Ryfylkegata 27 – 29 – 30 – 31

Ryfylkegata 27, 27,30 og 31

ATK 2023

125

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Ryfylkegata 27

Ryfylkegata 27
1912 Stavanger Canning
1935 Georg Amaliksen
1985 fra Gunnar Amaliksen til
1985 Jon Johansen og Børge Johansen

1912* Ryfylkegata 27
Karl Rynning, f. 1870, støb.
Thea Severine Øverland, f. 1878
Solveig Andrea, f. 1912
Karsten Theodor, f. 1913

1912*1913* Ryfylkegata 27
Hans Torgersen, f. 1883, herm.arb.
Osine Amalie, f. Kalvig, f. 1877
Haakon Orlander, f. 1912

1917*1918* Ryfylkegata 27
Johan Bru, f. 1883, fab.arb. gift 1907
Ingeborg Haugland, f. 1889
Mathilde, f. 1917
Inge, f. 1918

1920* Ryfylkegata 27
Marie Levardsen, f. 1882, Skien, enke, kassererske
Dagmar, f. 1900, Kr.sand, bokholderske
Torvald Emil, f. 1903, mek.lærl.
Leif Haakon, f. 1907
Karen Nilsen Leidland, f. 1871, Egersund, enke, herm.arb.
Rasmus Jørgensen, f. 1866, herm.arb. ug.

1928*1930* Ryfylkegata 27
Albert Kristian Abrahamsen, f. 1899, gift 1928
Margit Hansen, f. 1901

1929*1932*Ryfylkegata 27
Ingebret Ingebretsen, f. 1865, død 1951, 86 år gammel
Rakel Isakmine, f. Gundersen, f. 1871
Inga Endrine, f. 1893
John Georg, f. 1895
Ragnhild, f. 1907, g. m. Martin Helland, gift 1936
Bjarne, f. 1911, tvilling
Sverre, f. 1911, tvilling, g. m. Elly
De bodde i Karlsminnegata 38 i 1911 og flyttet til Nymansveien 112 innen 1920.

1935*1961*1969*1985* Ryfylkegata 27
Georg Amaliksen, smørarbeider
Gunhild
Gunnar
Odd, g.m. Gerd Eike i 1956
Georg Godfred

Gunder og Bertine Amaliksen i Ryfylkegata 16 hadde 8 barn. Fem av de ble boende i samme nabolag som foreldrene. Flere av de bodde kortere eller lengre tid i forskjellig hus i Ryfylkegata. En finner de i nr. 16, 25, 27 og 29, og to døtre bodde i Haugesundsgata.

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
27 Abrahamsen, Albert snekker 1929
27 Amaliksen, Georg, smør.arb. 1948 1961
27 Amaliksen, Gunhild 1961
27 Amaliksen, Gunnar 1948
27 Amaliksen, Odd 1948
27 Berentsen, stenhugger 1932
27 Birkeland, Martha, herm 1948
27 Birkeland, Martha, herm.arb. 1932 1935
27 Birkeland, Martha, herm.arb. 1940 1943
27 Hansen, Karl sjøm. 1929
27 Heggelund, Edv. Fab. 1913
27 Ingebretsen, Ingebret, malersv. 1929 1932
27 Ingebretsen, Ingvald, maler 1929
27 Ingebretsen, Ragnhild, dropsarb. 1932
27 Ingebretsen, Sverre, fab.arb. 1932
27 Johannesen, Marie, enkefru 1913
27 Kyllingstad, Olav, herm.arb. 1935
27 Log, Gerda, frue 1961
27 Log, Simon, jordarb. 1961
27 Skjæveland, Mandius 1940 1943
27 Skjæveland, Thomas 1940
27 Sømme, Betuel, konditor 1948
27 Sømme, Betuel, konditor 1940
27 Torgersen, Hans, bøkkersv. 1913

Ryfylkegata 29

Ryfylkegata 29
1912 Stavanger Canning

1935 Georg Laug

1910*Ryfylkegata 29
Johan Andersen, f. 1837, Sverige, fattig, understøtte fr Klepp
Marie, f. 1829, Klep

1910*Ryfylkegata 29
Lars Olsen Engendal, f. 1883, Aarstad v. Bergen, skomagersv.
Cesilia Olsen, f. 1876, Hetland

1910*Ryfylkegata 29
Ole Andreas Aanonsen, f. 1887, stuert
Tora Olsen, f. 1896
Hansine, f. 1910, tv.
Otilie, f. 1910, tv.

