Billedkavalkade 2

Billedkavalkade 2

Bildene er det viktigste beviset på hvordan byen forandrer seg.

Her er et lite utvalg som er hentet fra aviser, bøker og nett.

185

 

Fra Nytorvet før de hevet nivået på øvre del. Den lave bygningen var kommunens lager. (Fra Byarkivet)

Fra Nytorvet i 1898. Her var plassen en kunne sette fra seg hesten når en hadde ærend i byen.

“Hu Sara var på bytur og plasserte hesten der det passet henne. Du kan ikkje setta hesten fra deg der, sa politien.

Nei, seie du det, satt an – han sto då eg gjekk, sa Sara og forsvant.”

Nytorvet. Hestene hadde sin parkeringsplass lenge etter at Nytorvet ble bygd i to nivåer.

Byfornyelse. Kommunen fant ut at de måtte sanere de gamle falleferdige husene på Øvre Blåsenborg. Det ble gjort

og da kom byfornyelsen inn. Høyblokk var tingen. Så her er det klart til bygging. ca 1972. Det var meningen å bygge flere blokker,

men det ble det heldigvis ikke noe av.

Kommer en lenger innover gata så lå slakter Grøsfjelds butikk der. Den hadde et meget spesielt merke over døra.

Et stort oksehode.

I Pedersgata 54 på hjørnet med Normannsgata hadde O. Olsen et utsalg, senere har det vært mange forskjellige forretninger her.

Økonom nr 1 holdt til her i mange år. I bakken til venstre hadde de lenge et kjøttutsalg.

De fleste ungene i strøket rundt Pedersgata gikk på Johannes skole.

På hjørnet med Pedersgata og Harald Hårfagresgate lå Betesda. Her gikk ungene på søndagsskole, her var basarer,

og det var valglokale og mye mer.

Rett over Samholds bakeri lå St. Johannes barneasyl. I dag ville vi kalt det barnehage, for her kunne mødrene

plassere ungene mens de var på arbeid i fabrikkene rundt om.

Her er en på Myllehauen og ser mot sentrum. Gata er ennå ikke opparbeidet skikkelig. Huset på venstre side

hvor det er to jenter foran er nr 131. På høyre side ser en gjerdet som var rundt vindmøllen, og huset for enden er nr 124.

Nær krysset mellom Pedersgata og Støberigata ble det satt opp en spring da byen fikk vannverk. Her kunne folk  hente vann, før det ble lagt inn i husene.

Folk som bodde i Lervig måtte gå helt hit og hente vann når brønnene gikk tomme.

Fra Myllehauen og området.

Nederst til venstre ser vi Betesda som ruver på hjørnet mellom Pedersgata og Harald Hårfagersgata.

Nederst i midten ligger såpefabrikken til Mauritsen & søn. Den opptar et hel kvartal. Den ligger til Spilderhauggata og der ser vi

syv hus som vender framsiden mot fabrikken. Nederst i høyre hjørne lå en liten bensinstasjon.

Pedersgata kommer inn fra venstre og  her ser vi Samholds bakeri, før den krysser Støberigata,  på toppen  krysser den Vindmøllebakken før den ender blindt nær siloene til Nordkronen. Vindmølla sto der der det mørke området er.  Husrekken bak som går til venstre er Vindmøllebakken. Midt i bildet ser vi Dokksmauet med sine syv små trehus som vender fronten mot “Dokken”. Nedenfor er det tre hus, her var Boligen hvor det bodde mange arbeider som hadde jobb på støberiet. Helt til høyre ser vi kontorbygningen til Norsk Hammerverk.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net