Doksmauet 7-7a

Doksmauet 7 – 7a

Byarkivet. Her ser en to store hus langs dokken. Om begge var boliger vet jeg ikke.

Byarkivet. Her det bare et stort bolighus ved dokken, og lengst til venstre boligen til verksmesteren.

400

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Det er litt uklart for av og til ble adressen ført som nr 7 og andre ganger som 7a. Derfor kan det bli litt forvirring. På gamle bilder ser en to store hus så her er det rom for feil. Senere bilder viser bare et stort hus så da må det ene være revet. I årene 1902 til 1917 ble huset brukt som lagerhus før det ble renovert og tatt i bruk som bolighus igjen.

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1865 var det 44 personer, i 1885 bodde det 50 personer her. Fordelt på 7 familier, ingen av mannfolkene var født i Stavanger. De kom fra Sverige, Kristiania, østlandet og ellers i Rogaland. Her var 7 hustruer med til sammen 31 barn. De fleste av mennene arbeidet på støberiet, men to var sjømenn, dessuten en ugift sypige.

1865*Doksmauet 7.
Hans Christoffersen, f 1825, Holden, Bratberget, jernstøber
Christine Christoffersen, f. 1826, Holden
Clemmet Christoffersen, f. 1856
Christoffer Christoffersen, f. 1859
Christine Christoffersen, f. 1861
Marie Christoffersen, f. 1864

1865*Doksmauet 7.
Otto Helgesen, f, 1825, Skouger, v. Drammen, jernstøber
Caroline Helgesen, f. 1831, Drammen
Bernhard Helgesen, f. 1855, Drammen
Carl Helgesen, f. 1858
Helga Helgesen, f. 1863

1865*Doksmauet 7.
Ole Ols. Lysedal, f. 1818, Valle, Sætersdal, støberi arbeider (kappelovnsmand)
Ane Olsen, f. 1813, Valle
Ole Olsen, f. 1844, Valle se 1875*
Gurine Olsen, f. 1849, Hetland
Kirsten Olsen, f. 1855, Hetland
Anette Olsen, f. 1859

1865’Doksmauet 7.
Lars Clemmetsen, f 1833 Froland, Nedenæs, jernstøber
Thea Clemmetsen, f. 1838, Egersund
Emilie Clemmetsen, f. 1862
Carl L. Clemmetsen, f. 1863
Marie Clemmetsen, f. 1865
Gunvor Lysedal, f. 1848, Valde, tjenestepige
Aron Sigbjørnsen, f. 1847, Egersund, logerende, sømand
Familien bodde i Doksmauet 3 i 1875.

1865*Doksmauet 7.
Torsten Hansen, f. 1830, Holden Bratberg, jernstøber
Kari Hansen, f. 1832, Holden
Hans Hansen, f. 1856, Holden
Ingeborg Hansen, f. 1861, Holden
Johannes Hansen, f. 1863, Holden

1865*Doksmauet 7.
Tønnes Christiansen, f. 1832, Høiland, Mandal, smed (kakkelovn)
Berthe Christiansen, f. 1837, Berkrem
Ane Christiansen, f. 1861
Christian Christiansen, f. 1863
Guri Christiansen, f. 1865

1865*Doksmauet 7.
Martin Rasmussen, f. 1839, Klepp, modelsnedker
Justine Rasmussen, f. 1830

1865*Doksmauet 7.
Rasmus Jensen, f. 1823, Hetland, f. 1823, Hetland, støberiarabeider, rengjører støbegods
Dorthea Jensen, f. 1830
Karen Jensen, f. 1852, Rennesø
Jørgen Jensen, f. 1854, Hetland
Daniel Jensen, f. 1858, Hetland
Andreas Jensen, f. 1847, Rennesø
Knud Jensen, f. 1830, Hetland, logerende, sømand matros
Ellen Olsdtr. F. 1842, logerende