1910*Ryfylkegata 29
Carsten M. Iversen, f. 1880, malersvend
Karen, f. 1884, Time
Iver Dorthin, f. 1906
Thorleif Carsten, f. 1908
John, f. 1909
Githle T. Berge, f. 1884, kjører ølbryggeri

1910*Ryfylkegata 29
Magnus Larsen, f. 1884, Løddingen, herm.arb.
Anna, f. 1883, Vefsen
Leif, f. 1907
Emilie Hagen, f. 1879, Tjelstad, sygepaserske privat.

1911*Ryfylkegata 29
Magnus Larsen, f. 1884, herm.arb.
Anna Torgersen, f. 1883
Johanne Alvilde, f. 1911

1912*Ryfylkegata 29
Olene Edvardsen, f. 1882, gift kone
Trond Bakke, f.1887, maler, ungkar
Asta, f. 1912

Ryfylkegata 29
Død 27-11-1914 Hermetikarbeider Erling Andreassen Schei, 21 år gammel. Foreldrene lever.
Ryfylkegata 29
Død 4-1-1915 Stuert A. Aanensen Olsens datter Hansine 5 måneder gammel. Foreldrene lever.

1913*Ryfylkegata 29
Selmer Haukland, f. 1881, fab.arb.
Thora Holfeldt, f. 1885
Trygve Martinius Birkeland, f. 1903
Adoptert av sine pleieforeldre Ole Birkeland og Liva Foss Gjestal, 24-4-1933

1913*1917*1918*1920*Ryfylkegata 29
Severin Gerhard Johannesen, f. 1881, herm.arb., gift 1904
Beate Tostensen, f. 1883
Gudrun, f. 1913
Olav Reinholdt, f. 1917
Olav Bernhard, f. 1918

1913*1917*Ryfylkegata 29
Andreas Egeland, f. 1883, herm.arb.
Janna Beate Sivertsen, f. 1880
Ingrid Helene, f. 1913

1916*1917*1920*1922*Ryfylkegata 29
Arnt Eriksen, f. 1894, herm.arb. gift 1912
Egine Elisabeth Albrigtsen, f. 1894. Varhaug, herm.arb. enke i 1920
Emly, f. 1913
Olav Magnor, f. 1916
Olaf Mangolf, f. 1919
Børge Børjesen, f. 1919
Anny Marie Halvorsen, f. 1922, far Helmer Halvorsen, f. 1888

1920*Ryfylkegata 29 Eier Stvgr Canning
Olaf Olsen, f. 1888, Bergen, herm.arb.
Agnes, f. 1883, Bergen
Anton Nicolai, f. 1911, Bergen
Josefine Amalie, f. 1912
Olaf Andreas, f. 1916
Henry Aleksander, f. 1916

1920*Ryfylkegata 29
Johanne Brendeland, f. 1901, Etne, herm.arb. ug.
Alvilde Birkenes, f. 1903, Bergen, herm.arb. ug.
Konstanse Birkenes, f. 1901, Bergen, hermarb. Ug.

1920*Ryfylkegata 29
Klara Johnsen, f. 1866, Egersund, enke
Berthold Marius Eide, f. 1894, Haugesund, hermarb
Petra Eide, f. 1901, Egersund, herm.arb.

