Pedersgata nr. 142

Pedersgata 142

231

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1831- 122 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 142
1878 A. Gitlesen til Ola Olsen Østbø –
1888 til Hans Jørgen Olsen – og Ole Østbø
de eier hver sin halvdel.
1913 til Harald K. Olsen –
1917 til Stavanger Støperi og Dok –
1927 til Trygve Hytland –
1949 til sønn Trygve Leander Hytland (f.1916)

Andreas Gitlesen, snekkermester, han bodde på Spilderhaug og kjøpte en del tomter i området midt på 1800 tallet. Han selger en tomt til Ola Olsen Østebø. Det er sannsynligvis Ola som setter opp huset, og selger videre til Hans Jørgen Olsen. som bodde her da det var folketelling i 1900.
Huset ligger på Møllehaugen – Myllehaugen. Det er det siste huset på venstre side, og grenser til Nordkronen. Det ligger i skyggen av de store siloene, og har utsikt mot Lervigsområdet. De kan se ned mot området som Stavanger Støberi & Dok hadde.
I bakgården var det uthus. Der var utedoen som alle i huset brukte, og vedhus.
Det var ikke vanlig med eget toalettrom/bad til å vaske og stelle seg på. Det måtte som regel gjøres i stua, eller kjøkkenet. Hva tid husene fikk innlagt vann, strøm og vannklosett er vanskelig å tidfeste.
Det bodde tre familier med til sammen 13 mennesker her i 1900. Det er på 2 etasjer med kvist.

Folk i huset: Pedersgata 142
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1. 1888-1913 Pedersgata 142
Hans Olsen, f. 1848,
Elisebet, f. 1848/1851
Berta, f. 1883
Olefine, f. 1885
Jonny, f. 1889 datter
I første etasje bodde Hans Olsen med kone og tre døtre. Han ble huseier i 1888. I 1903 ble det opplyst at han eide halve huset sammen med Ole Østbø. De hadde to rom og delte kjøkken med Johanne Torkilsen. Hans var baadsmann på dampskipet ”Kong Olav” som gikk på kysten. Senere var han kaiarbeider.
Den eldste datteren arbeidet i sæbefabrikk – det er ikke utenkelig at det var hos Mauritzens Zæbefabrik. Olofine var fabrikpike hos Andersens Enke – hermetikkfabrikk. Hun bodde ikke hjemme etter 1905.
(I folketellingen for 1900 er det sannsynligvis en skrivefeil. Det står at Hans ble født i 1878 og da ville han være 27 år yngre enn kona. Han kjøper huset i 1888 – 10 år gammel, og blir far 5 år gammel.! Dette er feil. Da datteren Berthe Malene ble døpt i St. Petri i 1883, ble begge foreldrene oppgitt å være født i 1848.)

1897 Feræingsbåd, grøn invendig og guskrabt, funden i Gannesfjorden.

  1904 Et dameur er tabt. Leveres tilbage i Pedersgaden 142.

2. 1900-1913* Pedersgata 142
Johanne Torkelsen, f. Slåke. f. 15—9-1849, enke, Finaas SB
Teoline, f. 1884, Vigsnes
Theodor Johan, f. 1885, Vigsnes (se neste familie)
Sally Amanda, f. 1888, Vigsnes, død 8-3-1904

Den andre familien i første etasje, Johanne Torkelsen, var enke etter Tor Torkelsen og hadde tre barn. Den eldste datteren på 16 år arbeidet i hermetikken som mora, mens sønnen på 15 år var ærendsgutt for et apotek. Minstejenta på 12 år var skolejente. Hun var tæringssyg i 1904 og siden nevnes hun ikke i folketellingene. De bodde på ett rom og delte kjøkken. Som 18 åring var Theodor laborant på Hjorten apotek, senere arbeidet han hos Maurtizens sæbefabrikk. Sønnen Theodor giftet seg i 1905 med Karen Malene Larsen, f. 1883 fra Helleland. I 1932 bodde Johanne i Emmausveien 28.

3. 1905-1908 Pedersgata 142
Theodor Johan Torkildsen, f. 1885 Avaldsnes
Karen Malene Knudsdtr Lanæs, Helleland f. 1883, arb, Nybø 17,
Theodor var sønn av Johanne Torkilsen og bodde nok sammen med moren etter at de giftet seg. 11-12-1906. Fedre: verksarb. Tor Torkelsen og gbr. Knud Larsen
Theodor og kona bodde her sammen med moren og søsken.