1875 63 person 9 leiligheter

1875*1885*1891*1894’1899’Doksmauet 7.
Salamon Næresen, f. 1842, Hjelmeland, Støberiarb. Pakhusforvalter v. Stvgr. Støberi, jernsveiser med fabrikition af jærnknæ & et.
Margrete f. Gundersen, Næresen, f. 1842, Kvinherred, død 30-11-1916, 75 år gammel.
Elen Bertine Neresen, f. 1866, Knudsvig
Anne Neresen, f. 1868, Sandnæs
Gunder Næresen, f. 1869, Høiland, fyrbøder på SS Stamford, (Pensecola i 1891)
Nille Olava Næresen, f. 1872
Hartvig Bertinius Neresen, f. 1874
Severin Næresen, f. 1874/76
Pitter Næresen, f. 1880
Hartvig Næresen, f. 1882
Salemund og kona bodde i Hjelmeland i 1865* Det var bare de tre yngste sønnene Severin, Pitter og Hartvig som bodde med foreldrene i 1894′ Familien var flyttet til Trones i Sandnes innen 1916.

1899’Doksmauet 7.
Severin Næresen, 22 år støberiet
Marie Næresen, 21 år gifte i 1898

 

1875*Doksmauet 7.
Ole Olsen Lysedal, f. 1845, Valle, Setesdal, jernstøber v. Stav. Støberi – se 1865
Elen Johanne Lysedal, f. 1846, død før 1885.
Olava Nilsine Lysedal, f. 1869
Oluf Lysedal, f. 1870
Anne Marie Lysedal, f. 1875
Magnus Lysedal, f.1878
Emil Lysedal, f. 1880
De bodde i 1885 i Harald Hårfagresgt. 9 (nr1834) i 1885.

1875*Doksmauet 7.
Johannes Nielsen, f. 1833, Lier, Drammen, jernstøber
Nicoline Marie Nielsen, f. 1831, Aker, v. Christiania
Carl Oskar Nielsen, f. 1856, Aker, jernstøber
Johan Antonius Nielsen, f. 1859, Aker, jernstøber
Axel Marinius Nielsen, f. 1862, Aker
Edeval Valdemar Nielsen, f. 1868, Christiania
Elen Marie Valborg Nielsen, f. 1871, Christiania
Ragna Johanne Nielsen, f. 1874
Marie Olava Olsen, f. 1859, Christiania, fosterdatter

1875*Doksmauet 7.
Gunder Ingebretsen, f. 1831, Aardal v. Stavanger, smedesvend
Berte Karine Ingebretsen, f. 1837, Rennesø
Ingeborg Marie Ingebretsen, f. 1863, Hetland
Bertil Ingebretsen, f. 1865, Aardal
Ingebret Ingebretsen, f. 1870
Gerhard Cornelius Ingebretsen, f. 1873
Inga Bertine Ingebretsen, f. 1875
Ole Johan Ingebretsen, f. 1877
De bodde på Øvrebø i Hjelmeland i 1865.
I 1885 bodde de i Pedersgata 141.

1875*Doksmauet 7.
Lars Egeland, f. 1848, jernstøber
Berte Serine Egeland, f. 1848, Høle
Andrea Cecilie Egeland, f. 1870
Jakob Bertinius Egeland, f. 1871
Ane Marie Egeland, f. 1873
Gabrielle Egeland, f. 1875
Gabriel Egeland, f. 1877
Lars Egeland, f. 1881
Marius Egeland, f. 1884
Beathe Marie Egeland, f. 1885
Berte Tollefsdtr., f. 1866, fosterdatter
Amalie Theodore Bjørnsen, f. 1855, Rennesø, tjenestepige i 1875.
De bodde i Vindmøllebakken 12a i 1885.