1921*Ryfylkegata 29
Olaf Nikolai Olsen Refvig, f. 1888, herm.arb. gift 1910 i Bergen
Agnes Bendiksen, f. 1883
Erling Ansgar, f. 1921

1923* Ryfylkegata 29
Bernhard Hans Wilhelm Falch, f. 1895, sjøm. gift 1920
Tomune Gausland, f. 1899, Aarre
Henry Falch, f. 1923

1935*1955*1967*1969*-Ryfylkegata 29
Georg Laug, f. 1906, død 1969, 63 år gammel, havnearb.
Jorine Amaliksen, f. 1908. død 1967, 58 år gammel,
John g.m. Alice
Gunder og Bertine Amaliksen hadde 8 barn. Fem av de ble boende i samme nabolag som foreldrene. Flere av de bodde kortere eller lengre tid i forskjellig hus i Ryfylkegata. En finner de i nr. 16, 25, 27 og 29, og to døtre bodde i Haugesundsgata.

1951*Ryfylkegata 29 Frøydis Nilsen og Arthur Evertsen giftet seg.
1954* Ryfylkegata 29 S. Svendsen hadde en motor til salgs

.
1975* Ryfylkegata 29
Åge Ågesen Odland, f. 1897, død 1975, 78 år gammel.
Johan Grude, 38 år
Harry Gullkrona

Alle tre omkom da huset brente i oktober 1975. Les mer om brannen her:

Huset etter brannen i 1975.

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
29 Edvardsen, Ole retouchør 1913
29 Egeland, sanna, fab. 1917
29 Endresen, Margith, bet. Og Karen 1929 1932 1935 1968
29 Eriksen, Arnt, fab. 1917
29 Fredriksen, Bertinius, fab.arb. 1932
29 Gaugenæs, Karen, arb. 1913
29 Gaugenæs, Teoline, enke 1913
29 Gudmundsen, Ole, støb. 1913
29 Gundersen, Martin kjører 1929
29 Ingebretsen, Jenny, fab.arb. 1940
29 Ingebretsen, Ludvig, fab.arb. 1943
29 Johannesen, Severin, herm.arb. 1920
29 Larsen, Theodora, fab. 1917
29 Laug, Georg, havnearb. 1961
29 Laug, Jorine, frue 1961
29 Log, Georg, sjøm- 1940
29 Log, John 1948
29 Nilsen, Otto kurvm- 1932
29 Pedersen, Jakobine, tekstilarb. 1968
29 Tveita, Berge, maler 1948
29 Tveita, Berge, maler 1940 1943

Ryfylkegata 30/Kvitsøygata 89

ATK

Adressen til dette huset har vekslet derfor tar jeg med som et hus. Nå er huset revet og her ligger kafeen Ostehuset.

1913*Ryfylkegata 30
Haakon Dons, f. 1890, herm.arb.
Inga Marie Askildsen, f. 1884
Mangfrid Bertha, f. 1905
Karl Willy, f. 1906
Mavel Anker, f. 1908
Malfred Ingebret Askildsen, f. 1913
Innen 1920 var de flyttet til Emmausv. 3c

1911*Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
Gustav Marcelius Lyse, f. 1890, fab.arb.
Jakobine Gurine Gjerde, f. 1890
Jenny Theoline, f. 1911
Olga, f. 1912
Hjørdis, f. 1916
Georg, f. 1919
Innen 1920 var de flyttet til Taugata 22.

1912*Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
Johan Edvard Johannesen, f. 1889, blik.arb.
Gurine Helene Pedersen, f. 1890
Olav Sigvald, f. 1912
De bodde i Avaldsnesgt. 65 i 1920.

1914*Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
Jasper Ingebrigtsen Kalvig, f. 1871, mask.
Liva Martine Amalie, f. 1872
Asta, f. 1914

1917* Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
Ida, Olga og Oluf Waagedal
Les mer om den familien i Pedersgata 101.

1920*1930*1935*Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
Rasmus Rasmussen, f. 1895, Sand, herm.arb.
Elise, f. 1897
Ingrid, f. 1921
Rudolf
Solveig
Torleif Sigbjørn, f. 1926

1955*1961*1968*Ryfylkegata 30
Svend Breivik, f. 1893, død 1966, 73 år gammel herm.form.
Elise T., f. Foss, f. 1909, død 1975, 66 år gammel
Olaug
Steinar
Osvald, f. 1943. død 1992, 49 år gammel
Arne O.

