Avisreklame er som ferskvare.

De fleste forretningene i byen og Pedersgata med, hadde ofte reklame i avisen. Det er å betrakte som ferskvarer. De fleste oppgir adressen i annonsene. Det er det sikreste kilden til å finne ut når de forskjellige butikkene var i drift.  Allerede fra Aftenbladet startet rundt 1894 begynte de forretningsdrivende å reklamere.

Rundt juletider gikk de fleste butikkene i Pedersgata sammen om en fellesannonse. Det gjorde ofte spesialbutikker så som alle slakterne i byen også.

Her er et lite utvalg av forskjellig annonser fra Stavanger Aftenblad opp gjenneom årene.

Gustav Gunvaldsen hadde butikk i Pedersgata 25 i 1894.

1909, Bertinius Jacobsen hadde ferdige forklær  i aller nyeste fasong. Legg merke til at han allerde hadde telefon.

Rundt 1909 var det tillatt å reklamere for øl og vin.

1926, da var selv tobakksreklame lovlig.

i 1927 hadde byens slaktere en fellesannonse. Bare 3 av de holdt til i Pedersgata.

1932.

1932. Når en først skulle annonsere, kunne en like godt søke etter folk samtidig.

1938

1953

1953

1960

1964 Julebelysningen henger tett og speiler seg i den våte brosteinen.

1966  Det ble ikke mye plass til trafikken når det var biler parkert på begge sider.

Nå ser det ut som om gata er asfaltert.

I 1974 slo forretningene i Pedersgata seg sammen med de på Nytorvet  med en større annonse.

1983. Nå kan en se at andre annonsører kommer inn i bildet. Blant annet har DNC og Rogalandsbanken etablert seg her,

mens andre butikker er forsvunnet.

Jacobsen Blomster annonserte med at han holder til i Pedersgata,

men har egentlig adresse til Normannsgata.