Pedersgata nr. 045 Bjørnsen frukt og tobakk

Pedersgata 45

Alle kjente Bjørnsens frukt og tobakk hvor Nora sto smilende bak disken, og hadde tid til en prat.

2009

Br.nr. 1214 – 146 m2 stor tomt

Besøk på siden: 469

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Eiere Pedersgata 45

1862-1875 eier Knud Eltervaag
1904 Knud Knudsen, huseier, bor i Bredbakken 8.
1911 Erik Nilsen
1920 og 1943 Anna Bjørnsen
1987 fra Nora Bjørnsen
1987 til Kristian Hystad
1991 til Hetland Sparebank
2008 fra Børge havn
2008 til Norbobryggå
2018 salg

Næringsvirksomhet. Pedersgata 45
1912-1987 Bjørn Bjørnsen, Cigarforretning – frukt og tobakk.
1987-1989 Kurositetkjelleren
1996 Akvarieforum
2007 Petrolet AS
2020 Ali Samsam.Com Abdullahi Mohamed
2020 Irman Development Association Ekonomiske forening

 

Folk i huset:  Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

Fra huset ble bygget og i ca 50 år bodde det mye folk her. I 1865 var det 14 personer fordelt på 3 husholdninger. 10 år senere var det 18 personer og fem husholdninger, det samme i 1885. Rundt 1900 bodde det 3 familier med til sammen 13 personer.

I 1910 var det 4 familier med til sammen 19 personer. Det var Rasmus Olsen og kona med tre barn, Lars Hustvedt og kona hadde også tre barn, mens Erik Nilsen og kona hadde fem barn. Dessuten et eldre ektepar Jesper og Lina uten barn.  Blant de ti barna var eldste mann 12 år og de to yngste var under året, så her har det vært liv i huset.

Antall husholdninger: 1865,  3 med 14 personer, 1875 – 5 husholdninger, 18 pers. I 1885 var det 18 personer som bodde her, fordelt på 4 familier, fra kjeller til 2 etasje. 4 familier, 1910- 4 leiligheter 19 personer

****************************************************************

Den første familien en finner her i huset er Knud Johannessen, han kjøper tomt i 1862 og setter opp huset. Denne familien blir boende her til ca 40 år fram til 1901, da Knud flyttet til Bredbakken 8. Knud ble gift tre ganger, og fikk barn med de to første konene.

1865-1875-1894-1903 Pedersgata 45
Knut Johannessen Eltervaag, f. 1824, Eltervaag, Rennesøy, skibstømmermand, Død 4-7-1903, 79 år gammel ——————-****
Rakel Serine Knudsen (Østensdtr) f. 1827/1830 Malde, død 14-1-1869, 41 år gammel
Østen Johan Knudsen, f. 1856
Dina, f. 1858 g.m. Edvard Ellingsen Bøe
Martin, f. 1861
Rakel Maria, f. 13-12-1865
Knud Johannesen ble født i 1824 på Eltervåg på Rennesøy. Han ble gift 3 ganger, og fikk 6 barn i de to første ekteskapene. Konene var.
1. Rakel Serine Østensdtr. 1827-1869 – 3 barn
2. Axiliane Ommundsdtr. 1848-1891 – 4 barn
3. Anna, fra Fister f. 1824. De giftet seg rundt 1898.
Knud og familien bodde her fra ca 1862 til 1903. Datteren Dina ble gift med Edvard Ellingsen Bøe. De bodde også her. Dina døde i 1898 og Edvard i 1902.

1885  Pedersgata 45
Knud Johannesen, f. 1824
Axeliane Ommundsdtr. F. 1846, Høiland, død 18-11-1891, 45 år gammel.
Østen Johan, f. 1856, sjømand
Martin, f. 1862, sjømand
Rakel Maria, f.13-12-1865
———————————–
Carl Olai, f. 23-3-1873
Conrad, f. 1876
Anfin, f. 1878
Knut ble enkemann i 1869 og i 1872 var Axliane som var 24 år og tjente hos han. De giftet seg 22-12-1872. I 1885 var Knuts sønner Østen Johan og Martin sjømenn og bortreist.
Innen 1894 var Knud enkemann igjen, da bodde han sammen med datteren Rakel på 28 år og sønnen Anfin på 17 år. I 1896 var Knud uten arbeid

Knud og Anna var gift i 1898 ikke i 1897 ikke 1896
Ft 1900 Knud Eltervaag, opholdes af formuen
Anna, f. 1824, Fister.

