Pedersgata nr. 142

Pedersgata 142

Br.nr. 1831

122 m2 stor tomt

1878 A. Gitlesen til Ola Olsen Østbø –

1888 til Hans Jørgen Olsen – og Ole Østbø

            de eier hver sin halvdel.

1913 til Harald K. Olsen –

1917 til Stavanger Støperi og Dok –

1927 til Trygve Hytland –

1949 til sønn Trygve Leander Hytland (f.1916)

            Andreas Gitlesen, snekkermester, han bodde på Spilderhaug og kjøpte en del tomter i området midt på 1800 tallet. Han selger en tomt til Ola Olsen Østebø. Det er sannsynligvis Ola som setter opp huset, og selger videre til Hans Jørgen Olsen. som bodde her da det var folketelling i 1900.

            Huset ligger på Møllehaugen – Myllehaugen. Det er det siste huset på venstre side, og grenser til Nordkronen. Det ligger i skyggen av de store siloene, og har utsikt mot Lervigsområdet. De kan se ned mot området som Stavanger Støberi & Dok hadde.

I bakgården var det uthus. Der var utedoen som alle i huset brukte, og vedhus.

Det var ikke vanlig med eget toalettrom/bad til å vaske og stelle seg på. Det måtte som regel gjøres i stua, eller kjøkkenet. Hva tid husene fikk innlagt vann, strøm og vannklosett er vanskelig å tidfeste.

Det bodde tre familier med til sammen 13 mennesker her i 1900. Det er på 2 etasjer med kvist.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

 1. 1888-1913

Hans Olsen, f. 1848,

Elisebet, f. 1848/1851

Berta, f. 1883

Olefine, f. 1885

Jonny, f. 1889 datter

            I første etasje bodde Hans Olsen med kone og tre døtre. Han ble huseier i 1888. I 1903 ble det opplyst at han eide halve huset sammen med Ole Østbø. De hadde to rom og delte kjøkken med Johanne Torkilsen. Hans var baadsmann på dampskipet ”Kong Olav” som gikk på kysten. Senere var han kaiarbeider.

Den  eldste datteren arbeidet i sæbefabrikk – det er ikke utenkelig at det var hos Mauritzens Zæbefabrik. Olofine var fabrikpike hos Andersens Enke – hermetikkfabrikk. Hun bodde ikke hjemme etter 1905.

(I folketellingen for 1900 er det sannsynligvis en skrivefeil. Det står at Hans ble  født i 1878 og da ville han være 27 år yngre enn kona. Han kjøper huset i 1888 – 10 år gammel, og blir far 5 år gammel.! Dette er feil. Da datteren Berthe Malene ble døpt i St. Petri i 1883, ble begge foreldrene oppgitt å være født i 1848.)

 

1897 Feræingsbåd, grøn invendig og guskrabt, funden i Gannesfjorden.

 

  1904 Et dameur er tabt. Leveres tilbage i Pedersgaden 142.

 

 1. 1900-1913

Johanne Torkelsen, f. Slåke. f. 15—9-1849, enke, Finaas SB

Teoline, f. 1884, Vigsnes

Theodor Johan, f. 1885, Vigsnes (se neste familie)

Sally Amanda, f. 1888, Vigsnes, død 8-3-1904

            Den andre familien i første etasje, Johanne Torkelsen, var enke etter Tor Torkelsen og hadde tre barn. Den eldste datteren på 16 år arbeidet i hermetikken som mora, mens sønnen på 15 år var ærendsgutt for et apotek. Minstejenta på 12 år var skolejente. Hun var tæringssyg i 1904 og siden nevnes hun ikke i folketellingene. De bodde på ett rom og delte kjøkken. Som 18 åring var Theodor laborant på Hjorten apotek, senere arbeidet han hos Maurtizens sæbefabrikk. Sønnen Theodor giftet seg i 1905 med Karen Malene Larsen, f. 1883 fra Helleland. I 1932 bodde Johanne i Emmausveien 28.

 1. 1905-1908

Theodor Johan Torkildsen,f. 1885 Avaldsnes

Karen Malene Knudsdtr Lanæs, Helleland f. 1883, arb, Nybø 17,

Theodor var sønn av Johanne Torkilsen og bodde nok sammen med moren etter at de giftet seg. 11-12-1906.  Fedre: verksarb. Tor Torkelsen og gbr. Knud Larsen

Theodor og kona bodde her sammen med moren og søsken.

 1. 1900-1916

Ole Østbø, f. 1844, Hundvåg, død 6-3-1911,  68 år gammel,  dokarbeider

Ane Hummeland, f. 1846, Høle

Ovida, f. 1885 (se neste fam)

