916* Ryfylkegata 20
Wilhelm Johannesen, f. 1870, stenarb. hvorsomhelst
Josefine, f. 1871, Sokndal
De flyttet til Buøy 111.

1916*Ryfylkegata 20
Rasmus Tvedt, f. 1861, Ølen, laste,losse arb.
Thomasine, f. 1896, fab.arb.
Sigrid, 16 år, på bliktr.
De kom fra Waisenhusgate 27. og flyttet til Egenes 5.

1916*Ryfylkegata 20
Andreas Gudmundsen, f. 1877, losse, laste, hvorsomhelst
Martine, 44 år
Anna, f. 1898
Olaf, f. 1899, 16 år, sjøm. farer fra England
Thoralf, f. 1901?
Inger, f. 1904
Martha, 4 år
Magnhild, f. 1908
De kom fra N. Strandgate 50.

1916*Ryfylkegata 20
Birger H. Jæger, 23 år, løsarb. Fra Kristiania
Olga, 19 år
Baby, f. 1916

1916*Ryfylkegata 20
Karl Wilhelm Larsen, f. 1881, Fredrikstad, tømmerm.
Anny Berthine, f. 1884, Vardø
Wilhelm, f. 1905
Edit, f. 1909
Luis, 3 år
Karla, 16 md
Aina, 16 md
De bodde i Hetlandsgata 39 i 1910.

1916* Ryfylkegata 20
Gjertine Gitlesen, f. 12-10-1842, 60 år, Frøiland, Riska, enke, døde 8-4-1920, 77 år gammel
Jakob Gerhard, f. 15-3-1872 41 år, sindsyg, udsatt på landet 1914
Gurine Amalie, f. 29-4-1869, fabrikarbeider, død 5-10-1931, 62 år gammel.
Gjertine bodde i Ryfylkegt 20 i 1916 og hadde ølutsalg der. Da hun døde i 1920 bodde hun i Harald Hårfagresgt 13. Hun bodde i Pedersgata 109 i 1913.

1916* Ryfylkegata 20
Østen Rønneberg, f. 1872, Håland, kjører
Sigrid, f. 1881, Suldal
Johannes, f. 1909
Josef, 1916
De flyttet til Egenes 37 innen 1920.

1917*1920*1921* 1913*1920*Ryfylkegata 20
Karl Ingvald Larsen, f. 1889, død 1938, 50 år gammel, murersv. Gift 1915
Klara Johannessen, f. 1892, Fana
Karsten Johan, f. 1915, Bergen
Evelyn Anna, f. 1917
Edgar Ingvald, f. 1918
Alf Edgar, f. 1919, død 1919 4 måneder gammel
Edgar Ingvald, f. 1920
Henry Villy, f. 1921
Aimar Jørgen, f. 1923
Inga Marie Mauritsen, f. 1903, tj.pike

1919*Ryfylkegata 20 
Edvin Høiland, f. 1898, stuert, gift 1918
Anna Lovise Gudmundsen, g. 1898
Erna Andrea, f. 1919
De bodde i Mellomgata 13 i 1920.

1919*1920* Ryfylkegata 20-
Lauritz Johan Kristensen, f. 1891, kaiarb. Gift 1912, 6 barn
Dagmar Alfrida Mørk, f. 1888, Vardø, dø 1966, 78 år gammel
Dagmar,
Dagmar og Andreas Tørresdal
Helga
Sissel Jonette, f. 1919, død 1919

1919* Ryfylkegata 20
Borghild Persen, f. 1899, tjenestepige
Johan Lilleland, f. 1897, ungkar, skredder, Kjelvene 4.
Finn Lilleland, f. 1919

Fra Byarkivet 1962. Her ser vi bygget til Rasmus Sand i midten litt til venstre finner vi Ryfylkegata 20.

Folketelling 1920* Ryfylkegata 20

Da var det 10 husstander her med til sammen 22 personer. En ung familie Lunde med et barn på to år, de kom fra Ulefoss og Trondhjem. Familien Berg kom fra Sverige, faren var 53 år arbeidsmann, kona var hermetikarbeider, mens sønnen var 18 år. Jespersen var lossearbeider, han kom fra Skjerstad mens kona var fra Bergen, de hadde en sønn på tre år. Sammen med disse bodde Johanne på 74 år, hun kom fra Jølster og hadde pensjon. Kan hun være en bestemor?. Hilmar fra Rødøy var 33 år og gift, med seg hadde han en datter på 9 år og en husholderske. Kanskje var kona syk eller død. Murersvennen Karl Ingvald på 31 år hadde funnet seg kone i Bergen, de hadde to barn på 5 og 2 år, dessuten tjenstepige. Til slutt var det Lauritz og Dagmar, de hadde ikke barn.
Noen hadde bodd her en tid før 1920 og andre ble gjerne boende noen år til. Folk flyttet ofte så det er mulig at en kan finne noen av de i andre hus som er omtalt på denne hjemmesiden.