Knuts datter Dina ble gift med Edvard Ellingsen. I 1885 bodde familien med to barn i kjelleren.

  1903

1885–1902  Pedersgata 45
Edvard Ellingsen Bøe, 20-10-1856, skomager død 15-6-1902, 45 år gammel av tæring. Fattig i 1896
Dina Knudsen, 1859, døde av lungetæring på byens sykehus, 1899– huseier
Erling, f. 1883
Serine, f. 1885
Anna, f. 23-12-1886
Stina, f. 4-11-1888
Anna 3 år i 1895
Marie 7år i 1898
Karen 6 år i 1898, f. ca 1892
Krestina, f. 1895
Edvardina, f. 4-2-1896
De bodde i kjelleren. Dina var datter til Knut Johannessen. I 1900 skrev Edvard seg for Bøe. De bodde sammen med Knut og hans 3 kone Anna i 1900. Erling på 17 år var blikkslager hos Møllers fabrik i 1901. Døtrene Anna, Østina bodde i Oskarsgata 88 i 1910 og de skrev seg for Ellingsen.

  1902

1865   Pedersgata 45
Amund Pedersen, f. 1824 Strandebarm, søfarende
Lisbeth Pedersen, f. 1825 Jelsa
Peder Amundsen, f. 1862
****************************************************************

1865 – 1875  Pedersgata 45
Lars Jacobsen, f. 1832, Høiland, matros/Kommunearbeider
Maria, f. 1838, Frue sogn
Albertine, f. 1860
Jørgine, f, 1862
Laura, f. 1864
Marcelius, f. 1870
Innen 1875 var familien flyttet til St. Hansgata 18.
****************************************************************

1873 – 1875  Pedersgata 45
Tollag Tollagsen,(Rasmussen) f. 1825 Bagersvend, fattig
Johanne Lisebet, f. 1833, Nes, Flekkefjord prg.
Gurien, f. 1857, skrædderlære i 1875
Severin,f. 1860, smedelære i 1875, Stavanger Støberi & Dok
Rosalia, f. ca 1863
Hanna, f. 1866
Eilert f. 1869
Tollag f. 1873
De bodde i Banegata 28 i 1865, De var flyttet til St. Hansgt. 13 innen 1875.
****************************************************************

1873-  Pedersgata 45
Herman Hermansen, f. 1840, Imsland, arbeider, fattig, død 5-2-1926, 86 år gammel.
Rakel Elisebet Olsdtr., f. 1840, Flekkefjord, død 6-9-1915, 75 år gammel
Herman, 6 år
Otelia 3 år
Andreas, f. 1871
Ane, f. 1873
Tomine, f. 1876
Helmik, f. 1878
Elisebet, f. 1880
Oline, f, 1882
Ragna Hermanda, f. 1885
I 1885 bodde de i Banevigsgaten 6.
****************************************************************

1873  Pedersgata 45
Bergitte Olsen, Helmiksen, f. 1811, 61 år, enke, fattig
Regine Helmiksdtr, f. 1847, 25år
Jakob Helmiksen, f. 1851
Harald Emil Hermansen Brun, f. 1861, 12 år, fosterbarn
Bergitte bodde i Mellomgata 27a i 1865, og da het det at: Nyder Understøttelse av Fattigcassen. I 1875 bodde de på Nedre Blåsenborg 3.
****************************************************************

1875–  Pedersgata 45
Christoper Olai Lebak / Leseng, f. 1831, Bergen, rebslager, død 18-4-1911, 79 år gammel.
Berthe Marie, f. 1838, Bergen
Jonekke Magrethe, f. 1864
Kristopha Marie, g. 1864
Johan Christian, g. 1866
De bodde i Vinkelgata 10 i 1865, men var flyttet til Banevigsgaten 6 inne 1885.

