Pedersgata nr. 058

Pedersgata 58

292

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1321 73 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 58
1867 Skjøte fra Andreas Gitlesen Rimestads’ arvinger
1867 til Knud Ouensen
1897 til Amalik Gundersen
1918 til O. Olsen & co
1939 til Olav Kaltvedt
1940 til Ragna Hansen

Næringsvirksomhet: Pedersgata 58
1900 Marta Netland, mælkehandel
1905-1916 Berta Nilsen, enke, frihandel,
1920-22 Hansen, Marie e. f. 1843 (Snobhandel)
1920-22 Aanensen Lava f. 1857 (frugthandel)


Rundt 1950 til 1970tallet hadde Ingvald Tjelmeland møbeltapetserings verksted i kjelleren. Ingvald drev også sitt møbelverksted en periode i Pedersgata 60 og i nr 61. Han avsluttet sitt virke 81 år gammel ca 1995.

Huset ble bygget før 1865, selv om salget ikke ble tinglyst før i 1867.
I 1865 var det 4 leiligheter/husstander med til sammen 19 personer.
10 år senere i 1875 var det fortsatt 4 leiligheter men bare 11 personer som bodde her.
I 1900 var det fortsatt 4 husstander, men da hadde antall personer øket til 24, mens det i
1910 var 3 familier med til sammen 17 personer registrert på bostedet.

1865-1898 Pedersgata 58
Knud Ouensen, f. 1820, Erøy i Erfjord, arbeidsmad/stenarbeider, død 25-4-1898, 78 år gammel.
Oline Marie, f. Olsen, f. 1818. død 6-3-1896, 78 år gammel
Knud Martinius Knudsen, f. 1849
Johan Martinius Lindblom, f. 1853, fostersønn
      Knud og Marie bodde her til de døde. Knud var den første huseier og han bodde her i over 30 år. De siste årene måtte de få hjelp fra fattigkassen. I 1891 for vi vite at de Knud var Metodist. De bodde i 1 etasje og hadde 1 rom og ½ kjøkken. De bodde sammen med sønnen Knud Martinius, med kona Oline og sønnen Carl. De har også 1 rom og deler kjøkken. Da Marie og Knud døde 1896-98 ble det opplyst at av etterkommere hadde kun et barnebarn – Carl Johan Knudsen, f. 1880
Sønnen Knud Martinius var blitt blokmakersvend og Johan var logerende matros i 1875.
Johan Martinius Lindblom giftet seg i 1876 og bodde i Pedersgata 37 rundt 1885.
(Knud Ouensen, f. 1819 var sønn av Oen Knutsen Håland og Brønla Sveinsdtr. Erfjord) ( Maries foreldre var Ole Olsen Soland — og hustru Margrethe Johsdtr —- i Stavanger)
      Foreldrene til Johan Martinius Lindblom f. 9-7-1853 er: pige Margrethe Johanne Soland, og bogtrykker fra Stockholm Carl Lindblom. Fra etterkommere i Amerika har jeg fått opplyst at mor til Johan døde noen få år etter han var født og at han vokste opp hos tanten som fosterbarn. Han ble gift og fikk tre barn. Se Pedersgata 37.

1865 Pedersgata 58
Carl Johan Olsen Soland, f. 1829, arbeidsmand, matros
Gonel, f. Berentsen, f. 1829, Vidsø prgj, Telemark
Carl Johan Gustav, f. 2-4-1851
Bernt Mandius Elias, f. 11-12-1853
Marthe Margarethe, f. 1859
Hanne Olave Marie, f. 1861
Gustav, f. 1865
     Hvor denne familien kom fra og hvor de flyttet har jeg ikke funnet. De bodde ikke i Rogaland i 1875.
Carl Johan Soland skal være bror til Oline Marie, f. Olsen. De skal være tante og onkel til Johan Martinius Lindblom.
I 1854 da Bernt ble født bodde de i Bagergata 1.