1920 ble et turbulent år for enkelte. I avisene kan en lese at rundt om i byen var det mange som ble kastet ut av leilighetene sine. Det kunne det vær forskjellige grunner for. Som regel var det at huseier ikke fikk sin betaling, men også at det var for mye fyll og bråk med enkelte. Her i dette huset forteller avisen at eieren Per Moe og noen medhjelpere kastet ut en mor med to voksne sønner og en familie med små barn. Møbler og annet innbo ble satt på gaten.

1 Mai 1920

Aftenbladet 1920

1920* Ryfylkegata 20
Ludvig Georg Lunde, f. 1895, Ulefoss, ekspeditør
Astri Katinka, f. 1899, Trondheim
Per Sigfred, f. 1918

1920* Ryfylkegata 20
Aksel Werner Berg, f. 1875, Sverige, arb.
Elen Margrete, f. 1888, Sverige, herm.arb.
Karl Waldemar, f. 1902, Sverige

1920* Ryfylkegata 20
Alf Jespersen, f. 1892, Skjerstad, lossearb.
Hanna, f. 1889, Bergen
Bernt, f. 1947
Johanne Olsen, f. 1846, Jølster, enke, pension

1920* Ryfylkegata 20-
Hilmar Kjilavik, f. 1887, Rødøy, transportarb.
Eva Mathilde, f. 1911, Bergen, ug
Inga Amanda Harveland, f. 1898, Hetland, husholderske, ug

1922*Ryfylkegata 20
Sverre Torvaldsen Nevland, f. 1895, Høyland, bager, gift 1920
Regine Brekken, f. 1901, Gjesdal, død 1935, 34 år gammel.
Karly Nevland, f. 1922
Ingrid

1923*Ryfylkegata 20
Helge Mikkelsen Nygaard, f. 23-1-1868, Sjernerøy, fisker, død 3-9-1953, 67 år gammel. Gift 1909
Anna Tjeltveit, f. 18-4-1888, Jelsa, død 4-6-1925, 37 år gammel.
Mallin Nygaard, f. 13-2-1910, Hjelmeland, g. Gundersen
Magnus Nygaard, f. 8-12-1911, Hjelmeland, g.m. Judith
Ingvald Nygaard, f. 31-5-1915, død oktober 1988 på arbeidsgården
Klara Olava, f. 12-4-1920, g.m. Oddvar S. Olsen
Anker Malvin, f. 1923
De flyttet til Rennesøygata 23.

1923* Ryfylkegata 20
Sigrid Jess/Jørs, f. 1903 Bergen, pige
Bjarne Eik, f. 1902, herm.arb. ungkar
Kaare Sigurd Eik, f. 1923

1925* Ryfylkegata 20
Aksel Olsen, Sauda og Inger Erika Gudmundsen giftet seg i 1925.

1927*1930* Ryfylkegata 20
Gurine Haugvaldstad, f. Hausken, f. 1872, død 1930, 58 år gammel, enke

Ellen Gurine, f. 1901, Håland, herm.arb.
Thora, f. 1903
Hilda, f. 1905
Jakob, f. 1907
Gunnar, f. 1909
De bodde i Støperigata 31 i 1920. Gurine var enke etter Jakob Tosten Haugvaldstad, f. 1857, Rennesøy, stenarb.

1929* Ryfylkegata 20
Eli Olsen og Hans Løland, giftet seg i 1929.

1930* Ryfylkegata 20
Marie Søiland og kjøbmann J. Furuholm giftet seg i 1930

1930* Ryfylkegata 20
Ole Andreassen, fisker og Petra Johnsen Høie gifte seg i 1930

1935*1938* Ryfylkegata 20
Marie Abeland, (f. 1888) fylte 50 år i 1938.

1936* Ryfylkegata 20
Inger Olsen, fylte 70 år,(f. 1866).