1875*Doksmauet 7.
Tosten Tostensen, f. 1827?, Varhaug, fyrbøder v. landbrugsmaskiner
Leva Tostensen, f. 1832, Hetland
Johan Lauritz Tostensen, f. 1858, Hetland
Tønnes Magnus Tostensen, f. 1859, Randaberg
Christine Tostensen, f. 1864

1875*Doksmauet 7.
Gunder Johnsen, f. 1837, Aardal v. Stavanger, kjedlesmed
Marie Johnsen, f. 1842, Gjesdal
Rasmus Johnsen, f. 1865, Høiland
John Johnsen, f. 1872
Theodor Johnsen, f. 1873
Ole Johan Johnsen, f. 1875
1885*1901’
Gunnar Johnsen, f. 1841, Aardal, støberiarb
Ane Johnsen, f. 1851, Hetland, hustru
John Johnsen, f. 1871
Theodor Johnsen, f. 1872
Ole Johan Johnsen, f. 1873
Sanna Johnsen, f. 1873
Jensine Johnsen, f. 1875
Gunnar Johnsen, f. 1876
Konrad Johnsen, f. 1878, fyrbøder, SS Alf, nylig udreist første reise 1899′
Marie Johnsen, f. 1881
Jens Johnsen, f. 1883, krøbling, 1899′ sygelig i 1901’

Anna Kristine, f. 1886
Gunder 12 år i 1901’
I 1901’ var det bare barna Jens, Anna og Gunder som bodde hjemme.

 

1875*1885*1891*1896’1900*1901’Doksmauet 7.
Nils Olsen, f. 1848, Aker, støbersmed, jernstøber v. Stvgr. Støberi
Emilie Olsen, f. 1851, Søndre Undal, Svinør, hustru
Inga Mathilde Olsen, f. 1870, Kristiania
Anna Nilsine Olsen, f. 1872
Oskar Severin Olsen, f. 1875, kjedelsmedlærling v. Stvgr. Støberi i 1981
Marie Olsen, f. 1879
Kristiane Emilie Olsen, f. 1877
Hans Kristian Olsen, f. 1884
Mari Olsen 1882
Otto Ernst Olsen, f. 1886

Emma Nikoline, f. 1892
Nicoline Amalie Nilsen, f. 1848, Valle, Søndre Undal, tjenestepige i 1875, sypige
Hanna Tollefsen, f. 1892, Kristiania, pleiedatter, underholdes af husfader, 1900
Nelly Olsen, f. 1896, underholdes af sin far-1900
Emilie var enke i 1910* og bodde i Nymansgate 111 sammen med døtrene Marie, Hanna og Nelly.
Inga f. Olsen, Tollagsen, 27 år i 1898’ manden var rømt.
Johanne Tollagsen, 6 år
Eilert Tollagsen, 3 år
ThorTollagsen, 1 år
Inga bodde sammen med foreldrene da manden hadde rømt.

 

1875*1885*1891*1900*1901’Doksmauet 7.
Karl Hult, f. 1836/38, Wermeland, Sverige, smed paa støberiet, damphammersmed, v. Stvgr. Støberi
I-Anne Marie Hult, f. 1834, Vermland- hustru -1875*
II-Anna Ellingsdtr. Hult, f. 1850/54, Egersund, hustru, 1894′
III- Elisebeth, f. 1850, Høiland, død 2-10-1906, 58 år gammel, 1901’
IV- Marie
Vilhelmine Hult, f. 1858, Vermland – 1875*
Marie Hult, f. 1860, Vermland – 1875*
Karl Hult, f. 1864, Vermland, Sverige, sjømand
Alfred Hult, f. 1866, Vermland, Sverige, sjømand
Mathilde Hult, f. 1868, Fredrikshald – 1875*
Johan Emanuel Hult, f. 1871, Kristiania, fyrbøder ved fartøi fra England,
Gustav Adolf Hult, f. 1873, Kristiania, fyrbøder med dampskib fra England 1891
Otto Robert Hult, f. 1875, fyrbøder v. Stvgr. Støberi, nevnt 1894′
Sofie Kristine Hult, f. 1876
Elise Marie Hult, f. 1877, n. 1894′
Andreas Martinius Hult, f. 1884*mor Anna. n. 1894’– kullemper «Farmand» i 1901’
Anna Karoline Hult, f. 1887*mor Anna. n. 1894’–1901’
I 1901’ var det bare barna Anders og Anna som bodde hjemme.
Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgd. 2.
Karl var gift 4 ganger.—

Han bodde i Pedersgata 122 i 1902 se omtale av Karl der.