****************************************************************

1875–  Pedersgata 45
Gundvor Bendixen, f. 1838, enke, 1 Spd. Midlg. Af Fattigkassen
Berthine Bendixen, f. 1869, skolebarn, af moderen.
I 1885 bodde de i Øvre Strandgt 45. Gundvor var vadskekone og Bertine var barnepige.
****************************************************************

1875   Pedersgata 45
Anton Jacobsen, f. 1837, Tastad,(Frue), matros
Ane Elisa Svendsdtr, f. 1843, Østraat, Høilands prgj.
Jakob, f. 1865
Svend, f. 1868, Tasta
De bodde i Bredgata 5a i 1865. sønnen Jakob ble ikke nevnt da de bodde her i 1875.
****************************************************************

1875-  Pedersgata 45
Lars Leversen, f. 1841, matros
Elen, f. 1843, Hjelmeland
****************************************************************

1882-1884-1885  Pedersgata 45
Zakarias Holgersen, f. 1835, Skjold prgj. Tømmermand, død 1890
Anna Maria Gabrielsdtr., f. 1841/1845, Haalands prgj. Død 1931, 90 år gammel omtale I nr 48
Hans, f. 1866, Skjold
Gabriel, f. 1870
Bernhart, f. 1872
Erik, f. 1875
Beathe, f. 1878
Sigurd, f. 1879
Johan Endre, f. 1883
De bodde i Pedersgata 37 i 1875, men bodde her da sønnene Hans og Gabriel ble konfirmert. Innen 1885 var de flyttet til Pedersgata 48.
****************************************************************

1883-  Pedersgata 45
Marthe Marie f. Ommundsdtr. Helland, f. 1828, Egersund, enke, «pedelinde»
Haakon, f. 1864, død 14-9-1950, 86 år gammel
Knud Baade Helland, f. 1866/69, konfirmert i Dom 1883
Elisa Marthea, f. 1859, syjomfru
Amalia Martilde, f. 1862
Familien bodde i 1875 i Kongsgaden 384 eid av Almueskole. Sannsynligvis var Martha «Pedell» – vaktmester og ble kalt Pedeline.-
Knud Baade Helland, skolelærer –
Innen 1885var familien flyttet til Bratteberggata 18, da va Knud apothekerdiscipel.
****************************************************************

1894-  Pedersgata 45
Hans Helgesen/Helliesen, f. 1863, Høiland prgj., omkom på reise fra Marseille til Cadix, 1903,
Gurine, f. Gundersen, f. 1864
Godtfred, f. 1889
Herlof, f. 1892
Arendt, ca 1 år i 1894
Ingeborg, f. 1894
Hans var 2. maskinist, S/S ”Salten”?, hjemme 1 måned. Syg, var også syg på reisen. Familien var flyttet til Jæderensgade 56 innen 1900.
****************************************************************

1894   Pedersgata 45
Peder Sunde, f, 1840, Sunde LM, tømmermand, død 29-4-1931 91 år gammel.
Maren/Maria, f. 1851, Finnøy, død 23-1-1930, 80 år gammel.
Østen Kornelius. f. 1878, Finnøy
Martine, f. 1882
Amalia, f. 1885
Peder, f. 1888
Selma, f. 1891
Innen 1900 var familien flyttet til Øvre Blåsenborg 4.

1930
****************************************************************

1894-  Pedersgata 45
Peder Ramsland, f. 1855, Helleland sogn, skomager.
Wilhelmine, f. 1858, Sverige, død 10-4-1933, 75 år gammel
Ingolf, f. ca 1890, død 20-11-1899, 10 år gammel
Arne, f. 1892
Olga, f. 1895
Magda, f. 1898
De var flyttet til Østervaag 16 innen 1900.