1865   Wilhelm Hans. Byberg, f. 1819, arbeidsmand

1865 Pedersgata 58
Baard Abrahamsen, f. 1822, Aarvig, Tysvær sogn, jagteier, død 14-3-1905, 83 år gammel
Talette f. Mikalsen, f. 1821, Varhoug, Varhaug sogn
Andreas, f. 1848, f. Varhoug
Mikal, f. 1852, Lervig, Hetland
Rakel Marie, f. 1855, Lervig
Peder Olai, f. 1858
Tobias, f. 1860

1875 Pedersgata 58
Hans E. Næs, f. 1852, Klepp sogn, politikonstabel
Ane Næs, f. 1852, Klepp
Edvart H. f. 1875

1875 Pedersgata 58
Mikel Monsen, f. 1850 Gjesdal sogn, handelsbetjent hos?
Karen, f. 1849?, Gjesdal
Martin, f. 1873, Gjesdal
Talie Torbjørnsdtr, f. 1859, tjenestepige

1882 Pedersgata 58
Torkild Johnsen, snekker
Bertha Talette Larsdtr.
Laurits Johnsen, f. 1868, konfirmert i 1882

1885-1895 Pedersgata 58
Olsen, Talette f. 1828
Olava f. 1864
Petra Gunhilde f. 1871/81
Paulsen, Anthon f 1884 Pleiesøn
Talette og barna bodde i 3. etasje.

1885 Pedersgata 58
Serine Knudsen, f. 1851, Haugesund
Marie Eliasen, f. 1878
Olav Eliasen, f. 1883
Peder Larsen, f. 1823
De bodde i kjelleren.

1885 Pedersgata 58
Olsen, Johanne f. 1844/47 Egersund
Ole f. 1875
Lauritz f. ?
Johanne og barna bodde sammen med Knud Øiensen og kona i 2. etasje i 1885.

1885-1895 Pedersgata 58
Knudsen, Martin, f. 1844, Stenmand
Lina f. 1842 Tromsø
Karl f. 1880 søn
De bodde i kjelleren. I 1895 måtte de få hjelp av fattigkassen til livsopphold.
I 1899 var Karl Knudsen 19 år, skomager nylig udlært hos Olsen i Nygaden.

I 1891 var det en folketelling, da bodde det 18 personer her i huset. 8 menn og 1 kvinner. Det var 7 husholdninger, men noen var logerende
hos andre. Huseieren og kona bodde i 1. etasje de hadde et rom og delte kjøkken med sønnen hans kone og barn. 2. etasje var det to familier med 6 personer og der bodde det 4 kvinner. Ingen hadde eget kjøkken og alle måtte benytte “bekvemmelighetene” i bakgården.

1891 Pedersgata 58
Torger Torgersen, f. 1821, Høiland, enkemand i 1891, dokarbeider
Ingeborg Theodora Torgersdtr, f. 1848, hjemmeværende datter i 1891
Johan Theodor Torgersen, f. 1877, adoptevaand????
Torger bodde i Midtgt. 9 i 1865. Da levde kona Ingeborg Lisebeth, f. 1809, de hadde 3 barn, Johan Teodor, f. 1844, Peder, f. 1847 og Ingeborg Teodora, f. 1848.

1891 Pedersgata 58
Andreas Holm, f. 1854, kateolik???, mekaniker, fabrikarbeid, midlertidig fraværende i Chicago,
Anna Emilie Holm, f. 1859, Ratianalist???
Andreas Holm, f. 1880,, stvgr. Fattigpleie, (faatt nogen undersøt. Fra faderen Andreas Holm
Agnes Holm, f. 1882
Bjarne Holm, f. 1885
Erling Holm, 1887
Johanna Everstaen Mæland, 1824, Fedde, ugift, logerende hørende til familien, fattikassen, delvis forsørget av mekanikuss Holm i Amerika.
Andreas var i Chicago, han sendte penger hjem til underhold av familien ble det opplyst i 1891.


1891 Ane Johannesen, f. 1851, Tysvær, ugift, forskjelligt Arb.

1891 Pedersgata 58
Inger Gurina Oanes, f. 1846, Fossan, ugift, forskjelligt arbeid, fattigkassen
Inger Severine Jakobsen, f. 1881, Fossand, fattigkassen.
Inger Aslaksdr. Olsen, f. 1818, Fossan, enke, logernede tilhørende familien, fattigkassen
Inger Aslakdtr. f. 1818, Ø. Rossavik. Ble gift i 1874 med enkemand Sivert Olsen. Inger hadde fra før av datteren Inger Serina, f. 1845, Oanes. Far hennes var Ola Nilsen Skarpanes, Tau. Inger Serina får en datter Inger Severine Jakobsdtr. i 1881, med ungkar Gunder Jakobsen, Riskekverven. (Forsandboka I side 262) Her har vi mor, datter og datterdatter som alle het Inger. Inger Gurina var ugift, men tok seg av mor og datter, dessuten en logerende. Hun hadde forskjellig arbeid, men måtte også ty til fattigkassen for å overleve. De bodde her i 1891 og hadde 1 værelse i kjelleren og delte kjøkken med Astri Eriksen som da var 60 år ugift. Hun var logerende hos de, sindsvag. Astri levde av litt forskjellig håndarbeid og måtte få fra fattigkassen.
1891 Astrid Eriksen, f. 1831—dal, ugift, enlig logerende, sindsvag. Forskjellig haandarbeid, fattigkassen. Astrid logerte hos Inger Oanes.