1885*Doksmauet 7.
Elling Helland, f. 1805, Egersund

1885*1891*1894’1900*1901’Doksmauet 7.
Haldor Monsen, f. 1833, Hamar prgj. støbersvend v. Stvgr. Støberi, død 16-3-1911, 78 år gammel
Andrea? Nilsine Monsen, f. 1834, Bergen, hustru
Ingeborg Lovisa Cemand Monsen, f. 1874
1901, manden er sygelig og konen klager over skatten.
Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgd. 2.

1885*1891*1894’1895’Doksmauet 7.
Jens Knudsen, f. 1829, Kvinnesdal, smed, mekanikus v. Stvgr. Støberi
Torbor Knudsen, f. 1827, Lunde, hustru
Pauline Katrine Knudsen, f. 1863, sildearbeide
Knud Knudsen, f. 1867, læregut støberiet
Johan Teodor Knudsen, f. 1870, 2. maskinist SS Tistle, dampskib, middelhavsfart
Elisabeth Olava Nielsen, f. 1888, datterdatter

1885*Doksmauet 7.
Johannes Nilsen, f. 1832, Lier ? prgj., jernstøber
Marie Nilsen, f. 1833, Kristiania, hustru
Edvard Nilsen, f. 1868, Kristiania
Valbor Nilsen, f. 1871, Kristiania
Ragna Nilsen, f. 1873

I 1891 bodde det 45 personer her. Og 15 høns.

1891*Doksmauet 7.
Carl Halvorsen, f. 1867, Trollhatten, Sverige, ugift, støbersvend v. Stvgr. Støberi
Harald Bryne, f. 1872, Haugesund, ugift, logerende, metaldreierdreng v. Stvgr. Støberi
Ole Dørum, f.1878, Bergen, ugift, logerende, mekanikussvend v. Stvgr. Støberi

1891*Doksmauet 7.
Andreas Nøsen, f. 1870, Trænen, ugift, logerende, metaldreierdreng v. Stvgr. Støberi
Sanne Nøsen, f. 1874
Sverre Nøsen, f. 1894
Edli Nøsen f. 1897.
De bodde i gade nr. 98 i 1900*

1891*Doksmauet 7.
Ole Andreas Nielsen, f. 1821, Bukken, skibstømmermand , v. Stvgr. Støberi
Mette Nielsen, f. 1848, Bukken
Ole Andreas Nielsen, f. 1885

1891*Doksmauet 7.
Mathias Larsen, f. 1866, Skudesnes, ugift, opslagersvend v. Stvgr. Støberi
Laurentse Larsen, f. 1845, Skudesnes, moder, vaskekone, går ude og vasker
Agnete Larsen, f. 1878, Skudesnes, søster
Mathias bodde i Ø. Strandgt. 91 i 1900.*

1891*Doksmauet 7.
Mathias Hauan, f. 1834, Trondhjem, arbeid som rørlegger v. Stvgr. Støberi
Anna Hauan, f. 1836, Trondhjem
Martha Hauan, f. 1878, Haugesund
Karl Hauan, f. 1870, Hammerfest, matros på seilskib, Cardiff i 1891
Johan Hauan, f. 1874, støberilærling v. Stvgr. Støberi (Vindmøllebakken 9)

1894’1895’1898’Doksmauet 7.
Ole Fossum, 56 år, støber, er fattig, syg og helseløs, 1897′
Johanne, 55 år
Mathilde, 19 år
Karl, 20 år, fyrbøder
Josefine, 22 år
Kristine, 15 år
Sina, 12 år

1894’Doksmauet 7.
Karl Olsen, 39 år, på støberiet
Ane Olsen, 41 år
Hartvig Olsen, 20 år, fyrbøder
Taleth Olsen, 17 år
Agnes Olsen, 15 år
Olene Olsen, 10 år
Kasper Olsen, 2 år
Severin Olsen, 1 år