  1899
****************************************************************

1885-  Pedersgata 45
Johan M. Gjertsen, f. 1841, kok og stuert
Martha, f. 1846, Buøy
Hjalmar, f. 1882
De bodde i 1 etasje.
****************************************************************

1885-  Pedersgata 45
Thomas Gundersen, f. 1850, Høiland, sjømand
Marie, f. 1852, Høiland
Georg Severin?, f. 1884
***************************************************************

1896-1897  Pedersgata 45
Aanen Aanensen, f. 1866, Vigedal, løsarbeider/tømmermand
Elen Jorine, f. 1866, Strand
Ordin, f. 1895
Dagny, f. 1898
Innen 1900 var familien flyttet til Bødkersmauet 10.
****************************************************************

1896  Pedersgata 45
Kamille Bøe, 52 år , enke
Rakel Hansen, 22 år
Torger, 1 ½ år
****************************************************************

1897-  Pedersgata 45
Børe Tostensen, 28 år, bødker
Karen, 27 år
Karl, 2 år
****************************************************************
1898 Sofie Vesten, f. 1870, døde 1898, ugift syerske.
Familien hennes bodde i Bergelandsgaten i 1900.
****************************************************************

1898-1899  Pedersgata 45
Oliver Hansen, f. 1872, Tysvær, malersvend,– død 4-6-1914 39 år gammel —?????
Olena, f. 1860, Strand
Inga, f. 1896
Rakel, f. 1898
Hendrik, f. 10-8-1899
I 1898 var Oliver ledig om vinteren. Innen 1900 var familien flyttet til N. Dalgate 26.
****************************************************************

1899–  Pedersgata 45
Laurentze Tendenes, 60 år, enke

2009

1900  Pedersgata 45

Johan Olsen, 23 år, fyrbøder, bødker

Bertha , 21 år

S/S Noreg til august, siden fabrikarbeid hos Bjelland

****************************************************************

Annna1903 baad  — 1901 sal

  1903  1904

1 baad med eller uden seil tilsalgs.                                                En liden sal er tilleie straks for enslig dame.

 

1900-1904  Pedersgata 45
Karl Nilsen, f. 1853, støberiarbeider, kr 2,20 for dag, død 4-11-1937, 84 år gammel.
Martha, f. Olsen f. 1851, Jelsa, død 8-5-1933, 85 år gammel
Konrad, f. 1884, kusk, g. m. Thomasine Johannessen
Conrad 18 år, løsarb. Sygelig har faret en tid med S/S Esias? Av Sandnes
1904 – Rasmus 7 – underholdes her men ligger hos moren. Rasmus Johannes f. 20-3-1897, moren var Elisabeth Wilhelmsen, pig, f. 1863 dagarbeider og opgiven barnefader Ole Fister, angivelig enkemand, bor i Nord Amerika. Elisabet bodde i Bratteberggt. 14 da Rasmus ble født.
Muligens var Karl på reis i 1885 og bare kone og sønn hjemme og bodde i Bagergt .

1903  Pedersgata 45
Ane Ellingsen, 56 handlende – ingen forretning ikke 1904
1903 Hun var logerende hos familien Karl Nilsen i 1903 og hadde hatt forretning der. Ser ikke ut som om resten av familien bodde der samtidig.

Karl Ellingsen, f. 21-6-1858, fabrikarbeider, i 1910 var han skipper på S/S Victoria, Braadlands båt, fører brisling.
Ane, f. Tollefsen f. 17-12-1858, død 28-12-1946, 88 år gammel
Karl, f. 2-11-1877
Elisabeth, f. 1879
Signe, f. 1885, død 16-7-1906, 21 år gammel
Tomine, f. 1888
Ivar, f 16-11-1890, – g.m. Amanda
Kasper, f. 17-1-1894, – g.m. Sigrid
De bodde i Øvre Strandgt.30 i 1900 og flyttet til Spilderhauggt. 4 innen 1910.
Ane Ellingsen, f. 1857, logerende, handlende colonial. Ok 1901—–1902 hos karl nilsen
De bodde i Bakkegt. 9 i 1910, før de i 1912 bodde i Spilderhauggt. 4.
Ivar hjemkom fra Amerika for 1 år siden 1911, nu arbeider han på Stvgr. Consernf. Mars 1911. Tomine var i Xania i 1912