1938* Ryfylkegata 20
Hans Halvorsen og Ingeborg, f. Jakobsen, feiret sølvbryllup i 1938

1940-1943-1950* Ryfylkegata 20
Thorvald Johannesen, f. 1867, død 1950, 83 år gammel, fhv. fisker

1940*1961*
Nils Johannesen, f. 1892, lagerarb.
Kristine, frue
Berit Gunvor Terese, g.m. Ansgar Dirdal
De bodde i Kaisegata 6 i 1920

1940*1961* Ryfylkegata 20
Harald Johannes Evertsen, f. 1919, død 1970, 51 år gammel, gift 1938
Gerd Ingebretsen
Gunvor, g.m. Finn Tapiog. I 1956
Marit, g.m. Reidar
Bjørg, død 1975, g.m. Ernst
Martin Evertsen, fyrb.
Marie Ingebretsen, f. Gabrielsen, f. 1881, død 1960, 79 år gammel.
Familien flyttet til Madla.

1960* Ryfylkegata 20
Marie Ingebretsen, f. Gabrielsen, død 1960, 79 år gammel
Tror hun var gift med Ellef Ingebretsen, død 1936, 81 år gammel

1963 Martin Evertsen, død 1963 – ikke barn, bror til Harald.

1948*1961* Ryfylkegata 20
Rangvald Dirdal, f. 1920
Laurentse
Ansgar Bjarne, f. 1943, g.m. Berit Johannesen, g. 1965/ g.m. II Åse
Aud Hennie, f. 1945, død 2021, 76 år gammel, g.m. Knut Helland
Randi

Innen 1968 var de flyttet til Jonas Dahls plass 6.

1948*1968* Ryfylkegata 20-gift 1943—sølvbryllup 1968
Halfdan Nilsen, f. 1914, død 1991, 77 år gammel
Emly, f. Olsen, f. 1910, død 1987, 77 år gammel
Gerd Marie,
Edith Helene

Disse fem familiene hadde bodd i Pedersgata 140, før de flyttet hit.
1902*Ryfylkegata 2o Henrik Olaus Dahl,
1905*1910*1911*Ryfylkegata 20 Knud Magnussen,
1907*1909*1910*1911*Ryfylkegata 20 Ole Bertinius Kristensen,
1910*Ryfylkegata 20 Georg Kristian Andresen,
1910*Ryfylkegata 20 Ferdinand Johannesen,

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.