1895’1896’Doksmauet 7.
Johan Løvaas, 21 år, opholder seg i Amerika, konen får intet fra ham
Josefine Løvaas, 24 år
Ole Løvaas, 1 år

1896’Doksmauet 7.
Ole Tostensen, 58 år, støberiarbeider
Johanne Tostensen, 59 år
Mathilde Tostensen, 21 år
Kristine Tostensen, 18 år
Lina Tostensen, 13 år

30 personer i 1900

1900*1901’Doksmauet 7.
Børge Løge, f. 1865, Lye, lagerformand, støberiet
Karen Løge, f. 1870, Klep
Agnes Løge, f. 1893, Lye
Trygve Løge, f. 1898
Lars Løge, f. 1904
Innen 1910 var familien flyttet til Karlsmindegd. 20.

1899’1900*1901’Doksmauet 7.
Kristen Olsen, f. 1852, Fister, støberiarb.
Tobia Olsen, f. 1855, Høle
Martin Olsen, f. 1874, mekanikus, støberiet
Ole Olsen, f. 1879, støberiarb.
Sigurd Olsen, f. 1886, arb. ved vedskjæreri
Teresie Olsen, f. 1889
Kristoffer Olsen, f. 1892
Torvald Olsen, f. 1894
Tobia var enke og bodde sammen med sønnene Martin, Kristoffer og Torvald i Ryfylkegata 25 i 1910*

1899’1900*1901’Doksmauet 7.
Johan Endresen, f.1869, skibsbygger, tømmermand
Louise Endresen, f. 1874
Hedvig Endresen, f. 1895
Edvard Endresen, f. 26-8-1898
Sigrid Endresen, f. 6-5-1900
Innen 1910 hadde familien flyttet til Spilderhaugsmuget 4.

Huset var ikke bebodd i årene 1902 til 1918. Det ble brukt som lagerhus, før det ble renovert og tatt i bruk som bolig i 1918.

Byarkivet

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Folketellingene 1914-1916 har registret disse på adressen Støberigata 7, et hus som ikke finnes. Derfor er det mulig at det skal være Doksmauet 7.

 

1914’1915’ Støberigata 7 – Doksmauet 7.
Broch, Emil Bernhard. f. 1863, Åkra eller Bergen, skibsbygger, døde 1924
Olene Johanne,f. Smith, f. 1865 Kr.sand
Gjert, 18 år, maskinass.
Ragna, 15 år
Bjørn, 14 år
Dag, 11 år
Erling f. 1903 Ålesund
Randi f. 1906 Ålesund
Norman f. 1910 Trondheim
Han var Mekanisk arbeider i Kristiansand i 1900, skibsbygger i 1918
Fra Pedersgata 142.

1916’Støberigata 7 støberiets eiendom, bolig for læregutter, Doksmauet 7.
Ingebjørg Aadnøy, 35 år, husbestyrerinde, driver hjemmet for egen regning
Signy Aadnøy, 27 år, tjener
Abraham Figved, 19 år
KarlLind, 20 år,Jakob Sand, 21 år
Halfdan Pettersen, 19 år
Johan Johnsen, 27 år
Alf Rødne, 18 år
Jakob Moberg, 19 år
Konrad Karlsen, 24 år
Karl Pettersen, 18 år
Hans Hausken, 21 år
Leonard Henriksen, 21 år
Karl Olsen, 19 år.