Astrid Ellingsen Skriver på Face Book : Kjekt å lese om husene i Pedersgaten: der leser jeg at Ane Ellingsen hadde kolonialbutikk i Pedersgaten 45. Min oldemor har samme navn, så jeg lurer på om det er samme person? Adressen hennes og oldefar og barn var i 1910 Spilderhauggaten 4. Vi har alltid hørt hun var så utrolig snill, og at hun hadde vinutsalg. Da folk kom og skulle kjøpe vin, kom de med tåredryppende historier om hvorfor de ikke hadde penger, oldemor Ane syntes så synd på dem at hun gråt med. Og de fikk vinen gratis. Trenger vel ikke si hun måtte legge ned butikken….
****************************************************************

1903 -1910  Pedersgata 45
Rasmus Augustin Danielsen, f. 14-10-1851, Bukken, stenarbeider.
Berthe, f. 18-3-1850, Røldal
Joren 16 – blikarbeider.
Tidligere bodde de i Lervig 8, Lervig 15 i 1910
****************************************************************

1903-1905  Pedersgata 45
John Johnsen, 14-5-1834, Ogna, Jæderen, hustømmermand, død 27-10-1926, 92 år gammel
Brynhild, f. 11-9-1859, Randøy, Hjelmeland
Ludvig, f. 1889
Adolf, f. 8-5-1897
Bergit, f. 30-5-1892, tjenestepige
Borghild fikk stemme ved valget i 1904. John var meget ledig og sygelig. Tidligere bodde de i Haukeligata 16. Familien bodde i Høkkergaden 16 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 103.  Pedersgata 45

1903 Knud Johannesen Eltervaag, død 3-7-1903. etterlater seg enke av 2. ekteskap Anna  uden barn. Alle barn av 1 egteskap døde. 6 barn, Erling 19 år, Irene 17 år, Anna 15 år, Stene 14 år, Karen 11 år, Edvardine 9 år, av 1 ekteskap.

 

 

1906  1909

En portemonæ er funden                                                            Sovesofa, 4 stoler, komode, speil med skab, salongbord, hængelampe

seng med springmadrass, 3 fag gardiner, portierer, teppe, cykel m.m. tilsalgs.

***********************************************

1904 – 1911   Pedersgata 45
1912 1913 huseier 1914
Erik Nilsen, f. 16-8-1875, Sauda, kommunal veivokter
Selma, f. Tjølsen, f. 25-3-1873, Høiland, død 18-2-1964, 91 år gammel
Nils, f. 28-7-1900
Anna, f. 11-7-1902
Trygve, 26-10-1904
Gudrun, f. 13-2-1907
Erna, f. 7-3-1910
Aagot f. 1913

Hanna, f. 1914, gift m. Edvard Skjæveland, Pedersgata 100.
Erik Nilsen bodde i Pedersgata 33 før de flyttet hit. Han var stenarbeider/veivokter i kommunen. Han ble huseier i 1911. De flyttet til Karlsminnegata i 1914. Selma var tvilling. Hun og søsteren Gurine Voll ble gratulert med 70 og 75 års dagene 25-3-1943 og 1948. Da bodde Selma i Bratteberggata.3.
****************************************************************

1904  Pedersgata 45
Tobia Knudsen, 84 år, enke, fattig
Dorthea Harestad, 85 år, enke, fattig
****************************************************************

1904 – 1907  Pedersgata 45
Klara Larsen, f. 20-4-1865, X.ania, fattig/hermetikarbeider
Olga, f. 23-8-1895
Karl Johan Petersen, f. 23-12-1901
Far til Karl Johan var gift mand, dokmaskinist, Martin Johan Fredrik Martinsen, Bergen. Moren var gift kone og bodde i Pedersgata 98 da han ble døpt. Klara bodde i Pedersgata 98 i 1900, og var flyttet til Øvre Banegate 35 innen 1910.
****************************************************************

