Pedersgata – Egen kommune?

Pedersgata – Egen kommune?

Det bodde så mye folk langs Pedersgata at den nesten kunne vært en egen kommune.

85

             1305 personer hadde sin bopel der i 1900. Ennå rundt 2012 var det ikke mindre enn fire kommuner i Rogaland som har færre innbyggere enn Pedersgata. Det gjelder Forsand, med sine 1200 innbyggere og enormt areal, mens øyene Bokn med 865, Kvitsøy med 528 og Utsira med sine 209 innbyggere er mindre i utstrekning.

           Pedersgata var selvforsynt med det meste. Her var butikker av alle slag, fra mat, klær, øl og skomakere. Nesten alle slags håndverker bodde her.

           Det er var 122 beboelseshus langs gata. Noen var fylt til trengsel, mens i andre kunne det være få folk.

            I 1900 bodde det 1305 personer. Det var 706 kvinner/jenter og 609 menn/gutter.  Det var 447 personer som var gifte.

Det er tydelig at ikke alle bodde sammen, ikke minst var der mange sjøfolk som var vekkreiste. Her var 351 ugifte menn/gutter.

Pedersgata 97.

         I 1910 hadde bildet forandret seg. Da var det 1139 personer som levde langs gata. Fremdeles var det flere kvinner enn menn.  Det var 636 kvinner og 503 menn. Nå var det 176 færre mennesker enn for 10 år siden. 106 færre menn og 70 færre kvinner. Det var nok en naturlig avgang, på grunn av at byen vokste sakte men sikkert og folk flyttet vekk. Det ser ut som om det er mennene som forsvinner. Antakelig er det noen som har utvandret, mens andre var til sjøs. Fortsatt var dette en livlig gate, med mye folk.

            Her var ikke mindre enn 77 enker/enkemenn, 364 ugifte jenter/kvinner. Blant dem var det mange barn, men også unge ugifte jenter som arbeidet. Det var jo også noen eldre enslig – såkalte «attergløymer» (gamle jomfruer) blant dem. Her var også 303 ugifte menn/gutter. Det var 199 husfedre med forskjellige yrker.

            Fram mot 1920 fortsatte det å minke med folk langs gata, når en runder 1920 bor det ca. 1000 mennesker her, over 300 personer har flyttet vekk i løpet av 20 år.

            Husene var av forskjellig størrelse og det gjenspeiles i antall mennesker som bodde der. Det var 19 hus som hadde 4 beboere eller færre, mens 3 hus hadde fra 29, 42 til 53 mennesker under samme tak.

Pedersgata 109

            I nr. 66 bodde det rundt 1900 29 personer, 10-15 år senere var det minket av til 20 stk.. I nr 109 var det også mye folk, 41 stk. i 1900.

Mest folk bodde i gatas største hus, nr. 97. Her var det ikke mindre enn 53 mennesker under dette taket i 1910.

            Hvor mange som bor langs Pedersgata nå i 2014 vet jeg ikke, men det er svært få i forhold til i 1900. Så i dag ville det nok ikke vært grunnlag for at gata var egen kommune.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net