Sigurd Gjelsten, jerndreier, 1918
Kristian Hansen, klinker, 1918-

Helge Aga, kjører, 1918

1918-1920*1924 Doksmauet 7.
Martin K. Aga, f. 28-6-1892, Ullensvang, støberiarb. Dokken, død 25-9-1935, 43 år gammel,
Brita Aga, f. 26-8-1891, Kvam
Gudrun Aga, f. 1-1-1916
Anny Aga, f. 10-10-1918
Gift 12-6-1915

1920*Doksmauet 7.
Jakob Knudsen Aga, f. 15-10-1894, Ullensvang, platearb, dokken, 1921
Emma, f. Ingvaldsen, f. 21-12-1893, Ogna
Knut Jakobsen Aga, f. 19-8-1917, Ullensvang
Arthur Jakobsen Aga, f. 24-1-1920
Gift 4-10-1914

1920*1921-Doksmauet 7.
Lars Knutsen Aga, f. 21-10-1897, Ullensvang, platearb. Støb Dok, død, 28-8-1975, 78 år gammel.
Gunvor Jørgine, f. 19-11-1894, Fyrisdal
Signe, f. 27-12-1918, Kvam
Gift 24-2-1918

1920*1921-Doksmauet 7.

Sigurd J. Aaserød, støberiarb. 1930-
Sigurd Marius Juliussen Aaserød, f. 17-2-1894, Borge, skibstømmerm. dokken
Alma Viktoria f. Andersen, f. 3-4-1895, Fl-Fjord.
Merdy/ Mandy Victoria, f. 15-10-1918
Jarl Androw, f. 1921
Anna Konstanse, f. 1923
Sigurd Henrik, f. 1927
Gift 28-8-1918

1920*1921-1924-1925-1928-1930-Doksmauet 7.
Jakob Wilhelm Hansen, f. 20-12-1858, Langesund, tømmerm, enkem. I 1920..
Johan Emil Hanssen, f. 3-2-1898, Langesund, fab.arb. 1921-1924- 1934-
Ingvarda Hansen, f. 5-4-1900, Langesund, tj.pike,
Kristiane Hansen, f. 9-1-1896, Farsund

1921 Edvarda Hansen, f. 1900 tjenestepige
Liv Elvira, f. 11-1-1921, faren var en finsk stuert.

1920*1924-Doksmauet 7.
Ole Bertinius Kristensen, f. 7-2-1880, opslager, arb.
Olga, f. 22-7-1880
Otto, f. 23-12-1907
Tonny Konstanse, f. 13-7-1910
Toralf Marton, f. 10-6-1911
Ole, f. 6-3-1914
Olga Borghilde, f. 31-12-1915

1920*1924-Doksmauet 7.
Kristian Nygaard, f. 24-9-1881, Steigen, tømmerm. Dokken,
Ragna, f. 15-7-1883, Bodø
Bjarne, f. 13-11-1916, Bodø
Wally, f. 1-9-1912, Bodø
Gift 11-10-1910

1920*1925-Doksmauet 7.
Karl Arvid Nordstrøm, f. 18-11-1879, Stockholm, klinker, dokken, har bodd i Norge siden 1912
Inga f. Sviland, f. 11-5-1898, Høyland
Ester Marie, f. 9-9-1918
Karl Julius, f. 27-2-1920
Johan Ingolf, f. 1921
Astrid Irene, f. 1923
Gift 15-12-1917

1920 Doksmauet 7.
Alf Gjermundsen, f. 1896, klinker, død 12-6-1967, 71 år gammel – omtale dok 6
Nilsine Hansen f. 1893
Olav Andreas Gjermundsen, f. 1917
Alfhild Sofie Gjermundsen, f. 1920
Villy Ingman Gjermundsen, f. 1921
Rolf Gjermundsen, f. 1923, død 17-6-1948, 25 år gammel, i Aden
Doksmauet 6-10-12-16

1924-25 Sigurd Gjermundsen, skibsb. Død 18-5-1979, 81 år gammel

1921-1932 Doksmauet 7.
Olaf Andreas Sondersen, opslager, f. 1872, 60 år 9-7-1932
Inger Marie Harestad, f. 1886
Nanny Edvarda, Sondersen, f. 1927