1899-1906 Pedersgata 58
Marta Netland, f. 1827, Hetland, enke,
Jonas Lauritsen, f. 1881, bødkerlærling
      Martha og Jonas tilhørte metodistkirken.
Jonas Lauritsen var adoptivsønnen til Martha. I 1875 bodde ekteparet Jonas Netland og Marte Gurine i Pedersgata 80. De hadde to døtre og en pleiedatter. Det er mulig at Jonas er et barnebarn. Martha drev – litt mellomhandel, mælkehandel. Jonas Netland var hos Karlsen i Vinkelgaten i 1904-05.


1899 Pedersgata 58
Lisebeth Vilhelmsen, f. 1863, fabrikarbeider og sønnen
Rasmus Johannes, f. 20-3-1897 (far Ole Fiskå? Enkemand)
Disse bodde sammen med Martha Netland.

1895 Pedersgata 58
Magel Olsen, 70 enke – af kassen
Marie Stenberg, f. 1849, Fossand, enke af kassen
Petra, f. 1881
Tollef, f. 1882
Ole 10
Disse personene hører sammen med familien ovenfor på et eller annet vis.
Marie og barna Petra og Tollef bodde i Nedre Klevegate 28 i 1900.

1895 Pedersgata 58
Bertine Johannesen, f. 1833, Egersund, enke af kassen
Hjalmar Gabrielsen, f. 1880
Bertine bodde i Bakgaten 11 i 1885 sammen med 3 barn.

1898 Pedersgata 58
Kristian Aslagsen, , død 5-11-1927, 70 år gammel, løsarb. Fattig syg helseløs
Gunvor
Anna 14, år.  g.m Klaus Jørgensen
Alma 7, år, g.m Nils Qvam – USA
Ingeborg 5

1898-1901 Pedersgata 58
Asbjørn Pedersen Habberstad, f. 1847, Haa, løsarbeider
Elisabeth, f. 1858, Egersund
Peder, 13 år i 1898
Asbjørn Enevald Asbjørnsen, f. 1886, Haa, hermetisk blækslager
Maren, f. 1887, Haa
Palle Marthin, f. 1889, Sola
Karen, f. 1891, Sola
Hanna, f. 1893, Sola
Josefine, f. 1896
Engvald, f. 6-7-1897
Her kan en følge familiens flyttinger. Asbjørn var fra Haa på Jæren. De bodde der da de to eldste barna ble født, så flyttet de til Sola, hvor de tre neste barna kom til Endelig flyttet de til Stavanger for de to yngste barna er født her. Om de bodde i Pedersgaten fra 1896 vet jeg ikke. Asbjørn måtte få hjelp av fattigkassen i 1898, mens han året etter var sjauer.

1898- 1920 Pedersgata 58
Amalik Gundersen, f. 25-7-1849, Forsand, Høgsfjord, død 11-12-1923
Anna, f. Johannesen, f. 11-2-1860 Jelsa/Stjernarøy
Gunder B., f. 1877
Johannes, f. 1883 Hermetisk blækslager lærling
Joakim, f. 1885, Hermetisk blækslager lærling
Magnus, f. 11-7-1889
Berthe Olene, f. 1893
Agnes, f. 16-1-1895
Trygve, f. 1-11-1896
Arne G. Ruud Amaliksen, f. 7-11-1898
Amalik, f. 7-6-1901 døde 22-1-1926-
Anna, f. 7-6-1901, død 20-7-1911 av bronkitt.
        Amalik var huseier i 1911. Han var løsarbeider eller forman/losse og lastearb. Anna, konen var fabrikarbeider i 1916. Gunder var pølsemaker hos Idsø, senere på Holms Preserving. Johannes var som 14 åring visergutt hos Idsø, senere hos Thiis. Magnus var en tid på en reberbane før han ble slagtersvend. Agnes var hermetikarbeider i 1910. Joakim og Bertha dro til Amerika de var der i 1910. Trygve gikk i skredderlære i 1914. Arne og broren Amalik var fabrikarbeider allerede som 14 åringer, senere var de kjørere. Sønnen Amalik jobbet på C. Canning da han var 14 år. Tvillingsøster til Amalik, Anna døde i bronkitt 20-7-1911. Agnes ble ikke nevnt etter 1912. Amalik bodde på kvisten i 1910 og betalte kr. 168,- i husleie. Amalik bodde i Gitlesmauet 3 i 1885.