Ole, f. 1888

            På kvisten bodde den tredje familien. Ole Østbø med kone og to barn. Ole var dokarbeider og arbeidet ved Stavanger Støberi & Dok. Datteren Ovidia på 15 år hadde ”maanedstjenste”, hva nå det betyr. Hun hadde i hvert fall ikke fast arbeid, broren Ole var da 12 år og skolegutt. Ole Østbø var senere fløttmann og løsarbeider. Eide halve huset sammen med Hans Olsen. Ole døde av nyresygdom  i 1911 og kona overtok som huseier fram mot 1913, da svigersønnen kjøpte huset. Ane var syk rundt 1909. Datteren Ovidia var ærendspike hos Marnburg. Hun ble gift i 1907 med Hans Kristian Olsen og bodde her. Ane og Oles sønn Ole (jr) seilte på sjøen til mai 1912 med ”S/S Argo” han var kokk. Etterpå arbeidet han på Mydland Canning en kort tid, siden arbeidet med litt av hvert, men gikk mye ledig. ”Ole har afskudt 3 fingre og 1 øye, og har ondt for at faa arbeid.” het det i 1913. Han ble ikke nevnt her i 1914. Ane var enke og fikk av fattigvesenet i 1916. Ole etterlot seg enke og to voksne barn, en sønn på 23 og en datter på 20 år da han døde.

Her ser vi at i 1900 var Ole Østbø og kona de eldste i huset med sine 56 og 54 år.  Enken Johanne var 51 år og kona til Hans Olsen var 49 år. De voksne var temmelig jevne i alder. Barna var også noenlunde jevne i alder, fra yngste på 11 år, to som var 12 år og tre på 15 år. Den to eldste på 16 og 17 år var i arbeid.

 

 1. 1907-1917

Hans Kristian Olsen f. 1884, former han blir også kalt støber.

Ovidia Helene Østbø 1885 (Se forrige fam)

Anna Oveline f. 1907

Astrid f. 1912                  

Hildur Ovidia f. 1916  død 1917.

            Hans Kristian Olsen kjøpte huset i 1913, men han bodde her allerede i 1907

da datteren Anna Oveline ble døpt, og fram til 1917 da Hildur Ovidia døde 10 måneder gammel av lungebetennelse.

Hans var støberiarbeider. Han var i Amerika fra mars 1909. Han hadde ingen fortjeneste, sendte ikke penger siden april 1910. Han var syk av gigtfeber i flere måneder i 1910-11.

            Hans har nok kommet hjem fra Amerika før 1912 for da ble datteren Astrid født.

 

 1. 1909

Martha Kaltvedt, 25 syerske

 

 1. 1910

Olga Barka, 17 fabp flyttet

Inger Barka, 23 fabp.

 

 1. 1910

Guraa Tveita, 46 fra Jelsa

 

 1. 1914 -1916

Thorine Pettersen Kallevig, 57 fabarb.

 

 1. 1915

Oskar Johannesen, 27 fabarb.

Agnes 24

Morgan 5

Laura 3

 1. 1918

Karl David Nordstrøm f. 1879, Orkestad, klinker

Inga Sviland f. 1898 Høiland, tjenestejente,

Ester Marie f. 1918

  viet 1917,  Fedrene var: snedker Karl J. Nordstrøm og arb. Lars Johan Sviland

 1. 1918-1922

Broch, Emil Bernhard. f. 1863 Åkra eller Bergen, døde 1924

Olene Johanne,f. Smith, f. 1865 Kr.sand

Erling f. 1903 Ålesund

Randi f. 1906 Ålesund

Norman f. 1910 Trondheim

    Han var Mekanisk arbeider i Kristiansand  i 1900, skibsbygger  i 1918

 

 1. 1919-1923

Broch, Gjert Johan Smith f. 1895 Kr.sand, skibsbygger,

Rakel Tomine Nordbø f. 1897 Kr.ania

Emil Johan. f. 1919, død 1946

Erling Smith f. 1921 døpt 1923, døde  16-12-1953

Gerd f. 1923

Bjørg

Eva

    Gjert var sønn av Emil og Olene.

 

 1. 1924-1935

Karl Rønning, f. 1870, død 1935, platearbeider,   ——-annonse

Thea, f. Øverland, f. 30-6-1878

Kaspara, f. 19-10-1901

Edel, f. 19-10-1905

Helvig, f. 14-2-1908

Asborg, f. 14-2-1909

«Datter» f. 30-12-1910

            Familien bodde i Haukeligt. 66 i 1910, i 1941 bodde de i Opheimsgt. 78.

 

 1. 1937-1970

Borghild Fjeldstad, f. Gundersen, f. 31-12-1905 død 20-8-1981, hermetikarbeider

Harry K. Fjeldstad, f. 15-1-1937,  nevnt 1961

Innen 1975 var hun flyttet til Chr. Bjellandsgt 23a.

1937

Thorleif Tønnesen, f. 1911 død 18-11-1983

Gudrun Tønnesen, f. Gundersen

Benny

Else

 1. 1937-1977—1996

Trygve Leander Hytland, f. 12-9- 1916 død 1987

Gerda Olsen, f.12-11- 1919

     Gift desember 1940.

 

 1. 1944-1956

Monrad Asbjørnsen, f. 19-8-1905, arbeider, død 1983

Solveig Kristine Asbjørnsen, f. 8-11-1911, arbeider

Laila Solfrid Asbjørnsen, 29-10-1932, såpearbeider

Tor, f. 21-12-1934, gummiarbeider

 1. 1937-1947

Paulus Hytland,  f. 1914- død 12-4-1994

Trygve Hytland, møllearbeider

Hemine Tjelmeland

    Gift 17-12-1938

 

1996

 

 

1939

 

1949

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.