1921 Doksmauet 7.
Kristiane Hansen, f. 1896
Otto Schow, f. 1892
Dagfin Schow, f. 1821

1923 Jakob Hansen – gevinst

Harald Sakkestad, maler, 1925-

1926 Doksmauet 7.

Hans Fjelde, elektrotekn. 1928- Se Avaldsnesgata 94.
Hans Nicolay Fjelde, f. 1895 Stavanger
Karoline Henrikke f. 19-8-1895 Namdalen
Edel f. 1914
Helene f. 1916
Konrad f. 1918
Helene Bergliot f. 1920
Hans Fjelde. Han var sveiser. Han var i skatteklasse 8 så han har nok hatt kone og 6 barn å forsørge. I Folk i Strand s.1046 er det en Hans Nicolai Fjelde født i Stavanger. Han var gift med Karoline Henrikke. De hadde fire barn og flyttet fra Jørpeland til Buøy i 1920. De flyttet til Avaldsnesgata 94 og senere til Pedersgata 94.

1925 Doksmauet 7.
Haakon Asbjørnsen, f. 1897, støberi og dok, .han fylte 60 år 15-6-1957
Theodora Nilsen f. 1898
Nora Margrete Asbjørnsen, f. 1925

1928-1930 Doksmauet 7.
Bjarne Strøm, f. 1895, støberiarbeider , død 28-8-1951, 56 år gammel
Margit Kristine Engelstad f. 1900
Margith Strøm, f. 30-5-1927
Aagot Strøm, f. 13-5-1928

Peder Hytland, støberiarb. 1930-1931-

Holger Sprogøe, platearb, 1930
Reidar Svendsen, fab.arb. 1930-

Andreas Jansen, støberiarb. 1931-1934-1940-1942-
Toralf Jansen, 1940-

Johannes Johannesen, fisker, 1931-
Alf Larsen, former, 1931-

Ole Waage, herm.arb. 1931-

Arthur Evertsen, hjelpearb. 1934-

Bjarne Olsen, steinarb. 1934-
Andreas Olsen, lagerarb. 1934-

Andreas Sand, arb. 1934-
Georg Sand, herm.arb. 1934-,

1934-1943-1948-1961- Doksmauet 7.
Sven Stangeland, anleggsarb. Sølvbry 15-10-1942
Edvarda Stangeland, f. Christensen, f. 30-8-1880, frue, død 18-2-1964, 83 år gammel.

Malfred Berg, steinarb. 1940-1943-
Inger Lura, fab.arb. 1940-1942-
Gustav Malde, fab.arb. 1940-1943-
Edvin Pedersen, herm.arb. 1940-1943-

1940-1942-1943-1948-1961- Doksmauet 7.
Adolf Salte, død 21-6-1968, 83 år gammel.løsarb.
Arne Salte, 1940-1948-1961- g. m.
Agnes M. f. Andersen, Salte, død 19-4-1968, 54 år gammel
Bergliot Salte, blikkarb. 1961-
Emma Salte, herm.arb. 1961-

Ole Thoresen, anleggsarb. 1940-1942-1943-1948- fyte 65 år 8-7-1941

Lina Haaland, enke, 1942-1943-1948- 73 år 7-7-1945
Toralf Haaland, herm.arb. 1943-1948-

Jenny Johansen, herm.arb. 1943-1948-
Tore Wiik, skom. 1948-

Hulda Elida Høiland, frue, 1961-1968
Jørgen Høiland, løsarb. 1961-

Bernt B, Johansen, transp.arb. 1961- mat

Bertha M. Thorsen, frue, 1961-
Trygve A. Thorsen, pens. 1961-
Rolf L. Thorstensen, blikk,arb. 1961-

Thomas Bostrøm, 1968-1971-
Anny Grostøl, frue, 1968-1971-
Harry Halvorsen, 1968-1971-

Lars Helseth, 1968-1971-
Jenny H. Helseth, 1968-1971-
Martha Johansen, 1968-
Sonja Rolfsen, 1968-1971-

Wenche Karin Sæther, frue, 1968-
Åsmund H. Sæther, sjøm. 1968-
Jorun Frederikke Larsen, 1968-1971-
Johanne Marie Moen, 1968-1971-
Sigrid Munkjord, 1968-
Gustav Olsen, 1971-

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net