1905 –1910  Pedersgata 45
Emilie Olsen, f. 16-8-1859, Svinør, enke, mor til Kristiane Nilsen
Marie Olsen, f. 16-9-1882, fabrikpige
Otto, 17 fyrbøder
Hanna Tollaksen, f. 29-3-1892, Kristiania
Nelly Olsen, f. 26-12-1896
Otto var fyrbøder, han var ute med S/S Tananger fra dec 1904, kom hjem i juli, arbeider nu hos Bjelland & co. Emilie bodde i Nymansveien 111 i 1910.
****************************************************************
1905-1906–  Pedersgata 45
Nils Nilsen, f. f. 24-7-1880, Sauda, mekanikus
Kristiane Olsen, f. 11-7-1877, død 1914
Gyda Nilsine, f. 26-5-1900
Elfrid Natalie, f. 29-11-1901
Nils Karsten, f. 9-10-1903
Harald, f. 1905
Anders, f. 19-2-1907
Axel, f. 30-3-1908
Karine, f. 23-8-1910.
De bodde tidligere i Ryfylkegata 10. Innen 1910 var familien flyttet til Støberigata 21.
****************************************************************

1905  Kåre Knudsen, 29 løsarbeider, bodde tidligere i N. Klevegate 19, skilt fra hustruen.
****************************************************************

1906 -1910  Pedersgata 45
Rasmus Pedersen, f. 29-7-1863, Udvigen
Ane Marie Bjørnsdtr. F. 19-5-1870 Høgsfjord
Alma Emilie, f. 19-2-1898,
Borghild, f. 28-4-1904
Peder, f. 1-4-1907, Eltervaag
Sønn, f. 1-11-1910, Eltervaag
Rasmus var gift, stenarbeider i kommunen, hustru og barn flyttet til Eltervåg hvor han har kjøpt et stykke. De var flyttet dit innen 1910.
****************************************************************

1906 – 1908 –  Pedersgata 45
Cecilie Eriksen, 74, enke
Aase, 32, fabrikarbeider ugift, hos Bjelland
Gurine, 28 ugift fabrikarbeider hos Bjelland & co
Einar, 5 dattersønn

****************************************************************

1912  1912

En eller to ordens gutter får plads.                                              En portemonæ tabtes igaaraftes i stræget Kirkegaden Tivoli.

 

1906– 1908—1914   Pedersgata 45
Nils Svendsen, f. 1857, Sverige, stenarbeider i kommunen.
Marte Gurine Nilsen, f. 20-4-1866, Sauda
Marie, f. 26-3-1902, Sauda
Johanne Charlotte, f. 12-2-1907
Innen 1910 var Gurine blitt enke og bodde sammen med moren Guri Tollefsen f. 1832 i Kirkebakken 18. Tidligere bodde de i Waisenhusgata 42.
Guri Tolefsen Netland, f. 12-12-1832, Sauda, 80 år, enke,
Guri var mor til Gurine. De bodde i Kirkebakken 18 i 1910.
****************************************************************

1907 –  Pedersgata 45
Ole Andersen, f. 1839, Finnøy, kulkjører
Ane Stangeland, f. 1859, Sola, handelsborger, driver litt handel
Severin Olai, f. 1892
Ole var hos A. Lindtner, tidligere bodde de i Sandsgata 70. I 1900 bodde de i Olafskleven 33. Innen 1910 var de flyttet til Nymansveien 37.
****************************************************************

1908 – 1909   Pedersgata 45
Eilef Tjølsen, f. 1878, Høiland, løsarbeider
Talette Kristoffersen, f. 1886, Gjesdal,
Torleif, f. 18-6-1908
De giftet seg 14-10-1907. Eilef var bror til Selma Tjølsen, gift med Erik Nilsen.
****************************************************************