1943*1955*1961*1968*Ryfylkegata 30
Thomas Olsen. Havnearb.
Hjørdis
Thor

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Kvitsøygata 89 Ryfylkegata 30
89 Tønnesen, Thora, kontrollør 1925
89 Corneliussen, Hansine, bestyrerinde 1913
89 Hansen, Edvin, styrm. 1913
89 Lommeland, L. skom. 1917
89 Waagedal, Ida, fab. 1917
89 Waagedal, Olga, fab. 1917
89 Waagedal, Oluf, fab. 1917
89 Østrem, Martha, fab.arb. 1917
89 Ingebretsen, John, herm.arb. 1930
89 Ingebretsen, Jenny, fab,arb, 1935
89 Rasmussen, Rasmus, herm.arb. 1930 1935
89 Olsen, Thomas, herm.arb. 1943

Ryfylkegata 30
30 Breivig, Arne O 1968
30 Breivig, Elise T. 1961*1968
30 Breivig, Steinar, maskass. 1968
30 Breivig, Svend, hermform. 1961
30 Hansen, Arne, herm. 1948 1940
30 Lyse, Georg, fab.arb. 1940
30 Olsen, Hjørdis, frue 1961
30 Olsen, Thomas, havnearb. 1961 1968
30 Olsen, Thor, matros 1968

Ryfylkegata 31

Eier Stavanger Packing. Bilde ukjent.

1910*1911*1913*Ryfylkegata 31
Erik Eriksen Frafjord, f. 1875, Fossan, kjædelsmed
Sina Tormodsen, f. 1873, Dirdal
Kristine, f. 1895, herm.arb.
Thormod, f. 1899
Inger, f. 1901
Sigrid, f. 1903
Ernst, f. 1905
Ruth, f. 1907
Hjørdis, f. 1910
De bodde i Stokkaveien 52 i 1900. Ryfylkegt 20 i 1903-04*Død 7-1-1911 Støberiarbeider Erik Frafjords barn Ernst 4 år gammel. Foreldrene lever.

1910*Ryfylkegata 31
Peder O. Birkeland, f. 1889, bødker
Severine, f. 1887
Olga, f. 1908
Sønn— f. 25-9-1910–

Ryfylkegata 31
Død 24-1-1911 Bødker Peder Birkelands barn Olga Pauline, 2 år gammel. Foreldrene lever.

1910*1912*Ryfylkegata 31
Arthur Køningsberg, f. 1886, Kristiansand, blik.arb.
Gabrielle, f. f. Gabrielsen, 1890
Gerda, f. 1907
Anna, f. 1909
Anker, f. 1910
Elfrida, f. 1911
Ester, f. 1912

Ryfylkegata 31
Død 1910 Arbeider Arthur Køningsbergs barn Anker, 3 år gammel. Foreldrne lever.

1910*Ryfylkegata 31
Børge Veraland, f. 1868, Høle, kjædelsmed på støberi
Kristofa, f. 1879, Strand
Martha, f. 1844, Høle, enke, bestemoder, underholdt av kjædelsmed.

1916* Ryfylkegata 31
Anton Ellertsen, f. 1895, herm.arb. gift 1915
Martha Jørgensen, f. 1889
Rudolf, f. 1920

1920*Ryfylkegata 31
Johan Leonard Abrahamsen, f. 1884, Sverige, smed
Engel, f. 1883, Fjeldberg, bestyrerinde
Karen Synnøve Omdahl, f. 1903
Einar Omdahl, f. 1905
Edit Solveig Omdahl, f. 1907

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
31 Dons, Haakon, arb. 1913
31 Engedal, Lars, skom.sv. 1913
31 Frafjord, Erik, kjedelsmed 1913
31 Omdal, Engel, fab. 1917

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net