Assar–Assar–Karmagar

Strofen fra det gamle Stavanger.

Stavanger Aftenblad hadde i 1936 en koselig artikkel om lyder som var kjent i byen i farna dar. Før byen fikk strøm, var det mange som lyttet til lyder fra verksteder som ble drevet av vann fra skolebekken.

Personer og annet som er nevnt: Assar Tollaksen, karamagar, Nils Davidsen, skredder,  A. Larsen, snekkermester. Skolebekken, vannturbiner, gassmotorer og elektriske motorer.

Artiklen er delt opp og begynner her.                                                                         Del 5      

 

 del 1                                                              del 2                                                                 del 3

Del 4       del 5 er ved siden av bildet.

Siste del