   Annonser da far og sønn døde.

 

1900-1901 Pedersgata 58
Johan Moen, f.4-6- 1866, Melhus prgj., graastensarbeider, dykker, død 4-10-1949, 83 år gammel
Ingeborg Thorsen, f. 23-6-1869, Strand
Gunvor/Gudrun, f. 7-7-1897, Strand
John, f. 15-7-1900

Reidar 10-12-1901

Ingrid, f. 20-6-1903

Jenny, f. 3-3-1905, død 2-2-1923, 18 år gammel

Johan, f. 18-7-1907

Bergliot, f. 30-1-1909
De bodde i Høkergata 3 i 1905.  Innen 1910 var de flyttet til Andasmuget. Johan brukte etternavnet Norem i 1901.

1902 Pedersgata 58
Karine Østensen, 75 enke, fattig, døde 1903 77 år gammel
Bertha 42 arbeiderske
Alf Hansen 2 pleiesøn har betaling af moderen der tjener i Bergen

1902 Pedersgata 58
Henrikke Eilertsen, f. Lund, 62 enke
Hilda 15, datterdatter
Conrad 18 blikkslager, dattersønn, Ledig i lengre tid

1903 ikke 1904 Pedersgata 58
Andreas Eliassen, f. 5-3-1858, tømmermand
Martha, f. 22-6-1862, Sauda
Erling, f. 12-1-1892
Gudrund, f. 23-9-1894
Johannes, 30-1-1897
Trygve, f. 12-5-1900
Margit, f. 29-3-1902
Marie, f. 23-9-1903
Grete, f. 29-4-1908
Innen 1910 var familien flyttet til Erfjordsgt. 41.

1903 Pedersgata 58
Baurne? Jørgensen, 40 år enke
Margrethe Joa, 26 år

1904 – 1911 Pedersgata 58
Johannes Johannesen Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes,
Olava Taraldsen, f. 8-9-1880, Sandnes
Martha, f. 20-12-1901
Thora 0. f. 7-2-1904
Helmer f. 115-5-1909
Johannes var stuert på Bark Mathanja, han kom fra Kobbervik
1909 og 1910 da kaller Johannes seg for Melkevik kone og barn har samme navn. Se Pedersgta 107

1905  Borghild Gundersen, 79 enke, af fattigvesenet

1905-1910-1916 Pedersgata 58
Nils Rasin Rasmussen, f. 1873, bødker
Berta Nilsen, f. 16-11-1879, Sand, enke, frihandel,
Bjarne, f. 15-8-1900
Magnus, f. 19-12-1905
Mary Elise f. 17-11-1911 døpt 1912
Far: ungkar, kjører Karl Larsen
    I 1905 ble Berta oppført som enke! Hun drev frihandel – ”Får av fattigkassen, manden på sindsygeasyl i Bergen” 1910. Bertha fikk datteren Mary Elise med ungkar Karl Larsen. Muligens døde Bertha i 1918 av hjertefeil. Da ble hun kaldt Bertha Bredal, f. 1879, Sand, gift med bødker ”Nils Bredal”. Da Bjarne var 15 år arbeidet han hos Jaasund Kassafabrikk. Bertha betalte kr 96, i året for husleien i 1910. Nils brukte også navnet Nils Haaland Bredal.

1906  Marie Andersen, 72 enke, af fattigvesenet

1907 – 1908 Pedersgata 58
Tormod Egeland, f. 5-12-1877, hermetikarbeider.
Kristine 21
Karen Egeland, f. 3-1-1840, Høgsfjord.
De bodde i Normannsgt 14 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Ryfylkegt 20.

1907 Pedersgata 58
Olene Torkelsen, f. 1858, Sauda, enke
Nils Torkelsen, f. 1883, Sand
Thea, f. 1886, Sand
Oscar, f. 4-5-1899.
      Olene bodde i Nymannsgade 37 i 1900. Da var hun gift, men mannen var ikke nevnt. Om de to eldste barna bodde her sammen med moren er usikkert.