1908 1909–  Pedersgata 45
Oskar Rasmussen, 23 former, Stavanger Støberi & Dok
Cecilie, 20
Otto, 2
Tidligere bodde de i Stengata 12. Oskar på Malde rekruttskolen i 1909. De flyttet til Spilderhauggata 14 i 1909.
****************************************************************
1909-1918—  Pedersgata 45
Rasmus Olsen Vigrestad, f. 01-05-1861, Vigrestad, pladearbbeider, Stavanger Støberi & Dok, død 13-6-1929, 60 år gammel
Olene Larsen, f. 26-4-1877, Høiland
Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland
Berthe, f. 8-1-1909
Ragna, 20-10-1908
Olga, f. 18-12-1911
Elisabet f. 4-10-1918
Bodde tidligere i Banegade 17. De flyttet i 1912 til Pedersgata 62. Da Elisabeth ble født i 1918 bodde de i Pedersgata 62 Rasmus gikk hjemme i 6 uker i 1912 på grunn av «Lock Out» på støberiet.

****************************************************************

1910-  Pedersgata 45
Lars Hognestad, f. 19-10-1880, Time, bagersvend
Johanne, f. 14-6-1877, Torshavn
Margrethe, 24-3-1900
Hans, f. 19-2-1902
Janna, 22-11-1903
Karsten, 17-5-1907
Jordis, f. 1-10-1909
Flyttet fra Mellomgade 16, innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggaten 3.
****************************************************************

1910-  Pedersgata 45
Sigvald Hauge, 60 enkemand, bagersvend. Stvgr.Dampbageri
Opheimsgade 56. Bodde i Xania i november 1909.
****************************************************************

1928   1932

1910- 1912-  Pedersgata 45
Jesper Jespersen, f. 1843, Fjeldberg, Øglerøen, skomager hos Bertel Svendsen.
Thomasine/Sina/Lina, f. 1850, død 29-4-1921, 70 år gammel.
Han arbeidet hjemme. De bodde i Rosenberggaden 7 i 1900 og Møllegata 87. og flyttet ut i august 1912.
****************************************************************
****************************************************************

1910-1914  Pedersgata 45
Lars Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomagersvend, i Amerika fra 1910
Marie, f. 20-1-1876, Sauda
Helga, f. 1-8-1901
Olav, f. 28-3-1907
Jakob, f. 16-01-1910
Her kan det være en feil, for Lars Hustvedt ble også skrevet som Karl O Hustvedt. Årstall og kone stemmer.
Bodde i Pedersgata 14 i 1914. Har bodd i Bagergata 7.
****************************************************************
1912 – 1913  Pedersgata 45
Bjørg Johnsen, f. 11-6-1855 Island, enke død 1912.
Ingebjørg Johnsdtr, f 1-1-1871, Island, fabrikarbeider, Bjelland & Co no 3
John, 7 år
Bjørg og datteren bodde i Vaalandsgat 9 i 1909.
****************************************************************

1912 Svend Roth, gaardbruker
****************************************************************

1913-  Pedersgata 45
Karen Langhelle, 26 arbeiderske
Astrid ,3
****************************************************************

1913 1914  Pedersgata 45
Herman Strand, f. 28-10-1882, Arendal, kommunearbeider, stenarbeider
Sigrid, f. 12-9-1889, Ringerike
Harriet, f 1914
Fra Haukeligata 53. i 1914 til Kirkebakken 25.
****************************************************************

1914  Pedersgata 45
Torger Mosbakke, 40 år, ugift, arbeider i kommunen, han bodde i Stenkargade hos Rødder tidligere.
****************************************************************

1914  Pedersgata 45
Ane Olsen, 69 enke, syg–
Ane Bergitte Olsen, f. 17-8-1843, enke, arbeider delvis på hermetikfabrik. Hun bodde i Pedersgata 43 i 1910.