20 Andersen, Jakob, sjøm. 1961
20 Andersen, Karl, matros 1929
20 Andersen, Konrad, matros 1932 1935
20 Andersen, Sofie M. 1961
20 Andreassen, Gerd, herm.arb. 1968
20 Andreassen, Thor 1968
20 Arnfeldts rørleggerforr, Assersen 1961
20 Berg, Axel, stenhugger 1921 1922
20 Bing, Johan, fyrb. 1935
20 Bøe, Inga, fab.arb. 1921
20 Børgesen, Waldemar, maler 1929
20 Baardsen, Bertha, vaskek. 1940
20 Dirdal, Ansgar B. 1968
20 Dirdal, Berit Gunvor 1968
20 Dirdal, Rangvald, sjøm. 1948 1961
20 Egeland, Torkel, kjører 1913
20 Egeland, Tormod, herm. 1913
20 Eklund, Johs, styrm. 1925 1927 1929
20 Evertsen, Gerd c frue 1961
20 Evertsen, Harald, verks.arb. 1948 1961
20 Evertsen, Martin, fyrb. 1940
20 Grimstad, Liv 1968
20 Grostøl, Bjarne, løsarb. 1943 1948
20 Halvorsen, Hans, fiskehandel 1935
20 Hauge, Jørgine, fab. 1917
20 Hauge, Karsten, guldsmedlærling 1917
20 Hauge, Kornelius, guldsmed 1917
20 Haugvaldstad, Ellen, herm.arb. 1927 1929
20 Haugvaldstad, Hilda, hermarb. 1927
20 Haugvaldstad, Jakob, 1913 1929
20 Haugvaldstad, Thora, fab.arb. 1927 1929
20 Hellesø, Charles, sjøm. 1940
20 Ingebretsen, Marie, pensj. død 1960 1961
20 Isaksen, Edvin sjåfør 1932
20 Isaksen, Nils, herm.arb. 1929 1932
20 Jensen, Astri, fab.arb. 1943 1948
20 Jensen, Charles, herm.arb. 1932 1935 1940 1943 1948
20 Jensen, Johan, fab.arb. 1913 1932 1935 1940 1943 1948
20 Jensen, Julius, mask. 1913
20 Jespersen, Alf, kaiarb. 1921 1922
20 Jespersen, Hanna, fab.arb. 1922
20 Johannesen, Jenny, her,arb. 1940
20 Johannesen, Kristine, frue 1961 1968
20 Johannesen, Nils, lagerarb. 1940 1943 1948 1961
20 Johannesen, Torvald, fisker 1940 1943 1948
20 Johansen, Ellen, best. 1932
20 Johnsen, Iver, navigatør 1948
20 Johnsen, Karen, rengjøring 1948
20 Johnsen, Maren, fab.arb. 1925
20 Johnsen, Olava, fab.arb. 1925
20 Jæger, Birger H. læsarb 1917
20 Jaasund, Asbjørn, gårdbr. 1935
20 Knudsen, Mikal, torvhandler 1913
20 Kristensen, Laurits, fab.arb. 1921
20 Larsen, Jone, 1913
20 Larsen, Karl, murer 1921 1922
20 Larsen, Lars, kassarb. 1925
20 Laug, Georg, arb 1927 1929
20 Laug, Thorvald, arb. 1927 1929
20 Log, Erling arb. 1927
20 Lunde, Ludvig eksp. 1921
20 Laastad, Karen, enke 1925
20 Moe, Per kol forr. 1921 1922 1927 1929
20 Nielsen, Anne, frue 1961
20 Nielsen, Reidar, skredder 1961
20 Nilsen, Halvdan, arb. 1948
20 Nygaard, Helge, fisker 1925 1929
20 Olsen, Carl, arb. 1913
20 Olsen, Kjersten, enke 1929
20 Olsen, Svein, bøkker 1927
20 Olsson, Knut, typograf 1922
20 Røed, Kristina, enke 1927
20 Solli, Kristian, arb. 1943 1948
20 Svendsen, Reidar, fab.arb. 1927
20 Tapio, Finn E. sjåfør 1961 1968
20 Tapio, Gunvor Karin 1961 1968
20 Tingberg, Aksel, rørl. 1913
20 Tvedt, Anna, enke 1927
20 Ødegaard, Ole 1932
20 Ødegaard, Tønnes, sjåfør 1932
20 Østensen, Arne, herm.arb. 1940

Huset brant i 1976, se egen artikkel om den brannen.

https://pedersgaten.org/brann-i-ryfylkegata-20-i-1976/

Ryfylkegata 20

Eiere og handlende

Det er ikke lett å få full oversikt over hvem som eide huset til enhver tid. Noen opplysninger finner en i panteregisteret. Det er kan være vanskelig å tyde. Andre opplysninger dukker opp i folketellinger. Det finnes også annonser i avisene om eiere uten at de finnes i panteregisteret. Derfor blir denne oversikten ikke fullstendig.
Fra Panteregisteret:
1901 Skjøte til Abraham Olsen i 1901, da huset ble bygd.
1904 skjøte fra A. Olsens konkursbo til J. Jensen
1918 Skjøte fra J. Jensen til Jakob Refsland og Morten Vatnaland
1919 Skjøte til Per Moe
1941 Auksjonsskjøte til Livstrygdeverket Andvake
1941 Skjøte til Knut Bakke
Fra avisene:
1903 Abraham Olsens Hognestads konkursbo, selger Ryfylkegaden 20
Fra avisen i 1960
1960 Fra Astri Bakke til Beathe Skjørestad

Handlende

I hjørnet på underetasjen var det en liten forretning. Det er flere som har handlet der gjennom årene. Her er liste over de jeg har funnet som drev handel av et eller annet slag.
1902 Severine Line, 29 år, handlende, død i 1902
1903 Tobine Olsen, 21 år, handlende
1905* Martha Jakobsen, 50 år, handlende,
1910* Severine Kristensen, f. 1887, handlende kolonial
1910-1913 Mikal Knudsen, f. 1850, Skudesnes, grønsagehandler,
1916* Gjertine Gitlesen, ølutsalg
1916*1918 David Fugleberg, f. 1889, handelsm.
1919 1920* Per Moe, vedsalg

                    1919

1921

1923

1954 Rørleggerfirmaet gikk konkurs i 1956.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net