4. 1900-1916 Pedersgata 142
Ole Østbø, f. 1844, Hundvåg, død 6-3-1911, 68 år gammel, dokarbeider
Ane Hummeland, f. 1846, Høle
Ovida, f. 1885 (se neste fam)
Ole, f. 1888
På kvisten bodde den tredje familien. Ole Østbø med kone og to barn. Ole var dokarbeider og arbeidet ved Stavanger Støberi & Dok. Datteren Ovidia på 15 år hadde ”maanedstjenste”, hva nå det betyr. Hun hadde i hvert fall ikke fast arbeid, broren Ole var da 12 år og skolegutt. Ole Østbø var senere fløttmann og løsarbeider. Eide halve huset sammen med Hans Olsen. Ole døde av nyresygdom i 1911 og kona overtok som huseier fram mot 1913, da svigersønnen kjøpte huset. Ane var syk rundt 1909. Datteren Ovidia var ærendspike hos Marnburg. Hun ble gift i 1907 med Hans Kristian Olsen og bodde her. Ane og Oles sønn Ole (jr) seilte på sjøen til mai 1912 med ”S/S Argo” han var kokk. Etterpå arbeidet han på Mydland Canning en kort tid, siden arbeidet med litt av hvert, men gikk mye ledig. ”Ole har afskudt 3 fingre og 1 øye, og har ondt for at faa arbeid.” het det i 1913. Han ble ikke nevnt her i 1914. Ane var enke og fikk av fattigvesenet i 1916. Ole etterlot seg enke og to voksne barn, en sønn på 23 og en datter på 20 år da han døde.
Her ser vi at i 1900 var Ole Østbø og kona de eldste i huset med sine 56 og 54 år. Enken Johanne var 51 år og kona til Hans Olsen var 49 år. De voksne var temmelig jevne i alder. Barna var også noenlunde jevne i alder, fra yngste på 11 år, to som var 12 år og tre på 15 år. Den to eldste på 16 og 17 år var i arbeid.

5. 1907-1917 Pedersgata 142
Hans Kristian Olsen f. 1884, former han blir også kalt støber.
Ovidia Helene Østbø 1885 (Se forrige fam)
Anna Oveline f. 1907
Astrid f. 1912
Hildur Ovidia f. 1916 død 1917.
Hans Kristian Olsen kjøpte huset i 1913, men han bodde her allerede i 1907
da datteren Anna Oveline ble døpt, og fram til 1917 da Hildur Ovidia døde 10 måneder gammel av lungebetennelse.
Hans var støberiarbeider. Han var i Amerika fra mars 1909. Han hadde ingen fortjeneste, sendte ikke penger siden april 1910. Han var syk av gigtfeber i flere måneder i 1910-11.
Hans har nok kommet hjem fra Amerika før 1912 for da ble datteren Astrid født.

6. 1909 Pedersgata 142
Martha Kaltvedt, 25 syerske

7. 1910 Pedersgata 142
Olga Barka, 17 fabp flyttet
Inger Barka, 23 fabp.

8. 1910 Pedersgata 142
Guraa Tveita, 46 fra Jelsa

9. 1914 -1916 Pedersgata 142
Thorine Pettersen Kallevig, 57 fabarb.

10. 1915 Pedersgata 142
Oskar Johannesen, 27 fabarb.
Agnes 24
Morgan 5
Laura 3

11. 1918 Pedersgata 142
Karl David Nordstrøm f. 1879, Orkestad, klinker
Inga Sviland f. 1898 Høiland, tjenestejente,
Ester Marie f. 1918
viet 1917, Fedrene var: snedker Karl J. Nordstrøm og arb. Lars Johan Sviland

12. 1918-1922 Pedersgata 142
Broch, Emil Bernhard. f. 1863 Åkra eller Bergen, døde 1924
Olene Johanne,f. Smith, f. 1865 Kr.sand
Erling f. 1903 Ålesund
Randi f. 1906 Ålesund
Norman f. 1910 Trondheim
Han var Mekanisk arbeider i Kristiansand i 1900, skibsbygger i 1918

13. 1919-1923 Pedersgata 142
Broch, Gjert Johan Smith f. 1895 Kr.sand, skibsbygger,
Rakel Tomine Nordbø f. 1897 Kr.ania
Emil Johan. f. 1919, død 1946
Erling Smith f. 1921 døpt 1923, døde 16-12-1953
Gerd f. 1923
Bjørg
Eva
Gjert var sønn av Emil og Olene.

14. 1924-1935 Pedersgata 142
Karl Rønning, f. 1870, død 1935, platearbeider,
Thea, f. Øverland, f. 30-6-1878
Kaspara, f. 19-10-1901
Edel, f. 19-10-1905
Helvig, f. 14-2-1908
Asborg, f. 14-2-1909
«Datter» f. 30-12-1910
Familien bodde i Haukeligt. 66 i 1910, i 1941 bodde de i Opheimsgt. 78.

15. 1937-1970 Pedersgata 142
Borghild Fjeldstad, f. Gundersen, f. 31-12-1905 død 20-8-1981, hermetikarbeider
Harry K. Fjeldstad, f. 15-1-1937, nevnt 1961
Innen 1975 var hun flyttet til Chr. Bjellandsgt 23a.

1937 Pedersgata 142
Thorleif Tønnesen, f. 1911 død 18-11-1983
Gudrun Tønnesen, f. Gundersen
Benny
Else

16. 1937-1977—1996 Pedersgata 142
Trygve Leander Hytland, f. 12-9- 1916 død 1987
Gerda Olsen, f.12-11- 1919
Gift desember 1940.

 

17. 1944-1956 Pedersgata 142
Monrad Asbjørnsen, f. 19-8-1905, arbeider, død 1983
Solveig Kristine Asbjørnsen, f. 8-11-1911, arbeider
Laila Solfrid Asbjørnsen, 29-10-1932, såpearbeider
Tor, f. 21-12-1934, gummiarbeider

18. 1937-1947 Pedersgata 142
Paulus Hytland, f. 1914- død 12-4-1994
Trygve Hytland, møllearbeider
Hemine Tjelmeland
Gift 17-12-1938

1996

 

1939

 

1949

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net