****************************************************************

  1933  1938

 

1913  Pedersgata 45
Karl Herman Strøm, f. 1882, kommunearbeider
Sigrid Thomasine Kristoffersen, f. 1889
Harriet f. 30-11-1913
****************************************************************

1914  Pedersgata 45
Lisbet Rolfine Olsen, f. 1894, pike, bodde her.
Reinulf Olsen, 1895, ungkar, sjømand. Han bodde i Kaisegata 8
Herdis Ueland f. 15-8-1914

****************************************************************

1915 –  Pedersgata 45
Alida Bredahl, f. 1-6-185, Kopervik, enke
Alfred, f. 28-10-1888, agent
De bodde i Normansgata 23 i 1910. Alida var gift med Knud O. Bredahl, som døde 7-9-1910.
****************************************************************

1915 –  Pedersgata 45
Thorvald Wallem, f. 1894, Strand,
Han gikk på handelskole i 1915. I 1910 bodde han i Pedersgata 20.

1916 –  Pedersgata 45
Anna Strand, 31-5-1854, Finaas, enke
Svend Olav, f. 4-9-1890, Sauda stenarbeider, hvorsomhelst
Hildur Ingrida, f. 12-12-1892, Grimstad, fabrikarbeider, Bjelland
Johan, f. 2-10-1896, Odernes Kristiansand, fabrikarbeider.”Overalt”
Anna Christine, f. 25-8-1888, Egersund
Ida Sofie, f. 18-11-1894, Odernes
Anna hadde vært gift med Nils Svendsen Strand, f. 3-11-1848 fra Ursholt i Sverige. De bodde i Erfjordgata 32 i 1910. Døtrene Anna og Ida bodde ikke med moren her i huset.
****************************************************************

1915 huseier fra april 1916  Pedersgata 45
Bjørn Bjørnsen, 1878, Jelsa, død 27-1-1918
Anna Henrikke Bjørnsen, f. Langvik, f. 22-8-1885, Erfjord, enke, Cigarhandel
Olaf Martell, f. 2-11-1912
Jens Marton, f. 30-5-1915
Bertha Moe, f. 30-11-1903, tjenestepige
Inger Eiane, f. 10-11-1878, Fjellberg, hermetikarbeider
De bodde i Salvågergata 9 i 1912 da Olaf Martel ble døpt. De hadde frugt og sigarhandel her og på Bredealmenningen. Svigerdatteren Nora Bjørnsen overtok fruktforretningen fra 1953. Anna bodde sammen med sønnen og hans familie. Hun levde til innpå 1960tallet. (Har ikke funnet ut når hun døde)

1941- 1987  Pedersgata 45
Bjørnsen, Jens Marton, gummiarbeider, f. 30-5-1915, død 22-4-1983, 67 år gammel
Nora Eline, f. Ramsli, f. 1917, Flekkefjord, død 25-1-1996, 78 år gammel
Oddbjørn
Anne Grethe
Åge

 

I tillegg til familien Bjørnsen bodde disse også her, kortere eller lengre tid. De var antakelig ansatt i butikken.

I tillegg til familien Bjørnsen bodde disse også her, kortere eller lengre tid. De var antakelig ansatt i butikken.

1915 – Sigrid Skaar, 19, handelsbj.
1915-1916 -Laura Furunæs, 17, handelsbtj. hos Bjørnsen
1916 – Jakobine Furunæs, 22, handelsbtj. hos Bjørnsen
1916-1922 Inger Eide, fabrikarbeider
1916-1922- Hanna B. Furunes, fabrikarbeider
1924- 1931 Georga Øie, f. 19-2-1900, butikbetjent
1933-1934 Karine Saghaug, f. 18-1-1888, tjener
1933-1941-Helga Øksendal, f. 26-8-1909, handelsbetjent.

Opplysninger fra telefonkatalogen 1881 i mai 2020
Elise Sørensen
Abdullahi Mohamed Ali
Halima Mohammad Barre
Halima Mohamud Barre
Svein Harald Solem

 

  1945

1948

Nora Bjørnsen la ned butikke i 1987.

1988 de la ned i 1989.

 

1996      2007

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.