1907 Lina Taraldsen, f. 1878, Høiland, fattigunderstøttet. Ugift.
Hun er bare nevnt her da hun døde av tuberkulose i 1907

1909-1918-1923 Pedersgata 58
Knudsen, Konrad, f. 20-2-1883 Hetland, losse og lastearbeider.
Rakel M. Sivertsen, f. 19-7-1884, Selvik i Høle
Mary Sigvarda. f 10-4-1909
Olaf M. f. f. 4-11-1910
Regine Olava f. 1914, Høle
     Konrad og familien har flyttet litt. De bodde i Taugaden 20 i 1910, Regine ble født i Høle i 1914, så har de siden kommet tilbake hit rundt 1918.

1910-1916 Pedersgata 58
Oluf Lauritsen Nærli, /Nerlid, f. 27-11-1879, Molde, hermetikarbeider død 1914.
Elen Serine Johannesdtr., f. 14-9-1876, Fister
Grete, f. 13-12-1896, Fister
Laurits Nærli, f. 4-11-1903 druknet 5-8-1911
Olaf, f. 23-10-1905
Markus, f. 27-3-1908
Ellen Johanne, f. 1911, ikke nevnt i 1914
Laura Marie, f. 1913
Oluf var syg og arbeidsudyktig 1 år, døde i 1914, av tæring. Serine var enke i 1915, hun var fabrikarbeider hos Olsen og Kleppe. Datteren Grete på 19 år fabrikarbeider hos Rafos i 1916. Ellen Johanne ble ikke nevnt i 1914. Olaf måtte betale kr 144,- i året i husleie i 1910.

1917-18 Klara Sandsmark, fabrikarbeider

1917-18  Konrad Sivertsen, løsarbeider 

1918-19  Arne Ruud, fabrikarbeider

1920-1922  Olava Aanonsen, f. 18-8-1857, skilt, frugthandel, arbeider

1920-1922   Marie Hansen, f. 1-1-1843, enke, snobhandlende

1927-1929 Pedersgata 58
Trygve Hansen
Anny Hansen, f. 1920, datter
De bodde her da Anny gikk på skolen.

1924-1934 Pedersgata 58
August Martin Engelstad, 27-8-1896, hermetikarbeider/sjåfør
Marit, f. 1921, datter
De bodde her da Marit gikk på skolen.

1935  Anna Larsen, enke

1934-1935 Pedersgata 58
Hartvig Larsen, hermetikarbeider
Ada, f. 13-11-1927, datter
De bodde her da Ada gikk på skolen.

1934-35
Lukas Hareland, f.23-12-1883, steinarbeider.
Bertine Hareland, f. 5-4-1895, enke
Kornelius, f. 6-11-1931, sønn.

1936-1939 Pedersgata 58
Hans Magnus Hansen, f. 15-9- 1899, arbeider
Lise Sørensen, f. 1899
Mary Milrid, f. 22-4-1927, datter
De bodde i Sandsgt 79 da Mary ble født, men her da Mary gikk på skolen.

1935-1939 Pedersgata 58
Olav Rørheim, Stenarbeider
Ole, f. 1924
Kornelius, f. 5-8-1927
Ellen, f. 1929
De bodde her i årene 1935-1939, barna gikk da på Johannes skole.

1941-1944 Henry Knutsen, f. 24-8-1920, matros

1942 Håkon Andersen, var forlover 11-4-1942 i Domkirken.
1942-43 Trygve Skaar– f.6-8-1910, arbeider
1942-43 Sigvald Sørhus, f. 13-12-1918, arbeider.

1938 -1964 Pedersgata 58
Amund S. Hansen, f. 24-6-1887, Sokndal, fisker, pensjonist i 1964. huseier
Ragna, f. 10-2-1887

1944-49 Pedersgata 58
Olaug Haakonsen, f. 29-12-1919, arbeider
Mary Haakonsen, f. 7-1-1920, arbeider
Gerd Haakonsen, f. 4-10-1922, arbeider.

1947-49 Emanuel Kristiansen jr. f. 25-11-1914, fisker
1947-48 Elfrida

1958  Kjell Øistein Hansen.

1958-1967 Pedersgata 58
Ingvard Kvilhaug, f. 3-3-1917, arbeider
Elfrida Johanne, Henriksen f. 2-1-1923, hermetikarabeider
Torleif Kvilhaug, 14-11-1946
Else Marie Kvilhaug, f. 20-12-1947,

1960-1967 Pedersgata 58
Waldemar Bjørnsen, f. 5-10-1907, montør
Elfrida Bjørnsen, f. 20-1-1907

 

 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net