Stavanger Fredsforening siftet 19-11-1894.

Stavanger Fredsforening

Foreningslivet i byen var variert og fredsforeningen var en del.

83

Det var mange slags foreninger i byen, men stadig dukket det opp nye.

Folk i Pedersgata engasjerte seg i mangt.  I avisene finner en flere artikler og her gjengir jeg noen.

Stavanger Fredsforening ble stiftet i 19-11-1894.

Bernhard Sanstøl holdt tale og fortalte at dr. Richard H. Thomas og hustru Anna B. fra Baltimore kom på besøk som evangelietjenere i Vennernes samfund som var interessert i fredssagen. Med hans gode inflytelse ble foreningen stiftet.

Thorstein Bryne, Chr. Henriksen, T. Sanstøl, Niels Devold, Gustav Gunvaldsen, Christine Gunvaldsen, Wilhelmine Pedersen, Ingeborg Andersen, Theresia Sanstøl, Bernhard Sanstøl, Hjalmar Fugelli, samt doktor Richard H. Thomas og Anna B. Thomas var med på å stifte Stavanger Fredsforening. De fikk 81 medlemmer. Året etter i 1895 var det ikke mindre enn 513 medlemmer.

 

1912

Kjøbmand Gustav Gunvaldsen som hadde sin forretning i Pedersgata 25 ble valgt til formann, Elisa Larsen ble sekretær, Kasserer Wilhelmine Pedersen, styremedlemmer Anna Thime, fabrikeier J. M. Knutsen og Georg Eg. Berg.

Wilhelmine Pedersen hadde sin broderiforretning i Pedersgata 46, og i samme hus bodde Anna Thime.

Gustav Gunvaldsen var kveker, det samme var Wilhelmine og foreldrene hennes.

Om Anna Thime var kveker er usikkert, det samme gjelder de andre i Styret. Men en ting er tydelig at det var folk fra kvekermiljøet som var ledende i laget fra starten.

I 1907 holdt Norges Fredsforening sitt 12 landsmøte i Stavanger.

fra 1912

fra 1925.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net